ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN CHO CÚT ĐẺ

57 21 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN CHO CÚT ĐẺ Họ tên sinh viên : TRẦN KIM YẾN Lớp : DH07DY Ngành : Thú Y Niên Khóa : 2007 – 2012 Tháng năm 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** TRANG TỰA TRẦN KIM YẾN ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN CHO CÚT ĐẺ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ Thú y Giáo viên hướng dẫn TS Dương Duy Đồng Tháng năm 2012 i    PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sinh viên thực hiện: Trần Kim Yến Tên khóa luận: “Ảnh hưởng bột diệp hạ châu đắng bổ sung vào thức ăn cho cút đẻ” Khóa luận hoàn thành theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng tốt nghiệp chấm thi ngày 17 tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn TS Dương Duy Đồng ii    LỜI CẢM TẠ Tôi xin chân thành cảm ơn: * Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM * Ban chủ nhiệm khoa toàn thể quý thầy cô khoa Chăn Nuôi Thú Y, quý thầy khoa Khoa học tồn thể cán - cơng nhân viên trường tận tình dạy dỗ, dìu dắt, truyền đạt kiến thức, giúp đỡ tơi suốt trình học tập trường * Thầy Dương Duy Đồng thầy Nguyễn Văn Hiệp tận tình giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học làm đề tài tốt nghiệp * Gia đình, bạn trại thực nghiệm khoa chăn nuôi thú y tập thể lớp Dược thú y 33 chia sẻ, động viên cho thời gian học tập thực tập tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Tp HỒ CHÍ MINH Sinh viên: Trần Kim Yến     iii    TÓM TẮT LUẬN VĂN   Đề tài tiến hành trại thực nghiệm khoa Chăn nuôi – Thú Y, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM từ ngày 02/03/2012 đến ngày 19/06/2012 Ba lô cút tương đối đồng tuổi, trọng lượng, bố trí với lơ I sử dụng thức ăn bản, lô II sử dụng thức ăn + 0,1 % diệp hạ châu đắng, lô III sử dụng thức ăn + 0,2 % diệp hạ châu đắng Sau thời gian thực thí nghiệm, số kết ghi nhận sau: Lô bổ sung diệp hạ châu đắng có tỉ lệ đẻ cao lô đối chứng, lô II 74,10 %, lô III 71,89 % cao lô I 69,4 % Trọng lượng trung bình trứng lơ II 9,78 g thấp lơ I lô III 9,97 g Tỉ lệ trứng kỳ hình lơ III 0,15 % thấp nhất, lô I 0,23 % cao nhất, lô II 0,20 % Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày lô I 19,14 g thấp lô II 20,20 g lô III 20,37 g Lượng thức ăn tiêu tốn cho trứng lô II 26,88 g thấp lô I 28,01 g lô III 29,02 g Lượng thức ăn tiêu tốn cho kg trứng lô II 2,85 kg lô III 2,92 kg cao lô I 2,81 kg Tỉ lệ nuôi sống lô I cao Chất lượng trứng lô tương đối đồng chiều dài, chiều rộng trứng, độ dày vỏ, màu lòng đỏ, tỉ lệ trọng lượng lòng đỏ, trọng lượng lòng trắng trọng lượng vỏ Bổ sung diệp hạ châu đắngảnh hưởng tới gan cút, lơ II lơ III có tình trạng gan tương đối tốt lô I Tất mẫu gan mổ khám lơ I có tượng gan bị nhạt màu thối hóa mỡ nặng mức độ 3+ - 4+ iv    MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách bảng viii Danh sách biểu đồ ix Danh sách hình x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược diệp hạ châu đắng 2.1.1 Sơ lược diệp hạ châu đắng 2.1.1.1 Phân loại 2.1.1.2 Nguồn gốc 2.1.1.3 Phân bố 2.1.1.4 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 2.1.2 Thành phần hợp chất diệp hạ châu đắng 2.1.3 Tác dụng sinh học diệp hạ châu đắng 2.1.3.1 Một số công dụng sinh học 2.1.3.2 Một số ứng dụng dược lý 2.1.3.3 Một số nghiên cứu động vật v    2.1.4 Ứng dụng diệp hạ châu đắng đời sống chăn nuôi, thủy sản 2.2 Giới thiệu sơ lược chim cút 10 2.2.1 Vị trí phân loại 10 2.2.2 Nguồn gốc 10 2.2.2.1 Trên giới 10 2.2.2.2 Ở Việt Nam 11 2.2.3 Một số đặc tính sinh lý cút 11 2.2.4 Một số tiêu suất trứng, trọng lượng trứng thành phần hóa học trứng thịt cút 12 2.2.4.1 Năng suất trứng 12 2.2.4.2 Trọng lượng trứng 13 2.2.4.3 Thành phần hóa học trứng thịt cút 13 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 16 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 16 3.2 Nội dung thí nghiệm 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 16 3.3.1 Đối tượng thí nghiệm 16 3.3.2 Vật liệu 16 3.3.3 Cách bố trí thí nghiệm 16 3.4 Điều kiện tiến hành thí nghiệm 17 3.4.1 Chuồng trại 17 3.4.2 Qui trình chăm sóc ni dưỡng 18 3.4.3 Qui trình sử dụng thuốc vaccine 19 3.5 Các tiêu theo dõi 19 3.5.1 Tỉ lệ đẻ 19 3.5.2 Trọng lượng trứng bình quân hàng tuần 19 3.5.3 Tỉ lệ trứng kỳ hình 19 3.5.4 Đánh giá phẩm chất trứng 20 3.5.5 Sự sử dụng thức ăn 21 vi    3.5.6 Tỉ lệ nuôi sống 21 3.5.7 Bệnh tích đại thể vi thể gan 21 3.5.8 Hiệu kinh tế 21 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 22 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 23 4.1 Ảnh hưởng bổ sung diệp hạ châu đắng đến suất sinh sản phẩm chất trứng cút đẻ 23 4.1.1 Tỉ lệ đẻ 23 4.1.2 Trọng lượng trứng bình quân hàng tuần 26 4.1.3 Tỉ lệ trứng kỳ hình 28 4.1.4 Đánh giá phẩm chất trứng 29 4.1.5 Sự sử dụng thức ăn 30 4.1.5.1 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày 30 4.1.5.2 Tiêu tốn thức ăn cho trứng 32 4.1.5.3 Tiêu tốn thức ăn cho kg trứng 34 4.1.6 Tỉ lệ nuôi sống 35 4.2 Tác động bổ sung diệp hạ châu đắng đến gan cút đẻ 36 4.2.1 Bệnh tích đại thể gan 36 4.2.2 Mẫu phân tích vi thể gan 37 4.3 Hiệu kinh tế 39 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 44 vii    DANH SÁCH CÁC BẢNG   Bảng 2.1 Thành phần hóa học trứng cút 14 Bảng 2.2 So sánh thành phần trứng cút trứng gà 14 Bảng 2.3 Thành phần hóa học thịt cút so với thịt thịt gà 15 Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 17 Bảng 3.2 Qui trình sử dụng thuốc vaccine 19 Bảng 4.1 Tỉ lệ đẻ trứng qua tuần 24 Bảng 4.2 Trọng lượng trứng bình quân hàng tuần 26 Bảng 4.3 Tỉ lệ trứng kỳ hình qua tuần 28 Bảng 4.4 Đánh giá phẩm chất trứng 30 Bảng 4.5 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày 31 Bảng 4.6 Tiêu tốn thức ăn cho trứng 33 Bảng 4.7 Tiêu tốn thức ăn cho kg trứng 34 Bảng 4.8 Tỉ lệ nuôi sống 35 Bảng 4.9 Bệnh tích đại thể gan cút 36 Bảng 4.10 Mẫu phân tích vi thể gan cút 37 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế cút đẻ 39     viii    DANH SÁCH CÁC BIỂU ĐỒ   Biểu đồ 4.1 Tỉ lệ đẻ qua tuần 24 Biểu đồ 4.2 Trọng lượng trứng bình quân hàng tuần 27 Biểu đồ 4.3 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày 31 Biểu đồ 4.4 Tiêu tốn thức ăn cho trứng 33 Biểu đồ 4.5 Tiêu tốn thức ăn cho kg trứng 34 Biểu đồ 4.6 Tỉ lệ nuôi sống 35 ix    Từ bảng 4.5 nhận thấy trung bình lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày 11 tuần thí nghiệm lơ III 20,37 g cao lô I 19,14 g thấp Nhìn chung trung bình lượng thức ăn tiêu thụ ngày qua tuần khảo sát lơ có chênh lệch Cụ thể lơ có bổ sung diệp hạ châu đắng tiêu thụ thức ăn nhiều lơ khơng có bổ sung diệp hạ châu đắng Qua xử lý thống kê, kết khác biệt tuần có ý nghĩa với P < 0,01 Ở tuần thứ 2, tỉ lệ đẻ cao nên lượng thức ăn tiêu thụ lô cao Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày giảm dần tuần sau Sự khác biệt lơ có ý nghĩa với P < 0,05 Lơ I 19,14 g khác biệt có ý nghĩa so với lô II 20,20 g lô III 20,37g Kết cho thấy bổ sung diệp hạ châu đắng làm tăng lượng thức ăn ăn vào hàng ngày cút So sánh với kết khác kết mà ghi nhận cao so với Tăng Nguyễn Phúc (1990) trung bình lượng thức ăn tiêu thụ ngày 6,79 g cút 10 tuần tuổi thấp Trần Mộng Ngọc (1990) 26 g cút 10 tuần tuổi (trích dẫn Nguyễn Thị Sơn Hà, 2002) 4.1.5.2 Tiêu tốn thức ăn cho trứng Kết trình bày qua bảng 4.6 biểu đồ 4.4 Trong tuần thí nghiệm thứ lượng thức ăn tiêu tốn cho trứng lơ cao tuần tỉ lệ đẻ thấp Ở tuần thí nghiệm sau nhìn chung trung bình lượng thức ăn tiêu tốn cho trứng có giảm so với tuần thứ tỉ lệ đẻ lơ có tăng lên Sự khác biệt tuần có ý nghĩa mặt thống kê với P < 0,001 Từ tuần thí nghiệm thứ – 11 trung bình lượng thức ăn tiêu tốn cho trứng lơ có khác biệt, lơ III 29,02 g/quả cao so với lô I 28,01 g/quả lô II 26,88 g/quả Tuy nhiên, mặt thống kê khác biệt khơng có ý nghĩa với P > 0,05 32    Bảng 4.6 Tiêu tốn thức ăn cho trứng Tuần thí nghiệm Tiêu tốn thức ăn cho trứng (g/quả) Lô I Lô II Lô III 33,05 27,28 38,82 25,27 25,63 26,11 28,31 26,28 28,05 25,05 27,45 29,89 26,42 25,27 26,82 28,14 25,51 25,77 25,32 26,57 25,86 27,45 25,60 26,86 27,54 25,39 28,79 10 32,93 31,85 30,37 11 28,60 28,82 31,86 Trung bình 28,01 26,88 29,02 g 29.50 29.00 28.50 28.00 27.50 27.00 26.50 26.00 25.50 Lô I Lô II Lô III Biểu đồ 4.4 Tiêu tốn thức ăn cho trứng 33  4.1.5.3 Tiêu tốn thức ăn cho kg trứng Kết trình bày qua bảng 4.7 biểu đồ 4.5 Bảng 4.7 Tiêu tốn thức ăn cho kg trứng Tuần thí nghiệm Tiêu tốn thức ăn cho kg trứng (kg) Lô I Lô II Lô III 3,53 4,01 4,12 2,61 2,72 2,71 2,93 2,78 2,89 2,57 2,89 3,11 2,64 2,62 2,75 2,84 2,63 2,61 2,54 2,72 2,56 2,74 2,64 2,61 2,63 2,53 2,78 10 3,17 3,10 2,93 11 2,73 2,73 3,03 Trung bình 2,81 2,85 2,92 kg 2.92 2.90 2.88 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 Lô I Lô II Lô III Biểu đồ 4.5 Tiêu tốn thức ăn cho kg trứng 34  Trung bình lượng thức ăn tiêu tốn cho kg trứng lô có khác biệt, lơ I 2,81 kg thấp lô III 2,92 kg cao Nhưng mặt thống kê khác biệt khơng có ý nghĩa vớ P > 0,05 Trung bình lượng thức ăn tiêu tốn cho kg trứng tuần có khác biệt có ý nghĩa với P < 0,01 Kết thấp so với Huỳnh Thị Minh (1990) số chuyển biến thức ăn 4,31 kg cút 16 tuần tuổi Lê Thị Long Vân (1989) số chuyển biến thức ăn cút 16 tuần tuổi 2,8 kg 4.1.6 Tỉ lệ nuôi sống Tỉ lệ nuôi sống qua 11 tuần thí nghiệm trình bày qua bảng 4.8 biểu đồ 4.6 Bảng 4.8 Tỉ lệ nuôi sống Lô I Lơ II Lơ III Số cút đầu thí nghiệm (con) 110 110 110 Số cút cuối thí nghiệm (con) 91 86 86 82,73 78,18 78,18 Tỉ lệ nuôi sống (%) % 83 82 81 80 79 78 77 76 75 Lô I Lô II Lô III Biểu đồ 4.6 Tỉ lệ nuôi sống 35  Từ tuần thí nghiệm thứ - 11 tỉ lệ ni sống lơ I 82,73 % cao lô II lô III 78,18 % Tỉ lệ ni sống có khác biệt lơ khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê với P > 0,05 Nguyên nhân chết cút 11 tuần thí nghiệm theo chúng tơi ghi nhận chủ yếu đẻ không ra, lồi hậu môn … 4.2 Tác động bổ sung diệp hạ châu đắng đến gan cút đẻ 4.2.1 Bệnh tích đại thể gan Mỗi lơ có mẫu gan đánh giá bệnh tích đại thể kết trình bày qua bảng 4.9 Bảng 4.9 Bệnh tích đại thể gan cút Bệnh tích đại thể gan Lô I Lô II Lô III Nhạt màu 100 % 60 % 60 % Mềm, bở 0% 0% 20 % Xuất huyết 20 % 0% 0% Hoại tử 0% 0% 0% Về màu sắc, lơ có gan bị nhạt màu Ở lơ có bổ sung diệp hạ châu đắng lô II lô III màu sắc gan tương đối tốt so với lơ khơng có bổ sung diệp hạ châu đắng lơ I Về độ rắn chắc, lơ III có tượng gan khơng rắn gan bình thường Về bệnh tích đại thể, lơ I có tượng xuất huyết điểm Diệp hạ châu đắng có tác dụng bảo vệ gan, nhiên liều 0,2 % lô III cao gấp đôi so với liều 0,1 % lơ II có tượng gan khơng rắn bình thường Tóm lại so sánh việc có bổ sung khơng có bổ diệp hạ châu đắng lơ có bổ sung diệp hạ châu đắng có tình trạng gan tốt So sánh liều bổ sung liều 0,1 % tốt 36    4.2.2 Mẫu phân tích vi thể gan Mỗi lơ có mẫu gan sau đánh giá bệnh tích đại thể ngâm vào formol để gởi phân tích vi thể, kết trình bày qua bảng 4.10 Bảng 4.10 Mẫu phân tích vi thể gan cút Phân tích vi thể gan Lơ I Lơ II Lơ III Mơ gan bình thường 0% 0% 20 % Gan thối hóa mỡ mức độ 1+ 0% 60 % 60 % + Gan thối hóa mỡ mức độ 0% 40 % 20 % Gan thối hóa mỡ mức độ 3+ 60 % 0% 0% Gan thối hóa mỡ mức độ 4+ 40 % 0% 0% Phân tích vi thể gan cút cho thấy lơ I có mức độ thối hóa mỡ cao (3+ 4+) so với mức độ thối hóa mỡ lô II lô III (1+ - 2+) Ở lơ I có trường hợp mơ gan bị tiêu biến hết tế bào gan lơ II lơ III tế bào gan tương đối bình thường Sự khác biệt diệp hạ châu đắng tác động đến gan cút Việc sử dụng thức ăn có hàm lượng đạm cao thời gian dài cút đẻ làm hư hại đến gan Diệp hạ châu đắng có tác dụng bảo vệ gan nên tình trạng gan lơ II lơ III tương đối tốt so với lơ I Hình 4.3 Mơ gan bình thường 37      + Hình 4.4 Gan thối hóa mỡ mức độ Hình 4.5 Gan thối hóa mỡ mức độ 2+ Hình 4.6 Gan thối hóa mỡ mức độ 3+ 38    4.3 Hiệu kinh tế Hiệu kinh tế tính dựa chi phí thức ăn để sản xuất kg trứng lô, kết trình bày qua bảng 4.11 Bảng 4.11 Hiệu kinh tế cút đẻ Lô I Lô II Lô III Giá kg thức ăn (VNĐ) 9.235 9.285 9.335 Lượng thức ăn tiêu tốn cho kg trứng 2,98 3,08 3,28 Chi phí thức ăn cho kg trứng (VNĐ) 27.520 28.597 30.618 So sánh (%) 100,00 103,92 111,26 Qua bảng 4.11 thấy hiệu kinh tế lô I cao lô II lô III Có khác biệt trung bình lượng thức ăn tiêu tốn cho kg trứng lô I có 2,98 kg giá kg thức ăn cho cút 9.235 VNĐ Chi phí thức ăn để tạo kg trứng lô II cao so với lơ I 3,92 % Chi phí thức ăn để tạo kg trứng lô III cao so với lô I 11,26 % 39    Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ   5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài “Ảnh hưởng bột diệp hạ châu đắng bổ sung vào thức ăn cho cút đẻ”, rút số kết luận sau : Bổ sung 0,1 % diệp hạ châu đắng đem lại kết trọng lượng trứng bình quân hàng tuần thấp lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày cao so với lô đối chứng (lô không bổ sung diệp hạ châu đắng), tiêu khác khơng có kết tốt hơn, bệnh tích đại thể vi thể gan cút tương đối tốt lô đối chứng Bổ sung 0,2 % diệp hạ châu đắng đem lại kết lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày cao so với lô đối chứng, tiêu khác khơng có kết tốt hơn, bệnh tích đại thể vi thể gan cút tương đối tốt lô đối chứng 5.2 Đề nghị Không cần sử dụng diệp hạ châu đắng mức 0,1 % 0,2 % Tiến hành thí nghiệm với liều diệp hạ châu đắng thấp điều kiện số lượng cút nhiều 40    TÀI LIỆU THAM KHẢO Phần tài liệu tiếng Việt Đỗ Huy Bích cộng tác viên, 2004 Cây thuốc động vật làm thuốc Việt Nam NXB Khoa học Kỹ thuật, Nội Nguyễn Xuân Bình cộng sự, 1999 Hướng dẫn kỹ thuật ni cút NXB Đồng Nai Phan Văn Dân, 2009 Nghiên cứu thành phần hóa học có phèn đen (Phyllanthus reticulatus poir Euphorbiacae) Luận văn thạc sỹ hóa học, Đại Học Thái Nguyên Tô Du, 1996 Nuôi bồ câu, gà, chim cút NXB Đồng Nai Nguyễn Tuấn Đạt, 2003 Xây dựng qui trình phòng bệnh Newcastle theo dõi khả đáp ứng miễn dịch chống bệnh Newcastle cút thịt Luận văn tốt nghiệp, trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Sơn Hà, 2002 Khảo sát sức sinh trưởng sản xuất trứng cút Paraoh Luận văn tốt nghiệp, trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Mỹ Hạnh, 2001 Thử nghiệm chủng ngừa vaccine Newcastle gà cút đẻ Luận văn tốt nghiệp, trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Vũ Duy Hưng, 2011 So sánh hiệu việc bón phân heo, bò, gà suất hàm lượng số hoạt chất Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư chăn ni, Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Lan cộng sự, 2000 Nuôi cút NXB Nông Ngiệp Tp.HCM 10 Đào Đức Long cộng sự, 1999 Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cút NXB Đồng Nai 41    11 Huỳnh Thị Minh, 1990 Khảo sát suất sức đề kháng hai giống cút Paraoh Bobwhite lai Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 12 Phạm Hữu Phước, 2010 Đánh giá ảnh hưởng chất chiết Diệp hạ châu (Phyllanthus amarus) đến suất số tiêu sinh lý – sinh hóa máu heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 13 Lâm Thị Minh Thuận, 1997 Nuôi dưỡng chim cút Tủ sách trường đại học Nông Lâm 14 Lâm Thị Minh Thuận, 2002 Giáo trình chăn ni gia cầm Khoa Chăn ni – Thú y, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM 15 Ngô Đức Trọng, 2008 Nghiên cứu hóa học nhận dạng số nhóm chất có chó đẻ cưa (Phyllanthus urinaria., Euphorbiaceae) Luận văn thạc sỹ hóa học, Đại Học Thái Nguyên 16 Lê Thị Long Vân,1989 Qui trình chăm sóc ni dưỡng cút Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ thú y, Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 17 Trần Cao Vân, 1999 Bước đầu khảo sát số bệnh truyền nhiễm chim cút Luận văn tốt nghiệp, trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Phần tài liệu tiếng Anh 18 Farah Naaz, Saleem Javed, AbdinM.Z., 2007.Hepatoprotective effect of ethanolic extract of Phyllanthus amarus Schum.et Thonn on aflatoxin B1 -induced liver damage in mice Department of Biochemistry, Faculty of Science, Jamia Hamdard, New Delhi, India 19 Jain N., Shasany A K., Sundaresan V., Rajkumar S., Darokar M P., Bagchi G D., Gupta A K., Kumar S and Khanuja S P S 2003 Molecular diversity in phyllanthus amarus assessed through RAPD analysis Curr Sci 85(10): 1454 – 1458 42    20 Nguyen Hieu Phuong, 2010.Mycotoxins contamination in maize kernels in Vietnam and effects of feed additives on reducing fumonisin impacts in pigs.Nong Lam University, Department of Animal Nutrition, Ho Chi Minh City, Vietnam 21 Sundaresan N R.,Thirumurugan R., JayakumarS and PurushothamanM R., 2005 Protective effectiveness of Phyllanthus niruri against short-term experimental aflatoxicosis in broiler chicken Veterinary College and Research Institute, Department of Animal Nutrition, Namakkal Phần tài liệu từ Internet http://totha.vn/basic_science_detail.php?id=578 (truy cập ngày 23/07/2012) 43    PHỤ LỤC Bảng ANOVA tiêu theo dõi TỈ LỆ ĐẺ One-way ANOVA: TL DE versus LO Source DF SS MS LO 0,0830 0,0415 Error 162 2,5417 0,0157 Total 164 2,6246 F 2,64 One-way ANOVA: TL DE versus TUAN TN Source DF SS MS F TUAN TN 10 0,8760 0,0876 7,71 Error 154 1,7487 0,0114 Total 164 2,6246 P 0,074 P 0,000 TRỌNG LƯỢNG TRỨNG BÌNH QUÂN HÀNG TUẦN One-way ANOVA: TL DE versus LO Source DF SS MS LO 0,0830 0,0415 Error 162 2,5417 0,0157 Total 164 2,6246 F 2,64 P 0,074 One-way ANOVA: TLTB TRUNG versus TUAN TN Source DF SS MS F P TUAN TN 10 20,1778 2,0178 22,57 0,000 Error 154 13,7689 0,0894 Total 164 33,9468 TỈ LỆ TRỨNG KỲ HÌNH One-way ANOVA: TL TRUNG KY HINH versus LO Source DF SS MS F LO 0,0000036 0,0000018 0,28 Error 162 0,0010473 0,0000065 Total 164 0,0010509 HỆ SỐ CHUYỂN BIẾN THỨC ĂN One-way ANOVA: TA TIEU THU versus LO Source DF SS MS F 44    P P 0,755 LO Error Total 162 164 48,72 996,22 1044,94 24,36 6,15 3,96 0,021 One-way ANOVA: TTTA CHO QUA TRUNG versus LO Source DF SS MS F P LO 47,5 23,8 0,92 0,401 Error 162 4188,2 25,9 Total 164 4235,7 One-way ANOVA: TTTA CHO 1KG TRUNG versus LO Source DF SS MS F P LO 0,315 0,158 0,52 0,593 Error 162 48,639 0,300 Total 164 48,954 One-way ANOVA: TA TIEU THU versus TUAN TN Source DF SS MS F P TUAN TN 10 191,60 19,16 3,46 0,000 Error 154 853,34 5,54 Total 164 1044,94 One-way ANOVA: TTTA CHO QUA TRUNG versus TUAN TN Source DF SS MS F P TUAN TN 10 1571,8 157,2 9,09 0,000 Error 154 2663,9 17,3 Total 164 4235,7 One-way ANOVA: TTTA CHO 1KG TRUNG versus TUAN TN Source DF SS MS F P TUAN TN 10 20,133 2,013 10,76 0,000 Error 154 28,821 0,187 Total 164 48,954 TỈ LỆ NUÔI SỐNG One-way ANOVA: TL NUOI SONG versus LO Source DF SS MS F P LO 0,0168 0,0084 0,10 0,903 Error 12 0,9819 0,0818 Total 14 0,9987 45    Bảng thành phần nguyên liệu thức ăn NGUYÊN LIỆU TỈ LỆ % Bắp vàng 46,263 Khô đậu nành 26,199 Cám gạo 10 Bột cá 5,474 Bột đá vôi 5,371 Dầu cá DCP 0,669 Premix cút 0,25 Choline 0,25 NaHCO3 0,189 Methionine 0,115 Sunzyme 0,1 Muối ăn 0,089 BMD 10% 0,03 46    ... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y *************** TRANG TỰA TRẦN KIM YẾN ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN CHO CÚT ĐẺ Khóa luận đệ... mẫu gan mổ khám lơ I có tượng gan bị nhạt màu thối hóa mỡ nặng mức độ 3+ - 4+ iv    MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn ... Phyllanthin (C24H34O6): có dạng tinh thể hình kim ngắn, khơng màu, nhiệt độ nóng chảy 96 0C Hypophyllanthin (C24H30O7): kết tinh ete dầu hỏa có dạng tinh thể hình kim dài, khơng màu, nhiệt độ nóng chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN CHO CÚT ĐẺ, ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT DIỆP HẠ CHÂU ĐẮNG BỔ SUNG VÀO THỨC ĂN CHO CÚT ĐẺ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay