KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO LÊ THỊ TRỰC, THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

87 25 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO LÊ THỊ TRỰC, THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH Họ tên sinh viên : NGUYỄN KIM HUỆ Ngành : Thú Y Lớp : DH07TY Niên khóa : 2007 – 2012 Tháng 8/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** NGUYỄN KIM HUỆ KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO LÊ THỊ TRỰC, THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 8/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Kim Huệ Tên khóa luận: “Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trại Lê Thị Trực, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y, ngày tháng…năm… Giáo viên hướng dẫn TS TRẦN VĂN CHÍNH ii LỜI CẢM ƠN Thành kính ghi ơn Cha mẹ người sinh thành giáo dưỡng, lo lắng, động viên hy sinh suốt đời để có ngày hơm Chân thành biết ơn Thầy Trần Văn Chính tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thời gian thực tập hồn thành khóa luận Chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y Bộ Môn Di Truyền Giống Động Vật Cùng tồn thể q Thầy, Cơ tạo điều kiện thuận lợi truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập Ban Giám Đốc Trại Heo Lê Thị Trực, tồn thể Cơ, Chú, Anh Chị cơng nhân viên Trại Heo Lê Thị Trực tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ cho thời gian thực tập trại Cảm ơn Tất người thân, bạn bè thân yêu, người chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Nguyễn Kim Huệ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài thực từ ngày 25/12/2011 đến ngày 15/4/2012 Trại heo Lê Thị Trực, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Nội dung khóa luận khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trại, nhằm đóng góp sở liệu cho cơng tác giống để cải thiện nâng cao suất sinh sản cho đàn heo nái trại Đã khảo sát 217 heo nái nhóm giống với 432 ổ đẻ, bao gồm: YL (140 nái), LY (59 nái), DYL (13 nái), DLY (5 nái) Kết trung bình chung số tiêu sinh sản nhóm giống ghi nhận sau: tuổi lên giống lần đầu (203,35 ngày), tuổi phối giống lần đầu (246,96 ngày), số lứa đẻ nái năm (2,37 lứa/năm), khoảng cách hai lứa đẻ (156,38 ngày), số heo đẻ ổ (11,14 con/ổ), số heo sơ sinh sống (10,47 con/ổ), số heo chọn nuôi (10,31 con/ổ), số heo giao nuôi (10,79 con/ổ), trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống (15,91 kg/ổ), trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống (1,57 kg/con), số heo cai sữa (9,82 con/ổ), trọng lượng toàn ổ heo cai sữa (58,02 kg/ổ), trọng lượng bình quân heo cai sữa (5,92 kg/con), số heo sơ sinh sống nái năm (24,99 con), số heo cai sữa nái năm (23,39 con/năm) Dựa vào tính tốn số sinh sản heo nái theo phương pháp Mỹ (NSIF, 2004) khả sinh sản đàn heo nái xếp hạng sau: Hạng I: nhóm giống DYL 103,13 điểm Hạng II: nhóm giống DLY 103,10 điểm Hạng III: nhóm giống LY 100,38 điểm Hạng IV: nhóm giống YL 99,44 điểm Hệ số tương quan số heo đẻ ổ số heo sơ sinh sống; số heo sơ sinh sống số heo chọn ni; số heo đẻ ổ số heo chọn nuôi; số heo sơ sinh sống trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống; số heo cai sữa trọng lượng toàn ổ heo cai sữa dương từ chặt chẽ đến chặt chẽ iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh mục từ viết tắt ix Danh sách bảng x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRẠI HEO LÊ THỊ TRỰC 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử hình thành trại .3 2.1.3 Nhiệm vụ chức .3 2.1.4 Cơ cấu đàn 2.1.5 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất trại 2.1.6 Giống công tác giống 2.2 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI 2.2.1 Yếu tố di truyền 2.2.2 Yếu tố ngoại cảnh 2.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI v 2.4 THÀNH TÍCH SINH SẢN HEO NÁI Ở MỘT SỐ TRẠI TRÊN THẾ GIỚI .8 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 10 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM .10 3.2 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 10 3.3 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 10 3.4 ĐIỀU KIỆN CHĂM SĨC NI DƯỠNG .11 3.4.1 Chuồng trại 11 3.4.2 Thức ăn 12 3.4.3 Chăm sóc quản lý 13 3.4.4 Quy trình vệ sinh phòng bệnh 15 3.4.5 Quy trình tiêm phòng 15 3.5 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI 17 3.5.1 Tuổi lên giống lần đầu .17 3.5.2 Tuổi phối giống lần đầu 17 3.5.3 Số heo đẻ ổ 17 3.5.4 Số heo sơ sinh sống 17 3.5.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh .17 3.5.6 Số heo chọn nuôi 17 3.5.7 Số heo giao nuôi .17 3.5.8 Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống 17 3.5.9 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống 18 3.5.10 Số heo cai sữa 18 3.5.11 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 18 3.5.12 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 18 3.5.13 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh .18 3.5.14 Khoảng cách hai lứa đẻ 19 3.5.15 Số lứa đẻ nái năm 19 3.5.16 Số heo sơ sinh sống nái năm 19 3.5.17 Số heo cai sữa nái năm .19 vi 3.5.18 Chỉ số sinh sản nái (Sow Productivity Index – SPI) xếp hạng khả sinh sản nhóm giống heo nái .19 3.6 XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CHỈ TIÊU SINH SẢN 20 3.7 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 21 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22 4.1 Tuổi lên giống lần đầu 22 4.2 Tuổi phối giống lần đầu .23 4.3 Số heo đẻ ổ 25 4.3.1 Số heo đẻ ổ theo nhóm giống 25 4.3.2 Số heo đẻ ổ theo lứa đẻ 26 4.4 Số heo sơ sinh sống 27 4.4.1 Số heo sơ sinh sống theo nhóm giống .27 4.4.2 Số heo sơ sinh sống theo lứa đẻ 28 4.5 Số heo sơ sinh sống điều chỉnh 29 4.6 Số heo chọn nuôi 30 4.6.1 Số heo chọn ni theo nhóm giống 30 4.6.2 Số heo chọn nuôi theo lứa đẻ 31 4.7 Số heo giao nuôi 31 4.7.1 Số heo giao ni theo nhóm giống 32 4.7.2 Số heo giao nuôi theo lứa đẻ 33 4.8 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống 33 4.8.1 Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo nhóm giống 34 4.8.2 Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống theo lứa đẻ 35 4.9 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống 36 4.9.1 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo nhóm giống 36 4.9.2 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống theo lứa đẻ 37 4.10 Số heo cai sữa 37 4.10.1 Số heo cai sữa theo nhóm giống .37 4.10.2 Số heo cai sữa theo lứa đẻ 38 vii 4.11 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 39 4.11.1 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo nhóm giống 39 4.11.2 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa đẻ 40 4.12 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 41 4.12.1 Trọng lượng bình quân heo cai sữa theo nhóm giống 41 4.12.2 Trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa đẻ .42 4.13 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh 42 4.14 Khoảng cách hai lứa đẻ 44 4.15 Số lứa đẻ nái năm .45 4.16 Số heo sơ sinh sống nái năm 46 4.17 Số heo cai sữa nái năm 46 4.18 Chỉ số sinh sản nái (Sow Productivity Index – SPI) xếp hạng khả sinh sản nhóm giống heo nái 48 4.19 Hệ số tương quan tiêu sinh sản 49 4.19.1 Ma trận hệ số tương quan số heo đẻ ổ, số heo sơ sinh sống số heo chọn nuôi 49 4.19.2 Ma trận hệ số tương quan số heo sơ sinh sống, trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống .50 4.19.3 Ma trận hệ số tương quan số heo cai sữa, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa trọng lượng bình quân heo cai sữa 52 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 KẾT LUẬN 55 5.2 ĐỀ NGHỊ 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .57 I TIẾNG VIỆT 57 II WEBSITES 59 PHỤ BẢNG .61 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Y : Yorkshire L : Landrace D : Duroc YL : Heo có 50 % máu Yorkshire 50 % máu Landrace LY : Heo có 50 % máu Landrace 50 % máu Yorkshire DYL : Heo có 50 % máu Duroc, 25 % máu Yorkshire, 25 % máu Landrace DLY : Heo có 50 % máu Duroc, 25 % máu Landrace, 25 % máu Yorkshire IM : Tiêm bắp TAHH : Thức ăn hỗn hợp SPI : Chỉ số sinh sản heo nái (Sow Productivity Index) NXB : Nhà xuất NSIF : Liên đoàn cải thiện giống heo Mỹ (National Swine Improverment Federation) X : Trung bình (Mean) SD : Độ lệch tiêu chuẩn (Standard deviation) CV : Hệ số biến dị (Coefficient of variation) ix PHỤ BẢNG Phụ bảng Xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống YL ST NÁI GIỐNG SPI XẾP HẠNG ĐỀ NGHỊ 3443 YL 164,22 GIỮ LẠI 0467 YL 153,68 GIỮ LẠI 0482 YL 152,61 GIỮ LẠI 0305 YL 148,82 GIỮ LẠI 9140 YL 147,17 GIỮ LẠI 5875 YL 142,06 GIỮ LẠI 9111 YL 141,09 GIỮ LẠI 0441 YL 140,09 GIỮ LẠI 8384 YL 139,42 GIỮ LẠI 3318 YL 138,31 10 GIỮ LẠI 6342 YL 136,80 11 GIỮ LẠI 6653 YL 136,59 12 GIỮ LẠI 2301 YL 136,52 13 GIỮ LẠI 5254 YL 135,40 14 GIỮ LẠI 6686 YL 133,93 15 GIỮ LẠI 1258 YL 132,73 16 GIỮ LẠI 3327 YL 131,71 17 GIỮ LẠI 0448 YL 130,93 18 GIỮ LẠI 3883 YL 130,41 19 GIỮ LẠI 1104 YL 130,23 20 GIỮ LẠI 3021 YL 129,82 21 GIỮ LẠI 3250 YL 128,55 22 GIỮ LẠI 1643 YL 126,37 23 GIỮ LẠI 8213 YL 126,37 24 GIỮ LẠI 61 3020 YL 125,22 25 GIỮ LẠI 8269 YL 125,13 26 GIỮ LẠI 1809 YL 124,69 27 GIỮ LẠI 2263 YL 124,01 28 GIỮ LẠI 3082 YL 122,89 29 GIỮ LẠI 0327 YL 121,83 30 GIỮ LẠI 3159 YL 121,79 31 GIỮ LẠI 9172 YL 120,83 32 GIỮ LẠI 5492 YL 119,61 33 GIỮ LẠI 8079 YL 119,44 34 GIỮ LẠI 2150 YL 119,29 35 GIỮ LẠI 2402 YL 119,24 36 GIỮ LẠI 1128 YL 118,58 37 GIỮ LẠI 4019 YL 118,14 38 GIỮ LẠI 1967 YL 117,09 39 GIỮ LẠI 2401 YL 116,83 40 GIỮ LẠI 6317 YL 116,21 41 GIỮ LẠI 5794 YL 115,55 42 GIỮ LẠI 0947 YL 115,40 43 GIỮ LẠI 6040 YL 114,20 44 GIỮ LẠI 0326 YL 112,98 45 GIỮ LẠI 2110 YL 111,88 46 GIỮ LẠI 8334 YL 110,85 47 GIỮ LẠI 3527 YL 109,05 48 GIỮ LẠI 9284 YL 108,66 49 GIỮ LẠI 0353 YL 108,39 50 GIỮ LẠI 9200 YL 107,51 51 GIỮ LẠI 9227 YL 107,41 52 GIỮ LẠI 3045 YL 107,09 53 GIỮ LẠI 62 3144 YL 106,79 54 GIỮ LẠI 7662 YL 106,63 55 GIỮ LẠI 5462 YL 105,19 56 GIỮ LẠI 0471 YL 104,93 57 GIỮ LẠI 2350 YL 104,93 58 GIỮ LẠI 2821 YL 104,31 59 GIỮ LẠI 8341 YL 103,61 60 GIỮ LẠI 2884 YL 103,31 61 GIỮ LẠI 6834 YL 103,09 62 GIỮ LẠI 1468 YL 102,51 63 GIỮ LẠI 2280 YL 102,33 64 GIỮ LẠI 0227 YL 102,11 65 GIỮ LẠI 3309 YL 101,99 66 GIỮ LẠI 3154 YL 101,67 67 GIỮ LẠI 9096 YL 100,23 68 GIỮ LẠI 5672 YL 99,75 69 GIỮ LẠI 2019 YL 98,69 70 GIỮ LẠI 9912 YL 97,81 71 GIỮ LẠI 2185 YL 97,59 72 GIỮ LẠI 3040 YL 97,02 73 GIỮ LẠI 0351 YL 96,94 74 GIỮ LẠI 7961 YL 96,71 75 GIỮ LẠI 6339 YL 96,27 76 GIỮ LẠI 0321 YL 96,27 77 GIỮ LẠI 2329 YL 95,93 78 GIỮ LẠI 2135 YL 95,13 79 GIỮ LẠI 2402 YL 94,92 80 GIỮ LẠI 2000 YL 94,53 81 GIỮ LẠI 2384 YL 94,29 82 GIỮ LẠI 63 4483 YL 93,95 83 GIỮ LẠI 5776 YL 92,93 84 GIỮ LẠI 3185 YL 92,63 85 GIỮ LẠI 3157 YL 92,29 86 GIỮ LẠI 0736 YL 92,27 87 GIỮ LẠI 3972 YL 92,27 88 GIỮ LẠI 3241 YL 91,77 89 GIỮ LẠI 6648 YL 91,31 90 GIỮ LẠI 2145 YL 91,07 91 GIỮ LẠI 5241 YL 90,99 92 GIỮ LẠI 3148 YL 90,75 93 GIỮ LẠI 0809 YL 90,64 94 GIỮ LẠI 8823 YL 90,34 95 GIỮ LẠI 9303 YL 89,52 96 GIỮ LẠI 2307 YL 88,45 97 GIỮ LẠI 6911 YL 88,36 98 GIỮ LẠI 8368 YL 88,10 99 GIỮ LẠI 1845 YL 87,31 100 GIỮ LẠI 8478 YL 86,98 101 GIỮ LẠI 8298 YL 85,44 102 GIỮ LẠI 1161 YL 85,42 103 GIỮ LẠI 7627 YL 84,90 104 GIỮ LẠI 5629 YL 84,67 105 GIỮ LẠI 2343 YL 82,87 106 GIỮ LẠI 8055 YL 82,84 107 GIỮ LẠI 8601 YL 82,81 108 GIỮ LẠI 6029 YL 82,68 109 GIỮ LẠI 3052 YL 81,48 110 GIỮ LẠI 0452 YL 80,89 111 GIỮ LẠI 64 3169 YL 77,65 112 GIỮ LẠI 3331 YL 77,07 113 GIỮ LẠI 0721 YL 76,53 114 GIỮ LẠI 7689 YL 76,21 115 GIỮ LẠI 3415 YL 75,61 116 GIỮ LẠI 1510 YL 73,21 117 GIỮ LẠI 2850 YL 73,11 118 GIỮ LẠI 0513 YL 73,00 119 GIỮ LẠI 3945 YL 72,77 120 GIỮ LẠI 2750 YL 71,68 121 GIỮ LẠI 2984 YL 70,09 122 GIỮ LẠI 4311 YL 68,49 123 LOẠI THẢI 3153 YL 68,05 124 LOẠI THẢI 2465 YL 67,81 125 LOẠI THẢI 0640 YL 66,06 126 LOẠI THẢI 8271 YL 64,99 127 LOẠI THẢI 0342 YL 63,34 128 LOẠI THẢI 3240 YL 62,09 129 LOẠI THẢI 3568 YL 61,98 130 LOẠI THẢI 4715 YL 58,85 131 LOẠI THẢI 3884 YL 58,17 132 LOẠI THẢI 3886 YL 55,86 133 LOẠI THẢI 0598 YL 55,30 134 LOẠI THẢI 2602 YL 55,23 135 LOẠI THẢI 0080 YL 51,73 136 LOẠI THẢI 0347 YL 50,94 137 LOẠI THẢI 2686 YL 44,13 138 LOẠI THẢI 3074 YL 40,20 139 LOẠI THẢI 4164 YL 35,09 140 LOẠI THẢI 65 Phụ bảng Xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống LY ST NÁI GIỐNG SPI XẾP HẠNG ĐỀ NGHỊ 3664 LY 163,80 GIỮ LẠI 0322 LY 159,78 GIỮ LẠI 8377 LY 159,34 GIỮ LẠI 9187 LY 152,77 GIỮ LẠI 8340 LY 147,26 GIỮ LẠI 5666 LY 138,86 GIỮ LẠI 0223 LY 131,30 GIỮ LẠI 3313 LY 131,09 GIỮ LẠI 8891 LY 124,31 GIỮ LẠI 1055 LY 118,33 10 GIỮ LẠI 2034 LY 117,57 11 GIỮ LẠI 5237 LY 117,09 12 GIỮ LẠI 5100 LY 115,84 13 GIỮ LẠI 1951 LY 115,39 14 GIỮ LẠI 2454 LY 114,49 15 GIỮ LẠI 0759 LY 113,90 16 GIỮ LẠI 5574 LY 113,46 17 GIỮ LẠI 3345 LY 107,48 18 GIỮ LẠI 4039 LY 107,46 19 GIỮ LẠI 1690 LY 107,37 20 GIỮ LẠI 1111 LY 107,06 21 GIỮ LẠI 5269 LY 106,28 22 GIỮ LẠI 8660 LY 105,86 23 GIỮ LẠI 5239 LY 105,54 24 GIỮ LẠI 5747 LY 105,40 25 GIỮ LẠI 4170 LY 105,05 26 GIỮ LẠI 3196 LY 102,64 27 GIỮ LẠI 66 0143 LY 102,06 28 GIỮ LẠI 5806 LY 99,90 29 GIỮ LẠI 0600 LY 97,84 30 GIỮ LẠI 2731 LY 96,24 31 GIỮ LẠI 3031 LY 96,14 32 GIỮ LẠI 3108 LY 95,98 33 GIỮ LẠI 0131 LY 95,96 34 GIỮ LẠI 2382 LY 95,94 35 GIỮ LẠI 0031 LY 95,16 36 GIỮ LẠI 6907 LY 94,28 37 GIỮ LẠI 3102 LY 93,79 38 GIỮ LẠI 6580 LY 92,75 39 GIỮ LẠI 0621 LY 92,04 40 GIỮ LẠI 5263 LY 90,07 41 GIỮ LẠI 6142 LY 90,02 42 GIỮ LẠI 3322 LY 88,40 43 GIỮ LẠI 0623 LY 86,78 44 GIỮ LẠI 2175 LY 85,37 45 GIỮ LẠI 2456 LY 85,01 46 GIỮ LẠI 2382 LY 84,05 47 GIỮ LẠI 8383 LY 83,80 48 GIỮ LẠI 3153 LY 75,30 49 GIỮ LẠI 2117 LY 75,00 50 GIỮ LẠI 0449 LY 74,64 51 GIỮ LẠI 5667 LY 63,90 52 LOẠI THẢI 8804 LY 62,68 53 LOẠI THẢI 4217 LY 61,13 54 LOẠI THẢI 2108 LY 60,24 55 LOẠI THẢI 5792 LY 59,24 56 LOẠI THẢI 67 4379 LY 48,32 57 LOẠI THẢI 2930 LY 46,48 58 LOẠI THẢI 0607 LY 36,65 59 LOẠI THẢI Phụ bảng Xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống DYL ST NÁI GIỐNG SPI XẾP HẠNG ĐỀ NGHỊ Nái nhà DYL 136,42 GIỮ LẠI Nái nhà 29 DYL 136,15 GIỮ LẠI Nái nhà 33 DYL 126,84 GIỮ LẠI Nái nhà 14 DYL 122,43 GIỮ LẠI Nái nhà 17 DYL 120,20 GIỮ LẠI Nái nhà DYL 113,51 GIỮ LẠI Nái nhà 19 DYL 113,14 GIỮ LẠI Nái nhà DYL 96,87 GIỮ LẠI Nái nhà DYL 91,55 GIỮ LẠI Nái nhà DYL 78,58 10 GIỮ LẠI Nái nhà DYL 67,54 11 LOẠI THẢI Nái nhà DYL 60,07 12 LOẠI THẢI Nái nhà DYL 36,68 13 LOẠI THẢI Phụ bảng Xếp hạng khả sinh sản heo nái nhóm giống DLY ST NÁI GIỐNG SPI XẾP HẠNG ĐỀ NGHỊ Nái nhà 25 DLY 131,83 GIỮ LẠI Nái nhà 22 DLY 120,39 GIỮ LẠI Nái nhà11 DLY 103,58 GIỮ LẠI Nái nhà 30 DLY 91,09 GIỮ LẠI Nái nhà 12 DLY 58,16 LOẠI THẢI 68 Phụ bảng Bảng ANOVA tiêu tuổi lên giống lần đầu Source DF SS S F P GIONG 80.8 26.9 0.53 0.663 Error 213 10848.6 50.9 Total 216 10929.4 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DLY LY YL DYL N 59 140 13 Mean 206.600 203.814 203.107 202.615 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng Bảng ANOVA tiêu tuổi phối giống lần đầu Source GIONG Error Total DF 213 216 SS 80.9 2773.7 2854.6 MS 27.0 13.0 F 2.07 P 0.105 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DYL DLY YL LY N 13 140 59 Mean 249.308 247.400 246.871 246.610 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng Bảng ANOVA tiêu số heo đẻ ổ theo nhóm giống Source GIONG Error Total DF 428 431 SS 8.01 3173.10 3181.10 MS 2.67 7.41 F 0.36 P 0.782 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DYL YL LY DLY N 25 279 121 Mean 11.280 11.201 11.033 10.286 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng Bảng ANOVA tiêu số heo đẻ ổ theo lứa đẻ Source LUA Error Total DF 429 431 SS 1.30 3179.80 3181.10 MS 0.65 7.41 F 0.09 P 0.916 Grouping Information Using Tukey Method LUA N Mean 217 11.198 166 11.090 49 11.082 Means that not Grouping A A A share a letter are significantly different 69 Phụ bảng Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống theo nhóm giống Source GIONG Error Total DF 428 431 SS 6.08 3213.40 3219.48 MS 2.03 7.51 F 0.27 P 0.847 Grouping Information Using Tukey Method GIONG LY YL DYL DLY N 121 279 25 Mean 10.496 10.484 10.360 9.571 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 10 Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Source LUA Error Total DF 429 431 SS 9.28 3210.20 3219.48 MS 4.64 7.48 F 0.62 P 0.538 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 217 166 49 Mean 10.562 10.452 10.082 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 11 Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống điều chỉnh (NSIF, 2004) Source GIONG Error Total DF 428 431 SS 4.57 3295.19 3299.76 MS 1.52 7.70 F 0.20 P 0.898 Grouping Information Using Tukey Method GIONG YL LY DYL DLY N 279 121 25 Mean 11.459 11.455 11.304 10.686 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 12 Bảng ANOVA tiêu số heo chọn ni theo nhóm giống Source DF SS MS F P GIONG 8.37 2.79 0.40 0.755 Error 428 3001.30 7.01 Total 431 3009.67 Grouping Information Using Tukey Method GIONG LY YL DYL DLY N 121 279 25 Mean 10.372 10.315 10.160 9.286 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different 70 Phụ bảng 13 Bảng ANOVA tiêu số heo chọn nuôi theo lứa đẻ Source DF SS MS F P LUA 12.86 6.43 0.92 0.399 Error 429 2996.80 6.99 Total 431 3009.67 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 217 166 49 Mean 10.465 10.193 9.980 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 14 Bảng ANOVA tiêu số heo giao ni theo nhóm giống Source GIONG Error Total DF 428 431 SS 4.92 1818.33 1823.25 MS 1.64 4.25 F 0.39 P 0.763 Grouping Information Using Tukey Method GIONG LY YL DLY DYL N 121 279 25 Mean 10.884 10.789 10.714 10.400 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 15 Bảng ANOVA tiêu số heo giao nuôi theo lứa đẻ Source LUA Error Total DF 429 431 SS 6.19 1817.06 1823.25 MS 3.10 4.24 F 0.73 P 0.482 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 49 166 217 Mean 11.061 10.843 10.691 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 16 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo nhóm giống Source GIONG Error Total DF 213 216 SS 38.6 4672.0 4710.6 MS 12.9 21.9 F 0.59 P 0.625 Grouping Information Using Tukey Method GIONG LY YL DYL DLY N 59 140 13 Mean 16.135 15.979 15.032 13.680 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different 71 Phụ bảng 17 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Source LUA Error Total DF 214 216 SS 146.6 4563.9 4710.6 MS 73.3 21.3 F 3.44 P 0.034 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 117 49 51 Mean 16.670 15.107 14.946 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 18 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống theo nhóm giống Source GIONG Error Total DF 213 216 SS 0.3064 16.5643 16.8707 MS 0.1021 0.0778 F 1.31 P 0.271 Grouping Information Using Tukey Method GIONG LY YL DLY DYL N 59 140 13 Mean 1.5983 1.5669 1.5220 1.4315 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 19 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống theo lứa đẻ Source LUA Error Total DF 214 216 SS 0.7079 16.1628 16.8707 MS 0.3539 0.0755 F 4.69 P 0.010 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 117 49 51 Mean 1.6175 1.5269 1.4865 Grouping A A B B Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 20 Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa theo nhóm giống Source DF SS MS F P GIONG 3.20 1.07 0.60 0.615 Error 428 759.43 1.77 Total 431 762.63 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DLY LY YL DYL N 121 279 25 Mean 10.143 9.934 9.781 9.680 Grouping A A A A 72 Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 21 Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa theo lứa đẻ Source LUA Error Total DF 429 431 SS 3.05 759.58 762.63 MS 1.52 1.77 F 0.86 P 0.423 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 217 166 49 Mean 9.903 9.765 9.673 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 22 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo nhóm giống Source GIONG Error Total DF 213 216 SS 98.8 11922.9 12021.7 MS 32.9 56.0 F 0.59 P 0.623 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DLY LY YL DYL N 59 140 13 Mean 62.286 58.049 57.911 57.333 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 23 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa đẻ Source LUA Error Total DF 214 216 SS 108.2 11913.5 12021.7 MS 54.1 55.7 F 0.97 P 0.380 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 51 117 49 Mean 58.693 58.249 56.751 Grouping A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 24 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa điều chỉnh (NSIF, 2004) Source DF SS MS F P GIONG 124.0 41.3 0.84 0.471 Error 213 10432.5 49.0 Total 216 10556.5 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DLY LY N 59 Mean 63.972 60.071 Grouping A A 73 YL DYL 140 13 59.300 59.145 A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 25 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo cai sữa theo nhóm giống Source GIONG Error Total DF 213 216 SS 0.4111 18.9681 19.3792 MS 0.1370 0.0891 F 1.54 P 0.205 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DLY YL LY DYL N 140 59 13 Mean 6.1280 5.9369 5.8990 5.8192 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 26 Bảng ANOVA tiêu trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa đẻ Source LUA Error Total DF 214 216 SS 0.5993 18.7799 19.3792 MS 0.2996 0.0878 F 3.41 P 0.035 Grouping Information Using Tukey Method LUA N 51 117 49 Mean 6.0147 5.9074 5.8692 Grouping A A B B Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 27 Bảng ANOVA tiêu trung bình khoảng cách hai lứa đẻ Source DF SS MS F P GIONG 402 134 0.23 0.876 Error 162 94745 585 Total 165 95147 Grouping Information Using Tukey Method GIONG LY YL DLY DYL N 47 109 Mean 158.37 155.92 153.50 151.69 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 28 Bảng ANOVA tiêu số lứa đẻ nái năm Source GIONG Error Total DF 162 165 SS 0.0321 10.9678 11.0000 MS 0.0107 0.0677 F 0.16 P 0.924 Grouping Information Using Tukey Method 74 GIONG DYL DLY YL LY N 109 47 Mean 2.4160 2.3785 2.3766 2.3546 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 29 Bảng ANOVA tiêu số heo sơ sinh sống nái năm Source DF SS MS F P GIONG 37.3 12.4 0.33 0.805 Error 162 6129.9 37.8 Total 165 6167.2 Grouping Information Using Tukey Method GIONG YL DYL LY DLY N 109 47 Mean 25.137 24.899 24.836 20.879 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 30 Bảng ANOVA tiêu số heo cai sữa nái năm Source DF SS MS F P GIONG 6.4 2.1 0.17 0.920 Error 162 2105.0 13.0 Total 165 2111.5 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DLY LY YL DYL N 47 109 Mean 24.389 23.580 23.321 22.862 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different Phụ bảng 31 Bảng ANOVA tiêu SPI theo nhóm giống Source DF SS MS F P GIONG 228 76 0.11 0.956 Error 213 151254 710 Total 216 151481 Grouping Information Using Tukey Method GIONG DYL DLY LY YL N 13 59 140 Mean 103.13 103.07 100.38 99.44 Grouping A A A A Means that not share a letter are significantly different 75 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN KIM HUỆ KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO LÊ THỊ TRỰC, THỊ XÃ TÂY... TRẦN VĂN CHÍNH Tháng 8/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Kim Huệ Tên khóa luận: “Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái trại Lê Thị Trực, thị xã Tây... thân, bạn bè thân yêu, người chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài Nguyễn Kim Huệ iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài thực từ ngày 25/12/2011 đến ngày 15/4/2012 Trại heo Lê Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO LÊ THỊ TRỰC, THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH, KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI TẠI TRẠI HEO LÊ THỊ TRỰC, THỊ XÃ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay