KHẢO SÁT BỆNH VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG TRÊN HEO NÁI VÀ BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TƯ NHÂN Ở XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI

63 64 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỆNH VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG TRÊN HEO NÁI BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI NHÂN XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI Sinh viên thực hiện: TRẦN QUỐC VĨ Lớp: DH07TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2007-2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y **************** TRẦN QUỐC VĨ KHẢO SÁT BỆNH VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG TRÊN HEO NÁI BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NI NHÂN XN LỘC, ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn: BSTY ĐẶNG THỊ XUÂN THIỆP Tháng 08 /2012 i   XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Trần Quốc Vĩ Tên luận văn:” Khảo sát bệnh viêm vú, viêm tử cung heo nái bệnh tiêu chảy heo theo mẹ trại chăn nuôi nhân Xuân Lộc, Đồng nai” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến hội đồng chấm thi tốt nghiệp, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày… tháng… năm 2012 Giáo viên hướng dẫn BSTY Đặng Thị Xuân Thiệp ii   LỜI CẢM ƠN Con xin tỏ lòng biết ơn vơ hạn đến cha mẹ gia đình, người hết lòng tương lai Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ Đặng Thị Xn Thiệp tận tình bảo, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập hồn thành khóa luận Thành kính ghi ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể Quý thầy cô tận tâm truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho em suốt thời gian học tập trường Chân thành cảm ơn Anh Tô Duy Truyền trưởng trại chăn ni Sa Hồng anh chị em cơng nhân trại hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập Xin cảm ơn Các bạn ngồi lớp gắn bó chia sẻ vui buồn giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Sinh Viên: Trần Quốc Vĩ iii   TĨM TẮT LUẬN VĂN Khóa luận “Khảo sát bệnh viêm vú, viêm tử cung heo nái bệnh tiêu chảy heo theo mẹ trại chăn nuôi nhân Xuân Lộc, Đồng Nai » tiến hành trại chăn nuôi heo Sa Hồng thời gian từ 10/2/2012 đến 12/6/2012 Khóa luận thực 106 nái sau sinh 1098 heo theo mẹ, kết ghi nhận sau: Nhiệt độ chuồng ni trung bình trại 27,4 oC, nhiệt độ trung bình bên lồng úm 33,2 oC Tỷ lệ nái viêm tử cung 92,45 % Trong đó, tỷ lệ viêm tử cung dạng nhờn 79,25 %, tỷ lệ viêm tử cung dạng mủ 13,20 %, tỷ lệ viêm vú 1,9 % Số ngày điều trị trung bình nái viêm tử cung dạng nhờn 5,74 ngày, viêm tử cung dạng mủ 8,36 ngày Tỷ lệ tái viêm heo nái bị viêm tử cung dạng mủ 21,95 %, viêm tử cung dạng nhờn 21,43 % Tỷ lệ heo theo mẹ bị tiêu chảy 80,2 %, tỷ lệ heo chết tiêu chảy 6,47 % Tỷ lệ ngày tiêu chảy 17,32 % Số ngày điều trị tiêu chảy khỏi bệnh trung bình heo theo mẹ 4,4 ngày Trên mẫu dịch viêm tử cung, phân lập vi khuẩn E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp Các vi khuẩn đề kháng hoàn toàn với nhiều loại kháng sinh amoxicillin, colistin, streptomycin, kanamycin Nhạy cảm tương số loại kháng sinh như: norfloxacin, cephalexin Trên mẫu phân tiêu chảy, heo phân lập vi khuẩn E coli Salmolnella Hai vi khuẩn đề kháng với nhiều loại kháng sinh như: ampicillin, amoxicillin, ciprofloxacin, colistin, kanamycin, streptomycin, tetracyclin, doxycyclin, neomycin nhạy cảm với số kháng sinh như: cephalexin, cefuroxime acetyl, tobramycin iv   MỤC LỤC Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii  Lời cảm ơn iii  Tóm tắt luận văn iv  Danh sách chữ viết tắt viii  Danh sách bảng ix  Danh sách hình biểu đồ x  Chương 1 MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích yêu cầu 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu 2  Chương 2 TỔNG QUAN 3  2.1 Giới thiệu sơ lược trại 3  2.1.1 Vị trí địa lý 3  2.1.2 Lịch sử hình thành 3  2.1.3 Nhiệm vụ trại 3  2.1.4 Cơ cấu tổ chức 3  2.1.5 Cơ cấu đàn 4  2.1.6 Hệ thống chuồng trại 4  2.1.7 Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng 5  2.1.7.1 Thức ăn 5  2.1.7.2 Nước sử dụng 5  2.1.7.3 Quy trình chăm sóc, ni dưỡng heo nái heo theo mẹ 6  2.1.7.4 Vệ sinh thú y quy trình tiêm phòng 8  2.1.7.5 Xử lý chất thải 11  v   2.2 Tìm hiểu sơ lược nái sinh sản 11  2.2.1 Sự thành thục động dục 11  2.2.1.1 Sự thành thục 11  2.2.1.2 Chu kì động dục 12  2.2.2 Sự mang thai 13  2.2.3 Sự sinh đẻ 13  2.2.4 Sự tiết sữa 14  2.3 Đặc điểm sinh lý heo 15  2.4 Một số chứng / bệnh heo nái đẻvà nái nuôi 16  2.4.1 Viêm tử cung 16  2.4.2 Viêm vú 17  2.4.3 Sốt 18  2.4.4 Bại liệt sau sinh 19  2.4.5 Bỏ ăn 20  2.5 Bệnh tiêu chảy heo theo mẹ 21  2.5.1 Cơ chế gây tiêu chảy 21  2.5.2 Nguyên nhân gây tiêu chảy 21  2.5.3 Hậu sinh lý tiêu chảy 22  2.5.4 Cách phòng trị 23  2.6 Lược duyệt cơng trình nghiên cứu liên quan 23  Chương 3 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP 25  3.1 Thời gian địa điểm: 25  3.2 Đối tượng nghiên cứu 25  3.3 Nội dung nghiên cứu 25  3.4 Phương pháp nghiên cứu 25  3.4.1 Nội dung 1: 25  3.4.1.1 Dụng cụ: 25  3.4.1.2 Phương pháp tiến hành 25  3.4.2 Nội dung 2: 26  vi   3.4.2.1 Phương pháp tiến hành 26  3.4.2.2 Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 26  3.4.3 Nội dung 3: 27  3.4.3.1 Phương pháp tiến hành 27  3.4.3.2 Chỉ tiêu theo dõi công thức tính 27  3.4.4 Nội dung 28  3.4.4.1 Dụng cụ 28  3.4.4.2 Phương pháp tiến hành 28  3.4.4.3 Chỉ tiêu khảo sát vàcơng thức tính 29  3.4.5 Nội dung 29 3.5 Phương pháp xử lý số liệu……………………………………………………… 29 Chương 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN 30  4.1 Nhiệt độ trung bình 30  4.2 Các tiêu heo nái 31  4.2.1 Kết khảo sát bệnh heo nái 31  4.2.2 Kết phân lập thử kháng sinh đồ dịch viêm tử cung heo nái 32  4.2.3 Hiệu điều trị viêm tử cung trại 36  4.3 Các tiêu heo theo mẹ 37  4.3.1 Kết khảo sát bệnh tiêu chảy heo theo mẹ 37  4.3.2 Kết phân lập thử kháng sinh đồ mẫu phân tiêu chảy heo 40  4.3.3 Hiệu điều trị tiêu chảy heo theo mẹ trại 42  Chương 5 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43  5.1 Kết luận 43  5.2 Đề nghị 44  TÀI LIỆU THAM KHẢO 45  PHỤ LỤC 48    vii   DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT HCTM : Heo theo mẹ SHCKS : Số heo khảo sát VV+VTC : Vừa viêm vú vừa viêm tử cung SNĐTTB : Số ngày điều trị trung bình SHCTC : Số heo tiêu chảy SNTC : Số ngày tiêu chảy SNN : Số ngày nuôi TLHCTC : Tỷ lệ heo tiêu chảy TLNCTC : Tỷ lệ ngày tiêu chảy SNĐTTC : Số ngày điều trị tiêu chảy SHCCVTC : Số heo chết tiêu chảy TC : Tử cung R : Kháng I : Trung gian S : Nhạy cảm  viii   DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Liệu trình điều trị cho heo nái sau sinh 6  Bảng 2.2 Quy trình điều trị heo 7  Bảng 2.3 Cách sử dụng thuốc sát trùng trại 9  Bảng 2.4 Quy trình tiêm phòng 10  Bảng 4.1 Nhiệt độ trung bình trại 30  Bảng 4.2 Tỷ lệ viêm vú, viêm tử cung heo nái 31  Bảng 4.3Kết phân lập vi khuẩn mẫu dịch viêm tử cung 33  Bảng 4.4 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn Staphylococcus aureus 33  Bảng 4.5 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn E coli 34  Bảng 4.6 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus spp 35  Bảng 4.7 Kết điều trị viêm tử cung nái trại 36  Bảng 4.8 Tình hình tiêu chảy heo theo mẹ theo vị trí chuồng theo tuần tuổi 38  Bảng 4.9 Tình trạng tiêu chảy heo theo tình trạng viêm heo nái 39  Bảng 4.10 Kết phân lập vi khuẩn mẫu phân heo tiêu chảy 40  Bảng 4.11 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn E coli mẫu phân heo con.41  Bảng 4.12 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn Salmonella mẫu phân heo 41  Bảng 4.13 Kết điều trị tiêu chảy heo theo mẹ 42  ix   Bảng 4.8 Tình hình tiêu chảy heo theo mẹ theo vị trí chuồng theo tuần tuổi Tình trạng Chỉ tiêu SHCKS Vị trí chuồng Chung Đầu trại Cuối trại Tuần tuổi 557 541 1098 1098 1065 1051 SHCTC SNCN 500 10933 381 11128 881 22061 819 7659 635 7248 52 7154 SNTC 1920 1876 3796 2470 1286 40 40 17 57 27 28 SHCCVTC TLHCTC (%) 89,77 70,43 P
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT BỆNH VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG TRÊN HEO NÁI VÀ BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TƯ NHÂN Ở XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI, KHẢO SÁT BỆNH VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG TRÊN HEO NÁI VÀ BỆNH TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI CHĂN NUÔI TƯ NHÂN Ở XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay