KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

87 28 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y *************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU DUY Lớp: DH07TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2007 – 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y *************** NGUYỄN HỮU DUY KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sĩ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN VĂN KHANH ThS HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Tháng 08/2012 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU DUY Tên luận văn: “KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Đã hoàn thành luận văn theo yâu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi Thú Y Ngày…….tháng…….năm 2012 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN VĂN KHANH ii LỜI CẢM TẠ Trước tiên tơi xin bày tỏ lòng biết đến Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh quý thầy cô khoa Chăn Nuôi - Thú Y Đã tận tình bảo, truyền đạt kiến thức quý báu cho làm hành trang, đủ tự tin bước vào đời Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy PGS.TS NGUYỄN VĂN KHANH, ThS Huỳnh Thị Thu Hương tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên, dành nhiều thời gian quy báu tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Chi Cục Thú Y Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban lãnh đạo Trạm Chẩn đốn - Xét nghiệm Điều trị anh chị mơn Siêu Vi - Huyết Thanh nhiệt tình dạy dỗ, giúp đỡ tạo điều kiện cho thời gian thực đề tài môn Cuối tơi xin chân thành gởi lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ, anh chị em gia đình, yêu thương, quan tâm, lo lắng động viên tơi suốt q trình học tập suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Hữu Duy iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Qua thời gian thực đề tài: “Khảo sát tỷ lệ nhiễm Leptospira bò sữa số quận, huyện thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh” tiến hành Trạm Chẩn đoán - Xét nghiệm Điều trị, Chi Cục Thú Y Tp.HCM, thời gian từ 01/02/2012 đến 01/06/2012 Chúng xét nghiệm 610 mẫu huyết bò sữa phản ứng vi ngưng kết (MAT), với kháng nguyên sống gồm 23 serovar viện Pasteur Tp.HCM cung cấp ghi nhận kết sau: - Tỷ lệ nhiễm Leptospira bò sữa 10 quận, huyện thuộc Tp.HCM 9,51 %, bò sữa khu vực I (Huyện Củ Chi, Hóc Mơn) có tỷ lệ nhiễm cao 11,83 %, khu vực II (Quận 12, 9, Gò Vấp, Thủ Đức) 7,14 % thấp khu vực III (Quận Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Huyện Bình Chánh) 3,57 % - Tỷ lệ nhiễm Leptospira qui mô 20 con/ hộ cao (10,60 %), qui mô từ 11 – 20 con/ hộ (8,43 %), tiếp đến qui mô từ – 10 con/ hộ (6,45 %) thấp qui mô con/ hộ (0,00 %) - Bò sữa thuộc nhóm máu lai F2 có tỷ lệ nhiễm Leptospira cao (12,29 %), nhóm máu lai F1 (9,68 %) tỷ lệ nhiễm Leptospira nhóm máu lai F3 thấp (9,52 %) - Tỷ lệ bò sữa nhiễm Leptospira theo lứa đẻ sau: tỷ lệ nhiễm cao bò đẻ lứa (19,64 %) thấp nhóm bò đẻ lứa (6,41 %) - Qua khảo sát phát 10 serovar nhiễm đàn bò sữa 10 quận, huyện thuộc Tp.HCM Trong serovar nhiễm nhiều L Hardjo Hardjo Bovis (36,99 %), L Bataviae (16,44 %) L Hebdomadis (12,33 %) Số serovar nhiễm cá thể cao serovar, chủ yếu bò sữa nhiễm - serovar chiếm tỷ lệ 96,55 % nhiễm serovar chiếm tỷ lệ 3,45 % - Hiệu giá kháng thể ngưng kết với Leptospira tập trung chủ yếu từ 1/100 đến 1/200 chiếm tỷ lệ 86,21 % iv MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xi Danh sách sơ đồ xii Danh sách biểu đồ xiii   Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Khái niệm lịch sử phát bệnh 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Lịch sử phát bệnh Leptospirosis 2.2 Căn bệnh học .4 2.2.1 Phân loại .4 2.2.2 Hình thái tính chất bắt màu v 2.2.3 Sự chuyển động 2.2.4 Đặc điểm ni cấy đặc tính sinh hóa .6 2.2.5 Sức đề kháng .8 2.2.6 Cấu trúc kháng nguyên, tính sinh miễn dịch độc lực Leptospira 2.3 Truyền nhiễm học 11 2.3.1 Tình hình bệnh phân bố địa lý 11 2.3.2 Loài cảm thụ .14 2.3.3 Chất chứa mầm bệnh 15 2.3.4 Đường xâm nhập 15 2.3.5 Cách truyền lây 16 2.3.6 Cách sinh bệnh 17 2.4 Triệu chứng .19 2.4.1 Trên bò 19 2.4.2 Trên người 20 2.5 Bệnh tích 21 2.6 Chẩn đoán 22 2.6.1 Chẩn đoán dịch tễ học chẩn đoán phân biệt .22 2.6.2 Chẩn đốn phòng thí nghiệm 23 2.7 Phòng bệnh 27 2.7.1 Phòng bệnh vắc xin 28 2.7.2 Phòng bệnh kháng sinh 28 2.7.3 Chăm sóc quản lý 28 2.8 Điều trị .29 2.9 Tình hình nghiên cứu bệnh Leptospirosis Việt Nam 30 vi Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Thời gian – địa điểm 32 3.1.1 Thời gian 32 3.1.2 Địa điểm 32 3.2 Nội dung nghiên cứu .32 3.3 Đối tượng vật liệu thí nghiệm 33 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu .33 3.3.2 Thiết bị dụng cụ thí nghiệm 33 3.4 Phương pháp nghiên cứu 34 3.4.1 Bố trí lấy mẫu 34 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu bảo quản 35 3.4.3 Phương pháp chẩn đoán Leptospira phản ứng vi ngưng kết (MAT) 36 3.5 Công thức tính 41 3.6 Phương pháp xử lý số liệu .41 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 42 4.1 Tỷ lệ nhiễm Leptospira bò sữa 10 quận, huyên thuộc Tp.HCM 42 4.2 Tỷ lệ nhiễm Leptospira bò sữa theo khu vực chăn ni bò sữa 43 4.3 Tỷ lệ nhiễm Leptospira bò sữa theo qui mơ chăn nuôi 46 4.4 Tỷ lệ nhiễm Leptospira theo nhóm máu lai bò sữa Hà Lan 48 4.5 Tỷ lệ nhiễm Leptospira bò sữa theo lứa đẻ 49 4.6 Các serovar phát .51 4.7 Số serovar nhiễm cá thể 53 4.8 Hiệu giá kháng thể ngưng kết với Leptospira 54 vii Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 58 5.2.1 Đối với sở hộ chăn nuôi 58 5.2.2 Đối với quan thú y địa phương 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 PHỤ LỤC 62 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay EMJH: Ellighausen McCullough Johnson Harris IFT: Immuno Fluorescent Test F1: Bò lai có 50 % máu bò sữa Hà Lan F2: Bò lai có 75 % máu bò sữa Hà Lan F3: Bò lai có 87,5 % máu bò sữa Hà Lan MAT: Microscopic Agglutination Test OIE: Organization of International Epidemiology OR: Odd Ratio PBS: Phosphate Buffer Salin PCR: Polymerase Chain Reaction WHO: World Health Organization ix TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Tơ Minh Châu, Trần Thị Bích Liên, 2001 Vi khuẩn nấm gây bệnh thú y Tủ sách Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Dân, 2000 Dịch tễ học nâng cao Tủ sách Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Văn Dũng, 2005 Điều tra tỷ lệ nhiễm phân tích số yếu tố liên quan bệnh Mycobacterium bovis, Leptospira va Brucella bò sữa Thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Tiến Dũng, 2002 Giới thiệu dịch tễ học phân tích Tạp chí Khoa học Thú y, tập XI, số 3, 2002 Nguyễn Thị Đào, 2006 Điều tra tình hình nhiễm Leptospira, số tiêu huyết học theo dõi hiệu điều trị đàn bò tỉnh Tiền Giang Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Huỳnh Văn Đơng, 2004 Điều tra tình hình nhiễm Leptospira bò sữa số quận, huyện Tp Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn ni Thú y, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Hồng Đức, 2004 Khảo sát tình hình nhiễm Leptospira số xã thuộc huyện Hóc Mơn đánh giá hiệu điều trị kháng sinh số bò sữa có kết xét nghiệm dương tính Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn ni Thú y, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Văn Khanh, 2004 Thú y Bệnh học đại cương Nhà xuất Nơng nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Sỹ Lăng, Lê Văn Tạo, 2002 Bệnh truyền nhiễm bò sữa biện pháp phòng trị Nhà xuất nông nghiệp, Hà Nội, Việt Nam 10 Trần Thị Bích Liên, 1999 Điều tra tình hình nhiễm Leptospira heo sinh sản trại chăn nuôi quốc doanh Tp.Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ khoa học nơng nghiệp Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 59 11 Chu Thị Mỹ, 1995 Điều tra tình hình nhiễm Leptospira đàn bò sữa Gò Vấp, Hóc Mơn Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh Chi Cục Thú Y Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Nguyễn Thị Ngân, Phương Song Liên, Nguyễn Ngọc Tiến, 2004 Một số thông tin bệnh xoắn khuẩn (Leptospira) gia súc người Tạp chí Khoa học Thú y, tập XI, số 1, 2004 13 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2005 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia cầm, bệnh truyền nhiễm chung Tủ sách Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 14 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng heo Tủ sách Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 15 Lê Anh Phụng, 2002 Bệnh truyền nhiễm trâu bò Tủ sách Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Nguyễn Vĩnh Phước, 1978 Giáo trình bệnh truyền nhiễm gia súc Nhà xuất Nông nghiệp, Việt Nam 17 Võ Thành Phương, 2003 Thăm dò tình hình nhiễm Leptospira bò sữa Tp.Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn ni Thú y, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 18 Nguyễn Văn Đờ Ro, 2005 Khảo sát tình hình nhiễm Leptospira bò sữa quận 12 huyện Hóc Mơn thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2005 Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 19 Phạm Thanh Sang, 2010 Khảo sát tỷ lệ nhiễm Leptospira đàn bò sữa số quận huyện thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 20 Lê Hữu Khánh Tâm, 2007 Điều tra tình hình nhiễm Mycobacterium bovis, Leptospira Brucella bò sữa hai huyện Củ Chi, Hóc Môn Tp.HCM Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 21 Nguyễn Như Thanh, 2001 Vi sinh vật thú y Nhà xuất Nông nghiệp, Việt Nam 22 Nguyễn Ngọc Tuân, 2002 Vệ sinh thịt Nhà xuất Nông nghiệp, Việt Nam 60 23 Nguyễn Trọng Thắng, 2008 Khảo sát tỷ lệ nhiễm Leptospira đàn bò sữa số quận huyện thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam 24 Lê Quang Toản, 2011, Bệnh Leptospira: thách thức bệnh cũ Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XVIII, số 1, 2011 25 Đoàn Lê vi Uyên, 2007 Khảo sát tỷ lệ nhiễm Leptospira đàn bò sữa số quận huyện thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp khoa Chăn Ni Thú Y, Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam TIẾNG NƯỚC NGOÀI 26 World Health Organization, 2002 Human Leptospirosis: Guidance for diagnosis, surveillance and control, Geneve 27 International Veterinary Information Service (IVIS) http://www.ivis.org 28.The Merck Veterinary Manual 29 The Centre for Microscopy and Microanalysis, University of Queensland, Australia < http://cmmsrv.emc.uq.edu.au> 30 Leptospirosis in human 31 Red Book Online Visual Library, 2006 April 30, 2007 32 Zoonoses Report 2004 33 Http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/diseaseinfo/files/Leptospirosis_FAQ.pdf 61 PHỤ LỤC Trắc nghiệm χ2 (Chi-Square Test) So sánh tỷ lệ nhiễm Leptospira theo khu vực chăn nuôi Chi-Square Test: Khu vực I, Khu vực II, Khu vực III Chi-Square contributions are printed below expected counts Khu vực Total Khu vực I Khu vực II III Total 44 11 58 35.37 14.64 7.99 2.105 0.906 3.114 328 143 81 336.63 139.36 76.01 0.221 0.095 0.327 372 154 84 552 610 Chi-Sq = 6.769, DF = 2, P-Value = 0.034 Chi-Square Test: Khu vực I, Khu vực II Chi-Square contributions are printed below expected counts Khu vực I Total Khu vực II Total 55 44 11 38.90 16.10 0.669 1.617 328 143 333.10 137.90 0.078 0.189 372 154 471 526 Chi-Sq = 2.553, DF = 1, P-Value = 0.110 Chi-Square Test: Khu vực I, Khu vực III Chi-Square contributions are printed below expected counts Khu vực Total Khu vực I III Total 44 47 38.34 8.66 0.835 3.697 328 81 333.66 75.34 0.096 0.425 372 84 409 456 Chi-Sq = 5.053, DF = 1, P-Value = 0.025 62 Chi-Square Test: Khu vực II, Khu vực III Chi-Square contributions are printed below expected counts Khu vực Khu vực II III Total 11 14 Total 9.06 4.94 0.416 0.763 143 81 144.94 79.06 0.026 0.048 154 84 224 238 Chi-Sq = 1.252, DF = 1, P-Value = 0.263 So sánh tỷ lệ nhiễm Leptospira theo qui mô chăn nuôi Chi-Square Test: Dưới con, – 10 con, 11 – 20 con, Trên 20 Chi-Square contributions are printed below expected counts Total Dưới 5con - 10con 11 - 20con Trên 20con Total 15 39 58 0.19 5.90 16.92 34.99 0.190 0.609 0.219 0.460 58 163 329 1.81 56.10 161.08 333.01 0.020 0.064 0.023 0.048 62 178 368 552 610 Chi-Sq = 1.633, DF = Chi-Square Test: Dưới con, - 10 Chi-Square contributions are printed below expected counts Total Dưới 5con - 10con Total 4 0.13 3.88 0.125 0.004 58 1.88 58.13 0.008 0.000 62 60 64 Chi-Sq = 0.138, DF = Chi-Square Test: Dưới con, 11 – 20 Chi-Square contributions are printed below expected counts Dưới 5con 11 - 20con Total 15 15 0.17 14.83 0.167 0.002 63 Total 163 1.83 163.17 0.015 0.000 178 165 180 Chi-Sq = 0.184, DF = Chi-Square Test: Dưới con, Trên 20 Chi-Square contributions are printed below expected counts Total Dưới 5con Trên 20con Total 39 39 0.21 38.79 0.211 0.001 329 1.79 329.21 0.025 0.000 368 331 370 Chi-Sq = 0.237, DF = Chi-Square Test: – 10 con, 11 – 20 Chi-Square contributions are printed below expected counts Total - 10con 11 - 20con Total 15 19 4.91 14.09 0.168 0.059 58 163 57.09 163.91 0.014 0.005 62 178 221 240 Chi-Sq = 0.246, DF = 1, P-Value = 0.620 Chi-Square Test: – 10 con, Trên 20 Chi-Square contributions are printed below expected counts Total - 10con Trên 20con Total 39 43 6.20 36.80 0.781 0.132 58 329 55.80 331.20 0.087 0.015 62 368 387 430 Chi-Sq = 1.014, DF = 1, P-Value = 0.314 Chi-Square Test: 11 – 20 con, Trên 20 Chi-Square contributions are printed below expected counts 11 - 20con Trên 20con Total 64 15 39 17.60 36.40 0.385 0.186 163 329 160.40 331.60 0.042 0.020 178 368 Total 54 492 546 Chi-Sq = 0.634, DF = 1, P-Value = 0.426 So sánh tỷ lệ nhiễm Leptospira theo nhóm máu lai bò sữa Hà Lan Chi-Square Test: F1, F2, F3 Chi-Square contributions are printed below expected counts F1 Total F2 F3 Total 58 37 18 2.95 28.62 26.43 0.001 2.454 2.690 28 264 260 28.05 272.38 251.57 0.000 0.258 0.283 31 301 278 552 610 Chi-Sq = 5.686, DF = 2, P-Value = 0.058 Chi-Square Test: F1, F2 Chi-Square contributions are printed below expected counts F1 Total F2 Total 40 37 3.73 36.27 0.145 0.015 28 264 27.27 264.73 0.020 0.002 31 301 292 332 Chi-Sq = 0.181, DF = 1, P-Value = 0.670 Chi-Square Test: F1, F3 Chi-Square contributions are printed below expected counts Total F1 F3 Total 18 21 2.11 18.89 0.379 0.042 28 260 28.89 259.11 0.028 0.003 31 278 288 309 65 Chi-Sq = 0.452, DF = 1, P-Value = 0.502 Chi-Square Test: F2, F3 Chi-Square contributions are printed below expected counts Total F2 F3 Total 37 18 55 28.59 26.41 2.472 2.677 264 260 272.41 251.59 0.259 0.281 301 278 524 579 Chi-Sq = 5.690, DF = 1, P-Value = 0.017 So sánh tỷ lệ nhiễm Leptospira theo lứa đẻ Chi-Square Test: Bò tơ, Đẻ lứa, Đẻ lứa, Đẻ lứa, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Đẻ Total Bò tơ Đẻ lứa Đẻ lứa Đẻ lứa lứa Total 20 10 22 3 58 26.05 14.83 10.65 3.33 3.14 1.406 1.575 12.099 0.032 0.006 254 146 90 32 30 247.95 141.17 101.35 31.67 29.86 0.148 0.165 1.271 0.003 0.001 274 156 112 35 33 552 610 Chi-Sq = 16.706, DF = 4, P-Value = 0.002 Chi-Square Test: Bò tơ, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Bò tơ Total Đẻ lứa Total 30 20 10 19.12 10.88 0.041 0.072 254 146 254.88 145.12 0.003 0.005 274 156 400 430 Chi-Sq = 0.121, DF = 1, P-Value = 0.728 Chi-Square Test: Bò tơ, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Bò tơ Đẻ lứa Total 20 22 42 29.81 12.19 66 3.230 Total 7.903 254 90 244.19 99.81 0.394 0.965 274 112 344 386 Chi-Sq = 12.492, DF = 1, P-Value = 0.000 Chi-Square Test: Bò tơ, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Total Bò tơ Đẻ lứa Total 20 23 20.39 2.61 0.008 0.060 254 32 253.61 32.39 0.001 0.005 274 35 286 309 Chi-Sq = 0.073, DF = 1, P-Value = 0.787 Chi-Square Test: Bò tơ, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Đẻ Total Bò tơ lứa Total 20 23 20.53 2.47 0.014 0.113 254 30 253.47 30.53 0.001 0.009 274 33 284 307 Chi-Sq = 0.136, DF = 1, P-Value = 0.712 Chi-Square Test: Đẻ lứa, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Total Đẻ lứa Đẻ lứa Total 10 22 32 18.63 13.37 3.995 5.565 146 90 137.37 98.63 0.542 0.755 156 112 236 268 Chi-Sq = 10.857, DF = 1, P-Value = 0.001 Chi-Square Test: Đẻ lứa, Đẻ lứa 67 Chi-Square contributions are printed below expected counts Total Đẻ lứa Đẻ lứa Total 10 13 10.62 2.38 0.036 0.160 146 32 145.38 32.62 0.003 0.012 156 35 178 191 Chi-Sq = 0.210, DF = 1, P-Value = 0.646 Chi-Square Test: Đẻ lứa, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Đẻ Total Đẻ lứa lứa Total 10 13 10.73 2.27 0.050 0.235 146 30 145.27 30.73 0.004 0.017 156 33 176 189 Chi-Sq = 0.306, DF = 1, P-Value = 0.580 Chi-Square Test: Đẻ lứa, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Đẻ lứa Total Đẻ lứa Total 25 22 19.05 5.95 0.458 1.464 90 32 92.95 29.05 0.094 0.300 112 35 122 147 Chi-Sq = 2.316, DF = 1, P-Value = 0.128 Chi-Square Test: Đẻ lứa, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Đẻ Đẻ lứa lứa Total 22 25 19.31 5.69 0.375 1.271 90 30 92.69 27.31 120 68 Total 0.078 0.265 112 33 145 Chi-Sq = 1.989, DF = 1, P-Value = 0.158 Chi-Square Test: Đẻ lứa, Đẻ lứa Chi-Square contributions are printed below expected counts Đẻ Đẻ lứa Total lứa Total 3 3.09 2.91 0.003 0.003 32 30 31.91 30.09 0.000 0.000 35 33 62 68 Chi-Sq = 0.006, DF = 1, P-Value = 0.940 Tỷ số chênh (Odd Ratio) - Cơng thức tính: OR = (A * D)/ (C * B) - Trong đó: A: số bò tiếp xúc mắc bệnh B: số bò tiếp xúc khơng mắc bệnh C: Số bò khơng tiếp xúc mắc bệnh D: số bò khơng tiếp xúc không mắc bệnh - Ý nghĩa tỷ số chênh: Giá trị tỷ số chênh lớn mức độ liên quan hay lực liên kết luật “nhân – quả” cao kết luận ta đưa chắn (Nguyễn Tiến Dũng, 2002) Tỷ số OR theo khu vực khảo sát Ghi chú: chữ in sử dụng dấu ngoặc đơn ký hiệu để ghi cơng thức tính 69 - Khu vực I Dương tính Âm tính Tổng cộng Khu vực I 44(A) 328 (B) 372 Khác khu vực I 14 (C) 224 (D) 238 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Khu vực I = 44*224/328*14 = 2,15 - Khu vực II Dương tính Âm tính Tổng cộng Khu vực II 11 (A) 143 (B) 154 Khác khu vực II 47 (C) 409 (D) 456 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Khu vực II = 11*409/143*47 = 0,67 - Khu vực III Dương tính Âm tính Tổng cộng Khu vực III (A) 81 (B) 84 Khác khu vực III 55 (C) 471 (D) 526 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Khu vực III = 3*471/81*55 = 0,32 Tỷ số OR theo qui mô hộ chăn nuôi - Qui mơ Dương tính Âm tính Tổng cộng Dưới (A) (B) Khác 58 (C) 550 (D) 608 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Dưới = 0*550/2*58 = 0,00 70 - Qui mô – 10 Dương tính Âm tính Tổng cộng – 10 (A) 58 (B) 62 Khác – 10 54 (C) 494 (D) 548 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR – 10 = 4*494/58*54 = 0,63 - Qui mô 11 - 20 Dương tính Âm tính Tổng cộng 11 - 20 15 (A) 163 (B) 178 Khác 11 – 20 54 (C) 389 (D) 432 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR 11 – 20 = 15*389/163*54 = 0,66 - Qui mô 20 Dương tính Âm tính Tổng cộng Trên 20 39 (A) 329 (B) 368 Khác 20 19 (C) 223 (D) 242 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Trên 20 = 39*223/329*19 = 1,39 Tỷ lệ OR theo nhóm giống máu lai bò sữa Hà Lan - Nhóm giống F1 Dương tính Âm tính Tổng cộng F1 (A) 28 (B) 31 Khác F1 55 (C) 524 (D) 579 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR F1 = 3*524/28*55 = 1,02 71 - Nhóm giống F2 Dương tính Âm tính Tổng cộng F2 37 (A) 227 (B) 264 Khác F2 21 (C) 325 (D) 346 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR F2 = 37*325/227*21 = 2,52 - Nhóm giống F3 Dương tính Âm tính Tổng cộng F3 18 (A) 260 (B) 278 Khác F3 40 (C) 292 (D) 332 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR F3 = 18*292/260*40 = 0,51 Tỷ số OR theo lứa đẻ - Bò tơ Dương tính Âm tính Tổng cộng Bò tơ 20 (A) 254 (B) 274 Khác bò tơ 38 (C) 298 (D) 336 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Bò tơ = 20*298/254*38 = 0,62 - Đẻ lứa Dương tính Âm tính Tổng cộng Đẻ lứa 10 (A) 146 (B) 156 Khác đẻ lứa 48 (C) 406 (D) 454 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Đẻ lứa = 10*406/146*48 = 0,58 72 - Đẻ lứa Dương tính Âm tính Tổng cộng Đẻ lứa 22 (A) 90 (B) 112 Khác đẻ lứa 36 (C) 462 (D) 498 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Đẻ lứa = 22*462/90*36 = 3,14 - Đẻ lứa Dương tính Âm tính Tổng cộng Đẻ lứa (A) 32 (B) 35 Khác đẻ lứa 55 (C) 520 (D) 575 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Đẻ lứa = 3*520/32*55 = 0,89 - Đẻ lứa Dương tính Âm tính Tổng cộng Đẻ lứa (A) 30 (B) 33 Khác đẻ lứa 55 (C) 522 (D) 577 Tổng cộng 58 552 610 OR = A*D/C*B => OR Đẻ lứa = 3*552/30*55 = 1,00 73 ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y *************** NGUYỄN HỮU DUY KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... HƯƠNG Tháng 08/2012 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: NGUYỄN HỮU DUY Tên luận văn: “KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH... động viên tơi suốt q trình học tập suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Hữu Duy iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Qua thời gian thực đề tài: “Khảo sát tỷ lệ nhiễm Leptospira bò sữa số
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM LEPTOSPIRA TRÊN BÒ SỮA TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay