HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BIOTIC LÊN TĂNG TRỌNG VÀ SỨC KHỎE CỦA ĐÀN HEO TỪ 70 ĐẾN 130 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

70 23 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ***************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BIOTIC LÊN TĂNG TRỌNG SỨC KHỎE CỦA ĐÀN HEO TỪ 70 ĐẾN 130 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HỒNG VÂN Lớp: DH07DY Ngành: Dược thú y Niên khóa: 2007 – 2012   Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ************** TRẦN THỊ HỒNG VÂN HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BIOTIC LÊN TĂNG TRỌNG SỨC KHỎE CỦA ĐÀN HEO TỪ 70 ĐẾN 130 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI PHÚ SƠN Khố luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y chuyên ngành dược Giáo viên hướng dẫn PGS.TS LÂM THỊ THU HƯƠNG Tháng 8/2012 i   LỜI CẢM ƠN Kính dâng cha mẹ Cha mẹ sinh thành, ni dưỡng suốt đời hi sinh để ngày hơm Thành kính ghi ơn PGS.TS Lâm Thị Thu Hương tận tình hướng dẫn giúp đỡ suốt q trình thực tập hồn thành luận văn Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y – Bộ Môn Bệnh Lý - Ký Sinh Cùng tồn thể q thầy, q tận tình giúp đỡ, dạy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm q báu cho tơi suốt thời gian học tập Chân thành biết ơn Ban giám đốc công ty cổ phần Chăn Nuôi Phú Sơn Các anh chị công tác trại heo công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành tốt q trình thực tập Cơng ty liên doanh Bio – Pharmachemie hỗ trợ tơi phần vật chất thí nghiệm Cám ơn Tất bạn lớp Dược Thú Y 33 lớp động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài ii   XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Thị Hồng Vân Tên luận văn: “Hiệu chế phẩm Biotic lên tăng trọng sức khỏe đàn heo từ 70 đến 130 ngày tuổi trại heo công ty cổ phần chăn ni Phú Sơn” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y ngày tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS Lâm Thị Thu Hương iii   TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài “Hiệu chế phẩm Biotic lên tăng trọng sức khỏe đàn heo từ 70 đến 130 ngày tuổi trại heo công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn” tiến hành trại heo công ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai Thời gian từ ngày 21/02/2012 đến ngày 15/05/2012 Thí nghiệm 150 heo chia thành đợt thí nghiệm, đợt phân làm lô, lô gồm 25 Lô đối chứng: sử dụng thức ăn trại Lô thí nghiệm 1: sử dụng thức ăn trại bổ sung g Biotic/kg thức ăn Lơ thí nghiệm 2: sử dụng thức ăn trại bổ sung g Biotic/kg thức ăn Kết thí nghiệm : Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) cao lơ thí nghiệm (678 ± 106,10), thấp lô đối chứng (641,90 ± 99,30) lơ thí nghiệm (647,5 ± 114,50) Hệ số chuyển biến thức ăn (kg thức ăn/kg tăng trọng) cao lô đối chứng (2,47  0,03), thấp lơ thí nghiệm (2,41  0,05) lơ thí nghiệm (2,45  0,01) Tỷ lệ ngày tiêu chảy cao lơ đối chứng (3,23 %), thấp lơ thí nghiệm (2,20 %) lơ thí nghiệm (2,50 %) Tỷ lệ ngày biểu bệnh hơ hấp cao lô đối chứng (6,17 %), thấp lơ thí nghiệm (4,77 %) lơ thí nghiệm (4,97 %) Chi phí cho kg tăng trọng cao lô đối chứng (17.040 đồng/kg), thấp lơ thí nghiệm (16.984 đồng/kg) lơ thí nghiệm (16.993 đồng/kg) iv   MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Xác nhận giáo viên hướng dẫn iii Tóm tắt luận văn iv Mục lục v Danh mục chữ viết tắt .ix Danh mục bảng x Danh mục hình xi Danh mục biểu đồ xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Nhu cầu dinh dưỡng heo thịt 2.2 Đặc điểm sinh lý tiêu hóa heo thịt 2.2.1 Sự tiêu hóa 2.2.2 Thành phần hệ vi sinh vật đường ruột 2.2.3 Mối liên hệ hệ vi sinh vật đường ruột sức khỏe động vật 2.3 Bệnh tiêu chảy nguyên nhân gây tiêu chảy heo thịt 2.3.1 Bệnh tiêu chảy 2.3.2 Nguyên nhân tác hại bệnh tiêu chảy 2.3.2.1 Bệnh tiêu chảy nhiễm virus vi khuẩn 2.3.2.2 Bệnh tiêu chảy nhiễm ký sinh trùng 2.3.2.3 Bệnh nấm độc tố nấm v   2.3.2.4 Bệnh quản lý chăm sóc điều kiện ngoại cảnh 2.4 Khuynh hướng cải thiện đường ruột 2.5 Sơ lược chế phẩm Biotic 10 2.5.1 Tác dụng vi sinh vật lợi chế phẩm Biotic 10 2.5.1.1 Tác dụng Lactobacillus acidophillus 10 2.5.1.2 Tác dụng Bacillus subtilis 11 2.5.1.3 Tác dụng nấm men Saccharomyces serevisiae 11 2.5.1.4 Tác dụng nấm mốc Aspergillus oryzae 12 2.5.2 Vai trò chế phẩm Biotic 12 2.5.2.1 Ảnh hưởng lợi vi sinh vật chế phẩm Biotic 12 2.5.2.2 Ảnh hưởng lợi vi sinh vật chế phẩm đến tính miễn dịch đường tiêu hóa 12 2.5.2.3 Tác dụng thức ăn lên men sau trộn chế phẩm Biotic 13 2.5.3 Cách sử dụng chế phẩm Biotic 14 2.6 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu 14 2.6.1 Nghiên cứu nước 14 2.6.2 Nghiên cứu nước 15 2.7 Giới thiệu sơ lược trại chăn nuôi heo Phú Sơn 16 2.7.1 Vị trí địa lý 16 2.7.2 Lịch sử hình thành phát triển 16 2.7.3 Các sản phẩm chủ yếu trại 17 2.7.4 Quy mô sản xuất 17 2.7.5 Điều kiện chăn nuôi heo thịt 18 2.7.5.1 Chuồng trại 18 2.7.5.2 Nước uống 19 2.7.5.3 Thức ăn dùng thí nghiệm 19 2.7.5.4 Chăm sóc ni dưỡng 20 2.7.5.5 Điều trị bệnh cho heo thịt 21 2.7.6 Quy trình vệ sinh thú y tiêm phòng 22 vi   2.7.6.1 Quy trình vệ sinh thú y 22 2.7.6.2 Quy trình tiêm phòng số bệnh trại 24 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 26 3.1.1 Thời gian 26 3.1.2 Địa điểm 26 3.2 Đối tượng thí nghiệm 26 3.3 Vật liệu thí nghiệm 26 3.4 Nội dung nghiên cứu 26 3.5 Phương pháp nghiên cứu 27 3.5.1 Nội dung 1: Đánh giá hiệu chế phẩm Biotic lên tăng trọng sức khỏe heo từ 70 đến 130 ngày tuổi 27 3.5.1.1 Bố trí thí nghiệm 27 3.5.1.2 Đánh giá khả tăng trưởng heo 27 3.5.1.3 Đánh giá sức khỏe heo 27 3.5.2 Nội dung 2: So sánh hiệu kinh tế lơ thí nghiệm 28 3.6 Cơng thức tính xử lý số liệu 28 3.6.1 Cơng thức tính 28 3.6.2 Xử lý số liệu 28 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Đánh giá hiệu chế phẩm Biotic lên tăng trọng sức khỏe heo từ 70 đến 130 ngày tuổi 29 4.1.1 Đánh giá khả tăng trưởng heo 29 4.1.1.1 Trọng lượng bình quân 29 4.1.1.2 Tăng trọng bình quân tăng trọng tuyệt đối 31 4.1.1.3 Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển biến thức ăn 35 4.1.2 Đánh giá sức khỏe heo 36 4.1.2.1 Tỷ lệ ngày tiêu chảy 36 4.1.2.2 Tỷ lệ ngày biểu bệnh hơ hấp 38 vii   4.1.2.3 Tỷ lệ ngày mắc bệnh khác 40 4.2 So sánh hiệu kinh tế lơ thí nghiệm 40 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 49 viii   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐC : Đối chứng TN : Thí nghiệm TL : Trọng lượng TLBQ : Trọng lượng bình quân TT : Tăng trọng TTBQ : Tăng trọng bình quân TTTĐ : Tăng trọng truyệt đối LTATT : Lượng thức ăn tiêu thụ TĂ : Thức ăn HSCBTA : Hệ số chuyển biến thức ăn TLNCTC : Tỷ lệ ngày tiêu chảy TLNC BHBHH : Tỷ lệ ngày biểu bệnh hơ hấp HB : Hậu bị FMD (Foots and Mouth Disease) : Bệnh lở mồm long móng PRRS (Porcine Reproductive Respiratory Syndrome) : Hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp trên  ME (Metabolizable energy) : Năng lượng trao đổi NRC (National Research Council) : Hội đồng nghiên cứu quốc gia ix     5.2 ĐỀ NGHỊ Khuyến cáo sở, trang trại hộ chăn nuôi bổ sung chế phẩm Biotic với liều g/kg TĂ vào phần heo thịt để làm tăng hiệu kinh tế chăn nuôi Tiếp tục thử nghiệm bổ sung chế phẩm Biotic với mức độ khác để tìm liều dùng thích hợp nhằm đạt hiệu cao Tăng số lượng heo, số lần lặp lại thời gian thí nghiệm để đánh giá rõ mức độ ảnh hưởng chế phẩm tăng trọng, khả tiêu hoá thức ăn chống đỡ số bệnh đường tiêu hóa 44     TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN TIẾNG VIỆT Nguyễn Đức Duy Anh, 2005 Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối enzyme vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng Lê Ngọc Mỹ, 1995 Bệnh đường tiêu hóa lợn Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Ngọc Hải, 2005 Giáo trình vi sinh đại cương Tài liệu giảng dạy Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Thái Quốc Hiếu, 2002 Ảnh hưởng việc bổ sung kháng sinh chế phẩm sinh học vào thức ăn để phòng tiêu chảy E.coli heo tỉnh Tiền Giang Luận văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM Nguyễn Quế Hoàng, 2006 Khảo sát hiệu sử dụng acid hữu probiotics thay kháng sinh việc phòng ngừa tiêu chảy kích thích sinh trưởng heo cai sữa heo thịt Luận văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM Kevin Liu, 2002 Chế phẩn bổ sung acid hữu – báo cáo chế kết thử nghiệm heo Kemin industries (Asia) Pte Co Ltd., Singapore Lã Văn Kính, 2002 Kết nghiên cứu số biện pháp thay sử dụng kháng sinh phần thức ăn lợn thịt Tạp chí Nơng Nghiệp phát triển nơng thơn (9): 840 – 841 Phạm Sỹ Lăng, 2009 Sổ tay thầy thuốc thú y, tập III, bệnh đường tiêu hóa gia súc kỹ thuật phòng trị Nxb Nơng Nghiệp, Hà Nội, 202 trang Dương Thanh Liêm ctv, 2002 Ảnh hưởng acid hữu heo nái heo Việt Nam Kemin industries (Asia) Pte Co Ltd Singapore 10 Dương Thanh Liêm, 2002 Những khuynh hướng việc sử dụng chấ phụ gia bổ sung vào thức ăn gia súc Kemin industries (Asia) Pte Co Ltd Singapore 45     11 Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2002 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nxb Nông Nghiệp 12 Dương Thanh Liêm, 2005 Probiotic Tài liệu giảng dạy cao học chăn nuôi Thú Y Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Võ Văn Ninh, 2007 Kỹ thuật chăn nuôi heo NXB trẻ 14 Trần Thị Đoan Oanh, 2007 Thử nghiệm bổ sung chế phẩm probiotics (Bet – Animal) vào thức ăn nuôi heo từ cai sữa đến hạ thịt Luận văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM 15 Phạm Bảo Phán, 2006 So sánh ảnh hưởng hai chế phẩm Yeast Powder Rovabio Excel AP 10% lên sinh trưởng hệ số chuyển biến thức ăn heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Như Pho Trần Thị Thu Thủy, 2003 Tác dụng probiotic đến bệnh tiêu chảy heo Hội nghị khoa học chuyên ngành chăn nuôi thú y Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 17 Đặng Minh Phước, 2011 Nghiên cứu ứng dụng số chế phẩm acid hữu cơ, probiotic, thảo dược thay kháng sinh thức ăn heo cai sữa Luận án tiến sĩ Nông Nghiệp Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM 18 Nguyễn Vĩnh Phước, 1977 Vi sinh vật học thú y, tập II Nxb đại học trung học Hà Nội 19 Lê Mai Anh Quang, 2008 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học BIO – TN lên khả tăng trọng heo thịt giai đoạn 20 – 70 kg Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM 20 Nguyễn Hữu Quân, 2009 Tuyển chọn nuôi cấy Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo – β – 1,4 glucanase xác định tính chất lý hóa Luận văn thạc sĩ khoa học sinh học Đại học Thái Nguyên Trường đại học Sư Phạm 21 Phan Thị Ngọc Thảo, 2005 Khảo sát hiệu sử dụng potassium diformat thay kháng sinh việc phòng bệnh tiêu chảy heo giai đoạn sau cai sữa kích thích sinh trưởng giai đoạn nuôi thịt Luận văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM 46     22 Trần Thị Thu Thủy, 2003 Khảo sát tác dụng thay kháng sinh probiotic phòng ngừa tiêu chảy heo Luận văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM 23 Nguyễn Văn Thưởng ctv, 1995 Nuôi lợn thịt lớn nhanh nhiều nạc Nxb Nông Nghiệp 24 Trần Ngọc Toàn, 2007 So sánh hiệu việc bổ sung chế phẩm Enzymelaza Rovabio Excel AP 10% lên sinh trưởng khả đề kháng bệnh heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM 25 Nguyễn Ngọc Tuân – Trần Thị Dân, 1999 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Nông Nghiệp, TP HCM 26 Nguyễn Khắc Tuấn, 1996 Tuyển chọn số chủng nấm men từ bánh men rượu cổ truyền để sản xuất số chế phẩm sử dụng chăn ni lợn Luận văn phó tiến sĩ khoa học nông nghiệp trường đai học Nông Nghiệp I Hà Nội 27 Nguyễn Khắc Tuấn, 1996 Vi sinh vật học Trường đai học Nông Nghiệp I Hà Nội 28 Lê Nguyễn Minh Sang, 2010 Thử nghiệm bổ sung chế phẩm MFEED vào phần heo sau cai sữa từ 35 đến 60 ngày tuổi heo nuôi thịt Luận văn thạc sĩ khoa học Nông Nghiệp Tủ sách Đại Học Nông Lâm Tp HCM 29 Tài liệu khuyến Nông, 2006 Hướng dẫn kĩ thuật nuôi heo thịt Sở Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn tỉnh Đồng Nai PHẦN TIẾNG NƯỚC NGOÀI Gautheir R., 2002 The mode of action of acidifiers and the interest they generate in the growing – finishing phare Current Development in Pig Production French Association of Swine Practitioners, spp 16 Hadani A and Ratner D., 2002 Probactrix probiotic in the prevention diarrhoea of piglet Israel Veterinary Medical Association 57(4):109 – 120 Kyriakis S C , Tsiloyiannis V K , Vlemmas J , 1999 The effect of probiotics LSP 122 on the control of post – weaning diarrhea syndrome of piglets Research in Veterinary Science 67 (3): 223 – 228 47     Meydani, and Ha ,2000 Immunologic effects of yogurt Nutritional Health 71: 861 – 872 NRC 1998 Nutrient requirements of swine ( Tenth revised edition) USA Taras D , Vahien W , Macha M And Simon O , 2006 Performance, diarrhea incidence, and occurrence of Escherichia coli virulence genes during long term administration of a probiotic Enterococcus faecium strain to sows and piglets Toural of Animal Science 84: 608 – 617 Tannock G W ,1997 Probiotic properties of lactic acid bacteria: plenty of scope for fundamental R & D Trends in Biotechology 15 (7): 270 – 274 Saarela, M., Mogensen, G et al, 2000 Probiotic bacteria: safety, funtional and technologycal properties Journal of Biotechnology 84: 197 – 215 < http://www.elsevier.com/locate/jbiotec> Salminel S., et al, 1996 Probiotics and stabilisation of the gut mucosul barrier Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition (1): 53 – 53 10 Spark M ,2004 Yeast (different sources and levels) as protein source in diets of reared piglets: Effects on protein digestibility and n – metalbolism Proceedings of the 18th IPVS congress, Hamburg, Germany 11 Reverdin S G et al, 1996 Effect of a probiotic yeast in lactating ruminat: in teraction with dietary nitrogen level Animal Feed Sience and Technology 63 (1 – 4): 149 – 162 12 Valeur E.C, 2004 Colonization and immune by lactobcillus reuteri ATTCC 55730 in the humman gastrointestinal tract Journal of Applied Microbiology 70: 1176 – 1181 13 Williams B A, 2001 Microbial activitives of faeces from unweaned and adult pig, in relation to selected fermen table carbohydrates Hohenheim university, Germany, p 230 – 240 48     PHỤ LỤC XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ PHẦN 1: CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG So sánh trọng lượng bình qn đầu thí nghiệm lơ ĐC, lô TN lô TN hai đợt Source DF SS MS lô 0,0 0,0 Error 147 3118,6 21,2 Total 149 3118,6 S = 4,606 R-Sq = 0,00% Level N 50 50 50 Mean 29,220 29,200 29,200 StDev 4,591 4,664 4,562 F 0,00 P 1,000 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -28,00 28,70 29,40 30,10 So sánh trọng lượng bình quân cuối thí nghiệm lơ ĐC, lơ TN lơ TN hai đợt Source DF SS MS lô 134 67 Error 147 16999 116 Total 149 17133 S= 10,75 R-Sq = 0,78% Level N 50 50 50 Mean 67,73 68,05 69,88 StDev 10,28 11,31 10,65 F 0,58 P 0,561 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -65,0 67,5 70,0 72,5 So sánh tăng trọng bình qn lơ ĐC, lơ TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 4,138 Level N 25 25 SS MS F P 3,0 3,0 0,17 0,678 821,9 17,1 824,9 R-Sq = 0,36% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev + -+ -+ -+ 43,698 2,761 ( * ) 44,188 5,160 ( * ) + -+ -+ -+ 42,0 43,0 44,0 45,0 49     So sánh tăng trọng bình quân lô ĐC lô TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 3,003 Level N 25 25 SS MS 69,01 69,01 432,79 9,02 501,79 R-Sq = 13,75% Mean 43,698 46,048 StDev 2,761 3,226 F 7,65 P 0,008 R-Sq(adj) = 11,96% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 43,2 44,4 45,6 46,8 So sánh tăng trọng bình quân lô TN lô TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 4,303 Level N 25 25 SS MS F P 43,2 43,2 2,34 0,133 888,8 18,5 932,1 R-Sq = 4,64% R-Sq(adj) = 2,65% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev -+ -+ -+ -+-44,188 5,160 ( -* ) 46,048 3,226 ( -* -) -+ -+ -+ -+-43,5 45,0 46,5 48,0 So sánh tăng trọng bình qn lơ ĐC, lơ TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 3,099 Level N 25 25 SS MS 0,42 0,42 461,00 9,60 461,42 R-Sq = 0,09% Mean 33,328 33,512 StDev 2,985 3,209 F 0,04 P 0,835 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 32,20 32,90 33,60 34,30 So sánh tăng trọng bình qn lơ ĐC, lô TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 3,254 Level N 25 25 SS MS F P 49,0 49,0 4,63 0,037 508,3 10,6 557,3 R-Sq = 8,79% R-Sq(adj) = 6,89% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev -+ -+ -+ -+ -33,328 2,985 ( * ) 35,308 3,503 ( * ) -+ -+ -+ -+ -32,4 33,6 34,8 36,0 50     So sánh tăng trọng bình qn lơ TN lơ TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 3,359 Level N 25 25 SS MS F P 40,3 40,3 3,57 0,065 541,7 11,3 582,0 R-Sq = 6,93% R-Sq(adj) = 4,99% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev + -+ -+ -+ 33,512 3,209 ( * -) 35,308 3,503 ( * ) + -+ -+ -+ 32,4 33,6 34,8 36,0 So sánh tăng trọng bình qn lơ ĐC, lô TN lô TN đợt Source DF SS MS lô 135,7 67,8 Error 147 6038,2 41,1 Total 149 6173,8 S = 6,409 R-Sq = 2,20% Level N 50 50 50 Mean 38,513 38,850 40,678 StDev 5,961 6,867 6,367 F 1,65 P 0,195 R-Sq(adj) = 0,87% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -37,5 39,0 40,5 42,0 10 So sánh tăng trọng tuyệt đối lô ĐC lô TN đợt Source DF Lô Error 48 Total 49 S = 68,97 Level N 25 25 SS MS 832 832 228323 4757 229156 R-Sq = 0,36% Mean 728,31 736,47 StDev 46,02 86,00 F 0,17 P 0,678 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 704 720 736 752 11 So sánh tăng trọng tuyệt đối lô ĐC lô TN đợt Source DF Lô Error 48 Total 49 S = 50,05 Level N 25 25 SS MS 19169 19169 120220 2505 139388 R-Sq = 13,75% Mean 728,31 767,47 StDev 46,02 53,77 F 7,65 P 0,008 R-Sq(adj) = 11,96% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 720 740 760 780 12 So sánh tăng trọng tuyệt đối lô TN lô TN đợt Source Lô DF SS 12013 MS 12013 F 2,34 P 0,133 51     Error 48 Total 49 S = 71,72 Level N 25 25 246896 5144 258909 R-Sq = 4,64% Mean 736,47 767,47 StDev 86,00 53,77 R-Sq(adj) = 2,65% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+-725 750 775 800 So sánh tăng trọng tuyệt đối lô ĐC lô TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 51,65 Level N 25 25 SS MS 118 118 128053 2668 128171 R-Sq = 0,09% Mean 555,47 558,53 StDev 49,75 53,49 F 0,04 P 0,835 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 540 552 564 576 So sánh tăng trọng tuyệt đối lô ĐC lô TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 54,24 Level N 25 25 SS MS 13612 13612 141204 2942 154816 R-Sq = 8,79% Mean 555,47 588,47 StDev 49,75 58,39 F 4,63 P 0,037 R-Sq(adj) = 6,89% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -540 560 580 600 16 So sánh tăng trọng tuyệt đối lô TN lô TN đợt Source DF lô Error 48 Total 49 S = 55,99 Level N 25 25 SS MS 11200 11200 150477 3135 161677 R-Sq = 6,93% Mean 558,53 588,47 StDev 53,49 58,39 F 3,57 P 0,065 R-Sq(adj) = 4,99% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ 540 560 580 600 17 So sánh tăng trọng tuyệt đối lô ĐC, lô TN TN đợt Source DF SS MS F P lô 37692 18846 1,65 0,195 Error 147 1677271 11410 Total 149 1714963 S = 106,8 R-Sq = 2,20% R-Sq(adj) = 0,87% Individual 95% CIs For Mean Based on 52     Level N 50 50 50 Mean 641,9 647,5 678,0 StDev 99,3 114,5 106,1 Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -625 650 675 700 18 So sánh lượng thức ăn tiêu thụ bình qn lơ ĐC, TN TN đợt Source DF lô Error Total S = 0,3232 Level N 2 SS MS F P 0,004 0,002 0,02 0,983 0,313 0,104 0,317 R-Sq = 1,17% R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Mean StDev -+ -+ -+ -+ 1,5900 0,3253 ( -* -) 1,5850 0,3041 ( * -) 1,6400 0,3394 ( -* -) -+ -+ -+ -+ 1,20 1,60 2,00 2,40 19 So sánh hệ số chuyển biến thức ăn lô ĐC, TN TN đợt Source DF SS MS F P lô 0,00303 0,00152 1,38 0,376 Error 0,00330 0,00110 Total 0,00633 S = 0,03317 R-Sq = 47,89% R-Sq(adj) = 13,16% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 2,4700 0,0283 ( * -) 2 2,4450 0,0071 ( * -) 2,4150 0,0495 ( * -) + -+ -+ -+ 2,340 2,400 2,460 2,520 PHẦN 2: CHỈ TIÊU VỀ BỆNH 1.So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC, lô TN TN đợt1 ngày tc đợt 33 27,00 1,333 ngày không tc đợt 1467 1473,00 0,024 25 27,00 0,148 1475 1473,00 0,003 Total 1500 1500 23 1477 1500 27,00 1473,00 0,593 0,011 Total 81 4419 4500 Chi-Sq = 2,112 DF = P-Value = 0,348 53     So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC lô TN đợt ngày tc đơt 64 57,00 0,860 ngày k bị tc đợt 1436 1443,00 0,034 50 57,00 0,860 1450 1443,00 0,034 1500 Total 114 2886 3000 Total 1500 Chi-Sq = 1,787 DF = P-Value = 0,181 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC lô TN đợt k tc bị tc đơt đợt 64 1436 53,50 1446,50 2,061 0,076 Total 1500 43 53,50 2,061 1457 1446,50 0,076 1500 Total 107 2893 3000 Chi-Sq = 4,274 DF = P-Value = 0,039 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô TN lô TN đợt k tc bị tc đơt đợt 43 1457 46,50 1453,50 0,263 0,008 Total 1500 50 46,50 0,263 1450 1453,50 0,008 1500 Total 93 2907 3000 Chi-Sq = 0,544 DF = P-Value = 0,461 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC, TN TN đợt Ngày bị tc 97 79,33 3,934 ngày k bị tc 2903 2920,67 0,107 75 79,33 0,237 2925 2920,67 0,006 Total 3000 3000 54     66 79,33 2,241 2934 2920,67 0,061 3000 Total 238 8762 9000 Chi-Sq = 6,586 DF = P-Value = 0,037 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC, TN đợt Ngày bị tc lô với lô 97 86,00 1,407 ngày k bị tc 2903 2914,00 0,042 75 86,00 1,407 2925 2914,00 0,042 3000 Total 172 5828 6000 Total 3000 Chi-Sq = 2,897 DF = P-Value = 0,089 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô ĐC, TN đợt Ngày bị tc lô với lô 97 81,50 2,948 ngày k bị tc 2903 2918,50 0,082 Total 3000 66 2934 3000 81,50 2918,50 2,948 0,082 Total 163 5837 6000 Chi-Sq = 6,060 DF = P-Value = 0,014 So sánh tỷ lệ ngày tiêu chảy lô TN 1, TN đợt Ngày bị tc lô với lô 66 70,50 0,287 ngày k bị tc 2934 2929,50 0,007 Total 3000 75 2925 3000 70,50 2929,50 0,287 0,007 Total 141 5859 6000 Chi-Sq = 0,588 DF = P-Value = 0,443 55     So sánh tỷ lệ ngày biểu hơ hấp lơ ĐC, TN TN đợt 1 BHBHH đợt 81 75,00 0,480 không BHBHH đợt 1419 1425,00 0,025 77 75,00 0,053 1423 1425,00 0,003 Total 1500 1500 67 1433 1500 75,00 1425,00 0,853 0,045 Total 225 4275 4500 Chi-Sq = 1,460 DF = P-Value = 0,482 10 So sánh tỷ lệ ngày biểu hơ hấp lơ ĐC, TN TN đợt ngày BHBHH đợt 104 84,00 4,762 ngày không BHBHH đợt 1396 1416,00 0,282 76 84,00 0,762 1424 1416,00 0,045 1500 72 84,00 1,714 1428 1416,00 0,102 1500 Total 252 4248 4500 Total 1500 Chi-Sq = 7,667 DF = P-Value = 0,022 11 So sánh tỷ lệ ngày biểu hơ hấp lơ ĐC TN đợt ngày BHBHH đợt 104 90,00 2,178 ngày không BHBHH đợt 1396 1410,00 0,139 76 90,00 2,178 1424 1410,00 0,139 1500 Total 180 2820 3000 Total 1500 Chi-Sq = 4,634 DF = P-Value = 0,031 56     12 So sánh tỷ lệ ngày biểu hơ hấp lô ĐC TN đợt ngày BHBHH đợt 104 88,00 2,909 ngày không BHBHH đợt 1396 1412,00 0,181 72 88,00 2,909 1428 1412,00 0,181 1500 Total 176 2824 3000 Total 1500 Chi-Sq = 6,181 DF = P-Value = 0,013 13 So sánh tỷ lệ ngày biểu hơ hấp lô TN TN đợt ngày BHBHH đợt 72 74,00 0,054 ngày không BHBHH đợt 1428 1426,00 0,003 76 74,00 0,054 1424 1426,00 0,003 1500 Total 148 2852 3000 Total 1500 Chi-Sq = 0,114 DF = P-Value = 0,736 14 So sánh tỷ lệ ngày biểu hô hấp lô ĐC, TN TN đợt Ngày BHHH 185 159,00 4,252 ngày k BHHH 2815 2841,00 0,238 149 159,00 0,629 2851 2841,00 0,035 3000 143 159,00 1,610 2857 2841,00 0,090 3000 Total 477 8523 9000 Total 3000 Chi-Sq = 6,854 DF = P-Value = 0,032 So sánh tỷ lệ ngày biểu hơ hấp lô ĐC TN đợt Ngày BHHH 185 167,00 ngày k BHHH 2815 2833,00 Total 3000 57     1,940 0,114 149 167,00 1,940 2851 2833,00 0,114 3000 Total 334 5666 6000 Chi-Sq = 4,109 DF = P-Value = 0,043 So sánh tỷ lệ ngày biểu hô hấp lô ĐC TN đợt Ngày BHHH 185 164,00 2,689 ngày k BHHH 2815 2836,00 0,156 143 164,00 2,689 2857 2836,00 0,156 3000 Total 328 5672 6000 Total 3000 Chi-Sq = 5,689 DF = P-Value = 0,017 18 So sánh tỷ lệ ngày biểu hô hấp lô TN TN đợt Ngày BHHH 143 146,00 0,062 ngày k BHHH 2857 2854,00 0,003 149 146,00 0,062 2851 2854,00 0,003 3000 Total 292 5708 6000 Total 3000 Chi-Sq = 0,130 DF = P-Value = 0,719 58   ... thừa dưỡng chất lúc làm tăng chi phí thức ăn tăng lượng mỡ, thi u dưỡng chất thú trở nên gầy, bắp dai khơng ngon, thi u hương vị cần thi t, thịt có màu nhạt không hấp dẫn người tiêu dùng (Võ Văn... kinh Do thú cần nhiều protein, khống chất, sinh tố để phát triển chiều dài chiều cao Thi u dưỡng chất cần thi t giai đoạn làm cho khung xương phát triển, hệ khơng phát triển, heo trở nên ngắn... (17.040 đồng/kg), thấp lơ thí nghiệm (16.984 đồng/kg) lơ thí nghiệm (16.993 đồng/kg) iv   MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Xác nhận giáo viên hướng dẫn iii
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BIOTIC LÊN TĂNG TRỌNG VÀ SỨC KHỎE CỦA ĐÀN HEO TỪ 70 ĐẾN 130 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN, HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM BIOTIC LÊN TĂNG TRỌNG VÀ SỨC KHỎE CỦA ĐÀN HEO TỪ 70 ĐẾN 130 NGÀY TUỔI TẠI TRẠI HEO CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI PHÚ SƠN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay