KHẢO SÁT BỆNH TAI VÀ MẮT TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

54 50 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ***************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỆNH TAI MẮT TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN - XÉT NGHIỆM ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực : TRẦN VÕ ANH THƯ Lớp : DH07TY Ngành : Thú y Niên khóa : 2007 – 2012 Tháng 8/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ************** TRẦN VÕ ANH THƯ KHẢO SÁT BỆNH TAI MẮT TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN - XÉT NGHIỆM ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khố luận đệ trình để yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Phát BSTY Trần Thị Hằng Nga Tháng 8/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Họ tên sinh viên: Trần Võ Anh Thư Tên đế tài: “ Khảo sát bệnh tai mắt chó đến khám điều trị Trạm Chẩn đoánXét nghiệm Điều trị Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh Đã hoành thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiếm nhận xét, đóng góp Hội Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày … / … / 2012 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Phát ii LỜI CẢM ƠN Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ, người thân gia đình sinh thành dạy dỗ, chỗ dựa tinh thần vững chắc, nguồn động viên to lớn, nguồn giúp đỡ vật chất để đến ngày hôm Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Phát ,TS Lê Quang Thông, BSTY Trần Thị Hằng Nga anh chị, Trạm Chẩn đốn – Xét nghiệm Điều Trị Chi cục Thú y Thành phố Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Xin chân thành cám ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn ni – Thú Y tồn thể thầy cô dạy dỗ em suốt trình học tập Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Trạm Chẩn đoánXét nghiệm Điều trị Chi cục Thú Y Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực đề tài Xin chân thành cám ơn người bạn giúp đỡ, chia sẻ động viên học tập thời gian thực tập tốt nghiệp Trần Võ Anh Thư iii TÓM TẮT Đề tàiKhảo sát bệnh tai mắt chó đến khám điều trị Trạm Chẩn đoánXét nghiệm Điều trị Chi cục Thú y TPHCM “ thực từ ngày 10 /1 / 2012 đến 10 / / 2012 Chúng tiến hành khảo sát 4578 chó đến khám điều trị, ghi nhận số liệu giống, tuổi, phân loại bệnh hiệu điều trị Kết ghi nhận sau: - Các bệnh thường gặp tai: viêm tai, tụ máu vành tai - Tỷ lệ nhóm bệnh tai : o Giống : chó Việt Nam :1,65 %; chó ngoại : 3,47 % o Tuổi :  < tháng tuổi: 8,59%  – tháng tuổi : 10.14%  – 24 tháng tuổi : 12,6%  > 24 tháng tuổi: 9,12% o Giới tính:  Đực : 2,86%  Cái : 4,73% - Hiệu điều trị bệnh tai: 61,76% - Các bệnh thường gặp mắt: sa tuyến lệ, viêm kết mạc, đục giác mạc, loét giác mạc - Tỷ lệ nhóm bệnh mắt o Giống : chó Việt Nam : 4,22% ; chó ngoại : 8,29% o Tuổi:  < tháng tuổi : 13,28%  – tháng tuổi: 15,29%  – 24 tháng tuổi : 18,45%  > 24 tháng tuổi: 22,9% o Giới tính: -  Đực : 4,73%  Cái : 3,84% Hiệu điều trị bệnh mắt: 77% iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa ……………………………………………………………… i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ……………………………… ii Lời cảm tạ ……………………………………………………………… iii Tóm tắt ………………………………………………………………… iv Mục lục ………………………………………………………………… v Danh sách bảng …………………………………………………… ix Danh sách hình …………………………………………………… x Chương : MỞ ĐẦU ……………………………………………… 1.1 Đặt vấn đề ……………………………………………… 1.2 Mục đích yêu cầu: ………………………………… 1.2.1 Mục đích ………………………………………… 1.2.2 Yêu cầu ………………………………………… Chương : TỔNG QUAN ………………………………………… 2.1 TỔNG QUAN VỀ TAI CHÓ …………………………… 2.1.1 Cấu tạo thể học: ……………………………… 2.1.1.1 Tai ……………………………… 2.1.1.2 Tai ……………………………… 2.1.1.3 Tai ……………………………… 2.1.2 Chức tai chó ………………………… 2.1.3 Một số bệnh thường gặp phương pháp điều trị bệnh tai chó ……………………… 2.1.3.1 Bệnh viêm tai ………………… 2.1.3.2 Bệnh viêm tai giữa…………………… 2.1.3.3 Bệnh viêm tai ………………… 2.1.3.4 Tụ máu vành tai …………………… v 2.1.3.5 Bệnh ghẻ tai (do Otodectes cynotis) 2.2 TỔNG QUAN VỀ MẮT CHÓ ……………………… 2.2.1 Cấu tạo thể học: ………………………… 2.2.1.1 Áo mắt ………………… 10 2.2.1.2 Áo mắt …………………… 10 2.2.1.3 Áo mắt (võng mạc) …… 11 2.2.1.4 Pha lê dịch ………………………… 11 2.2.1.5 Thuỷ tinh thể ……………………… 12 2.2.1.6 Một số phận hỗ trợ ……………… 12 2.2.2 Chức mắt ………………………… 13 2.2.3 Một số bệnh thường gặp phương pháp điều trị ……………………………… 13 2.2.3.1 Khối u hốc mắt ………………… 13 2.2.3.2 Lồi mắt …………………………… 14 2.2.3.3 Những vấn đề vế mí mắt ………… 16 2.2.3.4 Sa tuyến lệ ……………………… 17 2.2.3.5 Viêm loét giác mạc ……………… 18 2.2.3.6 Viêm kết mạc …………………… 19 2.2.3.7 Bệnh xanh mắt (Glaucoma) …… 21 2.2.3.8 Đục thuỷ tinh thể ……………… 21 2.2.3.9 Khô mắt ………………………… 22 Chương 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT… 23 3.1 Thời gian địa điểm ……………………………… 23 3.2 Đối tượng khảo sát ……………………………… 23 3.3 Nội dung khảo sát ………………………………… 23 3.4 Phương pháp khảo sát ……………………………… 24 3.4.1 Phân loại chó đến khám điều trị ……… 24 3.4.2 Khám lâm sàng …………………………… 24 3.4.3 Khám cận lâm sàng …………………… 25 vi 3.4.4 Lập hồbệnh án theo mẫu …………… 25 3.4.5 Phương pháp theo dõi tiến trình hiệu điều trị …………………… 25 3.4.6 Tổng kết xử lý số liệu ……………… 26 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN ………………… 27 4.1 Tỷ lệ nhóm bệnh …………………………… 27 4.2 Tỷ lệ nhóm bệnh theo giống ……………… 28 4.3 Tỷ lệ nhóm bệnh theo giới tính …………… 29 4.4 Hiệu điều trị bệnh theo lứa tuổi …………… 30 4.5 Tỷ lệ loại bệnh hiệu điều trị bệnh tai …………………………… 31 4.6 Tỷ lệ loại bệnh hiệu điều trị bệnh mắt…………………………… 33 Chương 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ …………………… 36 5.1 Kết luận ………………………………………… 36 5.2 Đề nghị ………………………………………… 36 5.2.1 Đối với cán Thú y Trạm ……… 36 5.2.2 Đối với chủ nuôi ……………………… 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………… 38 PHỤ LỤC ………………………………………………… 40 vii DANH MỤC CÁC BẢNG TRANG Bảng 4.1 Tỷ lệ nhóm bệnh ……………………………………… 27 Bảng 4.2 Tỷ lệ nhóm bệnh theo giống ………………………… 28 Bảng 4.3 Tỷ lệ nhóm bệnh theo giới tính ……………………… 29 Bảng 4.4 Tỷ lệ nhóm bệnh theo lứa tuổi ……………………… 30 Bảng 4.5 Tỷ lệ loại bệnh hiệu điều trị bệnh tai ………………………………………………… 31 Bảng 4.6 Tỷ lệ loại bệnh hiệu điều trị bệnh mắt ……………………………………………… 33 viii DANH MỤC CÁC HÌNH TRANG Hình 2.1 Vành tai chó bị tụ máu ……………………………………… Hình 2.2 Khối u bên hốc mắt ………………………………… 14 Hình 2.3 Chó bị lồi mắt chấn thương ……………………………… 15 Hình 2.4 Chó bị lồi mắt chấn thương ……………………………… 15 Hình 2.5 Chó bị lt giác mạc ………………………………………… 18 Hình 2.6 Chó lt giác mạc nặng …………………………………… 19 Hình 2.7 Viêm kết mạc mắt ………………………………………… 20 Hình 4.1 Điều trị tụ máu vành tai …………………………………… 32 Hình 4.2 Tai chó sau phẫu thuật ………………………………… 33 Hình 4.3 Cắt bỏ mắt bị tổn thương ………………………………… 35 Hình 4.4 Mắt sau cắt bỏ …………………………………… 35 ix thường hay cắn lẫn dẫn đến tổn thương mắt nhiều so với chó Tuy nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (PTai = 0,506 PMắt = 0,135) Như yếu tố giới tính khơng ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh tai mắt chó Kết khảo sát phù hợp với nhận định Nguyễn Thị Kiều Nga (2008) Vũ Thành Long (2008) 4.4 Tỷ lệ nhóm bệnh theo lứa tuổi: Bảng 4.4 Tỷ lệ nhóm bệnh theo lứa tuổi Lứa tuổi Nhóm bệnh < tháng Tai Mắt 2-6 tháng Tai Mắt 6-24 tháng >24 tháng Tai Tai Mắt Mắt Số chó khảo sát (con) Số chó bệnh (con) Tỷ lệ (%) 128 11 621 17 63 889 95 8,59 13,28 10,14 15,29 112 164 12,6 18,45 2940 268 673 9,12 22,9 Qua số liệu Bảng 4.4, nhận thấy tỷ lệ bệnh tai tăng độ tuổi từ nhỏ tháng tuổi giảm dần độ tuổi 24 tháng trở đi; bệnh mắt tăng dần theo lứa tuổi Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh cao nằm độ tuổi từ – 24 tháng tuổi Những khác biệt có ý nghĩa mặt thống kê loại bệnh (P tai = 0,000 ; P mắt = 0,000) Ở giai đoạn < tháng tuổi: chó theo mẹ, bú sữa mẹ, nhận kháng thể mẹ truyền, tạo sức đề kháng cho chó chống lại yếu tố gây bệnh tác động ; bên cạnh đó, chủ ni có xu hướng chăm sóc chó 30 kỹ nên tỷ lệ bệnh xuất độ tuổi thường Nếu có tổn thương mắt chó mẹ gây Ở giai đoạn – tháng tuổi – 24 tháng tuổi, tỷ lệ bệnh xuất thường cao Do độ tuổi sinh trưởng, phát dục để hoàn thiện thể chó, bên thể có nhiều thay đổi lớn kèm theo tác động mơi trường, chó thường dễ nhiễm bệnh độ tuổi khơng ni dưỡng chăm sóc kỹ Ngồi ra, độ tuổi chó thường hiếu động, dễ cắn lẫn nhau, dẫn đến tổn thương mắt Ở giai đoạn > 24 tháng tuổi: tỷ lệ bệnh tai có giảm tỷ tệ bệnh mắt lại tăng Đây giai đoạn cở thể phát triển hoàn chỉnh dần ổn định, tỷ lệ bệnh tai có xu hướng giảm Tuy nhiên, bệnh mắt lại tăng, nằm chó già, sức đề kháng yếu, thay đổi nội tiết tố mắt bị thoái hoá theo tuổi già 4.5 Tỷ lệ loại bệnh hiệu điều trị bệnh tai: Bảng 4.5 Tỷ lệ loại bệnh hiệu điều trị bệnh tai Bệnh Viêm tai Tụ máu vành tai Số chó điều trị (con) 68 27 Số chó khỏi bệnh (con) 42 25 Tỷ lệ khỏi bệnh (%) 61,76 92,59 Với ca bệnh viêm tai, cho vệ sinh tai chỗ, điều trị kháng sinh kết hợp với số loại thuốc bổ tăng sức đề kháng cho thể chó, hiệu điều trị đạt 61,76% Đối với ca viêm tai nặng, chúng 31 định cho rửa tai thường xuyên, điều trị chỗ, đồng thời cho kèm thuốc nhỏ tai điều trị nhà Với bệnh tụ máu vành tai, chúng tội dùng phương pháp ngoại khoa, kết hợp với kháng sinh, kháng viêm số loại thuốc bổ Tuy nhiên hiệu điều trị đạt 92,59% số chủ nuôi khơng đem chó tiêm hậu phẫu, số chó sau phẫu thuật thời gian bệnh lại xuất hiện, bên taitai lại Hình 4.1 Điều trị tụ máu vành tai 32 Hình 4.2 Tai chó sau phẫu thuật 4.6 Tỷ lệ loại bệnh hiệu điều trị bệnh mắt: Bảng 4.6 Tỷ lệ loại bệnh hiệu điều trị bệnh mắt Sa Bệnh Viêm kết mạc mạc 62 43 78 47 33 62 23 57 36 27 100 53,49 73,08 76,6 81,82 lệ Số chó điều trị (con) Số chó khỏi bệnh (con) Tỷ lệ khỏi bệnh (%) Loét giác Đục giác tuyến Viêm mắt mạc Qua bảng 4.6, nhận thấy hiệu điều trị bênh mắt cao, đạt khoảng 77% Các dạng bệnh mắt thường điều trị 33 chỗ đồng thời cho thuốc nhỏ mắt kèm theo điều trị nhà; bên cạnh đó, thời gian điều trị bênh mắt thường dài, làm cho chủ nuôi càm thấy nản, thường cho chó ngưng điều trị chừng, vậy, chúng tơi gặp khó khăn việc theo dõi hiệu điều trị Trong bệnh mắt, nhận thấy bệnh viêm kết mạc chiếm tỷ lệ cao nhất, điều trị chỗ kháng sinh kết hợp với Lesthionine C, thời gian điều trị khoảng – ngày, cho hiệu 73,08% Với bệnh sa tuyến lệ, dùng phương pháp ngoại khoa cắt bỏ hoàn toàn phần khối u, tỷ lệ thành công 100% Với bệnh đục giác mạc hay loét giác mạc, điều trị chỗ khác sinh, kết hợp với Lesthionine C, đồng thời cho kèm thuốc nhỏ mắt điều trị nhà Hiệu điều trị đạt 67,66% Ngoài ra, bệnh khác chấn thương mắt may khép mắt, cắt bỏ mắt, viêm mắt, …, điều trị kháng sinh phương pháp ngoại khoa Tuy nhiên, hiệu điều trị tuỳ thuộc vào tình trạng thú nặng hay nhẹ chủ nuôi đem đến nhanh hay chậm Một số ca may khép mắt hay cắt bỏ mắt hiệu điều trị đạt 100% mắt chó hư hồn tồn 34 Hình 4.3 Cắt bỏ mắt bị tổn thương Hình 4.4 Mắt sau cắt bỏ 35 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN: Qua khảo sát 4578 chó đến khám Trạm Chẩn Đốn – Xét Nghiệm Điều Trị Chi Cục Thú Y TPHCM, chúng tơi nhận thấy sau: - Nhóm bệnh mắt chiếm tỷ lệ cao ( 6,72%) so với nhóm bệnh tai (2,77%) - Về giới tính, bệnh đực (tai 2,86% - mắt 4,73%) cao so với (tai 2,7% - mắt 3,84%) - Về nhóm giống, bệnh tai mắt giống chó ngoại (tai 3,47% - mắt 8,29%) cao so với giống chó nội (tai 1,65% - 4,22%) - Tỷ lệ loại bệnh tăng độ tuổi từ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT BỆNH TAI VÀ MẮT TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KHẢO SÁT BỆNH TAI VÀ MẮT TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay