KHẢO SÁT MÔ HÌNH NUÔI NHÍM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG, SINH SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TẠI TRANG TRẠI NHÍM MINH HÒA

68 29 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT MƠ HÌNH NI NHÍM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG, SINH SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TẠI TRANG TRẠI NHÍM MINH HỊA Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HẢI DU Lớp: DH08CN Ngành: Chăn Ni Niên khóa: 2008 – 2012 Tháng 08/2012       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN HẢI DU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA NHÍM TẠI TRẠI NHÍM MINH HỊA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Chăn Nuôi Giảng viên hướng dẫn TS NGUYỄN TIẾN THÀNH Tháng 08/2012 i   XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Hải Du Tên đề tài: “Khảo sát mơ hình ni nhím, số tiêu sinh trưởng, sinh sản đánh giá hiệu kinh tế trang trại nhím Minh Hòa” Đã hồn thành luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét góp ý hội đồng chấm thi tốt nghiệp khóa ngày 16 – 17/08/2012 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TIẾN THÀNH ii   LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi đến bố mẹ - đấng sinh thành luôn động viên, giúp đỡ quãng thời gian vừa qua Cảm ơn anh chị gia đình với lời khun tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Chăn Nuôi Thú Y tạo điều kiện cho học tập thực hiên luận văn Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thành tận tình bảo động viên suốt thời gian thực đề tài Ông Lương Minh Mẫn – chủ trang trại nhím Minh Hòa nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài Cảm ơn Tất bạn bè lớp DH08CN – bạn cho kỉ niệm thật đẹp thời sinh viên, khó khăn học tập hoạt động lớp sát cánh Cảm ơn người bạn sống “xóm trọ vui vẻ” suốt năm đại học tôi, bạn cho biết nhiều tình bạn iii   SUMMARY The survey was conducted in Minh Hoa porcupine farm, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City from 30/02/2012 to 30/06/2012 to investigate the porcupine rearing model, growth and reproductive parameters and economic efficiency The data was collected from interviewing the farm owner and workers and the secondary data was collected from difference references The results of the survey showed that the farm is opened with the total surface area of 420 square meters The age structure of the farm is as follow: 10 small porcupines under months of age, 50 from – 12 months of age and 69 over 12 months of age The porcupines are weaned at the age of 2-3 months and selected for breeding The feed is applied twice daily and changed following the season Relating to the reproductive parameters, the gestation period varied from 90 to 115 days, the average newborn weight is 300 g and the accumulative weight gain is 1000g/month The average litter size is 2,2 and the newborn livability reached 100%, while the weaning livability is 90,9% Relating to the health problems, the survey results showed that porcupine often have diarrhea, skin sores and eye problems Finally, the annual profit of the farm with 34 pairs of porcupines is around 161.580.000 VNĐ iv   TÓM TẮT Đề tài: “ Khảo sát mơ hình ni nhím, số tiêu sinh trưởng, sinh sản hiệu kinh tế trang trại nhím Minh Hòa” thực từ tháng 02/2012 đến tháng 06/2012 trại nhím Minh Hòa, thuộc Xã Tân Túc, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh Đề tài thực theo phương pháp: Thực chuyến tham quan trại, vấn chủ trại; trực tiếp tham gia công việc trại; vấn chủ trại cơng nhân trực tiếp chăm sóc; dùng phiếu khảo sát, chụp hình tham khảo thơng tin từ tài liệu khác Đề tài đạt số kết quả: chuồng trại thiết kế theo dạng chuồng hở với tổng diện tích khoảng 420m2, cấu đàn: 10 tháng tuổi, 50 từ – 12 tháng tuổi 69 12 tháng tuổi Nhím cai sữa lúc đạt -3 tháng tuổi tất chon làm giống Thức ăn thay đổi theo mùa, lượng thức ăn cho theo cảm tính cho ăn thành bữa: lúc 10 – 11 lúc – Trọng lượng nhím sơ sinh trung bình đạt 300g, tăng trọng tích lũy đạt 1000g/tháng Số sinh ra/lứa đạt 2,2 Tỉ lệ sơ sinh sống đạt 100% Tỉ lệ sống đến cai sữa đạt 90,9% Sinh sản lúc nhỏ 12 tháng, thời gian mang thai từ 90 – 115 ngày Nhím ni thường mắc số bệnh: tiêu chảy, ghẻ lở nhặm mắt Nuôi 34 cặp nhím năm mang lại lợi nhuận cho nhà chăn nuôi 161.580.000 đồng v   MỤC LỤC   TRANG TỰA   i  XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN   ii  LỜI CẢM TẠ   iii  TÓM TẮT   v  MỤC LỤC  . vi  DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ   ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH   x  Chương 1   1  MỞ ĐẦU   1  1.1.  Đặt vấn đề  . 1  1.2.  Mục đích – yêu cầu   2  1.2.1  Mục đích   2  1.2.2  Yêu cầu   2  Chương 2   3  TỔNG QUAN   3  2.1.  Giới thiệu sơ lược trại nhím Minh Hòa   3  2.1.1  Bối cảnh hình thành  . 3  2.1.2  Cơ cấu tổ chức   3  2.1.3  Tổng quan chuồng trại   4  2.2.  Sơ lược phân loại  . 5  2.2.1  Khái quát   5  vi   2.2.2  2.3.  Mơ tả lồi nhím Việt Nam   13  Các loại thức ăn cho nhím   19  2.3.1  Thức ăn xanh   19  2.3.2  Thức ăn tinh   20  2.3.3  Thức ăn bổ sung   21  2.4.  Giá trị từ nhím:  . 25  2.5.  Sơ lược tình hình chăn ni nhím Thế giới Việt Nam:   26  2.5.1  Trên giới  26  2.5.2  Tại Việt Nam   27  Chương 3  . 29  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   29  3.1  Thời gian địa điểm   29  3.2  Đối tượng nghiên cứu   29  3.3  Các nội dung nghiên cứu:   29  3.3.1  Điều kiện chăm sóc, ni dưỡng   29  3.3.2  Chỉ tiêu sinh trưởng  . 29  3.3.3  Chỉ tiêu sinh sản   29  3.3.4  Hiệu kinh tế   30  3.4  Phương pháp   30  Chương 4  . 32  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  . 32  4.1  Chuồng trại   32  4.2  Chọn giống   34  4.3  Thức ăn cách cho ăn  . 35  vii   4.4  Sinh trưởng   37  4.4.1  Trọng lượng nhím sơ sinh   37  4.4.2  Trọng lượng tích lũy.   37  4.5  Sinh sản   38  4.6  Sự mang thai, đẻ, chăm sóc nhím mẹ sau đẻ nhím con   38  4.8  Hiệu kinh tế   41  4.8.1  Các khoảng chi phí năm   42  4.8.2  Doanh thu năm   43  4.8.3  Lợi nhuận   44  Chương 5  . 47  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ   47  5.1  Kết luận   47  5.1.1  Chuồng trại   47  5.1.2  Thức ăn   47  5.1.3  Chọn giống   47  5.1.4  Sinh trưởng   47  5.1.5  Sinh sản   48  5.2  Đề nghị   48  PHIẾU ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI   49  TÀI LIỆU THAM KHẢO   54  viii   DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng số loại thức ăn 23 Bảng 2.2 Hàm lượng acid amin số loại thức ăn 24 Bảng 4.1 Khả sinh sản nhím qua tháng tuổi 38 Bảng 4.2 Các bệnh thường gặp cách điều trị 40 Bảng 4.3 Hiệu kinh tế cho mức độ trại nhím năm 46 Biểu đồ 4.1 Biến động giá nhím giống từ năm 2007 – 2012 42   ix     35 30 30 24 25 20 20 16 14 15 10 Năm 2007 năm 2008 năm 2009 năm 2010 năm 2011 năm 2012 Giá nhím bố mẹ Biểu đồ 4.1 Biến động giá nhím giống từ năm 2007 – 2012 (Vũ Ngọc Yến, 2009) 4.8.1 Các khoảng chi phí năm 4.8.1.1 Con giống Mua giống lúc cai sữa (2 tháng tuổi): 34 cặp x 4.000.000 đồng/cặp = 136.000.000 đồng Vì giống sử dụng vòng năm loại thải nên ta có: 136.000.000 /7 năm = 19.500.000 đồng/năm (1) 4.8.1.2 Tổng vốn đầu tư xây dựng chuồng trại Chi phí xây dựng chuồng trại 150.000.000 đồng sử dụng 15 năm khấu hao năm 10.000.000 đồng (2) 4.8.1.3 Công nhân Công nhân trả lương 2.000.000 đồng/tháng tương đương với 24.000.000 đồng/năm (3) 42   4.8.1.4 Thức ăn Nhím ni trại lúc đạt 16 tháng tuổi bắt đầu đẻ nên: Thức ăn từ tháng tuổi đến 16 tháng tuổi 14 tháng x 45.000đồng/tháng= 630.000 đồng/con Tồng tiền thức ăn đến bắt đầu đẻ cho toàn trại: 630.000 đồng/con x 68 = 42.840.000 đồng Vì thức ăn dùng để ni nhím đến thời kỳ khai thác nên khấu hao nhím bị loại thải năm 42.840.000 đồng /7 năm = 6.120.000 đồng/năm (4) Thức ăn nhím bố mẹ năm 45.000 đồng/con/tháng x 12 tháng x 68 = 36.720.000 đồng/năm (5) 4.8.1.5 Điện nước chi phí khác  Điện nước: 5000 đồng/con/tháng tương đương với 60.000 đồng/con/năm 68con x 60.000 = 4.080.000 đồng/năm (6)  Chi phí khác: thuốc sát trùng, lại, dịch vụ …10.000.000 đồng/năm (7) () Tổng chi phí năm: = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 19.500.000  +  24.000.000   +  10.000.000  +  6.120.000 +  36.720.000 +  4.080.000 + 10.000.000 = 110.420.000 đồng/năm 4.8.2 Doanh thu năm Nhím đẻ lứa/năm, 2con/lứa 43   Số đẻ năm: 34 x lứa x 2con = 136 =68 cặp 68 x 4.000.000 đồng/cặp = 272.000.000 đồng/năm 4.8.3 Lợi nhuận: 272.000.000 – 110.420.000 = 161.580.000 đồng/năm Với giá nhím giống giảm thấp chi phí chăn ni chiếm cao thức ăn36.720.000 đồng/năm chiếm 33,25% tổng chi phí, để đạt lợi nhuận cao người chăn nuôi cần phải tự sản xuất nguồn thức ăn cho nhím cách trồng thêm rau củ Ngoài cần phải trọng việc chọn giống, chọn có sức khỏe tốt, mắn đẻ Đồng thời nâng cao kỹ thuật chăn nuôi giai đoạn sơ sinh đến cai sữa trường hợp sinh nhiều Dựa vào cách tính ta tính hiệu kinh tế cho trang trại ni nhím với nhiều mức độ khác nhau: Ví dụ: Trại ni 10 cặp nhím ta có khoảng chi phí sau: Con giống: 10 cặp x 4.000.000 đồng/cặp = 40.000.000 đồng Tương đương với 5.714.000 đồng/năm Tổng vốn đầu tư xây dựng chuồng trại: 34 cặp xây dựng chuồng trại hết 150.000.000 đồng Theo quy tắc tam suất với 10 cặp ta phải đầu tư 44.100.000 đồng Chuồng trại sử dụng vòng 15 năm năm khấu hao 2.940.000 đồng Cơng nhân: ni với số lượng nên ta không thuê công nhân Thức ăn từ tháng tuổi đến 16 tháng tuổi: 44   20 x 630.000 đồng/con = 12.600.000 đồng Tương đương với 1.800.000 đồng/năm Thức ăn nhím bố mẹ năm: 45.000 đồng/con/tháng x 12 tháng x 20 = 10.800.000 đồng/năm Điện nước: 20 x 60.000 đồng/con/năm = 1.200.000 đồng/năm Chi phí khác: khoảng 3.000.000 đồng/năm Tổng chi phí năm: 5.714.000 + 2.940.000 + 1.800.000 + 10.800.000 + 1.200.000 + 3.000.000 = 25.454.000 đồng/năm Doanh thu năm: 10 cặp x lứa/năm x con/lứa = 40 = 20 cặp 20 cặp x 4.000.000 đồng/cặp = 80.000.000 đồng/năm Lợi nhuận: 80.000.000 – 25.454.000 = 54.546.000 đồng/năm Tương tự ta tính cho trại ni 50 cặp 45   Bảng 4.3 Hiệu kinh tế cho mức độ trại nhím năm Các khoảng chi phí Con giống Chuồng trại Cơng nhân Thức ăn Điện nước Chi phí khác Tổng chi phí Doanh thu Lợi nhuận – 16 tháng Bố mẹ 10 cặp 5.714.000 2.940.000 1.800.000 10.800.000 1.200.000 3.000.000 25.454.000 80.000.000 54.546.000 Quy mô 34 cặp 19.500.000 10.000.000 24.000.000 6.120.000 36.720.000 4.080.000 10.000.000 110.420.000 272.000.000 161.580.000 50 cặp 28.570.000 14.700.000 24.000.000 9.000.000 54.000.000 6.000.000 14.700.000 150.970.000 400.000.000 249.030.000 Dựa vào bảng ta kết luận: chi phí đầu tư lớn lợi nhuận thu cao Đầu tư 150.970.000 đồng lợi nhuận 249.030.000 đồng theo quy mô nhỏ đầu tư 25.454.000 đồng mang lại lợi nhuận 54.546.000 đồng 46   Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 5.1.1 Chuồng trại Nhím ni theo hình thức tập trung, với kiểu thiết kế chuồng trại phù hợp tạo điều kiện cho nhím sinh trưởng phát triển tốt 5.1.2 Thức ăn Thức ăn thay đổi linh động tùy theo mùa vụ giá thị trường, nhiên lượng cho ăn theo cảm tính nên phát triển nhím khơng đồng Quan tâm việc bổ sung thêm dinh dưỡng cho nhím mẹ sau sinh 5.1.3 Chọn giống Việc chọn giống chưa quan tâm mức nên chất lượng giống không đảm bảo 5.1.4 Sinh trưởng Các tiêu sinh trưởng phù hợp với tiêu chuẩn giống cơng trình nghiên cứu khác Trọng lượng nhím sơ sinh bình qn đạt 300 g, trọng lượng tích lũy sau tháng tăng 1000 g Nhưng có nhiều hạn chế đề tài nên chưa đánh giá xác tiêu 47   5.1.5 Sinh sản Nhím hóa có khả sinh sản quanh năm, lứa/năm, số sinh lứa đạt 2,2 con, tỷ lệ nhím sơ sinh sống 100%, tỷ lệ cai sữa 90,9% Nhím – tháng tuổi có biểu động dục, 12 – 16 tháng tuổi bắt đầu đẻ Thời gian mang thai 90 – 115 ngày 5.2  Đề nghị Nên quan tâm tới việc chọn giống, lập phiếu theo dõi đánh số cho nhím  Ni riêng nhím đực nhím để có điều kiện nghiên cứu tập tính sinh sản sử dụng hiệu nhím đực  Nên cho ăn nhiều loại thức ăn ngày để tránh thiếu hụt hay dư thừa mức chất dinh dưỡng nào, nên bổ sung khống cho nhím  Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng nhím độ tuổi qua lập phần thích hợp cho phát triển nhím  Phân tích thành phần thịt nhím, tác dụng quan phận nhím y học từ tạo hướng cho nghề  Nghiên cứu chữa bệnh cho nhím hiệu 48   PHIẾU ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI Địa chỉ: Số năm kinh nghiệm ni nhím: ……… năm Tổng số nhím ni: ……… Trong đó: Giới tính Lứa tuổi Tổng Đực Cái tơ Cái sinh sản 12 tháng Phương thức chăn nuôi □ Nuôi nhốt □ Ni nhốt có sân chơi □ Xi măng □ Lưới sắt □ Gạch □ Đất Chuồng trại Diện tích trại: …… m2 Diện tích chuồng: …… m2 Mật độ: …… Con/ô chuồng Nền 49   Vách □ Gỗ □ Xi-măng □ Lưới sắt □ Tôn □ Tôn □ Song sắt Mái □ Lá dừa □ Ngói Loại thức ăn Lượng thức ăn bữa: Nhím tháng tuổi: gram Nhím từ – tháng tuổi: gram Nhím từ – 12 tháng tuổi: gram Nhím đực giống: .gram Nhím mang thai ni con: gram Số lần cho ăn/ngày □ lần □ 50 lần   □ lần □ Khác: ……………………… Chi phí thức ăn tháng Nước uống □ Có □ Khơng Nguồn nước sử dụng □ Nước máy Nước giếng: □ Có xử lý □ Chưa xử lý Nước sơng: □ Có xử lý Nước ao hồ: □ Chưa xử lý □ Có xử lý □ Chưa xử lý Trọng lượng: Nhím sơ sinh: gram Nhím tháng tuổi: gram Nhím tháng tuổi: gram Nhím 12 tháng tuổi: gram Nhím 14 tháng tuổi: gram 10 Ghép cặp lúc: tháng tuổi 11 Tuổi sinh sản: tháng tuổi 12 Số con/lứa: …… 51   13 Tỷ lệ sống: …… (%) 14 Số lứa đẻ/năm: …… lứa/năm 15 Vệ sinh sát trùng chuồng trại Vệ sinh: … lần/ngày Sát trùng: □ Có ( … lần/ tháng) □ Không Tên thuốc sát trùng: Hoạt chất: Nồng độ: Thời điểm sử dụng thuốc: 16 Xử lý chất thải □ Khơng xử lý □ Có xử lý, biện pháp: 17 Các bệnh thường gặp 18 Mục đích sản xuất □ Nhím giống □ 19 Đầu 52 Nhím thịt   Thuận lợi: Khó khăn: Chủ hộ Ngày tháng năm 2012 Người điều tra 53   TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Đặng Ngọc Cần ctv., 2008, Danh lục loài thú hoang dã Việt Nam Checklist of wild mammal species of Viet Nam) KS Nguyễn Chung, 2006, Kỹ thuật nuôi nhân giống Heo Rừng – Nhím Bờm, NXB Nơng Nghiệp Việt Chương KS Nguyễn Việt Thái, 2007, Kỹ thuật ni Nhím Kỳ Đà, NXB Mỹ Thuật Nguyễn Lân Hùng, 2007, Hướng dẫn kỹ thuật ni Nhím, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Đỗ Tất Lợi, 1982, thuốc vị thuốc Việt Nam NXB Y Học PGS PTS Phạm Nhật ThS Đỗ Quang Huy, 2008, Động vật rừng: giáo trình đại học Lâm Nghiệp, NXB Nơng nghiệp Nguyễn Thiện, 2007, Bí làm giàu từ ni Nhím, NXB Nơng Nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Thưởng Sumilin I.S., 1992, Sổ tay thành phần dinh dưỡng thức ăn Việt Nam, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Vũ Ngọc Yến, 2009, Tìm hiểu phát triển Nhím số hộ chăn ni, Khóa luận tốt nghiệp, Thư viện ĐH Nơng Lâm TP HCM, Việt Nam 10 Lê Hiền Hào, 1973, Viện chăn nuôi, Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn, trích dẫn Võ Văn Sự Nguyễn Hữu Khơi, truy cập ngày 28/06/2012 54   11 12 13 14 15 16 17 18 Nghề ni nhím, Trung tâm Thông tin KH-CN Tin học Vĩnh Phúc – Website: http://www vinhphucdost.gov.vn TIẾNG NƯỚC NGOÀI 19 Nowak, R M and J.L Paradiso, 1993, “Walker's mammals of the world”, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 20 Storch, G., S Parker (Editor), 1990, Porcupines, Pp 300 – 307, Vol 3, “Grzimek’s Encyclopedia”, New York: McGraw – Hill Publishing Co 21 Myers, P., R Espinosa, C S Parr, T Jones, G S Hammond, and T A Dewey 2012 The Animal Diversity Web (online) Accessed at http://animaldiversity.org 55   22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Choe, G 2006 "Atherurus macrourus" (On-line), Animal Diversity Web Accessed June 26, 2012 at 56 ... mõm, kích thước lớn Thông qua lỗ hốc mắt, phần nhai phình to chạy ngang mặt bên mõm tới cung gò má Cơ nhai bắt nguồn từ rìa phía trước xương gò má, nhai bên trải rộng phần lớn chiều dài xương gò... . 29  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   29  3.1  Thời gian địa điểm   29  3.2  Đối tượng nghiên cứu   29  3.3  Các nội dung nghiên cứu:  ... vùng đất khác d Đặc điểm sinh sản Thời gian mang thai nhím mẹ vào khoảng 100 - 110 ngày Mỗi lứa nhím mẹ thường sinh nhím nhất, năm chúng thường sinh hai lứa Thời gian đực trưởng thành sinh dục trung
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MÔ HÌNH NUÔI NHÍM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG, SINH SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TẠI TRANG TRẠI NHÍM MINH HÒA, KHẢO SÁT MÔ HÌNH NUÔI NHÍM, MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG, SINH SẢN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ TẠI TRANG TRẠI NHÍM MINH HÒA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay