KHẢO SÁT SỨC SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG GÀ CẢNH TẠI TRẠI THÚ HOANG DÃ Ở LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

46 28 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG GÀ CẢNH TẠI TRẠI THÚ HOANG DÃ Ở LONG THÀNH, ĐỒNG NAI SVTH : NGUYỄN HÀM KỶ Lớp : DH08TA Ngành : CNSX Thức ăn chăn ni Niên Khóa : 2008 - 2012 Tháng 8/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y ************** NGUYỄN HÀM KỶ KHẢO SÁT SỨC SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG GÀ CẢNH TẠI TRẠI THÚ HOANG DÃ Ở LONG THÀNH, ĐỒNG NAI Khóa luận đệ trình để cấp Kỹ sư chăn ni, chuyên ngành CNSX thức ăn chăn nuôi Giáo viên huớng dẫn: PGS TS LÂM MINH THUẬN Tháng 8/2012 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Hàm Kỷ Tên khóa luận: “Khảo sát sức sinh trưởng khả sinh sản số nhóm giống gà cảnh” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày…………………… Giáo viên hướng dẫn PGS TS Lâm Minh Thuận ii LỜI CẢM TẠ Kính dâng Cha Mẹ - người sinh thành dưỡng dục tận tụy lo cho thành đạt đến ngày hôm Thành kính ghi ơn PGS TS Lâm Minh Thuận tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành biết ơn: Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni – Thú Y, tồn thể q thầy khoa tận tình dạy, truyền đạt kiến thức quí báu cho em suốt thời gian học tập trường Chân thành cảm ơn: Công ty TNHH MTV AUSAVINA, Ban quản lý trại thú hoang dã Long Thành tồn thể chú, anh chị công nhân trại thú tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian thực tập trại Các bạn lớp động viên, giúp đỡ chia sẻ vui buồn suốt thời gian học tập trường trình thực tập tốt nghiệp Nguyễn Hàm Kỷ iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Với mục tiêu chọn nhóm gà cảnh có ngoại hình đẹp, khả sinh sản, sinh trưởng cao, sức sống tốt phục vụ cho niềm đam mê giới chơi gà đưa quy trình chăm sóc ni dưỡng nhóm gà cách hợp lý tiến hành thực đề tài ‘‘Khảo sát sức sinh trưởng khả sinh sản số nhóm giống gà cảnh ni trại thú hoang dã thuộc công ty TNHH MTV AUSAVINA” Đề tài tiến hành từ ngày 02/02/2012 đến ngày 06/05/2012 trại thú hoang dã thuộc công ty TNHH MTV AUSAVINA Phương pháp khảo sát: khảo sát trực tiếp đàn gà cảnh sinh sản với giống (Tân Châu Nhạn, Thái Nhạn, Thái Đen, gà Ô Đen, Tân Châu Chuối, Tân Châu Điều) đàn gà sinh trưởng tương ứng giai đoạn – tuần tuổi Trong suốt q trình khảo sát chúng tơi ghi nhận số tiêu với kết sau: Trên đàn gà sinh sản: Các tiêu như: tỷ lệ đẻ, trọng lượng trứng, lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày nhóm gà Tân Châu cao gà Thái gà Ơ Đen Các tiêu khác có chênh lệch giống gà với nhau, đặc biệt tỷ lệ trứng có phơi Trên gà sinh trưởng: Trọng lượng gà lúc ngày tuổi, tuần tuổi tuần tuổi nhóm gà Tân Châu cao nhóm gà Thái với gà Ơ Đen Ngoài ra, tiêu khác mức tăng trọng, lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày, tỷ lệ nuôi sống tương tự Về tốc độ mọc lông đàn gà sinh trưởng nhóm gà lơng màu có tốc độ mọc lơng nhanh nhóm gà lông trắng iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt iv Mục lục v Danh sách bảng .viii Danh sách hình ix Danh sách biểu đồ x Chương MỞ ĐẦU ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRẠI 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Nhiệm vụ chức 2.1.3 Tình hình tổ chức sản xuất 2.2 Cơ sở lý luận 2.2.1 Giới thiệu sơ lược đặc điểm số giống gà cảnh 2.2.2 Chọn lọc 2.2.3 Nhân giống 2.2.4 Nhân giống theo dòng 2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức sản xuất sức sinh sản gà cảnh 10 2.2.5.1 Con giống 10 v 2.2.5.2 Dinh dưỡng 10 2.2.5.3 Điều kiện ngoại cảnh 11 2.2.6 Lược duyệt số công trình nghiên cứu gà cảnh 12 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 13 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 13 3.1.1 Thời gian 13 3.1.2 Địa điểm 13 3.2 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 13 3.2.1 Bố trí khảo sát 13 3.2.1.1 Đối tượng khảo sát 13 3.2.1.2 Sơ đồ khảo sát 14 3.2.2 Quy trình ni dưỡng chăm sóc 14 3.2.2.1 Thức ăn 14 3.2.2.2 Nước uống 16 3.2.2.3 Chuồng trại 16 3.2.2.4 Thời gian cách cho ăn 16 3.2.2.5 Thời gian chiếu sáng 17 3.2.3 Vệ Sinh Thú Y, Phòng Bệnh Cho Gà 17 3.2.3.1 Vệ sinh chuồng trại 17 3.2.3.2 Phòng bệnh cho gà 17 3.2.3.3 Quy trình chủng ngừa 17 3.2.4 Các Chỉ Tiêu Khảo Sát 18 3.2.4.1 Các tiêu sinh trưởng phát dục 18 3.2.4.2 Chỉ tiêu sức sống 19 3.2.4.3 Chỉ tiêu sinh sản 19 3.2.4.4 Các tiêu ấp nở 19 3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 20 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI TRÊN ĐÀN GÀ SINH SẢN 21 4.1.1 Tỷ lệ đẻ 21 vi 4.1.2 Trọng lượng trứng 22 4.1.3 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày 24 4.1.4 Tỷ lệ phôi ấp nở 25 4.2 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT TRÊN ĐÀN GÀ SINH TRƯỞNG 26 4.2.1 Trọng lượng bình quân 26 4.2.2 Mức tăng trọng 29 4.2.3 Tăng trọng ngày 29 4.2.4 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng tuần 30 4.2.5 Tỷ lệ nuôi sống 30 4.2.6 Tỷ lệ phân ly màu lông đàn gà 31 4.2.7 Tốc độ mọc lông 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 KẾT LUẬN 33 5.2 ĐỀ NGHỊ 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Số lượng đàn gà bố mẹ khảo sát 13 Bảng 3.2: Sự phân bố đàn gà sinh sản vào chuồng nuôi số gà tương ứng 14 Bảng 3.3: Công thức trộn thức ăn cho đàn gà bố mẹ 15 Bảng 3.4: Thành phần dinh dưỡng thức ăn gà sinh sản 15 Bảng 3.5: Thành phần dinh dưỡng thức ăn gà sinh trưởng 16 Bảng 3.6: Quy trình chủng ngừa 18 Bảng 4.1 Tỷ lệ đẻ qua tuần khảo sát (%): 21 Bảng 4.2: Trọng lượng trứng qua thời gian khảo sát (g) 23 Bảng 4.3: Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày qua tuần khảo sát (g) 24 Bảng 4.4: Tỷ lệ phôi ấp nở 25 Bảng 4.5: Trọng lượng đàn gà sinh trưởng (g) 26 Bảng 4.6: Mức tăng trọng đàn gà sinh trưởng qua giai đoạn (g/con) 29 Bảng 4.7: Tiêu thụ thức ăn hàng tuần (g/con/tuần) 30 Bảng 4.8: Tỷ lệ nuôi sống đàn gà sinh trưởng (%) 31 Bảng 4.9: Tỷ lệ phân ly màu lông đàn gà (%) 32 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình Gà Tân Châu Cú Hình 2: Gà Tân Châu Điều Hình 3: Gà Sao Hình 4: Gà Thái Cú Hình 5: Gà Vảy Cá Trắng Hình Gà Rừng Đỏ Việt Nam Hình Gà Phoenix Nhạn ix Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 CÁC CHỈ TIÊU THEO DÕI TRÊN ĐÀN GÀ SINH SẢN Qua thời gian theo dõi đàn gà cảnh trại thu số kết sau: 4.1.1 Tỷ lệ đẻ Tỷ lệ đẻ trình bày bảng 4.1 biểu đồ Bảng 4.1 Tỷ lệ đẻ qua tuần khảo sát (%): Tuần TC Nhạn TC Chuối TC Điều Thái Nhạn Thái Đen Ô Chung Đen 28,57 23,53 36,36 31,25 33,33 30,77 30,64 35,71 29,41 27,27 25,00 25,00 38,46 30,14 42,86 35,29 45,45 37,50 25,00 23,08 34,86 28,57 29,41 18.18 18,75 16,67 23,08 22,44 42,86 29,41 18.18 31,25 33,33 38,46 32,25 21,43 35,29 36.36 25,00 16,67 46,15 30,15 35,71 41,18 27.27 18,75 41,67 30,77 32,56 28,57 29,41 27.27 37,50 33,33 15,38 28,58 28,57 17,65 36.36 43,75 33,33 23,08 30,46 10 21,43 35,29 18.18 18,75 25,00 23,08 23,62 11 21,43 23,53 18.18 31,25 25,00 30,77 25,03 12 35,71 23,53 36.36 31,25 33,33 23,08 30,54 30,95 29,41 28,79 29,17 28,47 28,85 29,27 Sx 7,66 6,64 9,36 8,14 7,50 8,75 3,75 Cv(%) 24,75 22,58 32,51 27,91 26,34 30,33 12,81 21 Tỷ lệ đẻ trung bình gà TC Nhạn (30,95%) cao số giống gà cảnh khảo sát, gà TC Chuối (29,41%), thấp tỷ lệ đẻ trung bình gà Thái Đen (28,47%) hệ số biến động giống 24,97(%), 22,58 (%) 26,34 (%) Kết (27,37%) với hệ số biến động 12,81%cao Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Quốc Đạt (2009) (24,31%) Kết khảo sát chúng tơi cao Hồng Tuấn Thành, Nguyễn Quốc Đạt đàn gà ni chọn lọc kỹ trước mua trại nên suất có phần cao Tỷ lệ đẻ (%) Tuần ầ Biểu đồ 1: Tỷ lệ đẻ qua tuần khảo sát 4.1.2 Trọng lượng trứng Trọng lượng trứng trung bình trình bày bảng 4.2 22 Bảng 4.2: trọng lượng trứng qua thời gian khảo sát (g) Ổ TC Nhạn TC Chuối TC Điều Thái Thái Đen Ô Đen Chung Nhạn 27,14 27,54 28,10 25,88 25,54 25,44 26,61 26,83 27,89 28,03 27,02 26,12 26,02 26,99 28,62 27,02 28,10 26,34 26,88 24,11 26,85 26,54 28,51 27,05 26,82 25,71 24,84 26,58 27,22 28,04 27,10 25,51 26,42 25,17 26,58 26,88 26,05 28,10 25,94 27,04 26,21 26,70 27,60 26,88 27,16 26,22 25,51 24,84 26,37 28,25 28,54 27,22 27,81 25,83 26,65 27,38 26,06 27,10 28,10 26,12 26,25 25,67 26,55 10 27,96 28,58 27,19 25,88 26,40 25,89 26,98 11 28,84 28,32 27,54 26,02 26,56 26,35 27,27 12 27,02 26,10 26,12 26,45 25,42 26,11 26,20 13 27,65 27,46 26,88 27,14 25,80 26,99 14 27,12 27,27 26,12 26,84 15 26,88 27,50 27,04 27,14 16 27,89 27,43 25,54 26,95 17 26,54 28,10 18 27,73 27,73 19 28,02 28,02 20 27,71 27,71 27,32 27,39 27,55 27,46 26,37 26,14 25,62 26,99 Sx 0,71 0,78 0,62 0,64 0,54 0,72 0,47 Cv(%) 2,59 2,81 2,26 2,42 2,08 2,80 1,74 23 Qua kết khảo sát thấy trọng lượng trứng trung bình giống gà có sụ chênh lệch khơng đáng kể Trong đó, cao trọng lượng trứng gà Tân Châu Chuối (27,55g), Tân Châu Điều (27,46g) thấp khối lượng trứng gà Ô Đen (25,12g) với hệ số biến động cao 2,81% gà Tân Châu Chuối, thấp 2,08% gà Thái Đen Kết khảo sát chúng tơi có trọng lượng trứng trung bình 26,99g thấp (27,69g) kết Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Quốc Đạt (2009) khảo sát đàn gà Tre hộ gia đình thuộc Tỉnh Tiền Giang Kết chúng tơi thấp chênh lệch khối lượng trứng giống tuổi đẻ đàn gà mà khảo sát không đồng 4.1.3 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày trình bày bảng 4.3 Bảng 4.3: Lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày qua tuần khảo sát (g) Tuần TC TC Chuối TC Điều khảo sát Nhạn 49,71 51,57 51,57 47,42 47,14 46,42 48,97 51,14 52,12 53,28 48,28 47,85 45,28 49,66 49,85 48,91 48,40 48,57 48,87 46,54 48,52 51,57 50,85 50,14 45,42 45,71 47,71 48,57 47,88 51,14 49,42 45,71 44,29 44,23 47,11 50,14 49,84 51,10 46,42 45,42 42,97 47,65 10 47,56 51,19 50,14 44,76 44,28 44,65 47,10 11 48,85 48,20 52,33 48,90 45,73 47,10 48,52 12 51,24 49,66 48,87 45,00 44,61 45,67 47,51 49,77 50,39 50,83 46,72 45,99 45,62 48,18 1,45 1,31 1,62 1,61 1,63 1,50 0,88 2,91 2,60 3,19 3,45 3,54 3,29 1,83 Sx Cv(%) 24 Thái Nhạn Thái Đen Ơ Đen Chung 4.1.4 Tỷ lệ phơi ấp nở Qua thời gian khảo sát đàn gà sinh sản, tỷ lệ trứng có phơi ấp nở trình bày bảng 4.4 Bảng 4.4: Tỷ lệ phơi ấp nở Giống Chỉ tiêu TC Thái Thái Ô TC TC Nhạn Nhạn Đen Đen Chuối Điều Chung Tỷ lệ trứng có phơi (%) tỷ lệ trứng 93,23 94,00 60,29 85,23 91,06 94,37 87,99 15,32 17,02 46,34 16,00 17,86 14,93 18,71 14,29 16,00 27,94 13,64 16,26 14,08 16,47 84,68 82,98 53,66 84,00 82,14 85,07 81,29 78,95 78,00 32,35 71,59 74,80 80,28 71,53 chết phơi/tỷ lệ trứng có phơi (%) Tỷ lệ trứng chết phôi/tổng số trứng (%) Tỷ lệ nở/trứng có phơi (%) Tỷ lệ nở/tổng trứng (%) số Tỷ lệ trứng có phơi cao, cao đạt 94,37%, trung bình 87,99%, thấp gà Thái Đen (60,29%) chuồng gà Thái Đen có tỷ lệ ghép đàn trống/12 mái nên chất lượng không đảm bảo Do đàn gà cho ấp nở tự nhiên nên qua khảo sát thấy tỷ lệ ấp nở tương đối thấp, trung bình 81,29% cao gà Tân Châu Điều đạt 85,07%, thấp gà Thái Đen (53,66%) 25 Kết khảo sát tỷ lệ ấp nở (81,29%) thấp kết Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Quốc Đạt (2009) (85,94%) cao so với gà nòi đạt 81% (Nguyễn Văn Quyên, 2008) Kết thấp Hồng Tuấn Thành, Nguyễn Quốc Đạt (2009) trình ấp bị khác phân vào ổ, lâu ngày gây chết phôi 4.2 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT TRÊN ĐÀN GÀ SINH TRƯỞNG Đàn gà sinh trưởng đàn gà bố mẹ thuộc giống nuôi trại Qua thời gian khảo sát thu kết sau: 4.2.1 Trọng lượng bình quân Trọng lượng bình quân đàn gà sinh trưởng trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5: Trọng lượng đàn gà sinh trưởng (g) tuần tham số TC Thái Thái tuổi thống kê Nhạn Nhạn Đen n (con) 40 40 22 17,94 16,31 Sx 0,91 Cv(%) n (con) 1ngày Ô Đen TC TC Chung Chuối Điều 40 40 40 222 16,07 17,08 18,50 18,26 17,47 0,96 0,72 0,68 1,31 1,04 1,04 5,03 5,86 4,47 3,96 7,05 5,67 5,95 40 40 12 39 40 40 211 170,87 161,46 160,92 164,31 180,63 177,38 170,52 tuần tuần Sx 4,66 5,87 5,53 5,48 5,11 4,93 2,47 Cv(%) 2,73 3,64 3,44 3,34 2,83 2,78 1,45 n (con) 40 40 27 40 40 194 398,68 382 386,3 389,81 410,35 404,83 397,06 Sx 31,19 35,39 39,00 29,35 34,59 36,29 14,56 Cv(%) 7,82 9,26 10,1 7,53 8,43 8,96 3,67 26 Ở ngày tuổi: Trọng lượng bình quân chênh lệch không nhiều, cao gà TC Chuối (18.50g), thấp gà Thái Đen (16,07g), trọng lượng trung bình cho giống đạt 17,47g Mặc dù trọng lượng ngày tuổi thấp giống gà thả vườn khác (Tam Hoàng, Lương Phượng, Ta Vàng…) điều phù hợp với đặc trưng gà Tre gà Thái giống nhỏ con, trọng lượng trứng nhỏ Từ – tuần tuổi gà tăng trọng nhanh, trọng lượng bình quân tuần tuổi đạt 170,52g cao TC Điều (180,63g) TC Chuối (177,68g), thấp thấp trọng lượng gà Thái Đen (160,92g) Sau tuần tuổi, gà tiếp tục tăng trọng nhanh Trọng lượng trung bình tuần tuổi đạt 397,06g với hệ số biến động 3,67% Biểu đồ 2: Trọng lượng gà sinh trưởng lúc ngày tuổi Kết khảo sát (397,06g) thấp kết Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Quốc Đạt (2009) (405,07g) Sự khác yếu tố giống, điều kiện chăm sóc ni dưỡng… 27 Biểu đồ 3: Trọng lượng gà sinh trưởng lúc tuần tuổi Biểu đồ 4: Trọng lượng gà sinh trưởng lúc tuần tuổi 28 4.2.2 Mức tăng trọng Mức tăng trọng đàn gà sinh trưởng trình bày bảng 4.6: Bảng 4.6: Mức tăng trọng đàn gà sinh trưởng qua giai đoạn (g) STT Giống gà ngày tuổi– tuần tuổi - ngày tuổi– tuần tuổi tuần tuổi tuần tuổi TC Nhạn 163,03 227,81 380,74 Thái Nhạn 145,16 220,54 366,00 Thái Đen 144,85 225,38 370,23 Gà Ô Đen 147,24 225,50 372,74 TC Chuối 162,13 229,72 391,85 TC Điều 159,12 227,45 386,57 153,59 226,07 378,02 Chung Gà cảnh nhóm gà nhỏ nên mức tăng trọng tương đối thấp, mức tăng trọng trung bình sau tháng kể từ lúc nở đạt 153,59g 4.2.3 Tăng trọng ngày Tăng trọng tuyệt đối đàn gà sinh trưởng đượctrình bày biểu đồ Biểu đồ 5: Tăng trọng ngày đàn gà sinh trưởng 29 Giai đoạn – tuần tuổi tăng trọng tuyệt đối dao động từ (6,53 – g/con/ngày) cao gà TC Chuối (7g/con/ngày) thấp gà Thái Nhạn (6,53g/con/ngày) Chúng tơi chưa tìm thấy tài liệu liên quan nói mức tăng trọng tuyệt đối nhóm giống gà cảnh 4.2.4 Lượng thức ăn tiêu thụ hàng tuần Do gà nở không đồng loạt, nên chúng tơi tính lượng thức ăn tiêu thụ hàng tuần trình bày bảng 4.7 Bảng 4.7: Tiêu thụ thức ăn hàng tuần (g/con/tuần) Giai đoạn ngày tuổi – tuần tuổi – tuần tuần tuổi tuổi Tân Châu Nhạn 81,48 224,07 Thái Nhạn 78,96 222,81 Thái Đen 71,19 219,80 Ô Đen 76,51 211,33 Tân Châu Chuối 80,22 223,44 Tân Châu Điều 79,66 224,98 78,45 221,06 Giống gà Chung Qua thời gian khảo sát, tiêu thụ thức ăn hàng tuần trung bình (78,45g) giai đoạn – tuần tuổi (221,6g) giai đoạn – tuần tuổi Nhìn chung, lượng thức ăn tiêu thụ trung bình gà thuộc nhóm gà Tân Châu có phần cao gà Thái gà Ơ Đen 4.2.5 Tỷ lệ ni sống Tỷ lệ nuôi sống tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng, phản ánh chất lượng gà ngày tuổi, sức đề kháng, chế độ chăm sóc, ni dưỡng, quản lý chất lượng thức ăn, tỷ lệ trình bày bảng 4.8 30 Bảng 4.8: tỷ lệ nuôi sống đàn gà sinh trưởng (%) Giai đoạn ngày tuổi – Giống gà – tuần tuổi ngày tuổi – tuần tuổi tuần tuổi Tân Châu Nhạn 98,06 98,73 97,14 Thái Nhạn 94,87 96,43 92,31 Thái Đen 90,91 100,00 90,91 Ô Đen 95,24 94,87 92,06 Tân Châu Chuối 96,74 98,57 95,65 Tân Châu Điều 98,25 95,74 94,74 Chung 95,68 97,39 93,80 Tỷ lệ nuôi sống đàn gà sinh trưởng cao (95,68%) giai đoạn – tuần tuổi (97,39%) giai đoạn – tuần tuổi Đa số gà chết kẹt máng, hôm trời mưa lớn gây lạnh phần gà mẹ giẫm Tỷ lệ chết gà Thái Đen cao (9,09%) so với giống lại có tỷ lệ số lượng gà khảo sát gà Thái Đen giống lại nên chia tỷ lệ số lớn Kết (95,68%) giai đoạn – tuần tuổi (93,80%) cao kết Hoàng Tuấn Thành, Nguyễn Quốc Đạt (2009) giai đoạn tương ứng (90,08%) (89,00%) Có khác tỷ lệ ni sống mà ghi nhận so với tác giả nhiều yếu tố chất lượng gà con, thời gian khảo sát, kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng khác 4.2.6 Tỷ lệ phân ly màu lông Tỷ lệ phân ly màu lông đàn gà thể bảng 4.9 31 Bảng 4.9:Tỷ lệ phân ly màu lông đàn gà (%) STT Giống Màu trắng ngà TC Nhạn Thái Nhạn Thái Đen Ô Đen TC Chuối TC Điều 53,21 27,63 0,00 0,00 11,78 8,22 Màu sọc vàng nâu 11,05 43,87 12,56 0,00 34,54 51,36 Màu vàng Màu đen 35,74 25,38 0,00 0,00 48,97 37,84 0,00 3,12 87,44 100,00 4,71 2,58 Qua suốt thời gian khảo sát, nhận thấy màu lông gà chủ yếu tập trung màu (màu trắng ngà, sọc vàng nâu, màu vàng màu đen) Gà Tân Châu Chuối Tân Châu Điều phân bố hầu hết màu lông, chủ đạo màu sọc vàng nâu với màu vàng Riêng gà Ô Đen có màu màu đen Màu chủ đạo gà Tân Châu Nhạn màu trắng ngà (53,21%) màu vàng (35,71%) 4.2.7 Tốc độ mọc lông Trong suốt thời gian khảo sát đàn gà sinh trưởng thấy tỷ lệ mọc lông đuôi nhóm gà lơng màu (Tân Châu Chuối, Tân Châu Điều, Thái Đen, Ơ Đen) cao nhóm gà lông trắng (Thái Nhạn, Tân Châu Nhạn) 32 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian khảo sát đàn gà cảnh sinh sản cách tự nhiên đàn gà sinh trưởng giai đoạn – tuần tuổi trại thú hoang dã thuộc công ty TNHH MTV AUSAVINA rút số kết luận đè nghị sau: 5.1 KẾT LUẬN Trên đàn gà sinh sản: Tỷ lệ đẻ: tỷ lệ đẻ trung bình đạt 29,27%, dao động 28,47% - 30,95% Sự chênh lệch giống không đáng kể, gà Tân Châu có phần nhỉnh gà Thái với gà Ô Đen Các tiêu như: trọng lượng trứng, tỷ lệ trứng có phơi, lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày nhóm gà Tân Châu cao gà Thái với gà Ô Đen Riêng tỷ lệ ấp nở có chênh lệch lớn nhóm giống, gà Ơ Đen thấp hẳn (53,66%) so với mức trung bình (81,29%) phân đàn khơng hợp lý dẫn đến lượng trứng có phơi Trên đàn gà sinh trưởng Trọng lượng bình quân đàn gà các giai đoạn ngày tuổi, tuần tuổi tuần tuổi gà Tân Châu cao so với gà Thái gà Ô Đen Trong gà Tân Châu Chuối cao Tân Châu Nhạn Tân Châu Điều Về mức tăng trọng, tăng trọng tuyệt đối, tiêu thụ thức ăn, tỷ lệ nuôi sống nhóm gà Tân Châu cao nhóm gà Thái gà Ơ Đen 5.2 ĐỀ NGHỊ Tiếp tục theo dõi tiêu đàn gà sinh sản với thời gian lâu nuôi theo hình thức nhóm gia đình có, ghép đàn với tỷ lệ trống/ 5-6 mái 33 Nên sử dụng máy ấp trứng để đạt tỷ lệ ấp nở tốt Cần trọng đến chuồng úm gà con, bao quanh chắn mùa mưa tránh tình trạng mưa tạt hay gió lùa vào gây lạnh cho đàn gà Tiếp tục áp dụng thức ăn chế độ ăn có trại cho đàn gà, thường xuyên bổ sung thêm lượng thức ăn xanh Nên có người có chun mơn thú y đảm nhận việc quản lý cách tổng quát đàn thú có 34 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Văn Chính, 2000 Giáo Trình chọn giống nhân giống gia súc gia cầm Tủ sách Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Quyên, 2008 Kết nghiên cứu đặc điểm sinh sản giống gà nòi ni thả vườn tỉnh Đồng sơng Cửu Long.Tạp chí Nơng nghiệp & PTNT, số 3, 2008 Hoàng Tuấn Thành,Nguyễn Quốc Đạt- Trung tâm NC Chuyển giao TBKT chăn nuôi, 2009 Kết bảo tồn quỹ gen gà Tre tỉnh Tiền Giang Lâm Minh Thuận, 2004 Giáo trình chăn nuôi gia cầm Tủ sách Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh http://gatrevn.com/default.asp CLB Bảo tồn gà Tre Tân Châu Truy cập từ tháng 2/2012 – 7/2012 http://gatre.com.vn/forum/index.php Diễn đàn gà Tre Việt Nam Truy cập từ tháng 2/2012 – 7/2012 http://www.aquabird.com.vn/forum/forumdisplay.php?f=266 Diễn đàn Chim - Cá Cảnh Việt Nam, chuyên mục gia cầm Truy cập tháng 4/2012 8.http://www.diendancacanh.com/forum/forumdisplay.php/170-G%C3%A0c%E1%BA%A3nh-G%C3%A0-%C4%91%C3%A1 Diễn đàn Cá Cảnh, chuyên mục Gà Cảnh – Gà Đá Truy cập tháng 4/2012 35 ... LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 33 5.1 KẾT LUẬN 33 5.2 ĐỀ NGHỊ 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Số lượng đàn gà bố mẹ khảo sát
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG GÀ CẢNH TẠI TRẠI THÚ HOANG DÃ Ở LONG THÀNH, ĐỒNG NAI, KHẢO SÁT SỨC SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG GÀ CẢNH TẠI TRẠI THÚ HOANG DÃ Ở LONG THÀNH, ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay