Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Vua Lý Nam Đế Với Căn Cứ Động Khuất Lão, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

130 23 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 04:18

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ - HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG - VIỆN SỬ HỌC KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “VUA LÝ NAM ĐẾ VỚI CĂN CỨ ĐỘNG KHUẤT LÃO, XÃ VĂN LƯƠNG, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ” Phú Thọ - 2014 KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “VUA LÝ NAM ĐẾ VỚI CĂN CỨ ĐỘNG KHUẤT LÃO, XÃ VĂN LƯƠNG, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ - HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG - VIỆN SỬ HỌC KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “VUA LÝ NAM ĐẾ VỚI CĂN CỨ ĐỘNG KHUẤT LÃO, XÃ VĂN LƯƠNG, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ” Phú Thọ - 2014 Tượng Vua Lý Nam Đế Đền thờ Lý Nam Đế thuộc Gò Cổ Bồng khu 2, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ LỜI GIỚI THIỆU Tam Nông huyện miền núi, nằm phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ, diện tích tự nhiên 15.596,92 ha, dân số 84.000 người; 20 đơn vị hành trực thuộc huyện, bao gồm 19 xã 01 thị trấn, với 172 khu dân cư Tồn huyện có 20 dân tộc (Kinh, Tày, Thái, Mường, Hoa, Nùng, H.Mông, Dao, Sán Chung, Co Ho, Thổ, Tà Ơn, La Chí, Lơ Lơ…) Đảng huyện có 42 sở đảng với 5.867 đảng viên (tính đến tháng 12/2013) Huyện Tam Nơng có vị trí, địa lý, kinh tế thuận lợi; cửa ngõ, cầu nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Đông Bắc, Tây Bắc Tổ quốc Được tỉnh Nhà nước đầu tư sở hạ tầng, xây dựng khu công nghiệp tạo điều kiện cho phát triển chung huyện Cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân đặc biệt Ban chấp hành Đảng huyện phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung sức lực trí tuệ xây dựng huyện Tam Nông ngày giàu đẹp, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày cải thiện Tư tưởng cán bộ, đảng viên nhân dân huyện tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, chủ trương lớn tỉnh huyện đề ra, tích cực lao động sản xuất tạo cải vật chất cho xã hội Địa hình huyện thể nét đặc trưng vùng bán sơn địa Với diện tích đất đai, tài nguyên, cho phép huyện có khả phát triển nông nghiệp đa dạng, phong phú, chuyển dịch cấu nơng nghiệp theo hướng đa dạng hố trồng vật nuôi Mặt khác, xuất phát từ tiềm đất đai tài nguyên, hệ thống giao thông thuận lợi, huyện Tam Nơng có nhiều lợi phát triển sản xuất công nghiệp dịch vụ thương mại Những năm qua, kinh tế huyện bước phát triển nhiều lĩnh vực như: Sản xuất lương thực, thuỷ sản, chăn ni bò thịt, phát triển vùng nguyên liệu giấy, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng sơn mài, nhựa sơn, mây tre đan, nghề mộc gia dụng , sở hạ tầng khu công nghiệp hình thành đầu tư phục vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Huyện Tam Nông 三 三, tỉnh Phú Thọ nay, từ đời Trần (1225-1400) trở trước gọi châu Cổ Nông 三 三 Thời thuộc Minh (1407-1427), gọi châu Cổ Nông, thuộc vào phủ Đà Dương Tháng năm Quang Thuận thứ 10 (1469), vua Lê Thánh Tông định đồ nước, gồm 12 thừa tuyên, Thừa tuyên Sơn Tây, có sáu phủ là: Quốc Oai, Tam Đái, Lâm Thao, Đoan Hùng, Đà Dương Quảng Oai Phủ Đà Dương quản lãnh huyện Tam Nông Bất Bạt1 Như vậy, tên huyện Tam Nông xuất lần vào năm 1469 triều Lê Thánh Tông, đổi từ Cổ Nông mà thành (Bài tham luận Hội thảo khoa học Vua Lý Nam Đế với Động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ PGS.TS Nguyễn Minh Tường - Viện Sử học) Khâm định Việt sử thông giám cương mục Nxb Giáo dục, H 1998, tập 1, tr 1076 Huyện Tam Nơng có trung tâm Thủ Phủ Hưng Hố tỉnh lỵ tỉnh Phú Thọ xưa, vùng đất cổ có nhiều tầng văn hóa liên quan tới thời đại Hùng Vương) Nơi xưa diễn kháng chiến phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối kỷ XIX, gắn liền với tên tuổi Danh nhân văn hóa Nguyễn Quang Bích (1832 - 1890) Thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Tam Nơng vinh dự đón Chủ Tịch Hồ Chí Minh đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư Đảng làm việc ngày đầu toàn Quốc kháng chiến (tháng 3/1947) Năm 2005 Đảng nhân dân Tam Nông Vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ chống Pháp, Huân chương lao động hạng nhì thời kỳ đổi Đặc biệt nơi xưa diễn kháng chiến chống quân Lương Vua Lý Nam Đế (Tên h Lý Bơn, Lý Bí) người xưng Đế nước Nam, lấy tên hiệu nước ta Vạn Xuân; đời nghiệp Ông gắn liền với chiến tranh chống lại phong kiến phương Bắc từ năm 541 548 (Thế kỷ thứ VI sau Công nguyên) Quê hương ông Thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (Hội thảo Khoa học - Một số vấn đề Vương triều Tiền Lý quê hương Vua Lý Nam Đế tổ chức Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội tháng 12 năm 2012 Lý Bí (còn có tên gọi Lý Bơn) sinh ngày 12 tháng năm Quý Mùi (tức ngày 17 tháng 10 năm 503) Căm thù giặc Lương tàn bạo, ông triệu tập nhân dân hào kiệt dậy chống lại quân Lương từ năm 541 đến cuối năm 542 Sau đánh đuổi quân xâm lược, đến tháng Giêng năm 544 Lý Bí tự xưng Lý Nam Đế (nhà Tiền Lý), lên đặt niên hiệu Thiên đức (đức trời), lập trăm quan, đặt tên nước ta Vạn Xuân thể mong muốn xã tắc truyền đến muôn đời Đến tháng năm 545, nhà Lương sai Dương Phiêu làm thứ sử Giao Châu, Trần Bá Tiên làm tư mã xâm lấn nước Vạn Xuân Trần Bá Tiên chiếm thành Gia Ninh, Lý Nam Đế chạy vào đất người Lạo Tân Xương Sau thời gian tập hợp củng cố lực lượng, ông đem vạn quân từ đất Lạo sang đóng hồ Điển Triệt Đến đêm, mưa lũ, nước sông lên mạnh, tràn ngập vào hồ Nhân hội Trần Bá Tiên đem qn theo dòng nước tiến vào Qn Vạn Xn khơng phòng bị, tan vỡ Lý Nam Đế phải lui động Khuất Lão ( trước thuộc xã Cổ Tiết, thuộc xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến Năm 548, Lý Nam Đế ốm nặng động Khuất Lão Việc xác định Động Khuất Lão thuộc gò Cổ Bồng nơi an nghỉ cuối Lý Nam Đế vấn đề lịch sử có số ý kiến khác Với lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn vị vua xưng Đế dân tộc, từ ý thức trách nhiệm với vị vua có vị lịch sử nước nhà; nhiều năm qua, Đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc huyện Tam Nơng ln tìm tòi, sưu tầm liệu lịch sử gắn với đời nghiệp vị Hoàng Đế lịch sử dân tộc Với ý nghĩa tôn vinh người Anh hùng dân tộc, kỷ niệm 1465 năm ngày Đức Lý Nam Đế (548 - 2013) Được quan tâm Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông phối hợp Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học “Vua Lý Nam Đế với Động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ” với tham gia nhiều nhà khoa học, sử học, nhà nghiên cứu đầu ngành lịch sử Việt Nam Trung ương tỉnh Phú Thọ Tại Hội thảo nhà Khoa học tiếp tục khẳng định quê hương, công lao to lớn Vua Lý Nam Đế lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam, Hội thảo đến thống nơi an nghỉ cuối Vua Lý Nam Đế: Tại Động Khuất Lão thuộc gò Cổ Bồng, khu 02 xã Văn Lương, huyện Tam Nơng, tỉnh Phú Thọ Đó kết trình nghiên cứu, điền dã, tìm tòi giá trị chân thực lịch sử; kết tâm huyết nhà khoa học, sử học, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian nước tỉnh Phú Thọ đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông Mảnh đất địa linh nhân kiệt Tam Nông vinh dự tự hào đón nhận Lý Nam Đế chọn làm chiến đấu chống quân Lương, trao binh quyền nơi an nghỉ cuối Người Cuốn Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Vua Lý Nam Đế với Động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ” tập hợp tham luận Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ; nhà khoa học, sử học, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, tư liệu, chứng lịch sử, địa danh liên quan gắn với nghiệp Đức Lý Nam Đế Đồng thời, thể trách nhiệm, tình cảm, lòng Đảng bộ, quyền nhân dân huyện Tam Nơng tri ân công lao Đức Lý Nam Đế Thay mặt Đảng bộ, quyền nhân dân dân tộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; cảm ơn Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Sử học, Viện Hán Nơm; Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch, nhà nghiên cứu văn hóa Dân gian tỉnh Phú Thọ Xin trân trọng cảm ơn Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Hà Nội; huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Các cấp Ủy đảng, quyền nhân dân dân tộc huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nguyện phát huy truyền thống tốt đẹp cha ông, phát huy truyền thống huyện Anh hùng tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó với địa phương liên quan đến công lao nghiệp Đức Lý Nam Đế để xây dựng quê hương Tam Nông ngày giàu đẹp văn minh HUYỆN ỦY - HĐND - UBND HUYỆN TAM NÔNG TỈNH PHÚ THỌ BÀI PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ THỌ Hà Kế San Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Kính thưa nhà khoa học! Thưa vị đại biểu khách quý! Thưa toàn thể Hội thảo! Đến dự hội thảo khoa học: Vua Lý Nam Đế với động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ hôm Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ xin chào mừng xin trân trọng cảm ơn nhà khoa học, Giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà quản lý vị đại biểu hết lòng nghiệp văn hóa Việt Nam nói chung di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ nói riêng, giành thời gian dự hội thảo khoa học Kính chúc nhà khoa học, nhà nghiên cứu, vị đại biểu, đồng chí bạn mạnh khỏe, nhiều thành cơng; Chúc hội thảo khoa học Vua Lý Nam Đế với động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông đạt kết tốt đẹp! Kính thưa hội thảo! Phú Thọ, đất Tổ Hùng Vương lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vơ q báu Theo hồ sơ quản lý ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch tới đầu năm 2012 tỉnh Phú Thọ bước đầu kiểm kê 1.372 di tích lịch sử văn hóa gồm: 161 di tích khảo cổ học, 262 chùa, lại di tích kiến trúc dấu vết kiến trúc di tích lịch sử cách mạng kháng chiến Trong số có di tích lịch sử Đền Hùng xếp hạng Quốc gia đặc biệt 73 di tích xếp hạng Quốc gia; 219 di tích xếp hạng cấp tỉnh Có 260 lễ hội, gồm 223 lễ hội dân gian, 05 lễ hội tôn giáo, 32 lễ hội cách mạng; 47 lễ hội trì hoạt động hàng năm Phú Thọ vinh dự có di sản Hát Xoan UNESCO công nhận di di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp nhân loại; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cơng nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại Di sản văn hóa khơng coi tài sản có giá trị giáo dục truyền thống, mà nguồn lực to lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ Thưa vị đại biểu, khách quý, đồng chí bạn! Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc, với địa chiến lược có sơng, có núi, thuận lợi cho tiến cơng phòng ngự Địa bàn tỉnh Phú Thọ hệ cha ông lựa chọn làm nơi tổ chức luyện quân, phòng ngự, tác chiến chống giặc, có địa bàn huyện Tam Nơng, Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Thủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng (phía trước có hệ thống sông Thao, sông Đà án ngữ vùng đồng châu thổ sơng Hồng; phía sau hệ thống núi cao với nhiều hang động tiếp giáp với tỉnh Tây Bắc đất nước) Nhiều địa điểm lịch sử địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi lại dấu tích lịch sử này, có động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông Vua Lý Nam Đế lựa chọn chiến chống quân Lương Việc Hội khoa học Lịch sử Việt Nam Viện Sử học phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch; UBND huyện Tam Nơng, tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thảo khoa học Vua Lý Nam Đế với động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nơng, tỉnh Phú Thọ có ý nghĩa quan trọng, bổ sung tư liệu làm sáng tỏ đời, thân thế, nghiệp, vai trò Vua Lý Nam Đế phong trào kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương kỷ thứ VI nghiệp giữ nước Vạn Xuân lịch sử; nghiên cứu cách toàn diện kháng chiến chống quân Lương kỷ thứ VI Vua Lý Nam Đế địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Khẳng định vị địa huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, bối cảnh chung Quốc gia Vạn Xuân vào ký thứ VI; xác định Động Khuất Lão chiến đấu đồng thời nơi an nghỉ cuối Vua Lý Nam Đế; xác định địa điểm, chống quân Lương đóng góp nhân dân dân tộc huyện Tam Nơng phong trào chống quân Lương Góp phần giáo dục truyền thống đấu tranh dựng nước giữ nước dân tộc Việt Nam, thể đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng tự hào dân tộc phục vụ phát triển du lịch; đồng thời tiếp tục củng cố, hồn thiện hồ sơ đề nghị cơng nhận Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền thờ Vua Lý Nam Đế Gò Cổ Bồng, xã Văn Lương, huyện Tam Nông Thông qua hội thảo để trao đổi, nhận diện giá trị di sản văn hóa; xác định giá trị tiêu biểu di tích Đền thờ Lăng mộ Vua Lý Nam Đế Kết công việc tiếp tục góp phần khẳng định đề cao giá trị văn hóa Việt Nam, làm cho nhận thức nhân dân giới khoa học thấy rõ ý nghĩa, giá trị, vai trò Vua Lý Nam Đế - Nhà Tiền Lý với công kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương kỷ VI, mở đầu cho công 1000 năm chống Bắc thuộc dân tộc Việt Nam quy mô nước Tôi hy vọng rằng, với tinh thần trách nhiệm, với nhiệt tình nhà khoa học, giáo sư, tiến sỹ, nhà nghiên cứu, nhà quản lý vị đại biểu tham dự hội thảo hôm làm điều Kết hội thảo thực góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vùng đất Tổ Hùng Vương Tỉnh Phú Thọ xin trân trọng ghi nhận, tiếp thu ý kiến nhà khoa học, nhà nghiên cứu sử học, văn hóa học, nhà quản lý, vị đại biểu tham gia đóng góp trí tuệ hội thảo khoa học đầy ý nghĩa Về phía tỉnh Phú Thọ, cố gắng làm tốt công tác nghiên cứu, tôn tạo, tu bổ phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa gắn với Vua Lý Nam Đế đất Phú Thọ để thơng qua giáo dục tinh thần u nước, lòng tự hào, tự tơn dân tộc cho hệ trẻ vùng đất Tổ Hùng Vương giàu truyền thống lịch sử văn hiến Xin trân trọng cảm ơn kính chúc nhà khoa học, đồng chí bạn sức khỏe hạnh phúc./ Ph¸t biĨu chào mừng lãnh đạo huyện tam nông, tỉnh phú thä Triệu Quang Kết Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND huyện Kính thưa vị đại biểu khách quý, nhà khoa học! Trong lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc ta, phong trào kháng chiến chống quân Lương kỷ thứ VI Lý Bí lãnh đạo diễn thời gian ngắn tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất quê hương Tam Nông, Phú Thọ nói riêng dân tộc Việt Nam nói chung Hội thảo khoa học "Vua Lý Nam Đế với động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông" dịp để làm sáng tỏ số vấn đề Vua Lý Nam Đế với động Khuất Lão - nơi an nghỉ cuối Ngài; Lăng mộ Vua địa danh liên quan khác kháng chiến chống quân Lương Lý Nam Đế Hôm nay, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nơng, tỉnh lỵ tỉnh Phú Thọ xưa, UBND huyện Tam Nông phối hợp Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học "Vua Lý Nam Đế với động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông" Thay mặt Huyện ủy - HĐND UBND - UBMTTQ huyện Tam Nông xin chào mừng vị đại biểu, nhà khoa học tham dự Hội thảo, chúc Hội thảo thành cơng tốt đẹp Kính thưa vị đại biểu! Thưa nhà khoa học! Vua Lý Nam Đế (tên huý Lý Bôn, Lý Bí) người xây dựng nhà nước độc lập dân tộc ta thời Bắc thuộc - nhà nước Vạn Xuân Cuộc đời nghiệp Ông gắn liền với đấu tranh chống lại ách đô hộ phong kiến phương Bắc từ năm 541 - 548 (thế kỷ thứ VI sau Công nguyên) Lý Bí sinh ngày 12 tháng năm Quý Mùi (tức ngày 17 tháng 10 năm 503) Từ nhỏ Lý Bí thơng minh, sớm hiểu biết Khi Lý Bí lên tuổi Cha mất; tuổi Mẹ mất, Ơng đến với ruột Một hơm có vị Pháp tổ thiền sư ngang qua trông thấy Lý Bí khơi ngơ, tuấn tú liền xin Lý Bí đem chùa nuôi dạy Sau 10 năm đèn sách chuyên cần, Lý Bí trở thành người học rộng, hiểu sâu Nhờ có tài văn võ kiêm tồn Lý Bí tơn lên làm thủ lĩnh địa phương Căm thù giặc Lương tàn bạo, ông triệu tập nhân dân hào kiệt dậy chống lại quân Lương từ năm 541 đến cuối năm 542 Sau đánh đuổi quân xâm lược, mùa Xuân, tháng Giêng năm Quý Hợi (544) nhân thắng giặc, tự xưng Nam Việt Đế, lên ngôi, đặt niên hiệu, lập trăm quan, dựng quốc hiệu Vạn Xuân, ý mong cho xã tắc truyền đến mn đời Ơng cho dựng điện Vạn Thọ làm nơi triều hội Đất nước bình thời gian ngắn, đến tháng năm Giáp Tý (545), nhà Lương cử Dương Phiêu, Trần Bá Tiên đem quân tiến sang đánh Giao Châu Vua Lý Nam Đế đem vạn quân chống cự, bị thua Chu Diên, lại thua cửa sông Tô Lịch, nên phải rút quân thành Gia Ninh (thuộc huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) Trước tình bất lợi, vua lại cho rút quân Tân Xương để củng cố lực lượng, sau cho quân tiến đánh quân giặc hồ Điển 10 nhắc đến chữ Cổ Nơng, Cổ Nơng từ thời Trần trở trước, Cổ Nông hay Tam Nơng theo nhiều cách giải thích khác nói cho gắn kết với Tam Nơng ngày hơm nay, tức nhân tố cốt lõi nhất, tảng, hạ tầng cho phát triển quốc gia nơng nghiệp phải địa danh từ xa xưa lấy từ điển tích phương Bắc phản ảnh quan điểm dân tộc nguồn lực phát triển đất nước Ngài trở với vùng đất Tam Nông có ý tưởng khơng? điều làm tôn vinh lên ý nghĩa địa danh lịch sử mà mang tính chất thời để củng cố tảng quốc gia đường phát triển cơng nghiệp hóa, đại hóa ngày hơm Cái điều thứ hai vừa kết luận mà vừa mở suy nghĩ, băn khoăn cách đặt tên sinh hoạt gần liên quan đến Đức Lý Nam Đế Hội thảo Văn Miếu, Hội thảo Phổ Yên Hội thảo chúng ta đưa khái niệm Vua Lý Nam Đế Lý Nam Đế ghi lịch sử ngài Lý Bí sau hoàn thành nghiệp chống giặc Lương giành lại tự chủ tự phong Đế cho mình, đương nhiên Vua thuật ngữ người đứng đầu quốc gia, Đế cách giải thích PGS-TS Nguyễn Minh Tường phản ánh ý chí cao sau này, nửa thiên niên kỷ sau, đọc thơ gắn liền với nghiệp chống Tống nhà Lý gắn liền với nghiệp Lý Thường Kiệt - Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư ngày thấy ý nghĩa sâu sắc đất Nam có Vua Nam ở, mà chữ Đế phản ánh ý nghĩa nghiệp xây dựng tự chủ lâu dài từ thời kỳ non trẻ, chữ Nước thời kỳ Đức Lý Nam Đế Vì thấy từ Hai Bà Trưng Lý Nam Đế có bước phát triển nhận thức, ý chí trưởng thành dân tộc Tôi muốn nhắc lại câu phát biểu ý kiến cố Giáo sư Trần Quốc Vượng ông viết lịch sử Việt Nam rằng: "Lý Bí xưng Đế định niên hiệu riêng, đúc tiền riêng, lấy Nam đối chọi với Bắc, lấy Việt đối chọi với Hoa", điều nói lên trưởng thành ý thức dân tộc, lòng tự tin vững khả tự vươn lên phát triển cách độc lập ngang nhiên phủ định quyền làm bá chủ thiên hạ hoàng đế phương Bắc, vạch rõ sơn hà cương vực khẳng định rứt khốt nòi giống Việt phương Nam thực thể độc lập chủ nhân đất nước giành quyền làm chủ vận mệnh Bởi nghĩ tự thân ba chữ Lý Nam Đế đủ không cần thêm chữ Vua nữa, cương vị người đứng đầu Quốc gia Vương hiệu Vua điều xác đáng, muốn khẳng định ý thức nhận thức cao lịch sử, sau biết vấn đề mà nghĩ cần sâu thời gian ngắn ngủi vị nói chịu nhiều thử thách năm tháng cuối đời Lý Nam Đế trao quyền lực không trao cho người gia tộc mình? có nhân vật mà sau tiếp tục nghiệp Lý Nam Đế Lý Thiên Bảo mà lại trao cho vị tướng, mà có đủ phẩm chất mà Lý Nam Đế cho kế nghiệp nghiệp Triệu Việt Vương? Đây cách để suy 116 nghĩ quan điểm người Việt Nam tiếp thu thể chế, giá trị thượng đẳng phương Bắc mà ứng xử chừng mực gợi cho câu chuyện sau gần nửa thiên niên kỷ việc Dương Thái Hậu trao Áo bào cho Lê Hoàn Thập đạo tướng quân, đặt nghĩa lớn sinh mệnh dân tộc cao nghĩa dòng tộc Đây suy nghĩ mà sau lắng nghe ý kiến nhà chuyên môn gợi cho thấy ý nghĩa sâu sắc vai trò, phẩm chất giá trị mà Đức Lý Nam Đế để lại cho sau đặt đất nước lên cao hết, Tổ quốc dân tộc cao dòng tộc Cái thứ ba chúng tơi muốn nêu lên vấn đề từ kết Hội thảo mối quan hệ yếu tố ngẫu nhiên mà liên quan đến thời đại Lý Nam Đế thời đại nửa thiên niên kỷ sau thời đại nhà Lý Giữa Tiền Lý Lý có mối liên hệ khơng? mà gắn với địa danh Cổ Pháp? địa danh cổ, có liên hệ khơng? với vai trò phật giáo từ sớm gắn kết với thiết lập Vương quyền tự chủ Việt Nam? Đây vấn đề chúng tơi nghĩ nhà chun mơn có đủ hiểu biết lịch sử dân tộc, lịch sử phật giáo Việt Nam giải đáp Những suy nghĩ đạo phật Việt Nam phải yếu tố mà người Việt Nam từ sớm gắn kết cách để ta hội nhập với giới lại sau phải hội nhập cách bắt buộc, cách cưỡng với văn minh phương Bắc? Đây vấn đề mà nghĩ Hội thảo Lý Nam Đế tiếp tục suy nghĩ phát triển Vì vấn đề mà nêu Hội thảo nói phần giải đáp không gian mà Lý Nam Đế kết thúc nghiệp vẻ vang Và đặc biệt bên cạnh giá trị lịch sử thư tịch trân trọng giá trị đời sống người dân qua hệ thể di sản vật thể phi vật thể Có thể nói Hội thảo hôm bàn giai đoạn lịch sử mảnh đất Tam Nông, với tất yếu tố, chứng thuyết phục từ di sản vật thể Đền, Đình, Miếu, đặc biệt mộ Đức Lý Nam Đế phi vật thể kho tàng văn hóa giân dan, lễ hội vv Cũng điều mà ghi nhận củng cố thêm, làm sáng tỏ thêm thời kỳ lịch sử quan trọng Lý Nam Đế Vì mà nghĩ kiến nghị Hội thảo từ sở khẳng định vai trò vị Đức Lý Nam Đế lịch sử quốc gia, di sản Ngài để lại phải tiếp tục phát huy tôn vinh tương xứng với vị Những kiến nghị việc tiếp tục bảo tồn phát huy giá trị vật thể Đặc biệt khu di tích liên quan đến sở tín ngưỡng để thờ phụng Ngài với Lăng Mộ Ngài tơi nghĩ điều xác đáng phản ánh phần quan điểm đại diện cho Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Chúng muốn mong muốn rằng, Hội thảo không khép lại đây, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam với Viện Sử học Việt Nam người quan tâm đến lịch sử giai đoạn địa phương có liên quan thời gian tới làm tiếp giai đoạn lịch sử quan trọng thời kỳ khởi nghiệp Ngài đặc biệt gắn liền với trình Ngài tu 117 tập, Ngài tiếp thu gắn kết với phật giáo Việt Nam mảnh đất Hoài Đức, địa phương quan tâm đến giai đoạn lịch sử để hoàn thiện nói 03 giai đoạn lịch sử lớn đời nhân vật Lý Nam Đế Chúng ta tiếp tục khai thác thêm kết hợp với tỉnh Vĩnh Phúc gắn liền với địa danh Điển Triệt, nơi diễn ý tưởng táo bạo liệt đồng thời diễn bi kịch kết thúc chiến Lý Nam Đế trước Ngài Thái Bình nơi mà theo biết lẫn lộn địa danh mà Thái Bình có nhiều di tích lịch sử liên quan đến Lý Nam Đế Và q trình làm việc cách tồn diện chúng tơi nghĩ có bước tiến việc nghiên cứu Lý Nam Đế để đóng góp vào lịch sử quốc gia quốc sử cách nhìn nhận thêm bước so với bậc tiền nhân sử cũ Bởi sử cũ thấy phần lớn lời bình nghị ca ngợi ý chí Ngài, nhấn mạnh nhiều đến thất bại Ngài cuối đời rõ ràng nghiên cứu Lý Nam Đế ngày thấy vị nhân vật vô quan trọng cố Giáo sư Trần Quốc Vượng khẳng định bước phát triển nhận thức, trưởng thành dân tộc Việt Nam tinh thần bảo vệ quyền tự chủ Không phải phương Bắc khứ mà tự chủ nghiệp xây dựng phát triển đất nước ngày hôm Với tất ý nghĩa xin khép lại lời tổng kết Hội thảo đánh giá Hội thảo mảnh đất Tam Nông Khuất Lão, giai đoạn quan trọng lịch sử Đức Lý Nam Đế, thành tựu q trình nhận thức cách hồn thiện hơn, đầy đủ nhân vật tôn vinh lịch sử Nhưng phải lấy tảng tôn vinh dựa tinh thần khoa học có sở để bền vững lâu dài truyền thống dân tộc Đặc biệt tinh thần nghiệp dựng nước, giữ nước, tinh thần tự chủ dân tộc Cuối thay mặt Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, huyện Tam Nông, bạn đồng nghiệp đất Tổ Hùng Vương, xin cảm ơn lãnh đạo giới quan tâm 02 địa phương gắn kết với thỏa thuận Hoài Đức - Hà Nội Phổ Yên - Thái Nguyên để đẩy tiếp công nghiên cứu phát huy vai trò nhân vật lịch sử Lý Nam Đế đời sống phát triển đại ngày hôm mong dựa thành tựu thời gian không xa bên cạnh việc phục hồi lại, phát triển di tích vật thể liên quan đến Ngài, đời sống tinh thần, giá trị văn hóa phi vật thể ngày phong phú đời sống Mà mừng thấy nhà Lãnh đạo địa phương có liên quan quan tâm, ngày hơm biết toàn nội dung Hội thảo truyền trực tiếp để nhân dân Tam Nơng lắng nghe để tiếp thu kết Hội thảo Cuối lần xin kính chúc sức khỏe tất quý vị đại biểu, hy vọng gặp lại Hội thảo tới Xin trân thành cảm ơn! 118 PHỤ LỤC ẢNH 119 Đồng chí Hồng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng chí lãnh đạo huyện Tam Nơng dâng hương thăm quan khu di tích Đền thờ - Lăng mộ Vua Lý Nam Đế Đồng chí Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu chào mừng Hội thảo 120 Đồng chí Triệu Quang Kết - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Phát biểu chào mừng Hội thảo Đồng chí Hán Bình Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, tuyên bố lý giới thiệu Đại biểu dự Hội thảo 121 PGS.TS Nguyễn Văn Nhật - Viện Trưởng Viện Sử học Việt Nam Đọc Báo cáo đề dẫn Hội thảo Đồng chí Phạm Bá Khiêm - Phó Giám đốc Thường trực Sở VH,TT&DL Phú Thọ Báo cáo tham luận Hội thảo 122 PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ - Phó Viện Trưởng Viện Sử học Việt Nam Báo cáo tham luận Hội thảo PGS.TS Nguyễn Minh Tường - Viện Sử học Việt Nam Báo cáo tham luận Hội thảo 123 PGS.TS Đinh Khắc Thuân - Viện Nghiên cứu Hán Nôm Báo cáo tham luận Hội thảo TS Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Hùng Vương, Phú Thọ Báo cáo tham luận Hội thảo 124 ThS Nguyễn Tiến Khôi - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Phú Thọ Báo cáo tham luận Hội thảo Đồng chí Hồng Xn Cừ - Ngun Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ĐUKCQTƯ; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, phát biểu ý kiến Hội thảo 125 Nhà sử học Dương Trung Quốc - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Phát biểu Kết luận Hội thảo Đoàn Chủ tịch, Thư ký Hội thảo 126 Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đồng chí Lãnh đạo Viện Sử học Việt Nam trao đổi nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo nhà Hữu mạc khu di tích Đền thờ Vua Lý Nam Đế Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đồng chí Lãnh đạo Viện Sử học Việt Nam họp thống nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo, trụ sở UBND huyện 127 Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân huyện Tam Nơng đồng chí Lãnh đạo Viện Sử học Việt Nam dâng hương Đền thờ Vua Lý Nam Đế Đền thờ Vua Lý Nam Đế Gò Cổ Bồng, khu ,xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 128 MỤC LỤC Trang * Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tam Nông: Lời giới thiệu: …… * Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San: Phát biểu đạo Hội thảo…………………………………………………………………………… * Chủ tịch UBND huyện Tam Nông Triệu Quang Kết: Phát biểu chào mừng Hội thảo…………………………………………………………… * PGS TS Nguyễn Văn Nhật: Báo cáo đề dẫn …………………… * PGS.TS Nguyễn Minh Tường: Lý Nam Đế kháng chiến chống quân xâm lược nhà Lương kỷ VI ……………………………… * PGS TS Nguyễn Đức Nhuệ: Quê hương ngày Lý Nam Đế……………………………………………………………… * Phạm Bá Khiêm: Ý nghĩa khôi phục Đền thờ Lăng mộ Lý Nam Đế việc phát triển du lịch ………………………………… * Triệu Quang Kết: Vua Lý Nam Đế với Động Khuất Lão - Vị trí, quy mơ phục hồi Đền thờ Lăng Mộ ………………………… * TS Nguyễn Thế Hùng: Bảo tồn phát huy giá trị Động Khuất Lão nhìn hệ thống di tích LSVH ………………………… * PGS.TS Vũ Duy Mền: Giá trị học lịch sử từ khởi nghĩa Lý Bí thành lập Nhà nước Vạn Xuân ………………………… * ThS Trần Nam Trung: Nhân dân Tam Nông cới khởi nghĩa Lý Bí ………………………………………………………………… * PGS.TS Đinh Khắc Thuân: Tư liệu Hán Nôm Động Khuất Lão khởi nghĩa Lý Bí kỷ VI ………………………… * PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi: Động Khuất Lão - nơi an nghỉ cuối Vua Lý Nam Đế …………………………………… * TS Hà Mạnh Khoa: Vài ý kiến Động Khuất Lão …………… * TS Nguyễn Anh Tuấn: Lý Nam Đế với Động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông ……………………………… * ThS Nguyễn Tiến Khôi: Những địa danh vùng đất Tam Nơng - Phú Thọ ghi dấu ấn khởi nghĩa …………………… * Đặng Đình Thuận: Phục dựng Lễ hội truyền thống tưởng niệm Vua Lý Nam Đế xã Văn Lương ………………………………… * Lê Thị Thoa: Vấn đề bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích, địa điểm lịch sử gắn liền với nghiệp Lý Nam Đế ……………… * Đỗ Văn Thúy: Tư liệu Hán Nôm Lý Nam Đế Đang lưu giữ Đình, Đền, Chùa Giang Xá ……………………… * Vũ Kim Biên: Nghiên cứu nguyên nhân thất bại Lý Nam Đế việc trao binh quyền cho Triệu Quang Phục………… * Phan Dương: Hoàng Hậu Đỗ Thị Khương Động Khuất Lão ………………………………………………………………… * Cù Minh Loan: Đảng bộ, quyền nhân dân Xã Văn Lương với việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích …………………… * Dương Huy Thiện: Các tư liệu văn hóa dân gian kháng chiến chống quân Lương Vua Lý Nam Đế ……………… * Dương Trung Quốc: Kết luận Hội thảo ………………………… * Phần phục lục ảnh: …………………………………………… 129 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ - HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG - VIỆN SỬ HỌC KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC “Vua Lý Nam Đế với Động Khuất Lão, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ” Chịu trách nhiệm xuất bản: Hán Bình Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tam Nơng, tỉnh Phú Thọ Biên tập: Hán Bình Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ PGS.TS Nguyễn Văn Nhật - Viện Trưởng, Viện sử học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ - Phó Viện Trưởng, Viện sử học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam ThS Trần Nam Trung - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Viện sử học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Triệu Quang Kết - Ngun Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Phan Văn Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hán Minh Hải - Ủy viên Ban chấp hàng Đảng huyện, Trưởng phòng Văn hóa Thơng tin huyện Tam Nơng, tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hữu Thanh - Phó Trưởng phòng Văn hóa Thơng tin huyện Tam Nơng, tỉnh Phú Thọ Trình bày: Hán Minh Hải, Nguyễn Hữu Thanh Sửa in: Hán Bình Hồng, Hán Minh Hải, Nguyễn Hữu Thanh In 150 bản, khổ 23,5cmx15,5cm, Công ty Cổ phần in Phú Thọ Giấy phép xuất số 146/GP-STTTTngày 22/12/2014 Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Phú Thọ In xong nộp lưu chiểu tháng 01/2015 130
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Vua Lý Nam Đế Với Căn Cứ Động Khuất Lão, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ, Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học Vua Lý Nam Đế Với Căn Cứ Động Khuất Lão, Xã Văn Lương, Huyện Tam Nông, Tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay