KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG XƯƠNG KHỚP TRÊN CHÓ VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y TP. HCM

63 113 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG XƯƠNG KHỚP TRÊN CHÓ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y TP HCM Sinh viên thực : TRẦN THỊ TRÚC Lớp : DH07TY Ngành : Thú Y Niên khóa : 2007 – 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** TRẦN THỊ TRÚC KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG XƯƠNG KHỚP TRÊN CHÓ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y TP HCM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS LÊ QUANG THÔNG Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: TRẦN THỊ TRÚC Tên khóa luận “Khảo sát trường hợp tổn thương xương khớp chó hiệu điều trị Trạm chẩn đoán xét nghiệm điều trị - Chi cục Thú Y TP HCM” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn TS Lê Quang Thông ii LỜI CẢM TẠ  Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn Ni Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Cùng tồn thể q thầy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đã tận tình dạy truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học tập  Chân thành biết ơn sâu sắc đến thầy: TS Lê Quang Thơng BSTY: Trương Đức Dũng Đã tận tình dạy bảo hướng dẫn em suốt thời gian học hồn thành luận văn tốt nghiệp  Kính dâng lòng biết ơn sâu sắc đến ba má, anh chị người thân gia đình cho tơi có ngày hơm  Chân thành biết ơn: Ban lãnh đạo Chi Cục Thú Y TP Hồ Chí Minh Ban lãnh đạo Trạm Chẩn Đoán Xét Nghiệm Điều Trị Cùng tồn thể cơ, chú, anh, chị phòng điều trị số 151, Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11 Đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian thực đề tài  Xin cảm ơn tất người bạn luôn chia xẻ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập TP HCM, 08/2012 Trần Thị Trúc iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài “Khảo sát trường hợp tổn thương xương khớp chó hiệu điều trị Trạm chẩn đốn xét nghiệm điều trị - Chi Cục Thú Y TP HCM” thực thời gian từ ngày 04/05/2012 đến ngày 12/05/2012, ghi nhận 4903 ca bệnh đến khám có 69 ca bị tổn thương xương – khớp, chiếm tỷ lệ 1,41 % Với kết ghi nhận sau: - Các trường hợp tổn thương xươngkhớp xảy đực nhiều so với cái; nhóm giống chó nội cao nhóm chó ngoại gặp nhiều lứa tuổi 12 – 36 tháng (3,67 %), lứa tuổi < 12 tháng (2,14 %), thấp lứa tuổi > 36 tháng (0,27 %) - Trong trường hợp tổn thương cao trường hợp chó bị gãy xương (86,96 %), trật khớp (7,25 %), viêm khớp (4,35 %) cuối đứt dây chằng (1,44 %) - Các trường hợp tổn thương xươngkhớp chi sau cao chi trước (66,67 % so với 30,43 %) Trong gãy thân xương chiếm tỷ lệ cao (70,83 %), trường hợp gãy xương đầu xương (29,17 %) Chủ yếu gãy kín (94,20 %), trường trường hợp gãy hở gặp (5,80 %) - Tỷ lệ trường hợp gãy xương dạng gãy ngang cao (47,92 %), dạng gãy xéo (35,42 %), dạng gãy vỡ vụn nhiều đoạn (14,58 %), cuối dạng gãy xoắn ốc (2,08 %) - Tỷ lệ điều trị bó bột cao (52,17 %), điều trị nội khoa (31,88 %), cuối điều trị phẫu thuật với nẹp vít đinh xuyên tủy (14,5 %) 53,62 % chó điều trị khỏi sau 30 ngày - Thời gian lành da chó phương pháp nẹp vít 17,75 ngày ngắn so với phương pháp đinh xuyên tủy 25,5 ngày - Thời gian chó lại sau phẫu thuật nẹp vít 42 ngày ngắn so với phẫu thuật đinh xuyên tủy 84,5 ngày iv - Tỷ lệ tai biến sau phẫu thuật: phương pháp nẹp vít 80 % 40 %, phương pháp đinh xuyên tủy 40 % 80 %, phương pháp bó bột tai biến sau điều trị 63,89 % - Chi phí điều trị trung bình phương pháp nội khoa 43.950 đồng, bó bột 131.639 đồng, phương pháp đinh xuyên tủy 416.800 đồng phương pháp nẹp vít 419.200 đồng - Hiệu điều trị phương pháp bó bột cao (94,44 %), phương pháp nẹp vít phương pháp đinh xuyên tủy (40 %) thấp điều trị nội khoa (36,36%) v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ x DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU .2 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ THỂ HỌC CỦA HỆ XƯƠNG 2.1.1 Cấu tạo xương 2.1.2 Chức xương .5 2.2 SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA XƯƠNG .6 2.3 QUÁ TRÌNH LÀNH XƯƠNG .7 2.3.1 Giai đoạn viêm (Inflammatory phase) .7 2.3.2 Giai đoạn sửa chữa (Reparative phase) 2.3.3 Giai đoạn tái tạo trưởng thành .8 2.4 CẤU TẠO CỦA KHỚP 2.4.1 Định nghĩa 2.4.2 Phân loại khớp 10 2.5 MỘT SỐ BẤT THƯỜNG TRÊN XƯƠNG KHỚP .11 2.5.1 Gãy xương, nứt xương .11 vi 2.5.2 Trật khớp 11 2.5.3 Viêm khớp, đứt dây chằng .12 2.6 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BỆNH XƯƠNGKHỚP .12 2.6.1 Dựa vào dấu hiệu lâm sàng 12 2.6.2 Chẩn đoán phi lâm sàng 12 2.7 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH XƯƠNGKHỚP 13 2.7.1 Phương pháp không phẫu thuật 13 2.7.2 Phương pháp phẫu thuật 14 2.7.3 Chăm sóc hậu phẫu 16 2.8 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 17 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm 18 3.2 Đối tượng 18 3.3 Dụng cụ thuốc điều trị 18 3.3.1 Dụng cụ 18 3.3.2 Thuốc điều trị 19 3.4 Nội dung nghiên cứu tiêu theo dõi 19 3.4.1 Nội dung nghiên cứu 19 3.4.2 Chỉ tiêu theo dõi .20 3.5 Phương pháp nghiên cứu 20 3.5.1 Lập bệnh án theo dõi bệnh .20 3.5.2 Phân loại chó đến khám bệnh 21 3.5.3 Phân loại dạng xương gãy 21 3.6 Phương pháp thực 21 3.6.1 Phương pháp bó bột thạch cao 22 3.6.2 Phương pháp phẫu thuật đinh xuyên tủy 23 3.6.3 Phương pháp phẫu thuật nẹp vít .24 3.7 Chăm sóc hậu phẫu .25 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 26 vii 4.1 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp tổng số chó đến khám 26 4.2 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp theo giới tính 27 4.3 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp theo lứa tuổi 27 4.4 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp theo nhóm giống 28 4.5 Tỷ lệ trường hợp tổn thương: gãy xương, viêm khớp, trật khớp, đứt dây chằng 29 4.6 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp chi trước, chi sau 30 4.7 Tỷ lệ trường hợp gãy xương đầu xương, cổ xương thân xương 31 4.8 Tỷ lệ trường hợp gãy ngang, gãy xéo, gãy xoắn ốc, vỡ vụn nhiều đoạn 31 4.9 Tỷ lệ trường hợp gãy xương kín, gãy xương hở 32 4.10 Tỷ lệ điều trị nội khoa, băng phẫu thuật 33 4.11 Tỷ lệ loại phương pháp bó bột phương pháp phẫu thuật (nẹp vít đinh xuyên tủy) sử dụng 33 4.12 Tỷ lệ thú điều trị khỏi sau 30 ngày 35 4.13 Thời gian băng phẫu thuật 35 4.14 Thời gian thú lành da sau phẫu thuật 36 4.15 Tỷ lệ tai biến sau điều trị: .37 4.16 Thời gian thú lại sau phẫu thuật: 38 4.17 Chi phí điều trị 39 4.18 Hiệu điều trị trường hợp tổn thương xươngkhớp 40 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận .42 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 46 viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp theo giới tính 27 Bảng 4.2 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp theo lứa tuổi 27 Bảng 4.3 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp theo nhóm giống 28 Bảng 4.4 Tỷ lệ trường hợp tổn thương xươngkhớp 29 Bảng 4.5 Tỷ lệ chó bị tổn thương xươngkhớp chi trước, chi sau 30 Bảng 4.6 Tỷ lệ trường hợp gãy xương đầu xương, cổ xương thân xương 31 Bảng 4.7 Tỷ lệ trường hợp gãy ngang, gãy xéo, gãy xoắn ốc, vỡ vụn nhiều đoạn 32 Bảng 4.8 Tỷ lệ trường hợp gãy xương kín, gãy xương hở 32 Bảng 4.9 Tỷ lệ điều trị nội khoa, băng phẫu thuật 33 Bảng 4.10 Tỷ lệ phương pháp bó bột phương pháp phẫu thuật (nẹp vít đinh xuyên tủy) sử dụng 34 Bảng 4.11 Tỷ lệ thú điều trị khỏi sau 30 ngày 35 Bảng 4.12 Thời gian thú lành da sau phẫu thuật .36 Bảng 4.13 Tỷ lệ tai biến điều trị 37 Bảng 4.14 Tỷ lệ tai biến sau điều trị 37 Bảng 4.15 Thời gian thú lại sau phẫu thuật 38 Bảng 4.16 Hiệu điều trị trường hợp tổn thương xươngkhớp 40 ix vết thương bị viêm chảy dịch, ca bị biến dạng nẹp ca chó tử vong (do chủ chích thuốc cho chết) Phương pháp đinh xuyên tủy có ca tai biến điều trị gồm: ca xương vỡ nhiều mảnh so với phim X – quang ca xương bị xoay vị trí so với phim X – quang Tai biến sau phẫu thuật gồm: ca chó cắn rớt phần bột bên ngoài, ca vết thương nhiễm trùng rớt đinh ngồi Phương pháp bó bột tai biến sau điều trị chủ yếu chó cắn xé bột thạch cao phải bó lại nhiều lần Nhìn chung việc chăm sóc hậu phẫu đóng vai trò quan trọng điều trị bệnh xương khớp chó, chủ ni quan tâm chăm sóc tốt chó khơng q hiếu động việc lành xương diễn tiến thuận lợi Các trường hợp bị tai biến xử lý bó bột lại chăm sóc vết thương 4.16 Thời gian thú lại sau phẫu thuật: Bảng 4.15 Thời gian thú lại sau phẫu thuật Trung bình Thời gian thú lại Thời gian thú lại của phương pháp nẹp vít phương pháp đinh xuyên tủy (ngày) (ngày) 60 81 24 88 42 84,5 Qua khảo sát chúng tơi thấy chó phẫu thuật phương pháp nẹp vít lại bình thường 42 ngày, nhanh so với chó phẫu thuật phương pháp đinh xuyên tủy lại bình thường 84,5 ngày Phẫu thuật nẹp vít giúp cố định vết gãy tốt hơn, hạn chế lực nén, kéo ra, uốn cong, xoay trượt tác động lên vết gãy Trong với phương pháp đinh xun tủy ổn định hơn, không hạn chế lực xoay, kéo uốn cong tác động ổ gãy Kết điều trị thực tế 38 phù hợp với nhận định điều kiện phẫu thuật thí nghiệm Nguyễn Ngọc Thanh Thái (2011) thú cố định vết gãy nẹp vít có thời gian lành vết thương nhanh so với phương pháp đinh xuyên tủy 4.17 Chi phí điều trị (chỉ tính thời điểm tiến hành điều trị) chi phí (đồng) 416.800 450.000 419.200 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 131.639 150.000 100.000 43.950 50.000 0.000 nội khoa băng bột đinh xuyên tủy nẹp vít Biểu đồ 4.3 Chi phí điều trị Qua q trình khảo sát ghi nhận chúng tơi có nhận xét sau: Chi phí cho việc điều trị nội khoa 43.950 đồng , chi phí để băng bột trung bình 131.639 đồng, chi phí thực phương pháp đinh xuyên tủy 416.800 đồng chi phí thực phương pháp nẹp vít 419.200 đồng Sự chênh lệch có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,001 Có chênh lệch giá thành loại dụng cụ phương pháp nẹp vít đắt loại dành riêng cho thú y chưa phổ biến Bên cạnh đó, phương pháp nẹp vít đòi hỏi nhiều loại dụng cụ khác phức tạp nẹp, vít, tạo ren, bắt vít… Còn phương pháp đinh xun tủy đòi hỏi dụng cụ hơn, dễ dàng tìm mua đinh Kuntschner cửa hàng dụng cụ y khoa Phương pháp bó bột 39 đơn giản khơng đòi hỏi nhiều dụng cụ, cần có bơng gòn bột, dụng cụ dễ mua rẻ tiền Nhìn chung trường hợp bệnh lý xương khớp chó điều trị thời gian thực tập, tùy thuộc vào mức độ chấn thương việc thảo luận với chủ nuôi mà điều trị phương pháp khác nội khoa, bó bột, đinh xuyên tủy nẹp vít Những chấn thương đơn giản thực nội khoa bó bột Nhưng ca chấn thương phức tạp phẫu thuật cố định đinh xuyên tủy nẹp vít 4.18 Hiệu điều trị trường hợp tổn thương xươngkhớp Bảng 4.16 Hiệu điều trị trường hợp tổn thương xươngkhớp Phương pháp sử dụng Chỉ tiêu theo dõi Đinh Nội khoa Bó bột Nẹp vít Số ca điều trị 22 36 5 Số ca khỏi bệnh 34 2 Số ca không khỏi 14 2 Số ca không theo dõi 0 1 36,36 94,44 40 40 Tỷ lệ khỏi bệnh (%) xuyên tủy Qua Bảng 4.16 ghi nhận trường hợp tổn thương xươngkhớp điều trị phương pháp bó bột có hiệu điều trị cao với 94,44 % ca khỏi bệnh, phương pháp bó bột nẹp vít có hiệu điều trị tương đương (40 %), cuối phương pháp nội khoa có hiệu thấp (36,36 %) Trong phương pháp điều trị nội khoa, số ca không khỏi bệnh cao ca bệnh bị tổn thương nặng điều trị tiến hành chích thuốc để giảm sưng, đau cho vật (thú bị gãy nát xương ống chi sau, gãy xương chậu đùi, chủ u cầu chích thuốc, chó bị đứt dây chằng, …) Đối với 40 trường hợp bị viêm khớp, trật khớp sử dụng phương pháp nội khoa khỏi bệnh, lại bình thường Trong phương pháp phẫu thuật nẹp vít, có ca chó bị tổn thương nặng nên sau thời gian điều trị không lại có ca chó chủ chích thuốc cho chết Trong phương pháp phẫu thuật đinh xuyên tủy, có ca chó gặp biến chứng sau phẫu thuật (rớt đinh xuyên tủy ra, chó không chống chân được) chủ không tiếp tục điều trị ca chủ cho người khác nuôi dưỡng nên khơng theo dõi Qua q trình khảo sát ghi nhận trường hợp gãy xương dạng đơn giản (rạn xương, gãy ngang) phương pháp bó bột cho hiệu điều trị cao (94,44 %) mà chi phí điều trị lại thấp phù hợp với nhu cầu người dân Còn phương pháp phẫu thuật nẹp vít, đinh xuyên tủy hiệu điều trị cao (40 %) nhiên, phương pháp đòi hỏi quan tâm, chăm sóc quản lý nhiều chủ ni đạt kết điều trị cao 41 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua khảo sát 4903 chó đến khám điều trị Trạm chẩn đoán điều trị xét nghiệm số 151, Lý Thường Kiệt, phường 7, quận 11, TP Hồ Chí Minh Chúng tơi có số kết luận sau: - Tỷ lệ tổn thương xươngkhớp chiếm 1,41 % - Các trường hợp tổn thương xươngkhớp xảy đực nhiều so với cái; nhóm giống chó nội cao nhóm chó ngoại gặp nhiều lứa tuổi 12 - 36 tháng (3,67 %), lứa tuổi < 12 tháng (2,14 %), thấp lứa tuổi > 36 tháng (0,27 %) - Trong trường hợp tổn thương cao trường hợp chó bị gãy xương (86,96 %), trật khớp (7,25 %), viêm khớp (4,35 %) cuối đứt dây chằng (1,44 %) - Các trường hợp tổn thương xươngkhớp chi sau cao chi trước (66,67 % so với 30,43 %) Trong gãy thân xương chiếm tỷ lệ cao (70,83 %), trường hợp gãy xương đầu xương (29,17 %) Chủ yếu gãy kín (94,20 %), trường trường hợp gãy hở gặp (5,80 %) - Tỷ lệ trường hợp gãy xương dạng gãy ngang cao (47,92 %), dạng gãy xéo (35,42 %), dạng gãy vỡ vụn nhiều đoạn (14,58 %), cuối dạng gãy xoắn ốc (2,08 %) - Thời gian lành da chó phương pháp nẹp vít 17,75 ngày ngắn so với phương pháp đinh xuyên tủy 25,5 ngày 42 - Thời gian chó lại sau phẫu thuật nẹp vít 42 ngày thấp so với phẫu thuật đinh xuyên tủy 84,5 ngày - Tỷ lệ tai biến sau phẫu thuật: phương pháp nẹp vít 80 %, phương pháp đinh xuyên tủy 40 % 80 %, phương pháp bó bột tai biến sau điều trị 63,89 % 5.2 Đề nghị - Các bác sĩ thú y cần hướng dẫn chủ vật nuôi cách chăm sóc, ni dưỡng quản lý chó, tránh thả rong để làm giảm tỷ lệ chó bị chấn thương đảm bảo an toàn cho người xung quanh - Cần áp dụng phương pháp điều trị gãy xương phẫu thuật (nẹp vít, đinh xuyên tủy, cố định ngoài) trường hợp cố định xương gãy phức tạp - Đối với phương pháp phẫu thuật, sau phẫu thuật xong đề nghị chủ nuôi thường xuyên kiểm tra vết thương chụp phim X – quang ngày 7, 14, 30, 60 90 ngày để kiểm tra lành xương - Đề nghị chủ vật nuôi sau phẫu thuật xong tuân thủ hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu bác sỹ thú y để hạn chế biến chứng xảy 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Phan Quang Bá, 2009 Giáo trình thể học gia súc Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Trần Văn Chính Tài liệu giảng dạy mơn thống kê sinh học Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Phạm Đăng Khôi, 2008 Khảo sát số bất thường xương khớp chó bệnh viện thú y trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Ni - Thú Y Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Ngọc Thanh Thái, 2011 Ứng dụng hai phương pháp cố định gãy xương đùi kỹ thuật đinh xun tủy nẹp vít chó Khóa luận thạc sĩ khoa học nông nghiệp Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Tủ sách Đại Học Nông Lâm TP HCM Khương Trần Thanh Thảo, 2010 Khảo sát trường hợp chấn thương chó theo dõi kết điều trị phòng điều trị số 187 Lý Chính Thắng, phường 7, quận Khóa luận tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Lê Văn Thọ, 2006 Ngoại khoa thú y (chó – mèo) Nhà xuất nông nghiệp, TP HCM, Việt Nam, 194 trang Lê Văn Thọ, 2009 Bài giảng ngoại khoa thú y Tủ sách trường Đại Học Nông Lâm TP HCM TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI Boone E.G., 1986 Fractures of the tibial diaphysis in dogs and cats Journal of the American Veterinary Medical Association 188 (1):41 - Johnson A.J, Houlton J.E.F, Vannini Rs, 2005 AO Principles of Fracture Management in the Dog and Cat AO Publishing Phillips I.R., 1979 A survey of bone fractures in the dog and cat The Journal of small animal practice, 20 (11): 661- 674 44 Tercanlioglu H., 2009 Femur fractures and treatment options in dogs which brought our clinics Lucrări Stiinłifice Medicină Veterinară, 42(2): 98 - 100 TÀI LIỆU INTERNET http://www.vetmed.wsu.edu http://www.mananatomy.com/basic-anatomy/growth-long-bone http://www.primary-surgery.org/ps/vol2/html/sect0322.html http://www.bonestimulation.com/physio/how_it_works.html http://thuviensinhhoc.com 45 PHỤ LỤC PHIẾU THƠNG TIN I Thơng tin chung: Tên chủ:…… ĐT:…… Tên chó:……Giống:…………Tuổi:……Trọng tính:……… lượng(kg):……….Giới Hình thức ni nhốt: nhốt chuồng, thả rông, Nhốt nhà Nguyên nhân: té ngã, tai nạn, Cắn nhau, bị đánh, khác II Dấu hiệu lâm sàng III Kết chẩn đốn X-quang: Vị trí bị tổn thương xương):………………………… (chi trước-chi sau; đầu-cổ-thân Hình thái đường gãy xương: Gãy ngang, Gãy xoắn ốc, Gãy xéo , Vỡ vụn nhiều đoạn Loại gãy xương: gãy kín, gãy hở Hình thức điều trị: thuốc, phẫu thuật, băng IV Tai biến sau phẫu thuật: … V Hiệu điều trị: Tình trạng vết mổ: có mủ, sưng, có dịch, tốt, đứt chỉ, khác Gọi điện thoại hỏi thăm:………… Tình trạng vết mổ:…… VI Kiểm tra tiêu: Thời gian băng phẫu thuật ( ngày )………Thời gian thú lành da ( ngày )… Thời gian thú lành xương: X-quang ngày………X-quang 14 ngày……… .X-quang 30 ngày………… Thời gian thú lại sau phẫu thuật (ngày)…… Thú điều trị khỏi sau 30 ngày ? Chi phí điều trị…… 46 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ tổn thương xươngkhớp theo giới tính chấn thương Ðực Cái Total 37 khảo sát 2386 2423 34.10 2388.90 0.247 0.004 32 Total 2448 2480 34.90 2445.10 0.241 0.003 69 4834 4903 Chi-Sq = 0.495, DF = 1, P-Value = 0.482 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ tổn thương xươngkhớp theo lứa tuổi chó bệnh 36 tháng 31.68 20.815 69 394 Total 2243 409 403.24 14.846 Total khảo sát 0.212 2245 2251 2219.32 0.297 4834 4903 Chi-Sq = 44.849, DF = 2, P-Value = 0.000 47 Chi-Square Test: so sánh tỷ lệ tổn thương xươngkhớp theo nhóm giống chấn thương nội 37 khảo sát 1881 26.99 1891.01 3.711 0.053 ngoại 32 2953 2985 42.01 2942.99 2.384 0.034 Total 69 Total 1918 4834 4903 Chi-Sq = 6.182, DF = 1, P-Value = 0.013 One-way ANOVA: thời gian bó bột, thời gian phẫu thuật nẹp vít, thời gian phẫu thuật đinh xuyên tủy Source DF Factor SS MS F P 23429 11714 93.28 0.000 Error 43 Total 45 28829 S = 11.21 5400 126 R-Sq = 81.27% Level N R-Sq(adj) = 80.40% Mean StDev Thời gian bãng bột 36 16.67 Thời gian phẫu thuật nẹp vít 3.78 84.00 29.66 Thời gian phẫu thuật đinh xuyên tủy 53.00 18.57 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level -+ -+ -+ -+ Thời gian bãng bột (-*) Thời gian phẫu thuật nẹp vít ( -* -) Thời gian phẫu thuật đinh xuyên tủy ( -* -) -+ -+ -+ -+ -25 50 75 100 48 Pooled StDev = 11.21 Grouping Information Using Tukey Method N Mean Grouping Thời gian phẫu thuật nẹp vít 84.00 A Thời gian phẫu thuật đinh xuyên tủy Thời gian bãng bột 53.00 36 16.67 B C Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons Individual confidence level = 98.04% Thời gian bãng bột (phút) subtracted from: Lower Center Upper Thời gian phẫu thuật nẹp vít 54.36 67.33 80.31 Thời gian phẫu thuật đinh xuyên tủy 23.36 36.33 49.31 + -+ -+ -+ Thời gian phẫu thuật nẹp vít ( * -) Thời gian phẫu thuật đinh xuyên tủy ( * -) + -+ -+ -+ -35 35 70 Thời gian phẫu thuật nẹp vít subtracted from: Lower Center Upper Thời gian phẫu thuật đinh xuyên tủy -48.19 -31.00 -13.81 + -+ -+ -+ Thời gian phẫu thuật đinh xuyên tủy ( * ) + -+ -+ -+ -35 35 70 49 One-way ANOVA: thời gian lành da phương pháp nẹp vít, Thời gian lành da phương pháp đinh xuyên tủy Source DF Factor SS MS P 120 120 1.09 0.337 Error 662 110 Total 782 S = 10.50 Level F R-Sq = 15.36% N R-Sq(adj) = 1.26% Mean StDev thời gian lành da phương pháp nẹp vít 17.75 8.18 Thời gian lành da phương pháp đinh xuyên tủy 25.50 12.40 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level -+ -+ -+ -+ thời gian lành da phương pháp nẹp vít ( * ) Thời gian lành da Phương pháp đinh xuyên tủy ( * -) -+ -+ -+ -+ -10 20 30 40 Pooled StDev = 10.50 Grouping Information Using Tukey Method N Mean Grouping Thời gian lành da củ phương pháp đinh xuyên tủy 25.50 A thời gian lành da phương pháp nẹp vít 17.75 A Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons Individual confidence level = 95.00% 50 thời gian lành da phương pháp nẹp vít subtracted from: Lower Center Upper Thời gian lành da Phương pháp nẹp vít -10.42 7.75 25.92 -+ -+ -+ -+ -Thời gian lành da Phương pháp đinh xuyên tủy ( * -) -+ -+ -+ -+ 12 12 24 One-way ANOVA: Chi phí bãng bột, Chi phí nẹp vít , Chi phí đinh xuyên tủy Source DF Factor SS MS F P 6.41775E+11 3.20887E+11 109.21 0.000 Error 43 1.26342E+11 Total 45 7.68116E+11 S = 54205 2938183850 R-Sq = 83.55% Level N Mean R-Sq(adj) = 82.79% StDev Chi phí bãng bột 36 131639 Chi phí nẹp vít 416800 135585 Chi phí đinh xuyên tủy 35046 419200 49550 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level -+ -+ -+ -+ Chi phí bãng bột (-*-) Chi phí nẹp vít ( * ) Chi phí đinh xuyên tủy ( * ) -+ -+ -+ -+ 200000 300000 400000 500000 Pooled StDev = 54205 Grouping Information Using Tukey Method N Mean Grouping Chi phí đinh xuyên tủy 419200 A Chi phí nẹp vít 416800 A Chi phí bãng bột 36 131639 B 51 Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons Individual confidence level = 98.04% Chi phí bãng bột subtracted from: Lower Center Chi phí nẹp vít Upper 222417 285161 347905 Chi phí đinh xuyên tủy 224817 287561 350305 -+ -+ -+ -+-Chi phí nẹp vít ( * ) Chi phí đinh xuyên tủy ( * ) -+ -+ -+ -+-0 120000 240000 360000 Chi phí nẹp vít subtracted from: Lower Center Upper Chi phí đinh xuyên tủy -80747 2400 85547 -+ -+ -+ -+-Chi phí đinh xuyên tủy ( * ) -+ -+ -+ -+-0 120000 240000 360000 52 ... phương pháp nẹp vít phương pháp đinh xuyên tủy (40 %) thấp điều trị nội khoa (36,36%) v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii... Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Ngày … tháng … năm 2012 Giáo... định ngồi Ở Việt Nam việc ứng dụng phương pháp hạn chế, xuất vài bệnh viện thú y tương đối lớn trang bị tốt Vì vậy, để đánh giá hiệu điều trị ca tổn thương xương – khớp phương pháp trên, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG XƯƠNG KHỚP TRÊN CHÓ VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y TP. HCM, KHẢO SÁT CÁC TRƯỜNG HỢP TỔN THƯƠNG XƯƠNG KHỚP TRÊN CHÓ VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI TRẠM CHẨN ĐOÁN XÉT NGHIỆM VÀ ĐIỀU TRỊ CHI CỤC THÚ Y TP. HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay