KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ SINH TRƯỞNG TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG NUÔI CÔNG NGHIỆP

73 46 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:31

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ********** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ SINH TRƯỞNG TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG NUÔI CÔNG NGHIỆP Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG Lớp : DH07DY Ngành : DƯỢC THÚ Y Niên khóa : 2007-2012 Tháng 8/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI THÚ Y ********** NGUYỄN ĐẠI DƯƠNG KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ SINH TRƯỞNG TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG NUÔI CÔNG NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ THU NĂM Tháng 8/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Nguyễn Đại Dương Tên luận văn: “Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle sinh trưởng trại gà Lương Phượng ni cơng nghiệp” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa Chăn Nuôi Thú Y Khóa ngày … tháng… năm 2011 Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Thu Năm ii LỜI CẢM TẠ Thành kính biết ơn cha mẹ! Là người sinh thành giáo dưỡng, lo lắng động viên để có hơm Xin chân thành cảm ơn! ThS Nguyễn Thị Thu Năm tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn Xin chân thành biết ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Ni Thú Y Cùng tồn thể q thầy tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập Cơ Lê Thị Hồng Chích trại nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian thực tập vừa qua Xin cảm ơn Tập thể lớp DH07DY, tất người thân, bạn bè chia sẻ, động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực đề tài tốt nghiệp Nguyễn Đại Dương iii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle sinh trưởng trại gà Lương Phượng nuôi công nghiệp ”, thực từ ngày 5/1/2012 đến ngày 11/3/2012 trại chăn nuôi gà lương phượng chị Lê Thị Hồng Chích ấp xã Mỹ Yên huyện Bến Lức tỉnh Long An Xét nghiệm 140 mẫu máu Newcastle phản ứng HA, HI phòng xét nghiệm vi sinh Bệnh Viện Thú Y - Trường Đại học Nơng Lâm TP.HCM Bố trí khảo sát: Lô 1: Nuôi 3570 con, sử dụng vaccine công ty A Lô 2: Nuôi 3570 con, sử dụng vaccine công ty B Lấy máu: Gà tuần tuổi: lấy máu tim Gà 10 ngày tuổi: lấy máu tĩnh mạch cánh Máu sau lấy xong, để yên chờ huyết tách (khoảng 30 phút), sau bảo quản thùng đá vận chuyển phòng xét nghiệm iv MỤC LỤC XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii LỜI CẢM TẠ iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH - SƠ ĐỒ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu giống gà Lương Phượng 2.2 Sơ lược hệ thống miễn dịch 2.2.1 Khái niệm miễn dịch 2.2.2 Miễn dịch tự nhiên (không đặc hiệu) 2.2.3 Miễn dịch thu (đặc hiệu) 2.3 Đặc điểm hệ thống miễn dịch gia cầm (Lâm Thị Thu Hương, 2007) 2.3.1 Cơ quan dạng lympho 2.3.1.1 Cơ quan dạng lympho trung ương 2.3.1.2 Cơ quan lympho địa phương 2.3.2 Hệ thống tế bào có chức miễn dịch 2.3.2.1 Lympho B 2.3.2.2 Lympho T 2.3.2.3 Bạch cầu trung tính (Neutrophil) 2.3.2.4 Bạch cầu toan (Eosinophil) v 2.3.2.5 Bạch cầu kiềm (Basophil) 2.3.3 Hệ thống Ig (Immunoglobulin) gà 2.3.3.1 IgG 2.3.3.2 IgA 2.3.3.3 IgM 2.3.3.4 IgE 2.4 Giới thiệu sơ lược vaccine phòng ND sử dụng khao sát 2.5.1 Căn bệnh học 10 2.5.2 Hình thái cấu trúc 10 2.5.3 Nuôi cấy 12 2.5.3.1 Trên phôi gà 12 2.5.3.2 Trên tế bào phôi gà 12 2.5.3.3 Sức đề kháng 12 2.5.3.5 Truyền nhiễm học (Nguyễn Thị Phước Ninh, 2009) 14 2.5.3.6 Cách sinh bệnh 15 2.5.3.7 Triệu chứng 16 2.5.3.8 Bệnh tích 16 2.5.3.9 Chẩn đoán 17 2.5.3.10 Điều trị 17 2.5.3.11 Phòng bệnh 17 2.6 Miễn dịch chống bệnh Newcastle 18 2.6.1 Miễn dịch tế bào 18 2.6.2 Miễn dịch dịch thể 18 2.6.3 Miễn dịch chỗ 19 2.7 Sơ lược đề tài nghiên cứu có liên quan 19 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 20 3.1 Thời gian địa điểm 20 3.1.1 Thời gian 20 3.1.2 Địa điểm 20 vi 3.2 Đối tượng khảo sát 20 3.3 Nội dung khảo sát 20 3.4.1 Đánh giá đáp ứng miễn dịch chống bệnh Newcastle vaccine công ty A B 20 3.4.1.1 Điều kiện thí nghiệm 20 3.4.1.2 Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle 22 3.4.2 Sơ lược kỹ thuật chăm sóc ni dưỡng gà thịt thương phẩm trại 27 3.4.2.1 Chọn gà 27 3.4.2.2 Chuồng trại trang thiết bị 27 3.4.2.3 Chăm sóc ni dưỡng 29 3.4.2.4 Vệ sinh 30 3.4.2.5 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 31 3.4.3 Khảo sát tỷ lệ chết 31 3.4.4 Theo dõi suất đàn gà 31 3.5 Chỉ tiêu theo dõi cơng thức tính 32 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1 Đánh giá đáp ứng miễn dịch chống bệnh Newcastle vaccine công ty A B 33 4.2 Tỷ lệ chết loại 36 4.3.1 Trọng lượng bình quân 39 4.3.2 Tăng trọng tuyệt đối 40 4.33 Tiêu tốn thức ăn qua tuần 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 PHỤ LỤC 47 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADG: Average daily gain (tăng trọng bình quân ngày) CPE: Cytophatho Effect CAM: Chicken Chorioallantoic Membrane CEF: Chicken Embryo Fibroblast HGKT: hiệu giá kháng thể HN: Haemagglutinin Neuraminidase HA: Haemagglutination HI: Haemagglutination Inhibition IBD: Infectious Bursal Disease IB: Infectious Bronchitis MG: Medica Geometrica ND: Newcastle TĂ: thức ăn TT: tăng trọng F: Protein F (Fusion) FCR: Feed conversion ratio (hệ số chuyển đổi thức ăn) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Lịch tiêm phòng vaccine lơ 21 Bảng 3.2 Lịch tiêm phòng vaccine lơ 22 Bảng 3.3 Thời điểm số lượng lấy mẫu 23 Bảng 3.4 Cách thực phản ứng HA 24 Bảng 3.5 Cách thực phản ứng HI 26 Bảng 4.1 Chỉ số MG % CD 33 Bảng 4.2 Tỷ lệ chết loại qua tuần tuổi 36 Bảng 4.3 Trọng lượng bình quân qua tuần tuổi (g/con/tuần) 39 Bảng 4.4 Tăng trọng tuyệt đối qua tuần tuổi 40 Bảng 4.5 Tiêu tốn thức ăn qua tuần tuổi 41 ix (liều bảo hộ 90%) Cơng dụng: Tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Newcastle gà Đường cấp: Nhỏ mắt, mũi, pha vào nước uống, phun sương Liều lượng: Chủng ngừa cá thể: Nhỏ mắt: nhỏ 01 giọt dung dịch vaccine vào mắt gà, chờ giọt vaccine lan mắt thả gà Đường mũi (chỉ dùng cho gà 01 ngày tuổi): nhúng mỏ gà vào dung dịch vaccine cho dung dịch vaccine ngập hết mũi gà Chủng ngừa toàn đàn: Đường uống: pha vào nước uống cho gà từ 04 ngày tuổi (nước uống thuốc sát trùng) Pha vaccine sử dụng vòng từ - sau pha xong Tất gà nên nhịn khát khoảng 02 trước cấp vaccine vào Phun sương: dùng máy áp lực (tạo giọt sương mịn) phun dung dịch vaccine cho gà Lịch chủng ngừa: Chủng ngừa lần đầu: từ 01 ngày tuổi Chủng ngừa nhắc lại: Gà thịt : lặp lại sau - tuần Gà hậu bị gà đẻ: lặp lại sau - tuần - tuần, sau chủng lại với vaccine vô hoạt trước gà đẻ Lịch chủng vaccine thay đổi tùy theo điều kiện dịch tể địa phương Vaccine AVINEW sử dụng chung với vaccine vô hoạt khác Chống chị định: Không chủng ngừa cho chim đa đa đỏ (gà gô đỏ) Chú ý: Chỉ chủng cho gà khoẻ Áp dụng biện pháp sát trùng thông thường Khi pha loãng vaccine, nên dùng dụng cụ tiệt trùng hồn tồn khơng có chất sát trùng Sử dụng vòng 02 sau hồ tan với nước uống khơng có chất sát trùng Huỷ vaccine không sử dụng tiệt trùng lọ thuốc trước bỏ 48 Thời giang sử dụng thuốc: không Bảo quản: Bảo quản nhiệt độ từ +2C đến +8C, tránh ánh sáng Dạng bào chế: dạng đơng khơ Dạng trình bày: Lọ đơng khơ 1.000 liều Dạng trình bày: Lọ đơng khơ 2.000 liều Vaccine Avinew Vaccine sống chủng VG/VA Lọ 1.000 liều Cách dùng: lúc gà ngày tuổi, nhỏ mắt, nhỏ mũi Đối với gà 23 ngày tuổi cho uống Phòng bệnh Newcastle Gumboro Vaccine Gallimune 204 ND+IBD Vaccine vô hoạt Cách dùng: lúc gà ngày tuổi, chích da ½ liều (0,15 ml) Phòng bệnh đậu Vaccine Fowl Pox Vaccine Live Virus Vaccine sống Lọ 1.000 liều Cách dùng: lúc gà ngày tuổi, đâm xuyên cánh Phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm Vaccine Bioral H 120 Vaccine sống cải tiến, đông khô, chủng H120 Lọ 1.000 liều Cách dùng: lúc gà ngày tuổi, nhỏ mắt, nhỏ mũi Tất loại vaccine bảo quản - oC, tránh ánh sáng mặt trời 49 Phụ lục Vaccine Khái niệm vaccine Các chế phẩm sinh học điều chế từ tác nhân gây bệnh hay sản phẩm chúng, làm giảm hay độc lực, đưa vào thể đối tượng hưởng vaccine khơng có khả gây bệnh cho đối tượng có khả kích thích sinh miễn dịch (Lâm Thị Thu Hương, 2008) Một chủng vaccine tốt phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu sau (Lê Văn Hùng, 1998): Có tính kháng nguyên (Antigenicity) tương đối cao đủ kích thích đáp ứng miễn dịch cho thể Vaccine khơng tính gây bệnh (Pathogenicity) mà thể chịu đựng Phải vơ trùng có kết hợp kháng nguyên phải đảm bảo kết hợp an tồn đưa vào thể Khi vào thể vaccine không gây phản ứng nhẹ mà thể chịu đựng gọi phản ứng vacine Giá thành rẻ, không độc cho người, dễ sử dụng Dễ dàng vận chuyển, bảo quản pha chế Một số điều lưu ý sử dụng vaccine Vaccine dùng để phòng bệnh nên dùng cho thú chưa mắc bệnh Nếu tiêm vào thú mắc bệnh rồi, bệnh xảy sớm hơn, nặng Xác định thời điểm đưa vaccine vào thể có tầm quan trọng đặc biệt Phải đảm bảo kháng nguyên không bị kháng thể thụ động trung hòa hết Muốn phải kiểm tra hàm lượng kháng thể trước đưa vaccine vào Xác định mức độ miễn dịch thể Sau đưa vaccine vào thể vaccine kích thích thể có đáp ứng miễn dịch Mức độ đáp ứng miễn dịch phải kiểm tra thường xuyên Nếu hiệu giá kháng thể giảm đến mức bảo hộ phải chủ động tái chủng Vaccine phòng bệnh phòng bệnh đó, khơng phòng bệnh khác 50 Hiệu vaccine phụ thuộc vào tình hình sức khoẻ thú Vì vậy, nên dùng vaccine cho thú khoẻ mạnh, nuôi dưỡng tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm trưởng thành hệ thống miễn dịch Vaccine gây miễn dịch từ - tuần sau tiêm vaccine (tuỳ loại vaccine) Một số vaccine gây dị ứng Bảo quản vaccine có ý nghĩa định đến chất lượng hiệu lực vaccine Tiêu chuẩn đánh giá vaccine An toàn: phản ứng phụ khơng có Hiệu lực: phải tạo bảo hộ cần thiết Vaccine phải ngăn cản hay giảm nhân lên mầm bệnh sơ nhiễm Vaccine làm ngăn hay giảm tồn hay hoạt hóa trở lại mầm bệnh Ngăn khơng cho xảy bệnh hay giảm cường độ bệnh sau mầm bệnh xâm nhập Ngăn không cho truyền mầm bệnh sang vật không bị nhiễm Phải bảo hộ phơi thai đàn Chi phí: vaccine phải có giá thành thấp 51 Phụ lục 3: Quy trình sử dụng thuốc trại Ngày tuổi Loại thuốc sử dụng Tác dụng AT 110, AT 111, 0-3 ngày tuổi Chống viêm rốn, stress, tăng sức đề Erofloxacin kháng, phòng ND vaccine công ty A, B AT 110, AT 111, Avicoc, 4-14 ngày Gallimune 204 ND, IBD, tuổi Fowl Pox Vaccine, Phòng ND, IBD, đậu gà, cầu trùng, tăng sức đề kháng, stress, bổ sung men vi sinh, enzym vi khuẩn hữu ích nutrilaczym Tylan 1g/ lít, 15-17 ngày Doxycip20% 1g/lít, AT Trị hơ hấp (khò khè), chống stress, tăng tuổi 110, AT 111, bromhexine sức đề kháng, long đờm Vaccine công ty A, B IB88, IBD – Blen, 18-28 ngày Ressortant Avian Influenza Phòng ND, IB, IBD, cúm, chống stress, tuổi virus vaccine, Inactivated tăng sức đề kháng (H5N1, subtype, Re – strain), AT 110, AT 111 Novazuril, Soluble ADE, 29-33 ngày AT 110, AT 111, Vitamine Trị cầu trùng, chống stress, tăng sức đề tuổi K 34-35 ngày Lacbabi-C, Antistress, tuổi Vitamine-C 36 ngày tuổi Vaccine công ty A, B đề kháng Bổ sung men đường ruột, vitamine C Phòng bệnh ND Giai đoạn sau tùy thuộc vào tình hình đàn gà mà trại dụng thuốc Thành phần 52 Heparenol ml/1 lít, thành phần 100ml: sorbitol 35g, Acetyl methyonine 10g, choline chloride 7,5g, betain 6g, lysine HCl 2g Phosretic, thành phần 100g: acid 10g, sodium benzoate 10g, g/1 lít AT 110 Phụ lục Cách tính MG + Hệ số MG: giá trị bình quân hình học hàm lượng kháng thể nồng độ pha loãng với logaric theo số Phương pháp W H Allan (Anh), B Toth (Hungari) L E Lancaster (Canada) + MG giá trị đối log2N LnN = Tổng (số mẫu * Ln) / Tổng số mẫu kiểm tra Ví dụ cách MG: Hiệu giá Ln Số mẫu kiểm tra Số mẫu x Ln 0 20 1/2 3 1/4 2 1/8 18 1/16 20 80 1/32 40 200 1/64 54 1/128 1/256 1/512 1/1024 10 100 359 Tổng cộng LnN = (Tổng số mẫu x Ln)/Tổng số mẫu kiểm tra =359 / 100 = 3,6 MG = giá trị đối Ln Đối Ln 3,6 = 12,1 (tra bảng MG) Vì vậy, MG = 12,1 53 Tính tỷ lệ bảo hộ (% BH) Tỷ lệ bảo hộ (% BH) % số mẫu xét nghiệm có hiệu giá HI ≥ 16 % BH = (Số mẫu HI ≥ 16 / Số mẫu kiểm tra) x 100 Bảng tra Ln để tính MG Ln Đối Ln Ln Đối Ln Ln Đối Ln Ln Đối Ln Ln Đối Ln 1,0 3,1 8,6 5,2 37 7,3 158 9,4 676 1,1 2,1 3,2 9,2 5,3 39 7,4 168 9,5 722 1,2 2,3 3,3 9,8 5,4 42 7,5 182 9,6 779 1,3 2,5 3,4 10,6 5,5 45 7,6 194 9,7 835 1,4 2,6 3,5 11,8 5,6 49 7,7 208 9,8 858 1,5 2,7 3,6 12,1 5,7 52 7,8 223 9,9 891 1,6 3,1 3,7 13 5,8 56 7,9 239 10,0 1024 1,7 3,2 3,8 13,9 5,9 60 8,0 256 10,1 1100 1,8 3,5 3,9 14,9 6,0 64 8,1 275 10,2 1175 1,9 3,7 4,0 16 6,1 69 8,2 294 10,3 1270 2,0 4,1 17,1 6,2 74 8,3 315 10,4 1350 2,1 4,3 4,2 18,4 6,3 79 8,4 338 10,5 1450 2,2 4,6 4,3 19,7 6,4 84 8,5 367 10,6 1560 2,3 4,9 4,4 21,1 6,5 91 8,6 388 10,7 1670 2,4 5,3 4,5 22,6 6,6 97 8,7 417 10,8 1780 2,5 5,7 4,6 24,2 6,7 104 8,8 447 10,9 1910 2,6 6,1 4,7 26 6,8 112 8,9 479 2,7 6,5 4,8 28 6,9 120 9,0 512 2,8 4,9 30 7,0 128 9,1 549 2,9 7,5 5,0 32 7,1 138 9,2 588 3,0 5,1 34 7,2 147 9,3 632 54 Phụ lục Cách tính tăng trọng tuyệt đối phần mềm minitab One-way ANOVA: adg versus tuan Analysis of Variance for adg Source DF SS tuan 3824 Error 81 16478 Total 89 20302 MS 478 203 F 2.35 P 0.025 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 10 11.49 1.06 ( -* ) 10 11.26 1.32 ( * -) 10 21.51 5.76 ( -* ) 10 23.34 7.13 ( * -) 10 25.23 9.67 ( * -) 10 25.00 13.25 ( -* ) 10 23.57 17.99 ( -* ) 10 24.05 23.31 ( * -) 10 33.34 24.65 ( -* ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 14.26 12 24 36 MTB > Save "C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ"; SUBC> Project; SUBC> Replace Saving file as: C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ MTB > Oneway 'adg1' 'tuan1' One-way ANOVA: adg1 versus tuan1 Analysis of Variance for adg1 Source DF SS MS tuan1 7850 981 Error 81 19274 238 Total 89 27124 F 4.12 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 10 11.97 0.66 ( -* -) 10 14.24 1.76 ( -* ) 10 19.40 3.35 ( * -) 10 21.12 6.23 ( -* ) 10 25.13 11.56 ( * -) 10 31.91 15.19 ( -* ) 10 18.33 22.68 ( -* ) 10 18.33 20.96 ( -* ) 10 44.05 27.74 ( -* ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 15.43 15 30 45 MTB > Save "C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ"; SUBC> Project; SUBC> Replace Saving file as: C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ * NOTE * Existing file replaced MTB > Oneway 'a' 't' 55 Phụ lục so sánh khác biệt tăng trọng hai lô One-way ANOVA: a versus t Analysis of Variance for a Source DF SS t 1.135 Error 18 13.950 Total 19 15.085 MS 1.135 0.775 F 1.46 P 0.242 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ -1 10 11.490 1.059 ( -* -) 10 11.967 0.655 ( * -) + -+ -+ -+ -Pooled StDev = 0.880 11.00 11.50 12.00 12.50 MTB > Save "C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ"; SUBC> Project; SUBC> Replace ————— 7/7/2012 12:19:41 AM ———————————————————— Welcome to Minitab, press F1 for help Retrieving project from file: E:\DUONG\ANHDEN~1\MINITAB4.MPJ MTB > 56 Phụ lục trọng lượng bình quân qua tuần tuổi One-way ANOVA: adg versus tuan Analysis of Variance for adg Source DF SS tuan 3824 Error 81 16478 Total 89 20302 MS 478 203 F 2.35 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 10 40.3 2.0 ( -* ) 10 120.7 7.4 ( * -) 10 199.5 9.3 ( -* ) 10 350.0 7.13 ( * -) 10 513.4 9.67 ( * -) 10 690.0 13.25 ( -* ) 10 865.0 17.99 ( -* ) 10 1030.0 23.31 ( * -) 10 1198.3 24.65 ( -* ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 14.26 12 24 36 MTB > Save "C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ"; SUBC> Project; SUBC> Replace Saving file as: C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ MTB > Oneway 'adg1' 'tuan1' One-way ANOVA: adg1 versus tuan1 Analysis of Variance for adg1 Source DF SS MS tuan1 7850 981 Error 81 19274 238 Total 89 27124 F 4.12 P 0.000 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ 10 40.3 1.8 ( -* -) 10 124.1 4.6 ( -* ) 10 223.8 12.3 ( * -) 10 359.6 23.4 ( -* ) 10 507.4 11.56 ( * -) 10 683.3 15.19 ( -* ) 10 906.7 22.68 ( -* ) 10 1035.0 20.96 ( -* ) 10 1163.3 27.74 ( -* ) -+ -+ -+ Pooled StDev = 15.43 15 30 45 MTB > Save "C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ"; SUBC> Project; SUBC> Replace Saving file as: C:\Users\Administrator\Desktop\anh den\MINITAB4.MPJ * NOTE * Existing file replaced MTB > Oneway 'a' 't' 57 Phụ luc xét nghiệm máu hiệu giá kháng thể Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bệnh Viện Thú Y ****** ĐT: 08.38967596 Fax: 08.38967596 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - Nơi gửi mẫu : Trại Hồng Chích - Loại mẫu : Huyết Gà Ngày gửi: 05/01/2012 - Tình trạng mẫu : Tốt Số lượng: 20 mẫu - Chỉ tiêu xét nghiệm : Tìm hiệu giá kháng thể kháng Newcastle - Phương pháp: HI (Haemagglutination inhibition) KẾT QUẢ: HGKT Mẫu (lô 1+lô 2) 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 MG - - 10 2 - - 32 Ghi chú: - Nếu MG < 16 phải tái chủng lại - Kết có giá trị mẫu nhận - Thời gian lưu mẫu 10 ngày kể từ ngày trả kết Bệnh viện thú y, ngày 06 tháng 01 năm 2012 Trưởng Bệnh viện Thú y TS Nguyễn Văn Phát 58 Trường Đại Học Nơng Lâm Tp HCM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bệnh Viện Thú Y ****** ĐT: 08.38967596 Fax: 08.38967596 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - Nơi gửi mẫu : Trại Hồng Chích - Loại mẫu : Huyết Gà Ngày gửi: 18/01/2012 - Tình trạng mẫu : Tốt Số lượng: 40 mẫu - Chỉ tiêu xét nghiệm : Tìm hiệu giá kháng thể kháng Newcastle - Phương pháp: HI (Haemagglutination inhibition) KẾT QUẢ: HGKT 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 MG Mẫu (lô 1) - - - - - - 19,7 Mẫu (lô 2) - - - - - - 21,1 Ghi chú: - Nếu MG < 16 phải tái chủng lại - Kết có giá trị mẫu nhận - Thời gian lưu mẫu 10 ngày kể từ ngày trả kết Bệnh viện thú y, ngày 01 tháng 02 năm 2012 Trưởng Bệnh viện Thú y TS Nguyễn Văn Phát 59 Trường Đại Học Nông Lâm Tp HCM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bệnh Viện Thú Y ****** ĐT: 08.38967596 Fax: 08.38967596 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - Nơi gửi mẫu : Trại Hồng Chích - Loại mẫu : Huyết Gà Ngày gửi: 05/02/2012 - Tình trạng mẫu : Tốt Số lượng: 40 mẫu - Chỉ tiêu xét nghiệm : Tìm hiệu giá kháng thể kháng Newcastle - Phương pháp: HI (Haemagglutination inhibition) KẾT QUẢ: HGKT 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 MG Mẫu (lô 1) - - 6 - - - - 13,9 Mẫu (lô 2) - - - - - - 8,0 Ghi chú: - Nếu MG < 16 phải tái chủng lại - Kết có giá trị mẫu nhận - Thời gian lưu mẫu 10 ngày kể từ ngày trả kết Bệnh viện thú y, ngày 10 tháng 02 năm 2012 Trưởng Bệnh viện Thú y TS Nguyễn Văn Phát 60 Trường Đại Học Nơng Lâm Tp HCM Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Khoa Chăn Nuôi – Thú Y Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bệnh Viện Thú Y ****** ĐT: 08.38967596 Fax: 08.38967596 KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM - Nơi gửi mẫu : Trại Hồng Chích - Loại mẫu : Huyết Gà Ngày gửi: 07/3/2012 - Tình trạng mẫu : Tốt Số lượng: 40 mẫu - Chỉ tiêu xét nghiệm : Tìm hiệu giá kháng thể kháng Newcastle - Phương pháp: HI (Haemagglutination inhibition) KẾT QUẢ: HGKT 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 Mẫu (lô 1) - - 4 Mẫu (lô 2) - - 1/256 1/512 MG - 32 - 42 Ghi chú: - Nếu MG < 16 phải tái chủng lại - Kết có giá trị mẫu nhận - Thời gian lưu mẫu 10 ngày kể từ ngày trả kết Bệnh viện thú y, ngày 10 tháng 03 năm 2012 Trưởng Bệnh viện Thú y TS Nguyễn Văn Phát 61 Phụ lục Bố trí thí nghiệm Nội dung Lô Lô Gống Lương phượng Lương phượng Thức ăn 0-4 tuần Hỗn hợp MASTER Hỗn hợp MASTER (2011A) (2011A) Thức ăn 5-7 tuần Hỗn hợp JAPFA (622) Hỗn hợp JAPFA (622) Thức ăn 7-9 tuần Hỗn hợp ANT (6380) Hỗn hợp ANT (6380) Lượng thức ăn Cho ăn tự 62 ... 5.2 Đề nghị 43 PHỤ LỤC 47 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADG: Average daily gain (tăng trọng bình quân ngày) CPE: Cytophatho Effect CAM: Chicken Chorioallantoic Membrane
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ SINH TRƯỞNG TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG NUÔI CÔNG NGHIỆP, KHẢO SÁT HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ CHỐNG BỆNH NEWCASTLE VÀ SINH TRƯỞNG TRÊN MỘT TRẠI GÀ LƯƠNG PHƯỢNG NUÔI CÔNG NGHIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay