KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN GÀ ĐƯỢC MỔ KHÁM TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

77 78 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y *************************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN ĐƯỢC MỔ KHÁM TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ NGỌC THẮM Lớp: DH07DY Nghành: Dược Thú Y Niên khóa: 2007 – 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y *************************** TRẦN THỊ NGỌC THẮM KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN ĐƯỢC MỔ KHÁM TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNGĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình đáp ứng yêu cầu cấp Dược sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS.NGUYỄN THỊ PHƯỚC NINH Th.S NGUYỄN THỊ THU NĂM Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Trần Thị Ngọc Thắm Tên luận văn “Khảo sát bệnh mổ khám Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh” Đã hồn thành luận văn theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Ngày ……tháng……năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Thư Kí Hội Đồng TS Nguyễn Thị Phước Ninh Th.S Nguyễn Kiên Cường ii LỜI CÁM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: cha mẹ người sinh thành, ni dưỡng tơi Gia đình tạo điều kiện, hỗ trợ động viên suốt thời gian học tập thực đề tài Q thầy Trường Đại học Nơng Lâm khoa Chăn Nuôi Thú Y truyền đạt trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường TS Nguyễn Thị Phước Ninh Th.S Nguyễn Thị Thu Năm người trực tiếp hướng dẫn giành nhiều ý kiến quý báu giúp em hồn tất khố luận tốt nghiệp Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi Thú Y Ban Giám Hiệu trường đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Giám Đốc Bệnh Viện Thú Y Trường Đại học Nông Lâm tồn thể cán cơng nhân viên tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình giúp đỡ, bảo em thời gian thực tập tốt nghiệp Các bạn bè chia vui buồn động viên thời gian học tập Xin chân thành cảm ơn iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Khảo sát bệnh thường gặp mổ khám Bệnh Viện Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh” thực từ 30/01/2012 đến 30/06/2012 Trong trình khảo sát tiến hành mổ khám 140 ca nghi bệnh, làm tiêu vi thể 30 ca, phân lập vi khuẩn E.coli 24 ca, xem tươi cầu trùng 15 ca Kết thu sau: Tỷ lệ nghi bệnh Newcastle 37,85%, viêm phế quản truyền nhiễm (36,43%), giun sán (17,86%), Marek (10,71%), bệnh C.CRD (17,14%), tụ huyết trùng (12,14%), bệnh cầu trùng (17,86%), Gumboro (3,57%), sổ mũi truyền nhiễm (2,86%) Kết thử kháng sinh đồ cho thấy E.coli nhạy với neomycin (90%), norfloxacin (80%), colistin (80%) Theo dõi hiệu điều trị 140 ca có 98 ca khỏi bệnh, 37 ca giảm bệnh, lại ca khơng khỏi bệnh iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cám ơn iii Tóm tắt luận văn .iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .2 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .3 Chương TỔNG QUAN 2.1 Bệnh virus 2.1.1 Bệnh Dịch tả (Newcastle Disease, ND) 2.1.2 Bệnh Marek (Marek’s Disease – MD) 2.1.3 Bệnh Viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious Bronchitis, IB) 11 2.2 Bệnh vi trùng 15 2.2.1 Bệnh tụ huyết trùng (Fowl cholera) 15 2.2.2 Bệnh sổ mũi truyền nhiễm (Infectious coryza) 18 2.2.3 Bệnh hấp mãn tính (CRD) 20 2.2.4 Bệnh Nấm phổi gia cầm 23 2.2.5 Bệnh cầu trùng 26 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 28 3.1 Thời gian địa điểm khảo sát 28 v 3.2 Đối tượng khảo sát 28 3.3 Nội dung khảo sát 28 3.3.1 Vật liệu .28 3.3.2 Phương pháp chẩn đoán lâm sàng 28 3.3.2.1 Lập biên mổ khám 28 3.3.2.2 Khám lâm sàng .29 3.3.2.3 Mổ khám .29 3.3.2.4 Cách mổ khám .29 3.3.3 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 30 3.3.3.1 Qui trình cắt mẫu vi thể .31 3.3.3.2 Nuôi cấy phân lập E.coli làm kháng sinh đồ 31 3.3.4 Xem tươi cầu trùng 34 3.4 Hiệu điều trị 34 3.5 Cơng thức tính tiêu khảo sát 34 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 35 4.1 Tình hình bệnh mổ chẩn đoán Bệnh Viện Thú Y .35 4.2 Tỷ lệ bệnh ghép mổ khám Bệnh Viện Thú Y 36 4.3 Triệu chứng bệnh tích chẩn đoán điều trị Bệnh Viện Thú Y 38 4.3.1 Bệnh Newcastle 38 4.3.2 Bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (IB) 41 4.3.3 Bệnh hấp mãn tính kết hợp với E.coli 44 4.3.4 Bệnh Marek 47 4.3.5 Bệnh cầu trùng 49 4.3.6 Bệnh giun sán 50 4.3.7 Bệnh tụ huyết trùng .50 4.4 Tỷ lệ bệnh theo tuần tuổi 51 4.5 Tỷ lệ ca bệnh phân bố theo địa phương 52 4.6 Tỷ lệ ca bệnh phân bố theo phương thức nuôi 53 vi 4.7 Tỷ lệ ca bệnh theo năm 55 4.7 Hiệu điều trị 56 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 62 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT NDV: Newcastle Disease Virus ND: Newcastle Disease HN: Haemagglutinin Neuraminidase Protien F: protein Fusion CEF: Chicken Embryo Fibrolast (tế bào sợi phôi gà) CEK: Chicken Embryo Kidney (tế bào thận gà) CPE: Cytopathic Effects (bệnh tích tế bào đặc hiệu) SC: Subcutaneous Injection (tiêm da) IM: Intramuscular (tiêm bắp) IV: Intravennous (tiêm tĩnh mạch) IB: Infectious Bronchitis CRD: Chronic Respiratory Disease MD: Marek’s Disease MG: Mycoplasma gallisepticum ILT: Infectious Laryngotracheitis IC: Infectious Coryza HTV: Herpesvirus of turkey BHI: Brain Heart Infurion Broth MCK: Mac Con Key NA: Nutrient Agar KIA: Kligler iron agar IMViC: Indol, Methyl red, Voges – Proskauer, Simon’s Citrate viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Các xét nghiệm 30 Bảng 4.1Tỷ lệ nghi bệnh chẩn đoán Bệnh Viện Thú Y 35 Bảng 4.2 Tỷ lệ bệnh đơn bệnh ghép mổ khám 36 Bảng 4.3 Tỷ lệ bệnh đơn bệnh ghép thịt đẻ 38 Bảng 4.4 Tần suất bệnh tích nghi Newcastle 39 Bảng 4.5 Tần suất bệnh tích nghi IB 41 Bảng 4.6 Kết kháng sinh đồ 46 Bảng 4.7 Tỷ lệ phân bố theo tuần tuổi 51 Bảng 4.8 Tỷ lệ bệnh phân bố theo địa phương 52 Bảng 4.9 Tỷ lệ bệnh theo phương thức nuôi 53 ix Qua bảng 4.8 ghi nhận Đồng Nai có tỷ lệ bệnh đem đến nhiều (37,14%) Bình Dương (21,43%), Long An (14,29%) Chúng tơi ghi nhận số ca mang đến từ Đồng Nai, Bình Dương, Long An chủ yếu Có thể nơi gần Bệnh viện Thú y, số lượng đàn khu vực nhiều nuôi thời gian dài nên nhiều dịch bệnh xảy Qua xử lý thống kê cho thấy khác biệt tỷ lệ bệnh phân bố theo địa phương rất có ý nghĩa với P < 0,001 4.6 Tỷ lệ ca bệnh phân bố theo phương thức nuôi Để tìm hiểu phương thức ni có ảnh hưởng đến tỷ lệ đàn mắc bệnh hay không tiến hành điều tra 140 ca mổ khám Bệnh Viện Thú Y mang đến từ nơi khác xếp thành kiểu chuồng ni trình bày bảng 4.9 Bảng 4.9 Tỷ lệ ca bệnh theo phương thức nuôi (n = 140) Phương thức Số ca Tỷ lệ (%) Lồng - sàn 65 46,43 Thả vườn 47 33,57 Nền trấu 28 20 Tổng cộng 140 100 Qua bảng 4.9 cho thấy tỷ lệ nhiễm bệnh cao phương thức nuôi trấu chiếm tỷ lệ (46,43%) thả vườn (33,57%) lồng - sàn (20%) Qua xử lý thống kê cho thấy khác biệt phương thức nuôi trấu, lồng sàn, thả vườn rất có ý nghĩa với P < 0,001 Trong thời gian thực tập điều tra số hộ ni trấu tỷ lệ nhiễm bệnh Newcastle, cầu trùng chiếm tỷ lệ cao Nguyên nhân bệnh nuôi trấu nuôi nhốt với mật độ cao, chất độn chuồng không thay thường xuyên tạo điều kiện cho vi sinh vật gây bệnh tồn tại, phát triển, tiếp xúc với mầm bệnh thường xuyên 53 4.8 Hiệu điều trị Các bệnh virus khơng có thuốc điều trị đặc hiệu dùng loại thuốc giải độc giải độc gan (Heparenol 1ml/1lit nước) hay giải độc thận (Phosretic 1gam/1 lit nước), dùng thêm điện giải vitamin C để tăng sức đề kháng, dùng thêm kháng sinh chống phụ nhiễm Khi dùng kháng sinh để phòng trị hỏi xem người chăn nuôi dùng kháng sinh Việc sử dụng kháng sinh dựa vi khuẩn nghi nhiễm không dùng lại kháng sinh Bệnh Newcastle: chủng lại vaccine liều gấp đơi (2 liều/con) nhỏ mắt, nhỏ mũi Đây không liệu pháp điều trị mà dùng phương pháp dập dịch với mục đích cho dịch qua nhanh Cho uống đường, vitamin tổng hợp Nếu có phụ nhiễm cho uống kháng sinh tùy theo phụ nhiễm tình hình sử dụng kháng sinh thực tế trại Dùng thuốc đặc trị cho cầu trùng dùng amprolium 0,012 – 0,025 % pha nước uống – ngày Cũng dùng toltrazuril (Baycox 2,5%) 1ml/ lít nước uống ngày Anticoc (sulfaquinoxaline+ diaverdine), phòng 1g/1 lít nước uống 2g / kg thức ăn ngày Giun: sử dụng Fenbendazole liều 100 ppm thức ăn, cho ăn ngày liền Mebendazole liều 60 ppm, cho ăn ngày liền Sán dùng: Praziquantel liều 10 mg/kg, uống Niclosamide liều 20 mg/kg, uống 2-6 ngày liền, Febantel liều 30 mg/kg cho uống Bệnh CRD C.CRD dùng florfenicol + doxycycline (trộn thức ăn, nước uống liên tục 5-7 ngày), giải độc gan heparenol, thận phosretic, vitamin C, chất điện giải Bệnh tụ huyết trùng dùng nhóm quinolone, marcrolide, phenicol ngồi bổ sung đường điện giải vitamin C Hiệu điều trị: thời gian khảo sát, tiến hành liên lạc với chủ nuôi để theo dõi hiệu điều trị Do điều kiện khách quan không trực tiếp tới trại mà theo dõi hiệu điều trị thông qua liên lạc điện thoại Kết liên lạc với 140 ca bệnh mang tới Bệnh Viện Thú Y Trong có 54 98 ca khỏi bệnh, 37 ca giảm bệnh, ca không khỏi bệnh, ca không khỏi bệnh thường hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không thực chủng ngừa vaccine Ngoài việc điều trị cụ thể ca bệnh, chúng tơi ghi nhận vấn đề nhà chăn ni thực chưa ví dụ như: quản lý chăm sóc, cách cấp thuốc, qui trình chủng ngừa, có lời khun cho chủ ni thực tốt đợt sau 55 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập tốt nghiệp Bệnh Viện Thú Y theo dõi 140 ca mổ khám có 98 ca thịt 42 ca đẻ ghi nhận kết sau: Newcastle (37,85%), viêm phế quản truyền nhiễm (IB) (36,43%), C.CRD (17,14%), giun sán (17,86%), cầu trùng (17,86%) gây thiệt hại kinh tế lớn cho nhà chăn nuôi Tỷ lệ bệnh ghép chiếm đa số (50,01%) bệnh ghép bệnh (43,58%), bệnh ghép bệnh (6,43%) Bệnh Newcastle, viêm phế quản truyền nhiễm (IB) nổ riêng lẻ mà thường ghép với bệnh khác (> 90%) làm tỷ lệ chết cao gây khó khăn cho cơng tác chẩn đốn điều trị Ngoài ra, bệnh khác Tụ huyết trùng, Marek, … thường xuyên xảy Bệnh xảy lứa tuổi chủ yếu xảy giai đoạn 7-8 tuần tuổi bệnh chẩn đoán điều trị Bệnh viện Thú Y thường đến từ nơi sau: Đồng Nai, Bình Dương, Long An chủ yếu nuôi dạng chuồng dễ xảy bệnh 5.2 Đề nghị Khi có bệnh người dân nên mang đến Bác sỹ thú y, cở sở chẩn đốn để tìm bệnh sớm, tránh việc điều trị không làm thiệt hại nhiều Tăng cường phòng bệnh tốt cho vaccine đầy đủ, hợp lý, quy trình Sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn, tránh tượng kháng thuốc vi khuẩn Thường xuyên tổ chức hội thảo, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, thú y để nâng cao chuyên môn cho nhà chăn nuôi 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Thị Trà An, 2006 Kháng sinh cho vật nuôi NXB Đà Nẵng Mai Hoàng Anh, 2003 Khảo sát số bệnh thường gặp BệnhThú Y Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Luận văn tốt nghiệp khoa chăn nuôi thú y, ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh Nguyễn Xn Bình, 1999 Kỹ thuật chăn ni phòng trị bệnh cho NXB Tổng Hợp Đồng Nai Bùi Thanh Hà, 2005 Hỏi – Đáp bệnh gia cầm.NXB Thanh Hóa Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Thị Kim Loan, 2009 Thực hành nghiên cứu Vi Sinh Vật NXB Nông Nghiệp TP HCM Nguyễn Thị Minh Hòa, 2002 Khảo sát số bệnh thường gặp mổ khám BệnhThú Y Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Luận văn tốt nghiệp khoa chăn nuôi thú y, ĐH Nông Lâm Hồ Chí Minh Lê Hữu Khương, 2008 Bài giảng ký sinh trùng thú y Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Nguyễn Thị Phước Ninh, 2009 Bài giảng truyền nhiễm gia cầm Tủ sách Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm virus Tủ sách Trường 57 Đại Học Nông Lâm TP HCM 10 Huỳnh Thanh Kim Tâm, 2000 Khảo sát số bệnh thường gặp BệnhThú Y Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Luận văn tốt nghiệp khoa chăn ni thú y, ĐH Nơng Lâm Hồ Chí Minh 11 Trần Trung Tấn, 2010 Khảo sát bệnh mổ khám bệnh viện Thú Y Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Luận văn tốt nghiệp khoa chăn ni thú y, ĐH Nơng Lâm Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Văn Thanh, 2008 Phương pháp chủ động phòng điều trị bệnh cúm gia cầm (H5N1) NXB Hà Nội 13 Đỗ Đức Toàn, 2001 Khảo sát số bệnh thường gặp mổ khám BệnhThú Y Trường ĐH Nông Lâm TP HCM Luận văn tốt nghiệp khoa chăn nuôi thú y, ĐH Nơng Lâm tp.Hồ Chí Minh 14 Trần Minh Vũ, (4/2012) Khảo sát bệnh thường gặp bệnh viện thú y trường Đại Học Nông Lâm Luận Văn Tốt Nghiệp 58 PHỤ LỤC Phụ Lục Trường Đại Học Nơng LâmTp HCM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bệnh Viện Thú Y ****** ĐT: 08.38967596 Fax: 08.38967596 BIÊN BẢN MỔ KHÁM Ngày: Số hồ sơ: I CƠ SỞ CHĂN NUÔI Họ tên chủ chăn ni: Địa chỉ: Số điện thoại: Lồi súc vật: Giống: Tuổi: Màu sắc: Phái tính: Trọng lượng: Số thú mổ khám: Sống: Chết: 59 II BỆNH SỬ: Tổng đàn có thú bệnh: Số thú bệnh: Tỷ lệ bệnh: Số thú chết: Tỷ lệ chết: Tỉ lệ loại: Tỷ lệ điều trị khỏi bệnh: Triệu chứng lâm sàng: Điều trị trại: Phòng bệnh thực hiện: Quy trình chùng ngừa vaccine trại: Hệ thống chuồng trại: Thức ăn sử dụng: III KẾT QUẢ MỔ KHÁM IV CHẨN ĐỐN PHỊNG THÍ NGHIỆM Huyết học huyết học: 60 Vi sinh vật: Ký sinh trùng: Bệnh tích vi thể: Chẩn đoán khác : V CHẨN ĐOÁN QUA KẾT QUẢ MỔ KHÁM Phụ trách mổ khám Trưởng bệnh viện thú y 61 Phụ lục Bảng đường kính vòng tròn vơ khuẩn chuẩn Đĩa kháng sinh Ký hiệu Hàm Đường kính vòng tròn vơ lượng() khuẩn (mm) Kháng Trung gian Nhạy Ampicillin Am 10 ≤ 13 14 - 16 ≥ 17 Amoxicillin Ax 10 ≤ 13 14 - 16 ≥ 17 Cephalexin Cp 30 ≤ 14 15 - 17 ≥ 18 Cu 30 ≤ 14 15 - 22 ≥ 23 Gentamycin Ge 10 ≤ 12 13 - 14 ≥ 15 Kanamycin Kn 30 ≤ 13 14 - 17 ≥ 18 Tobramycin Tb 10 ≤ 12 13 - 14 ≥ 15 Streptomycin Sm 10 ≤ 11 12-14 ≥ 15 Tetracycline Te 30 ≤ 14 15 - 18 ≥ 19 Doxycycline Dx 30 ≤ 12 13 - 15 ≥ 16 Ciprofloxacin Ci ≤ 15 16 - 20 ≥ 21 Norfloxacin Nr 10 ≤ 12 13 - 15 ≥ 17 Bactrim Bt 25 ≤ 10 11- 15 ≥ 16 Neomycine Ne 30 ≤ 12 13 - 16 ≥ 17 Colistin Co 10 ≤ - 10 ≥ 11 Cefuroxime acetil 62 Phụ Lục Chi-Square Test: Tỷ lệ mổ khám Expected counts are printed below observed counts Newcastle Bệnh không bệnh 53 87 24.33 115.67 33.772 7.105 Total 140 IB 51 24.33 29.224 89 115.67 6.148 C.CRD 24 24.33 0.005 116 115.67 0.001 140 Giun sán 25 24.33 0.018 115 115.67 0.004 140 17 24.33 2.210 123 115.67 0.465 140 25 24.33 0.018 115 115.67 0.004 140 Marek 15 24.33 3.580 125 115.67 0.753 140 Coryza 24.33 16.991 136 115.67 3.574 140 Gumboro 24.33 15.361 135 115.67 3.232 140 219 1041 THT Cầu trùng Total 140 1260 Chi-Sq = 122.463, DF = 8, P-Value = 0.000 63 Chi-Square Test: Tỷ lệ bệnh Newcastle theo tuần tuổi Skipping rows and/or columns filled with zeros Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Bệnh 10.60 1.996 3-4 5-6 10.60 1.223 7-8 không bệnh 47 42.40 0.499 Total 53 46 42.40 0.306 53 24 29 10.60 42.40 16.940 4.235 53 9-60 12 10.60 0.185 > 60 10.60 4.109 49 42.40 1.027 53 53 212 265 Total 41 42.40 0.046 53 Chi-Sq = 30.566, DF = 4, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tỷ lệ bệnh IB theo tuần tuổi Skipping rows and/or columns filled with zeros Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts 3-4 Bệnh 10.20 2.651 5-6 10.20 1.729 7-8 11 10.20 0.063 không bệnh 46 40.80 0.663 45 40.80 0.432 40 40.80 0.016 Total 51 51 51 64 9-60 10.20 1.004 >60 44 40.80 0.251 51 22 10.20 13.651 29 40.80 3.413 51 51 204 255 Total Chi-Sq = 23.873, DF = 4, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tỷ lệ bệnh giun sán theo tuần tuổi Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts 3-4 Bệnh 5.00 0.200 Không bệnh 21 20.00 0.050 Total 25 5-6 5.00 0.000 20 20.00 0.000 25 7-8 11 5.00 7.200 14 20.00 1.800 25 9-60 5.00 1.800 23 20.00 0.450 25 >60 5.00 0.800 22 20.00 0.200 25 100 125 Total 25 Chi-Sq = 12.500, DF = 4, P-Value = 0.014 Chi-Square Test: Tỷ lệ bệnh cầu trùng theo tuần tuổi Skipping rows and/or columns filled with zeros Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts 3-4 5-6 Bệnh 6.25 2.890 không Bệnh 23 18.75 0.963 21 Total 25 25 65 6.25 0.810 7-8 12 6.25 5.290 9-60 Total 6.25 0.090 25 18.75 270 13 18.75 1.763 25 18 18.75 0.030 25 75 100 Chi-Sq = 12.107, DF = 3, P-Value = 0.007 Chi-Square Test: Tỷ lệ C.CRD theo tuần tuổi Skipping rows and/or columns filled with zeros Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Bệnh 4.80 1.633 không bệnh 22 19.20 0.408 5-6 4.80 0.675 21 19.20 0.169 24 7-8 12 4.80 10.800 12 19.20 2.700 24 9-60 4.80 0.008 19 19.20 0.002 24 >60 4.80 1.633 22 19.20 0.408 24 24 96 3-4 Total Total 24 120 Chi-Sq = 18.438, DF = 4, P-Value = 0.001 cells with expected counts less than Chi-Square Test: Tỷ lệ bệnh theo địa phương Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Đồng Nai Bệnh 52 không bệnh 88 Total 140 66 Bình Dương Long An Tiền Giang 23.33 35.219 116.67 7.044 30 23.33 1.905 110 116.67 0.381 20 23.33 0.476 140 120 116.67 0.095 140 15 23.33 2.976 125 116.67 0.595 140 Tây Ninh 12 23.33 5.505 128 116.67 1.101 140 Nơi khác 11 23.33 6.519 129 116.67 1.304 140 140 700 840 Total Chi-Sq = 63.120, DF = 5, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Tỷ lệ bệnh theo phương thức nuôi Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts lồng - sàn Thả vườn Bệnh 28 46.67 7.467 không bệnh 112 93.33 3.733 Total 140 47 46.67 0.002 93 93.33 0.001 140 Nền trấu 65 46.67 7.202 75 93.33 3.601 140 Total 140 280 420 Chi-Sq = 22.007, DF = 2, P-Value = 0.000 67 ... hiệu điều trị 140 ca gà có 98 ca khỏi bệnh, 37 ca giảm bệnh, lại ca khơng khỏi bệnh iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cám ơn ... suốt thời gian học tập thực đề tài Q thầy Trường Đại học Nông Lâm khoa Chăn Nuôi Thú Y truyền đạt trang bị kiến thức cho tơi suốt q trình học tập trường TS Nguyễn Thị Phước Ninh Th.S Nguyễn Thị... Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Ngày ……tháng……năm 2012 Giáo viên hướng dẫn Thư Kí Hội Đồng TS
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN GÀ ĐƯỢC MỔ KHÁM TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP TRÊN GÀ ĐƯỢC MỔ KHÁM TẠI BỆNH VIỆN THÚ Y TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay