THỬ NGHIỆM VACCINE SUIGEN DONOBAN 10 PHÒNG BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO TỪ 90 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG

65 159 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỬ NGHIỆM VACCINE SUIGEN DONOBAN - 10 PHỊNG BỆNH HƠ HẤP TRÊN HEO TỪ 90 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HOÀNG DUY Lớp: DH07DY Ngành: Dược Thú Y Niên khóa: 2007 – 2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** NGUYỄN HỒNG DUY THỬ NGHIỆM VACCINE SUIGEN DONOBAN - 10 PHÒNG BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO TỪ 90 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN Tháng 08/2012 i PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Duy Tên luận văn: “Thử nghiệm vaccine Suigen Donoban - 10 phòng bệnh hơ hấp heo từ 90 ngày tuổi đến xuất chuồng” Sinh viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn đóng góp hội đồng chấm bảo vệ luận văn tốt nghiệp ngày… tháng…… năm…… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Tất Toàn ii LỜI CẢM ƠN Con khắc ghi công ơn trời biển Cha Mẹ sinh thành dưỡng dục nên người Cảm ơn anh chị thân yêu chia sẻ, động viên để em có niềm tin nghị lực vượt qua khó khăn thử thách sống học tập XIN ĐƯỢC BÀY TỎ LỊNG BIẾT ƠN CHÂN THÀNH TS Nguyễn Tất Tồn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bảo em suốt thời gian thực đề tài Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Bộ mơn Nội Dược tồn thể q thầy Khoa Chăn Nuôi - Thú Y Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh TS Nguyễn Thị Phước Ninh ThS Nguyễn Thị Thu Năm tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành luận văn Chú Trần Văn Nhàn toàn thể anh chị trại chăn ni Năm Nhàn nhiệt tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập trại Công ty TNHH Virbac Việt Nam tài trợ cho thực đề tài Anh Nguyễn Phạm Huỳnh, chị Lê Thị Tuyết Toan: Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; anh Đỗ Thanh Hóa, chị Trần Ngọc Uyên: Công ty TNHH Virbac Việt Nam; chị Nguyễn Thị Ánh Hồng: học viên lớp Cao học Thú y khóa 2011 động viên hỗ trợ tơi thời gian thực đề tài CẢM ƠN Tập thể lớp DH07DY toàn thể bạn bè thân yêu bên cạnh, chia sẻ giúp đỡ suốt thời gian qua Sinh viên thực Nguyễn Hồng Duy iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Thử nghiệm vaccine Suigen Donoban - 10 phòng bệnh hơ hấp heo từ 90 ngày tuổi đến xuất chuồng” tiến hành trại chăn nuôi heo công nghiệp ông Trần Văn Nhàn xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh từ ngày 05/11/2011 đến ngày 16/02/2012 Thí nghiệm bố trí lơ: lơ thí nghiệm (TN) sử dụng vaccine Suigen Donoban - 10 lô đối chứng (ĐC) không sử dụng vaccine Suigen Donoban - 10 Kết thí nghiệm thu sau: Tỷ lệ mẫu huyết dương tính với Mycoplasma hyopneumoniae (MH) Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) lô TN giai đoạn 90 ngày tuổi 100 %, lơ ĐC (87,5 %; 100 %) Đến 185 ngày tuổi, tỷ lệ mẫu huyết dương tính với MH APP lơ TN (100 % 91,7 %), lơ ĐC 100 % Hiệu giá kháng thể trung bình kháng MH số kháng thể S/P trung bình kháng APP thời điểm 90 ngày tuổi lô TN (2.175 ± 918; 78 ± 21) cao so với lô ĐC (1.190 ± 472; 55 ± 11), với (P < 0,05) Đến thời điểm 185 ngày tuổi hiệu giá kháng thể trung bình kháng MH số kháng thể S/P trung bình kháng APP lô TN (2.425 ± 1.153; 64 ± 19) thấp lô ĐC (2.495 ± 955; 70 ± 21), với (P > 0,05) Tỷ lệ ho, thở bụng, ho kết hợp thở bụng lô TN (20 %; 17,5 %; 12,5 %) thấp so với lô ĐC (42,9 %; 19 %; 14,3 %) nhiên khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê (P > 0,05) Tỷ lệ ngày ho ngày thở bụng lô TN (2,8 %; 1,7 %) thấp lô ĐC (6,8 %; %) với (P < 0,05) Tỷ lệ ngày ho kết hợp thở bụng lô ĐC thấp lô TN (P < 0,05) Tỷ lệ tiêu chảy, viêm khớp lô TN thấp lô ĐC (12,5 %; % so với 33,3 % 9,5 %), với (P > 0,05) Tỷ lệ ngày tiêu chảy lô TN thấp lô ĐC (0,8 % so với 3,7 %), với (P < 0,05) Tỷ lệ ngày viêm khớp lô TN 0,5 % thấp lô ĐC (0,9 %), với iv (P > 0,05) Tỷ lệ viêm da ngày viêm da lô TN cao lô ĐC (P > 0,05) Tỷ lệ heo chết loại thải lô TN thấp so với lô ĐC (17,5 % so với 23,8 %) Trọng lượng trung bình heo lơ TN hai giai đoạn 90 ngày tuổi xuất chuồng (36,67 kg; 98,27 kg) cao so với lô ĐC (34,88 kg; 94,63 kg), (P > 0,05) Tăng trọng tuyệt đối (g/con/ngày) lô TN giai đoạn 90 ngày tuổi - xuất chuồng 627,14 cao so với lô ĐC (571,45) Hệ số chuyển hóa thức ăn (kgTĂ/kgTT) lơ TN thấp lô ĐC (2,88 so với 3,21) Tỷ lệ phổi có bệnh tích nhục hóa lơ TN thấp lơ ĐC (90,9 % so với 93,75 %), (P > 0,05) Điểm trung bình bệnh tích vi thể tất phổi khảo sát lô TN (1,4 điểm) thấp so với lô ĐC (2,44 điểm), (P < 0,05) Phân bố điểm bệnh tích vi thể lơ TN đa số nằm mức điểm (66,67 %) lô ĐC đa số mức điểm điểm (31,25 % 37,5 %) Tỷ lệ hư hại phổi giảm rõ rệt lô TN (34,2 %) so với lô ĐC (51,04 %), với (P < 0,05) Lợi nhuận thu kg heo xuất chuồng lô TN (9.706 đồng) cao (3.834 đồng) so với lô ĐC (5.872 đồng) v MỤC LỤC TRANG Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng, hình ảnh x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu trại 2.1.1 Vị trí địa lí 2.1.2 Lịch sử hình thành, cấu tổ chức chức trại 2.2 Công tác chăn nuôi - thú y trại thực tập 2.2.1 Hệ thống chuồng trại 2.2.2 Qui trình vệ sinh phòng bệnh cho heo 2.2.3 Thức ăn cho heo 2.2.4 Qui trình ni dưỡng heo trại thực tập 2.3 Sơ lược hệ hô hấp heo 2.3.1 Chức đặc điểm đường hô hấp heo 2.3.2 Các thể hô hấp heo 2.4 Một số bệnh có triệu chứng hơ hấp heo 2.4.1 Bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma hyopneumoniae vi 2.4.2 Bệnh tụ huyết trùng heo (Pasteurellosis) 2.4.3 Bệnh viêm đa khớp truyền nhiễm (bệnh Glasser) 2.4.4 Bệnh viêm teo xoang mũi truyền nhiễm (Atrophic rhinitis) 2.4.5 Bệnh Streptococcus suis 10 2.4.6 Bệnh viêm phổi – màng phổi Actinobacillus pleuropneumoniae 11 2.4.7 Hội chứng rối loạn sinh sản - hô hấp (Porcine Respiratory Reproductive Syndrome = PRRS) 12 2.4.8 Bệnh cúm heo 12 2.4.9 Hội chứng ốm còi heo sau cai sữa 13 2.4.10 Sơ lược bệnh phức hợp hô hấp heo (PRDC: Porcine Respiratory Disease Complex) 14 2.5 Sơ lược vaccine 14 2.5.1 Khái niệm 14 2.5.2 Nguyên lý phòng bệnh vaccine 15 2.6 Giới thiệu vaccine suigen Donoban – 10 15 2.6.1 Giới thiệu 15 2.6.2 Ưu điểm vaccine suigen Donoban – 10 16 2.6.3 Chỉ định 16 2.6.4 Liều lượng cách sử dụng 16 2.7 Lược duyệt cơng trình nghiên cứu có liên quan 17 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Thời gian địa điểm thực 19 3.2 Đối tượng 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Bố trí thí nghiệm 19 3.5 Phương pháp nghiên cứu 21 3.5.1 Đánh giá miễn dịch dịch thể kháng MH APP 21 3.5.2 Đánh giá tỷ lệ triệu chứng lâm sàng heo thí nghiệm 21 3.5.3 Đánh giá khả tăng trưởng đàn heo thí nghiệm 21 vii 3.5.4 Đánh giá bệnh tích đại thể vi thể phổi heo thí nghiệm 23 3.5.5 So sánh hiệu kinh tế lơ thí nghiệm 25 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 25 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 26 4.1 Đánh giá miễn dịch dịch thể kháng MH APP 26 4.2 Đánh giá tỷ lệ xuất triệu chứng lâm sàng heo thí nghiệm 28 4.2.1 Tỷ lệ xuất triệu chứng lâm sàng bệnh hô hấp heo thí nghiệm 28 4.2.2 Tỷ lệ tiêu chảy, viêm khớp, bệnh khác heo thí nghiệm 30 4.2.3 Tỷ lệ heo chết loại thải lơ thí nghiệm 31 4.3 Đánh giá khả tăng trưởng đàn heo thí nghiệm 33 4.4 Đánh giá bệnh tích đại thể vi thể phổi 34 4.5 So sánh hiệu kinh tế lơ thí nghiệm 40 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 45 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADE : Vitamine A, D, E APP : Actinobacillus pleuropneumoniae CS : Cai sữa CT : Chuyển thịt DNA : Deoxyribonucleic acid DTH : Dịch tả heo ĐC : Đối chứng ELISA : Enzyme linked immuno sorbent assay FMD : Foot and mouth disease GRAS : Generally recognized as safe HGKT : Hiệu giá kháng thể HI : Haemagglutination inhibition HSCHTA : Hệ số chuyển hóa thức ăn MH : Mycoplasma hyopneimoniae NAD : Nicotiamide adenin dinucleotide PCR : Polymerase chain reaction PCV : Porcine circovirus PRDC : Porcine respiratory disease complex PRRS : Porcine reproductive and respiratory syndrome PMWS : Post weaning multisystemic wasting syndrome RNA : Ribonucleic acid SIV : Swine influenza virus SS : Sơ sinh TLDT : Tỷ lệ mẫu dương tính TLTB : Trọng lượng trung bình TN : Thí nghiệm TTTĐ : Tăng trọng tuyệt đối UV : Ultra violet ix phương vaccine Respisure Nguyễn Thị Phước Ninh (2010) Tác giả ghi nhận heo tiêm vaccine có mức phân bố điểm bệnh tích vi thể đa số mức điểm (70,83 %), mức điểm (nghi MH) (4,16 % 2,08 %) Với mức phân bố điểm bệnh tích vi thể lơ thí nghiệm mức điểm điểm kết hợp với tiêu hiệu giá kháng thể kháng MH, biểu lâm sàng hơ hấp bệnh tích nhục hóa phổi chứng tỏ heo không tiêm vaccine Suigen Donoban – 10 dễ bị nhiễm MH mức độ bệnh nghiêm trọng heo tiêm vaccine Theo kết mà thí nghiệm ghi nhận nhìn chung có mối liên hệ tỷ lệ biểu bệnh đường hô hấp, mức độ tổn thương phổi phân bố điểm bệnh tích vi thể Từ ta suy luận sơ heo tiêm vaccine khỏe mạnh hơn, tỷ lệ bệnh hơ hấp mức độ tổn thương phổi so với heo không tiêm vaccine 4.5 So sánh hiệu kinh tế lơ thí nghiệm Hiệu kinh tế heo thí nghiệm trình bày qua bảng 4.9 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế lô thí nghiệm Chỉ tiêu theo dõi Thí nghiệm Đối chứng Tổng trọng lượng đầu giai đoạn (kg) 1.466,6 732,4 Tổng trọng lượng xuất chuồng (kg) 3.454 1.693 93.206.800 43.164.200 5.730,5 3.088 Chi phí thức ăn (đồng) 57.872.320 31.185.712 Chi phí thú y (đồng) 1.809.220 2.037.590 Tổng chi (đồng) 59.681.540 33.223.302 Lợi nhuận* (đồng) 33.525.260 9.940.898 9.706 5.872 Tổng thu (đồng) Tổng lượng thức ăn tiêu thụ (kg) Lợi nhuận*/kg heo xuất chuồng (đồng) Chênh lệch lợi nhuận*/kg heo xuất chuồng 3.834 hai lô (đồng) (*) lợi nhuận chưa kể chi phí vaccine phòng bệnh, khấu hao chuồng trại, điện nước, công nhân 40 Trong phạm vi đề tài, hiệu kinh tế tính từ chênh lệch thu chi lơ thí nghiệm Tổng chi tính bao gồm chi phí thức ăn chi phí thú y Các chi phí khác giống, công lao động, khấu hao chuồng trại, vaccine không đề cập Kết bảng 4.9 cho thấy hiệu kinh tế lô thí nghiệm chênh lệch lớn Chênh lệch lợi nhuận/kg heo giai đoạn xuất chuồng lơ 3.834 đồng Sở dĩ lơ thí nghiệm đạt hiệu kinh tế cao nhờ heo có sức khỏe tốt, tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn cho kg tăng trọng thấp dẫn đến chi phí thức ăn thuốc điều trị thấp Theo Dương Thanh Liêm (2008) thức ăn hỗn hợp chiếm 55 % - 70 % tổng chi phí chăn ni Theo kết bảng 4.5 ghi nhận, heo lơ TN có HSCHTA 89,7 % so với HSCHTA lô ĐC (Hill, 1992; trích dẫn Nguyễn Thị Phước Ninh, 2010) cho tăng 10 % thể tích phổi viêm giảm tăng trọng hàng ngày 41,1 g Maes ctv (2000) báo cáo heo có bệnh tích phổi 20 % kéo dài suốt đời trọng thấp heo không viêm phổi Heo giai đoạn 50 đến 85 kg bị viêm phổi có phụ nhiễm tăng trọng trung bình hàng ngày giảm 12,7 % Trong thí nghiệm này, heo lơ ĐC có tỷ lệ hư hại phổi cao lô TN 16,84 % nên khả trao đổi khí heo lơ ĐC giảm nhiều, ảnh hưởng tới suất tăng chi phí sử dụng thức ăn, thuốc thú y Chính nhờ tiết kiệm chi phí thức mà heo TN có hiệu kinh tế cao so với lô ĐC Lợi nhuận/kg heo xuất chuồng (đồng) thu thí nghiệm cao so với kết Nguyễn Văn Nhã (2011) tiến hành nghiên cứu trại A lô TN ĐC (9.706 đồng; 5.872 đồng so với 5.564 đồng 5.487 đồng) Với mức chênh lệch lợi nhuận lô thí nghiệm lơ đối chứng vậy, cho thấy việc tiêm tiêm vaccine Suigen Donoban - 10 cần thiết nhằm đem lại lợi nhuận cao cho người chăn nuôi 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Trong điều kiện chăn nuôi áp lực bệnh cao, nghiên cứu đưa kết luận bước đầu việc phòng bệnh hơ hấp vaccine Suigen Donoban - 10 heo từ giai đoạn 90 ngày tuổi đến xuất chuồng sau: (1) Heo tiêm vaccine có đáp ứng miễn dịch tốt heo khơng tiêm vaccine (2) Heo tiêm vaccine có biểu bệnh lý lâm sàng mức độ trầm trọng bệnh thấp so với lô khơng tiêm vaccine (3) Heo tiêm vaccine có mức hư hại bệnh tích phổi thấp heo khơng tiêm vaccine (4) Heo tiêm vaccine có tăng trọng hệ số chuyển hóa thức ăn tốt heo khơng tiêm vaccine (5) Heo tiêm vaccine cho hiệu kinh tế cao heo không tiêm vaccine 5.2 Đề nghị Nên sử dụng vaccine Suigen Donoban - 10 để phòng bệnh hơ hấp heo Cần lặp lại thí nghiệm với số heo nhiều hơn, thời điểm, trại điều kiện dịch tể khác để thu kết xác Cần xác định thêm hàm lượng kháng thể kháng Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida, Streptococcus suis, Haemophilus parasuis để đánh giá khả đáp ứng miễn dịch vaccine tất kháng nguyên vi khuẩn có vaccine Suigen Donoban - 10 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Lâm Thị Tú Anh, 2010, Một số đặc điểm khả gây bệnh Mycoplasma hyopneumoniae heo Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông Nghiệp, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần Thị Dân Dương Nguyên Khang, 2007 Sinh lý vật nuôi Tủ sách Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Kiên Sơ Điệp, 2010, Đánh giá hiệu vaccine Respisure - one chế phẩm Draxxin phòng - trị bệnh viêm phổi địa phương Mycoplasma hyopneumoniae heo từ sơ sinh đến xuất thịt Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi - Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Lữ Tuấn Hải, 2012, Hiệu phòng bệnh hơ hấp heo từ sơ sinh – 90 ngày tuổi vaccine Suigen Donoban - 10 Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi - Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Lâm Thị Thu Hương, 2009 Miễn dịch học thú y Tủ sách Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Đặng Thị Thu Hường, 2005, Phát Mycoplasma hyopneumoniae Actinobacillus pleuroneumoniae heo phương pháp PCR ELISA Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông Nghiệp, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Phạm Sỹ Lăng cộng tác viên, 2006 Các bệnh truyền nhiễm thường gặp lợn biện pháp phòng trị Nhà xuất Nơng Nghiệp Dương Thanh Liêm, 2008 Thức ăn dinh dưỡng gia cầm Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Thanh Liêm, 2004 Hiệu sử dụng vaccine M+Pac phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae heo thịt Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi - Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 10 Nguyễn Trung Ngoan, 2005 Chẩn đốn Haemophilus Parasuis từ phổi heo có bệnh tích nghi ngờ lò quay Huyện Hóc Mơn TP HCM Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi - Thú y, Đại học Nông Lâm, TP HCM, Việt Nam 11 Phạm Trần Sỹ Nguyên, 2004 Theo dõi biểu hơ hấp đàn heo phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae với hai lọai vaccine RespisureR Respisure - One Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi - Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 12 Nguyễn Văn Nhã, 2011 Hiệu sử dụng Respisure - one kết hợp Draxxin phòng điều trị viêm phổi địa phương điều trị Draxxin 43 heo bệnh đường hô hấp Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nông Nghiệp, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 13 Nguyễn Thị Phước Ninh, 2010 Một số đặc điểm dịch tể, phương pháp chẩn đốn phòng bệnh viêm phổi địa phương heo thành phố Hồ Chí Minh tỉnh lân cận Luận án Tiến sĩ, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 14 Nguyễn Văn Phát, 2002 Bài giảng Chẩn Đốn Tủ sách Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 15 Nguyễn Như Pho, 2000 Giáo trình nội chẩn Tủ sách Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 16 Trần Thanh Phong, 1996 Bệnh truyền nhiễm vi trùng heo Tủ sách Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 17 Phòng kỹ thuật trại chăn ni heo công nghiệp Trần Văn Nhàn, 2011 Thành phần dinh dưỡng thức ăn sử dụng trại 18 Shanti Satibai Gobani, 2008 Khảo sát hiệu vaccine Circovac tiêm cho nái để phòng hội chứng còi cho heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi - Thú y, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 19 Lê Văn Thuận, 2005 Đánh giá hiệu sử dụng vaccine M+Pac việc phòng bệnh Mycoplasma hyopneumoniae heo thịt Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi - Thú y, Đại học Nông Lâm, TP HCM, Việt Nam 20 Trần Thị Xương, 2010 Hiệu phòng bệnh phức hợp hơ hấp vaccin Rhinanvac cerdos heo sau cai sữa Luận văn tốt nghiệp, khoa Chăn nuôi Thú y, Đại học Nông Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam TÀI LIỆU NƯỚC NGỒI 21 Andreasen ctv, 2006 Efficacy of early vaccination with Stellamune one in danish swine herds – evaluated by extended slaughter checks on lungs Copenhagen Denmark 22 Calsamiglia, 2000 Correlation between the presence of enzootic pneumonia lesions and detection of Mycoplasma hyopneumoniae in bronchial swabs by PCR J Vet Microbiol 23 Christensen G, Sorensen V and Mousing J., 1999 Diseases of respiratory system Disease of swine ( Straw B.E., Allaire D.S., Mengcling W.L and Taylor D.J., editor) Iowa State University Press, Iowa, USA 24 Harris L.D, 2000 Multi-site pig productione Iowa State University Press, USA 25 Maes, 2000 Mycoplasma hyopneumoniae: benefit to cost of vaccineation Am Assoc Swine pract 26 Ross R.F, 1999 Mycoplasma disease Iowa State University Press, Iowa, USA 44 PHỤ LỤC Phụ lục 1: danh mục số loại vaccine phòng bệnh hơ hấp heo sử dụng Bệnh Vaccine Hãng sản xuất Respisure Pfizer Viêm phổi Suvax Respifend MH Pfizer địa phương Respisure One Pfizer M+Pac Intervet Hyoresp Merial THT heo Navetco THT lợn Vetvaco Parapleuro shield P Novatis Hiprasuis Glasser Hipra Hội chứng BSL.PS 100 Besta – Singapore rối loạn sinh sản-hô hấp Porcilis PRRS Merck (PRRS) Amervac PRRS Hipra Hội chứng ốm còi heo sau Circovac Merial cai sữa (PMWS) Circumvent PCV Merck Tụ huyết trùng Glasser Phụ lục 2: Giá heo, thức ăn thuốc thú y thời điểm thí nghiệm Giá heo thịt : 49.500 đ/kg Cám Boss 110 Gentamox 100 ml : 4.250 đ/ml Bromhexine 100 ml : 180đ/ml Tula thromycyn 20 ml : 6.200 đ/ml Ceftrione LA 100 ml : 4.200 đ/ml Tialin 100 ml : 1.200 đ/ml Bio-Cevit 100ml : 270 đ/ml Bio-Erofloxacin 100 ml : 720 đ/ml Catosal 100 ml : 2.300 đ/ml Aminovital Hight inj 100 ml : 1.000 đ/ml Dexamethasone 10ml : 2.400 đ/ml Ampicicline : 6.800 đ/lọ Maxflor 100 ml : 5.860 đ/ml Viaflox 100 ml : 380 đ/ml Amitraz 20 ml : 1.000 đ/ml Vaccine Suigen Donoban – 10 : 14.000 đ/ml 45 :10.099 đ/kg Phụ lục 3: kỹ thuật ELISA đo lượng kháng thể Mycoplasma hyopneumoniae Các mẫu máu sau đem Bệnh xá thú y trường Đại Học Nông Lâm lấy huyết tiến hành kỹ thuật ELISA với kit HerdChek* Mycoplasma hyopneumoniae Ab IDEXX - Mỹ sản xuất để phát kháng thể kháng Mycoplasma hyopneumoniae Nguyên lý: thông thường kết hợp kháng nguyên - kháng thể không phát mắt thường, kỹ thuật ELISA lợi dụng đặc tính hấp phụ tự nhiên protein lên polyetylen để gắn kháng nguyên kháng thể lên giá cho kháng nguyên kháng thể tương ứng có đánh dấu enzyme vào để phản ứng Sau loại bỏ chất đánh dấu không kết hợp, cho vào hỗn dịch chất màu, nhờ hoạt tính xúc tác enzyme làm giải phóng oxy nguyên tử từ H2O2 để oxy hóa chất màu làm thay đổi màu hỗn dịch Thành phần tham gia phản ứng ELISA Kháng nguyên: thường gắn sẵn lên giá Hiện người ta thường sử dụng loại giá đĩa ELISA có 96 giếng Kháng thể cần xác định huyết mẫu Conjugate phức hợp có gắn chất thị màu Khi chất thị màu thay đổi màu chứng minh diện enzyme Cơng thức tính số S/P Chỉ số S/P = (Giá trị mẫu thử đo OD650 - Giá trị đối chứng âm đo OD650) / (Giá trị đối chứng dương đo OD650 - Giá trị đối chứng âm đo OD650) Ý nghĩa số S/P S/P < 0,30: âm tính 0,30 < S/P < 0,40: nghi ngờ S/P > 0,40: dương tính Phụ lục 4: kỹ thuật ELISA đo lượng kháng thể kháng Actinobacillus pleuropneumoniae Tiến hành Bệnh xá thú y trường Đại học Nông Lâm kỹ thuật ELISA với kit ID Screen® APP Screening Indirect hãng ID VET – Pháp sản xuất Vi khuẩn Actinobacillus pleuropneumoniae có 15 serotype khác nhau, vài 46 serotype gây bệnh nghiêm trọng Bộ kit ID Screen® Actinobacillus pleuropneumoniae cho phép phát tất kháng thể kháng APP serotype (từ đến 12) huyết heo chất chiết từ thịt heo Kháng nguyên APP serotype từ đến 12 phủ lên đáy giếng đĩa Mẫu thử đối chứng cho vào giếng Nếu có kháng thể kháng APP mẫu tạo phức hợp kháng nguyên – kháng thể Sau rửa, peroxidase conjugate cho vào giếng, conjugate gắn với phức hợp kháng – kháng thể Một chất (TMB) thêm vào để tạo màu Cường độ màu dựa vào số lượng kháng thể diện mẫu kiểm tra Cơng thức tính số S/P S/P = (OD mẫu – OD đối chứng âm)/(OD đối chứng dương – OD đối chứng âm) Ý nghĩa số S/P S/P < 25 : âm tính 25 =< S/P < 30 : nghi ngờ S/P >= 30 : dương tính Phụ lục 5: Kết xử lý thống kê Minitab 16 One-way ANOVA: hgkt MH 90 versus lô Source lô Error Total DF 18 19 S = 775.4 Level N 12 SS 4659744 10821241 15480985 MS 4659744 601180 R-Sq = 30.10% Mean 1190.1 2175.4 StDev 472.1 917.6 F 7.75 P 0.012 R-Sq(adj) = 26.22% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 600 1200 1800 2400 Pooled StDev = 775.4 One-way ANOVA: hgkt MH 185 versus lô Source lô Error Total S = 1080 DF 18 19 SS 23425 21003137 21026561 MS 23425 1166841 R-Sq = 0.11% F 0.02 P 0.889 R-Sq(adj) = 0.00% 47 Level N 12 Mean 2495 2425 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 2000 2500 3000 3500 StDev 955 1153 Pooled StDev = 1080 One-way ANOVA: hgkt APP 90 versus lô Source DF lô Error 18 Total 19 S = 17.56 Level N 12 SS MS F P 2634 2634 8.54 0.009 5551 308 8184 R-Sq = 32.18% R-Sq(adj) = 28.41% Mean 55.07 78.49 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -48 60 72 84 StDev 11.31 20.57 Pooled StDev = 17.56 One-way ANOVA: hgkt APP 185 versus lô Source lô Error Total DF 18 19 SS 202 7114 7316 S = 19.88 Level N 12 MS 202 395 F 0.51 R-Sq = 2.75% Mean 70.43 63.95 StDev 20.72 19.33 P 0.484 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+60 70 80 90 Pooled StDev = 19.88 Chi-Square Test: ho ko ho Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ho 11,15 0,889 ko ho 32 28,85 0,343 Total 40 5,85 1,693 12 15,15 0,654 21 Total 17 44 61 Chi-Sq = 3,579 DF = P-Value = 0,059 48 Chi-Square Test: ho ko ho Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ho 90 133,95 14,419 ko ho 3079 3035,05 0,636 Total 3169 115 1566 1681 71,05 1609,95 27,182 1,200 Total 205 4645 4850 Chi-Sq = 43,437 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: tb ko tb Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts tb 7,21 0,006 ko tb 33 32,79 0,001 Total 40 17 21 3,79 17,21 0,012 0,003 Total 11 50 61 Chi-Sq = 0,022 DF = P-Value = 0,881 cells with expected counts less than Chi-Square Test: tb ko tb Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts tb ko tb Total 55 3114 3169 80,37 3088,63 8,008 0,208 68 1613 1681 42,63 1638,37 15,096 0,393 Total 123 4727 4850 Chi-Sq = 23,705 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: ho va tb ko ho va tb Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ko ho ho va tb va tb Total 35 40 5,25 34,75 0,012 0,002 18 21 2,75 18,25 0,022 0,003 Total 53 61 Chi-Sq = 0,039 DF = P-Value = 0,844 cells with expected counts less than 49 Chi-Square Test: ho va tb ko ho va tb Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ho ko va tb ho va tb Total 23 3146 3169 19,60 3149,40 0,589 0,004 1674 1681 10,40 1670,60 1,110 0,007 Total 30 4820 4850 Chi-Sq = 1,710 DF = P-Value = 0,191 Chi-Square Test: tc ko tc Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts tc ko tc Total 35 40 7,87 32,13 1,046 0,256 14 21 4,13 16,87 1,992 0,488 Total 12 49 61 Chi-Sq = 3,782 DF = P-Value = 0,052 cells with expected counts less than Chi-Square Test: tc ko tc Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts tc ko tc Total 26 3143 3169 57,50 3111,50 17,256 0,319 62 1619 1681 30,50 1650,50 32,531 0,601 Total 88 4762 4850 Chi-Sq = 50,707 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: vk ko vk Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts vk ko vk Total 38 40 2,62 37,38 0,148 0,010 2 19 21 1,38 19,62 0,282 0,020 Total 57 61 Chi-Sq = 0,460 DF = P-Value = 0,498 cells with expected counts less than Chi-Square Test: vk ko vk Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts vk ko vk Total 17 3152 3169 20,91 3148,09 0,731 0,005 50 15 1666 1681 11,09 1669,91 1,378 0,009 Total 32 4818 4850 Chi-Sq = 2,122 DF = P-Value = 0,145 Chi-Square Test: vd ko vd Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts vd ko vd Total 34 40 5,90 34,10 0,002 0,000 18 21 3,10 17,90 0,003 0,001 Total 52 61 Chi-Sq = 0,006 DF = P-Value = 0,940 cells with expected counts less than Chi-Square Test: vd ko vd Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts vd ko vd Total 29 3140 3169 26,79 3142,21 0,182 0,002 12 1669 1681 14,21 1666,79 0,344 0,003 Total 41 4809 4850 Chi-Sq = 0,531 DF = P-Value = 0,466 Chi-Square Test: chet loai ko chet loai Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ko chet chet loai loai Total 33 40 7,87 32,13 0,096 0,023 16 21 4,13 16,87 0,183 0,045 Total 12 49 61 Chi-Sq = 0,347 DF = P-Value = 0,556 cells with expected counts less than Chi-Square Test: nhuc hoa ko nhuc hoa Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ko nhuc nhuc hoa hoa Total 30 33 30,31 2,69 0,003 0,035 15 16 14,69 1,31 0,006 0,072 Total 45 49 Chi-Sq = 0,116 DF = P-Value = 0,733 cells with expected counts less than 51 Chi-Square Test: nh&vd ko nh&vd Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts nh&vd ko nh&vd Total 16 17 33 13,47 19,53 0,475 0,328 12 16 6,53 9,47 0,981 0,676 Total 20 29 49 Chi-Sq = 2,460 DF = P-Value = 0,117 Chi-Square Test: nh& ov ko nh& ov Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts nh& ov ko nh& ov Total 30 33 2,69 30,31 0,035 0,003 15 16 1,31 14,69 0,072 0,006 Total 45 49 Chi-Sq = 0,116 DF = P-Value = 0,733 cells with expected counts less than Chi-Square Test: nh& x ko nh& x Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts nh& x ko nh& x Total 12 11 23 12,38 10,62 0,012 0,014 16 8,62 7,38 0,017 0,020 Total 21 18 39 Chi-Sq = 0,063 DF = P-Value = 0,802 Chi-Square Test: nh&vptt ko nh&vptt Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ko nh&vptt nh&vptt Total 18 15 33 20,20 12,80 0,240 0,380 12 16 9,80 6,20 0,496 0,783 Total 30 19 49 Chi-Sq = 1,899 DF = P-Value = 0,168 Chi-Square Test: nh& vpk ko nh& vpk Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ko nh& nh& vpk vpk Total 30 33 3,37 29,63 0,040 0,005 52 2 14 16 1,63 14,37 0,083 0,009 Total 44 49 Chi-Sq = 0,137 DF = P-Value = 0,712 cells with expected counts less than One-way ANOVA: tlhh versus vaccine Source DF vac Error 47 Total 48 S = 22,94 SS MS F P 3055 3055 5,80 0,020 24744 526 27799 R-Sq = 10,99% R-Sq(adj) = 9,10% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ 33 34,20 22,71 ( -* -) 16 51,04 23,44 ( -* -) + -+ -+ -+ 30 40 50 60 Pooled StDev = 22,94 One-way ANOVA: diem vi the versus vaccine Source DF vac Error 47 Total 48 S = 0,8228 Level N 33 16 SS MS 11,735 11,735 31,816 0,677 43,551 R-Sq = 26,94% Mean 1,3939 2,4375 StDev 0,7475 0,9639 F 17,33 P 0,000 R-Sq(adj) = 25,39% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* -) ( * -) + -+ -+ -+1,50 2,00 2,50 3,00 Pooled StDev = 0,8228 Chi-Square Test: ko Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ko Total 22 11 33 16,84 16,16 1,583 1,649 13 16 8,16 7,84 3,266 3,402 Total 25 24 49 Chi-Sq = 9,900 DF = P-Value = 0,002 Chi-Square Test: ko Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ko Total 27 33 7,41 25,59 0,268 0,077 11 16 3,59 12,41 0,552 0,160 Total 11 38 49 Chi-Sq = 1,057 DF = P-Value = 0,304 cells with expected counts less than 53 Chi-Square Test: ko Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts ko Total 29 33 6,73 26,27 1,110 0,285 3,27 2,290 10 12,73 0,587 16 Total 10 39 49 Chi-Sq = 4,273 DF = P-Value = 0,039 cells with expected counts less than One-way ANOVA: trongluong90 versus vac Source vac Error Total DF 59 60 S = 7,023 Level N 40 21 SS 44,1 2910,1 2954,1 MS 44,1 49,3 R-Sq = 1,49% Mean 36,665 34,876 StDev 6,408 8,088 F 0,89 P 0,348 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -32,0 34,0 36,0 38,0 Pooled StDev = 7,023 One-way ANOVA: luong xchuong versus vac Source vac Error Total DF 47 48 S = 13,58 Level N 33 16 SS 143 8662 8806 MS 143 184 F 0,78 R-Sq = 1,63% Mean 98,27 94,63 StDev 12,93 14,86 P 0,382 R-Sq(adj) = 0,00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -88,0 92,0 96,0 100,0 Pooled StDev = 13,58 54 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y ***************** NGUYỄN HOÀNG DUY THỬ NGHIỆM VACCINE SUIGEN DONOBAN - 10 PHỊNG BỆNH HƠ HẤP TRÊN HEO TỪ 90 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG... Tháng 08/2012 i PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Duy Tên luận văn: “Thử nghiệm vaccine Suigen Donoban - 10 phòng bệnh hô hấp heo từ 90 ngày tuổi... toàn thể bạn bè thân yêu bên cạnh, chia sẻ giúp đỡ suốt thời gian qua Sinh viên thực Nguyễn Hồng Duy iii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Thử nghiệm vaccine Suigen Donoban - 10 phòng bệnh hơ hấp heo
- Xem thêm -

Xem thêm: THỬ NGHIỆM VACCINE SUIGEN DONOBAN 10 PHÒNG BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO TỪ 90 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG, THỬ NGHIỆM VACCINE SUIGEN DONOBAN 10 PHÒNG BỆNH HÔ HẤP TRÊN HEO TỪ 90 NGÀY TUỔI ĐẾN XUẤT CHUỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay