ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG METHIONINE, CHOLINE TRONG THỨC ĂN LÊN NĂNG SUẤT TRỨNG CỦA CHIM CÚT ĐẺ

62 41 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ********* TRẦN THỊ THU HƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG METHIONINE, CHOLINE TRONG THỨC ĂN LÊN NĂNG SUẤT TRỨNG CỦA CHIM CÚT ĐẺ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Tháng 08/2012 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Thị Thu Hương Tên khóa luận: “Ảnh hưởng việc bổ sung methionine, choline thức ăn lên suất trứng chim cút đẻ”, hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày /08/2012 Giáo viên hướng dẫn TS Dương Duy Đồng i LỜI CẢM ƠN Xin khắc ghi công ơn Cha mẹ gia đình, người tận tụy chăm sóc, dạy bảo, động viên suốt chặng đường đời, cho có ngày hơm Chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni – Thú Y tồn thể q thầy tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt thời gian học tập thực tập trường Thành kính ghi ơn Thầy Dương Duy Đồng, người thầy đáng kính dù bận rộn với công việc dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ em suốt q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thầy Nguyễn Văn Hiệp nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em thời gian thực tập Trại Thực Nghiệm khoa Chăn nuôi – Thú Y Xin gửi lời cảm ơn đến Tập thể lớp Thú Y 33, em trại nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2012 TRẦN THỊ THU HƯƠNG ii TÓM TẮT Đề tài: “Ảnh hưởng việc bổ sung methionine, choline thức ăn lên suất trứng chim cút đẻ” tiến hành trại thực tập chăn nuôi, khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, thời gian từ ngày 02/03/2012 đến ngày 02/07/2012 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên 228 cút mái từ tuần tuổi, chia làm lô, lô lặp lại lần, lần lặp lại có từ 21 – 22 cút Lơ 1: đối chứng, dùng thức ăn Lô 2: thức ăn + 500 mg choline/kg thức ăn Lô 3: thức ăn + kg methionine/ thức ăn Về suất trứng: việc bổ sung methionine làm tăng tỉ lệ đẻ lên 2,68%, bổ sung choline làm giảm tỉ lệ đẻ 9,73% so với lơ đối chứng Trọng lượng trứng lơ có bổ sung methionine tăng 1,91% so với lô đối chứng, lô có bổ sung choline giảm 0,2% so với lơ đối chứng Về chất lượng trứng: việc bổ sung choline methionine chưa đem lại cải thiện đáng kể chất lượng trứng Tỉ lệ chết: khơng có khác biệt tỉ lệ chết lơ thí nghiệm lô đối chứng Hiệu sử dụng thức ăn: lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày lô cao 4,2% so với lô 1, lô cao 1,5% so với lô Đối với tiêu tiêu tốn thức ăn cho trứng, khơng có khác biệt lô lô lô tiêu tăng 28,7% so với lơ Còn tiêu tốn thức ăn cho kg trứng lô thấp 1,36%, lô cao 30,17% so với lơ Bệnh tích vi thể: lơ đối chứng, mơ gan bị thối hóa mỡ nặng mức độ 3+ 4+, mơ gan lơ có bổ sung choline tương đối bình thường, thối hóa mỡ mức độ 2+ 3+, mơ gan lơ bổ sung methionine thối hóa mỡ mức độ 1+ 2+ Hiệu kinh tế: chi phí thức ăn để tạo kg trứng lơ có bổ sung methionine thấp 0,02%, lơ có bổ sung choline cao 30,39% so với lô đối chứng iii MỤC LỤC TRANG XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 TỔNG QUAN VỂ CÚT 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Nguồn gốc 2.1.2.1 Trên giới 2.1.2.2 Ở Việt Nam 2.1.3 Một số đặc tính sinh lý giống cút Nhật 2.1.4 Một số tiêu kinh tế kỹ thuật giống cút Nhật 2.2 QUY TRÌNH NI CÚT HẬU BỊ 10 2.2.1 Con giống 10 2.2.2 Chuẩn bị chuồng trại trang thiết bị vật tư chăn nuôi 11 2.2.2.1 Chuồng trại 11 2.2.2.2 Trang thiết bị vật tư chăn nuôi 12 2.2.3 Chăm sóc nuôi dưỡng chim cút hậu bị 12 iv 2.3 TỔNG QUAN VỀ METHIONINE 12 2.3.1 Công thức cấu tạo 12 2.3.2 Vai trò sinh học 13 2.3.3 Nghiên cứu ảnh hưởng methionine 13 2.4 TỔNG QUAN VỀ CHOLINE 14 2.4.1 Công thức cấu tạo 14 2.4.2 Vai trò sinh học choline 14 2.4.3 Nghiên cứu ảnh hưởng choline 14 2.5 ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC VỀ CHỨC NĂNG GAN 15 2.5.1 Tổng quan gan 15 2.5.2 Các bệnh lý liên quan đến gan 15 2.5.2.1 Viêm gan 15 2.5.2.2 Xơ gan 17 2.5.3 Tiêu vi thể tế bào gan 18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 19 3.1.1 Thời gian 19 3.1.2 Địa điểm 19 3.1.3 Nội dung 19 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.2.2 Bố trí thí nghiệm 19 3.2.3 Điều kiện khảo sát 20 3.2.3.1 Chuồng trại trang thiết bị 20 3.2.3.2 Thức ăn, nước uống chiếu sáng 21 3.2.3.4 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 23 3.3 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 24 3.3.1 Tỉ lệ đẻ 24 3.3.2 Trọng lượng trứng 24 3.3.3 Hiệu sử dụng thức ăn 24 v 3.3.4 Tỉ lệ trứng loại 25 3.3.5 Trứng kì hình 25 3.3.6 Tỉ lệ chết 25 3.3.7 Đánh giá phẩm chất trứng 25 3.3.8 Đánh giá tiêu vi thể gan 26 3.3.9 Hiệu kinh tế 27 3.4 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ SỐ LIỆU 27 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tỷ lệ đẻ 28 4.2 Trọng lượng trứng 30 4.3 Hiệu sử dụng thức ăn 32 4.4 Tỷ lệ trứng loại 37 4.5 Tỷ lệ trứng kì hình 38 4.6 Tỉ lệ chết 40 4.7 Các tiêu đánh giá chất lượng trứng 40 4.8 Tiêu vi thể tế bào gan 41 4.9 Hiệu kinh tế 43 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 45 5.1 KẾT LUẬN 45 5.2 ĐỀ NGHỊ 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC 49 vi DANH SÁCH CÁC BẢNG – BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Thành phần hóa học trứng cút Bảng 2.2 So sánh thành phần trứng cút trứng gà Bảng 2.3 Thành phần hóa học thịt cút Bảng 3.1 Thành phần dinh dưỡng thức ăn 21 Bảng 3.2 Thành phần liều lượng pha trộn thức ăn 22 Bảng 3.3 Chương trình ánh sáng cho cút đẻ 23 Bảng 3.4 Quy trình phòng bệnh 24 Biểu đồ 4.1 Tỉ lệ đẻ trung bình qua tuần (%) 28 Bảng 4.1 Tỷ lệ đẻ trung bình qua tuần (%) 29 Bảng 4.2 Trọng lượng trứng trung bình qua tuần (g) 31 Bảng 4.3 Lượng thức ăn tiêu thụ ngày (g/con/ngày) 33 Bảng 4.4 Tiêu tốn thức ăn cho trứng (g/trứng) 35 Bảng 4.5 Tiêu tốn thức ăn cho 1kg trứng (kg thức ăn/ kg trứng) 36 Bảng 4.6 Tỷ lệ trứng loại (%) 37 Bảng 4.7 Tỷ lệ trứng kì hình (%) 39 Bảng 4.8 Tỉ lệ chết (%) 40 Bảng 4.9 Các tiêu chất lượng trứng (25 trứng/lô) 40 Bảng 4.10 Chi phí thức ăn để sản xuất kg trứng 43 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Chim cút trống chim cút mái 10 Hình 2.2 Sơ đồ chuyển hóa methionine 13 Hình 3.1 Chuồng ni chim cút đẻ 20 Hình 3.2 Đo chiều rộng trứng 26 Hình 3.3 So màu lòng đỏ trứng 26 Hình 4.1 Tiêu vi thể tế bào gan lô đối chứng 41 Hình 4.2 Tiêu vi thể tế bào gan lô bổ sung choline 42 Hình 4.3 Tiêu vi thể tế bào gan lô bổ sung methionine 43 viii Chương ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Chăn nuôi gia cầm ngành nghề truyền thống gắn với người nơng dân Việt Nam từ bao đời Trong đó, ngành chăn nuôi chim cút ngành đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân đặc biệt hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chi phí đầu tư tương đối thấp, thời gian quay vòng vốn nhanh Trong thể động vật, gan quan quan trọng, đảm trách nhiều chức tổng hợp protein huyết tương, chuyển hóa chất dinh dưỡng hấp thu từ ruột, sản sinh enzyme để điều hòa hoạt động sinh lý loại thải chất độc khỏi thể Ngồi ra, gan sản xuất dịch mật để hỗ trợ cho q trình tiêu hóa thức ăn Nhiều phản ứng sinh hóa quan trọng thực gan nhằm điều hòa hoạt động trao đổi chất thể, giúp động vật nuôi sinh trưởng phát triển cách bình thường Hiện nay, hầu hết mơ hình ni cút cơng nghiệp với mật độ suất cao Trong mơ hình này, việc quản lý thức ăn, nguồn nước sức khỏe gây stress cho động vật nuôi Trong điều kiện vậy, hoạt động tế bào gan bị ảnh hưởng chức gan bị suy yếu Điều dẫn đến tốc độ tăng trưởng chậm, chất độc khơng loại thải hồn tồn khỏi thể nên sức khỏe giảm sút dễ mẫn cảm với mầm bệnh Các chất thường sử dụng chế phẩm tăng cường chức gan động vật sorbitol, inositol, choline methionine Trong đó, choline methionine sử dụng nhằm cung cấp nhóm methyl (-CH3) cho phản ứng Bảng 4.7 Tỷ lệ trứng kì hình (%) Tuần Lơ Lơ Lơ 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 10 0,00 0,00 0,01 11 0,00 0,00 0,01 12 0,00 0,00 0,01 X 0,003 0,003 0,01 P < 0,05 Qua Bảng 4.7 ta thấy, tỉ lệ trứng kì hình lơ có bổ sung methionine (0,01%) cao lô đối chứng (0,003%), tỉ lệ trứng kì hình lơ có bổ sung choline ngang với lô đối chứng (0,003%) Qua xử lý thống kê nhận thấy khác biệt lơ đối chứng lơ có bổ sung methionine có ý nghĩa mặt thống kê (P < 0,05) 39 4.6 Tỉ lệ chết Bảng 4.8 Tỉ lệ chết (%) Lô Lô Lô Tổng đàn 110 109 110 Số chết 19 24 15 17,27 22,02 13,64 Tỉ lệ (%) P > 0,05 Qua Bảng 4.8 ta thấy, tỉ lệ chết cao lô bổ sung choline (22,02%), lô đối chứng (17,27%) thấp lô bổ sung methionine (13,64%) Qua xử lý thống kê, ta thấy khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P> 0,05) Nguyên nhân cút chết giai đoạn chủ yếu cút đẻ không ra, lồi hậu mơn… Ngồi ra, có số bị kẹt cổ vào máng ăn, thành chuồng… 4.7 Các tiêu đánh giá chất lượng trứng Bảng 4.9 Các tiêu chất lượng trứng (25 trứng/lô) Các tiêu theo dõi Lô Lô Lô P Trọng lượng trứng (g) 10,21 10,41 10,6 >0,05 Chiều dài (mm) 28,82 28,66 29,06 >0,05 Chiều rộng (mm) 24,47 24,79 31,23 31,94 31,64 >0,05 54,33 54,67 54,31 >0,05 Độ dày vỏ (mm) 0,24 0,25 0,26 >0,05 Màu lòng đỏ 6,44 6,6 6,64 >0,05 Trọng lượng lòng đỏ/trọng lượng trứng (%) Trọng lượng lòng trắng/trọng lượng trứng (%) 40 25 >0,05 Qua Bảng 4.9 chúng tơi nhận thấy khơng có khác biệt phẩm chất trứng lơ thí nghiệm (P>0,05) Theo đánh giá chúng tôi, việc bổ sung methionine choline vào thức ăn chưa đem lại hiệu việc làm thay đổi phẩm chất trứng 4.8 Tiêu vi thể tế bào gan Theo kết tiêu vi thể tế bào gan Bệnh viện thú y, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, kết cấu trúc tế bào gan có phụ thuộc vào bổ sung choline methionine vào thức ăn Gan cút lơ có bổ sung choline methionine có kết tế bào gan tốt gan cút lô đối chứng Đối với lô đối chứng, mẫu gan nhạt màu, xuất dấu hiệu xuất huyết, có tượng thối hóa mỡ nặng rải khắp tế bào gan, mô gan bị tiêu biến, mẫu tiêu thối hóa mỡ mức độ 3+ 4+ Hình 4.1 Tiêu vi thể tế bào gan lơ đối chứng (Gan thối hóa mỡ mức độ 3+) 41 Ở lơ có bổ sung choline, mẫu gan có tượng nhạt màu khơng có tượng xuất huyết, mơ gan tương đối bình thường, hạt mỡ ít, thối hóa mỡ mức độ 2+ 3+ Hình 4.2 Tiêu vi thể tế bào gan lô bổ sung choline (Gan thối hóa mỡ mức độ 2+) Còn lơ có bổ sung methionine, mẫu gan bình thường, số mẫu nhạt màu, mô gan tương đối bình thường, hạt mỡ ít, thối hóa mỡ mức độ 1+ 2+ 42 Hình 4.3 Tiêu vi thể tế bào gan lơ bổ sung methionine (Gan thối hóa mỡ mức độ 1+) Như vậy, việc bổ sung choline methionine làm cho tổ chức tế bào gan cải thiện tốt, làm cho gan đảm nhiệm tốt chức thể choline methionine làm tăng nhóm methyl (-CH3) cho phản ứng chuyển hóa chất độc thể 4.9 Hiệu kinh tế Bảng 4.10 Chi phí thức ăn để sản xuất kg trứng Lô Chỉ tiêu Giá kg thức ăn (VNĐ) Tiêu tốn thức ăn/ kg trứng (kg thức ăn/kg trứng) Chi phí thức ăn cho kg trứng (VNĐ) So sánh (%) 9.554 9.570 9.684 2,95 3,84 2,91 28.184 36.749 28.180 100 130,39 99,98 43 Như vậy, hiệu kinh tế lô thấp so với lơ 1, lơ có hiệu kinh tế cao so với lô Cụ thể là: Chi phí thức ăn để tạo kg trứng lô cao lô 30,39% Chi phí thức ăn để tạo kg trứng lô thấp lô 0,02% 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Từ kết thu có số kết luận sau: Việc bổ sung choline vào thức ăn làm cho tỉ lệ đẻ thấp 9,73% so với lô đối chứng, trọng lượng trứng thấp 0,2% Tuy tỉ lệ trứng loại lô bổ sung choline thấp lô đối chứng 0,01% chưa đem lại cải thiện chất lượng trứng Bổ sung choline làm cho lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày cao 1,5%, tiêu tốn thức ăn cho trứng tăng 28,7% tiêu tốn thức ăn cho kg trứng cao 30,17% so với lơ đối chứng Tuy khơng có khác biệt tỉ lệ chết bổ sung choline cải thiện phần chức gan làm cho mơ gan thối hóa mỡ mức độ 2+ 3+ mơ gan lơ đối chứng thối hóa mỡ nặng mức độ 3+ 4+ Bổ sung methionine vào thức ăn làm cho tỉ lệ đẻ tăng 2,68% đồng thời trọng lượng trứng tăng 1,91% so với lô đối chứng chất lượng trứng chưa có khác biệt Tỉ lệ trứng loại lô bổ sung methionine thấp lơ đối chứng 0,022% tỉ lệ trứng kì hình lại cao 0,07% so với lô đối chứng Tuy nhiên, lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày lô bổ sung methionine cao 4,2%, khơng có khác biệt tiêu tiêu tốn thức ăn cho trứng tiêu tốn thức ăn cho kg trứng thấp 1,36% so với lô đối chứng Bổ sung methionine không làm ảnh hưởng đến tỉ lệ chết mà làm cải thiện tốt chức gan làm cho mơ gan tương đối bình thường, thối hóa mỡ mức độ 1+ 2+ so với lô đối chứng thối hóa mỡ nặng mức độ 3+ 4+ 5.2 ĐỀ NGHỊ Không nên bổ sung choline vào thức ăn để làm tăng suất trứng cho cút 45 Tuy chưa đem lại hiệu sử dụng thức ăn bổ sung methionine làm tăng tỉ lệ đẻ trọng lượng trứng, cải thiện chức gan nên ta bổ sung methionine mức 0,1% vào thức ăn để tăng suất trứng 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Xuân Bình cộng sự, 1999 Hướng dẫn kỹ thuật ni cút NXB Đồng Nai Việt Chương, 1995 Kỹ thuật nuôi cút gia cầm NXB Đồng Tháp Tô Du, 1996 Nuôi bồ câu, gà, chim cút, NXB Đồng Nai Võ Thị Thanh Đa, 2002 Khảo sát sức sinh trưởng nuôi dưỡng phần, ảnh hưởng loại thức ăn giai đoạn 0- tuần tuổi đến sinh trưởng suất trứng cút Pharaoh Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Nông Lâm Tp.HCM Nguyễn Tuấn Đạt, 2003 Xây dựng quy trình phòng bệnh Newcastle theo dõi khả đáp ứng miễn dịch chống bệnh Newcastle cút thịt Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi thú y Đại học Nông Lâm Tp.HCM Bùi Hữu Đồn, 2009 Chăn ni bồ câu chim cút NXB Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thanh Hưởng, 2005 Khảo sát ảnh hưởng tuổi đến sức sản xuất trứng sức sinh trưởng cút Pharaoh Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Nông Lâm Tp.HCM Nguyễn Văn Khanh, 2008 Thú y bệnh học chuyên biệt Tủ sách trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Dương Thanh Liêm, Bùy Huy Như Phúc, Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật NXB Nơng Nghiệp 47 10 Nguyễn Thanh Phong, 2011 Tìm hiểu khả bã actiso sử dụng làm chất bổ sung thức ăn chăn nuôi Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi thú y Đại học Nông Lâm Tp.HCM 11 Tăng Nguyễn Phúc, 1990 Ảnh hưởng mức Protein Methionine sức đề kháng, sinh trưởng phát triển cút Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi thú y Đại học Nông Lâm Nghiệp, Tp.HCM 12 Phạm Đình Tồn, 2010 Ảnh hưởng chế phẩm Diamond V thức ănđẻ đến suất phẩm chất trứng Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Nông Lâm Tp.HCM 13 Trương Công Trạng, 2008 Thử nghiệm việc bổ sung Methionine thức ăn lên tăng trưởng cá tra Luận văn tốt nghiệp, Khoa Chăn nuôi thú y, Đại học Nơng Lâm Tp.HCM 14 Lâm Minh Thuận, 2002 Giáo trình chăn nuôi gia cầm Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM TIẾNG ANH W A Dozier III and K Bramwell, 2009 Nutrion Guide for Bobwhite Quail Production Extension Poultry Scientists J D LATSHAW and L S JENSEN, 2010 Choline Deficiency and Synthesis of Choline from Precursors in Mature Japanese Quail Deparmentof Animal Sciences Washington State University, Pullman, Washington Fouladi Peyman et al, 2011 Effect of Choline Chloride Supplement on the Internal Organs and Carcass Weight of Japanese quail Department of Animal Science, Islamic Azad University, Shabestar Branch, Shabestar Iran Sam K Varghese, 1984 Japanese Quail (Coturnix) Extension Speacialist in Poultry Science 48 PHỤ LỤC Chi-Square Test: sống, chết sống 85 89,78 0,255 chết 24 19,22 1,191 Total 109 91 90,61 0,002 19 19,39 0,008 110 95 90,61 0,213 15 19,39 0,995 110 Total 271 58 329 Chi-Sq = 2,663, DF = 2, P-Value = 0,264 Descriptive Statistics: Ti Le De Variable Ti Le De Lo Mean 66,05 56,32 68,91 SE Mean 1,61 2,26 1,56 StDev 12,48 17,51 12,08 Minimum 32,47 19,06 26,62 Q1 57,71 44,96 63,10 Median 65,77 57,28 69,34 Q3 75,34 69,61 76,13 Maximum 90,48 88,57 91,17 General Linear Model: Ti Le De versus Lo, Tuan Factor Lo Tuan Type fixed fixed Levels 12 Values 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Analysis of Variance for Ti Le De, using Adjusted SS for Tests Source Lo Tuan Lo*Tuan Error Total DF 11 22 144 179 Seq SS 5222,7 14745,8 5768,3 15386,9 41123,6 Adj SS 5222,7 14745,8 5768,3 15386,9 Adj MS 2611,3 1340,5 262,2 106,9 F 24,44 12,55 2,45 P 0,000 0,000 0,001 Descriptive Statistics: Trong Luong Trung Variable Trong Luong Trun Lo Mean 9,9113 9,886 10,104 Variable Trong Luong Trun Lo Maximum 10,6600 15,060 SE Mean 0,0563 0,114 0,0551 StDev 0,4358 0,885 0,427 Minimum 8,9000 8,750 9,250 Q1 9,6550 9,345 9,750 General Linear Model: Trong Luong Trung versus Lo, Tuan Factor Type Levels Values 49 Median 9,9350 9,805 10,085 Q3 10,2300 10,250 10,388 Lo Tuan fixed fixed 12 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Analysis of Variance for Trong Luong Trung, using Adjusted SS for Tests Source Lo Tuan Lo*Tuan Error Total DF 11 22 144 179 Seq SS 1,7051 31,8212 4,1144 32,2210 69,8617 Adj SS 1,7051 31,8212 4,1144 32,2210 Adj MS 0,8526 2,8928 0,1870 0,2238 F 3,81 12,93 0,84 P 0,024 0,000 0,677 Tukey Simultaneous Tests Response Variable Trong Luong Trung All Pairwise Comparisons among Levels of Tuan Tuan = subtracted from: Tuan 10 11 12 Difference of Means 0,08067 0,39000 0,39267 0,45333 0,69267 0,68667 0,83267 1,11133 1,15867 1,19800 1,29333 SE of Difference 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 0,1727 T-Value 0,4670 2,2579 2,2734 2,6246 4,0102 3,9755 4,8207 6,4341 6,7081 6,9358 7,4878 Adjusted P-Value 1,0000 0,5112 0,5003 0,2762 0,0054 0,0061 0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Các số liệu phần trăm tỉ lệ trứng loại, tỉ lệ trứng kì hình (< 30%) qui đổi dạng arcsin√(a +0,5) trước xử lí số liệu General Linear Model: Ti Le Trung Loai versus Lo, Tuan Factor Lo Tuan Type fixed fixed Levels 12 Values 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Analysis of Variance for Ti Le Trung Loai, using Adjusted SS for Tests Source Lo Tuan Lo*Tuan Error Total DF 11 22 144 179 Seq SS 0,0111211 0,0194711 0,0201722 0,0603600 0,1111244 Adj SS 0,0111211 0,0194711 0,0201722 0,0603600 Adj MS 0,0055606 0,0017701 0,0009169 0,0004192 F 13,27 4,22 2,19 P 0,000 0,000 0,003 General Linear Model: Ti Le Trung Ki Hinh versus Lo, Tuan Factor Lo Tuan Type fixed fixed Levels 12 Values 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Analysis of Variance for Ti Le Trung Ki Hinh, using Adjusted SS for Tests Source Lo Tuan DF 11 Seq SS 0,0007878 0,0013311 Adj SS 0,0007878 0,0013311 Adj MS 0,0003939 0,0001210 50 F 4,27 1,31 P 0,016 0,223 Lo*Tuan Error Total 22 144 179 0,0008656 0,0132800 0,0162644 0,0008656 0,0132800 0,0000393 0,0000922 0,43 0,989 Tukey Simultaneous Tests Response Variable ki hinh All Pairwise Comparisons among Levels of lo lo = subtracted from: lo Difference of Means 0,000500 0,004667 SE of Difference 0,001753 0,001753 Adjusted P-Value 0,9562 0,0234 T-Value 0,2852 2,6616 Bảng ANOVA chất lượng trứng One-way ANOVA: Trong luong trung versus C1 Source C1 Error Total DF 72 74 SS 1.974 70.226 72.199 MS 0.987 0.975 F 1.01 P 0.369 One-way ANOVA: Chieu dai versus C1 Source C1 Error Total DF 72 74 SS 2.03 143.96 145.99 MS 1.01 2.00 F 0.51 P 0.605 One-way ANOVA: Chieu rong versus C1 Source C1 Error Total DF 72 74 SS 3.58 84.35 87.9 MS 1.79 1.17 F 1.53 P 0.224 One-way ANOVA: Mau long versus C1 Source C1 Error Total DF 72 74 SS 0.560 31.920 32.480 MS 0.280 0.443 F 0.63 P 0.535 One-way ANOVA: Do day vo versus C1 Source C1 Error Total DF 72 74 SS 0.00337 0.08920 0.09257 MS 0.00168 0.00124 F 1.36 P 0.263 One-way ANOVA: tile longdo/trongluong trung versus C1 Source C1 Error Total DF 72 74 SS 6.35 355.65 362.00 MS 3.17 4.94 F 0.64 P 0.529 One-way ANOVA: tilelongtrang/ trongluong trung versus C1 Source C1 Error Total DF 72 74 SS 2.04 441.91 443.96 MS 1.02 6.14 F 0.17 P 0.847 51 Quy trình cắt mẫu vi thể  Xử lý mô bệnh phẩm Cắt mô bệnh phẩm kích thước cm3 với độ dày 0,1 cm cho vào cassette, kèm theo ký hiệu mẫu mô, Chuyển qua dung dịch formol 10% (ít giờ, thường ngâm vào buổi chiều, để qua đêm) Sau xử lý với formol 10%, lấy cassette tiếp tục cho vào dung dịch xử lý mẫu mô, lắc tốc độ 1000 vòng/ phút (máy lắc ngang), - Dung dịch cồn 960/ 4h - Dung dịch cồn 960/ 2h - Xylen/ 2h (không nên dùng lại Xylen này) Lấy cassette khỏi lọ xylen để khơ ráo, sau cho vào nồi parafin tan chảy nhiệt độ 600C/ 30 phút, Mô sau xử lý đúc thành block khuôn nhôm, block bảo quản nhiệt độ mát 2-3 ngày  Cắt mô vi thể Bằng hệ thống máy cắt microtom, độ dày 3-4µm Block cố định giá kẹp mẫu, cắt nhiều lát cắt mô, chọn lát cắt mỏng cho vào bếp đun cách thủy nhiệt độ 600C cho tan hết paraffin, vớt lên lame, sau sấy bàn sấy lame nhiệt độ 600, 700 C, 30 phút  Nhuộm hematoxyline - Rã paraffin xylen + Xylen phút + Xylen phút, - Tan cồn – Cồn 960/ giờ, - Rửa nước cất để phút - Nhuộm hematoxyline 3phút - Rửa nước cất phút - Tẩy HCl 1% nhúng - Rửa nước nhúng 52 - Nhuộm eosin phút - Cồn 960/ nhúng - Cồn 990/ nhúng - Xylen nhúng Để Lưu ý: - Trong chuyển từ hóa chất sang hóa chất khác phải vấy cho khô - Lame nhuộm xong phải dán keo baume du canada, sau sấy nhiệt độ 700C 30 phút, cuối xem kính hiển vi 53 ... nuôi dưỡng người chăn nuôi cần ý chống động vật nguy hại nguy hiểm 2.2.2.2 Trang thi t bị vật tư chăn nuôi Trang thi t bị vật tư chăn nuôi bao gồm tất vật dụng sử dụng chăn nuôi: máng ăn, máng... mỡ hóa gan, cần thi t cho sinh sản tế bào, tham gia tích cực vào q trình đồng hóa, dị hóa thể Hình 2.2 Sơ đồ chuyển hóa methionine (Trích dẫn Trương Cơng Trạng, 2008) Thi u methionine làm tính... 2.1.4 Một số tiêu kinh tế kỹ thu t giống cút Nhật 2.2 QUY TRÌNH NUÔI CÚT HẬU BỊ 10 2.2.1 Con giống 10 2.2.2 Chuẩn bị chuồng trại trang thi t bị vật tư chăn nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG METHIONINE, CHOLINE TRONG THỨC ĂN LÊN NĂNG SUẤT TRỨNG CỦA CHIM CÚT ĐẺ, ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG METHIONINE, CHOLINE TRONG THỨC ĂN LÊN NĂNG SUẤT TRỨNG CỦA CHIM CÚT ĐẺ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay