KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỒN DƯ KHÁNG SINH HỌ TETRACYCLINE TRÊN HEO VÀ GÀ ĐƯỢC GIẾT MỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

80 23 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2018, 02:30

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỒN DƯ KHÁNG SINH HỌ TETRACYCLINE TRÊN HEO VÀ GÀ ĐƯỢC GIẾT MỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Sinh viên thực :NGUYỄN AN PHI Lớp :DH07TY Ngành :Bác sỹ Thú Y Niên khóa :2007-2012 Tháng 08/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y **************** NGUYỄN AN PHI KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỒN DƯ KHÁNG SINH HỌ TETRACYCLINE TRÊN HEO VÀ GÀ ĐƯỢC GIẾT MỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN VĂN KHANH ThS.NGUYỄN LÊ KIỀU THƯ Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: NGUYỄN AN PHI Tên luận văn: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỒN DƯ KHÁNG SINH HỌ TETRACYCLINE TRÊN HEO VÀ GÀ ĐƯỢC GIẾT MỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Đã hồn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khoa Chăn Nuôi – Thú Y trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Ngày tháng năm 2012 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN VĂN KHANH ii LỜI CẢM ƠN Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ba mẹ người sinh thành dưỡng dục chỗ dựa vững cho đạt thành ngày hôm Xin chân thành biết ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Ban chủ nhiệm khoa Chăn Nuôi – Thú Y Quý thầy cô tạo môi trường điều kiện thuận lợi, truyền đạt cho kiến thức vô quý báu năm ngồi ghế giảng đường để học tập trang bị kiến thức nghề nghiệp cần thiết cho tương lai Xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Văn Khanh ThS Nguyễn Lê Kiều Thư Đã tạo điều kiện thuận lợi, tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp đỡ suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Chi Cục Thú Y TP.HCM Các cô anh chị cơng tác Trạm Chẩn đốn – Xét nghiệm Điều trị ̶Chi cục Thú YThành Phố Hồ Chí Minh hỗ trợ giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Xin cám ơn bạn bè, người chia vui buồn, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn học tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Nguyễn An Phi iii TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài: “Khảo sát tình hình tồn dư kháng sinh họ tetracycline heo gà giết mổ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” thực Trạm Chẩn đốn – Xét nghiệm Điều trị, Chi cục Thú Y TP.HCM từ ngày 01/02/2012 –30/06/2012 Chúng khảo sát 468 mẫu thịt, gan, thận heo loại 156 mẫu 278 mẫu thịt gà, mẫu lấytrên địa bàn TP.HCM.Trước phân tích tồn dư kháng sinh phương pháp sắc ký lỏng cao ápcác mẫu đượcsàng lọc phương pháp vi sinh vật (FPT) để xác định mẫu có tồn dư kháng sinh hay khơng Những mẫu dương tính với phương pháp FPT chuyển sang phân tích định lượng phương pháp sắc ký lỏng cao áp Qua 468 mẫu khảo sát bao gồm 156 mẫu thịt, 156 mẫu gan, 156 mẫu thận,có 3,21 % mẫu thịt dương tính với phương pháp HPLC, gan thận có số mẫu dương với phương pháp 5,77 % 9,62 % Chúng phát có mẫu thịt, mẫu gan mẫu thận vượt tiêu chuẩn Bộ Y Tế chiếm tỷ lệ 1,92 %, 1,28 % 1,28 % Cụ thể mẫu thịt tồn dư với hàm lượng: 235,10µg/kg; 489,50 µg/kg; 423,87 µg/kg Hai mẫu gan tồn dư với hàm lượng: 623,25µg/kg; 1011,20µg/kg mẫu thận tồn dư với hàm lượng: 1226,00 µg/kg; 1346,30 µg/kg Với 278 mẫu thịt gà khảo sát chúng tơi ghi nhận có 24 mẫu dương tính chiếm tỷ lệ 8,63% Trong có 16 mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép Bộ Y Tế chiếm tỷ lệ 5,76% Hàm lượng kháng sinh mẫu vi phạm biến thiên từ 213,33µg/kgđến 512,44 µg/kg, so với tiêu chuẩn Malaysia có đến 20 mẫu vi phạm tiêu chuẩn Hàm lượng kháng sinh mẫu vi phạm biến thiên từ 111,34µg/kg đến 512,44 µg/kg Mục đích đề tài để tìm hiểu tình hình tồn dư kháng sinh họ tetracycline (CTC, OTC,TC), từ đưa khuyến cáo việc sử dụng kháng sinh hợp lý chăn ni, để góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bảo vệ sức khỏe cộng đồng iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i  XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii  LỜI CẢM ƠN iii  TÓM TẮT KHÓA LUẬN iv  MỤC LỤC v  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ix  DANH SÁCH CÁC BẢNG x  DANH SÁCH CÁC HÌNH xi  DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ xi  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề .1  1.2 Mục đích yêu cầu .2  1.2.1 Mục đích 2  1.2.2 Yêu cầu .2  Chương TỔNG QUAN 3  2.1Giới thiệu sơ lược khángsinh 3  2.1.1 Khái niệm kháng sinh 3  2.1.2 Phân loại .3  2.1.3 Dược động học chất kháng sinh 4  2.1.4 Sử dụng kháng sinh 7  2.1.5 Phối hợp kháng sinh 8  2.1.6 Nguyên nhândẫn đến đề kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn 8  2.1.7Việc sử dụng kháng sinh chăn nuôi 8  v 2.1.8Tai biến kháng sinh 10  2.1.9Tình hình sử dụng kháng sinh Việt Nam số nước giới 11  2.2 Tồn dư kháng sinh .12  2.2.1 Khái niệm chất tồn dư 12  2.2.2 Dư lượng tối đa 12  2.2.3 Nguyên nhân tồn dư kháng sinh sản phẩm chăn nuôi 13  2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tồn dư kháng sinh thịt 14  2.2.5 Ảnh hưởng tồn dư kháng sinh thực phẩm sức khỏe cộng đồng 15  2.3 Giới thiệu sơ lược nhóm kháng sinh họ tetracycline 15  2.3.1 Nguồn gốc 15  2.3.2 Cấu trúc hóa học .16  2.3.3 Lý hóa tính .16  2.3.4 Dược động học 16  2.3.5 Hoạt tính dược lực 19  2.3.6 Chỉ định 19  2.3.7 Tác dụng phụ 19  2.4Các phương pháp xác định tồn dư kháng sinh .20  2.4.1Phương pháp vi sinh vật 20  2.4.2Phương pháp miễn dịch enzyme ELISA 21  2.4.2.1 Nguyên tắc 21  2.4.3Kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp 21  2.5 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu tồn dư kháng sinh sản phẩm động vật .22  vi Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP .25  3.1 Thời gian thực địa điểm 25  3.1.1 Thời gian thực 25  3.1.2 Địa điểm 25  3.2 Nội dung nghiên cứu 25  3.2.1 Nội dung 25  3.2.2 Nội dung 25  3.3 Vật liệu 26  3.3.1 Mẫu 26  3.3.2 Thiết bị, dụng cụ hóa chất 26  3.4 Phương pháp tiến hành 27  3.4.1 Phương pháp thu thập mẫu .28  3.4.2 Cách lấy mẫu bảo quản .28  3.4.3 Phương pháp phân tích phòng thí nghiệm 29  3.5 Cơng thức tính phương pháp xử lý số liệu .34  3.5.1 Cơng thức tính 34  3.5.2 Phương pháp xử lý số liệu 35  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36  4.1 Tình hình tồn dư kháng sinh họ tetracycline thịt, gan, thận heo giết mổ địa bàn TP.HCM 36  4.1.1 Sự tồn dư kháng sinh họ tetracycline thịt, gan, thận heo 36  4.1.2 Tỷ lệ mẫu tồn dư kháng sinh vượt tiêu chuẩn BYT, JECFA số nước giới 38  4.1.3 Sự hiện kháng sinh họ tetracycline theo nguồn cung cấp heo 40  vii 4.1.4 Sự xuất loại kháng sinh họ tetracycline mẫu thịt, gan, thận heo .42  4.1.5Hàm lượng tồn dư kháng sinh ba loại mô 43  4.2 Tình hình tồn dư kháng sinh họ tetracycline thịt gà .44  4.2.1 Tình hình tồn dư kháng sinh vượt ngưỡng cho phép .44  4.2.2 Tình hình tồn dư kháng sinh thịt gà theo nguồn cung cấp 45  4.2.3 Sự diện loại kháng sinh mẫu thịt gà 46  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48  5.1 Kết luận .48  5.2 Đề nghị 49  TÀI LIỆU THAM KHẢO 50  PHỤ LỤC 54  viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BYT: Bộ Y Tế CTC: Chlortetracycline EDTA: Ethylene Diamine Triacetic Acid ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (Miễn dịch hấp thụ liên kết enzyme) EU: European Union (Liên minh châu Âu) FPT: Frontier Post Test HPLC: High Performane Liquid Chromatography (Sắc ký lỏng cao áp) ISO: International Standards Organization (Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) MIC: Minimum Inhibitory Concentration MRL: Maximum Residue Limit (Giới hạn tồn dư tối đa) NN & PTNN: Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn OTC: Oxytetracycline ppb: part per billion (một phần tỷ) ppm: part per million (một phần triệu) QĐ: Quy định SPE: Solid Phase Extraction (Cột chiết pha rắn) STT: Số thứ tự TC: Tetracycline TCN: Tiêu chuẩn ngành TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TDKS: Tồn dư kháng sinh TP.HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh UV – VIS: Ultra – Violet/Visible (Quang phổ tử ngoại khả kiến) ix PHỤ LỤC Phụ lục 1:Hàm lượng kháng sinh họ tetracycline mẫu heo khảo sát Hàm lượng Hàm lượng Mẫu Mẫu Hàm lượng STT Mẫu Thịt Gan Thận Thịt Gan Thận Thịt Gan Thận Thịt Gan Thận Thịt Gan Thận Thịt Gan Thận Thịt Gan Thận Thịt Gan Thận Thịt Gan Thận 10 Thịt Gan Thận 11 Thịt Gan Thận 12 Thịt Gan Thận 553.9 13 Thịt Gan Thận 14 Thịt Gan Thận 15 Thịt Gan Thận 16 Thịt Gan Thận 17 Thịt Gan Thận 18 Thịt Gan Thận 19 Thịt Gan Thận 20 Thịt Gan Thận 21 Thịt Gan Thận 22 Thịt Gan Thận 23 Thịt 117.21 Gan 338.24 Thận 528.13 24 Thịt Gan Thận (µg/kg) (µg/kg) 54 (µg/kg) 25 Thịt 235.1 Gan 418.7 Thận 622.89 26 Thịt Gan Thận 27 Thịt Gan Thận 342.56 28 Thịt Gan 623.35 Thận 1226 29 Thịt Gan Thận 30 Thịt 489.5 Gan 1011.2 Thận 1346.3 31 Thịt Gan Thận 32 Thịt Gan Thận 33 Thịt Gan Thận 34 Thịt 423.87 Gan 437.22 Thận 698.9 35 Thịt Gan Thận 36 Thịt 46.8 Gan 162.5 Thận 246.9 37 Thịt Gan Thận 38 Thịt Gan Thận 39 Thịt Gan Thận 40 Thịt Gan Thận 41 Thịt Gan Thận 48.6 42 Thịt Gan Thận 43 Thịt Gan Thận 44 Thịt Gan Thận 45 Thịt Gan Thận 46 Thịt Gan Thận 47 Thịt Gan Thận 48 Thịt Gan Thận 49 Thịt Gan Thận 50 Thịt Gan Thận 51 Thịt Gan Thận 52 Thịt Gan Thận 53 Thịt Gan Thận 55 54 Thịt Gan Thận 55 Thịt Gan Thận 56 Thịt Gan Thận 57 Thịt Gan Thận 58 Thịt Gan Thận 59 Thịt Gan Thận 60 Thịt Gan Thận 61 Thịt Gan Thận 62 Thịt Gan Thận 63 Thịt Gan Thận 64 Thịt Gan Thận 65 Thịt Gan Thận 66 Thịt Gan Thận 67 Thịt Gan Thận 68 Thịt Gan Thận 69 Thịt Gan Thận 70 Thịt Gan Thận 71 Thịt Gan Thận 72 Thịt Gan Thận 73 Thịt Gan Thận 74 Thịt Gan Thận 75 Thịt Gan Thận 76 Thịt Gan Thận 77 Thịt Gan Thận 240.69 78 Thịt Gan Thận 79 Thịt Gan Thận 80 Thịt Gan Thận 81 Thịt Gan Thận 82 Thịt Gan Thận 56 83 Thịt Gan Thận 84 Thịt Gan Thận 85 Thịt Gan Thận 86 Thịt Gan Thận 87 Thịt Gan Thận 88 Thịt Gan Thận 89 Thịt Gan Thận 90 Thịt Gan Thận 91 Thịt Gan Thận 92 Thịt Gan 41.2 Thận 93 Thịt Gan Thận 94 Thịt Gan Thận 95 Thịt Gan Thận 96 Thịt Gan Thận 97 Thịt Gan Thận 98 Thịt Gan Thận 99 Thịt Gan Thận 100 Thịt Gan Thận 101 Thịt Gan Thận 102 Thịt Gan Thận 103 Thịt Gan Thận 185.4 104 Thịt Gan Thận 105 Thịt Gan Thận 106 Thịt Gan Thận 107 Thịt Gan 368 Thận 1137 108 Thịt Gan Thận 109 Thịt Gan Thận 110 Thịt Gan Thận 111 Thịt Gan Thận 57 112 Thịt Gan Thận 113 Thịt Gan Thận 114 Thịt Gan Thận 115 Thịt Gan Thận 116 Thịt Gan Thận 117 Thịt Gan Thận 118 Thịt Gan Thận 119 Thịt Gan Thận 120 Thịt Gan Thận 121 Thịt Gan Thận 122 Thịt Gan Thận 123 Thịt Gan Thận 124 Thịt Gan Thận 180.62 125 Thịt Gan Thận 126 Thịt Gan Thận 95.47 127 Thịt Gan Thận 128 Thịt Gan 578.3 Thận 614.7 129 Thịt Gan Thận 130 Thịt Gan Thận 131 Thịt Gan Thận 132 Thịt Gan Thận 133 Thịt Gan Thận 134 Thịt Gan Thận 135 Thịt Gan Thận 136 Thịt Gan Thận 137 Thịt Gan Thận 138 Thịt Gan Thận 139 Thịt Gan Thận 140 Thịt Gan Thận 58 141 Thịt Gan Thận 142 Thịt Gan Thận 143 Thịt Gan Thận 144 Thịt Gan Thận 145 Thịt Gan Thận 146 Thịt Gan Thận 147 Thịt Gan Thận 148 Thịt Gan Thận 149 Thịt Gan Thận 150 Thịt Gan Thận 151 Thịt Gan Thận 152 Thịt Gan Thận 153 Thịt Gan Thận 154 Thịt Gan Thận 155 Thịt Gan Thận 156 Thịt Gan Thận 59 Phụ lục 2: Nguồn cung cấp heo dương tính với kháng sinh họ tetracycline STT Tên mẫu Nguồn Tồn dư(µg/kg) Tetracycline Oxytetracline Chlortetracycline Bình Thuận Long An 117.21 Long An 235.10 Tiền Giang 489.50 Tiền Giang 423.87 Bến Tre 623.25 Bến Tre 41.20 Bình Thuận 162.50 Long An 338.24 Long An 418.70 11 Tiền Giang 1011.20 12 Tiền Giang 437.22 13 TP.HCM 578.30 14 TP.HCM 368.00 15 Bến Tre 342.56 Bến Tre 1226.00 Bình Dương 553.90 10 16 17 Thịt Gan Thận 46.80 60 18 Bình Dương 240.69 19 Bình Thuận 246.90 20 Bình Thuận 48.60 21 Long An 528.13 22 Long An 622.89 23 Long An 180.62 24 TP.HCM 95.47 25 TP.HCM 614.70 26 TP.HCM 185.40 27 TP.HCM 1137.00 28 Tiền Giang 1346.30 29 Tiền Giang 698.90 61 Phụ lục Hàm lượng mẫu thịt gà dương tính với kháng sinh họ tetracycline Loại kháng sinh CTC OTC TC STT Nguồn gốc Hàm lượng (µg/kg) Bình Dương 56,12 Bình Dương 318,56 Bình Dương 198,44 Bình Dương 213,33 Bình Dương 118,11 Bình Dương 232,56 Bình Dương 325,44 Đồng Nai 223,44 Đồng Nai 344,67 10 Đồng Nai 68,51 11 Long An 278,11 12 Long An 315,25 13 Vụng Tàu 451,61 14 Vụng Tàu 127,9 15 Vụng Tàu 44,52 16 Bình Phước 468,33 17 Bình Phước 223,55 18 Đồng Nai 336,12 19 Long An 111,34 20 Long An 512,44 21 Long An 59,12 22 Long An 471,22 23 Bình Dương 245,12 24 Bình Dương 213,44 62 Phụ lục Tỷ lệ tồn dư kháng sinh họ tetracycline thịt, gan, thận heo ————— 7/17/2012 3:24:30 PM ———————————————————— Welcome to Minitab, press F1 for help Chi ̶Square Test: Dương tính, Âm tính Expected counts are printed below observed counts Chi ̶Square contributions are printed below expected counts Dương tính Âm tính Total Total 151 9.67 146.33 2.253 0.149 147 9.67 146.33 0.046 0.003 15 141 9.67 146.33 2.943 0.194 29 439 156 156 156 468 Chi ̶Sq = 5.588, DF = 2, P ̶Value = 0.061 63 Tỷ lệ mẫu thịt, gan, thận tồn dư kháng sinh họ tetracycline vượt tiêu chuẩn QĐ46 – BYT ————— 7/18/2012 11:17:44 PM ———————————————————— Welcome to Minitab, press F1 for help Chi ̶Square Test: Vi phạm, Không vi phạm Expected counts are printed below observed counts Chi ̶Square contributions are printed below expected counts Không Vi phạm vi phạm Total 153 2.33 153.67 0.190 0.003 154 2.33 153.67 0.048 0.001 154 2.33 153.67 0.048 0.001 461 Total 156 156 156 468 Chi ̶Sq = 0.290, DF = 2, P ̶Value = 0.865 64 Tỷ lệ diện loại kháng sinh họ tetracycline mẫu thịt, gan, thận heo ————— 7/18/2012 11:24:51 PM ———————————————————— Welcome to Minitab, press F1 for help Chi ̶Square Test: Dương tính, Âm tính Expected counts are printed below observed counts Chi ̶Square contributions are printed below expected counts Dương tính Âm tính Total Total 15 453 9.67 458.33 2.943 0.062 461 9.67 458.33 0.736 0.016 461 9.67 458.33 0.736 0.016 29 1375 468 468 468 1404 Chi ̶Sq = 4.507, DF = 2, P ̶Value = 0.105 65 Tỷ lệ diện loại kháng sinh họ tetracycline mẫu thịtgà ————— 7/20/2012 7:37:55 AM ———————————————————— Welcome to Minitab, press F1 for help Chi ̶Square Test: dương tính, âm tính Expected counts are printed below observed counts Chi ̶Square contributions are printed below expected counts dương tính âm tính Total Total 15 263 8.00 270.00 6.125 0.181 271 8.00 270.00 0.125 0.004 276 8.00 270.00 4.500 0.133 24 810 278 278 278 834 Chi ̶Sq = 11.069, DF = 2, P ̶Value = 0.004 66 Tỷ lệ tồn dư kháng sinh họ tetracycline loại mô heo ————— 7/17/2012 4:00:16 PM ———————————————————— One-way ANOVA: hàm lượng versus mẫu Source DF SS MS F P 148439 74219 3.79 0.023 Error 465 9113735 19599 Total 467 9262174 mẫu S = 140.0 R-Sq = 1.60% R-Sq(adj) = 1.18% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev 156 8.4 55.6 156 25.5 121.5 156 51.7 202.3 -+ -+ -+ -+ -( -* ) ( * ) ( * -) -+ -+ -+ -+ -0 25 50 75 Pooled StDev = 140.0 Grouping Information Using Tukey Method mẫu N Mean Grouping 156 51.7 A 156 25.5 A B 156 8.4 B Means that not share a letter are significantly different Tukey 95% Simultaneous Confidence Intervals All Pairwise Comparisons among Levels of mẫu Individual confidence level = 98.03% 67 mẫu = subtracted from: mẫu Lower Center Upper -20.0 17.1 54.2 6.2 43.3 80.4 + -+ -+ -+ ( * -) ( * ) + -+ -+ -+ -40 40 80 mẫu = subtracted from: mẫu Lower Center Upper -10.9 26.2 63.3 + -+ -+ -+ ( -* ) + -+ -+ -+ - 68 ... LUẬN iv  MỤC LỤC v  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ix  DANH SÁCH CÁC BẢNG x  DANH SÁCH CÁC HÌNH xi  DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ xi  Chương MỞ... Giáo viên hướng dẫn PGS.TS NGUYỄN VĂN KHANH ThS.NGUYỄN LÊ KIỀU THƯ Tháng 08/2012 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: NGUYỄN AN PHI Tên luận văn: “KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỒN... Hồ Chí Minh UV – VIS: Ultra – Violet/Visible (Quang phổ tử ngoại khả kiến) ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng thú y .11  Bảng 2.2Giới hạn tồn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỒN DƯ KHÁNG SINH HỌ TETRACYCLINE TRÊN HEO VÀ GÀ ĐƯỢC GIẾT MỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TỒN DƯ KHÁNG SINH HỌ TETRACYCLINE TRÊN HEO VÀ GÀ ĐƯỢC GIẾT MỔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay