KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HAI LOẠI KHẨU PHẦN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ BỘT KHOAI MÌ ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN 75 ĐẾN 125 NGÀY TUỔI

55 38 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HAI LOẠI KHẨU PHẦNHOẶC KHƠNGBỘT KHOAI ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN 75 ĐẾN 125 NGÀY TUỔI Sinh viên thực : TRẦN TRỌNG GIÁO Lớp : DH07TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2007 - 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** TRẦN TRỌNG GIÁO KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HAI LOẠI KHẨU PHẦNHOẶC KHƠNGBỘT KHOAI ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN 75 ĐẾN 125 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác Sĩ Thú Y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN THỊ KIM LOAN Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Trọng Giáo Tên luận văn: “Khảo sát ảnh hưởng hai loại phần khơng bột khoai đến khả tăng trọng heo thịt giai đoạn 75 đến 125 ngày tuổi” Đã hoàn thành sửa chữa luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh ngày…………… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Kim Loan ii LỜI CẢM ƠN Kính tỏ lòng biết ơn đến gia đình ni dưỡng dạy dỗ tơi ngày hơm Chân thành cảm ơn Vũ Bá Quang, chủ trang trại Vũ Bá Quang toàn thể anh em, bác trang trại chăn ni nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến TS Nguyễn Thị Kim Loan tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt thời gian thực tập Thành thật cảm ơn thầy, Khoa Chăn Nuôi - Thú Y tạo điều kiện, giúp đỡ suốt thời gian học tập trường thực tập tốt nghiệp Cảm ơn toàn thể lớp Thú Y 33 nói riêng tồn thể bạn nói chung chung sức giúp đỡ tơi suốt trình học tập Trần Trọng Giáo iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng hai loại phần thức ăn khơng bột khoai đến khả tăng trọng heo thịt giai đoạn 75 đến 125 ngày tuổi” thực trang trại chăn nuôi heo Vũ Bá Quang thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai từ ngày 01 tháng 03 năm 2012 đến ngày 01 tháng 06 năm 2012 Tổng số heo thí nghiệm 36 chia thành lô: lô (trong phần thức ăn sử dụng 25 % bột khoai mì) lơ (trong phần thức ăn khơng sử dụng bột khoai mì) Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố, kết thúc q trình thí nghiệm thu kết sau: Khối lượng bình qn heo lơ lúc kết thúc 50,5 kg, lô 48,03 kg Tăng trọng bình quân tăng trọng ngày suốt q trình thí nghiệm heo ni lơ 20,94 kg/con 418,80 g/con/ngày, lô 18,76 kg/con 375,20 g/con/ngày Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình hàng ngày heo ni lơ 1,11 kg/con/ngày lô 1,14 kg/con/ngày Chỉ số chuyển biến thức ăn heo lô (2,65 kg thức ăn/kg tăng trọng) thấp 12,83 % so với lô (3,04 kg thức ăn/kg tăng trọng) Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô 1,10 % cao so với lô (0,78 %) tỷ lệ ngày triệu chứng bệnh hô hấp lô 0,89 % cao so với lô (0,56 %) Về hiệu kinh tế, chi phí cho kg tăng trọng bao gồm chi phí thức ăn, chi phí thuốc điều trị bệnh cho heo nuôi lô 30.123,40 đồng lô 35.333,96 đồng iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i  Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii  Lời cảm ơn iii  Tóm tắt khóa luận .iv  Mục lục v  Danh mục chữ viết tắt viii  Danh mục bảng ix  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích yêu cầu 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu 2  Chương SỞ LÝ LUẬN 3  2.1 Giới thiệu khoai 3  2.1.1 Thành phần hóa học dưỡng chất khoai 4  2.1.1.1 Chất bột đường 6  2.1.1.2 Chất béo 6  2.1.1.3 Protein acid amin 6  2.1.1.4 Chất khoáng vitamin 7  2.1.2 Độc chất khoai 7  2.1.3 Sự ngộ độc gia súc 8  2.1.4 Triệu chứng ngộ độc gia súc 9  2.1.5 Nấm mốc khoai 9  2.1.6 Các phương pháp khử độc HCN 9  2.2 Tình hình sử dụng khoai chăn ni 10  v 2.3 Nhu cầu dinh dưỡng heo .12  2.4 Tổng quan trại chăn nuôi Vũ Bá Quang .12  2.4.1 Vị trí địa lý .12  2.4.2 cấu tổ chức 12  2.4.3 Mục tiêu nhiệm vụ trại 13  2.4.4 Chuồng trại .14  2.4.5 cấu đàn 14  2.4.6 Khu chuồng nái 14  2.4.7 Khu chuồng heo cai sữa 15  2.4.8 Khu chuồng heo thịt 15  2.4.9 Thức ăn 16  2.4.10 Công tác thú y 16  2.4.10.1 Tiêm phòng 16  2.4.10.2 Một số thuốc mà trại thường dùng 17  Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 18  3.1 Thời gian địa điểm 18  3.1.1 Thời gian thí nghiệm 18  3.1.2 Địa điểm thí nghiệm 18  3.2 Bố trí thí nghiệm 18  3.2.1 Đối tượng thí nghiệm .18  3.2.2 Bố trí thí nghiệm 18  3.3 Thức ăn nuôi dưỡng 19  3.4 Các tiêu theo dõi phương pháp khảo sát 20  3.4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi .20  3.4.2 Tăng trưởng giai đoạn 20  3.4.2.1 Khối lượng bình quân 20  3.4.2.2 Tăng trọng bình quân 20  3.4.2.3 Tăng trọng ngày 20  3.4.3 Chỉ tiêu bệnh .20  vi 3.4.3.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 20  3.4.3.2 Tỷ lệ ngày triệu chứng bệnh hơ hấp 20  3.4.4 Khả tiêu thụ thức ăn 20  3.4.4.1 Lượng thức ăn tiêu thụ 20  3.4.4.2 Chỉ số chuyển biến thức ăn 21  3.4.5 Tính hiệu kinh tế 21  3.5 Phương pháp xử lý số liệu 21  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22  4.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 22  4.2 Chỉ tiêu khối lượng 23  4.2.1 Khối lượng bình quân 23  4.2.2 Tăng trọng bình quân .24  4.2.3 Tăng trọng ngày .27  4.3 Chỉ tiêu thức ăn 29  4.3.1 Lượng thức ăn tiêu thụ .29  4.3.2 Chỉ số chuyển biến thức ăn 31  4.4 Tỷ lệ ngày tiêu chảy tỷ lệ ngày triệu chứng bệnh hơ hấp 32  4.5 Hiệu kinh tế 33  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34  5.1 Kết luận .34  5.2 Đề nghị 35  TÀI LIỆU THAM KHẢO 36  PHỤ LỤC 38  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT APP Actinobacillus pleuropneumoniae CSCBTĂ Chỉ số chuyển biến thức ăn DCP Dicalcium phosphate DDGS Distillers dried grains with solubles (bã rượu khô) FCR Feed conversion Ratio (chỉ số chuyển biến thức ăn) FMD Foot and Mouth disease (bệnh lở mồm long móng) kg TĂ Kg thức ăn kg TT Kg tăng trọng KLBQ Khối lượng bình quân LTĂTT Lượng thức ăn tiêu thụ TĂTT Thức ăn tiêu thụ TTBQ Tăng trọng bình quân TTN Tăng trọng ngày viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần hóa học khoai Việt Nam Bảng 2.2 Thành phần dưỡng chất củ khoai tươi so với loại củ khác 5  Bảng 2.3 Thành phần acid amin khoai so với củ khác 6  Bảng 2.4 Bảng thành phần chất khống củ khoai 7  Bảng 2.5 Bảng thành phần vitamin củ khoai 7  Bảng 2.6 Phân bố acid cyanhydric (HCN) củ khoai 8  Bảng 2.7 Hàm lượng HCN sản phẩm từ khoai 8  Bảng 2.8 Nhu cầu dinh dưỡng heo 12  Bảng 2.9 cấu đàn heo trại Vũ Bá Quang 14  Bảng 2.10 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn trại .16  Bảng 2.11 Qui trình tiêm phòng trại 16  Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm .18  Bảng 3.2 Cơng thức thức ăn thí nghiệm 19  Bảng 4.1 Nhiệt độ .22  Bảng 4.2 Khối lượng bình quân 23  Bảng 4.3 Tăng trọng bình quân 25  Bảng 4.4 Tăng trọng ngày 27  Bảng 4.5 Lượng thức ăn tiêu thụ qua giai đoạn thí nghiệm .29  Bảng 4.6 Hiệu kinh tế 33    DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức trại heo Vũ Bá Quang 12 Sơ đồ 2.2 Quy trình sản xuất trại heo Vũ Bá Quang 13 Biểu đồ 4.1 Chỉ số chuyển biến thức ăn 31 Biểu đổ 4.2 Tỷ lệ ngày tiêu chảy, hô hấp 32 ix 4.3.2 Chỉ số chuyển biến thức ăn Chỉ số chuyển biến thức ăn thể qua Biểu đồ 4.1 CSCBTĂ (kg TĂ/kg TT) 3,50 3,00 2,73 2,81 3,08 2,76 3,27 3,16 2,9 3,04 2,61 2,65 2,50 2,28 2,00 Lô Lô 1,50 1,00 0,50 0,00 75 - 85 86 - 95 96 - 105 106 - 115 116 - 125 75 - 125 Giai đoạn (ngày tuổi) Biểu đồ 4.1 Chỉ số chuyển biến thức ăn Giai đoạn từ 75 – 85 ngày tuổi số chuyển biến thức ăn heo nuôi lô 2,28 kg TĂ/kg TT thấp 16,48 % so với số chuyển biến thức ăn heo nuôi lô 2,73 kg TĂ/kg TT Giai đoạn từ 86 – 95 ngày tuổi số chuyển biến thức ăn heo nuôi lô 2,81 kg TĂ/kg TT thấp 6,33 % so với số chuyển biến thức ăn heo nuôi lô (3,00 kg TĂ/kg TT) Giai đoạn từ 96 - 105 ngày tuổi số chuyển biến thức ăn heo ni lô 2,76 kg TĂ/kg TT thấp 10,39 % so với số chuyển biến thức ăn heo nuôi lô (3,08 kg TĂ/kg TT) Giai đoạn 106 - 115 ngày tuổi số chuyển biến thức ăn sau: lô 2,90 kg TĂ/kg TT thấp 13,31 % so với lô (3,27 kg TĂ/kg TT) 31 Giai đoạn từ 116 - 125 ngày tuổi số chuyển biến thức ăn lô 1là 2,61 kg TĂ/kg TT thấp 17,4 % so với lô (3,16 kg TĂ/kg TT) Giai đoạn từ 75 - 125 ngày tuổi số chuyển biến thức ăn sau: lô 2,65 kg TĂ/kg TT thấp 12,83 % so với lô (3,04 kg TĂ/kg TT) Qua kết ta thấy số chuyển biến thức ăn heo ni bổ sung khoai thấp hơn, phần nhiệt độ nguyên nhân lớn nhất, phần thức ăn trộn bột khoai làm thức ăn nhiều bụi, heo dễ bị sặc, ăn 4.4 Tỷ lệ ngày tiêu chảy tỷ lệ ngày triệu chứng bệnh hơ hấp Tỷ lệ ngày tiêu chảy, tỷ lệ ngày triệu chứng bệnh hơ hấp trình bày Biểu đồ 4.2 1,20 1,00 1,10 0,89 0,78 0,80 0,56 0,60 Lô 0,40 Lô 0,20 0,00 Tỉ lệ ngày tiêu chảy (%) Tỉ lệ ngày triệu chứng bệnh hô hấp (%) Biểu đồ 4.2 Tỷ lệ tiêu chảy tỷ lệ bệnh hô hấp Tỷ lệ heo tiêu chảy hai lô tương đối thấp, lô tỷ lệ heo bị tiêu chảy 1,10 %, lô 0,78 % thấp so với lô 1, qua xử lý thống kê cho thấy khác haikhơng ý nghĩa với P > 0,05 Nguyên nhân gây tiêu chảy chủ yếu xảy giai đoạn đầu thay đổi phần từ bắp sang khoai mì, giai đoạn sau khơng thấy dấu hiệu tiêu chảy Bên cạnh đó, tỷ lệ ngày triệu chứng bệnh hô hấp lô 0,89 % cao so với lơ (0,56 %) Qua phân tích thống kê cho thấy khác biệt lô lơ khơng ý nghĩa với P > 0,05, ngun nhân heo triệu chứng bệnh hơ hấp theo dõi tượng sặc thức ăn thức ăn bổ sung khoai nên nhiều 32 bụi, mặt khác nhiễm vi khuẩn APP, nhiên heo chủng ngừa đầy đủ nên heo bị nhiễm bệnh hiệu trị khỏi cao, thường – ngày 4.5 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế so sánh thể Bảng 4.6 Bảng 4.6 Hiệu kinh tế lơ thí nghiệm Chỉ tiêu Lơ Lơ Số heo thí nghiệm (con) 18 18 Tổng tăng trọng (kg) 377,00 337,60 Tổng LTĂTT (kg) 1002 1027,40 Giá kg thức ăn (đồng) 11.260 11.560 Tổng chi phí thức ăn (đồng) 11.282.520 11.876.744 Chi phí thuốc điều trị (đồng) 74.000 52.000 Chi phí kg tăng trọng (đồng/kg) 30.123,40 35.333,96 So sánh (%) 85,25 100 Hiệu kinh tế tính dựa chi phí cho kg tăng trọng gồm chi phí thức ăn chi phí thuốc điều trị Do chi phí thức ăn phụ thuộc vào mùa vụ cung cầu thị trường nên lấy giá thành theo giá thành thị trường lúc 01 tháng 06 năm 2012 Chi phí giống, vaccine, chuồng trại, cơng chăm sóc xem hai lơ thí nghiệm Qua hiệu kinh tế thấy chi phí cho kg tăng trọng lơ 1và lơ 30.123,40 đồng 35.333,96 đồng Chi phí cho kg tăng trọng lơ thấp lô 14,75 % Điều cho thấy việc sử dụng phần thức ăn cho heo 25 % bột khoai phần cho hiệu kinh tế cao hơn, đặc biệt vào giai đoạn mà thị trường không ổn định, giá nguyên liệu thức ăn tăng cao.Từ kết thí nghiệm chúng tơi thấy điều ý nghĩa chăn ni, góp phần giúp nhà chăn nuôi thu lợi nhuận tốt Các sở chăn nuôi tự tổ hợp phần thức ăn điều kiện nên sử dụng 33 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian tiến hành thí nghiệm “Khảo sát ảnh hưởng hai loại phần khơng bột khoai đến khả tăng trọng heo thịt giai đoạn 75 đến 125 ngày tuổi” chúng tơi số kết luận sau: Nhiệt độ trung bình chuồng nuôi vào tháng 32,020C, tháng 31,910C tháng 32,140C, suốt thời gian thí nghiệm nhiệt độ dao động từ 26 - 370C Khối lượng bình qn heo lúc cuối thí nghiệm 50,50 kg/con lô 48,03 kg/con lơ Tăng trọng bình qn tăng trọng ngày heo 50 ngày nuôi lô 20,94 kg/con 418,90 g/con/ngày; 18,76 kg/con 375,10 gam/con/ngày lô Lượng thức ăn tiêu thụ ngày số chuyển biến thức ăn heo theo dõi giai đoạn từ 75125 ngày tuổi lô 1,11 kg/con/ngày 2,65 kg TĂ/kg TT thấp so với lô (1,14 kg /con/ngày 3,04 kg TĂ/kg TT) Tỷ lệ ngày tiêu chảy tỷ lệ ngày triệu chứng bệnh hô hấp lô 1,10 % 0,89 % cao so với tỷ lệ ngày tiêu chảy tỷ lệ ngày triệu chứng bệnh hô hấp lô (0,78 %) (0,56 %) Về hiệu kinh tế chi phí cho kg tăng trọng heo nuôi lô 30.123,40 đồng/kg TT thấp so với lô (35.333,96 đồng/kg TT) Như vậy, tùy vào giá cả, mùa vụ ngun liệu chăn ni sử dụng bột khoai phần thức ăn tiết kiệm đến 14,75 % giá chi phí ngun liệu mà khơng ảnh hưởng nhiều đến khả tăng trọng, chí tổ hợp phần hợp lí đạt hiệu cao khả tăng trọng 34 heo sử dụng bột khoai phần thức ăn, nhiên phải tính tốn cẩn thận đến tỉ lệ cho thích hợp 5.2 Đề nghị hạn chế Qua thời gian thí nghiệm chúng tơi đề nhghị sở chăn ni khả tự tổ hợp phần thức ăn tùy vào thời điểm, giá cả, mùa vụ mà sử dụng phần bột khoai với tỉ lệ 25 % phần thức ăn heo giai đoạn 75125 ngày tuổi, nhiên cần đảm bảo chất bổ sung khác, đặc biệt allzyme premix cho thích hợp Ngồi ra, chúng tơi đề nghị nên cần thí nghiệm lặp lại thời điểm khác năm để linh động mặt nguyên liệu thức ăn, số lượng heo thí nghiệm nhiều hơn, thời gian thí nghiệm dài hơn, thí nghiệm lứa tuổi heo khác nhau, khảo sát thêm mức tỉ lệ bột khoai sử dụng phần thức ăn để nhận xét với mức tỉ lệ đem lại kết tốt Với nỗ lực thân trình độ hạn chế, thời gian khảo sát giới hạn nên chắn khơng tránh sai sót Kính mong q Thầy bạn bè thơng cảm đóng góp q báu để xây dựng đề tài thêm hoàn chỉnh 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Kim Anh, Ngơ Kế Sương Nguyễn Xích Liên, 2004 Tinh bột sắn sản phẩm từ tinh bột sắn Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Trần Văn Chính, 2003 Phương pháp thí nghiệm cách xử lý số liệu chăn nuôi thú y Tủ sách khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thanh Hà, 2011 Hiệu sử dụng cám phần đến suất heo thịt từ 125 ngày tuổi đến xuất chuồng Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni – Thú Y, Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Cao Văn Hùng, 2001 Bảo quản chế biến sắn (khoai mì) Nhà xuất Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Lã Văn Kính, 2003 Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng loại thức ăn gia súc Việt Nam Nhà xuất Nông nghiệp Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân Trương Văn Dung, 2002 Bệnh phổ biến Trên Heo Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách Trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Trần Viết Mỹ, 2008 Cẩm nang chăn nuôi heo Sở Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn TP Hồ Chí Minh 10 Trần Ngọc Ngoạn, 2007 Giáo trình Cây Sắn Nhà xuất nông nghiệp Hà Nội 11 Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ 12 Võ Văn Ninh, 2001 Kinh nghiệm chăn nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng 13 Nguyễn Tấn Tài, 1994 Thăm dò tỷ lệ khoai phần ni heo thịt Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni – Thú Y, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 14 Phạm Sỹ Tiệp, 2008 Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt Nhà xuất Lao động – Xã hội 36 15 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Đăng Vang Phạm Sỹ Tiệp, 2005 Sinh thái vật nuôi ứng dụng chăn nuôi gia súc, gia cầm Nhà xuất giáo dục Hà Nội 17 Barrlos, E.A and R.Bressani, 1967 Composicion quimica de la raiz y de la hojas de algunas variedades de yuca (Manihot esculenta Crantz) Turrialba 17(3): 314 - 320 18 Chadha Y.R 1961 Sources of starch in Commonwealth territories III Tropical Science 3: 101 – 113 19 Hutagalung, R.I 1977 Additives other than methionine in cassava diets University of Guelph Ontario, Canada 20 Oyenuga VA, Opeke LK (1957) The values of cassava ration for pork and bacon production West Afr J Biol Chem 1: 3-14 21 Modebe, A.M.A 1963 Preliminary trial on the valua of dried cassava for pig feeding Journal of West African Science Assocation 7: 127 – 133 22 Shimada, A.S 1970 Valor alimenticio de la harina de yuca (Manihot utilissima pohl) para cerdos IV Día del Ganadero INIP, Veracruz México Nov 2122, 1970 23 Wikipedia, 2012 Cassava http://en.wikipedia.org/wiki/Cassava 37 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng ANOVA khối lượng bình quân 75 ngày tuổi One-way ANOVA: klbq_d0 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 1.373 Level Lo Lo N 18 18 SS 0.72 64.12 64.84 MS 0.72 1.89 R-Sq = 1.11% Mean 29.556 29.272 StDev 1.561 1.155 F 0.38 P 0.540 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -28.80 29.20 29.60 30.00 Pooled StDev = 1.37 Phụ lục Bảng ANOVA khối lượng bình quân 85 ngày tuổi One-way ANOVA: klbq_d10 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 1.808 Level Lo Lo N 18 18 SS 8.80 111.09 119.90 MS 8.80 3.27 R-Sq = 7.34% Mean 34.183 33.194 StDev 2.157 1.372 F 2.69 P 0.110 R-Sq(adj) = 4.62% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+32.90 33.60 34.30 35.00 Pooled StDev = 1.808 38 Phụlục Bảng ANOVA khối lượng bình quân 95 ngày tuổi One-way ANOVA: klbq_d20 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 1.933 Level Lo Lo N 18 18 SS 11.79 127.04 138.83 MS 11.79 3.74 R-Sq = 8.49% Mean 38.017 36.872 StDev 2.231 1.579 F 3.15 P 0.085 R-Sq(adj) = 5.80% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -36.00 36.80 37.60 38.40 Pooled StDev = 1.933 Phụ lục Bảng ANOVA khối lượng bình quân 105 ngày tuổi One-way ANOVA: klbq_d30 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 2.518 Level Lo Lo N 18 18 SS 19.51 215.56 235.07 MS 19.51 6.34 R-Sq = 8.30% Mean 42.028 40.556 StDev 2.641 2.388 F 3.08 P 0.088 R-Sq(adj) = 5.60% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+-40.0 41.0 42.0 43.0 Pooled StDev = 2.518 Phụ lục Bảng ANOVA khối lượng bình quân 115 ngày tuổi One-way ANOVA: klbq_d40 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 2.320 SS 29.88 183.07 212.96 MS 29.88 5.38 R-Sq = 14.03% F 5.55 P 0.024 R-Sq(adj) = 11.50% 39 Level Lo Lo N 18 18 Mean 46.000 44.178 StDev 2.128 2.498 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -43.2 44.4 45.6 46.8 Pooled StDev = 2.320 Phụ lục Bảng ANOVA khối lượng bình quân 125 ngày tuổi One-way ANOVA: klbq_d50 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 2.412 Level Lo Lo N 18 18 SS 55.01 197.74 252.74 MS 55.01 5.82 R-Sq = 21.76% Mean 50.500 48.028 StDev 2.333 2.488 F 9.46 P 0.004 R-Sq(adj) = 19.46% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 48.0 49.2 50.4 51.6 Pooled StDev = 2.412 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng bình quân 75 - 85 ngày tuổi One-way ANOVA: ttbq75-85 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 0.5607 Level Lo Lo N 18 18 SS 4.480 10.687 15.167 MS 4.480 0.314 R-Sq = 29.54% Mean 4.6278 3.9222 StDev 0.7160 0.3405 F 14.25 P 0.001 R-Sq(adj) = 27.47% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 3.85 4.20 4.55 4.90 Pooled StDev = 0.5607 40 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng bình quân 86 – 95 ngày tuổi One-way ANOVA: ttbq86-95 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 0.6191 Level Lo Lo N 18 18 SS 0.218 13.031 13.249 MS 0.218 0.383 R-Sq = 1.64% Mean 3.8333 3.6778 StDev 0.7252 0.4906 F 0.57 P 0.456 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -3.40 3.60 3.80 4.00 Pooled StDev = 0.6191 Phụ lục Bảng ANOVA tăng trọng bình quân 96 – 105 ngày tuổi One-way ANOVA: ttbq96-105 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 0.8938 Level Lo Lo N 18 18 SS 0.967 27.163 28.130 MS 0.967 0.799 R-Sq = 3.44% Mean 4.0111 3.6833 StDev 0.8359 0.9482 F 1.21 P 0.279 R-Sq(adj) = 0.60% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -3.30 3.60 3.90 4.20 Pooled StDev = 0.8938 Phụ lục 10 Bảng ANOVA tăng trọng bình quân 106 – 115 ngày tuổi One-way ANOVA: ttbq106-115 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 SS 1.103 22.587 23.690 MS 1.103 0.664 F 1.66 P 0.206 41 S = 0.8151 Level Lo Lo N 18 18 R-Sq = 4.65% Mean 3.9722 3.6222 StDev 0.7442 0.8802 R-Sq(adj) = 1.85% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 3.30 3.60 3.90 4.20 Pooled StDev = 0.8151 Phụ lục 11 : Bảng ANOVA tăng trọng bình quân 116 – 125 ngày tuổi One-way ANOVA: ttbq116-125 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 0.7968 Level Lo Lo N 18 18 SS 3.803 21.585 25.388 MS 3.803 0.635 R-Sq = 14.98% Mean 4.5000 3.8500 StDev 0.5423 0.9877 F 5.99 P 0.020 R-Sq(adj) = 12.48% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -3.60 4.00 4.40 4.80 Pooled StDev = 0.7968 Phụ lục 12 : Bảng ANOVA tăng trọng bình quân 75125 ngày tuổi One-way ANOVA: ttbq75-125 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 1.206 Level Lo Lo N 18 18 SS 43.12 49.43 92.55 MS 43.12 1.45 R-Sq = 46.59% Mean 20.944 18.756 StDev 0.922 1.435 F 29.66 P 0.000 R-Sq(adj) = 45.02% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * -) ( -* ) + -+ -+ -+19.0 20.0 21.0 22.0 Pooled StDev = 1.206 42 Phụ lục 13 : Bảng ANOVA tăng trọng ngày 75 – 85 ngày tuổi One-way ANOVA: ttngay75-85 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 56.07 Level Lo Lo N 18 18 SS 44803 106872 151675 MS 44803 3143 R-Sq = 29.54% Mean 462.78 392.22 StDev 71.60 34.05 F 14.25 P 0.001 R-Sq(adj) = 27.47% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+ 385 420 455 490 Pooled StDev = 56.07 Phụ lục 14 : Bảng ANOVA tăng trọng ngày 86 – 95 ngày tuổi One-way ANOVA: ttngay86-95 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 61.91 Level Lo Lo N 18 18 SS 2178 130311 132489 MS 2178 3833 R-Sq = 1.64% Mean 383.33 367.78 StDev 72.52 49.06 F 0.57 P 0.456 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -340 360 380 400 Pooled StDev = 61.91 Phụ lục 15 Bảng ANOVA tăng trọng ngày 96 – 105 ngày tuổi One-way ANOVA: ttnga96-105 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 SS 9669 271628 281297 MS 9669 7989 F 1.21 P 0.279 43 S = 89.38 Level Lo Lo N 18 18 R-Sq = 3.44% Mean 401.11 368.33 StDev 83.59 94.82 R-Sq(adj) = 0.60% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -330 360 390 420 Pooled StDev = 89.38 Phụ lục 16 Bảng ANOVA tăng trọng ngày 106 – 115 ngày tuổi One-way ANOVA: ttngay106-115 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 81.51 Level Lo Lo N 18 18 SS 11025 225872 236897 MS 11025 6643 R-Sq = 4.65% Mean 397.22 362.22 StDev 74.42 88.02 F 1.66 P 0.206 R-Sq(adj) = 1.85% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 330 360 390 420 Pooled StDev = 81.51 Phụ lục 17 Bảng ANOVA tăng trọng ngày 116 – 125 ngày tuổi One-way ANOVA: ttngay116-125 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 79.68 Level Lo Lo N 18 18 SS 38025 215850 253875 MS 38025 6349 R-Sq = 14.98% Mean 450.00 385.00 StDev 54.23 98.77 F 5.99 P 0.020 R-Sq(adj) = 12.48% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -360 400 440 480 Pooled StDev = 79.68 44 Phụ lục 18 Bảng ANOVA tăng trọng ngày 75125 ngày tuổi One-way ANOVA: ttngay75-125 versus LO Source LO Error Total DF 34 35 S = 24.11 Level Lo Lo N 18 18 SS 17248 19772 37020 MS 17248 582 R-Sq = 46.59% Mean 418.89 375.11 StDev 18.44 28.69 F 29.66 P 0.000 R-Sq(adj) = 45.02% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * -) ( -* ) + -+ -+ -+380 400 420 440 Pooled StDev = 24.11 Phụ lục 19 Tỉ lệ ngày tiêu chảy từ 75125 ngày tuổi Chi-Square Test: NgayTC, NgayKTC NgayTC 10 8.50 0.265 NgayKTC 890 891.50 0.003 Total 900 8.50 0.265 893 891.50 0.003 900 Total 17 1783 1800 Chi-Sq = 0.534, DF = 1, P-Value = 0.465 Phụ lục 19 Tỉ lệ ngày triệu chứng bệnh hô hấp từ 75125 ngày tuổi Chi-Square Test: NgayHH, NgayKHH NgayHH 6.50 0.346 NgayKHH 892 893.50 0.003 Total 900 6.50 0.346 895 893.50 0.003 900 Total 13 1787 1800 Chi-Sq = 0.697, DF = 1, P-Value = 0.404 45 ... gia đình ni dưỡng dạy dỗ tơi có ngày hơm Chân thành cảm ơn Vũ Bá Quang, chủ trang trại Vũ Bá Quang toàn thể anh em, bác trang trại chăn ni nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời... tuổi” thực trang trại chăn nuôi heo Vũ Bá Quang thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai từ ngày 01 tháng 03 năm 2012 đến ngày 01 tháng 06 năm 2012 Tổng số heo thí nghiệm 36 chia thành lô: lô (trong phần... ăn, chi phí thuốc điều trị bệnh cho heo nuôi lô 30.123,40 đồng lô 35.333,96 đồng iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i  Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii  Lời cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HAI LOẠI KHẨU PHẦN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ BỘT KHOAI MÌ ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN 75 ĐẾN 125 NGÀY TUỔI, KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA HAI LOẠI KHẨU PHẦN CÓ HOẶC KHÔNG CÓ BỘT KHOAI MÌ ĐẾN KHẢ NĂNG TĂNG TRỌNG CỦA HEO THỊT GIAI ĐOẠN 75 ĐẾN 125 NGÀY TUỔI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay