ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH MAREK TRÊN GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM VÀ GÀ TA NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ TRẠI THUỘC TỈNH TIỀN GIANG VÀ LONG AN

57 29 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

  BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ************* TRẦN MINH CHƠN ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH MAREK TRÊN ĐẺ THƯƠNG PHẨM TA NUÔI CÔNG NGHIỆP MỘT SỐ TRẠI THUỘC TỈNH TIỀN GIANG LONG AN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN ThS NGUYỄN THỊ THU NĂM Tháng 08/2012 i      XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: TRẦN MINH CHƠN Tên khóa luận: “Điều tra tình hình bệnh Marek đẻ thương phẩm ta nuôi công nghiệp số trại thuộc tỉnh Tiền Giang Long An” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THU NĂM ii      LỜI CẢM TẠ Cảm ơn cha mẹ sinh thành, dạy dỗ khích lệ để có ngày hơm Cảm ơn anh chị em gia đình tạo điều kiện thuận lợi để vượt qua khó khăn sống Chân thành biết ơn! Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y Quý Thầy Cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã tạo điều kiện thuận lợi tận tình giúp đỡ, giảng dạy truyền đạt nguồn kiến thức vô quý báu cho suốt thời gian học tập ThS Nguyễn Thị Thu Năm, TS Nguyễn Tất Tồn Đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo tơi suốt thời gian hồn thành khóa luận tốt nghiệp Chân thành biết ơn! Anh Thái Anh, anh Phong, anh Hậu công ty Viphavet, anh Dinh công ty Greenfeed, anh Duy công ty Sunjin cô ngành chăn nuôi gia cầm tạo điều kiện, động viên giúp đỡ suốt thời gian làm khóa luận Xin gởi lời cảm ơn thân thiết với bạn sinh viên khóa 33 khoa chăn ni thú y chia buồn vui, động viên giúp đỡ suốt quãng thời gian học tập trường Sinh viên thực Trần Minh Chơn iii      TÓM TẮT KHÓA LUẬN   Đề tài nghiên cứu “Điều tra tình hình bệnh Marek đẻ thương phẩm ta chăn nuôi công nghiệp” tiến hành tỉnh Tiền Giang Long An, thời gian từ 01/02 đến 01/06 thu kết sau: Có 86 trại điều tra, quy mô trại thuộc dạng công nghiệp 45,35% bán công nghiệp 54,65% Sử dụng 100% thức ăn hỗn hợp 100% chuồng trại thuộc dạng chuồng hở 52,33% trại khảo sát không phun thuốc sát trùng định kỳ, 100% trại không thực việc cách ly 98,84% trại có tiêm phòng vaccine phòng bệnh Marek Trong số 86 trại điều tratrại có triệu chứng bệnh tích nghi bệnh Marek Kết PCR dương tính Các bệnh tích đại thể thường gặp là: xuất khối u gan, lách, thận, ruột, đùi Tăng sinh dày tuyến iv      MỤC LỤC Lời cảm tạ iii  Tóm tắt khóa luận iv  Danh sách chữ viết tắt viii  Danh sách hình ix  Danh sách bảng x  Danh sách đồ xi  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích yêu cầu 2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu 2  Chương TỔNG QUAN 3  2.1 Giới thiệu bệnh Marek (Marek disease – MD) 3  2.1.1 Giới thiệu bệnh Marek (Marek’s disease – MD) 3  2.1.2 Hình thái cấu trúc 4  2.1.3 Sức đề kháng 6  2.1.4 Nuôi cấy 6  2.1.5 Khả gây bệnh 6  2.2 Truyền nhiễm học 7  2.2.1 Loài mắc bệnh 7  2.2.2 Chất chứa bệnh 7  2.2.3 Nguồn bệnh phương pháp lan truyền bệnh 7  2.2.4 Cơ chế sinh bệnh 8  v      2.3 Triệu chứng 9  2.3.1 Thể mãn tính 9  2.3.2 Thể cấp tính 10  2.4 Bệnh tích 10  2.4.1 Bệnh tích đại thể 10  2.4.1.1 Thể mãn tính 11  2.4.1.2 Thể cấp tính 11  2.4.2 Bệnh tích vi thể 11  2.5 Chẩn đoán 11  2.5.1 Chẩn đoán lâm sàng 11  2.5.2 Chẩn đoán cận lâm sàng 11  2.5.3 Chẩn đoán phân biệt 12  2.6 Phòng bệnh 13  2.7 lược loại vaccine phòng Marek 13  Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 16  3.1 Thời gian địa điểm 16  3.1.1 Thời gian 16  3.1.2 Địa điểm 16  3.2 Đối tượng khảo sát 16  3.3 Nội dung 16  3.4 Vật liệu khảo sát 16  3.5 Phương pháp khảo sát 17  3.5.1 Thực điều tra 17  3.5.2 Khảo sát bệnh tích đại thể 17  3.6 Chỉ tiêu khảo sát 18  3.7 Công thức tính 18  3.8 Phương pháp xử lý số liệu 19  vi      Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 20  4.1 Tình hình chăn ni trại khảo sát 20  4.1.1 Loại 20  4.1.2 Quy mô 21  4.1.3 Kiểu chuồng 22  4.1.4 Chuồng trại 22  4.1.5 Thức ăn 23  4.2 Vệ sinh thú y 23  4.2.1 Thời gian trống chuồng 24  4.2.2 Phun thuốc định kỳ 24  4.2.3 Cách ly 24  4.2.4 Cùng vào 24  4.3 Thực trạng bệnh Marek 25  4.3.1 Tình hình nghi bệnh Marek 25  4.3.2 Kết xét nghiệm ca nghi bệnh Marek 26  4.3.3 Triệu chứng lâm sàng ca dương tính với bệnh Marek 26  4.3.4 Bệnh tích đại thể 27  4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến bệnh Marek 32  Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 34  5.1 Kết luận 34  5.2 Đề nghị 34  TÀI LIỆU THAM KHẢO 36  PHỤ LỤC 39  vii      DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT   CN: Công Nghiệp QCVN: Quy Chuẩn Việt Nam BNNPTNT: Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn MATSA: Marek’s Disease Tumor-associated Surfare Antigen Meq: Marek’s ECoQ MDV: Marek Disease Virus HVT: Herpes Virus of Turkey PCR: Polymera Chain Reaction IBD: Infectious Bursa Disease ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay viii      DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Cấu trúc vi rút bệnh Marek Hình 2.2 Các khối u nội tạng 10 Hình 4.1 Mơ hình chuồng trại đẻ thương phẩm (A), ta nuôi CN (B) 22 Hình 4.2 Triệu chứng lâm sàng bệnh (A - mồng tái, B - lườn mỏng) 27 Hình 4.3 Khối u gan 28 Hình 4.4 Khối u lách 28 Hình 4.5 Khối u thận 29 Hình 4.6 Khối u ruột 29 Hình 4.7 Dạ dầy tuyến (DDT) bị bệnh Marek 30 Hình 4.8 Khối u phổi 31 Hình 4.9 Khối u đùi 31 ix      DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Phân biệt bệnh Marek Lymphoid Leukosis 12 Bảng 2.2 Vaccine phòng bệnh Marek 13 Bảng 3.1 Số trại điều tra 17 Bảng 3.2 Số mẫu xét nghiệm PCR 18 Bảng 4.1 Một số đặc điểm tình hình chăn ni 20 Bảng 4.2 Quy mô trại khảo sát 21 Bảng 4.3 Một số thơng tin an tồn sinh học 23 Bảng 4.4 Tình hình bệnh Marek trại điều tra 25 Bảng 4.5 Kết xét nghiệm Marek 26 Bảng 4.6 Triệu chứng lâm sàng ca bệnh Marek 26 Bảng 4.7 Tần suất xuất bệnh tích quan 27 Bảng 4.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh Marek 32 x      Chúng tơi ghi nhận ca có khối u đùi, ca chúng xuất bên mặt đùi mặt ngồi nên sờ nắn khơng phát 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến bệnh Marek Bảng 4.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh Marek Yếu tố ảnh hưởng Số trại Tỷ lệ % Vaccine 85,71 Phun thuốc sát trùng 28,57 Giống có nguồn gốc rõ ràng 28,57 Cách ly 0,00 Cùng vào 0,00 Tổng trại Vấn đề tiêm phòng vaccine người chăn ni quan tâm họ nhận thức mức thiệt hại dịch bệnh xảy lớn Theo thơng tin chúng tơi có điều tra trạibệnh Marek dù có tiêm phòng bệnh xảy Như chúng tơi nêu trên, việc tiêm phòng khơng thể bảo vệ 100% đàn không bị bệnh, nhiên tiêm phòng hạn chế mức thiệt hại bệnh xảy Trong trình điều tra chúng tơi thấy có trại khơng tiêm vaccine trại bị bệnh Việc phun thuốc sát trùng quan tâm mức trại có 2/7 trại có phun thuốc sát trùng định kỳ theo quy định Quy chuẩn kỷ thuật quốc gia sở chăn nuôi gia súc, gia cầm Cũng dựa theo tiêu Quy chuẩn 100% trại khơng thực biện pháp cách ly 100% trại không áp dụng cách thức vào-cùng Một phần giống lấy từ nhiều lò ấp nhỏ khu vực, nên vấn đề bảo đảm giống tốt, giống khỏe không đảm bảo Đôi thiếu nguồn cung cấp, đại lý giao cho người nuôi – nguồn cho đàn nuôi 2/7 trại Điều dễ làm xảy dịch bệnh nói chung bệnh Marek nói riêng 32      Như q trình khảo sát chúng tơi nhận thấy việc quan sát triệu chứng mổ khám bệnh tích cho hướng nghi bệnh tốt, góp phần hổ trợ kỹ thuật người chăn nuôi định hướng bệnh tốt Tuy nhiên để đạt kết tốt xác cần hổ trợ Phòng Xét Nghiệm, cụ thể bệnh xét nghiệm PCR 33      Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng điều tra tình hình bệnh Marek trại chăn nuôi thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang Long An, hổ trợ từ Bệnh Viện Thú Y khoa Chăn Nuôi Thú Y việc xét nghiệm bệnh Marek, chúng tơi có số kết luận sau: đẻ thương phẩm nuôi chủ yếu theo quy mơ cơng nghiệp (63,41%), ta nuôi CN đa phần nuôi theo quy mô bán công nghiệp (71,10%) Tất trại chăn nuôi dùng thức ăn hỗn hợp, kiểu chuồng nuôi chuồng hở Việc thực an toàn sinh học (cách ly, phun thuốc sát trùng định kỳ, vào-cùng ra, nguồn giống) chưa đạt Có trại bị bệnh Marek (với kết PCR dương tính) với bệnh tích Marek xuất khối u gan, lách, thận, phổi, đùi, ruột Đối với bệnh việc quan sát triệu chứng mổ khám bệnh tích đưa hướng nhận định bệnh tốt Những yếu tố có ảnh hưởng đến khả xảy bệnh Marek là: khơng tiêm phòng vaccine, khơng phun thuốc sát trùng định kỳ, không cách ly, giống không rõ ràng … 5.2 Đề nghị Quản lý chặt chẽ chuồng nuôi, giống, thực tốt qui định vệ sinh thú y Có chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm làm tăng sức đề kháng chống chọi với bệnh 34      Tiếp tục thực việc điều tra bệnh Marek thời gian tới để có nhìn tổng quan bệnh Marek nắm vững tình hình diễn biến bệnh Cần thử nghiệm loại vaccine để tìm loại vaccine có hiệu thực tế sản xuất 35      TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN TIẾNG VIỆT Phan Văn Lục, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Thành Đồng, Đặng Thị Tám Lê Thanh Ân, 2008 Mức độ nhiễm bệnh Marek ứng dụng vắc-xin phòng bệnh cho đàn giống trại thực nghiệm Liên Ninh Tạp chí KHCN Chăn nuôi số 13_2008 Lê Văn Năm, 2003 Bệnh Marekhình khối u truyền nhiễm Nhà xuất nông nghiệp, 128 trang Lê Văn Năm, Lê Văn Tạo, 2004 100 câu hỏi đáp án quan trọng dành cho cán thú y người chăn nuôi Nhà xuất Lao Động Xã Hội, 339 trang Pháp lệnh thú y, 2004 Bộ NNVPTNN Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm gia cầm Đại Học Nông Lâm TP.HCM Phan Đức Thắng, 2007 Thử nghiệm vắc xin Marek trại đẻ thương phẩm thuộc tỷnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp BSTY, Đại Học Nông lâm TP.HCM, Việt Nam Lâm Minh Thuận, 2010 Chăn nuôi gia cầm Đại Học Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Phước Ninh, 2010 Truyền nhiễm chung gia cầm Đại Học Nông Lâm TP.HCM Thông tư số 04/2010/TT-Bộ NNPTNT ngày 15 tháng 01 năm 2010 Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông thôn 10 Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2011 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 11 Cục thú y, 2007 Quyết định số 1850/TY-DT NGÀY 28/11/2007 V/v hướng dẫn biện pháp phòng chống bệnh Marek 36      12 Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chật dùng thú y lưu hành Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐBNN ngày 05 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT) PHẦN TIẾNG ANH Davison F and Nair V., 2004 Marek’s disease – An evolving problem Marek’s disease virus: biology and life cycle by Baigent S J and Davison F., pp 6277 Saif Y.M., Fadly A.M., Glission J.R and McDougald L.R., 2008 Diseases of Poultry Neoplastic diseases by Fadly, A.M., pp 449-486 37      TÀI LIỆU INTERNET http://agriviet.com/nd/2788-benh-marek/ http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/5321136/cm_id/2369770 http://khuyennongkhuyenngu.org.vn/news.aspx?id=508 http://www.poultryindustrycouncil.ca/biofacts/principle4.pdf http://www.imexline.ru/ru/catalog?item=806 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023304001285 38      PHỤ LỤC Phụ bảng 1: Phiếu điều tra bệnh Marek Số phiếu:………………… Huyện/ tỉnh: ……………… PHIẾU ĐIỀU TRA BỆNH MAREK ĐẺ THỊT I) THÔNG TIN VỀ TRANG TRẠI  Chủ trang trại: ……………………………Trại gà:…………………  Địa (số/đường/ấp/xã/khu phố/thị trấn/huyện/tỉnh): … …………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………… II) ĐIỀU TRA CHUNG a) Tổng đàn gà: ………….con, bao gồm ………… đàn Đàn …… con,………tuần tuổi, giống……… , nguồn gốc………………… Đàn … .con,………tuần gốc ……………… tuổi, giống….……., nguồn Đàn …… con,………tuần gốc………………… tuổi, giống……… , nguồn Đàn … .con,………tuần gốc ………………… tuổi, thịt: ………ngày xuất chuồng Trọng lượng bình quân xuất chuồng:…….kg đẻ: ……tuần rớt hột Sản lượng trung bình thời gian rớt hột 39    giống….…….,nguồn   Thời gian kéo dài rớt hột:……… Tuổi đẻ đỉnh cao:…… Sản lượng trung bình thời gian đẻ đỉnh cao:……… kéo dài……… Năng suất chung đàn gà………… Sản lượng trứng loại 1……………… loại 2…………… loại 3…………… - Chủng ngừa Marek’s? Có Không Loại vaccine sử dụng ? (trong trường hợp trại tự chủng) - Quy trình tiêm phòng (loại vaccine/ngày tiêm): b) Thức ăn sử dụng: Tự trộn Bổ sung kháng sinh Mua hỗn hợp Bổ sung probiotic Khác: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 40      …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… - Các thuốc dùng phòng bệnh: ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… c) Nguồn nước sử dụng: Nước giếng Nước máy Đã xử lý Nước sông/ao hồ Không xử lý Phương pháp xử lý (nếu có) ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… d) Chuồng trại: Chuồng lạnh (kín) Hở (thơng thống) Có quạt gió Sàn (sắt/nhựa/bê tơng) Nền (xi măng, đất) Khác Mái tôn Mái e) Một số biện pháp an toàn sinh học - Vệ sinh sát trùng (VS-ST) (khi có gà) Có Khơng Sát trùng xe vào lần/ tuần lần/ tuần Khác: …………………………………… Người vào thay đồ/sát trùng Có tường rào bao quanh Mô tả phương pháp VS-ST: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 41      ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Thuốc sát trùng thường sử dụng:………………………………………………… ……………….………… …………………………………………………………… - Trại vào ra: Có Không Thời gian trống chuồng? - Cách xử lý phân, nước thải: Ao cá Phơi khô Bán phân tươi Khác: - Bố trí chuồng ni/cơng trình phụ gần nơi nguy nhiễm mầm bệnh: Gần ao có nước thải Gần hố phân Cửa vào Cửa vào khác Gần cống rãnh vệ sinh Gần nơi có nguy Khác Nếu đặc biệt nguy hiểm, mô tả chi tiết: - Một số vật ngoại lai có nguy mang mầm bệnh xuất trại chăn nuôi: Chuột Côn trùng khác Ruồi/muỗi Khác: 42    Chó/mèo/chim   ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH 1) Bệnh sử Tổng đàn mắc bệnh: Lứa tuổi mắc bệnh : Tỷ lệ bệnh: Tỷ lệ chết : 2) Triệu chứng lâm sàng 3) Bệnh tích mổ khám ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… …………………… 43      4) Cách can thiệp trại  Loại thải: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………  Liệu pháp can thiệp trại sử dụng: …………………………………………………………………………… … - Thời gian can thiệp: ………………………………………………………………… - Hiệu can thiệp :………………………………………………………………… - Thời gian dịch bệnh ổn định (khơng biểu lâm sang mới): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………… 5) Lấy mẫu xét nghiệm Vi thể PCR Phân lập virus Khác Người vấn Ngày (ghi rõ họ & tên) tháng năm 20 Người điều tra (ghi rõ họ & tên) 44      Phụ bảng 2: So sánh tỷ lệ đẻ thương phẩm ta nuôi CN bị bệnh Marek Chi-Square Test: Có; Khơng Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Total Có Không Total 36 41 15,73 25,27 7,322 4,559 28 17 17,27 27,73 6,671 4,154 33 53 45 86 Chi-Sq = 22,705; DF = 1; P-Value = 0,000 45      Phụ bảng 3: So sánh tỷ lệ mắc bệnh Marek thực tế khảo sát nhóm đẻ thương phẩm ta nuôi Cn Chi-Square Test: Có; Khơng Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Total Có Không Total 40 41 3,12 37,88 1,440 0,119 45 3,88 47,12 1,158 0,095 85 51 92 Chi-Sq = 2,812; DF = 1; P-Value = 0,094 cells with expected counts less than 46    ...  XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: TRẦN MINH CHƠN Tên khóa luận: “Điều tra tình hình bệnh Marek gà đẻ thương phẩm gà ta nuôi công nghiệp... tơi vượt qua khó khăn sống Chân thành biết ơn! Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y Quý Thầy Cô Khoa Chăn Nuôi Thú Y Đã tạo điều kiện thuận... thú y chia buồn vui, động viên giúp đỡ suốt quãng thời gian học tập trường Sinh viên thực Trần Minh Chơn iii      TÓM TẮT KHÓA LUẬN   Đề tài nghiên cứu “Điều tra tình hình bệnh Marek gà đẻ thương
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH MAREK TRÊN GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM VÀ GÀ TA NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ TRẠI THUỘC TỈNH TIỀN GIANG VÀ LONG AN, ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH MAREK TRÊN GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM VÀ GÀ TA NUÔI CÔNG NGHIỆP Ở MỘT SỐ TRẠI THUỘC TỈNH TIỀN GIANG VÀ LONG AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay