CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THÀNH PHẦN HÓA HỌC NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

50 51 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ******************** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH QUẢN THÀNH PHẦN HÓA HỌC NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI Họ tên sinh viên: TRẦN TRƯỜNG AN Lớp : DH08TA Ngành : Chăn Ni Niên khóa : 2008-2012 Tháng 8/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ******************** TRẦN TRƯỜNG AN CHƯƠNG TRÌNH QUẢN THÀNH PHẦN HÓA HỌC NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi chuyên ngành CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Tháng 8/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Trường An Tên luận văn: “Chương trình quản thành phần hóa học ngun liệu thức ăn chăn ni” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM ngày 16 17 tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập trường Đại học Nông Lâm TP.HCM với dạy bảo quý Thầy Cô giúp em tiếp thu nhiều kiến thức Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu đề tài mà hành trang quý báu giúp để em tự tin bước vào đời Để có thành cơng ngày hôm nay, cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Cha Mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ em nên người - Ban Giám Hiệu nhà trường, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y tạo điều kiện để em có mơi trường học tập nghiên cứu thật tốt - Toàn thể quý thầy cô giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức quý báu - Đặc biệt, em xin chân thành gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Dương Duy Đồng tận tình dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm trình học tập trường trình thực đề tài - Cảm ơn tất bạn bè em học tập, động viên giúp đỡ em hoàn thành tốt đề tài Cuối lời em xin kính chúc q thầy thật nhiều sức khỏe để tiếp tục người chèo lái thuyền đưa chúng em đến bến bờ tri thức Xin chúc cho bạn thành công công việc tương lai hạnh phúc sống Trong trình thực đề tài em cố gắng khó tránh khỏi sai xót Em mong nhận thơng cảm tận tình bảo q thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn! Trần Trường An iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu: “Chương trình quản thành phần hóa học ngun liệu thức ăn chăn nuôi” Đề tài tiến hành Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Thời gian thực từ 09/02/2012 đến 25/05/2012 Xây dựng hệ thống quản thành phần hóa học ngun liệu thức ăn chăn ni với sở liệu 500 loại nguyên liệu khác nhau, giúp người dùng tra cứu thơng tin nguyên liệu có hệ thống cách nhanh chóng thành phần hóa học chúng Đồng thời, người dùng tương tác với chương trình chức thêm, xóa, sửa tên tiêu dinh dưỡng nguyên liệu Ngồi chương trình cung cấp thêm cho người dùng cơng cụ tính tốn cơng thức thức ăn có sẵn iv MỤC LỤC TRANG TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT LUẬN VĂN iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC HÌNH vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Khái niệm thức ăn chăn nuôi 2.2 Nhu cầu truy cập liệu thức ăn chăn nuôi 2.3 Các thành phần hóa học thức ăn người ta quan tâm 2.3.1 Vật chất khô (DM – Dry matter) 2.3.2 Năng lượng 2.3.3 Đạm thô (CP – Crude Protein) 2.3.4 Lipid thô (EE – Ether Extract) 2.3.5 Xơ thô (CF – Crude Fibre) 2.3.6 Khoáng tổng số (Ash- Total Ash) 2.3.7 Canxi (Ca – Calcium) 2.3.8 Phospho (P) 2.4 Các nguồn cung cấp liệu thức ăn thường tham khảo 2.4.1 Đặc điểm phần mềm AminoDat 2.4.2 Đặc điểm phần mềm EvaPig 2.5 Đặc điểm sở liệu thức ăn chăn nuôi 2.6 Hiện trạng sở liệu thức ăn chăn nuôi Việt Nam v Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 10 3.1 Địa điểm thời gian thực 10 3.1.1 Địa điểm 10 3.1.2 Thời gian 10 3.2 Phương tiện thực 10 3.3 Phương pháp nghiên cứu 10 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu thuyết 10 3.3.2 Phương pháp tiến hành 10 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 13 4.1 Kết đạt 13 4.2 Giới thiệu chương trình 13 4.3 Mô tả chức chương trình 14 4.3.1 Các chức 14 4.3.2 Các chức phụ 20 4.4 Đặc tả tác nhân hệ thống 22 4.4.1 Các tác nhân tham gia hệ thống 22 4.4.2 Chức cụ thể tác nhân hệ thống 22 4.5 Đặc tả chức hệ thống 23 4.5.1 Người dùng chung 23 4.5.2 Người quản trị 28 4.6 Cài đặt chương trình 35 4.6.1 Cấu trúc chương trình 35 4.6.2 Hướng dẫn cài đặt chương trình QL Thuc An 1.1 35 4.7 Yêu cầu người sử dụng 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 41 5.3 Hạn chế đề tài 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 vi DANH SÁCH CÁC HÌNH TRANG Hình 3.1: Mơ hình hóa sở liệu 11 Hình 3.2: Mơ hình hóa chức chương trình 12 Hình 4.1: Giao diện chương trình 14 Hình 4.2: Form xem thành phần hóa học nguyên liệu thức ăn 15 Hình 4.3: Form xem thành phần hóa học nguyên liệu thức ăn dạng chi tiết 16 Hình 4.4: Hộp thoại thơng báo người dùng cần phải đăng nhập hệ thống 17 Hình 4.5: Form đăng nhập hệ thống 17 Hình 4.6: Hộp thoại thơng báo đăng nhập thành công 17 Hình 4.7: Hộp thoại thơng báo đăng nhập khơng thành cơng 18 Hình 4.8: Form cập nhật nguyên liệu 18 Hình 4.9: Form tính tốn phần 20 Hình 4.10: Chức tìm kiếm theo tên nguyên liệu 20 Hình 4.11: Xuất file OneNote 21 Hình 4.12: Xuất file Excel 22 Hình 4.13: Sơ đồ mơ tả chức sử dụng người dùng chung 23 Hình 4.16: Form tính tốn phần thức ăn 26 Hình 4.17: Hộp thoại thông báo tổng tỷ lệ nhập vào phải đủ 100% 27 Hình 4.20: Màn hình đăng nhập 29 Hình 4.21: Thơng báo đăng nhập thành cơng 29 Hình 4.22: Thơng báo đăng nhập không thành công 29 Hình 4.23: Thơng báo trùng tên ngun liệu 30 Hình 4.24: Thêm, xóa, sửa nguyên liệu 32 Hình 4.25: Cảnh báo xóa 32 Hình 4.27: Đổi mật đăng nhập 34 Hình 4.28: Màn hình hệ thống sau đăng xuất 34 vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngành chăn nuôi nước ta ngành mạnh, góp phần lớn cho phát triển kinh tế đất nước Để trì phát huy mạnh nhà chăn ni phải có liên kết chặt chẽ yếu tố có liên quan hỗ trợ lẫn giống, kỹ thuật, thức ăn, công tác thú y, hệ thống chuồng trại v.v… Trong yếu tố thức ăn yếu tố quan trọng mang lại hiệu kinh tế cho ngành chăn ni Vậy để có phần thức ăn đạt hiệu kinh tế cao Thì nhà dinh dưỡng động vật phải xây dựng công thức thức ăn cho phù hợp với đối tượng vật nuôi theo giai đoạn sinh trưởng phát triển chúng Muốn có cơng thức tối ưu Các nhà dinh dưỡng trải qua q trình nghiên cứu, phân tích thành phần hóa học nguyên thực liệu thí nghiệm thực tế đối tượng vật ni, từ đúc kết số liệu tiêu dinh dưỡng nguyên thực liệu cách xác phù hợp Khi có số liệu phân tích cần phải ý đến khâu lưu trữ số liệu thành phần hóa học nguyên thực liệu Mà lưu giữ mang tính khoa học giúp cho người tra tìm sử dụng Đây vấn đề tơi muốn đề cập đến đề tài Qua q trình tơi thực tập nhà máy thức ăn thủy sản Domyfeed Đồng Tháp Tơi biết thơng lệ, phòng phân tích nhà máy làm cơng việc phân tích hàng ngày lưu lại bảng tính Excel đến muốn tìm kiếm lấy số liệu trung bình hàng ngày đưa vào phần mềm tính cơng thức khó khăn Tôi thấy anh làm nhiều thời gian, nhọc nhằn, phức tạp, hiệu suất công việc không cao Từ thực tế đó, có chương trình quản việc lưu trữ số liệu cần xem xuất để đối chiếu giúp phòng phân tích nhà máy chế biến thức ăn vừa nhỏ nhà máy Domyfeed hay trang trại chăn ni nhỏ có nhu cầu tự tổ hợp phần trại, tiết kiệm nhiều thời gian khâu lưu trữ số liệu thành phần hóa học ngun thực liệu, tìm kiếm thơng tin nguyên liệu cách nhanh chóng, dễ dàng khoa học mà sử dụng phần mềm có giao diện tồn tiếng Việt Qua đó, mang lại hiệu suất cao cơng việc, tiết kiệm chi phí sản xuất nguồn nhân lực Từ thực tế trên, đồng ý Bộ môn Dinh Dưỡng, Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM hướng dẫn TS Dương Duy Đồng, tiến hành đề tài: “CHƯƠNG TRÌNH QUẢN THÀNH PHẦN HĨA HỌC NGUN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NI” 1.2 Mục đích u cầu ¾ Mục đích - Tạo sơ liệu lưu trữ thành phần hóa học nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, giúp người dùng tra cứu tiêu dinh dưỡng có nguyên liệu thức ăn - Thêm, xóa, sửa tiêu dinh dưỡng nguyên liệu thức ăn chăn ni - Tính tốn phần cơng thức thức ăn có sẵn cho đối tượng vật ni theo giai đoạn phát triển ¾ u cầu - Thu thập số liệu thành phần hóa học nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ phần mềm Brill, Aminodat để xây dựng sở liệu hồn chỉnh cho chương trình - Tạo bảng liệu mối quan hệ bảng để nhập số liệu vào sở liệu chương trình 4.5.1.5 In/xuất file Excel • Mô tả: Trường hợp sử dụng dùng cho muốn xuất bảng số liệu giấy file Excel • Đầu vào: Ra lệnh in/xuất Excel nút lệnh tương ứng • Xử hệ thống: Gửi số liệu đến máy tính file Excel theo lệnh truy vấn • Đầu ra: Giấy in máy tính kết nối với máy in (file OneNote máy tính chưa kết nối với máy in) file Excel • Hướng dẫn thoa tác: Người dùng muốn in bảng số liệu giấy xuất Excel click vào nút lệnh nút lệnh 4.5.2 Người quản trị Hình 4.19: Sơ đồ mơ tả chức sử dụng người quản trị 4.5.2.1 Đăng nhập hệ thống • Mô tả: Trường hợp sử dụng dùng cho người quản trị đăng nhập vào hệ thống quản hệ thống • Đầu vào: Tên đăng nhập mật • Xử hệ thống: Truy vấn sở liệu với thơng tin đầu vào 28 • Đầu ra: Nếu truy vấn sở liệu có xác thơng báo đăng nhập thành cơng, khơng có sai thơng báo đăng nhập khơng thành cơng Hình 4.20: Màn hình đăng nhập Hình 4.21: Thơng báo đăng nhập thành cơng Hình 4.22: Thơng báo đăng nhập không thành công 29 4.5.2.2 Thêm nguyên liệu • Mô tả: Trường hợp sử dụng dùng cho người quản trị chương trình sau đăng nhập vào hệ thống để nhập thêm nguyên liệu • Đầu vào: Tên nguyên liệu, số liệu thành phần hóa học ngun liệu muốn thêm vào • Xử hệ thống: Kiểm tra thơng tin nhập có hợp lệ, có trùng tên hay khơng, hợp lệ nhập tất thông tin nguyên liệu vào sở liệu, khơng thơng báo lỗi quay lại • Đầu ra: Đưa thơng báo trùng nguyên liệu đầu vào tồn Nếu khơng đưa thơng tin ngun liệu vừa nhập • Hướng dẫn thao tác: Người quản trị sau đăng nhập vào hệ thống click vào nút cập nhật nguyên liệu hình cập nhật nguyên liệu người quản trị click vào nút lệnh thêm có sẵn nút lệnh thêm hệ thống tự động đưa trỏ chuột nhấp nháy ô tên nguyên liệu để người quản trị nhập tên vào, sau click chuột vào bố trí sẵn form để nhập số liệu lại vào Nếu trùng tên nguyên liệu có sẵn sở liệu chương trình hệ thống thống báo Hình 4.23: Thơng báo trùng tên nguyên liệu 30 4.5.2.3 Sửa nguyên liệu • Mô tả: Trường hợp sử dụng dùng cho người quản trị chương trình sau đăng nhập vào hệ thống để sửa thông tin nguyên liệu tham khảo nguyên liệu • Đầu vào: Tên nguyên liệu cần sửa thơng tin • Xử hệ thống: Truy vấn sở liệu để lấy nguyên liệu với thơng tin đầu vào • Đầu ra: Thơng tin nguyên liệu cần sửa • Hướng dẫn thao tác: Người quản trị sau đăng nhập vào hệ thống click vào nút cập nhật nguyên liệu hình cập nhật nguyên liệu người quản trị chọn tên nguyên liệu có sẵn nút lệnh sửa muốn sửa thơng tin danh mục nguyên liệu Sau đó, click vào nút lệnh sửa hệ thống tự động mặc định tô xanh ô tên nguyên liệu, người quản trị cần click chuột vào ô tương ứng bố trí sẵn để thay đổi giá trị lưu vào sở liệu sau thay đổi xong 4.5.2.4 Xóa ngun liệu • Mơ tả: Trường hợp sử dụng dùng cho người quản trị chương trình sau đăng nhập vào hệ thống để xóa nguyên liệu khỏi sở liệu • Đầu vào: Tên ngun liệu cần xóa • Xử hệ thống: Đưa cảnh báo trước xoá, đồng ý truy vấn sở liệu để xố nguyên liệu với thông tin đầu vào, không đồng ý trở lại • Đầu ra: Đưa thơng báo xóa thành cơng • Hướng dẫn thao tác: Người quản trị sau đăng nhập vào hệ thống click vào nút cập nhật nguyên liệu hình cập nhật nguyên liệu người quản trị chọn tên nguyên liệu có sẵn nút lệnh xóa 31 muốn xóa danh mục nguyên liệu Sau đó, click vào nút lệnh xóa , hệ thống có cảnh báo, đồng ý ngun liệu xóa, khơng đồng ý trở lại Sau xóa thành cơng có thơng báo xóa thành cơng Hình 4.24: Thêm, xóa, sửa ngun liệu Hình 4.25: Cảnh báo xóa 32 Hình 4.26: Thơng báo xóa thành cơng 4.5.2.5 Đổi mật • Mơ tả: Trường hợp sử dụng dùng cho người quản trị chương trình sau đăng nhập vào hệ thống để thay đổi mật đăng nhập • Đầu vào: Mật cũ, mật mới, xác nhận mật • Xử hệ thống: Kiểm tra mật xác nhận có trùng khơng, có kiểm tra mật cũ có sở liệu khơng, cập nhật thay đổi, sai đưa thơng báo khơng • Đầu ra: Thơng báo cập nhật thành cơng hay mật khơng • Hướng dẫn thao tác: Người quản trị sau đăng nhập vào hệ thống thành cơng lúc đổi mật đăng nhập cách click vào nút lệnh đổi mật tab hệ thống form đổi mật Trong form tên người dùng mặc định quantri Để thay đổi mật người quản trị cần gõ lại mật cũ, nhập mật nhập lại để xác nhận mật Sau click vào nút đổi mật để xác nhận thay đổi Nếu không muốn đổi mật người quản trị click vào nút hủy để chủ động thoát khỏi form đổi mật 33 Hình 4.27: Đổi mật đăng nhập 4.5.2.6 Đăng xuất hệ thống • Mơ tả: Trường hợp sử dụng dùng cho người quản trị muốn thoát khỏi hệ thống đăng nhập, khỏi quyền quản trị sau đăng nhập vào hệ thống • Xử hệ thống: Chuyển hình giao diện • Đầu ra: Giao diện chương trình • Hướng dẫn thao tác: Người quản trị muốn thoát khỏi hệ thống đăng nhập trở hình menu cần cilck chuột vào nút lệnh đăng xuất tab hệ thống Hình 4.28: Màn hình hệ thống sau đăng xuất 34 4.6 Cài đặt chương trình 4.6.1 Cấu trúc chương trình Giao diện Hệ thống Đăng nhập Đổi mật Đăng xuất Thoát Nguyên liệu Thành phần hóa học ngun liệu Tính tốn phần thức ăn Cập nhật liệu Cập nhật nguyên liệu Thêm Sửa Lưu Xóa Thốt 4.6.2 Hướng dẫn cài đặt chương trình QL Thuc An 1.1 4.6.2.1 Yêu cầu hệ điều hành - Hệ điều hành Microsoft Window XP/Vista/7 - Microsoft Net Framework 4.0 - Microsoft SQL server 35 4.6.2.2 Yêu cầu cấu hình máy tính Dung lượng gói cài đặt chương trình 45,5MB khơng u - cầu máy tính phải cấu hình cao 4.6.2.2 Cài đặt chương trình - Nhấp double vào tập tin “QL Thuc An Chan nuoi” để giải nén nội dung - - Nhấn Install để tiến hành giải nén 36 - Chạy file Setup.exe để tiến hành cài đặt - Cài phần mềm QL Thuc An cho tất user máy tính này: chọn Everyone Hoặc cài cho user sử dụng: chọn Just me - Chọn Next để tiếp tục cài đặt 37 - Nhấn Next để tiếp tục cài đặt - Đang cài đặt… 38 - Sau cài đặt xong ta nhấn Close để đóng gói cài đặt lại 4.7 Yêu cầu người sử dụng - Người dùng chung phải biết cài đặt chương trình vào máy tính cá nhân - Phải có hiểu biết máy tính, phần mềm, cài đặt phần mềm - Người quản trị phải có kiến thức thành phần hóa học nguyên liệu thức ăn để thực chức cập nhật nguyên liệu chương trình - Để hiểu rõ chức chương trình sử dụng chương trình phục vụ cho cơng việc người dùng, cần phải có buổi tập huấn hướng dẫn cụ thể 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài “Chương trình quản thành phần hóa học ngun liệu thức ăn chăn ni” Tuy chương trình chưa hồn thiện chức xong cho chúng tơi thấy vấn đề quan trọng lĩnh vực quản nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quản số thơng tin thành phần hóa học nguyên liệu cách nhanh chóng hiệu Giúp chúng tơi có nhìn tổng quan sở liệu thức ăn chăn ni Từ tạo tiền đề cho xây dựng hệ thống quản thành phần hóa học nguyên liệu thức ăn chăn nuôi với giao diện dễ dùng dễ thao tác, thực số chức phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin người dùng • Từ kết đạt chúng tơi nhận thấy rằng: So với phần mềm giới thiệu Aminodat, EvaPig phải kể đến chương trình QL Thuc An dễ tiếp cận so với hai phần mềm có giao diện gần gũi tiếng Việt Phần mềm Aminodat cung cấp tiêu axit amin ngun liệu Còn phần mềm EvaPig lưu trữ nhiều tiêu dinh dưỡng giá trị lượng có số liệu heo Chương trình QL Thuc An cập nhật giá trị lượng đối tượng vật nuôi heo, gà, bò, cá nhiều tiêu dinh dưỡng khác liệt kê xếp cách thuận tiện để người dùng tiện việc thao tác Với số lượng nguyên liệu cập nhật lên đến 500 nguyên liệu, xem ưu điểm lớn chương trình so với số phần mềm tương tự Mặt khác, mặt lưu trữ cập nhật liệu chương trình QL Thuc An dễ thao tác phần mềm MS Excel bố trí hợp thuận tiện cho người dùng, dễ sử dụng MS Excel có ngơn ngữ hiển thị tiếng Việt MS Excel 40 tiếng Anh Dữ liệu chương trình có xuất lưu ngun liệu cho đối tương vật nuôi, lưu lại dạng file Excel Nhưng khơng thể xuất tồn liệu cho tất nguyên liệu chương trình chúng tơi thực đối tượng vật ni heo, gà, bò, cá nên đối tượng có nhiều thuộc tính tương đương với bảng sở liệu bảng có thành phần dinh dưỡng đối tượng 5.2 Đề nghị Qua nhiều lần chạy thử hệ điều hành khác Window XP, Window lặp lại nhiều máy tính khác chúng tơi thấy chương trình chạy ổn định, chức hoạt động tốt, không gặp phải cố bất thường chạy chương trình Vì vậy, chúng tơi hy vọng áp dụng chương trình vào thực tế phục vụ nhu cầu đối tượng người dùng với chức mà thực Trong q trình sử dụng người dùng cập nhật thêm nguyên liệu lưu vào sở liệu chương trình làm phong phú thêm sở liệu chương trình Bổ sung thêm số liệu cho nguyên liệu chưa cập nhật 5.3 Hạn chế đề tài Do thời gian thực đề tài hạn chế nên chưa kịp bổ sung thêm tiêu dinh dưỡng khác dEB, Acid Linoleic, % tiêu hóa protein heo, % tiêu hóa protein gia cầm, protein tiêu hố gia cầm, protein tiêu hóa heo, NFE Bên cạnh sở liệu chương trình lớn nên số ngun liệu chưa cập nhật số liệu Mặt khác chương trình chưa có sở liệu cho thành phần hóa học cơng thức thức ăn hỗn hợp chưa có số liệu cụ thể cơng thức thức ăn Việc xuất lưu tồn sở liệu phòng máy tính hư chưa thực sở liệu chương trình tương đối lớn 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc, Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật NXB Nông Nghiệp Võ Văn Sự, 2012 Xây dựng công thức thức ăn quản đàn giống Viện Chăn ni Tiếng Anh Evonik Industries AMINODat® 4.0 11|2010 Eva Pig version 1.3.0.2, 2008 INRA, AFZ, AJINOMOTO EUROLYSIN S.A.S Tài liệu internet http://feed-additives.evonik.com/product/feedadditives/en/services/analytical-services/aminodat/Pages/default.aspx Ngày truy cập 20/07/2012 http://www.evapig.com/documents-fr Ngày truy cập 20/07/2012 42
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THÀNH PHẦN HÓA HỌC NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI, CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THÀNH PHẦN HÓA HỌC NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay