Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt toán có lời văn

55 22 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:25

1 PHẦN A MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài Tốn lớp có vai trò quan trọng với học sinh lớp lớp sau này, nơi xây dựng kiến thức Toán cho học sinh, giúp em có tảng Toán vững chắc, thuận lợi cho việc học Tốn sau Nhất tốn có lời văn cung cấp cho em bứơc suy luận giải toán Ở khối lớp này, em làm quen với khái niệm tốn có lời văn, bốn mạch kiến thức tốn Tiểu học gồm: số phép tính, đại lượng đo đại lượng, yếu tố hình học tốn có lời văn Trong mạch kiến thức “ tốn có lời văn” đựơc truyền tải xun suốt tốn tiểu học; thơng qua giải tốn học sinh phát triển trí tuệ, rèn luyện kĩ đọc viết, diễn đạt, trình bày, tính tốn Tốn có lời văn mạch kiến thức tổng hợp, có nhiều tốn liên quan đến: số học, đại số, ….Do vậy, để chuyển từ toán cộng trừ phép tính đơn giản sang tốn có lời văn vừa có phép tính, lời giải, suy luận…chắc chắn học sinh gặp nhiều khó khăn Thực tế qua khoảng thời gian sinh viên ngành giáo dục tiểu học thực tế dạy kèm mơn tốn cho em lớp 1, chúng tơi nhận thấy khó khăn mong muốn giúp cho học sinh hiểu giải tốn có lời văn cách sâu sắc, tốt khái quát hơn, để trau dồi tích lũy thêm kinh nghiệm cho thân việc giảng dạy sau trở thành giáo viên Đó lý chúng tơi chọn đề tài: “ Một số giải pháp giúp học sinh lớp học tốt tốn có lời văn” II Đối tượng nghiên cứu: Giải tốn có lời văn khó khăn mà học sinh lớp gặp phải III Mục tiêu nghiên cứu: Qua đề tài này, chúng tơi muốn góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học mơn Tốn để tìm phương pháp giúp giáo viên dạy mơn Tốn cho học sinh lớp tốt Cụ thể: + Dạy cho học sinh nhận biết cấu tạo toán có lời văn lớp + Đọc hiểu - phân tích - tóm tắt tốn + Giải tốn đơn thêm (bớt) phép tính cộng (trừ) + Trình bày giải gồm câu lời giải + phép tính + đáp số + Tìm lời giải phù hợp cho toán nhiều cách khác Qua đó, đưa số giải pháp giúp giáo viên giảng dạy HS giải toán tốt IV - Phạm vi nghiên cứu: Trường tiểu học Thuận Giao, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An V Thời gian nghiên cứu: - Từ tháng 10 - 2014 đến - 2015 VI Phương pháp nghiên cứu: Để đạt mục đích đề xác định phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết : Thu thập thông tin từ SGK, tài liệu dạy học giáo viên tiểu học Thu thập thông tin q trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy tốn có lời văn lớp số trường tiểu học khu vực tỉnh Bình Dương Phương pháp điều tra : Khảo sát mức độ nắm bắt cách giải toán có lời văn em HS lớp trường tiểu học Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm : Rút kinh nghiệm trình nghiên cứu PHẦN B NỘI DUNG ĐỀ TÀI CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Vị trí u cầu mơn Tốn Tiểu học a Vị trí dạy học mơn Tốn Trong môn học Tiểu học, với môn Tiếng Việt, mơn Tốn có vai trò định vì: - Các kiến thức, kĩ mơn Tốn Tiểu học có nhiều ứng dụng đời sống, cần thiết cho người lao động, để học tiếp môn học khác Tiểu học học tiếp mơn Tốn Trung học - Mơn Tốn giúp học sinh nhận biết mối quan hệ số lượng, hình dạng khơng gian giới thực Nhờ học sinh co phương pháp nhận thức số mặt giới xung quanh, biết cách hoạt động có hiệu đời sống - Mơn Tốn góp phần quan trọng việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ Suy luận, giải vấn đề, góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo Góp phần quan trọng vào việc hình thành phẩm chất cần thiết, quan trọng người lao động b Nhiệm vụ dạy học mơn Tốn  Nhiệm vụ chung: Mơn Tốn Tiểu học có nhiệm vụ giúp học sinh: - Hình thành hệ thống kiến thức bản, đơn giản, có nhiều ứng dụng đời sống số học số tự nhiên, số thập phân bao gồm cách đọc, cách viết, so sánh số tự nhiên - Có đóng góp ban đầu, thiết thực đại lượng độ dài, khối lượng thời gian, Biết sử dụng dụng cụ để thực hành đo lường, biết ước lượng số đo đơn giản - Biết nhận dạng bước đầu biết phân biệt số hình học thường gặp - Biết cách giải trình bày giải với tốn có lời văn Nắm chắc, thực quy trình tốn - Thơng qua hoạt động học tập tốn để phát triển mức số khả trí tuệ thao tác tư quan trọng như: so sánh, phân tích, tổng hợp - Hình thành phong cách học tập làm việc có suy nghĩ, có kế hoạch, có kiểm tra, có tinh thần hợp tác, độc lập, sáng tạo, có ý chí vượt khó khăn, cẩn thận, kiên trì, tự tin  Nhiệm vụ cụ thể: - Kiến thức: Bước đầu có số kiến thức bản, đơn giản, thiết thực phép đếm, số tự nhiên phạm vi 100, phép cộng, phép trừ không nhớ phạm vi 100, độ dài đo độ dài phạm vi 20cm, tuần lễ ngày tuần, đọc đồng hồ, số hình học, tốn có lời văn - Kĩ năng: Học sinh rèn luyện kĩ thực hành: đọc, đếm, so sánh, ghi lại cách đọc số, giá trị vị trí chữ số, cấu tạo thập phận số có hai chữ số phạm vi 100 Thực hành nhận biết hình vng, hình tam giác, hình tròn, đoạn thẳng, điểm, vẽ đoạn thẳng có độ dài đến 10cm, giải số toán đơn cộng, trừ, bước đầu biết diễn đạt lời, kí hiệu số nội dung đơn giản học thực hành Tập dượt, so sánh, phân tích, tổng hợp, trìu tượng hố, khát qt hố phạm vi nội dung chương trình toán lớp c Những yêu cầu việc dạy học mơn Tốn lớp  u cầu kiến thức, kĩ năng: - Biết đọc, viết, so sánh số tự nhiên từ đến 10 - Thuộc bảng tính học Biết thực hiên phép tính cộng, trừ khơng nhớ phạm vi 100 Biết tên gọi, kí hiệu đơn vị đo độ dài biết dùng dụng cụ đo độ dài, biết xem ngày tháng số trường hợp đơn giản Nhận dạng gọi tên, dùng thước để vẽ hình học Giải trình bày tốn có lời văn  Trình độ tối thiểu cần đạt: - Học sinh phải đọc , viết, so sánh số phạm vi 100 - Thực phép tính: nhanh, xác, nắm thứ tự thực phép tính nhiều dấu phép tính cộng, trừ - Tìm thành phần chưa biết phép tính mức độ đơn giản (dạng điền số thích hợp vào ô trống) - Đọc, biết vẽ, đo đoạn thẳng có độ dài cho trước (cm) Xem lịch, đồng hồ - Yếu tố hình học: Nhận biết, gọi tên điểm, đoạn thẳng hình học - Giải trình bày giải tốn có lời văn không bước với cấu trúc đơn giản 1.1.2 Nội dung chƣơng trình dạy Tốn lớp Mơn Tốn mơn Học vần (kì II chuyển sang Tập đọc) chiếm phần thời gian, số tiết so với thời gian môn học khác Mỗi tiết 35-40 phút chia làm giai đoạn - Giai đoạn 1: Từ tuần đến tuần Học sinh học số đến 10, hình vng, hình tròn, hình tam giác - Giai đoạn 2: Từ tuần đến tuần 17 Học sinh học phép cộng, phép trừ phạm vi 10 Giai đoạn lần học sinh làm quen với dạng tốn: nhìn hình vẽ, nêu thành toán mức độ đơn giản nêu phép tính - Giai đoạn 3: Từ tuần 18 đến hết tuần 28 Giai đoạn học sinh học số phạm vi 100, đo độ dài, giải toán Đặc biệt tiết 84 tuần 21 học sinh học giải tốn có lời văn - Giai đoạn 4: Từ tuần 29 đến hết tuần 35 Học sinh học phép cộng, phép trừ phạm vi 100, đo thời gian Giai đoạn học sinh thường xuyên rèn luyện kĩ giải tốn có lời văn 1.1.3 Phân tích sơ lƣợc sách giáo khoa: Trong mơn học tự nhiên xã hội tốn mơn có vị trí vơ quan trọng, ứng dụng rộng rãi đời sống khoa học kĩ thuật đại Trong đó, tốn có lời văn lớp bước đầu giúp trẻ rèn luyện phát triển lực tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận ; tảng cho tốn khó sau Có thể nói tốn có lời văn cầu nối toán học đời sống thực tiễn Nó bắt đầu xuất vào tiết thứ 80 tổng số 133 tiết dạy toán lớp Từ tốn với phép tính cộng trừ có hình ảnh minh họa, tốn có lời văn bắt đầu xâm nhập vào làm quen với học sinh: a.Giai đoạn 1: Các tốn mức độ nhìn hình vẽ viết pháp tính Đối với học sinh tiểu học sinh lớp 1, toán hầu hết dùng hình ảnh trực quan sinh động nhằm giúp em dễ dàng hình dung vấn đề đưa phép tính phù hợp với tốn Đó bước đầu dẫn dắt em làm quen với dạng tốn có lời văn với phương thức chủ yếu nhìn hính trả lời câu hỏi Ví dụ: Bài trang 115 Hình vẽ: bạn đứng phía bên trái bạn đứng phía bên phải Lời văn tốn: Có … bạn, có thêm … bạn tới Hỏi có tất bạn? Nhìn vào tranh vẽ học sinh dễ dàng điền vào khoảng trống hoàn thành tốn hồn chỉnh Tiếp theo tập tương tự trang 115 trang 116 b Giai đoạn 2: Toán lời văn có đề tóm tắt Ví dụ: Hình ảnh gà bên trái gà bên phải với đề bài: Nhà An có gà, mẹ mua them gà Hỏi nhà An có tất gà? Tóm tắt: Có: gà Thêm: gà Có tất cả: … gà? Bài giải: Nhà An có tất là: + = ( gà) Đáp số: gà Mục đích phần tóm tắt giúp học sinh làm quen với đề thay cho việc nhìn hình vẽ giai đoạn đầu Ở giai đoạn này, học sinh li khỏi hình ảnh trực quan bước tiếp cận đề toán Tiếp theo tập tương tự trang 117 trang 118 Nhưng đến tập trang 121 có đề tóm tắt: “Trên tường có tranh, người ta treo thêm tranh Hỏi tường có tất tranh Tóm tắt: Có: … tranh Thêm: … tranh Có tất cả: … tranh?” Với toán này, học sinh khỏi hình ảnh trực quan, bước đầu cho học sinh bước vào giai đoạn giải tốn lời văn có đề lời văn c Giai đoạn 3: Tốn lời văn có đề lời văn Bài tốn có đề lời văn nằm tiết thứ 84 tiết luyện tập lớp Đề bài: Tổ em có bạn nam bạn nữ Hỏi tổ em có tất bạn? [Bài 2, SGK, tr.122] Ở giai đoạn đọc đề toán, học sinh biết tóm tắt dễ dàng giải mà khơng cần đến hình ảnh trực quan hay tóm tắt cho trước Trong số 133 tiết học toán lớp có 32 tiết có dạng tập tốn có đề lời văn Như vậy, chiếm 24% số tiết dạy toán chia sau:  Tốn lời văn có hình ảnh trực quan: có tập (chiếm 8,89 % số tốn có lời văn)  Tốn lời văn có đề tóm tắt: có 15 tập ( chiếm 33,3 % số toán có lời văn)  Tốn lời văn có đề lời văn: 26 (chiếm 57,78 % số tốn có lời văn) Ta thấy ban đầu có tốn với hình ảnh trực quan giúp học sinh tiến gần vào làm quen với dạng tốn có lời văn, sau dạng tốn lời văn có tóm tắt quen với việc đọc đề học sinh tiến vào giải tốn có lời văn mà khơng cần tóm tắt nhìn hình ảnh trực quan 1.1.4 Nguyên tắc phƣơng pháp dạy Toán a Nguyên tắc dạy học Toán -Kết hợp dạy tốn với giáo dục: Thơng qua q trình hình thành kiến thức, rèn luyện kĩ mơn Tốn mà rèn luyện người góp phần thực mục tiêu mơn Tốn Tiểu học 10 - Phương pháp học tập chủ động, tích cực, phương pháp suy nghĩ có cứ, có kế hoạch, có ưu tiên - Các đặc tính cần thiết người lao động ( cần cù, kiên trì, vượt khó khăn, cẩn thận, yêu thích chân lí, hay, đẹp, trung thực, - Đảm bảo tính khoa học, tính vừa sức: Dạy học Tốn phải xác, phải giúp học sinh thấy nguồn gốc thực tế kiến thức, mối quan hệ kiến thức, tính thiết thực kiến thức - Đảm bảo tính trực quan, tính tích cực, tự giác: Kiến thức Tốn trừu tượng, khái quát Muốn học sinh hiểu, dễ học phải đảm bảo tính trực quan Sử dụng trực quan mức góp phần phát triển tư trừu tượng học sinh - Đảm bảo tính hệ thống tính vững chắc: Mơn Tốn mơn có tính hệ thống chặt chẽ, muốn phải: + Xác định rõ vị trí học chương, lớp tồn chương trình + Thường xun quan tâm đến hệ thống kiến thức học giai đoạn học + Sự vững kiến thức kĩ mơn Tốn đòi hỏi phải củng cố, ôn tập thực hành thường xuyên, tập trung vào nội dung chương trình - Đảm bảo cân đối học hành, kết hợp dạy học với tính ứng dụng đời sống: cần coi trọng phương pháp thực hành, coi trọng rèn luyện kĩ thực hành, hạn chế phương pháp làm cho học sinh hoạt động Vì cần chọn phương pháp để góp phần giúp học sinh nhận biết nguồn gốc thực tế khả vận dụng đời sống hàng ngày nội dung trừu tượng mơn Tốn b Phương pháp dạy học Toán Phương pháp trực quan: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động trực tiếp tượng, vật cụ thể để dựa vào nắm bắt kiến thức, kĩ mơn Tốn 41 Ở tốn có câu hỏi: “ Hỏi đàn vịt có tất con?” Giáo viên cho học sinh gạch từ: “ Hỏi, con” yêu cầu học sinh bỏ từ đặt lời giải có lời giải : “Đàn vịt có tất là” Ở câu hỏi tốn u cầu tìm: “ con” học sinh ghi đơn vị : “ con” để ngoặc đơn Đáp số kết phép tính vừa thực kèm theo đơn vị không bỏ dấu ngoặc đơn Ví dụ: trang 149 Ở tốn có câu hỏi: “Hỏi An lại bóng?” Giáo viên cho học sinh gạch từ: “Hỏi, ” yêu cầu học sinh bỏ từ Thay từ “ Hỏi” từ “ Số” thêm đơn vị tính tốn “ bóng”  Mức độ 3: Giải tốn theo tóm tắt Để giải tốn học sinh dựa vào tóm tắt để làm giải khơng có tốn cho sẵn Ví dụ: Bài tập trang 122 42 Giáo viên hướng dẫn học sinh giải toán sau: Hỏi toán cho biết gì? (Có gà trống, có gà mái) Hỏi tóm tắt u cầu tim gì? ( Có tất gà?) Hướng dẫn học sinh trình bày giải: Bài giải: Số gà có tất là: + = (con gà) Đáp số: gà  Mức độ 4: Bài tốn có liên quan đến số đo độ dài Ví dụ: Bài tập trang 125 Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt cách vẽ sơ đồ đoạn thẳng Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày giải: 43 Bài giải: Số xăngtimet đoạn thẳng AC dài là: + = (cm) Đáp số: cm  Mức độ 5: Bài toán “thêm” số đơn vị Ví dụ: Bài tập trang 131 Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt: Hỏi tốn cho biết gì? ( có 30 kẹo, chị cho thêm 10 nữa) Bài toán u cầu tìm gì? (có tất kẹo) Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày giải: Số kẹo An có tất là: 30 + 10 = 40 (cái kẹo) Đáp số: 40 kẹo  Mức độ 6: Bài toán “bớt” số đơn vị Ví dụ: Bài tập trang 169 44 Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng Giáo viên hỏi học sinh cho biết gì? (thanh gỗ dài 97cm, cưa bớt 2cm) Giáo viên hỏi tốn u cầu tìm gì? (thanh gỗ lại dài xăngtimet?) Giáo viên hướng dẫn cách trình bày giải: Số xăngtimet gỗ lại dài là: 97 – = 95 (cm) Đáp số: 95 cm 3.5 Phƣơng pháp 5: Giải pháp dạy tốn có lời văn theo tiến trình SGK GV dạy cho HS giải tốn có lời văn cần thực tốt bước sau: - Đọc kĩ đề bài: Đề tốn cho biết gì? Đề tốn u cầu gì? - Tóm tắt đề - Tìm cách giải tốn - Trình bày giải - Kiểm tra lời giải đáp số Khi giải tốn có lời văn GV cần lưu ý cho HS hiểu rõ điều cho yêu cầu phải tìm, biết chuyển dịch ngôn ngữ thông thường thành ngôn ngữ tốn học, phép tính thích hợp 45 Ví dụ, có số cam, cho thêm mua thêm, nghĩa thêm vào, phải làm tính cộng; đem cho hay đem bán phải làm tính trừ… GV cho HS tập đề tốn phù hợp với phép tính cho để em tập tư ngược, tập phát triển ngôn ngữ, tập ứng dụng kiến thức vào tình thực tiễn Ví dụ, với phép tính + = Có thể có tốn sau: - Bạn Hà có kẹo, chị An cho Hà Hỏi bạn Hà có kẹo? - Nhà Nam có gà, mẹ mua thêm gà Hỏi nhà Nam có tất gà? - Có vịt bơi ao, có thêm vịt xuống ao Hỏi có vịt ao? - Hơm qua lớp em có bạn khen Hơm có bạn khen Hỏi hai ngày lớp em có bạn khen? Có nhiều đề tốn HS nêu từ phép tính Biết nêu đề tốn từ phép tính cho, HS hiểu vấn đề sâu sắc hơn, chắn hơn, tư ngơn ngữ HS phát triển *Tìm điểm yếu HS:  HS biết giải toán có lời văn kết chưa cao  Số HS viết câu lời giải đạt tỷ lệ thấp  Lời giải toán chưa sát với câu hỏi tốn *Q trình nghiên cứu thực nghiệm: Trong phạm vi 27 tiết dạy từ tiết 81 đến tiết 108 đặc biệt ý vào số tiết sau đây: Tiết 81 Bài tốn có lời văn Có…bạn, có thêm….bạn tới hỏi có tất bạn? HS quan sát tranh trả lời câu hỏi Điền vào chỗ chấm số số - Bài tương tự 46 Qua tìm hiểu tốn giúp cho HS xác định có lời văn gồm phần: - Thơng tin biết gồm yếu tố - Câu hỏi ( thơng tin cần tìm) Từ HS xác định phần thiếu tập trang 116: Có gà mẹ gà Hỏi có tất gà? Kết hợp việc quan sát tranh trả lời câu hỏi gợi ý GV, HS hồn thành tốn trang 116: Có chim đậu cành, có thêm chim bay đến Hỏi có tất chim? Tiết 82 Giải tốn có lời văn GV nêu tốn - Đây tốn gì? - Thơng tin cho biết gì? - Câu hỏi gì? HS đọc tốn Bài tốn có lời văn Có gà, mua thêm gà Hỏi nhà An có tất gà? Dựa vào tranh vẽ tóm tắt mẫu, GV đưa cách giải tốn mẫu: Bài giải: Nhà An có tất là: + = (con gà) Đáp số: gà Bài trang 117 HS đọc tốn – phân tích đề – điền vào tóm tắt Và giải tốn Tóm tắt: An có: bóng Bình có: bóng Cả hai bạn có: ….quả bóng? Bài giải: Cả hai bạn có là: 47 4+ = (quả bóng) Đáp số: bóng Bài trang 118 Tóm tắt: Có: bạn Thêm: bạn Có tất cả:…bạn? Bài giải Có tất là: 6+3=9 (bạn) Đáp số: bạn Qua tốn trên, tơi rút cách viết câu lời giải sau: Lấy dòng thứ phần tóm tắt + thêm chữ là: VD – Cả hai bạn có là: - Có tất là: Tương tự trang 118 câu lời giải là: - Có tất là: Tiết 84 Luyện tập Bài trang 121 tương tự 1,2,3 trang 177 Nhưng câu lời giải mở rộng cách thêm cụm từ vị trí vào trước cụm từ có tất Cụ thể - Bài tr.121 Trong vƣờn có tất là: - Bài tr.122 Trên tƣờng có tất là: Tiết 85 Luyện tập Bài trang 122 HS đọc đề tốn – phân tích tốn (như trên) Điền số vào tóm tắt Vài ba HS nêu câu lời giải khác GV chốt lại cách trả lời mẫu: 48 - Số bóng An có tất là: Tương tự Bài trang 122 - Số bạn tổ em có là: Bài trang 122 - Số gà có tất là: Vậy qua tập học sinh mở rộng nhiều cách viết câu lời giải khác nhau, song GV chốt lại cách viết lời giải sau: Thêm chữ Số+đơn vị tính tốn trước cụm từ có tất tiết 82 làm Riêng với loại mà đơn vị tính đơn vị đo độ dài (cm) cần thêm chữ dài vào trước chữ Ví dụ cụ thể Tóm tắt: Đoạn thẳng AB: cm Đoạn thẳng BC: cm Cả hai đoạn thẳng:…cm? Bài giải: Cả hai đoạn thẳng dài là: 5+ = (cm) Đáp số: cm Tiết 86 Tiết 104 Hầu hết có tốn có lời văn vận dụng kiến thức toán cung cấp theo phân phơi chương trình Tuy nhiên, việc phân tích đề - tóm tắt – giải tốn phải ln ln củng cố trì nâng cao dần mức độ Song mẫu lời giải cho tốn thêm là: - Có tất là: - Số (đơn vị tính) + có tất là: 49 - Vị trí (trong, ngồi, trên, dưới…) + có tất là: - …đoạn thẳng…+ dài là: Tiết 105: Giải tốn có lời văn (tiếp theo) Bài tốn: Nhà An có gà, mẹ đem bán gà Hỏi nhà An lại gà? HS đọc – phân tích tốn: - Thơng tin cho biết gì? Có gà, bán gà - Câu hỏi gì? Còn lại gà? GV hướng dẫn HS đọc tóm tắt – giải mẫu Gv giúp HS nhận thấy câu lời giải loại toán bớt cách viết loại toán thêm nêu khác chỗ cụm từ có tất thay cụm từ lại mà thơi Cụ thể là: Bài giải: Số gà lại là: 9-3=6 (con) Đáp số: gà Bài trang 148 Tóm tắt: Có: chim Bay đi: chim Còn lại:…con chim? Bài giải Số chim lại là: 8-2=6 (con) Đáp số: chim Bài trang 149 Tóm tắt Có: bóng Đã thả: bóng 50 Còn lại: bóng? Bài giải: Số bóng lại là: 8-3=5 (quả bóng) Đáp số: bóng Bài trang 149 Tóm tắt: Đàn vịt có: Ở ao: Trên bờ:…con? Bài giải: Trên bờ có là: 8-5=3 (con vịt) Đáp số: vịt Tiết 106 Luyện tập Bài 1,2 (Tương tự tiết 105) Tiết 107 Luyện tập Bài 1,2 (Tương tự trên) *Nhưng trang 150 trang 151 lời giải dựa vào dòng thứ phần tóm tắt tốn: Số hình tam giác khơng tơ màu là: Số hình tròn khơng tơ màu là: – = (hình) 15 – = 11 (hình) Đáp số: hình tam giác Đáp số: 11 hình tròn *Bài trang 151: Tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng ?cm cm 13 cm Bài giải: Sợi dây lại dài là: 51 13 – = 11 (cm) Đáp số: 11cm Tiết 108 Luyện tập chung Đây phần tổng hợp chốt kiến thức dạng toán thêm bớt lớp Bài trang 152 A, Bài tốn: Trong bến có …ơ tơ, có thêm…ơ tô vào bến Hỏi………………… ? HS quan sát tranh hồn thiện tốn thêm giải tốn với câu lời giai3co1 cụm từ có tất B, Bài tốn: Lúc đầu cành có chim, có…con bay Hỏi……………………….? HS quan sát tranh hoàn thiện toán bớt giải toán với câu lời giải có cụm từ lại Lúc HS q quen với giải tốn có lời văn nên hướng dẫn cho HS chọn cách viết câu lời giải gần với câu hỏi là: - Đọc kĩ câu hỏi - Bỏ chữ Hỏi đầu câu hỏi - Thay chữ chữ số - Thêm vào cuối câu chữ dấu hai chấm Cụ thể Bài trang 152 A, Câu hỏi là: Hỏi có tất ô tô? Câu lời giải là: Có tất số tơ là: B, Câu hỏi là: Hỏi cành lại chim? Câu lời giải là: Trên cành lại số chim là: Ví dụ khác:  Câu hỏi là: Hỏi hai lớp trồng tất cây? Câu lời giải là: Hai lớp trồng tất số là:  Câu hỏi là: Hỏi sên bò tất xăngtimet? Câu lời giải là: Con sên bò tất số xăngtimet là: 52  Câu hỏi là: Hỏi Lan phải đọc trang hết sách? Câu lời giải là: Lan phải đọc số trang là: Trên mẫu tốn đơn điển hình phần giải tốn có lời văn lớp Tơi đưa phương pháp dạy từ dễ đến khó để HS giải tốn mà khơng gặp khó khăn bước viết câu lời giải Tối thiểu HS có lực học trung bình yếu chon cho cách viết đơn giản cụm từ: Có tất là: Hoặc: Còn lại là: Còn HS giỏi em chọn cho nhiều câu lời giải khác nâng dần độ khó lời giải hay sát với câu hỏi 53 PHẦN C KẾT LUẬN CHUNG Đánh giá chung Qua nghiên cứu phân tích dựa SGK Tốn 1, chúng tơi thu số kết đáng ý, giúp ích cho trình giảng dạy sau Các giải pháp đựơc đưa dựa kết phân tích SGK, SGV phù hợp với khối kiến thức Toán lớp Kết nghiên cứu cho thấy rằng: giải tốn có lời văn lớp khơng khó việc viết phép tính đáp số, mà gặp khó khăn xoay quanh hiểu đề để tiến hành viết lời giải Vì vậy, giáo viên cần tập trung vào điểm để giúp HS giải tốn tốt Tuy nhiên, cần kết hợp tinh thần trách nhiệm cao với việc tạo bầu khơng khí vui tươi, sơi để học sinh được: học mà chơi - chơi mà học Như HS nhớ lâu, làm đúng, làm nhanh học lớp nhà HS cảm thấy không nặng nề phải học nhiều Ý kiến đề xuất Qua nghiên cứu lần này, chúng tơi mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào biện pháp rèn kĩ giải toán cho học sinh lớp 1, nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Tốn Để làm điều đó, chúng tơi mong muốn cấp lãnh đạo, ban ngành giáo dục nên: - Cung cấp thêm tài liệu tham khảo, nâng cao cho giáo viên học sinh để bổ sung phương pháp dạy, đáp ứng nhu cầu dạy – học, sinh viên ngành sư phạm có thêm nguồn tài liệu học tập bổ ích -Nên thực khảo sát năm chất lượng dạy học Toán GV HS, nhằm cung cấp nguồn tư liệu nhìn xác để GV điều chỉnh phương pháp cho phù hợp Đồng thời cung cấp thêm ý kiến cho đợt thay đổi chương trình SGK Bộ giáo dục Chắc chắn giải pháp chúng tơi đưa nhiều hạn chế, thiếu sót đúc kết từ kinh nghiệm giảng dạy cá nhân phân tích SGK Rất mong nhận ý kiến đóng góp chân thành bạn, thầy cô đề tài để chúng em có thêm nhiều kiến thức cho giảng dạy sau 54 PHẦN D TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Đình Hoan (chủ biên) , Nguyễn Áng – Vở tập Toán (tập 2,2002) – Nhà xuất Giáo dục Đỗ Đình Hoan (chủ biên) , Nguyễn Áng , Đỗ Trung Hiệu , Phạm Thanh Tâm – Sách giáo khoa Toán (2002) – Nhà xuất Giáo dục Đỗ Đình Hoan (chủ biên) , Nguyễn Áng , Đỗ Tiến Đạt , Đỗ Trung Hiệu , Phạm Thanh Tâm – Sách giáo viên Toán 1(2002) – Nhà xuất Giáo dục G.Polya – Giải toán – Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Hà Sĩ Hồ - Một số vấn đề sở phương pháp dạy học Toán cấp I phổ thông – Nhà xuất Giáo dục 1995 Nguyễn Bá Kim – Phương pháp giảng dạy Toán học – Nhà xuất Đại học Sư phạm Hà Nội 2003 Nguyễn Tuấn , Lê Thị Thu Huyền – Thiết kế giảng Toán (Tập 2,2002) – Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội PGS TS Trần Diên Hiển – Thực hành giải Toán tiểu học tập 1+2 – Nhà xuất Đại học Sư phạm 2004 PGS TS Trần Diên Hiển (chủ biên), PGS TS Vũ Quốc Chung, TS Trần Ngọc Lan, ThS Tô Văn Dung, ThS Nguyễn Hùng Quang – Toán phương pháp dạy Toán Tiểu học – Nhà xuất Giáo dục 55
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt toán có lời văn, Một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt toán có lời văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay