BÀI tập cơ học vat ly dai cuong

2 67 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BÀI TẬP HỌC 1Một vật thả rơi từ khí cầu độ cao h Hỏi sau vật rơi tới đất thả: a Khí cầu bay lên với vận tốc v1 b Khí cầu hạ xuống với vận tốc v2 Bỏ qua sức cản khơng khí 2Một đồn tàu chạy với vận tốc v1 vào đoạn đường cong dài S bán kính R Tàu chạy chậm dần hết quãng đường khoảng thời gian t Tính vận tốc dài, gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến, gia tốc toàn phần đoàn tàu cuối qng đường Vẽ hình biểu diễn véc tơ 3Một chất điểm chuyển động thẳng theo phương trình: x = At3 + Bt2 + Ct + D a Tìm vận tốc gia tốc thời điểm t1 t2 b Tìm vận tốc trung bình khoảng thời gian (từ t1 đến t2) 4Một đĩa bán kính R quay quanh trục vng góc qua tâm đĩa theo phương trình ϕ = at3 + bt2 + c; Tìm gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến, gia tốc toàn phần điểm vành đĩa thời điểm t Biểu diễn véc tơ gia tốc hình vẽ 5Một vật nhỏ gắn vào sợi dài l chuyển động tròn mặt phẳng nằm ngang Sợi lệch góc α so với phương thẳng đứng Hãy xác định tần số chu kỳ quay vật 6Một sợi dây không giãn, khối lượng dây khơng đáng kể, vắt qua ròng rọc cố định Hai đầu dây buộc hai vật khối lượng tương ứng m (đã biết) m2
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập cơ học vat ly dai cuong, BÀI tập cơ học vat ly dai cuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay