NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MÓNG TRÊN BÒ SỮA TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI AN PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

68 53 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP PHỊNG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MĨNG TRÊN BỊ SỮA TẠI NGHIỆP CHĂN NI AN PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ THU HOÀI Lớp: DH07TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2007 – 2012 Tháng 07/2012     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y *************** TRẦN THỊ THU HỒI NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP PHỊNG ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MĨNG TRÊN BỊ SỮA TẠI NGHIỆP CHĂN NI AN PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS – TS LÊ ĐĂNG ĐẢNH TS PHẠM HỒ HẢI Tháng 07/2012 i    XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Thị Thu Hoài Tên luận văn: “Nghiên cứu biện pháp phòng điều trị bệnh viêm móng sữa nghiệp Chăn ni An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khóa ngày 15/08/2012 Giáo viên hướng dẫn PGS – TS Lê Đăng Đảnh ii    LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc Con biết ơn ba mẹ, người sinh thành nuôi dạy khôn lớn Xin chân thành cảm ơn: BGH Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Các thầy giáo Khoa Khoa Học, Khoa Chăn Nuôi Thú Y giảng dạy truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện trường Thầy Lê Đăng Đảnh, Bộ môn Chăn Nuôi Chuyên Khoa; anh Phạm Hồ Hải, Phòng Sức Khỏe Vật Ni, Viện KHKT Nơng Nghiệp Miền Nam hết lòng hướng dẫn, truyền đạt kiến thức quý báu giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Ban Giám Đốc nghiệp Chăn ni An Phú,An Phú, huyện Củ Chi, Tp HCM, anh kỹ thuật viên tồn thể người làm việc nghiệp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để thực tốt đề tài Chị Lan Anh chị phòng Sức Khỏe Gia Súc; chị Kim Nhung lớp Chăn Nuôi 32 lắng nghe, chia sẻ động viên cho cố gắng thời gian thực tập Các bạn thân yêu hết lòng chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ năm học vừa qua Tp Hồ Chí Minh, ngày 24/07/2012 Sinh viên TRẦN THỊ THU HỒI iii    TĨM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng điều trị bệnh viêm móng sữa nghiệp Chăn ni An Phú, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh” tiến hành trại chăn ni sữa nghiệp Chăn ni An Phú,An Phú, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh, thời gian từ 15/02/2012 đến 15/06/2012 Kết thu sau thời gian thực tập sau: Khảo sát tình hình thực tế trại chăn ni sữa là: chuồng trại xây dựng kiên cố, THI có giá trị 81,85 81,25 (P < 0,05); tỷ lệ thức ăn tinh phần sữa sinh sản chiếm 54,54 % 47,27 % (P < 0,01); ni nhốt tự lại chuồng với tỷ lệ bệnh chân móng bình quân tháng khảo sát 3,32 % 3,68 % (P > 0,05); nhóm vi sinh vật gây bệnh viêm móng cá thể bệnh trại chủ yếu E coli Staphylococcus aureus; kết kháng sinh đồ loài vi khuẩn nhạy cảm với loại kháng sinh norfloxacin doxycyclin Giá trị nồng độ acid lactic máu bị bệnh chân móng trại chăn ni có giá trị 1,29 mmol/l 3,37 mmol/l (P < 0,001) Sau tiến hành thí nghiệm bổ sung chất đệm NaHCO3 vào phần cho chọn thí nghiệm để làm giảm nồng độ acid lactic máu, giá trị nồng độ acid lactic máu sữa giảm 88,25 % so với lúc trước bắt đầu thí nghiệm (từ 5,06 mmol/l giảm xuống 4,47 mmol/l) (P > 0,05) Điều trị thử nghiệm cho cá thể bị bệnh chân móng phương pháp điều trị bắt cặp so sánh dùng Intra Hoof-fit Gel với ngâm chân dung dịch CuSO4 % hố ngâm chân, kết điều trị khỏi bệnh là: 33,33 % 25 % (P > 0,05) Điều trị cá thể bệnh móng trại thực theo phương pháp sử dụng kháng sinh, tiêm biotin kết hợp dùng kháng sinh với bổ sung biotin; với tỷ lệ điều trị khỏi bệnh 66,18 %, 77,78 % 55,56 % (P > 0,05) iv    MỤC LỤC Trang XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii  LỜI CẢM ƠN iii  TÓM TẮT iv  MỤC LỤC v  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH SƠ ĐỒ x  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.2 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu 2  Chương TỔNG QUAN 4  2.1 SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BỊ SỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4  2.1.1 Quá trình hình thành 4  2.1.2 Vị trí địa lý 4  2.1.3 Tình hình tổ chức hoạt động Cơng ty 5  2.2 SƠ LƯỢC VỀ NGHIỆP CHĂN NI AN PHÚ 6  2.2.1 Diện tích cấu tổ chức nghiệp Chăn ni An Phú 6  2.2.2 Nguồn nước 6  2.2.3 Khí hậu thời tiết 6  2.2.4 Chuồng trại 7  2.2.5 Phương thức chăm sóc, ni dưỡng 7  2.3 CƠ SỞ LÍ LUẬN 8  2.3.1 Stress nhiệt 8  2.3.2 Điều kiện vệ sinh 10  v    2.3.3 Đặc điểm máy tiêu hóa sữa 11  2.3.4 Thức ăn chăn ni sữa 17  2.3.5 Bệnh chân móng sữa 18  Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25  3.1 THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN 25  3.1.1 Địa điểm thực đề tài 25  3.1.2 Thời gian thực đề tài 25  3.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 25  3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 25  3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26  3.4.1 Khảo sát tình hình thực tế trại 26  3.4.1.1 Khảo sát cấu đàn tiểu khí hậu chuồng nuôi 26  3.4.1.2 Khẩu phần ăn 26  3.4.1.3 Bệnh chân móng 27  3.4.1.4 Xác định vi sinh vật gây bệnh móng trại 28  3.4.2 Xác định ảnh hưởng bệnh chân móng đến nồng độ acid latic máu 28  3.4.3 Xác định ảnh hưởng việc bổ sung chất đệm NaHCO3 vào phần sữa đến hàm lượng acid lactic máu 29  3.4.4 Thử nghiệm giải pháp điều trị bệnh móng Intra Hoof-fit Gel ngâm dung dịch CuSO4 % 30  3.5 Phương pháp xử lý số liệu 31  Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32  4.1 Cơ cấu đàn trại chăn nuôi khảo sát 32  4.2 Khẩu phần ăn 33  4.2.1 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn phần trại 33  4.2.2 Tỷ lệ thức ăn tinh phần dành cho sữa trại khảo sát 35  4.3 Tiểu khí hậu chuồng ni 37  4.4 Tỷ lệ bệnh chân móng trại khảo sát 39  4.5 Xác định vi sinh vật gây bệnh móng kết kháng sinh đồ 40  vi    4.6 Nồng độ acid lactic máu sữa 41  4.6.1 Nồng độ acid lactic máu cá thể sữa bệnh chân móng 41  4.6.2 Ảnh hưởng việc bổ sung NaHCO3 đến nồng độ acid lactic máu sữa 42  4.7 Đánh giá hiệu liệu trình điều trị bệnh chân móng trại khảo sát 43  4.8 Kết thử nghiệm điều trị bệnh móng Intra Hoof-fit Gel dung dịch CuSO4 % 44  Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 46  5.1 Kết luận 46  5.2 Tồn đề nghị 47  5.2.1 Tồn 47  5.2.2 Đề nghị 47  TÀI LIỆU THAM KHẢO 48  PHỤ LỤC 52  vii    DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABBH : Acid béo bay BQTLTĂT : Bình quân tỷ lệ thức ăn tinh CF : Crude fiber (Xơ thô) CP : Crude protein (Đạm thô) CV : Coefficient of variation (Hệ số biến động) ctv : cộng tác viên DCAD : Dietary Cation Anion Difference DMI : Dry matter intake (Lượng thức ăn ăn vào) ME : Metabolizable Energy (Năng lượng trao đổi) RH : Relative Humidity (Độ ẩm tương đối) SD : Standard Deviation (Độ lệch chuẩn) VCK : vật chất khơ TLBBQ : Tỷ lệ bệnh bình quân THI : Temperature – Humidity Index (Chỉ số nhiệt - ẩm độ) R : Resistance (Kháng) I : Intermediate (Trung gian) S : Sensible (Nhạy cảm) viii    DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu đàn trại theo giống khảo sát 32  Bảng 4.2 Cơ cấu đàn trại theo nhóm khảo sát 33  Bảng 4.3 Thành phần sản phẩm đá liếm Phos-rich Rockies 35  Bảng 4.4 Thành phần sản phẩm Availa 35  Bảng 4.5 Thành phần dinh dưỡng số loại thức ăn 35  Bảng 4.6 Lượng thức ăn thơ phần sữa trại 36  Bảng 4.7 Lượng thức ăn tinh tỷ lệ thức ăn tinh phần cho sữa hai trại khảo sát 36  Bảng 4.8 Mối tương quan nhiệt độ độ ẩm với số THI (Nguồn: Dr Frank Wiersma, 1990) 38  Bảng 4.9 Tiểu khí hậu hai trại chăn ni sữa khảo sát 38  Bảng 4.10 Tỷ lệ bệnh chân móng trại hàng tháng 39  Bảng 4.11 Kết phân lập vi trùng kháng sinh đồ 40  Bảng 4.12 Hàm lượng acid lactic máu cá thể bệnh chân móng trại 41  Bảng 4.13 Kết nồng độ acid lactic máu trước sau thí nghiệm bổ sung NaHCO3 vào phần sữa 42  Bảng 4.14 Tỷ lệ khỏi bệnh theo phương pháp điều trị trại khảo sát 43  Bảng 4.15 Số ngày điều trị sữa bị bệnh chân móng trại khảo sát 44  Bảng 4.16 Tỷ lệ khỏi bệnh viêm móng trại sữa khảo sát điều trị Intra Hoof-fit Gel dung dịch CuSO4 % 44  Bảng 4.17 Tỷ lệ giữ băng chuyên dụng điều trị bệnh móng Intra Hoof-fit Gel 45  ix    mmol/l) với tỷ lệ giảm 11,75 % Tuy nhiên, kết so sánh hai thời điểm khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 4.7 Đánh giá hiệu liệu trình điều trị bệnh chân móng trại khảo sát Những cá thể bị bệnh trại sữa tùy theo mức độ bệnh kỹ thuật viên chẩn đoán mà điều trị phương pháp sử dụng kháng sinh dạng phun xịt điều trị cục dạng tiêm chích để điều trị toàn thân, tiêm biotin (vitamin H) kết hợp tiêm kháng sinh biotin… Kháng sinh trại sử dụng điều trị gồm tylosin (tiêm bắp để điều trị toàn thân) chlortetracycline (dạng phun xịt để điều trị cục bộ) Ngồi trại có gọt móng để điều trị cho bị bệnh móng Kết ghi nhận liệu trình điều trị trại trình bày Bảng 4.14 Bảng 4.14 Tỷ lệ khỏi bệnh theo phương pháp điều trị trại khảo sát Phương pháp Số cá thể điều trị (con) 22 Số khỏi bệnh 15 40 Kháng sinh Tiêm biotin Kháng sinh tiêm biotin Bệnh chân móng Tỷ lệ khỏi bệnh Số khơng (%) khỏi bệnh 68,18 77,78 F ns 55,56 Qua kết Bảng 4.14 ta thấy, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh chân móng phương pháp tiêm biotin cao (77,78 %), thấp phương pháp sử dụng kháng sinh (68,18 %), thấp phương pháp dùng kháng sinh kết hợp với tiêm biotin (55,56 %) Sở dĩ có kết việc tiêm biotin trại thực có triệu chứng bệnh móng mức độ nhẹ, điều trị kết hợp tiêm biotin với dùng kháng sinh cho cá thể mắc bệnh mãn tính nên hiệu điều trị khơng cao Tuy nhiên điều khơng có ý nghĩa thống kê với P > 0,05 43    Trong Bảng 4.15 ta thấy tỉ lệ điều trị bệnh chân móng sữa trại cách sử dụng kháng sinh cao (55 %) Số ngày điều trị bình quân phương pháp sử dụng kháng sinh, tiêm biotin kết hợp tiêm kháng sinh với biotin là: 2,73 ngày, 1,89 ngày 2,56 ngày Kết cá thể bệnh nặng bắt đầu can thiệp kháng sinh nên thời gian điều trị lâu, có biểu nhẹ bổ sung biotin để chân móng khỏe nhanh chóng khỏi bệnh Tuy nhiên, khác biệt thời gian điều trị phương pháp khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Bảng 4.15 Số ngày điều trị sữa bị bệnh chân móng trại khảo sát Số cá thể điều trị (con) 40 Tỷ lệ (%) 22 55 22,5 22,5 Phương pháp Kháng sinh Tiêm biotin Kháng sinh tiêm biotin ܺത ± SD (ngày) Min – Max (ngày) Mức ý nghĩa 2,73 ± 1,39 1,89 ± 1,05 2,56 ± 1,33 1–5 1–3 1–5 P > 0,05 4.8 Kết thử nghiệm điều trị bệnh móng Intra Hoof-fit Gel dung dịch CuSO4 % Sau tiến hành ghi nhận biểu bệnh cá thể, bắt đầu việc điều trị so sánh phương pháp, điều trị Intra Hoof-fit Gel, điều trị ngâm dung dịch CuSO4 % Kết điều trị trình bày bảng 4.16 Bảng 4.16 Tỷ lệ khỏi bệnh viêm móng trại sữa khảo sát điều trị Intra Hoof-fit Gel dung dịch CuSO4 % Phương pháp Số cá thể điều trị Số khỏi bệnh Số khơng khỏi bệnh 4 10 Quét Hoof-fit Gel Ngâm dung dịch CuSO4 % Bệnh viêm móng 44    Tỷ lệ khỏi bệnh (%) F 33,33 25 ns Kết Bảng 4.16 cho ta thấy tỷ lệ điều trị khỏi bệnh viêm móng cho sữa phương pháp quét thuốc Intra Hoof-fit Gel có cao phương pháp ngâm móng chân dung dịch CuSO4 % (33,33 % so với 25 %) Tác dụng điều trị bệnh móng Intra Hoof-fit Gel hiệu so với điều trị bệnh móng ngâm dung dịch CuSO4 % Tuy nhiên điều khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Có lẽ số cá thể điều trị Intra Hoof-fit Gel ít, thời gian điều trị thử nghiệm thời gian thực tập ngắn nên, kỹ thuật điều trị chưa thành thạo nên kết điều trị bệnh chưa cao Việc điều trị Hoof-fit Gel có hiệu chưa cao kỹ thuật băng vết thương chưa chắn loại băng chuyên dụng không phù hợp với điều kiện chăm sóc trại (nền chuồng ẩm ướt, xịt rửa chuồng tắm lần/ngày) nên theo Bảng 4.17 tỷ lệ giữ băng thấp, 27,27 %, làm giảm hiệu điều trị thuốc; thuốc không hiệu cao độ bám vào vết thương thấp, dễ bị rửa trôi điều kiện dính ướt Bảng 4.17 Tỷ lệ giữ băng chuyên dụng điều trị bệnh móng Intra Hoof-fit Gel Số lần dùng băng (lần) 11 Số lần giữ băng (lần) Tỷ lệ giữ băng (%) 27,27 45    Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực đề tài: “Nghiên cứu biện pháp phòng điều trị bệnh viêm móng sữa nghiệp chăn ni An Phú, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh”, chúng tơi rút số kết luận, tồn đề nghị sau: 5.1 Kết luận Tỷ lệ thức ăn tinh phần ăn vắt sữa trại chăn ni sữa An Phú cao so với khuyến cáo Đinh Văn Cải (1995) Tỷ lệ bệnh chân móng trại cao trại 4; nồng độ acid lactic máu cá thể bị bệnh chân móng trại cao trại Việc bổ sung chất đệm NaHCO3 vào phần sữa với lượng 100 mg/con/ngày có tác dụng làm giảm nồng độ acid lactic máu Nhóm vi sinh vật gây bệnh móng trại chủ yếu E coli Staphylococcus aureus Kết kháng sinh đồ loại vi khuẩn nhạy cảm với loại kháng sinh norfloxacin doxycyclin Việc điều trị cá thể sữa bị bệnh chân móng trại thực theo phương pháp sử dụng kháng sinh điều trị toàn thân điều trị cục bộ, tiêm biotin kết hợp sử dụng kháng sinh với bổ sung biotin Trong đó, việc điều trị kháng sinh áp dụng nhiều nhất; hiệu điều trị bổ sung biotin cao phải sử dụng kháng sinh Việc điều trị thử nghiệm Intra Hoof-fit Gel cá thể sữa bị bệnh viêm móng trại chăn ni sữa nghiệp chăn ni An Phú có tác dụng điều trị cao điều trị ngâm móng dung dịch CuSO4 % 46    5.2 Tồn đề nghị 5.2.1 Tồn Thời gian thực tập thử nghiệm mức bổ sung chất đệm NaHCO3 vào phần cho sữa Số lượng mẫu phân tích vi sinh q để kết luận có ý nghĩa nguyên nhân gây bệnh chân móng vi sinh vật gây nên Việc thử nghiệm điều trị bệnh viêm móng cho sữa Hoof-fit Gel thực thời gian ngắn, số cá thể điều trị ít, kỹ thuật chưa thành thạo… nên hiệu chưa thuyết phục 5.2.2 Đề nghị Cần tiến hành việc phân tích tiêu vi sinh vật gây bệnh chân móng với số lượng mẫu nhiều để có kết xác Cần giảm tỷ lệ thức ăn tinh hỗn hợp phần cố gắng cung cấp cho sữa đủ lượng thức ăn thơ với tỷ lệ thô cao 50 % vật chất khô phần Trong cách cho ăn, trại chăn nuôi nên áp dụng cách thức cho ăn thức ăn thơ trước cho ăn thức ăn tinh; đồng thời nên bổ sung NaHCO3 vào phần ăn với lượng bổ sung bước đầu 100 mg/con/ngày Việc thử nghiệm bổ sung chất đệm vào phần nên thực thêm với định mức khác nhau, số lượng thí nghiệm nhiều theo dõi với thời gian dài để tìm định mức NaHCO3 cho hiệu tốt Với việc điều trị bệnh móng kháng sinh, trại nên sử dụng kháng sinh norfloxacin hay doxycyclin để có hiệu tốt Với việc điều trị thử nghiệm Intra Hoof-fit Gel trại nên tiếp tục điều trị số lương cá thể nhiều hơn, rèn luyện kỹ thuật điều trị thành thạo để có kết luận xác hiệu Intra Hoof-fit Gel điều kiện thực tế trại phương pháp điều trị mà không cần phải loại bỏ sữa phương pháp điều trị kháng sinh 47    TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đinh Văn Cải, Nguyễn Quốc Đạt, Bùi Thế Đức, Nguyễn Hoài Hương, Lê Hà Châu, Nguyễn Văn Liêm, 1995 Ni sữa NXB Nơng nghiệp, Tp HCM, 226 trang Lê Đăng Đảnh, 2004 Một số ý kiến phát triển bền vững đàn sữa khu vực Tp HCM Hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu phát triển sữa giai đoạn 2002 – 2005 Tp HCM Lã Văn Kính, Phạm Tất Thắng, Vương Nam Trung, Đoàn Vĩnh, Nguyễn Văn Phú, 2002 Điều tra khảo sát trạng ni dưỡng sữa HF khu vực Tp HCM số tỉnh lân cận Thông báo khoa học, kết nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2001 – 2002 Phần thông báo chăn nuôi Nguyễn Văn Nam, 2010 Khảo sát số bệnh thường gặp sữa trại chăn ni sữa Lâm Văn Trung huyện Hóc Mơn, Tp HCM Luận văn tốt nghiệp Đại học Nông lâm Tp HCM Nguyễn Thị Kim Nhung, 2010 Khảo sát ảnh hưởng phương thức chăm sóc, ni dưỡng bệnh viêm móng viêm sữa huyện Hóc Mơn, Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Đại học Nông lâm Tp HCM Phùng Quốc Quảng Nguyễn Xuân Trạch, 2003 Thức ăn nuôi dưỡng sữa NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, 152 trang Lê Văn Thật, 2010 Khảo sát ảnh hưởng phương thức chăm sóc, ni dưỡng bệnh viêm móng viêm sữa Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp Đại học Nông lâm Tp HCM Phan Việt Thành, 2010 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng thử nghiệm số biện pháp phòng trị bệnh chân móng cho sữa khu vực Đông Nam Bộ Luận văn thạc sĩ Đại học Nông lâm Tp HCM Nguyễn Văn Thưởng, 1995 Kỹ thuật ni sữa thịt gia đình NXB Nơng nghiệp, Hà Nội, trang 110 10 Hồng Văn Tiến, 1995 Sinh lý gia súc Giáo trình cao học Nông nghiệp NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 284 trang 48    11 Nguyễn Xn Trạch, 2004 Ni sữa nông hộ NXB Nông nghiệp, Hà Nội, trang 32 – 39, trang 68 – 112 12 Nguyễn Xuân Trạch, Mai Thị Thơm, Lê Văn Ban, 2006 Giáo trình chăn ni trâu NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Chuồng trại trâu bò, trang 105 – 116 13 Đồn Đức Vũ, Đinh Văn Cải, Nguyễn Ngọc Tấn, Phùng Thị Lâm Dung Trần Thị Kim Anh, 2001 Ảnh hưởng thức ăn phần đến môi trường cỏ tỷ lệ tiêu hóa thức ăn sữa Khoa học nông nghiệp Số – 2001, trang 226 – 234 14 DeLaval, 2001 Tiện nghi cho sữa Truy cập ngày 08 tháng 01 năm 2012.URL< a http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=7000> b http://www.vcn.vnn.vn/PrintPreview.aspx?ID=7013 c http://www.vcn.vnn.vn/Main.aspx?MNU=1078&Style=1&ChiTiet=70 39&search=XX_SEARCH_XX   15 Nguyễn Sinh, Nguyễn Hà, 2008 Stress nhiệt, stress lạnh số nhiệt - ẩm Tạp chí chăn ni Số 10 – 08 Truy cập ngày 23 tháng 07 năm 2012 URL 16 Tống Xuân Chinh, 2011 Thị trường sữa năm 2010: năm đầy biến động Truy cập ngày 10 tháng 01 năm 2012 URL TIẾNG ANH 17 Amstutz H.E., 1987 Prophylaxis: breeding, feeding, housing and hoof trimming Bov Pract 22, p 179 – 181 18 Blowey R.W., 1996 Laminitis (Coriosis) – Major risk factors Proceedings of the North American Veterinary Conference, p 613 – 614 19 Dr Frank Wiersma, 1990 Temperature – Humidity Index (THI) for dairy cows Department of Agricultural Engineering, The University of Arizona, Tucson, Arizona Tạp chí chăn nuôi 05/2006 20 Haskell M.J., Rennie L.J., Bowell V.A., Bell M.J and Lawrence A.B., 2006 Housing system, milk production and zero grazing effects on lameness and leg injury in dairy cows, J Dairy Sci 89 49    21 Hosie B., 2004 Footrot and lameness in sheep, Veterinary Record, vol 154, p 37 – 38 22 Hungate R.E., 1966 The rumen and its microbes, Academic Press Inc., New York, USA, p 272 – 273 23 Jan Van Geest, 2012 International Dairy topics – Volume Number 1: “Claw care needs a new approach” Intracare BV, the Netherlands 24 Lischer C.J and Ossent P., 2001 Bovine sole ulcer: a review Berl Mu˙˙nch Tiera˙˙rtzl Wschr 114, 13 – 21 25 Manson F.J., Leaver J.D., 1988 The influence of concentrate amount on locomotion and clinical lameness in dairy cattle Anim Prod 47, p 185 – 190 26 McNamara J.P and Gay J.M., 2002 Diseases of dairy animals, noninfectious/ acidosis/ laminitis Washington State, University, Pullman, WA, USA 27 Preston T.R Leng R.A., 1987 Matching ruminant production systems with available resources in the tropics and subtropics Penambull Books Ltd Armidale NSW Australia, p 24 – 32 28 Raven, Toussaint, 1989 Cattle Footcare and Claw Trimming Farming Press Books, Ipswich, UK 29 Rushen J., de Passillé N.M., Borderas F., Tucker C and Weary D., 2004 Designing Better Environments for Cows to Walk and Stand Advances in Dairy Technology 16, p 55 – 64 30 Shearer J.K and Amstel, 2000 Lameness in dairy cattle Proceedings from Kentucky Dairy Conference, Lexington, KY, p – 10 31 Shearer J.K.,và van Amstel S.R., 2001 Functional and corrective claw trimming, p 53 – 72 In D A Anderson (ed) The Veterinary Clinics of North America WB Saunders Co., Philadelphia, PA 32 Shearer J.K van Amstel S.R., 2003 Managing lameness for improved cow comfort and performance, p 167 – 178 in Proc 6th Western Dairy Management Conference, Reno, USA 50    33 Telezhenko C and Bergsten C., 2005 Influence of floor type on the locomotion of dairy cows Applied Animal Behaviour Science 93: 183 -197 34 Vermunt J.J., Greenough P.R., 1995 Structural characteristics of the bovine claw: horn growth and wear, horn hardness and claw conformation Brit Vet J 151: 157 – 180 35 Vokey F.J., Guard C.L., Erb H.N and Galton D.M., 2001 Effects of alley and stall surfaces on indices of claw and leg health in dairy cattle housed in a free – stall barn J Dairy Sci 84: 2686 – 2699 51    PHỤ LỤC TỶ LỆ BỆNH CHÂN MĨNG GIỮA TRẠI CHĂN NI One-way ANOVA: tỷ lệ bệnh versus trại Source DF SS MS F P trại 0.27 0.27 0.06 0.810 Error 25.36 4.23 Total 25.62 S = 2.056 R-Sq = 1.04% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ 4 3.317 2.317 ( * ) 3.682 1.757 ( * -) -+ -+ -+ -+ -1.5 3.0 4.5 6.0 Pooled StDev = 2.056 TỶ LỆ THỨC ĂN TINH GIỮA TRẠI CHĂN NUÔI One-way ANOVA: tỉ lệ tinh versus trại Source DF SS MS F P trại 105.87 105.87 20.24 0.004 Error 31.39 5.23 Total 137.26 S = 2.287 R-Sq = 77.13% R-Sq(adj) = 73.32% 52    Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 4 54.541 2.065 47.265 2.489 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -45.5 49.0 52.5 56.0 Pooled StDev = 2.287 GIÁ TRỊ THI CỦA TRẠI CHĂN NUÔI Descriptive Statistics: THI Variable trại N N* Mean SE Mean StDev CoefVar Minimum Q1 THI 60 81.855 0.191 1.483 1.81 78.629 80.288 60 81.247 0.158 1.224 1.51 78.778 80.369 Variable trại Median Q3 Maximum THI 82.325 83.037 84.643 80.975 82.433 83.423 One-way ANOVA: THI versus trại Source DF trại SS MS F P 6.00 0.016 11.09 11.09 Error 118 218.15 1.85 Total 119 229.24 S = 1.360 R-Sq = 4.84% R-Sq(adj) = 4.03% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 60 81.855 1.483 60 81.247 1.224 -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 81.20 81.55 Pooled StDev = 1.360 53    81.90 82.25 LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÂN MĨNG TRÊN BỊ SỮA Ở TRẠI CHĂN NUÔI THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP: SỬ DỤNG KHÁNG SINH, TIÊM BIOTIN, DÙNG KHÁNG SINH TIÊM BIOTIN Ghi chú: (a): phương pháp điều trị dùng kháng sinh; (b): phương pháp điều trị tiêm biotin; (c): phương pháp điều trị dùng kháng sinh tiêm biotin One-way ANOVA: liệu trình versus phương pháp Source DF SS MS F P 4.53 2.26 1.32 0.280 Error 37 63.47 1.72 Total 39 68.00 phương pháp S = 1.310 R-Sq = 6.65% R-Sq(adj) = 1.61% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev a 22 2.727 1.386 b 1.889 1.054 c 2.556 1.333 + -+ -+ -+ ( -* -) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 1.40 2.10 2.80 3.50 Pooled StDev = 1.310 Descriptive Statistics: liệu trình phương Variable pháp N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median liệu trình a 22 2.727 0.296 1.386 1.000 1.000 3.000 b 1.889 0.351 1.054 1.000 1.000 1.000 c 2.556 0.444 1.333 1.000 1.000 3.000 phương Variable liệu trình pháp Q3 Maximum a 4.000 5.000 b 3.000 3.000 c 3.000 5.000 54    GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ ACID LACTIC MÁU CỦA NHỮNG BỊ BỊ BỆNH CHÂN MĨNG Ở TRẠI CHĂN NUÔI One-way ANOVA: acid lactic bệnh versus trại Source trại DF SS MS F P 25.37 0.001 12.667 12.667 Error 10 4.993 0.499 Total 11 17.661 S = 0.7066 R-Sq = 71.73% R-Sq(adj) = 68.90% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 1.2900 0.2878 5 3.3740 1.0602 -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -1.0 2.0 3.0 4.0 Pooled StDev = 0.7066 GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ ACID LACTIC MÁU CỦA NHỮNG BỊ TRONG Ơ THÍ NGHIỆM BỔ SUNG CHẤT ĐỆM NaHCO3 VÀO KHẨU PHẦN TẠI THỜI ĐIỀM: (1): TRƯỚC KHI THÍ NGHIỆM; (2): SAU KHI THÍ NGHIỆM THÁNG One-way ANOVA: ACID LACTIC versus THỜI ĐIỂM Source DF SS MS F P 1,42 1,42 1,18 0,295 Error 14 16,75 1,20 Total 15 18,17 THỜI ĐIỂM S = 1,094 R-Sq = 7,79% R-Sq(adj) = 1,21% 55    Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 5,063 0,656 4,468 1,401 -+ -+ -+ -+ ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 4,20 4,80 5,40 6,00 Pooled StDev = 1,094 Descriptive Statistics: ACID LACTIC THỜI Variable ĐIỂM N N* Mean SE Mean StDev CoefVar Minimum Q1 ACID LACTIC 5.063 0.232 0.656 12.96 3.740 4.630 4.468 0.495 1.401 31.36 3.320 3.373 THỜI Variable ĐIỂM Median Q3 Maximum ACID LACTIC 5.275 5.405 5.830 3.945 5.213 7.410 TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG INTRA HOOF-FIT GEL DUNG DỊCH NGÂM CHÂN CuSO4 % ĐỐI VỚI VIỆC ĐIỀU TRỊ BỆNH VỀ MĨNG Chi-Square Test: khỏi bệnh, khơng khỏi Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts khỏi bệnh 1.80 0.022 không khỏi 4.20 0.010 1.20 0.033 2.80 0.014 Total 10 Total Chi-Sq = 0.079, DF = 1, P-Value = 0.778 cells with expected counts less than 56    TỶ LỆ ĐIỀU TRỊ KHỎI BỆNH CHÂN MÓNG THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP: SỬ DỤNG KHÁNG SINH, TIÊM BIOTIN, KẾT HỢP DÙNG KHÁNG SINH VỚI TIÊM BIOTIN Chi-Square Test: khỏi bệnh, không khỏi Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts khỏi bệnh 15 14.85 0.002 không khỏi 7.15 0.003 6.08 0.141 2.92 0.293 6.08 0.190 2.92 0.395 Total 27 13 40 Total 22 Chi-Sq = 1.023, DF = 2, P-Value = 0.599 cells with expected counts less than 57    ... stress nhiệt bò sữa liên quan chặt chẽ với giá trị THI sau: THI < 72: không stress THI: 72 – 78: stress nhẹ THI: 78 – 89: stress trung bình THI: 89 – 98: stress nặng (Nguồn: Dr Frank Wersma,... stress nhiệt Khả thải nhiệt bò sữa phụ thu c vào hai yếu tố nhiệt độ ẩm độ, biểu qua số nhiệt ẩm THI (Temperature – Humidity Index), tính theo cơng thức: THI = td – (0,55 – (0,55*RH/100))*(td... (Tổng cục Thống kê, ngày 09/09/2010) Đây giá trị không nhỏ Để giảm thi u điều này, ngành chăn ni bò sữa phải cải thi n giống, kỹ thu t, biện pháp chăm sóc, ni dưỡng… để nâng cao sản lượng sữa chất
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MÓNG TRÊN BÒ SỮA TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI AN PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGHIÊN CỨU CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM MÓNG TRÊN BÒ SỮA TẠI XÍ NGHIỆP CHĂN NUÔI AN PHÚ, HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay