KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI VĨNH TÂN 2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

71 73 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y *************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI VĨNH TÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Sinh viên thực : NGUYỄN MINH QUÝ Lớp : DH07TY Ngành : Thú y Niên khóa : 2007 - 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y *************** NGUYỄN MINH QUÝ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI VĨNH TÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN VĂN KHANH Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN MINH QUÝ Tên luận văn: “Khảo sát tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại heo Vĩnh Tân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y ngày … tháng … năm 2012 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN VĂN KHANH ii LỜI CẢM TẠ  Kính dâng cha mẹ Những cố gắng phấn đấu con, niềm kính u biết ơn vơ hạn trước khó khăn vất vả cha mẹ yên tâm học tập có ngày hơm  Thành kính ghi ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể q Thầy Cơ khoa tận tình truyền đạt kinh nghiệm q báu cho tơi suốt khóa học  Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Khanh tận tình bảo, hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn  Chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc trại heo Vĩnh Tân tồn thể chú, anh chị trại nhiệt tình giúp đỡ, dẫn suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin cám ơn bạn lớp gắn bó chia vui buồn giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài NGUYỄN MINH QUÝ iii TÓM TẮT Đề tài “Khảo sát tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại heo Vĩnh Tân 2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” thời gian từ ngày 01/01/2012 đến ngày 01/05/2012 Qua thời gian khảo sát, ghi nhận kết sau: Nhiệt độ trung bình ngày trại dao động từ 25,05 – 27,08 0C, ẩm độ từ 73,44 – 78,59 %, phù hợp cho heo theo mẹ cao mức yêu cầu nái Tỉ lệ viêm tử cung heo nái sau sinh 23,16 % (44/190 nái) Tỉ lệ viêm tập trung heo nái đẻ lứa đầu (27,59 %) heo nái đẻ lứa (25,64 %) Nái viêm tử cung dạng nhờn chiếm tỉ lệ cao (81,82 %), nái viêm mủ (18,18 %), khơng có heo nái viêm vú Số heo sinh bình qn ổ nhóm nái viêm tử cung (12,07 con/ổ) cao nhóm nái bình thường (11,84 con/ổ) Số chọn ni bình qn ổ nhóm nái mắc viêm tử cung (10,73 con/ổ); nhóm nái bình thường (10,88 con/ổ) Trọng lượng sơ sinh bình qn ổ nhóm nái viêm tử cung (1,43 kg/con); nhóm nái bình thường (1,44 kg/con) Số heo cai sữa 9,89 con/ổ nhóm nái viêm tử cung; 10,13 con/ổ nhóm nái bình thường Trọng lượng heo cai sữa nhóm nái bình thường (6,40 kg/con) cao nhóm nái mắc bệnh (6,32 kg/con) Tỉ lệ ngày tiêu chảy nhóm nái bình thường (2,91 %) thấp nhóm nái mắc bệnh (3,96 %) Vi khuẩn Streptococcus spp E coli phân lập từ mẫu dịch viêm nái, E coli Salmonella từ mẫu phân heo tiêu chảy Qua thử kháng sinh đồ vi khuẩn đề kháng mạnh với số loại kháng sinh (tetracycline, oxytetracycline, sulphamethoxazole, spectinomycin) nhạy cảm với vài kháng sinh (colistin, apramycin, gentamicin, norfloxacin) với tần suất 10 – 75 % iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn .ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Danh sách sơ đồ - biểu đồ xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược trại heo Vĩnh Tân 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử phát triển 2.1.3 Chức nhiệm vụ trại 2.1.4 Cơ cấu tổ chức nhân trại 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Chuồng trại 2.1.7 Chăm sóc, quản lý nuôi dưỡng 2.1.7.1 Nái đẻ nuôi 2.1.7.2 Heo theo mẹ 2.1.7.3 Thức ăn v 2.1.8 Qui trình vệ sinh thú y 2.1.8.1 Vệ sinh thức ăn 2.1.8.2 Vệ sinh chuồng trại 2.1.8.3 Vệ sinh công nhân khách tham quan 2.1.8.4 Qui trình tiêm phòng .9 2.2 Viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh 10 2.2.1 Viêm tử cung nái 10 2.2.1.1 Nguyên nhân gây viêm tử cung 10 2.2.1.2 Phân loại dạng viêm tử cung 13 2.2.1.3 Tác hại viêm tử cung 14 2.2.1.4 Biện pháp phòng điều trị viêm tử cung 14 2.2.2 Viêm vú nái 15 2.2.2.1 Nguyên nhân gây viêm vú 16 2.2.2.2 Cơ chế bệnh viêm vú nái sinh sản 16 2.2.2.3 Biện pháp phòng điều trị bệnh viêm vú 17 2.2.3 Kém sữa, sữa 17 2.2.3.1 Nguyên nhân gây sữa, sữa 18 2.2.3.2 Biện pháp phòng điều trị sữa, sữa .18 2.3 Tiêu chảy heo theo mẹ 18 2.3.1 Khái niệm bệnh tiêu chảy 18 2.3.2 Nguyên nhân gây tiêu chảy 19 2.3.3 Cơ chế sinh bệnh tiêu chảy heo 21 2.3.4 Triệu chứng 21 2.3.4 Biện pháp phòng ngừa điều trị bệnh 21 2.4 Lược duyệt cơng trình nghiên cứu liên quan 22 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 25 3.1 Thời gian địa điểm 25 3.2 Đối tượng khảo sát 25 3.3 Nội dung phương pháp khảo sát 25 vi 3.3.1 Nội dung khảo sát 25 3.3.2 Phương pháp tiến hành 26 3.3.2.1 Theo dõi nhiệt độ ẩm độ 26 3.3.2.2 Trên heo nái 26 3.3.2.3 Trên heo theo mẹ 27 3.3.2.4 Phân lập thử kháng sinh đồ từ mẫu dịch viêm tử cung heo nái sau sinh mẫu phân heo theo mẹ bị tiêu chảy 28 3.4 Phương pháp xử lý số liệu 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết khảo sát nhiệt độ ẩm độ trại nái nuôi 30 4.2 Kết khảo sát tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh 31 4.2.1 Tỉ lệ viêm tử cung, viêm vú, nái sau sinh 31 4.2.2 Tỉ lệ viêm tử cung theo lứa đẻ nái khảo sát 33 4.2.3 Tỉ lệ dạng viêm tử cung tổng số nái viêm 34 4.2.4 Hiệu điều trị viêm tử cung trại 37 4.2.5 Thời gian trung bình tỉ lệ lên giống lại sau cai sữa 37 4.3 Kết khảo sát số tiêu sinh trưởng tình hình tiêu chảy heo 39 4.3.1 Kết khảo sát số tiêu sinh trưởng phát triển heo theo thể trạng nái 39 4.3.2 Tỉ lệ ngày tiêu chảy theo thể trạng nái 41 4.4 Phân lập thử kháng sinh đồ số vi khuẩn mẫu dịch viêm tử cung mẫu phân heo tiêu chảy 43 4.4.1 Kết phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ từ mẫu dịch viêm tử cung nái sau sinh 43 4.4.1.1 Kết phân lập vi khuẩn mẫu dịch viêm tử cung .43 4.4.1.2 Kết thử kháng sinh đồ mẫu dịch viêm tử cung .44 4.4.2 Kết phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ từ mẫu phân heo tiêu chảy 46 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Đề nghị 51 vii TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 55 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VTC Viêm tử cung LGLSCS Lên giống lại sau cai sữa LG Lên giống KLG Khơng lên giống TGTBLGL Thời gian trung bình lên giống lại SCSR Số sinh SCCN Số chọn ni TLSSBQ Trọng lượng sơ sinh bình qn SCCS Số cai sữa TLCS Trọng lượng cai sữa FMD Foot and Mouth disease (bệnh lở mồm long móng) M.M.A Metritis Mastitis Agalactiae (viêm tử cung, viêm vú, sữa) PRRS Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (hội chứng rối loạn sinh sản hô hấp) ix 4.4.1.2 Kết thử kháng sinh đồ mẫu dịch viêm tử cung Kết thử kháng sinh đồ mẫu dịch viêm tử cung thể qua Bảng 4.8 4.9 Bảng 4.8 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn E coli dịch viêm (n=8) Kháng sinh Nhạy cảm Trung gian Kháng (n) (%) (n) (%) (n) (%) gentamicin 75 - - 25 colistin 62,5 - - 37,5 tetracycline - - - - 100 kanamycin 25 - - 75 oxytetracycline - - - - 100 sulphamethoxazole - - - - 100 norfloxacin 50 - - 50 apramycin 37,5 - - 62,5 spectinomycin - - - - 100 doxycycline - - 25 75 enrofloxacin - - 50 50 halquinol 25 75 florphenicol - - 100 44 Bảng 4.9 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn Streptococcus spp dịch viêm tử cung (n=4) Kháng sinh Nhạy cảm Trung gian Kháng (n) (%) (n) (%) (n) (%) gentamicin - - - - 100 tetracycline - - - - 100 kanamycin - - - - 100 oxytetracycline - - - - 100 sulphamethoxazole - - - - 100 norfloxacin 75 - - 25 amoxicillin 75 - - 25 ampicillin 50 - - 50 spectinomycin - - - - 100 doxycycline 50 - - 50 lincomycin - - - - 100 enrofloxacin - - - - 100 florphenicol 25 - - 75 Qua Bảng 4.8 Bảng 4.9 nhận thấy: E.coli nhạy cảm 75 % với gentamicin; 62,50 % với colistin; 50 % với norfloxacin;37,50 với apramycin; nhạy cảm 25 % với halquinol, kanamycin; kháng 75 % với doxycycline; kháng 50 % với enrofloxacin kháng 100 % với kháng sinh lại Streptococcus spp dịch viêm nhạy cảm 75 % với norfloxacin, amoxicillin; 50 % với doxycycline, ampicillin; 25 % florphenicol kháng 100 % với kháng sinh lại Kết chúng tơi khác với kết Nguyễn Văn Út (2007), trại heo huyện Tân Uyên, Bình Dương, tác giả cho vi khuẩn Streptococcus spp nhạy 45 cảm với norfloxacin chiếm 80 %, trung gian với doxycycline, tetracycline chiếm tỉ lệ 60 %, đề kháng với kháng sinh lại Vi khuẩn E.coli đề kháng với tất kháng sinh chọn làm kháng sinh đồ Và khác với kết Nguyễn Thị Thu Đơng (2011) Xí Nghiệp Heo Giống Cấp I, Streptococcus spp dịch viêm nhạy cảm 37,50 % với kháng sinh cephalexin, norfloxacin, tobramycin, doxycycline kháng 100 % với kháng sinh lại E.coli nhạy cảm 50 % với cephalexin, ciprofloxacin, gentamicin, norfloxacin, cefuroxime acetil 75 – 100 % E.coli đề kháng với ampicillin, amoxicillin/acid clavulanic, kanamycin, streptomycin, colistin, tobramycin, erythromycine, doxycycline, neomycin, Bactrim, tetracycline 4.4.2 Kết phân lập vi khuẩn thử kháng sinh đồ từ mẫu phân heo tiêu chảy Từ 10 mẫu phân heo tiêu chảy phân lập có 10/10 mẫu dương tính với E coli 03/10 mẫu dương tính với E coli Salmonella Tần suất vi khuẩn E coli diện mẫu phân heo tiêu chảy 100 %, ảnh hưởng nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi tác động đến heo con, đồng thời heo mẹ viêm tử cung, giảm ăn làm giảm sản lượng sữa nên heo giảm sức đề kháng, điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây tiêu chảy cho heo Kết phân lập phù hợp với kết phân lập vi khuẩn E coli Huỳnh Thị Sao Ly (2006) trại heo Phước Thọ thuộc trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Long Lê Thị Hương (2007) trại Hiền Thoa 100 % Từ kết cho thấy vi khuẩn E coli tác nhân gây tiêu chảy heo Điều phù hợp với kết nghiên cứu Đào Trọng Đạt ctv (1998), xác định vi khuẩn E coli tác nhân gây bệnh chủ yếu so với vi sinh vật khác 46 Bảng 4.10 Kết thử kháng sinh đồ vi khuẩn E coli phân heo tiêu chảy (n = 10) Kháng sinh Nhạy Trung gian Kháng (n) (%) (n) (%) (n) (%) gentamicin 70 - - 30 colistin 60 10 30 tetracycline 30 - - 70 kanamycin 10 - - 90 oxytetracycline - - - - 10 100 sulphamethoxazole - - - - 10 100 norfloxacin - - - - 10 100 apramycin 30 - - 70 spectinomycin - - - - 10 100 doxycycline - - 10 90 enrofloxacin - - - - 10 100 halquinol 40 - - 60 florphenicol - - - - 10 100 Qua Bảng 4.10 cho thấy vi khuẩn E coli đề kháng mạnh với nhiều loại kháng sinh thử, nhạy cảm với gentamicin (70 %) colistin (60 %), halquinol (40 %); nhạy cảm với tetracycline, apramycin (30 %) kanamycin (10 %) Kết cho thấy E coli đề kháng với nhiều loại kháng sinh, gây khó khăn việc chọn loại kháng sinh phù hợp để điều trị So sánh kết với Bùi Chí Hiếu (2008), ghi nhận trại Darby – CJ Genetics E coli đề kháng mạnh với penicillin, doxycycline, streptomycin, tetracycline, Bactrim (90 – 100 %); tiếp sau ampicillin, amoxicillin, cephalexin, neomycin (80 – 90 %) nhạy cảm với ba loại kháng sinh: gentamicin (70,59 %); norfloxacin (70,59 %); colistin (64,71 %) Nguyễn Thị Thu Đơng (2011) Xí Nghiệp Heo Giống Cấp I: E coli đề kháng mạnh với đa số kháng sinh thử với tỉ lệ từ 50 – 100 %; nhạy 47 cảm với gentamicin, ciprofloxacin, colistin (40, %); cefalexin, norfloxacin, doxycycline, Bactrim (30 %); amoxycillin, kanamycin, tobramycin (10 %) Nhìn chung, đề kháng vi khuẩn kháng sinh ngày tăng Điều lạm dụng sử dụng kháng sinh không hợp lý nhà chăn nuôi bổ sung kháng sinh vào thức ăn để kích thích tăng trọng hay để ngăn ngừa nhiễm trùng, không thử kháng sinh đồ, dùng liên tục kháng sinh, dẫn đến tình trạng kháng thuốc Vì nhà chăn ni cần ý việc chọn kháng sinh điều trị cho phù hợp với khu vực trại, lứa tuổi heo để đạt hiệu tốt 48 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Qua thời gian thực đề tài: “Khảo sát tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại heo Vĩnh Tân 2, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, rút số kết luận sau: Nhiệt độ ẩm độ chuồng nuôi trại tương đối phù hợp cho heo theo mẹ cao so với mức yêu cầu nái sinh sản Tỉ lệ nái viêm tử cung trại cao Viêm vú khơng có trường hợp xảy Thời gian trung bình lên giống lại heo nái sau cai sữa trại thấp Tỉ lệ lên giống lại sau cai sữa nhóm nái viêm tử cung thấp nhóm nái bình thường Thể trạng nái khơng ảnh hưởng số sinh ra, trọng lượng heo sơ sinh, số đẻ ổ, số chọn nuôi, số cai sữa trọng lượng cai sữa Tỉ lệ ngày tiêu chảy thấp bị ảnh hưởng thể trạng nái Các vi khuẩn phân lập mẫu dịch viêm tử cung chủ yếu Streptococcus spp., E coli; mẫu phân heo tiêu chảy vi khuẩn E coli Salmonella Qua thử kháng sinh đồ vi khuẩn đề kháng mạnh với số loại kháng sinh tetracycline, oxytetracycline, sulphamethoxazole, spectinomycin nhạy cảm với vài kháng sinh (colistin, apramycin, gentamicin, norfloxacin) 51 5.2 ĐỀ NGHỊ Trại cần thực tốt biện pháp phòng ngừa để giảm viêm tử cung heo nái sau sinh Công nhân nên hạn chế can thiệp nái đẻ, trường hợp can thiệp tay heo nái đẻ khó nên vệ sinh sát trùng tay trước can thiệp Hằng tuần trại nên tăng cường vệ sinh gầm chuồng, chuồng Xung quanh trại nên phun thuốc sát trùng lần/tuần để phòng ngừa dịch bệnh Trại nên có biện pháp hạn chế lây lan mầm bệnh (heo phân vào máng uống, máng ăn khác ăn phải nhiễm bệnh) cách cách ly dọn phân heo tiêu chảy 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Kuy Ba, 2006 Tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại chăn nuôi trung tâm giống Nông Nghiệp Cà Mau Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y khoa CNTY trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Võ Thị Minh Châu, 2004 Khảo sát viêm tử cung, viêm vú nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại nhân giống heo Hòa Long, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Lê Minh Chí Nguyễn Như Pho, 1995 Hội chứng M.M.A heo nái sinh sản Kết nghiên cứu khoa học Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thị Dân, 2003 Bài giảng Sinh lý sinh sản gia súc Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đặng Đào Thùy Dương, 2006 Tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái sau sinh tiêu chảy heo theo mẹ trại Bàu Lâm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ Thú y Khoa CNTY trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Nguyễn Thị Thu Đông, 2011 Khảo sát số chứng/bệnh hội chứng M.M.A heo nái sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ Xí Nghiệp Heo Giống Cấp I Luận văn tốt nghiệp Dược Thú y Khoa CNTY trường ĐH Nông Lâm TP.HCM Đào Trọng Đạt, Phan Thanh Phượng, Lê Ngọc Mỹ, Huỳnh Văn Kháng (1995) Bệnh tiêu hóa lợn Nhà xuất Nông Nghiệp Hồ Thị Kim Hoa, 2008 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Trần Thái Hòa, 2009 Khảo sát tình hình viêm tử cung, viêm vú sau sinh tình trạng tiêu chảy heo theo mẹ trại chăn nuôi heo Hảo Trang – Trảng Bom tỉnh Đồng Nai Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Thị Ánh Hồng, 2010 Khảo sát số chứng/bệnh heo nái mang thai, heo nái đẻ tiêu chảy heo theo mẹ Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 52 11 Dương Minh Hùng, 2005 Khảo sát hội chứng M.M.A ảnh hưởng hội chứng M.M.A lên suất sinh sản heo nái Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 12 Dương Ngun Khang, 2005 Bài giảng Sinh lý gia súc (học phần 1) Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 13 Phùng Ứng Lân, 1985 Chứng tiêu chảy lợn theo mẹ Nhà Xuất Bản Hà Nội 14 Huỳnh Thị Sao Ly, 2006 Tình hình viêm tử cung, viêm vú nái tiêu sinh trưởng heo theo mẹ trại Phước Thọ thuộc trung tâm giống Nông Nghiệp Vĩnh Long Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 15 Nguyễn Thị Hoa Lý Hồ Thị Kim Hoa, 2004 Môi trường sức khỏe vật nuôi Tủ sách trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 16 Nguyễn Hồng Nhiên, 2003 Khảo sát bệnh viêm tử cung nái sau sinh thử nghiệm phương thức điều trị Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Như Pho, 1995 Hiệu vitamin A hội chứng viêm tử cung, viêm vú, sữa heo nái sức sống heo Luận án thạc sĩ Khoa Học Nông Nghiệp, Việt Nam 18 Nguyễn Như Pho, 2000 Giáo trình nội chuẩn Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Như Pho, 2002 Ảnh hưởng việc tăng cường điều kiện vệ sinh đến hội chứng M.M.A suất heo nái Tạp chí Khoa Học Kỹ Thuật Thú Y, tập IX – số 1/2002 20 Ngô Văn Sự, 2007 Khảo sát suất sinh sản Biểu bệnh thường gặp heo nái sau sinh đàn chúng từ sơ sinh đến cai sữa Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Văn Thành, 2002 Một số biện pháp nâng cao khả sinh sản nái sau sinh Luận án Tiến Sĩ Nông Nghiệp, Việt Nam 22 Nguyễn Văn Thành, 2004 Giáo trình Sản khoa gia súc Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh 53 23 Đồng Văn Thắng, 2009 Khảo sát số chứng bệnh heo nái sinh sản trại heo Darby – CJ Genetics Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 24 Đặng Đắc Thiệu, 1978 Hội chứng M.M.A heo nái sinh sản Tập san khoa học kỹ thuật số 1,2/1978 ĐH Nông Lâm TP.HCM 25 Nguyễn Ngọc Tuân Trần Thị Dân, 1997 Kỹ thuật chăn ni heo NXB nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh 26 Nguyễn Văn Út, 2007 Tình hình viêm tử cung, viêm vú heo nái, tiêu chảy heo theo mẹ thử nghiệm phòng viêm tử cung, viêm vú heo nái Oxytetracycline L.A Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 54 PHỤ LỤC Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn trại sử dụng Phụ Bảng 1: Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn hỗn hợp trại sử dụng Thành phần dinh 550S 551 566 567S 3300 3300 2900 3100 21 20 13 17 3,5 7 0,8 – 0,9 0,8 – 0,9 – 1,2 0,9 - 0,4 – 0,8 0,4 – 0,75 0,4 – 0,6 0,4 – 0,6 P tối thiểu (%) 0,6 0,6 0,8 0,7 Độ ẩm (%) 14 14 14 14 88 88 - - - 200 dưỡng ME tối thiểu (kcal/kg) Protein thô tối thiểu (%) Xơ thô tối đa (%) Ca tối thiểu tối đa (%) NaCl (%) Colistine tối đa (mg/kg) Chlortetracyline tối đa (mg/kg) - - 55 Kết phân tích thống kê Phụ Bảng 2: Kết phân tích phương sai tỉ lệ viêm tử cung nái sau sinh theo lứa đẻ Chi-Square Test: KHONG VTC, VTC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts KHONG VTC 42 44.64 0.156 VTC 16 13.36 0.521 Total 58 18 16.93 0.067 5.07 0.225 22 37 34.63 0.162 10.37 0.540 45 29 30.79 0.020 10 9.21 0.067 39 20 20.01 0.000 5.99 0.000 26 Total 147 44 190 Chi-Sq = 1.812, DF = 4, P-Value = 0.770 Phụ Bảng 3: Kết phân tích phương sai tỉ lệ lên giống sau cai sữa Chi-Square Test: KLG, LG Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts KLG 10 13.06 0.718 LG 136 132.94 0.071 Total 146 3.94 2.383 37 40.06 0.234 44 Total 17 173 190 Chi-Sq = 3.406, DF = 1, P-Value = 0.065 cells with expected counts less than 56 Phụ Bảng 4: Kết phân tích phương sai thời gian trung bình lên giống lại One-way ANOVA: TGTBLGL versus NAI Source NAI Error Total DF 171 172 S = 1.180 Level N 136 37 SS 11.75 238.17 249.92 MS 11.75 1.39 R-Sq = 4.70% Mean 4.662 5.297 StDev 1.063 1.543 F 8.43 P 0.004 R-Sq(adj) = 4.14% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -4.55 4.90 5.25 5.60 Pooled StDev = 1.180 Phụ Bảng 5: Kết phân tích phương sai số đẻ ổ theo thể trạng nái One-way ANOVA: SCSR versus TT NAI Source TT NAI Error Total DF 188 189 S = 2.603 Level N 146 44 SS 1.72 1274.17 1275.89 MS 1.72 6.78 F 0.25 P 0.615 R-Sq = 0.14% R-Sq(adj) = 0.00% Mean 11.842 12.068 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * ) ( -* ) + -+ -+ -+11.60 12.00 12.40 12.80 StDev 2.636 2.491 Pooled StDev = 2.603 Phụ Bảng 6: Kết phân tích phương sai số chọn nuôi ổ theo thể trạng nái One-way ANOVA: SCCN versus TT NAI Source TT NAI Error Total DF 188 189 S = 2.259 SS 0.83 959.75 960.57 MS 0.83 5.11 R-Sq = 0.09% F 0.16 P 0.688 R-Sq(adj) = 0.00% 57 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 146 10.884 2.282 44 10.727 2.182 -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -10.15 10.50 10.85 11.20 Pooled StDev = 2.259 Phụ Bảng 7: Kết phân tích phương sai trọng lượng sơ sinh bình quân theo thể trạng nái One-way ANOVA: TLSSBQ versus TT NAI Source TT NAI Error Total DF 188 189 S = 0.2081 Level N 146 44 SS 0.1242 8.1423 8.2665 MS 0.1242 0.0433 R-Sq = 1.50% Mean 1.4856 1.4250 StDev 0.2153 0.1819 F 2.87 P 0.092 R-Sq(adj) = 0.98% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 1.400 1.440 1.480 1.520 Pooled StDev = 0.2081 Phụ Bảng 8: Kết phân tích phương sai số cai sữa ổ theo thể trạng nái One-way ANOVA: SCCS versus TT NAI Source TT NAI Error Total DF 188 189 S = 2.033 Level N 146 44 SS 2.01 776.96 778.97 MS 2.01 4.13 F 0.49 P 0.487 R-Sq = 0.26% R-Sq(adj) = 0.00% Mean 10.130 9.886 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -9.45 9.80 10.15 10.50 StDev 2.082 1.858 Pooled StDev = 2.033 58 Phụ Bảng 9: Kết phân tích phương sai trọng lượng cai sữa bình quân theo thể trạng nái One-way ANOVA: TLCS versus TT NAI Source TT NAI Error Total DF 188 189 S = 0.2665 Level N 146 44 SS 0.2289 13.3505 13.5794 MS 0.2289 0.0710 R-Sq = 1.69% Mean 6.4027 6.3205 StDev 0.2862 0.1850 F 3.22 P 0.074 R-Sq(adj) = 1.16% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * -) + -+ -+ -+ 6.240 6.300 6.360 6.420 Pooled StDev = 0.2665 Phụ Bảng 10: Kết phân tích phương sai tỉ lệ ngày tiêu chảy theo thể trạng nái Chi-Square Test: NGAYTIEUCHAY, NGAYKHONGTIEUCHAY Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts NGAYTIEUCHAY 905 979.05 5.600 NGAYKHONGTIEUCHAY 30154 30079.95 0.182 Total 31059 362 287.95 19.040 8773 8847.05 0.620 9135 Total 1267 38927 40194 Chi-Sq = 25.442, DF = 1, P-Value = 0.000 59 ...BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y *************** NGUYỄN MINH QUÝ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH... tháng 05/2009, với quy mô 2800 heo nái 2.1.3 Chức nhiệm vụ trại Trại có nhiệm vụ cung cấp heo nuôi thịt thương phẩm cho trại heo thịt cơng ty Vĩnh Tân thuộc tỉnh Bình Dương với quy mơ 7.200 heo... học tập có ngày hơm  Thành kính ghi ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y tồn thể q Thầy Cơ khoa tận tình truyền đạt kinh nghiệm quý
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI VĨNH TÂN 2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIÊM TỬ CUNG, VIÊM VÚ TRÊN HEO NÁI SAU KHI SINH VÀ TIÊU CHẢY TRÊN HEO CON THEO MẸ TẠI TRẠI VĨNH TÂN 2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay