ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM THEO THÔNG TƯ 54/2015/TT-BYT TẠI HUYỆN VIỆT YÊN VÀ HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

108 38 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:20

BÁO CÁO KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM THEO THÔNG TƯ 54/2015/TTBYT TẠI HUYỆN VIỆT YÊN VÀ HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016 HÀ NỘI, 2017 i MỤC LỤC TÓM TẮT NGHIÊN CỨU iii ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .4 Các khái niệm sử dụng nghiên cứu Tình hình bệnh dịch nguy hiểm nổi, tái giới Việt Nam Một số hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm giới .7 Hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm Việt Nam .9 Thực trạng hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm 19 Chất lượng báo cáo (tính hạn tính đầy đủ) số liệu hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm .25 Biểu đồ 2: Kết xã điểm nhập đầy đủ báo cáo tuần năm 2013 đến tuần 17/2014 27 27 Biểu đồ 4: Kết xã điểm nhập đầy đủ báo cáo tháng năm 2013 đến tháng 4/2014 28 28 Khung lý thuyết .29 Giới thiệu địa bàn nghiên cứu 29 Phương pháp nghiên cứu 34 Thời gian địa điểm nghiên cứu 34 Thiết kế 34 Phương pháp chọn mẫu 35 Phương pháp thu thập số liệu 36 Công cụ điều tra .36 Các biến số nghiên cứu: chi tiết Phụ lục – Từ trang 61 đến trang 67 .36 Tiêu chuẩn đánh giá bảng kiểm 36 Xử lý phân tích số liệu 37 10 Vấn đề đạo đức nghiên cứu 37 11 Sai số hạn chế sai số 38 Chương .38 KẾT QUẢ 38 Đánh giá chất lượng báo cáo số liệu hoạt động báo cáo BTN huyện Việt Yên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 43 Mô tả thực trạng hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm huyện Việt Yên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 47 Mô tả thực trạng hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm huyện Việt Yên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 60 ii PHỤ LỤC – BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU .60 PHỤ LỤC – BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ .67 PHỤ LỤC - BỘ CÂU HỎI 70 PHỤ LỤC – CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THEO THÔNG TƯ 54/TT-BYT 91 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 94 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 95 , ngày tháng năm 95 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 92 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 94 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 95 92 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ADB 47 BTN Nghĩa Dự án hỗ trợ y tế dự phòng Bệnh truyền nhiễm iii BV CNTT CDC EWARS GSBTN KCB KSBTN PC PCD TCM TTYTDP TTYT TYT VAHIP Bệnh viện Công nghệ thơng tin Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật Hoa Ky Phần mềm đáp ứng cảnh báo sớm Giám sát BTN Khám chữa bệnh Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Phòng chống Phòng chống dịch Tay chân miệng Trung tâm Y tế dự phòng Trung tâm Y tế Trạm y tế Dự án Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm người dự phòng VSDT WHO YHDP YTCC YTDP đại dịch Việt Nam Vệ sinh dịch tễ Tổ chức Y tế Thế Giới Y học dự phòng Y tế cơng cộng Y tế dự phòng TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Tỉnh Bắc Giang tỉnh toàn quốc lựa chọn triển khai Thông tư 54/2015/TT-BYT Theo báo cáo Trung tâm Y tế Việt Yên tình hình BTN có nguy bùng phát, bên cạnh huyện Tân n tình hình BTN có ổn định huyện miền Núi giáp với tỉnh Thái Nguyên, cách Thành phố Hà Nội (30 km), cửa ngõ vào thủ đô nên tiềm ẩn nhiều BTN vấn đề dân di biến động Do đó, nghiên cứu “Đánh giá hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT huyện Việt Yên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang” cần thiết giúp cho Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đưa giải pháp triển khai có hiểu tồn quốc từ đầu năm 2017 iv Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng định tính Thơng tin đối tượng nghiên cứu thu thập từ báo cáo (1665 báo cáo tuần, tháng 341 báo cáo trường hợp bệnh), nghiên cứu định lượng (37 đơn vị) nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu đơn vị) Số liệu nhập chương trình Excel, epidata 3.1 phân tích phần mềm SPSS 16.0 Kết nghiên cứu cho thấy, 100% đơn vị bố trí khoa/phòng riêng BVĐK huyện phân cơng cho Phòng Kế hoạch tổng hợp làm đầu mối báo cáo BTN, nhiên bệnh viện/phòng khám tư nhân chưa tham gia báo cáo BTN theo quy định Bên cạnh đó, đơn vị chưa báo cáo BTN đầy đủ hạn, như: TYT xã báo cáo hạn 53% (báo cáo tuần), 56% (báo cáo tháng) báo cáo đầy đủ đạt 64% (báo cáo tuần), 100% (báo cáo tháng); BVĐK huyện có 72% ca bệnh báo cáo trường hợp bệnh 24 hạn (100% báo cáo trường hợp bệnh 48 đầy đủ); TTYT huyện chưa thực phản hồi thông tin cho TYT xã theo quy định Một số kiến nghị đưa như: bổ sung máy tính cho hoạt động báo cáo BTN, tăng cường đạo Bộ Y tế Sở Y tế việc nâng tỷ lệ báo cáo đầy đủ, hạn phản hồi thông tin theo quy định Bên cạnh đó, tham gia Bệnh viện/phòng khám tư nhân cơng tác báo cáo BTN cần thiết để cơng tác dự báo, phòng chống dịch bệnh đạt hiệu cao ĐẶT VẤN ĐỀ Trong năm gần toàn giới phải liên tục đương đầu với xuất hàng loạt bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm Đã có 30 loại bệnh xuất lên, quay trở lại thập kỷ qua, gần vụ đại dịch cúm vi rút cúm A/H1N1 đẩy nhân loại vào thảm cảnh vụ đại dịch cúm trước với hàng trăm triệu ca mắc hàng triệu người tử vong, cộng đờng quốc tế khơng có phản ứng phòng chống sớm liệt Ngồi rình rập thường xun chủng tác nhân vi sinh cúm A/H7N9, cúm A/H8N10, vi rút Nipah, Hendra, Marburg, Ebola, MERS-CoV… lời cảnh báo tới nguy tới sức khỏe an ninh y tế toàn cầu Một an ninh sức khỏe thực có sở hệ thống giám sát, cảnh báo đáp ứng y tế hiệu có trách nhiệm Trước thực trạng trên, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế xây dựng triển khai phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm trực tuyến toàn quốc với mục đích nhập, xử lý báo cáo số liệu bệnh truyền nhiễm qua mạng internet tất đơn vị y tế dự phòng từ tuyến huyện đến Cục Y tế dự phòng tuân theo quy định Thông tư 48/TT-BYT ngày 31/12/2012 Bộ Y tế Tuy nhiên, số liệu báo cáo chủ yếu số tổng hợp mắc, chết theo địa phương, chưa báo cáo ca bệnh chưa có đầy đủ định nghĩa ca bệnh nên khó khăn cho việc thống kê báo cáo dịch tễ học bệnh truyền nhiễm Bên cạnh đó, việc báo cáo bệnh truyền nhiễm chủ yếu đơn vị y tế dự phòng thực hiện, sở điều trị chưa chủ động báo cáo nên hàng tuần, hàng tháng, đơn vị y tế dự phòng phải sang trực tiếp sở điều trị để thu thập số liệu báo cáo Do đó, Cục Y tế dự phòng phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đơn vị liên quan hoàn thành sửa đổi Thông tư 48/2010/TT-BYT theo hướng báo cáo ca bệnh qua phần mềm trực tuyến để phân tích đặc điểm dịch tễ dịch bệnh, qua đề xuất biện pháp phòng chống dịch phù hợp, kịp thời ngày 28/12/2015, Bộ Y tế ban hành Thông tư 54/2015/TT-BYT (thay Thông tư 48/2010/TT-BYT) Đặc biệt việc sở điều trị nhập số liệu trực tiếp vào phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định Thông tư 54/2015/TT-BYT Phiên phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm xây dựng để đáp ứng với quy định Thông tư 54/2015/TT-BYT sẵn sàng cho việc tiến hành triển khai Trước thức triển khai Thơng tư 54/2015/TT-BYT tồn quốc từ đầu năm 2017 để nâng cao hệ thống báo cáo, pháp kịp thời dịch bệnh truyền nhiễm, tỉnh Bắc Giang tỉnh toàn quốc Tổ chức Y tế giới Cục Y tế dự phòng lựa chọn triển khai Thơng tư 54/2015/TTBYT sử dụng phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm cho đơn vi y tế thuộc tỉnh Bắc Giang Theo báo cáo Trung tâm Y tế Việt Yên tình hình bệnh truyền nhiễm có nguy bùng phát, hệ thống báo cáo chế, bên cạnh huyện Tân n tình hình bệnh truyền nhiễm có ổn định tỉnh phát triển kinh tế với xuất nhiều nhà máy, khu công nghiệp huyện Tân Yên giáp với tỉnh Thái Nguyên, huyện đặc trưng miền Núi gần Thành phố Hà Nội (30 km), cửa ngõ vào thủ đô nên tiềm ẩn nhiều bệnh truyền nhiễm vấn đề dân di biến động Do đó, huyện Việt Yên huyện Tân Yên lựa chọn để tiến hành đánh giá hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TTBYT cần thiết việc tìm rào cản, khó khăn hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm đơn vị y tế 02 huyện Bài học kinh nghiệm rút 02 đơn vị giúp cho hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thơng tư 54/2015/TT-BYT triển khai tốt tồn tỉnh Bắc Giang toàn quốc hệ thống báo cáo theo Thơng tư 54/2015/TT-BYT thức có hiệu lực từ đầu năm 2017 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả thực trạng hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT huyện Việt Yên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Đánh giá chất lượng báo cáo số liệu (tính đầy đủ tính hạn) hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư 54/2015/TT-BYT huyện Việt Yên huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Các khái niệm sử dụng nghiên cứu 1.1 Nội dung thông tin báo cáo nội dung thông tin cán y tế nhập đầy đủ vào báo cáo trực tuyến 1.2 Quy trình thơng tin báo cáo thời gian cán y tế nhập trực tiếp vào báo cáo trực tuyến kịp thời, thời gian theo quy định 1.3 Bệnh truyền nhiễm bệnh lây truyền trực tiếp gián tiếp từ người từ động vật sang người tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 1.4 Các bệnh truyền nhiễm tên chung cho bệnh truyền nhiễm mà ghi nhận xếp loại thời gian gần 1.5 Báo cáo dựa vào ca bệnh giám sát bệnh cách thu thập liệu đặc hiệu ca bệnh 1.6 Phản hồi thông tin gửi báo cáo định ky kết phân tích số liệu giám sát tới tất tuyến hệ thống giám sát Từ tuyến nắm xu hướng dịch hoạt động cần triển khai 1.7 Báo cáo trực tuyến Báo cáo trực tiếp vào hệ thống báo cáo thông qua đường truyền internet, đồng thời lưu hồ sơ bệnh án báo cáo trường hợp bệnh báo cáo văn loại báo cáo khác đơn vị báo cáo Tình hình bệnh dịch nguy hiểm nổi, tái giới Việt Nam 2.1 Trên giới BTN tiếp tục xảy ra, lưu hành số quốc gia giới như: bệnh Tay chân miệng, Cúm A (H5N1), Cúm A (H1N1), Sốt xuất huyết, E.Coli (ERHEC), Tả, Vi rút bại liệt, Sốt xuất huyết Tây sông Nile , gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế xã hội, du lịch sức khỏe Một số bệnh đáng ý năm 2016 [12] gồm: Sốt xuất huyết: Theo số liệu năm 2016 [12] Tổ chức Y tế giới (WHO), tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp khu vực Đơng Nam Á Tây Thái Bình Dương Các nước khu vực Đông Nam Á Tây Thái Bình Dương tiếp tục ghi nhận số mắc tăng Các nước có tỷ lệ mắc/100.000 dân cao Malaysia, Singapore Tại khu vực châu Mỹ La - tinh, nước có tỷ lệ mắc/100.000 dân cao Brazil, Mexico Bệnh vi rút Zika: Theo thông báo Tổ chức Y tế giới (WHO) ngày 17/11/2016 [12], có 81quốc gia vùng lãnh thổ thơng báo có lưu hành lây truyền vi rút Zika Ngày 18/11/2016 [12], Tổ chức Y tế giới (WHO) thơng báo nhiễm vi rút Zika khơng kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế Bệnh tay chân miệng: Theo số liệu năm 2016 [12] WHO, bệnh tay chân miệng ghi nhận số quốc gia khu vực (Sing-ga-po: 36.684; Ma Cao: 2.940; Nhật Bản: 45.628) Với diễn biến phức tạp, có nhiều bệnh lây truyền từ động vật, số bệnh gia tăng số mắc tử vong, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội sức khỏe nhân dân, nước giới tiếp tục đầu tư cho hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm để giám sát, phát nhanh chóng kịp thời, giúp cơng tác phòng ngừa dịch bệnh đạt hiệu 2.2 Tại Việt Nam Các BTN tái tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy bùng phát thành đại dịch Đó bệnh thuộc nhóm sau: 1) Nhóm bệnh đường hơ hấp: Rubella, Cúm A (H5N1), Cúm A (H1N1), Viêm màng não não mô cầu, Sởi; 2) Nhóm bệnh đường tiêu hóa: bệnh TCM, bệnh Tả, bệnh Thương hàn, bệnh Than; 89 - Tình 2: Anh chị có bệnh nhân người lao động từ nước ngồi Việt Nam có triệu chứng ho, sốt cao, đau ngực, khó thở Vậy anh chị ý thu thập thơng tin báo cáo? Đánh giá chất lượng báo cáo số liệu hoạt động báo cáo bệnh truyền nhiễm - Lý đơn vị anh chị nhập số liệu trường hợp bệnh 24 chưa đầy đủ kịp thời theo quy định Thông tư 54 - Lý đơn vị anh chị nhập số liệu trường hợp bệnh 48 chưa đầy đủ kịp thời theo quy định Thông tư 54 - Lý đơn vị anh chị nhập số liệu báo cáo tuần chưa đầy đủ kịp thời theo quy định Thông tư 54 - Lý đơn vị anh chị nhập số liệu báo cáo tháng chưa đầy đủ kịp thời theo quy định Thông tư 54 - Thông tin anh, chị khó thu thập đầy đủ thơng tin để nhập số liệu? - Khi có thay đổi thơng tin hồ sơ ca bệnh, anh chị thực việc nhập số liệu thay đổi thể nào? - Anh, chị phản hồi thông tin cho đơn vị nào? - Mức độ kịp thời báo cáo: làm để theo dõi thời gian/mức độ kịp thời báo cáo; làm để báo cáo kịp thời; có khó khăn quy trình tại? Trường hợp nghi ngờ chưa rõ bệnh có báo cáo khơng? Nếu khơng làm gì? Tại khơng báo cáo ngay? Tình h́ng giả định - Tình 1: Khi chưa có đầy đủ thông tin để báo cáo theo quy định, đến thời điểm báo cáo theo quy định, anh chị báo cáo gặp khó khăn gì? 90 - Tình 2: Nếu phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm triển khai đến tuyến xã đơn vị anh chị có khó khăn gì? Thuận lợi triển khai hoạt động báo cáo này? Thuận lợi khó khăn - Thuận lợi (quản lý thực hiện, sách) - Khó khăn/rào cản thời gian báo cáo, nhân lực, trang thiết bị, sử dụng phần mềm, khó khăn liên quan đến kiến thức Hỏi chi tiết lý khiến báo cáo không thực (đầu mối cho việc báo cáo ai? Thiếu nhân lực, thời gian, lo ngại ảnh hưởng đến công việc, thiếu chế báo cáo….) - Rào cản pháp lý (thực theo Thông tư nào, có bất cập gì, vấn đề tổ chức, hành chính, tài chính…) Các giải pháp - Các giải pháp khắc phục với rào cản để báo cáo kịp thời, đầy đủ (quy trình, tổ chức, hành lang pháp lý, kinh phí…) - Giải pháp mặt pháp lý (các cấp khác nhau) - Các giải pháp ưu tiên thực (nhân lực, tổ chức, sách, phối hợp…) - Các giải pháp bệnh viện (xây dựng quy trình báo cáo, đào tạo…) - Các giải pháp chia sẻ khác Cảm ơn kết thúc thảo luận 91 PHỤ LỤC – CÁC BIỂU MẪU BÁO CÁO THEO THÔNG TƯ 54/TT-BYT DANH MỤC CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM PHẢI BÁO CÁO Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo trường hợp bệnh sau có chẩn đốn đảm bảo không muộn 24 TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tên bệnh Bại liệt Bạch hầu Bệnh liên cầu lợn người Cúm A(H5N1) Cúm A(H7N9) Dịch hạch Ê-bô-la (Ebolla) Lát-sa (Lassa) Mác-bớt (Marburg) Rubella (Rubeon) Sốt Tây sông Nin Sốt vàng Sốt xuất huyết Dengue Sởi Tả Tay - chân - miệng Than Viêm đường hô hấp Trung đông corona vi rút (MERS-CoV) Viêm màng não não mô cầu Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bệnh phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh Nhóm A B B A A A A A A B A A B B A B B A B Mã ICD10 A80 A36 B95 J10/A(H5N1) J10/A(H7N9) A20 A98.4 A96.2 A98.3 B06 A 92.3 A95 A91 B05 A00 A08.4 A22 A39.0 A Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải báo cáo trường hợp bệnh vòng 48 sau có chẩn đốn TT 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Tên bệnh Dại Ho gà Liệt mềm cấp nghi bại liệt Lao phổi Sốt rét Thương hàn Uốn ván sơ sinh Uốn ván khác Viêm gan vi rút A Viêm gan vi rút B Viêm gan vi rút C Viêm não Nhật Bản Viêm não vi rút khác Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) Nhóm B B Mã ICD10 A82 A37 B B B B B B B B B B B A 15 B50 - B54 A01 A33 A34, A35 B15 B16 B17.1 A83.0 A83 - A85 A27 92 Các bệnh truyền nhiễm phải báo cáo số mắc, tử vong hàng tháng TT 35 36 37 38 39 40 41 42 Tên bệnh Bệnh vi rút Adeno Cúm Lỵ amíp Lỵ trực trùng Quai bị Thuỷ đậu Tiêu chảy Viêm gan vi rút khác (hoặc khơng có định típ vi rút) Nhóm B B B B B B B Mã ICD10 B30.0 - B30.3 J10 A06 A03 B26 B01 A09 93 Biểu mẫu - Báo cáo trường hợp bệnh BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP BỆNH THÔNG TIN BỆNH NHÂN Họ tên bệnh nhân (CHỮ IN): Mã bệnh nhân: _ Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Nam Nữ Dân tộc: Kinh Khác:…………… Nghề nghiệp: _ Nơi nay: Số nhà: Đường/phố:…………………… Tổ/xóm/ấp/bản: …… ……….… Phường/xã/thị trấn Quận/huyện/thị xã/TP: Tỉnh/thành phố: Điện thoại liên lạc: _ Nơi làm việc/học tập: _ CHẨN ĐOÁN BỆNH (LÂM SÀNG HOẶC XÁC ĐỊNH PHỊNG THÍ NGHIỆM) BỆNH PHẢI BÁO CÁO NGAY SAU KHI CĨ CHẨN ĐỐN, KHƠNG MUỘN QUÁ 24 GIỜ Bại liệt Lát-sa (Lassa) 15 Tả Bạch hầu Mác-bớt (Marburg) 16 Tay - chân - miệng Bệnh liên cầu lợn 10 Rubella (Rubeon) 17 Than Cúm A(H5N1) 11 Sốt Tây sông Nin 18 Viêm đường hô hấp Trung đông (MERS-CoV) Cúm A(H7N9) 12 Sốt vàng 19 Viêm màng não não mô cầu Dịch hạch 13 Sốt xuất huyết Dengue 20 Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bệnh Ê-bô-la (Ebolla) 14 Sởi phát sinh chưa rõ nguyên nhân BỆNH PHẢI BÁO CÁO TRONG VỊNG 48 GIỜ SAU KHI CĨ CHẨN ĐỐN 21 Dại 26 Thương hàn 31 Viêm gan vi rút C 22 Ho gà 27 Uốn ván sơ sinh 32 Viêm não Nhật Bản 23 Liệt mềm cấp nghi bại liệt 28 Uốn ván khác 33 Viêm não vi rút khác 24 Lao phổi 29 Viêm gan vi rút A 34 Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) 25 Sốt rét 30 Viêm gan vi rút B Tình trạng tiêm chủng: Đề nghị cung cấp thơng tin tình trạng tiêm, uống vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm mắc Có  Số lần tiêm, uống [ ] Không Không rõ Phân loại chẩn đốn: Lâm sàng Xác định phòng xét nghiệm Lấy mẫu xét nghiệm chẩn đốn: Có Khơng Loại xét nghiệm: Test nhanh MAC-ELISA PCR Khác: Kết xét nghiệm chẩn đốn: Dương tính Âm tính Chưa có kết Ngày khởi phát: Ngày nhập viện: Ngày viện/chuyển viện/tử vong Tình trạng: Điều trị ngoại trú Điều trị nội trú Ra viện Chuyển viện Tử vong Khác TIỀN SỬ DỊCH TỄ (thời gian lại trước mắc bệnh, tiếp xúc người bệnh/ trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc động vật ) THÔNG TIN NGƯỜI BÁO CÁO Tên người báo cáo: Đơn vị công tác: Nơi nhận: Ký tên Điện thoại: Email: Ngày tháng năm THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 94 Biểu mẫu - Báo cáo tuần hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Cơ quan chủ quản: Đơn vị: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày .tháng năm BÁO CÁO TUẦN HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM Tuần thứ:………………… (Từ ngày đến ngày tháng năm ) ST T Hoạt động Số lượng Ghi Diệt lăng quăng (bọ gậy) - Số xã - Số hộ Phun hóa chất diệt muỗi - Số xã - Số hộ Khử khuẩn bề mặt hộ gia đình, trường học - Số trường học - Số xã - Số hộ Truyền thơng phòng chống dịch - Số xã - Số lần Tập huấn phòng chống dịch (sớ người/sớ lớp) Tập huấn chẩn đốn điểu trị bệnh truyền nhiễm (sớ người/sớ lớp) Đồn kiểm tra cơng tác phòng chống dịch Hoạt động khác:…………………………… - Hoạt động Phun hóa chất, truyền thơng, tập huấn cho bệnh ghi cụ thể tên bệnh vào phần ghi - Hoạt động tập huấn: nội dung đối tượng vào cột ghi Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 95 Biểu mẫu – Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng (dành cho sở khám, chữa bệnh) Cơ quan chủ quản: Đơn vị: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm BÁO CÁO DANH SÁCH BỆNH NHÂN MẮC BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÁNG (tháng năm ) (Dùng cho sở khám, chữa bệnh báo cáo tình hình bệnh truyền nhiễm theo tháng) STT Họ tên Tuổi Giới Nơi (thôn, xã, huyện, tỉnh) Số điện thoại liên lạc Ngày khởi phát Chẩn đoán lâm sàng Kết xét nghiệm Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tình trạng lúc viện 96 Biểu mẫu – Báo cáo bệnh truyền nhiễm tháng (dành cho Trạm Y tế xã đơn vị y tế dự phòng) Cơ quan chủ quản: Đơn vị: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM THÁNG (tháng năm ) STT Địa phương Bệnh vi rút Adeno (1) M C Cúm Lỵ amíp (2) M Lỵ trực trùng (3) C M Quai bị (4) C M Thuỷ đậu (5) C M Tiêu chảy (6) C M (7) C M C Viêm gan vi rút khác (8) M C Cộng dồn Ghi chú: - M: Số mắc, C: Số chết - Viêm gan vi rút khác viêm gan vi rút viêm gan A, B, C viêm gan vi rút không định tuýp vi rút Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO Biểu mẫu – Báo cáo bệnh truyền nhiễm năm (theo địa phương) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 97 Cơ quan chủ quản: Đơn vị: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ., ngày tháng năm BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM…………… I Tình hình bệnh truyền nhiễm S T T Bạch hầu Địa phương (1) M C Bệnh LCL người (2) M C Bệnh vi rút Adeno (3) M C Than Thương hàn Cúm Cúm A(H5N1) (4) M Dại (5) C M Dịch hạch (6) C M Ho gà (7) C M Lỵ amíp (8) C M Lỵ trực trùng (9) M M C M (10) C Quai bị M (11) C Rubella (Rubeon) M (12) C Sởi M (13) C Sốt rét (14) C Sốt xuất huyết Dengue (15) M C Viêm não vi rút khác Xoắn khuẩn vàng da M Tả M (16) C Cộng dồn S T T Địa phương Tay chân miệng M (17) C M (18) C M (19) C Thủy đậu M (20) C M Tiêu chảy Uốn ván sơ sinh (21) C M (22) C Uốn ván khác M (23) C Viêm gan vi rút A M (24) C Viêm gan vi rút B M (25) C Viêm gan vi rút C M (26) C Viên gan vi rút khác M (27) C Viêm màng não NMC (28) M C Viêm não Nhật Bản M (29) C M (30) C M (31) C Khác M … Cộng dồn Ghi chú: - M: Số mắc, C: Số chết - Viêm gan vi rút khác viêm gan vi rút viêm gan A, B, C viêm gan vi rút không định tuýp vi rút II Nhận xét, đánh giá: III Các hoạt động phòng chống dịch triển khai: Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (32) C 98 Biểu mẫu – Báo cáo bệnh truyền nhiễm năm (theo tháng) Cơ quan chủ quản: Đơn vị: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm BÁO CÁO TỔNG HỢP BỆNH TRUYỀN NHIỄM 12 THÁNG (năm ) TT Tên bệnh Bạch hầu Bệnh liên cầu lợn người Bệnh vi rút Adeno Cúm Cúm A(H5N1) Dại Dịch hạch Ho gà Lỵ amíp 10 Lỵ trực trùng 11 Quai bị 12 Rubella (Rubeon) 13 Sởi 14 Sốt rét 15 Sốt xuất huyết Dengue 16 Tả 17 Tay - chân - miệng 18 Than 19 Thương hàn 20 Thuỷ đậu 21 Tiêu chảy Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 M M M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C C Cộng M C 99 TT Tên bệnh 22 Uốn ván sơ sinh 23 Uốn ván khác 24 Viêm gan vi rút A 25 Viêm gan vi rút B 26 Viêm gan vi rút C 27 28 Viêm gan vi rút khác (không phải A,B,C không định rõ típ vi rút) Viêm màng não não mơ cầu 29 Viêm não Nhật Bản 30 Viêm não vi rút khác 31 Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) 32 Khác…………………… Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 M M M M M M M M M M M M C C C C C C C C C C C Ghi chú: (M: Số mắc, C: Số chết) Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ C Cộng M C 92 Biểu mẫu - Báo cáo phát ổ dịch Cơ quan chủ quản: Đơn vị: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày .tháng năm BÁO CÁO PHÁT HIỆN Ổ DỊCH Thông tin bệnh nhân THÔNG TIN BỆNH NHÂN Họ tên bệnh nhân (CHỮ IN): Mã bệnh nhân: _ Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Nam Dân tộc: Kinh Nữ Khác:…………… Nơi nay: Số nhà: Đường/phố:…………………… Tổ/xóm/ấp/bản: …… ……….… Phường/xã/thị trấn Quận/huyện/thị xã/TP: Tỉnh/thành phố: Nghề nghiệp: _ Điện thoại liên lạc: _ Nơi làm việc/học tập: _ CHẨN ĐOÁN BỆNH (LÂM SÀNG HOẶC XÁC ĐỊNH PHỊNG THÍ NGHIỆM) BỆNH PHẢI BÁO CÁO NGAY SAU KHI CĨ CHẨN ĐỐN, KHƠNG MUỘN Q 24 GIỜ Bại liệt Lát-sa (Lassa) 15 Tả Bạch hầu Mác-bớt (Marburg) 16 Tay - chân - miệng Bệnh liên cầu lợn 10 Rubella (Rubeon) 17 Than Cúm A(H5N1) 11 Sốt Tây sông Nin 18 Viêm đường hô hấp Trung đông (MERS-CoV) Cúm A(H7N9) 12 Sốt vàng 19 Viêm màng não não mô cầu Dịch hạch 13 Sốt xuất huyết Dengue 20 Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bệnh Ê-bô-la (Ebolla) 14 Sởi phát sinh chưa rõ nguyên nhân BỆNH PHẢI BÁO CÁO TRONG VÒNG 48 GIỜ SAU KHI CĨ CHẨN ĐỐN 21 Dại 26 Thương hàn 31 Viêm gan vi rút C 22 Ho gà 27 Uốn ván sơ sinh 32 Viêm não Nhật Bản 23 Liệt mềm cấp nghi bại liệt 28 Uốn ván khác 33 Viêm não vi rút khác 24 Lao phổi 29 Viêm gan vi rút A 34 Xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) 25 Sốt rét 30 Viêm gan vi rút B Tình trạng tiêm chủng: Đề nghị cung cấp thơng tin tình trạng tiêm, uống vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm mắc Có  Số lần tiêm, uống [ ] Khơng Khơng rõ Phân loại chẩn đốn: Lâm sàng Xác định phòng xét nghiệm Lấy mẫu xét nghiệm chẩn đốn: Có Khơng Loại xét nghiệm: Test nhanh MAC-ELISA PCR Khác: Kết xét nghiệm chẩn đốn: Dương tính Âm tính Chưa có kết Ngày khởi phát: Ngày nhập viện: Ngày viện/chuyển viện/tử vong Tình trạng: Điều trị ngoại trú Điều trị nội trú Ra viện Chuyển viện Tử vong Khác TIỀN SỬ DỊCH TỄ (thời gian lại trước mắc bệnh, tiếp xúc người bệnh/ trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc động vật/ gia cầm, nơi tiếp xúc) 93 Số mắc, tử vong Tên địa phương: Mắc Chết Số mắc, chết theo ngày khởi phát Tên địa phương: Mắc Chết Mắc Chết … …… Ngày………… ……………… Cộng dồn Số mẫu xét nghiệm Số mẫu làm xét nghiệm theo ngày Tên địa phương: Số mẫu Số XN làm XN (+) Tên địa phương: Số mẫu Số XN làm XN (+) Số mẫu làm XN Số XN (+) …… …… Ngày…………… ………………… Cộng dồn Mơ tả tóm tắt chùm ca bệnh phát (đặc điểm thời gian, địa điểm, người): Các biện pháp phòng chống dịch triển khai a) Hoạt động: b) Ý kiến đề nghị: Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 94 Biểu mẫu - Báo cáo cập nhật tình hình ổ dịch Cơ quan chủ quản: Đơn vị: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày .tháng năm BÁO CÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH Ổ DỊCH (cập nhật hàng ngày từ phát ổ dịch đến ổ dịch chấm dứt hoạt động) Ngày tháng năm Số mắc, tử vong Số mắc, chết theo ngày khởi phát Tên địa phương: Mắc Chết Tên địa phương: Mắc Chết Mắc Chết … …… Ngày………… ……………… Cộng dồn Số mẫu xét nghiệm Số mẫu làm xét nghiệm theo ngày Tên địa phương: Số mẫu Số XN làm XN (+) Tên địa phương: Số mẫu Số XN làm XN (+) Số mẫu làm XN Số XN (+) …… …… Ngày…………… ………………… Cộng dồn Mơ tả tóm tắt ca bệnh/chùm ca bệnh phát ngày (đặc điểm thời gian, địa điểm, người): Các biện pháp phòng chống dịch triển khai ngày a) Hoạt động: b) Ý kiến đề nghị: Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 95 Biểu mẫu – Báo cáo kết thúc ổ dịch Cơ quan chủ quản: Đơn vị: Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày .tháng năm BÁO CÁO KẾT THÚC Ổ DỊCH Tên ổ dịch: Địa điểm xảy ổ dịch (thơn/xóm, xã, huyện, tỉnh): ………… … …………… Ngày khởi phát trường hợp bệnh đầu tiên: Ngày nhận báo cáo ổ dịch đầu tiên: ………………… …………… ……… Ngày khởi phát trường hợp bệnh cuối cùng: ………………… ………… ………… Ngày ổ dịch kết thúc hoạt động: Số mắc: - Tổng số:……… … … - Số mẫu XN:…… …… - Số mẫu (+):…… …… Số tử vong: - Tổng số:……… … … - Số mẫu XN:…………… - Số mẫu (+):………….… Mô tả đặc điểm chùm ca bệnh (nếu có): 10 Các yếu tố nguy cơ/dịch tễ liên quan: ……………………………… 11 Hoạt động triển khai 12 Số vật tư, kinh phí sử dụng 13 Thuận lợi, khó khăn, hiệu biện pháp (nêu cụ thể, chi tiết) 14 Nhận xét học kinh nghiệm 15 Ý kiến đề nghị Nơi nhận: NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM THEO THÔNG TƯ 54/2015/TT-BYT TẠI HUYỆN VIỆT YÊN VÀ HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM THEO THÔNG TƯ 54/2015/TT-BYT TẠI HUYỆN VIỆT YÊN VÀ HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay