KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I

67 29 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HẤP TRÊN HEO CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ PHƯỢNG Lớp: DH07DY Ngành: Dược thú y Niên khoá: 2007 - 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** TRẦN THỊ PHƯỢNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HẤP TRÊN HEO CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y chuyên ngành Dược thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VĂN PHÁT Tháng 08/2012 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Thị Phượng Tên luận văn “Khảo sát tình hình bệnh hấp heo cai sữa đến 60 ngày tuổi Nghiệp Heo Giống Cấp I” Sinh viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Phát ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng tình cảm thiêng liêng với lòng biết ơn vơ hạn đến ơng bà, cha mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ cho ăn học nên người điểm tựa vững cho sống Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Văn Phát tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tồn q thầy cô khoa Chăn Nuôi - Thú Y tạo điều kiện giúp đỡ suất thời gian học tập trường Chân thành cảm ơn ban Giám đốc tất anh chị em trại heo Giống Cấp I động viên giúp đỡ suốt thời gian thực tập trại Cảm ơn tập thể lớp DH07DY tất bạn bè bên cạnh động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2012 Sinh viên Trần Thị Phượng iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát tình hình bệnh hấp heo cai sữa đến 60 ngày tuổi Nghiệp Heo Giống Cấp I” tiến hành Nghiệp Heo Giống Cấp I, thời gian từ ngày 06/02/2012 đến ngày 06/06/2012 Qua thời gian khảo sát, ghi nhận kết sau: Nhiệt độ trung bình ngày trại dao động từ 26,67 – 31,540C, ẩm độ từ 52,67 – 69,61 %, phù hợp với heo theo mẹ cao mức yêu cầu heo cai sữa Tỷ lệ heo bị bệnh hấp 36,49%; tỷ lệ ho, ngày ho trung bình 22,26% 1,99 %; tỷ lệ thở bụng ngày thở bụng 6,59% 0,79 %; tỷ lệ ho – thở bụng ngày ho – thở bụng 7,65% 0,89%; tỷ lệ bệnh khác (tiêu chảy, viêm khớp, viêm da trung bình 4,39%, 2,04% 1,29%) Kết phân lập vi sinh vật thử kháng sinh đồ mẫu phổi có mẫu nhiễm Staphylococcus aureus chiếm tỷ lệ 25%và mẫu nhiễm Streptococcus spp chiếm 75% Tỷ lệ nhạy cảm Staphylococcus aureus với kháng sinh cephalexin,lincomycin/spectinomycin, doxycyclin tetracyclin (100 %); kháng với ampicillin, amoxicillin, ciprofloxacin, gentamycin, marbofloxacin, streptomycin, norfloxacin, erythromycin, bactrim neomycin (100 %) Tỷ lệ nhạy cảm Streptococcus spp với kháng sinhcephalexin, lincomycin/spectinomycin, doxycyclin, tetracyclin (66,67 %); đa số kháng sinh lại bị kháng 100 % Bệnh tích vi thể phổi có định hướng ca Mycoplasma hyoneumoniae, ca Actinobacillus pleuroneumoniea.Tỷ lệ khỏi bệnh, tỷ lệ tái phát tỷ lệ chết, tỷ lệ loại thải trung bình 94,81%;13,79%, 3,11 %; 2,07 % iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i  Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii  Lời cảm tạ iii  Tóm tắt iv  Mục lục v  Danh sách chữ viết tắt iix  Danh sách bảng .x  Danh sách hình xi  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1  1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu .2  Chương TỔNG QUAN 3  2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I .3  2.1.1 Vị trí địa lý 3  2.1.2 Lịch sử phát triển .3  2.1.3 Nhiệm vụ chức 3  2.1.4 Cơ cấu tổ chức nhân 4  2.1.5 Cơ cấu đàn 4  2.1.6 Hệ thống chuồng trại 4  2.1.7 Qui trình chăm sóc ni dưỡng 5  2.1.7.1 Thức ăn 5  2.1.7.2 Nước uống 6  2.1.7.3 Chăm sóc quản lý 6  v 2.1.8 Qui trình vệ sinh thú y .7  2.1.8.1 Vệ sinh thức ăn 7  2.1.8.2 Vệ sinh chuồng trại .7  2.1.8.3 Vệ sinh công nhân khách tham quan 7  2.1.9 Quy trình tiêm phòng 8  2.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 8  2.2.1 Cấu tạo hệ thống hấp 8  2.2.2 Đặc điểm sinh lý hấp heo .9  2.2.2.1 Hoạt động hấp heo 9  2.2.2.2 Các thể hấp 10  2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỆNH ĐƯỜNG HẤP .10  2.3.1 Dinh dưỡng 10  2.3.2 Tiểu khí hậu chuồng nuôi .11  2.3.2.1 Nhiệt độ .11  2.3.2.2 Ẩm độ 12  2.3.2.3 Khí H2S NH3 12  2.3.3 Nước uống 12  2.3.4 Chăm sóc quản lý 13  2.3.5 Yếu tố vi sinh vật gây bệnh 14  2.3.6Kí sinh trùng 14  2.3.7 Yếu tố di truyền 14  2.4 MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN ĐƯỜNG HẤP 15  2.4.1 Bệnh viêm phổi địa phương .15  2.4.2 Hội chứng rối loạn hấp – sinh sản (PRRS) 16  2.4.3 Bệnh Haemophilus parasuis (bệnh Glasser) .17  2.4.4 Bệnh tụ huyết trùng heo 18  2.4.5 Bệnh cúm heo 19  2.4.6 Bệnh Actinobacillus pleuropneumoniae .20  vi 2.5 LƯỢC DUYỆT MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 21  Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 24  3.1 THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT 24  3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 24  3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 24  3.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT .24  3.4.1 Khảo sát tiểu khí hậu chuồng ni 24  3.4.1.1 Dụng cụ .24  3.4.1.2 Phương pháp tiến hành 24  3.4.1.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính .25  3.4.2 Khảo sát số biểu bệnh hấp heo cai sữa đến 60 ngày tuổi 25  3.4.2.1 Phương pháp tiến hành 25  3.4.2.2 Các tiêu theo dõi heo cai sữa .25  3.4.3 Đánh giá bệnh tích đại thể vi thể 26  3.4.3.1 Dụng cụ .26  3.4.3.2 Phương pháp tiến hành 26  3.4.4 Phân lập, định danh vi khuẩn thử kháng sinh đồ 26  3.4.4.1 Dụng cụ .26  3.4.4.2 Phương pháp tiến hành 26  3.4.4.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính .27  3.4.5.Đánh giá hiệu điều trị 27  3.4.5.1 Phương pháp tiến hành 27  3.4.5.2 Các tiêu theo dõi cơng thức tính .27  3.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 28  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29  4.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ẨM ĐỘ 29  vii 4.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC TRIỆU CHỨNG BỆNH HẤP TRÊN HEO CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI 30  4.2.1 Tỷ lệ biểu bệnh hấp .30  4.2.2 Tỷ lệ ho 30  4.2.3 Tỷ lệ ngày ho 322  4.2.4 Tỷ lệ thở bụng 32  4.2.5 Tỷ lệ ngày thở bụng 33  4.2.6 Tỷ lệ ho – thở bụng 344  4.2.7 Tỷ lệ ngày ho – thở bụng .355  4.2.8 Tỷ lệ bệnh khác 35  4.3 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BỆNH TÍCH ĐẠI THỂ VÀ VI THỂ 36  4.4 KẾT QUẢ PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VI KHUẨN VÀ THỬ KHÁNG SINH ĐỒ 399  4.4.1 Kết phân lập vi khuẩn 399  4.4.2 Kết thử kháng sinh đồ .40  4.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ 41  4.5.1 Tỷ lệ khỏi bệnh .41  4.5.2 Tỷ lệ tái phát 422  4.5.3 Thời gian điều trị khỏi trung bình 433  4.5.4 Tỷ lệ chết 43  4.5.5 Tỷ lệ loại thải 444  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 455  5.1 KẾT LUẬN 455  5.2 ĐỀ NGHỊ 45  TÀI LIỆU THAM KHẢO 466  PHỤ LỤC .499  viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ELISA : Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay PCR : Polymerase Chain Reaction APP : Actinobacillus pleuropneumoniae PRRSV : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus MH : Mycoplasma hyopneumoniae FMD : Foot and Mouth Disease ppm : parts per million LA : long acting HA :Haemagglutination ix Qua Bảng 4.12 nhận thấy vi khuẩn Streptococcus spp đề kháng với nhiều loại kháng sinh như: ampicillin, amoxicillin, ciprofloxacin, gentamycin, marbofloxacin, streptomycin, norfloxacin, erythromycin, bactrim, neomycin (66,67–100 %) Vi khuẩn Streptococcus spp nhạy với số kháng sinh như: cephalexin, lincomycin/spectinomycin, doxycyclin, tetracyclin (66,67 %) Theo Võ Thị Trà An (2007), vi khuẩn đề kháng kháng sinh làm giới hạn khả điều trị bệnh nhiễm trùng, số trường hợp dẫn tới tử vong vi khuẩn gây bệnh đề kháng lại với hầu hết loại kháng sinh dùng lâm sàng Hơn nữa, chủng vi khuẩn không gây bệnh đề kháng kháng sinh hay đa đề kháng nơi tồn trữ tính kháng thuốc để truyền lại cho vi khuẩn gây bệnh khác Như vậy, trại không nên sử dụng kháng sinh bị kháng thay đổi liệu trình điều trị như: không sử dụng loại thuốc kháng sinh thời gian dài, sử dụng kháng sinh thời điểm, liều lượng phải có liệu trình phù hợp 4.5ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ Trong trình thực đề tài, chúng tơi theo dõi đánh dấu heo có biểu hấp tiến hành liệu pháp điều trị Để điều trị sử dụng loại kháng sinh như: amoxicillin, marbofloxacin, lincomycin/spectinomycin, gentamycin – amoxicillin, gentamycin – tylosin tiêm cho heo bệnh Ngồi ra, heo có triệu chứng hấp nặng trại thường kết hợp với thuốc kháng viêm như: dexamethasone, Diclofenac 2,5 % kết hợp với Anagin C, B – complex Bên cạnh đó, chúng tơi kết hợp với biện pháp quản lý chăm sóc, cải thiện tiểu khí hậu chuồng ni, tăng cường đèn sưởi ấm cho heo bệnh để tăng hiệu điều trị bệnh 4.5.1 Tỷ lệ khỏi bệnh 41 Bảng 4.13 Tỷ lệ khỏi bệnh Tháng Số điều trị (n) Số khỏi bệnh (n) Tỷ lệ khỏi bệnh trung bình (%) 64 61 95,31 239 226 94,56 179 170 94,97 Tổng 482 457 94,81 P P > 0,05 Qua Bảng 4.13 thấy tỷ lệ khỏi bệnh trung bình ba tháng 94,81% Sự khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê So với kết khảo sát Nguyễn Phước Duy (2011) 77,6 % kết chúng tơi cao Sự khác biệt có lẽ thời gian địa điểm khảo sát khác với thời gian địa điểm mà tác giả khảo sát liệu pháp điều trị trại có khác biệt với 4.5.2 Tỷ lệ tái phát Bảng 4.14Tỷ lệ tái phát Tháng Số điều trị khỏi (n) Số tái phát (n) Tỷ lệ tái phát trung bình (%) 61 9,84 226 32 14,16 170 25 14,71 Tổng 457 63 13,79 P P > 0,05 Qua Bảng 4.14 thấy tỷ lệ tái phát trung bình ba tháng khảo sát 13,79 %.Sự khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê So với Trần Văn Viên (2009) tỷ lệ tái phát 34,06% Nguyễn Phước Duy (2011) 24,39 % kết chúng tơi thấp hơn, kết liệu pháp điều trị trại triệt để kịp thời hơn, bên cạnh việc điều trị trại trọng đến khâu chăm sóc nhằm tăng sức đề kháng heo như: heo lúc chuyển lên úm đèn cho ấm, phun bột Mistran, đặt lót để heo nằm, bổ sung thêm vitamin C vào nước uống cho heo nên góp phần làm tăng hiệu điều trị 42 4.5.3 Thời gian điều trị khỏi trung bình Bảng 4.15Thời gian điều trị khỏi trung bình Tháng Tổng số ngày điều trị (ngày) Tổng số ca điều trị khỏi (n) Thời gian điều trị khỏi trung bình (ngày/ca) 207 67 3,09 662 258 2,57 582 195 2,98 Tổng 1451 520 2,79 P P < 0,001 Qua Bảng 4.15 cho thấy thời gian điều trị trung bình ba tháng khảo sát 2,79 ngày; qua theo dõi nhận thấy heo phải điều trị ngày kéo dài nhiều ngày khỏi Sự khác biệt rất có ý nghĩa mặt thống kê So với kết Trần Văn Viên (2009) 6,19 ngày Nguyễn Phước Duy (2011) 3,08 ngày kết chúng tơi thấp hơn, điều giải thích bệnh vừa phát kịp thời chữa trị,cùng với biện pháp chăm sóc ni dưỡng ngồi chích kháng sinh chúng tơi tăng cường bổ sung vitamin vào thức ăn nước uống cho heo B- complex, vitamine C nên rút ngắn thời gian điều trị 4.5.4 Tỷ lệ chết Bảng 4.16 Tỷ lệ chết Tháng Số điều trị (n) Số chết (n) Tỷ lệ chết trung bình (%) 64 1,56 239 3,77 179 2,79 Tổng 482 15 3,11 P P > 0,05 Qua Bảng 4.16 chúng tơi nhận thấy tỷ lệ chết trung bình ba tháng khảo sát 3,11% Sự khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê Qua khảo sát cho thấy bệnh hấp heo thường suy yếu, còi cọc, giảm sức đề kháng vi khuẩn xâm nhập gây bệnh làm cho tình trạng heo trở nên trầm trọng cuối heo chết Kết thấp Đỗ Thanh Vũ 43 (2008) 4,95%, đồng thời thấp Nguyễn Phước Duy (2011) 7,56 % 4.5.5 Tỷ lệ loại thải Bảng 4.17 Tỷ lệ loại thải Tháng Số điều trị (n) Số loại thải (n) Tỷ lệ loại thải trung bình (%) 64 3,13 239 1,67 179 2,23 Tổng 482 10 2,07 P P > 0,05 Qua Bảng 4.17 nhận thấy tỷ lệ loại thải trung bình ba tháng khảo sát 2,07 % Sự khác biệt mặt thống kê khơng có ý nghĩa Qua khảo sát cho thấy heo bị bệnh hấp thường suy yếu, còi cọc, giảm sức đề kháng vi khuẩn xâm nhập gây bệnh làm cho tình trạng trở nên trầm trọng, heo sau thời gian điều trị mà khơng có hiệu nên trại thường chủ động loại thải Tuy nhiên, điều kiện chăm sóc chu đáo điều trị kịp thời bệnh phát tỷ lệ loại thải trại không cao 44 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực đề tài “Khảo sát tình hình bệnh hấp heo cai sữa đến 60 ngày tuổi Nghiệp Heo Giống Cấp I” rút kết luận sau: Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi trại tương đối phù hợp cho heo theo mẹ cao mức yêu cầu heo cai sữa Tỷ lệ heo có biểu hấp tương đối cao Hiệu điều trị trại tốt Kết phân lập vi sinh vật thử kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn đề kháng với số kháng sinh sử dụng trại Cụ thể mẫu phổi đem xét nghiệm có mẫu nhiễm Streptococcus spp (75 %), mẫu lại nhiễm Staphylococcus aureus (25 %) Kết cho thấy vi khuẩn nhạy với số kháng sinh sau: cephalexin, lincomycin/spectinomycin, doxycyclin,tetracyclin (66,67 – 100 %) Tiến hành làm bệnh tích vi thể phổi ta thu kết sau: ca có định hướng bệnh Mycoplasma hyoneumoniae, ca Actinobacillus pleuroneumoniae 5.2 ĐỀ NGHỊ Phân lập, thử kháng sinh đồ với số lượng mẫu lớn thử nhiều loại kháng sinh khác để lựa chọn loại kháng sinh phù hợp xây dựng phác đồ điều trị tốt nhằm hạn chế việc kháng thuốc vi khuẩn Chuồng trại chăn nuôi heo cai sữa xuống cấp Do đó, nên sửa lại hệ thống chuồng chăn ni để heo có mơi trường sống tốt đồng thời góp phần làm giảm tỷ lệ bệnh đường hấp heo 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Võ Thi Trà An, 2007 Kháng sinh cho vật nuôi Nhà xuất Đà Nẵng, Việt Nam Phan Quang Bá, 2007 Cơ thể học gia súc Tủ sách trường Đại học Nông Lâm, TP HCM Trần Văn Chính, 2004 Giáo trình chọn giống nhân giống gia súc gia cầm Tủ sách trường Đại học Nông Lâm, TP HCM 14 Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2007 Sinh lý vật nuôi Tủ sách Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Lương Thị Dung, 2010 Khảo sát biểu hấp hiệu số loại kháng sinh heo giai đoạn cai sữa đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y, Đại Học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Carr J., 2001 Hội chứng bệnh hấp lợn ( Nguyễn Tiến Dũng dịch) Trong International Pig Health Conference Bangkok 3/2001 Khoa học kỹ thuật thú y Số – 2001 Trang 89 – 93 Nguyễn Phước Duy, 2011 Khảo sát số triệu chứng bệnh hấp thường gặp hiệu điều trị heo cai sữa đến 70 ngày tuổi trại chăn nuôi heo công nghiệp Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Đào Trọng Đạt ctv, 1999 Bệnh lợn nái lợn Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội, trang 12-21 10 Nguyễn Hữu Hiếu, 2010 Khảo sát bệnh đường hấp hiệu điều trị heo cai sữa đến 80 ngày tuổi trại nuôi heo công nghiệp tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y, Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 11 Hồ Thị Kim Hoa, 2009 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại học Nông Lâm, TP HCM 46 12 Đặng Thị Thu Hường, 2008 Phát nhiễm Mycoplasma hyopneumoniae Actinobacillus Pleuropneumoniae heo phương pháp PCR ELISA Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Tủ sách trường Đại học Nông Lâm, TP HCM, Việt Nam 15 Trần Văn Khoa, 2009 Khảo sát bệnh thường gặp heo từ cai sữa đến xuất thịt trại chăn nuôi heo tư nhân Bàu Cá huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi - Thú y, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Dương Ngọc Liên, 2001.Khảo sát số yếu tố gây bệnh đường hấp heo nuôi trại chăn nuôi heo Đồng Hiệp Luận văn tốt nghiệp, khoa chăn nuôi – thú y, trường Đại Học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Bích Liên Tơ Minh Châu, 2001 Giáo trình vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Tủ sách ĐH Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 11 Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại học Nông Lâm, TP HCM 17 Võ Văn Ninh, 2003 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất trẻ 18 Lương Văn Pháp, 2009 Xác định lứa tuổi biểu lâm sàng Mycoplasma hyopneumoniae heo từ sơ sinh – 60 ngày tuổi trại chăn nuôi heo công nghiệp Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 19 Nguyễn Văn Phát, 2009 Bài giảng chẩn đoán Tủ sách Đại học Nơng lâm Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam 20 Nguyễn Như Pho, 2002 Bệnh viêm phổi Mycoplasma hyopneumoniae heo Nhà xuất Nông Nghiệp 21 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng heo Tủ sách trường Đại học Nông Lâm, TP HCM 22 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm virus heo Tủ sách trường Đại học Nông Lâm, TP HCM 23 Lê Văn Tạo, 2005 Bài tổng hợp Streptococus Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XIII số - 2006, Việt Nam 47 13 Steve Priesen ctv, 2005 (Đỗ Ngọc Thúy Nguyễn Xuân Huyên dịch) Một vài nhận xét chăn nuôi vệ sinh chuồng trại Việt Nam Tạp chí khoa học kỹ thuật thú y tập XII số – 2005 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB Nông nghiệp, TPHCM 24 Nguyễn Minh Tuấn, 2009 Khảo sát triệu chứng đường hấp hiệu điều trị bệnh heo từ sơ sinh đến 94 ngày tuổi trại heo công nghiệp tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 25 Hồng Quốc Uy, 2007 Tình hình bệnh hấp heo sau cai sữa tại chăn nuôi công nghiệp so sánh hiệu điều trị Oxytetracycline L.A 300 Oxytetracycline 100 Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 26 Trần Văn Viên, 2009 Tình hình bệnh hấp heo 28 ngày đến 80 ngày tuổi trại chăn nuôi công nghiệp huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 27 Đỗ Thanh Vũ, 2008 Khảo sát bệnh đường hấp hiệu điều trị bệnh hấp heo sơ sinh đến 100 ngày tuổi trại chăn nuôi công nghiệp Luận văn tốt nghiệp bác sĩ thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 27 Nicks B and Dechamps P, 1985 Choix de la température et calcul des besoins de chauffage en porcherie d’ engraissement Vol 129 Annales de Médecine Vétérinaire Université de Liège French 413 – 427 pages TÀI LIỆU INTERNET 28 http//:www.vcn.vnn.vn/Main.aspx?MNU=945&Style=1 29.http://www.vacvina.org.vn/Story/vn/home/BaigiangVAC/2010/12/392.html 48 PHỤ LỤC Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn trại sử dụng Phụ Bảng Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn hỗn hợp trại sử dụng Thành phần Loại cám ME (kcal/kg) Protein (5%) Ca (%) P (%) Muối (%) Vitalac 3170 20 – 40 0,9 0,7 0,25 1505 3100 18 0,7 – 1,4 0,5 0,3 – 0,8 Delice B 3300 19 0,7 –1,4 0,6 0,3 – 0,8 Số 3000 17 0,4 10A 2900 15 0,5 10B 3150 19 0,45 1806 2900 16,5 0,7 – 1,4 0,6 0,3 – 0,8 (Nguồn: Nghiệp Heo Giống Cấp I, 2012) Định mức thức ăn loại thức ăn: phân theo lứa tuổi, giai đoạn phát triển heo Phụ Bảng Định mức thức ăn hỗn hợp cho loại heo Loại heo Loại thức ăn Định mức (kg/con/ngày) Nái khô 10A – 2,5 Nái chửa 10A 2,5 – Nái nuôi 10B 4–6 Đực giống 1806 2,5 – Hậu bị Số – 2,2 Heo cai sữa Delice B 0,5 – 0,7 (Nguồn: Nghiệp Heo Giống Cấp I, 2012) Kết phân tích thống kê Phụ Bảng 3: kết phân tích phương sai tỷ lệ bệnh hấp Chi-Square Test: soconhohap; soconkhonghohap Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts soconhohap soconkhonghohap Total 64 278 342 124,79 217,21 29,611 17,011 239 249,57 0,448 179 445 684 434,43 0,257 116 295 49 107,64 47,311 Total 482 187,36 27,180 839 1321 Chi-Sq = 121,820; DF = 2; P-Value = 0,000 Phụ Bảng 4: kết phân tích phương sai tỷ lệ ho Chi-Square Test: soconho; soconkhongho Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts soconho soconkhongho Total 29 313 342 76,12 265,88 29,164 8,349 173 152,23 2,834 511 684 531,77 0,811 92 65,65 10,571 203 295 229,35 3,026 Total 294 1027 1321 Chi-Sq = 54,756; DF = 2; P-Value = 0,000 Phụ Bảng 5: kết phân tích phương sai vềtỷ lệ ngày ho Chi-Square Test: ngayconho; ngayconkhongho Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ngayconho ngayconkhongho Total 85 10815 10900 216,58 10683,42 79,943 1,621 487 430,53 21180 21667 21236,47 50 Total 7,408 0,150 260 184,89 30,512 9045 9305 9120,11 0,619 832 41040 41872 Chi-Sq = 120,252; DF = 2; P-Value = 0,000 Phụ Bảng 6: kết phân tích phương sai vềtỷ lệ thở bụng Chi-Square Test: conthobung; conkhongthobung Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts conthobung conkhongthobung Total 18 324 342 22,52 319,48 0,909 0,064 31 45,05 4,381 653 684 638,95 0,309 38 19,43 17,752 257 295 275,57 1,252 Total 87 1234 1321 Chi-Sq = 24,666; DF = 2; P-Value = 0,000 Phụ Bảng 7: kết phân tích phương sai tỷ lệ ngày thở bụng Chi-Square Test: ngayconthobung; ngayconkhongthobung Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ngayconthobung ngayconkhongthobung Total 65 10835 10900 85,90 10814,10 5,087 0,040 51 116 170,76 17,561 21551 21667 21496,24 0,140 149 73,33 78,072 9156 9305 9231,67 0,620 Total 330 41542 41872 Chi-Sq = 101,520; DF = 2; P-Value = 0,000 Phụ Bảng 8: kết phân tích phương sai tỷ lệ tỷ lệ ho – thở bụng Chi-Square Test: conho-thobung; conkhongho-thobung Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts conho-thobung conkhongho-thobung Total 17 325 342 26,15 315,85 3,201 0,265 35 52,30 5,721 649 684 631,70 0,474 49 22,55 31,006 246 295 272,45 2,567 Total 101 1220 1321 Chi-Sq = 43,233; DF = 2; P-Value = 0,000 Phụ Bảng 9: kết phân tích phương sai tỷ lệ ngày ho – thở bụng Chi-Square Test: ngayconho-thobung; ngayconkhongho-thobung Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ngayconho-thobung ngayconkhongho-thobung Total 75 10825 10900 52 96,84 4,925 10803,16 0,044 122 192,49 25,816 21545 21667 21474,51 0,231 175 82,67 103,127 9130 9305 9222,33 0,924 Total 372 41500 41872 Chi-Sq = 135,068; DF = 2; P-Value = 0,000 Phụ Bảng 10: kết phân tích phương sai tỷ lệ khỏi bệnh Chi-Square Test: conkhoibenh; conkhongkhoibenh Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts conkhoibenh conkhongkhoibenh Total 61 64 60,68 3,32 0,002 0,031 226 226,60 0,002 13 12,40 0,029 239 170 169,72 0,000 9,28 0,009 179 25 482 Total 457 Chi-Sq = 0,073; DF = 2; P-Value = 0,964 cells with expected counts less than Phụ Bảng 11: kết phân tích phương sai số ngày điều trị khỏi trung bình Chi-Square Test: ngaydieutri; ngaykhongdieutri Expected counts are printed below observed counts 53 Chi-Square contributions are printed below expected counts ngaydieutri ngaykhongdieutri Total 207 10693 10900 377,72 10522,28 77,161 2,770 662 750,83 10,510 21005 21667 20916,17 0,377 582 322,45 208,924 8723 9305 8982,55 7,500 Total 1451 40421 41872 Chi-Sq = 307,242; DF = 2; P-Value = 0,000 Phụ Bảng 12: kết phân tích phương sai tỷ lệ tái phát Chi-Square Test: contaiphat; conkhongtaiphat Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts contaiphat conkhongtaiphat Total 55 61 8,41 52,59 0,690 0,110 32 31,16 0,023 194 226 194,84 0,004 25 23,44 0,104 145 170 146,56 0,017 Total 63 394 457 Chi-Sq = 0,948; DF = 2; P-Value = 0,622 Phụ Bảng 13: kết phân tích phương sai tỷ lệ chết 54 Chi-Square Test: conchet; conkhongchet Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts conchet conkhongchet Total 63 64 1,99 62,01 0,494 0,016 7,44 0,328 230 239 231,56 0,011 5,57 0,058 174 179 173,43 0,002 Total 15 467 482 Chi-Sq = 0,909; DF = 2; P-Value = 0,635 cells with expected counts less than Phụ Bảng 13: kết phân tích phương sai tỷ lệ loại thải Chi-Square Test: conloaithai; conkhongloaithai Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts conloaithai conkhongloaithai Total 62 64 1,33 62,67 0,340 0,007 4,96 0,185 235 239 234,04 0,004 3,71 0,022 175 179 175,29 0,000 Total 10 472 482 Chi-Sq = 0,559; DF = 2; P-Value = 0,7563 cells with expected counts less than 55 ... xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Văn Phát ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng tình cảm thi ng liêng với lòng biết ơn... lệ tái phát tỷ lệ chết, tỷ lệ loại thải trung bình 94,81%;13,79%, 3,11 %; 2,07 % iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i  Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii  Lời cảm tạ ... heo bị dị tật, yếu, có trọng lượng nhỏ 0,8kg Tiêm Fe – dextran 2ml cho heo lúc ngày tuổi Tập ăn cho heo lúc ngày tuổi Tiêm ADE Fe – Dextran lần hai lúc 10 ngày tuổi Tuyệt đối không tắm heo Nếu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay