KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI NUÔI Ở DÃY CHẴN TRẠI VI THUỘC CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS TỈNH BÌNH DƯƠNG

105 23 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHĨM GIỐNG HEO NÁI NI Ở DÃY CHẴN TRẠI VI THUỘC CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS TỈNH BÌNH DƯƠNG Sinh viên thực : NGUYỄN ĐÌNH PHÚ Lớp : DH08TA Ngành : Cơng Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Ni Niên Khóa : 2008 - 2012 Tháng 8/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** NGUYỄN ĐÌNH PHÚ KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI NUÔI Ở DÃY CHẴN TRẠI VI THUỘC CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS TỈNH BÌNH DƯƠNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Chăn nuôi chuyên ngành Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi Giáo viên hướng dẫn: ThS Võ Văn Ninh ThS Nguyễn Kim Cương Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Nguyễn Đình Phú Tên khóa luận “Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái nuôi dãy chẵn trại VI thuộc công ty TNHH San Miguel Pure Foods, tỉnh Bình Dương” Đã hồn thành khóa luận theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa ngày … ……… Giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn ThS Võ Văn Ninh ThS Nguyễn Kim Cương ii LỜI CẢM ƠN Suốt đời nhớ ơn Cha - Mẹ Là người sinh thành, nuôi dưỡng, động viên cho vượt qua khó khăn học tập để vững bước vươn lên sống Thành kính ghi ơn Thầy Võ Văn Ninh thầy Nguyễn Kim Cương tận tình giúp đỡ, hướng dẫn bước, chi tiết cho em suốt thời gian thực đề tài, hoàn thành luận văn tốt nghiệp Trân trọng cảm tạ Ban Giám Hiệu, tồn thể q thầy khoa Chăn Ni - Thú Y tồn thể cán công nhân viên Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu tạo điều kiện tốt cho chúng tơi suốt q trình học tập Chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Công Ty TNHH San Miguel Pure Foods Toàn thể anh, chị kỹ thuật cơng nhân trại tận tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập trại Thành thật cảm ơn Tất người thân, bạn bè tập thể bạn lớp Thức Ăn 34 động viên, giúp đỡ thời gian qua NGUYỄN ĐÌNH PHÚ iii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài nghiên cứu “ Khảo sát sức sinh sản số nhóm giống heo nái” tiến hành dãy chẵn trại VI Công Ty TNHH San Miguel Pure Foods thời gian từ ngày 22/02/2012 đến ngày 22/05/2012 Số liệu thu thập 276 nái với 854 lứa đẻ (từ lứa đến lứa 8) thuộc giống khác nhau: giống Landrace (80 con), giống Yorkshire (14 con), giống Duroc (13 con), giống YL (115 con), giống LY (54 con) Kết trung bình chung số tiêu sinh sản trên heo nái giống ghi nhận sau: Tuổi phối giống lần đầu 291,97 ngày, tuổi đẻ lứa đầu 412,29 ngày, khối lượng giảm trọng 20 kg, số heo đẻ ổ 9,43 con/ổ, số heo sơ sinh sống 9,22 con/ổ, số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh 9,92 con/ổ, số heo chọn nuôi con/ổ, số heo giao nuôi 8,8 con/ổ, trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống 15,48 kg/ổ, trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống 1,69 kg/con, số heo cai sữa 8,23 con/ổ, tuổi cai sữa heo 26,21 ngày, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa 52,5 kg/ổ, trọng lượng bình quân heo cai sữa 6,36 kg/con, trọng lượng toàn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh 56,44 kg/ổ, khoảng cách hai lứa đẻ 165,08 ngày, số lứa đẻ nái năm 2,25 lứa/nái/năm, số heo sơ sinh sống nái năm 20,84 con/nái/năm, số heo cai sữa nái năm 18,55 con/nái/năm Dựa vào tính tốn số sinh sản heo nái SPI theo phương pháp Mỹ (NSIF, 2004) khả sinh sản đàn heo nái khảo sát xếp hạng sau:  Hạng I: Giống YL (99,14 điểm)  Hạng II: Giống Landrace (97,92 điểm)  Hạng III: Giống LY (95,82 điểm)  Hạng IV: Giống Yorkshire (93,01 điểm)  Hạng V: Giống Duroc (78,54 điểm) iv MỤC LỤC Trang Trang tựa ii Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt khóa luận iv Mục lục v Danh mục từ viết tắt ix Danh sách hình sơ đồ bảng x Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CHĂN NUÔI HEO SAN MIGUEL PURE FOODS 2.1.1 Những nét công ty .3 2.1.2 Lịch sử hình thành 2.1.3 Vị trí địa lý cơng ty 2.1.4 Nhiệm vụ công ty 2.1.5 Cơ cấu tổ chức công ty 2.1.6 Cơ cấu đàn heo 2.1.7 Giống công tác giống 2.2 SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ GIỐNG HEO 2.2.1 Giống Yorkshire 2.2.2 Giống Landrace 2.2.3 Giống Duroc v 2.2.4 Nhóm giống lai Landrace x Yorkshire .8 2.2.5 Nhóm giống lai Yorkshire x Landrace .8 2.3 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA HEO NÁI 2.3.1 Yếu tố di truyền 2.3.2 Yếu tố ngoại cảnh 10 2.4 NHỮNG YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỨC SINH SẢN HEO CỦA ĐÀN NÁI 11 2.4.1 Tuổi thành thục 11 2.4.2 Tuổi phối giống lần đầu 11 2.4.3 Tuổi đẻ lứa đầu .12 2.4.4 Khoảng cách hai lứa đẻ 13 2.4.5 Số lứa đẻ nái năm .13 2.4.6 Số heo đẻ ổ .14 2.4.7 Số heo sơ sinh sống 14 2.4.8 Số heo sống đến cai sữa 14 2.4.9 Số heo cai sữa nái năm 14 2.4.10 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa sản xuất nái năm .15 2.5 ĐIỀU KIỆN CHĂM SĨC NI DƯỠNG ĐÀN HEO KHẢO SÁT 15 2.5.1 Chuồng trại .15 2.5.2 Nước uống 17 2.5.3 Thức ăn 17 2.5.4 Quy trình chăm sóc ni dưỡng .19 2.5.4.1 Nuôi dưỡng chăm sóc heo đực giống .19 2.5.4.2 Ni dưỡng chăm sóc heo hậu bị .19 2.5.4.3 Ni dưỡng chăm sóc heo nái khơ 19 2.5.4.4 Nuôi dưỡng chăm sóc heo nái mang thai 19 2.5.4.5 Ni dưỡng chăm sóc heo nái nuôi 20 2.5.4.6 Ni dưỡng chăm sóc heo theo mẹ 20 2.5.5 Quy trình tiêm phòng vệ sinh 20 vi 2.5.5.1 Quy trình tiêm phòng 22 2.5.5.2 Quy trình vệ sinh 20 3.5.6 Một số bệnh thường gặp nái sau sinh 22 2.6 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA NÁI 24 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 25 3.1 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 25 3.2 ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 25 3.3 NỘI DUNG KHẢO SÁT 25 3.4 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT 25 3.5 CÁC CHỈ TIÊU KHẢO SÁT 26 3.5.1 Tuổi phối giống lần đầu 26 3.5.2 Tuổi đẻ lứa đầu .26 3.5.3 Khối lượng giảm trọng .26 3.5.4 Số heo đẻ ổ .26 3.5.5 Số heo sơ sinh sống 26 3.5.6 Số heo sơ sinh sống hiệu chỉnh 26 3.5.7 Số heo sơ sinh chọn nuôi 27 3.5.8 Số heo sơ sinh giao nuôi 27 3.5.9 Trọng lượng tồn ổ heo sơ sinh sống 27 3.5.10 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống 27 3.5.11 Tuổi cai sữa heo 27 3.5.12 Số heo cai sữa 27 3.5.13 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa .27 3.5.14 Trọng lượng bình quân heo cai sữa 27 3.5.15 Trọng lượng toàn ổ heo cai sữa hiệu chỉnh 27 3.5.16 Khoảng cách hai lứa đẻ 29 3.5.17 Số lứa đẻ nái năm .29 3.5.18 Số heo sơ sinh sống nái năm .29 3.5.19 Số heo cai sữa nái năm 29 vii 3.5.20 Chỉ số SPI xếp hạng khả sinh sản giống heo nái .29 3.6 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 30 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 TUỔI PHỐI GIỐNG LẦN ĐẦU 31 4.2 TUỔI ĐẺ LỨA ĐẦU 32 4.3 KHỐI LƯỢNG GIẢM TRỌNG 34 4.4 SỐ HEO CON ĐẺ RA TRÊN Ổ 35 4.5 SỐ HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG 37 4.6 SỐ HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG ĐÃ HIỆU CHỈNH 40 4.7 SỐ HEO CON CHỌN NUÔI 42 4.8 SỐ HEO CON GIAO NUÔI 44 4.9 TRỌNG LƯỢNG TỒN Ổ HEO CON SƠ SINH CỊN SỐNG 46 4.10 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG 49 4.11 TUỔI CAI SỮA HEO CON 51 4.12 SỐ HEO CON CAI SỮA 53 4.13 TRỌNG LƯỢNG TOÀN Ổ HEO CON CAI SỮA 56 4.14 TRỌNG LƯỢNG BÌNH QUÂN HEO CON CAI SỮA 58 4.15 TRỌNG LƯỢNG TOÀN Ổ HEO CON CAI SỮA ĐÃ HIỆU CHỈNH 61 4.16 KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI LỨA ĐẺ 62 4.17 SỐ LỨA ĐẺ CỦA NÁI TRÊN NĂM 63 4.18 SỐ HEO CON SƠ SINH CÒN SỐNG CỦA NÁI TRÊN NĂM 65 4.19 SỐ HEO CON CAI SỮA CỦA NÁI TRÊN NĂM 66 4.20 CHỈ SỐ SINH SẢN HEO NÁI VÀ XẾP HẠNG KHẢ NĂNG SINH SẢN CÁC NHÓM GIỐNG .67 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 69 5.1 KẾT LUẬN 69 5.2 ĐỀ NGHỊ 70 Tài liệu tham khảo .71 Phụ lục 75 viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TLTOHCSSCS: Trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh sống TLTOHCCS: Trọng lượng tồn ổ heo cai sữa TLBQHCSSCS : Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống TLBQHCCS: Trọng lượng bình quân heo cai sữa KLGT: Khối lượng giảm trọng VN: Số đo vòng ngực DTT: Số đo dài thân thẳng SLĐN/N: Số lứa đẻ nái năm SHCSSCSN/N: Số heo sơ sinh sống nái năm SHCCSN/N: Số heo cai sữa nái năm LMLM: bệnh lở mồm long móng PRRS: Hội chứng rối loạn hơ hấp sinh sản heo (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) TGE: Bệnh viêm dày ruột truyền nhiễm (Transmissible Gastro Enteritis) PED: Bệnh tiêu chảy thành dịch heo (Porcine Epidemic Diarrhoea) NSIF: Liên Đoàn Cải Thiện Giống Heo Mỹ (National Swine Improvement Federation) Anova: Bảng phân tích phương sai (Analysis of variance) N: Số số ổ khảo sát X : Trung bình SD: Độ lệch chuẩn (Standard deviation) CV: Hệ số biến dị (Coefficient of variation) SPI: Chỉ số sinh sản heo nái (Sow Productivity Index) LY: Nái có cha giống Landrace có mẹ giống Yorkshire YL: Nái có cha giống Yorkshire mẹ giống Landrace TP.HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh ix 1806-1 1828-4 1137-4 1892-6 1495-3 1882-1 1290-3 1499-3 1854-7 1254-1 1211-3 1141-3 1404-3 1840-9 1673-3 1854-1 1141-2 1999-7 1342-2 1762-7 1361-5 1930-3 1897-2 1980-4 LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY LY 76,57 76,33 76,23 75,46 75,16 73,81 73,60 73,34 72,95 72,55 69,71 68,60 68,11 68,09 65,70 65,52 65,06 64,63 64,20 62,57 57,46 53,27 52,45 50,66 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Phụ Bảng 5: Xếp hạng khả sinh sản heo nái theo giống YL SỐ TAI 1670-2 1180-1 1660-6 1274-1 1683-6 1874-1 1713-4 1338-4 1861-3 1265-2 1785-7 1761-4 GiỐNG YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL SPI 100,00 99,58 95,82 88,31 87,78 87,65 86,53 86,51 86,39 86,37 86,25 85,42 XẾP HẠNG 10 11 12 79 ĐỀ NGHỊ Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại 1626-1 1590-7 1207-6 1494-1 1699-1 1510-7 1784-2 1317-2 1932-3 1533-4 1702-4 1590-5 11883-2 1698-1 1757-7 1955-2 1657-5 1127-7 1561-2 1639-3 1442-2 1662-3 1097-4 1312-1 1631-1 1346-5 1998-2 1566-1 1425-1 1809-3 1091-2 1680-4 1212-2 1985-9 1602-3 1124-6 1311-6 1488-3 1870-5 YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL 85,35 85,26 85,15 84,97 84,96 84,87 84,46 84,37 84,10 83,99 83,30 83,15 83,04 82,74 82,56 82,52 82,45 82,31 82,21 82,13 82,08 82,01 81,94 81,91 81,87 81,81 81,75 81,73 81,70 81,69 81,47 81,46 81,29 81,22 81,05 81,01 80,73 80,71 80,51 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 80 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại 1232-5 1481-6 1080-6 1863-1 1251-1 1702-2 1350-5 1301-5 1801-2 1710-3 1668-1 1259-2 1252-3 1165-2 1521-3 1702-5 1183-3 1266-9 1895-1 1957-6 1850-1 1632-1 1998-1 1369-2 1816-1 1603-1 1670-2 1179-1 1981-4 1301-4 1048-1 1768-4 1506-1 1329-5 1839-2 1334-1 1598-1 1222-1 1898-2 YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL 80,30 80,25 79,86 79,76 79,36 79,20 79,08 79,05 78,01 77,81 77,68 77,63 77,44 77,44 77,33 77,29 76,92 76,63 76,50 76,16 76,14 75,85 75,79 75,22 74,83 74,56 74,49 73,92 72,49 71,75 70,86 70,11 69,87 69,53 69,51 69,38 69,13 67,90 67,63 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 81 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại 1327-5 1928-3 1579-1 1031-3 1277-3 1043-2 1908-2 1546-7 1171-1 1573-2 1427-3 1307-6 1511-2 1944-5 1844-5 1381-1 1945-3 1928-2 1658-1 1136-1 1900-5 1293-4 1493-1 1059-1 1651-4 YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL YL 67,34 67,30 66,67 66,66 66,40 66,16 65,12 65,05 64,78 64,37 64,17 62,63 60,41 60,09 58,88 56,40 53,93 53,74 51,95 50,30 49,94 49,80 49,17 45,17 44,76 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Giữ lại Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Loại thải Phụ Bảng 6: Bảng Anova tiêu tuổi phối giống lần đầu Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 271 275 N 13 80 54 14 115 SS 46423 1232956 1279380 Mean 349,46 292,18 286,91 291,79 287,73 MS 11606 4550 StDev 132,75 64,88 54,29 78,89 62,95 F 2,55 P 0,040 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( * -) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+-280 315 350 385 Pooled StDev = 67,45 82 Phụ Bảng 7: Bảng Anova tiêu tuổi đẻ lứa đầu Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 271 275 N 13 80 54 14 115 SS 44816 1732502 1777317 Mean 469,15 410,39 411,80 406,14 408,17 MS 11204 6393 StDev 129,27 87,79 79,58 79,30 66,60 F 1,75 P 0,139 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( * ) ( * -) ( * ) ( * -) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 400 440 480 520 Pooled StDev = 79,96 Phụ Bảng 8: Bảng Anova tiêu khối lượng giảm trọng Source ngiong Error Total Level D L LY Y YL DF 157 161 N 54 45 48 SS 856 16656 17512 Mean 13,26 19,22 23,03 16,77 19,57 MS 214 106 StDev 4,31 11,49 9,71 5,22 10,52 F 2,02 P 0,094 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) ( * ) ( -* -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -6,0 12,0 18,0 24,0 Pooled StDev = 10,30 Phụ Bảng 9: Bảng Anova tiêu số heo đẻ ổ theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 84,03 6069,53 6153,56 Mean 8,036 9,360 9,250 9,435 9,700 StDev 2,937 2,739 2,532 2,513 2,681 MS 21,01 7,15 F 2,94 P 0,020 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 7,20 8,00 8,80 9,60 Pooled StDev = 2,674 83 Phụ Bảng 10: Bảng Anova tiêu số heo đẻ ổ theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 106,78 6046,78 6153,56 Mean 9,007 9,395 9,777 10,012 9,543 9,821 9,706 8,750 MS 15,25 7,15 StDev 2,663 2,616 2,523 3,004 3,023 2,229 3,255 3,202 F 2,13 P 0,038 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ (-*-) ( *-) (-* ) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ 7,5 9,0 10,5 12,0 Pooled StDev = 2,673 Phụ Bảng 11: Bảng Anova tiêu số heo sơ sinh sống theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 102,29 6172,19 6274,47 Mean 7,750 9,114 9,063 9,161 9,548 StDev 2,850 2,750 2,589 2,644 2,690 MS 25,57 7,27 F 3,52 P 0,007 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* -) ( * -) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 7,20 8,00 8,80 9,60 Pooled StDev = 2,696 Phụ Bảng 12: Bảng Anova tiêu số heo sơ sinh sống theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 139,86 6134,62 6274,47 Mean 8,754 9,262 9,659 9,732 9,171 9,750 9,235 7,250 MS 19,98 7,25 StDev 2,675 2,664 2,542 3,087 2,925 2,188 2,905 3,775 F 2,76 P 0,008 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -(-*-) (-*-) (-* ) ( -* ) ( * -) ( -* -) ( -* -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -4,8 6,4 8,0 9,6 Pooled StDev = 2,69 84 Phụ Bảng 13: Bảng Anova tiêu số heo sơ sinh sống điều chỉnh Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 118,44 6065,94 6184,38 Mean 8,632 9,711 9,803 9,700 10,329 StDev 2,700 2,731 2,578 2,722 2,649 MS 29,61 7,14 F 4,14 P 0,002 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( * -) ( -* ) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 8,00 8,80 9,60 10,40 Pooled StDev = 2,673 Phụ Bảng 14: Bảng Anova tiêu số heo sơ sinh chọn nuôi theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 86,17 5817,83 5904,00 Mean 7,679 8,842 8,931 8,984 9,300 StDev 2,829 2,691 2,468 2,670 2,585 MS 21,54 6,85 F 3,14 P 0,014 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * -) + -+ -+ -+ 7,20 8,00 8,80 9,60 Pooled StDev = 2,618 Phụ Bảng 15: Bảng Anova tiêu số heo sơ sinh chọn nuôi theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 144,39 5759,61 5904,00 Mean 8,514 9,077 9,369 9,573 8,943 9,607 8,882 7,000 MS 20,63 6,81 StDev 2,593 2,567 2,447 3,035 2,859 2,183 2,826 3,464 F 3,03 P 0,004 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ (-*-) (-*-) ( *-) ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 4,8 6,4 8,0 9,6 Pooled StDev = 2,609 85 Phụ Bảng 16: Bảng Anova tiêu số heo giao nuôi theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 271 275 N 13 80 54 14 115 SS 20,91 767,91 788,82 Mean 7,615 8,887 8,722 8,857 8,922 MS 5,23 2,83 StDev 1,758 1,638 1,785 1,748 1,650 F 1,85 P 0,120 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) ( -* -) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 7,20 8,00 8,80 9,60 Pooled StDev = 1,683 Phụ Bảng 17: Bảng Anova tiêu số heo giao nuôi theo lứa Source lua Error Total Level DF 268 275 N 44 55 96 47 11 12 SS 32,68 756,14 788,82 Mean 8,523 8,327 9,010 9,149 8,429 9,455 8,917 8,250 MS 4,67 2,82 StDev 1,548 1,764 1,670 1,853 1,134 1,128 1,621 2,062 F 1,65 P 0,120 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * ) ( -* ) ( -* ) ( -* -) ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 7,0 8,0 9,0 10,0 Pooled StDev = 1,680 Phụ Bảng 18: Bảng Anova tiêu trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 232,7 15931,3 16164,0 Mean 13,359 15,265 15,236 15,478 15,991 StDev 4,971 4,432 4,156 4,134 4,294 MS 58,2 18,8 F 3,10 P 0,015 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( -* ) ( * -) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+ 12,0 13,5 15,0 16,5 Pooled StDev = 4,332 86 Phụ Bảng 19: Bảng Anova tiêu trọng lượng toàn ổ heo sơ sinh theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 499,9 15664,1 16164,0 Mean 14,495 15,686 16,230 16,405 15,687 16,380 15,381 12,860 MS 71,4 18,5 F 3,86 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -(-*-) (-*-) ( *-) ( -* ) ( -* ) ( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -10,0 12,5 15,0 17,5 StDev 4,371 4,284 4,036 4,576 4,694 3,399 4,781 6,590 Pooled StDev = 4,303 Phụ Bảng 20: Bảng Anova tiêu trọng lượng bình quân heo sơ sinh theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 0,0713 30,1638 30,2351 Mean 1,7307 1,6927 1,6930 1,7137 1,6888 MS 0,0178 0,0355 StDev 0,1740 0,2023 0,1810 0,2035 0,1764 F 0,50 P 0,734 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* -) ( * ) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -1,680 1,715 1,750 1,785 Pooled StDev = 0,1885 87 Phụ Bảng 21: Bảng Anova tiêu trọng lượng bình quân heo sơ sinh theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 0,3584 29,8768 30,2351 Mean 1,6698 1,7088 1,6938 1,7151 1,7389 1,6896 1,6794 1,7875 MS 0,0512 0,0353 StDev 0,2213 0,1725 0,1688 0,1651 0,1998 0,1211 0,1676 0,0877 F 1,45 P 0,182 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -(-*-) ( *-) (-* ) ( * -) ( -* -) ( * ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -1,60 1,70 1,80 1,90 Pooled StDev = 0,1879 Phụ Bảng 22: Bảng Anova tiêu tuổi cai sữa heo theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 134,3 13308,8 13443,2 Mean 28,143 26,343 26,063 26,435 25,972 MS 33,6 15,7 StDev 5,973 3,867 4,134 3,523 3,827 F 2,14 P 0,074 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( * -) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( * -) + -+ -+ -+26,4 27,6 28,8 30,0 Pooled StDev = 3,959 Phụ Bảng 23:Bảng Anova tiêu tuổi cai sữa heo theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 409,8 12988,0 13397,8 Mean 26,721 26,476 24,994 26,524 26,743 26,286 24,882 24,750 MS 58,5 15,4 StDev 3,998 3,835 4,385 3,415 2,863 3,905 2,619 2,062 F 3,81 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( *-) (-* ) ( * ) ( * -) ( * -) ( * -) ( * -) ( * ) -+ -+ -+ -+ -22,0 24,0 26,0 28,0 Pooled StDev = 3,918 88 Phụ Bảng 24: Bảng Anova tiêu số heo cai sữa heo theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 30,18 2126,45 2156,63 Mean 7,464 8,306 7,993 8,226 8,341 MS 7,54 2,50 StDev 1,575 1,535 1,716 1,614 1,559 F 3,01 P 0,018 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( * ) ( -* ) ( -* ) + -+ -+ -+ 7,00 7,50 8,00 8,50 Pooled StDev = 1,583 Phụ Bảng 25: Bảng Anova tiêu số heo cai sữa heo theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 36,47 2120,15 2156,63 Mean 7,967 8,279 8,402 8,366 8,400 8,750 8,412 7,750 MS 5,21 2,51 StDev 1,580 1,577 1,534 1,767 1,499 1,602 1,417 1,500 F 2,08 P 0,043 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( *-) (-* ) ( * ) ( * -) ( * ) ( * -) ( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -6,40 7,20 8,00 8,80 Pooled StDev = 1,583 Phụ Bảng 26: Bảng Anova tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 1927 161718 16364 Mean 46,77 53,11 51,31 49,97 53,46 MS 482 190 StDev 13,47 13,94 13,23 12,43 14,19 F 2,53 P 0,039 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) ( * -) ( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -42,0 45,5 49,0 52,5 Pooled StDev = 13,80 89 Phụ Bảng 27: Bảng Anova tiêu trọng lượng toàn ổ heo cai sữa theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 5626 158018 163644 Mean 49,30 52,49 55,10 55,29 55,06 56,86 53,08 45,78 MS 804 187 StDev 12,95 14,50 13,24 15,14 12,58 14,16 12,20 7,45 F 4,30 P 0,000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ (-*-) ( *-) ( *-) ( -* -) ( -* ) ( -* -) ( -* -) ( * ) + -+ -+ -+ 32,0 40,0 48,0 56,0 Pooled StDev = 13,67 Phụ Bảng 28: Bảng Anova tiêu trọng lượng bình quân heo cai sữa theo giống Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 849 853 N 28 297 144 62 323 SS 6,72 994,54 1001,26 Mean 6,221 6,383 6,419 6,069 6,391 StDev 0,895 1,153 0,980 0,979 1,091 MS 1,68 1,17 F 1,43 P 0,221 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+( -* -) ( * ) ( * ) ( * ) ( * -) + -+ -+ -+6,00 6,25 6,50 6,75 Pooled StDev = 1,082 90 Phụ Bảng 29: Bảng Anova tiêu trọng lượng bình quân heo cai sữa theo lứa Source lua Error Total Level DF 846 853 N 276 233 179 82 35 28 17 SS 22,69 978,57 1001,26 Mean 6,187 6,313 6,566 6,584 6,563 6,436 6,300 5,975 MS 3,24 1,16 StDev 1,041 1,170 1,060 1,019 1,090 0,881 0,998 0,858 F 2,80 P 0,007 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+(-*-) (-* ) (-* ) ( -* -) ( -* -) ( -* ) ( * ) ( -* ) + -+ -+ -+5,40 6,00 6,60 7,20 Pooled StDev = 1,076 Phụ Bảng 30: Bảng Anova tiêu trọng lượng heo cai sữa điều chỉnh Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 271 275 N 13 80 54 14 115 SS 271,0 20970,7 21241,6 Mean 52,304 56,168 56,603 57,559 56,894 StDev 6,272 9,076 7,520 6,004 9,609 MS 67,7 77,4 F 0,88 P 0,479 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( -* ) ( -* ) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ -48,0 52,0 56,0 60,0 Pooled StDev = 8,797 Phụ Bảng 31: Bảng Anova tiêu khoảng cách hai lứa đẻ Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 228 232 N 64 39 12 109 SS 3045 162321 165366 Mean 167,72 169,62 167,20 165,63 161,39 MS 761 712 StDev 25,18 33,82 22,49 31,43 22,59 F 1,07 P 0,372 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) ( -* ) ( -* ) ( * ) + -+ -+ -+ 150 160 170 180 Pooled StDev = 26,68 91 Phụ Bảng 32: Bảng Anova tiêu số lứa đẻ nái năm Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 228 232 N 64 39 12 109 SS 0,3692 17,0062 17,3754 Mean 2,2142 2,2124 2,2153 2,2577 2,2953 MS 0,0923 0,0746 StDev 0,2868 0,3167 0,2496 0,3126 0,2470 F 1,24 P 0,296 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( -* ) ( * -) ( -* ) ( -* ) -+ -+ -+ -+-2,10 2,20 2,30 2,40 Pooled StDev = 0,2731 Phụ Bảng 33: Bảng Anova tiêu số heo sơ sinh sống nái năm Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 228 232 N 64 39 12 109 SS 224,0 5441,4 5665,4 Mean 17,509 20,123 20,326 21,267 21,690 MS 56,0 23,9 StDev 6,012 4,998 4,175 3,797 5,053 F 2,35 P 0,055 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( -* ) ( -* -) ( * ) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -15,0 17,5 20,0 22,5 Pooled StDev = 4,885 Phụ Bảng 34: Bảng Anova tiêu số heo cai sữa nái năm Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 228 232 N 64 39 12 109 SS 85,6 2386,7 2472,2 Mean 16,881 18,419 17,682 18,750 19,070 MS 21,4 10,5 StDev 4,550 3,231 2,850 2,805 3,289 F 2,04 P 0,089 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( -* ) ( * ) ( -* -) ( -* -) + -+ -+ -+ 15,0 16,5 18,0 19,5 Pooled StDev = 3,235 92 Phụ Bảng 35: Bảng Anova tiêu số SPI Source Giong Error Total Level D L LY Y YL DF 271 275 N 13 80 54 14 115 SS 5316 175726 181042 Mean 78,54 97,92 95,82 93,01 99,14 MS 1329 648 StDev 17,23 24,86 24,82 25,08 26,90 F 2,05 P 0,088 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) ( -* -) ( -* ) ( -* -) + -+ -+ -+ 72 84 96 108 Pooled StDev = 25,46 93 ... giảm khả sinh sản heo nái Yếu tố dinh dưỡng: thức ăn nái cần cung cấp đầy đủ lượng, protein, loại vitamin (chủ yếu vitamin A, E), khoáng… tùy giai đoạn mà nhu cầu dinh dưỡng cung cấp khác để đảm... (Nguồn: phòng kỹ thuật cơng ty San Miguel Pure Foods) 17 Bảng 2.3 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn hỗn hợp Thành phần dinh dưỡng Protein thô (%) Loại thức ăn hỗn hợp 129A 129B 129C 129D 118AS... truyền từ đời trước truyền lại cho cháu đặc điểm Đặc tính khơng thể thay đổi có biện pháp khác dinh dưỡng kỹ thuật phối giống tốt Theo Trần Thị Dân (2003), sai lệch di truyền chịu trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI NUÔI Ở DÃY CHẴN TRẠI VI THUỘC CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS TỈNH BÌNH DƯƠNG, KHẢO SÁT SỨC SINH SẢN CỦA MỘT SỐ NHÓM GIỐNG HEO NÁI NUÔI Ở DÃY CHẴN TRẠI VI THUỘC CÔNG TY TNHH SAN MIGUEL PURE FOODS TỈNH BÌNH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay