ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG GỪNG LÊN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN THƯƠNG PHẨM

60 21 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG GỪNG LÊN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA ISA BROWN THƯƠNG PHẨM Sinh viên thực hiện: TRẦN THANH TÙNG Lớp: DH07TY Ngành: Bác sỹ thú y Niên khóa: 2007 – 2012 Tháng 8/2012     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y TRẦN THANH TÙNG ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG GỪNG LÊN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA ISA BROWN THƯƠNG PHẨM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp bác sỹ thú y Giảng viên hướng dẫn ThS BÙI THỊ KIM PHỤNG Tháng 8/2012     XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Thanh Tùng Tên đề tài tốt nghiệp: “Ảnh hưởng việc bổ sung gừng lên khả sản xuất chất lượng trứng Isa Brown thương phẩm” Đã hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày 15/08/2012 Giáo viên hướng dẫn ThS Bùi Thị Kim Phụng     LỜI CẢM TẠ Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ gia đình, người sinh thành dưỡng dục tơi suốt năm qua để tơi có ngày hôm Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh đặc biệt quý thầy cô Khoa Chăn nuôi – Thú y tận tình truyền đạt kiến thức thời gian tơi học trường Kiến thức thầy cô truyền đạt hành trang để tơi lựa chọn hồn thành đề tài Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sỹ Bùi Thị Kim Phụng, cảm ơn cô tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn, đóng góp ý kiến quý báu giúp em định hướng hồn thành khóa luận tơi xin chân thành cảm ơn gia đình anh Huỳnh Thế Sơn nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Cuối xin chân thành cảm ơn anh em, bạn bè động viên, giúp đỡ thời gian học trường đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tơi thực đề tài     TÓM TẮT Đề tài “ Ảnh hưởng việc bổ sung gừng lên khả sản xuất chất lượng trứng Isa Brown thương phẩm” thực từ ngày 19/02/2012 kết thúc ngày 12/06/2012, trại gia đình anh Huỳnh Thế Sơn (299/22 quốc lộ 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An) Thí nghiệm bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố, với nghiệm thức Thí nghiệm khảo sát 400 đẻ 27 tuần tuổi giống Isa Brown bố trí vào lơ thí nghiệm, lơ 100 Lơ sử dụng thức ăn hỗn hợp cho đẻ, lô bổ sung gừng vào thức ăn với liều g/kg, lô bổ sung với liều g/kg, lô bổ sung g/kg Qua 12 tuần khảo sát ghi nhận số kết sau: - Tỷ lệ đẻ lô là: 90,32 %, 88,22 %, 84,52 %, 87,39 % - Trọng lượng trứng trung bình lơ 1, 2, 3, là: 57,08 g, 56,29 g, 56,36 g, 57,58 g - Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng: 1,88 kg (lô 1), 1,90 kg (lô 2), 1,96 kg (lô 3), 1,83 kg (lô 4) - Tỷ lệ trứng loại thải lô 1, 2, 3, là: 0,50 %, 0,74 %, 0,57 %, 0,25 % Việc bổ sung gừng không làm ảnh hưởng đến sức khỏe đàn - Bổ sung gừng không cải thiện tỷ lệ lòng đỏ, tỷ lệ lòng trắng, độ dày vỏ, độ đậm màu lòng đỏ, số Haugh lợi nhuận không cao lô không bổ sung - Phân loại trứng: AA (lô 1), AA (lô 2), A (lô 3), AA (lô 4)     MỤC LỤC Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ ii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách hình ix Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược trứng trình tạo trứng 2.1.1 Giá trị dinh dưỡng trứng 2.1.2 Sinh lý tạo trứng gia cầm 2.1.3 Một vài yếu tố ảnh hưởng đến suất chất lượng trứng 2.1.3.1 Dinh dưỡng 2.1.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 2.1.3.3 Tuổi 2.1.4 Đánh giá phẩm chất trứng 10 2.1.4.1 Các tiêu khảo sát 10 2.1.4.2 Phân loại trứng 11 2.2 Đôi nét giống Isa Brown 12 2.3 Giới thiệu củ gừng 13 2.3.1 Đặc điểm gừng 13 2.3.2 Tác dụng gừng 13     2.4 Các nghiên cứu liên quan 14 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 15 3.1 Nội dung, thời gian địa điểm tiến hành 15 3.1.1 Nội dung 15 3.1.2 Thời gian địa điểm 15 3.2 Đối tượng phương pháp bố trí thí nghiệm 15 3.2.1 Đối tượng thí nghiệm 15 3.2.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 15 3.3 Quy trình chăm sóc ni dưỡng 16 3.3.1 Chuồng trại dụng cụ 16 3.3.2 Thức ăn nước uống 17 3.3.3 Vệ sinh – Thú y 18 3.3.3.1 Vệ sinh chuồng trại 18 3.3.3.2 Công tác thú y 19 3.4 Các tiêu theo dõi đàn sinh sản 19 3.4.1 Tỷ lệ đẻ (TLD) 19 3.4.2 Trọng lượng trứng bình quân (P) 20 3.4.3 Tiêu thụ thức ăn 20 3.4.4 Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng 20 3.4.5 Tỷ lệ loại thải 20 3.4.5.1 Tỷ lệ trứng loại thải 20 3.4.5.2 Tỷ lệ loại thải 20 3.5 Các tiêu khảo sát trứng 20 3.5.1 Chỉ số hình dạng 20 3.5.2 Tỷ lệ lòng đỏ lòng trắng 21 3.5.3 Độ dày vỏ (mm) 21 3.5.4 Độ đậm màu lòng đỏ 21 3.5.5 Chỉ số haugh (HU) 21 3.5.6 Phân loại trứng 22 3.6 Hiệu kinh tế 22     Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Các tiêu đàn sinh sản 23 4.1.1 Tỷ lệ đẻ 23 4.1.2 Trọng lượng trứng 25 4.1.3 Tiêu thụ thức ăn 26 4.1.4 Tiêu tốn thức ăn cho 10 trứng 28 4.1.5 Tỷ lệ loại thải 30 4.1.5.1 Tỷ lệ trứng loại thải (TLTL) 30 4.1.5.2 Tỷ lệ loại thải (TLGL) 31 4.2 Các tiêu khảo sát trứng 33 4.2.1 Chỉ số hình dạng 33 4.2.2 Tỷ lệ lòng đỏ lòng trắng 34 4.2.2.1 Tỷ lệ lòng đỏ 34 4.2.2.2 Tỷ lệ lòng trắng 34 4.2.3 Tỷ lệ vỏ độ dày vỏ 35 4.2.4 Độ đậm màu lòng đỏ số Haugh 36 4.2.5 Phân loại trứng 37 4.3 Hiệu kinh tế 38 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 PHỤ LỤC 44     DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tiêu phân loại trứng 12 Bảng 3.1 Bố trí thí nghiệm 16 Bảng 3.2 Thành phần dinh dưỡng cám Guyomarc’h 421 17 Bảng 4.1 Tỷ lệ đẻ lơ thí nghiệm qua tuần khảo sát (%) 24 Bảng 4.2 Trọng lượng trứng bình quân (g) 25 Bảng 4.3 Lượng thức ăn tiêu thụ (g/con/ngày) 27 Bảng 4.4 Lượng thức ăn tiêu thụ cho 10 trứng (kg) 29 Bảng 4.5 Tỷ lệ trứng loại thải (%) 31 Bảng 4.6 Tỷ lệ loại thải (%) 32 Bảng 4.7 Chỉ số hình dạng 33 Bảng 4.8 Tỷ lệ lòng đỏ 34 Bảng 4.9 Tỷ lệ lòng trắng 35 Bảng 4.10 Tỷ lệ vỏ độ dày vỏ 36 Bảng 4.11 Độ đậm màu số Haugh 37 Bảng 4.12 Hiệu kinh tế 39     DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Cấu tạo trứng Hình 2.2 Quá trình tạo thành trứng bên vòi trứng mái     Lòng trắng bao gồm lòng trắng đặc lòng trắng lỗng Kết trình bày Bảng 4.10 cho thấy chênh lệch tỷ lệ lòng trắng trung bình lơ không đáng kể tỷ lệ nằm khoảng cho phép (56 – 58 %) Thật vậy, kết phân tích thống kê chúng tơi cho thấy khơng có khác lơ thí nghiệm (p > 0,05) Từ chúng tơi kết luận việc bổ sung gừng vào thức ăn với mức thí nghiệm khơng ảnh hưởng đến tỷ lệ lòng trắng trứng Bảng 4.9 Tỷ lệ lòng trắng Lơ n ‫( ܆‬%) SD (%) CV (%) Tỷ lệ 20 34,41 5,25 15,26 lòng 20 35,51 4,94 13,92 trắng 20 33,50 4,97 14,84 đặc 20 35.33 4,66 13,19 Tỷ lệ 20 23,06 6,58 28,51 lòng 20 20,87 4,74 22,69 trắng 20 22,31 5,46 24,48 loãng 20 21,39 4,77 22,28 F ns ns Ghi chú: ns:khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê 4.2.3 Tỷ lệ vỏ độ dày vỏ Kết tỷ lệ vỏ trứng trung bình trình bày Bảng 4.11 cho thấy tỷ lệ vỏ trứng cao kết lý thuyết Ngoài ra, kết chúng tơi cao Nguyễn Quốc Cường (1993); Nguyễn Thị Hiệp (1993) Kết phân tích thống kê rằng: khác biệt tỷ lệ vỏ trứng lơ khơng có ý nghĩa (p > 0,05) Độ dày vỏ tính trung bình cộng ba vị trí: đầu tù, đầu nhọn vùng xích đạo Trong khảo sát chúng tơi, độ dày vỏ lô đồng (0,42; 0,42; 0,43; 0,43 mm tương đương lô 1, 2, 3, 4) độ dày vỏ nằm 35    khoảng bình thường công nghiệp 0,38 – 0,43 mm (Bùi Hữu Đoàn, 2008) Sự khác biệt độ dày vỏ khơng có ý nghĩa mặt thống kê (p > 0,05) Bảng 4.10 Tỷ lệ vỏ độ dày vỏ Lô n ‫( ܆‬%) SD (%) CV (%) 20 13,66 1,56 11,40 Tỷ lệ 20 14,00 1,63 11,62 vỏ 20 13,00 1,75 13,47 20 13,53 1,29 9,54 Lô n ‫( ܆‬mm) SD (mm) CV (%) 20 0,42 0,02 5,38 Độ dày 20 0,42 0,09 8,27 vỏ 20 0,42 0,02 5,10 20 0,43 0,03 6,67 F ns F ns Ghi chú: ns:khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê 4.2.4 Độ đậm màu lòng đỏ số Haugh Kết khảo sát độ đậm màu lòng đỏ số Haugh chúng tơi trình bày Bảng 4.12 Màu lòng đỏ xếp từ thấp đến cao sau: Lô (10,95) < lô (11,00) < lô (11,30) < lô (11,85) Kết xử lý thống kê cho thấy khác biệt độ đậm màu lòng đỏ lơ có ý nghĩa mặt thống kê Trong đó, có lô 1, thấp lô mức có ý nghĩa Vậy việc bổ sung gừng với mức g/kg thức ăn làm tăng độ đậm màu lòng đỏ so với việc khơng bổ sung bổ sung với mức g/kg thức ăn 36    Trứng tiến hành lấy khảo sát trứng nên số Haugh tốt: Lô (79,70) < lô (82,55) < lô (83,90) < lô (84,40) Từ kết phân tích thống kê chúng tơi nhận thấy khác biệt số Haugh khơng có ý nghĩa Bảng 4.11 Độ đậm màu số Haugh Lô N ‫܆‬ SD CV (%) Độ 20 11,00b 0,86 7,80 đậm 20 10,95b 1,10 10,04 màu 20 11,85a 0,88 7,38 lòng đỏ 20 11,30ab 1,08 9,57 20 82,55 8,20 9,94 Chỉ số 20 83,90 11,28 13,44 Haugh 20 84,40 11,18 13,24 20 79,70 6,17 7,74 F * ns Ghi chú:trong cột, số trung bình có chữ theo sau giống khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê.* : khác biệt có ý nghĩa thống kê mức p < % ns:khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê 4.2.5 Phân loại trứng Từ kết khảo sát phân tích tiêu trứng, phân loại trứng theo lô sau: Lô 1, 2, 4: loại AA Lô 3: loại A 37    Trứng lô loại A số Haugh khơng Tuy số Haugh trung bình lơ cao (84,40) số trứng có số Haugh 76 lô lại nhiều (5/20 quả, chiếm 25 %) Từ kết tiêu khảo sát trứng, rút kết luận rằng: nhìn chung việc bổ sung gừng với mức 1, 2, g/kg thức ăn ảnh hưởng đến chất lượng trứng Isa Brown thương phẩm Tuy nhiên, điều kiện hạn hẹp nên số lượng trứng khảo sát không nhiều chưa khảo sát nhiều thời điểm thí nghiệm nên kết chưa hồn tồn xác 4.3 Hiệu kinh tế Đề tài thực đàn Isa Brown thương phẩm nên việc tính hiệu kinh tế khơng thể thiếu Từ kết hiệu kinh tế trình bày Bảng 4.13, chúng tơi nhận thấy hiệu kinh tế lô 2, 3, không cao lô đối chứng Như việc bổ sung gừng vào thức ăn với mức 1, 2, g/kg không mang lại hiệu kinh tế thiết thực cho nhà chăn nuôi 38    Bảng 4.12 Hiệu kinh tế Lô 785,20 777,90 764,50 773,70 9.500 9.500 9.500 9.500 0,78 1,53 2,32 90.000 90.000 90.000 90.000 7.459.400 7.460.061 7.400.360 7.559.049 7.412 7.401 6.963 7.341 1.500 1.500 1.500 1.500 Chi - Tổng lượng thức ăn tiêu tốn (kg) - Giá thức ăn (đ/kg) - Tổng lượng gừng tiêu tốn (kg) - Giá gừng (đ/kg) Tổng chi (đ) Thu - Tổng số trứng thu (quả) - Giá trứng (đ/quả) Tổng thu (đ) Lợi nhuận (đ) % so với 11.118.000 11.101.500 10.444.500 11.011.500 3.658.600 3.641.439 3.044.140 3.452.451 100 99,53 83,20 94,37 39    Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ Qua thời gian khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung gừng lên khả sản xuất chất lượng trứng Isa Brown thương phẩm trại gia đình anh Huỳnh Thế Sơn (299/22 quốc lộ 62, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An) chúng tơi có kết luận đề nghị sau: 5.1 Kết luận - Tỷ lệ đẻ lô (lô đối chứng) cao (90,32 %), lô thấp (84,52 %) khác biệt lô rất có ý nghĩa mặt thống kê - Trọng lượng trứng lô cao lô 2, có ý nghĩa thấp lơ khơng có ý nghĩa - Lượng thức ăn tiêu thụ giảm dần từ lô đến lô - Khả chuyển hóa thức ăn lơ tốt (cần 1,83 kg thức ăn/kg trứng) lô (1,96 kg thức ăn/ kg trứng) - Việc bổ sung gừng với liều lượng g/kg thức ăn làm giảm tỷ lệ trứng loại thải so với việc bổ sung 1g/kg g/kg thức ăn - Gừng không ảnh hưởng đến sức sống thí nghiệm - Trứng lô 1, 2, đạt loại AA, lô đạt loại A Bổ sung gừng không cải thiện tỷ lệ lòng đỏ, tỷ lệ lòng trắng, độ dày vỏ, độ đậm màu lòng đỏ, số Haugh lợi nhuận không cao lô không bổ sung 40    5.2 Đề nghị Kiểm soát chặt chẽ biện pháp vệ sinh thú y: sát trùng nhà kho phương tiện vận chuyển vào trại, bố trí khu cách ly phía cuối gió xa cổng vào, hạn chế tối đa động vật hoang dã vào trại… Thực biện pháp chống nóng cho thời gian nắng nóng Nên tiến hành khảo sát trứng nhiều lần q trình thí nghiệm, tăng số lượng trứng lần khảo sát, tiến hành phân tích tiêu hóa học để đánh giá cách xác tiêu chất lượng trứng Tiến hành lặp lại thí nghiệm vào tháng lại năm đồng thời tiến hành thí nghiệm với mức bổ sung khác Không nên bổ sung gừng với tỷ lệ 1, 2, g/kg thức ăn cho Isa Brown thương phẩm 41    TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Phi Ất, 2008 Đánh giá hiệu việc bổ sung chế phẩm tỏi – nghệ – gừng rau đến sinh trưởng thả vườn Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chăn ni, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Quốc Cường, 1993 Ảnh hưởng mức protein lượng phần đến suất phẩm chất trứng đẻ Isa Brown Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Bùi Hữu Đoàn, 2009 Sách trứng ấp trứng Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Thị Mai Bùi Hữu Đồn, 2008 Bài giảng chăn ni gia cầm Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội Võ Thị Như Hà, 1993 Ảnh hưởng mức protein lượng phần đến sức sản xuất trứng sức khỏe Isa Brown thương phẩm Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Hiệp, 1993 Thăm dò ảnh hưởng mức protein lượng đến suất sức khỏe đẻ Isa Brown thương phẩm Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Thị Mộng Nhi, 2010 Ảnh hưởng việc bổ sung mỡ cá tra dầu phộng phần đẻ lên tỉ lệ đẻ, chất lượng, thành phần chất béo 42    lòng đỏ trứng Isa Brown ni hệ thống chuồng hở chuồng kín thơng gió Luận văn thạc sỹ ngành chăn nuôi, Đại học Cần Thơ, Việt Nam Giang Vĩnh Phú, 1994 Ảnh hưởng mức protein lượng phần đến sức sản xuất trứng sức khỏe Isa Brown thương phẩm Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chăn nuôi , Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Võ Bá Thọ, 1996 Nuôi công nghiệp Nhà xuất Nông nghiệp Hà Nội 10 Trần Xuân Thuyết, Tác dụng chữa bệnh củ gừng vàng, 20/01/2012 http://ykhoa.net/yhoccotruyen/baiviet/29_041.htm   11 Đinh Quang Tuấn, 2009 Ảnh hưởng chế phẩm tỏi – nghệ – gừng rau xanh thức ăn đến suất phẩm chất quầy thịt Lương Phượng Luận văn tốt nghiệp kỹ sư chăn ni , Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Ali, B H., G Blunden, M O Tanira, and A Nemmar 2008 Some phytochemical, pharmacological and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): A review of recent research, Food Chem Toxicol January 20th 2012 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17950516 43    PHỤ LỤC Phân tích phương sai (bảng ANOVA) Các tiêu đàn sinh sản 1.1 Tỷ lệ đẻ Two-way ANOVA: TL đẻ versus Lô, Tuần Source Lô Tuần Error Total DF 11 33 47 S = 2.520 Lô Mean 90.3192 88.2225 84.5242 87.3933 SS 207.41 651.55 209.52 1068.48 MS 69.1358 59.2315 6.3492 R-Sq = 80.39% F 10.89 9.33 P 0.000 0.000 R-Sq(adj) = 72.07% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) + -+ -+ -+85.0 87.5 90.0 92.5 1.2 Trọng lượng trứng Two-way ANOVA: P versus Lô, Tuần Source Lô Tuần Error Total DF 11 33 47 S = 0.5076 Lô Mean 57.0833 56.2942 56.3642 57.5783 SS 13.5396 18.3832 8.5012 40.4240 MS 4.51319 1.67120 0.25761 R-Sq = 78.97% F 17.52 6.49 P 0.000 0.000 R-Sq(adj) = 70.05% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 56.00 56.50 57.00 57.50 44    1.3 Tiêu thụ thức ăn Two-way ANOVA: TTTA versus Lô, Tuần Source Lô Tuần Error Total DF 11 33 47 S = 2.304 Lô Mean 95.6983 93.3525 92.8317 92.1067 SS 86.91 1634.35 175.15 1896.40 MS 28.970 148.577 5.308 R-Sq = 90.76% F 5.46 27.99 P 0.004 0.000 R-Sq(adj) = 86.85% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( -* ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -91.2 92.8 94.4 96.0 1.4 Tiêu thụ thức ăn cho 10 trứng Two-way ANOVA: TA/10 Tr versus Lô, Tuần Source Lô Tuần Error Total DF 11 33 47 S = 37.61 Lô Mean 1059.83 1051.71 1103.27 1056.38 SS 20528 248141 46680 315349 MS 6842.7 22558.2 1414.6 R-Sq = 85.20% F 4.84 15.95 P 0.007 0.000 R-Sq(adj) = 78.92% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * ) ( * ) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+1050 1075 1100 1125 1.5 Tỷ lệ trứng loại thải Two-way ANOVA: TL trứng Loại versus Lô, Tuần Source Lô Tuần Error Total DF 11 33 47 S = 0.2622 SS 1.48072 3.47055 2.26853 7.21980 MS 0.493572 0.315505 0.068743 R-Sq = 68.58% F 7.18 4.59 P 0.001 0.000 R-Sq(adj) = 55.25% 45    Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Lô Mean -+ -+ -+ -+ -1 0.497500 ( -* -) 0.740000 ( -* -) 0.570833 ( -* ) 0.251667 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0.20 0.40 0.60 0.80 Các tiêu khảo sát trứng 2.1 Trọng lượng trứng One-way ANOVA: P versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 S = 4.009 Level N 20 20 20 20 SS 12.7 1221.7 1234.5 MS 4.2 16.1 R-Sq = 1.03% Mean 58.100 58.750 59.200 58.500 StDev 4.656 3.782 4.514 2.819 F 0.26 P 0.851 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * -) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -56.4 57.6 58.8 60.0 2.2 Chỉ số hình dạng One-way ANOVA: CSHD versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 S = 0.02869 Level N 20 20 20 20 SS 0.007260 0.062552 0.069812 MS 0.002420 0.000823 R-Sq = 10.40% Mean 0.77950 0.77300 0.76875 0.79389 StDev 0.01959 0.03080 0.02505 0.03650 F 2.94 P 0.038 R-Sq(adj) = 6.86% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 0.765 0.780 0.795 0.810 Pooled StDev = 0.02869 46    2.3 Tỷ lệ lòng đỏ One-way ANOVA: % Đ versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 S = 2.706 Level N 20 20 20 20 SS 57.08 556.36 613.44 MS 19.03 7.32 F 2.60 R-Sq = 9.30% Mean 28.865 29.610 31.198 29.754 StDev 3.052 2.977 2.520 2.180 P 0.058 R-Sq(adj) = 5.72% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 28.8 30.0 31.2 32.4 Pooled StDev = 2.706 2.4 Tỷ lệ lòng trắng đặc One-way ANOVA: % Tđ versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 S = 4.961 Level N 20 20 20 20 SS 51.7 1870.3 1921.9 MS 17.2 24.6 F 0.70 R-Sq = 2.69% Mean 34.414 35.511 33.496 35.328 StDev 5.250 4.945 4.969 4.661 P 0.555 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ 32.0 34.0 36.0 38.0 Pooled StDev = 4.961 2.5 Tỷ lệ lòng trắng lỗng One-way ANOVA: % Tl versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 SS 56.7 2245.5 2302.2 MS 18.9 29.5 F 0.64 P 0.592 47    S = 5.436 Level N 20 20 20 20 R-Sq = 2.46% Mean 23.065 20.873 22.307 21.393 StDev 6.576 4.735 5.460 4.765 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* -) ( -* -) ( * -) ( -* -) + -+ -+ -+20.0 22.0 24.0 26.0 Pooled StDev = 5.436 2.6 Tỷ lệ vỏ One-way ANOVA: % V versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 S = 1.565 Level N 20 20 20 20 SS 10.45 186.23 196.68 MS 3.48 2.45 R-Sq = 5.31% Mean 13.657 14.004 12.998 13.525 StDev 1.557 1.627 1.751 1.290 F 1.42 P 0.243 R-Sq(adj) = 1.57% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * -) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -12.60 13.20 13.80 14.40 Pooled StDev = 1.565 2.7 Độ dày vỏ One-way ANOVA: Dày vỏ versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 S = 0.05034 Level N 20 20 20 20 SS 0.00801 0.19261 0.20062 MS 0.00267 0.00253 R-Sq = 3.99% Mean 0.41950 0.40000 0.41950 0.42700 StDev 0.02259 0.09142 0.02139 0.02849 F 1.05 P 0.374 R-Sq(adj) = 0.20% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0.380 0.400 0.420 0.440 48    Pooled StDev = 0.05034 2.8 Độ đậm màu lòng đỏ One-way ANOVA: Đậm màu versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 S = 0.9848 Level N 20 20 20 20 SS 10.250 73.700 83.950 MS 3.417 0.970 R-Sq = 12.21% Mean 11.000 10.950 11.850 11.300 StDev 0.858 1.099 0.875 1.081 F 3.52 P 0.019 R-Sq(adj) = 8.74% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 10.50 11.00 11.50 12.00 Pooled StDev = 0.985 2.9 Chỉ số Haugh One-way ANOVA: HU versus Lô Source Lô Error Total DF 76 79 S = 9.452 Level N 20 20 20 20 SS 266.7 6789.7 7056.5 MS 88.9 89.3 R-Sq = 3.78% Mean 82.550 83.900 84.400 79.700 StDev 8.204 11.276 11.175 6.165 F 1.00 P 0.400 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* -) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 77.0 80.5 84.0 87.5 Pooled StDev = 9.452 49    ... cổng vào có đặt hố sát trùng Trại hồn tồn khơng cho người lạ vào tham quan Công nhân trang bị quần áo lao động, trang Dép xe cơng nhân phải để ngồi khn viên trại Sau tiếp xúc với gà bệnh, công nhân... THỊ KIM PHỤNG Tháng 8/2012     XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Thanh Tùng Tên đề tài tốt nghiệp: “Ảnh hưởng việc bổ sung gừng lên khả sản xuất chất lượng trứng... Thú y tận tình truyền đạt kiến thức thời gian tơi học trường Kiến thức thầy cô truyền đạt hành trang để tơi lựa chọn hồn thành đề tài Xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thạc sỹ Bùi Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG GỪNG LÊN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN THƯƠNG PHẨM, ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC BỔ SUNG GỪNG LÊN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ISA BROWN THƯƠNG PHẨM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay