skkn toan chuan IN

33 18 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 23:12

Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tốn A ĐẶT VẤN ĐỀ I Lí chọn đề tài Nhận thức hoạt động đặc trưng, ba mặt đời sống tâm lý người Nhờ nhận thức mà người làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội làm chủ thân Phát huy tính tích cực học tập người học nhiệm vụ chủ yếu trình dạy học Vấn đề đặt ngành giáo dục nước ta từ năm 1960 công cải cách giáo dục lần phương hướng cải cách, nhằm đào tạo người lao động sáng tạo, làm chủ đất nước Vì vậy, ln trung tâm ý lý luận, thực tiễn dạy học đến vấn đề quan trọng dạy họcgiáo dục Hoạt động cho trẻ làm quen với toán hoạt động vô quan trọng việc cung cấp kiến thức ban đầu cho trẻ Khi làm quen với biểu tượng sơ đẳng toán trẻ nhận thức giới xung quanh mối quan hệ số lượng, hình dạng, kích thước, vị trí khơng gian Thơng qua hoạt động cho trẻ làm quen với tốn q trình nhận thức trẻ cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng phát triển cách toàn diện Đây hoạt động tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy TTCNT trẻ Tuy thấy việc tổ chức cho trẻ LQVT cho trẻ 3- tuổi tơi bộc lộ nhiều hạn chế Điều làm nảy sinh mâu thuẫn yêu cầu nâng cao TTCNT trẻ khả hạn chế việc tổ chức HĐLQVT cho trẻ Những lý khiến trăn trở Tôi suy nghĩ, nghiên cứu xây dựng nhiều biện pháp để phát huy tính tích cực nhận thức trẻ đưa vào HĐLQVT Qua thực tế tổ chức thấy số biện pháp phù hợp với đặc điểm lứa tuổi đặc điểm trẻ lớp tơi nâng cao tính tích cực nhận thức trẻ Chính tơi chọn đề tài: "Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với toán" nhằm đưa số biện pháp phát huy TTCNT trẻ 3-4 tuổi HĐLQVT góp phần nâng cao hiệu giáo dục trẻ trường mầm non 1/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở thực tế Trong năm học 2016 - 2017 BGH phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo bé C3, thân trình giảng dạy gặp thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: Trong q trình công tác, nhận quan tâm, giúp đỡ đạo sát lãnh đạo Phòng GD&ĐT BGH trường sở vật chất chuyên môn nghiệp vụ giúp nắm vững phương pháp qua việc giảng dạy truyền đạt kiến thức tới học sinh trở nên tự tin đạt hiệu cao Bên cạnh nhận ủng hộ, chia sẻ quan tâm, giúp đỡ bậc phụ huynh đồng nghiệp trường Đặc biệt lại trực tiếp giảng dạy chăm sóc 70 trẻ Học sinh lớp tơi sơi nổi, tích cực hoạt động học tập, cháu biết quan tâm, chia sẻ sống tình cảm Những thuận lợi giúp tơi ln n tâm cơng tác ngày yêu, tâm huyết với nghề Khó khăn: Ít kiến tập HĐLQVT cho trẻ 3- tuổi Đồ dùng, đồ chơi lớp nhà trường quan tâm, bổ sung chưa thật phong phú, đa dạng Sĩ số lớp động Phòng học chật hẹp Nhiều trẻ bắt đầu học nên trình độ nhận thức kĩ trẻ khơng đồng Một số trẻ chưa manh dạn, tự tin giap tiếp Vốn hiểu biết trẻ ít, vốn từ chưa phong phú, nhiều cháu nói ngọng, nói nhỏ Nhiều phụ huynh chưa thực quan tâm đến việc học Khảo sát ban đầu Trước đưa biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua HĐLQVT tiến hành khảo sát sở vật chất, đồ dùng đồ chơi khảo sát trẻ Kết khảo sát TTCNT trẻ lớp mẫu giáo bé C3 sau: 2/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn Kết Tiêu chí đánh giá Đ CĐ 30 40 25 45 24 46 28 42 23 47 20 50 22 48 Ý chí sáng Sự nỗ lực hồn thành nhiệm vụ tạo 18 52 Sự sáng tạo 19 51 Nhu cầu nhận thức Thái độ nhận Hứng thú nhận thức thức Sự tự giác, tích cực Khả huy động giác quan, thao tác tư Khả biểu đạt suy nghĩ, hiểu biết Khả nhân cách khác thức Khả vận dụng kiến thức, kĩ có vào việc giải nhiệm vụ nhận thức Độc lập, tự chủ giải nhiệm vụ nhận thức Qua trình khảo sát tơi thấy khả học theo nhóm trẻ II Một số biện pháp phát huy TTCNT trẻ 3-4 tuổi HĐLQVT Sau xây dựng số biện pháp phát huy TTCNT trẻ đưa vào HĐLQVT Tôi thấy biện pháp giúp học sinh nắm kiến thức phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3.1 Biện pháp 1: Nghiên cứu, nắm nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ LQVT a) Mục đích, ý nghĩa Nội dung hạy học hệ thống tri thức, kĩ kĩ xảo liên quan đến lĩnh vực mà người học cần nắm vững trình học Nghiên cứu 3/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với toán nội dung HĐLQVT trẻ mầm non giúp hiểu khả nhận thức trẻ, nắm dạy học cho trẻ mầm non cần phải phù hợp với đặc điểm phát triển tâm, sinh lý vững kiến thức,các kĩ kĩ xảo dạy cho trẻ 3- tuổi thông qua HĐLQVT Nắm nội dung hoạt đơng tốn học trẻ giúp lựa chọn phương pháp cho trẻ LQVT phù hợp để mang lại kết cao Phương pháp dạy học cách thức hoạt động phối hợp người dạy người học nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học Do đó, giáo viên cần tìm hiểu phương pháp cho trẻ LQVT từ lựa chọn phương pháp phù hợp với mục đích yêu cầu hoạt đông cho trẻ LQVT b) Yêu cầu - Nắm vững nội dung hoạt động cho trẻ LQVT trẻ lứa tuổi mầm non, đặc biệt cho trẻ 3- tuổi - Nắm vững tên gọi, mục đích, yêu cầu, cách tiến hành hiệu phương pháp cho trẻ làm quen với tốn - Tìm mặt tích cực, hạn chế phương pháp cách kết hợp phương pháp trình tổ chức HĐLQVT cho trẻ 3- tuổi nhằm đạt hiệu cao c) Cách tiến hành - Lập kế hoạch nghiên cứu nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với toán:+Xác định mục tiêu kế hoạch + Xác định nội dung cần nghiên cứu - Tìm kiếm tài liệu, lưu trữ xếp trật tự rõ ràng, ghi thông tin tham khảo đầy đủ để tiện sử dụng - Đọc chọn lọc tài liệu, đánh dấu ý quan trọng, ghi chú, tóm tắt cách có hệ thống - Triển khai nghiên cứu: Đi sâu vào nội dung, phương pháp cho trẻ LQVT, thường xuyên trao đổi đồng nghiệp để tham khảo ý kiến mặt tích cực , hạn chế phương pháp tổ chức cho trẻ LQVT - Tổng hợp kết nghiên cứu: Ghi chép lại nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ 3- tuổi LQVT; mặt tích cực, hạn chế trình tổ chức phương pháp; cách phối hợp nội dung, phương pháp tổ chức cho trẻ LQVT nhằm giúp trẻ tích cực nhận thức d) Điều kiện vận dụng 4/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tốn - Giáo viên cần nghiên túc q trình nghiên cứu, nghiên cứu kỹ chương trình giáo dục mầm non phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ Giáo viên có kỹ tổng hợp, phân tích tài liệu có liên quan 3.2 Biện pháp 2:Lập kế hoạch tổ chức HĐLQVT theo hướng tích cực hóa HĐNT trẻ a) Mục đích, ý nghĩa Kế hoạch toàn nội dung, điều vạch cách có hệ thống cơng việc dự định làm thời gian định, với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời gian tiến hành Lập kế hoạch tổ chức HĐLQVT theo hướng tích cực hố HĐNT trẻ hiểu tồn dự kiến cách thức tổ chức hoạt động tìm hiểu, làm quen với số khái niệm sơ đẳng toán Dựa sở hứng thú, nhu cầu, khả nhận thức trẻ lớp để thiết kế mục tiêu, nội dung, hoạt động, phương tiện, cách đánh giá cách phù hợp với trẻ Kế hoạch tổ chức HĐLQVT theo hướng tích cực hố HĐNT trẻ có ý nghĩa khơng với giáo viên, với trẻ mà có ý nghía HĐLQVT trường mầm non Giáo viên có vai trò quan trọng việc phát huy TTCNT trẻ thông qua hoạt động sư phạm thiết kế Kế hoạch xác định vai trò giáo viên người tổ chức, người tạo điều kiện, hội kích thích trẻ tham gia vào hoạt động b) Yêu cầu - Để phát huy TTCNT cho trẻ, giáo viên phải dự tính hoạt động học, nhiệm vụ ngồi học sử dụng hình thức để tổ chức hoạt động cho hiệu Sau đó, lựa chọn, xếp theo hệ thống hợp lý, sở nâng dần mức độ khó nhiệm vụ nhận thức - Phải vào nhu cầu, khả năng, hứng thú trẻ để lập kế hoạch - Thiết kế nội dung kế hoạch phải phù hợp với trẻ, đáp ứng nhu cầu khả trẻ, góp phần phát huy TTCNT trẻ hoạt động - Kế hoạch phải tác động đến trẻ, tạo hội cho trẻ tham gia vào hoạt động tìm hiểu, khám phá phù hợp với khả - Kế hoạch phải nhấn mạnh đến hoạt động học trẻ, trẻ đóng vai trò chủ thể tích cực, giáo viên người tổ chức, hướng dẫn sở hoạt động học trẻ - Kế hoạch phải thiết kế khoa học, thể mối liên hệ chặt chẽ nội dung 5/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với toán c) Cách tiến hành Lập kế hoạch tổ chức HĐLQVT theo hướng tích cực hố HĐNT trẻ tiến hành sau: - Trước lập kết hoạch tơi quan sát trẻ, tìm hiểu khả năng, nhu cầu, hứng thú trẻ khái niệm sơ đẳng tốn Trên sở tơi xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung phù hợp - Xác định nội dung cần thiết kế hoạch Các nội dung kế hoạch có mối quan hệ chặt chẽ, qua lại với nhau, đảm bảo đồng hoạt động dạy học, khả năng, nhu cầu hứng thú trẻ với mục tiêu, nội dung đề Các nội dung cần thiết kế hoạch là: thiết kế mục tiêu, nội dung, hoạt động, phương tiện đồ dùng, cách đánh giá - Kế hoạch tổ chức HĐLQVT theo hướng tích cực hố HĐNT trẻ thể sau: +Sự kiện tháng (chủ đề lớn) + Mạng nội dung: Xác định chủ đề nhánh nội dung cho trẻ làm quen chủ đề nhánh + Kế hoạch tổ chức chủ đề nhánh: + Hướng dẫn cụ thể hoạt động: Dựa kế hoạch chủ đề nhánh, xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể hoạt động Đây xác định chi tiết hoá kế hoạch chủ đề nhánh Tơi dựa vào trình độ nhận thức, nhu cầu, khả phát triển cá nhân trẻ để đưa phương pháp, biện pháp hình thức tổ chức hoạt động phù hợp Sơ đồ kế hoạch tổ chức HĐLQVT theo hướng tích cực hố HĐTN trẻ SỰ KIỆN THÁNG ↓ Chủ đề nhánh ↓ Kế hoạch thưc chủ đề nhánh ↓ Chủ đề Mục tiêu Nội dung Hoạt động Phương tiện đồ Chủ đề Mục tiêu Nội dung Hoạt động Phương tiện đồ 6/41 Chủ đề Mục tiêu Nội dung Hoạt động phương tiện đồ dùng học Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với toán dùng học liệu Đánh giá dùng học liệu Đánh giá ↓ liệu Đánh giá Hướng dẫn cụ thể hoạt động ↓ Chủ đề 1 HĐ góc tốn HĐ học có chủ định HĐ thời điểm khác Chủ đề HĐ góc tốn HĐ học có chủ định HĐ thời điểm khác Chủ đề HĐ góc tốn HĐ học có chủ định HĐ thời điểm khác Cách thiết kế nội dung kế hoạch tổ chức HĐLQVT - Thiết kế mục tiêu Thiết kế mục tiêu kế hoạch tổ chức HĐLQVT bao gồm thiết mục tiêu cụ thể mục tiêu chủ đề nhỏ, mục tiêu gần Việc thiết kế mục tiêu dựa vào mục tiêu chương trình, mục tiêu lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ, mục tiêu HĐLQVT trẻ trường mầm non - Thiết kế nội dung Thiết kế nội dung kế hoạch tổ chức HĐLQVT bao gồm thiết kế nội dung tổng thể nội dung chi tiết Thiết kế nội dung tổng thể thể qua việc đặt tên Sự kiện tháng, xác định chủ đề nhánh, sở thiết kế nội dung chi tiết Nội dung chi tiết bao gồm nội dung cần làm quen chủ đề nhánh Chú ý: Dựa vào vốn kinh nghiệm, hiểu biết, hứng thú, nhu cầu trẻ để xác định nội dung Nội dung cho trẻ làm quen phải chứa đựng mới, không khó trẻ; vấn đề phải gây hứng thú, thiết thực với sống trẻ - Thiết kế hoạt động trẻ Trên quan điểm để trẻ hoạt động nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, … Thiết kế hoạt động trẻ HĐLQVT bao gồm: + Các hoạt động tìm tòi, phát hiện: Thông qua hoạt đong trải nghiệm trẻ quan sát, thảo luận, … + Các hoạt động phát triển vấn đề: Thông qua hoạt động nhận xét, so sánh, phân loại, giải thích, phán đốn, rút kết luận, … 7/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn + Các hoạt động ứng dụng-củng cố: Thông qua hoạt động thực tiễn trò chơi, lao động, tạo hình, … tạo hội để trẻ ứng dụng kiến thức kỹ vào thực tiễn - Thiết kế phương tiện học liệu Khi thiết kế phiương tiện học liệu giáo viên cần xác định: + Các phương tiện hỗ trợ giáo viên, hỗ trợ trẻ, hỗ trợ giáo viên trẻ + Các phương tiện học liệu có sẵn, tự sưu tầm tự tạo Đặc biệt lựa chọn ưu tiên phương tiện học liệu phổ biến, thông thường, tự tạo + Các nguồn cung cấp phương tiện học liệu: Nhà trường, phụ huynh, giáo viên, trẻ kết hợp nguồn + Xác định mục đích sử dụng cách sử dụng phương tiện học liệu + Xác định yêu cầu giáo dục, thẩm mỹ: đặc điểm, hình dáng, kích cỡ, … - Đánh giá Đánh giá trẻ HĐLQVTcần dựa vào mục tiêu đề ra, dựa vào tiêu chí đánh giá biểu biện TTCNT trẻ Đánh giá trẻ cách quan sát, hỏi trẻ, qua tập tình huống, … Tơi xây dựng kế hoạch đánh giá cụ thể sau chủ đề nhánh - Hướng dẫn cụ thể hoạt động + Giáo viên nghiên cứu kỹ chương trình giáo dục mầm non cách lập kế hoạch tổ chức hoạt đông giáo dục trẻ + Giáo viên lựa chọn phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động để hướng dẫn trẻ Xác định mức độ hướng dẫn khác để phù hợp với khả trẻ d) Điều kiện vận dụng - Giáo viên nghiên cứu kỹ chương trình giáo dục mầm non cách lập kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ - Giáo viên có kỹ lập kế hoạch tổ chức HĐLQVT cho trẻ - Giáo viên phải nắm đặc điểm nhận thức, nhu cầu, khả nhận thức cá nhân trẻ lớp 3.3 Biện pháp 3: Tạo môi trường phong phú, hấp dẫn tạo điều kiện để kích thích trẻ tham gia hoạt động lĩnh hội khái niệm tốn a Mục đích, ý nghĩa Mục đích việc tạo môi trường phong phú, hấp dẫn tạo điều kiện để trẻ hoạt động cách tích cực với vật liệu, đối tượng; khơi gợi ni dưỡng hứng thú, kích thích tìm tòi trẻ, khuyến khích trẻ chủ động 8/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tốn tìm kiếm tích luỹ kiến thức, rèn luyện kỹ nhận thức thông qua hoạt đông tương tác với đối tượng, góp phần phát huy TTCNT trẻ HĐLQVT Nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học cho thấy, trẻ học tốt qua tương tác với vật thể mơi trường xung quanh Vì tạo mơi trường phong phú, hấp dẫn có ý nghĩa quan trọng phát triển nhận thức phát huy TTCNT trẻ Môi trường vật chất phong phú, hấp dẫn không nguồn cung cấp thơng tin, mà nguồn lực thúc đẩy hoạt động tìm hiểu, khảo sát, khám phá trẻ Khuyến khích tính độc lập hoạt động tích cực trẻ Sự hứng thú, sáng tạo trẻ phụ thuộc lớn vào đối tượng môi trường Các đối tượng phong phú, hấp dẫn trẻ khơi gợi, trì hứng thú, kích thích trẻ hoạt động Mơi trường vật chất chứa đựng nội dung học trẻ, tạo điều kiện cho hoạt động cô trẻ đa dạng, hấp dẫn nhiêu b Yêu cầu - Môi trường thúc đẩy hoạt động tìm tòi, khám phá trẻ, khơi gợi hành động, ý tưởng trẻ - Môi trường phải nơi trẻ hoạt động cách thoải mái, độc lập, có sức hấp dẫn, lơi trẻ - Mơi trường phải đảm bảo an tồn, vệ sinh; phải có tác dụng giáo dục, thẩm mỹ - Bố trí xếp khu vực hoạt động cho kích thích trẻ hoạt động dành thời gian cho trẻ tự học qua chơi, tự mày mò khám phá - Hợp lý xếp bàn ghế, đồ dùng đồ chơi c Cách tiến hành Tạo môi trường vật chất phong phú, hấp dẫn để kích thích trẻ tìm tòi, khám phá, ghi nhớ khái niệm sơ đẳng toán cần tiến hành sau: - Xác định đối tượng Để đối tượng môi trường vật chất kích thích hoạt động nhận thức TTCNT trẻ, giáo viên cần phân loại cách phù hợp Loại thứ nhất: Các đối tượng người tạo Bao gồm: + Đồ dùng có sẵn, đại + Đồ dùng cô trẻ tự làm tự sưu tầm Loại thứ hai: Các đối tượng tự nhiên Bao gồm toàn vật, tượng môi trường tự nhiên Chúng giáo viên sử dụng để kích hoạt động trẻ Ưu điểm chúng sinh 9/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn động, hấp dẫn, có sẵn.Tuy nhiên giáo viên phải biết lựa chọn, vận dụng, khai thác đối tượng, tượng có sẵn để phục vục cho hoạt động trẻ Ví dụ: Cây cao – cỏ thấp - Lựa chọn đối tượng Căn để giáo viên lựa chọn đối tượng nhằm tạo môi trường phong phú hấp dẫn kích thích trẻ tìm tòi, khám phá là: Với đối tượng người tạo ra: + Các đối tượng phải mang tích mở: Tức chúng phải khơi gợi cho trẻ suy nghĩ, phải kích thích trẻ thao tác; sử dụng vào nhiều mục đích khác + Các đối tượng phải đa dạng, thay đổi thường xuyên: Thời gian khám phá, hứng thú trẻ kéo dài đối tượng phong phú, đa dạng giáo viên phải có kế hoạch thay đổi, bổ sung để thu hút ý, gây hứng thú trẻ Ví dụ: Luân chuyển đồ dùng góc khác đến chúng phù hợp với nội dung cho trẻ làm quen + Các đối tượng đáp ứng khác biệt cá nhân như: Khả năng, hứng thú, nơi thao tác phong cách cá nhân khác nhau: Giáo viên phải dự tính vấn đề mà trẻ tiếo tục quan tâm sau tìm hiểu đối tượng Ví dụ:Khi trẻ hoạt động góc tốn, sau trẻ tìm hiểu, nhận biết hình vng, trẻ tìm hiểu xem hình vng to – hình vng nhỏ hay đếm xem có hình vng.Vì giáo viên cần chuẩn bị đối tượng có kích thước số lượng khác nhau, … + Các đối tượng trọng đến phát triển kĩ nhận thức: Cần phải có nhiều vật liệu khác phù hợp để thúc đẩy kĩ nhận thức tranh ảnh, sưu tập để phát triển kĩ so sánh, phân loại đồ vật, để đếm; … Với đối tượng tự nhiên: Các đối tượng phải dễ quan sát, có biến đổi rõ nét, … - Bố trí xếp đối tượng Bố trí xếp đối tượng việc làm quan trọng cần thiết việc tạo mơi trường hấp dẫn trẻ Bố trí xếp đối tượng hợp lí, khoa học, đẹp mắt góp phần tăng hiệu đối tượng Một môi trường vật chất coi hấp dẫn kịch thích trẻ hoạt động (như kích thích trẻ thao tác, hoạt động với đối tượng giác quan khác …) đối tượng bố trí, 10 10/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với toán - Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi trò chơi (2) Kĩ - Trẻ có kỹ xác định phía: phía - phía dưới; phía trước – phía sau thân - Rèn trẻ kỹ ngăng quan sát, ghi nhớ có chủ định - Phát triển ngơn ngữ mạch lạc cho trẻ - Trẻ có kỹ chơi, thực theo yêu cầu cô (3) Thái độ - Giáo dục trẻ có ý thức tham gia tích cực vào học (II) CHUẨN BỊ Địa điểm: - Trong lớp học: Trang trí lớp học giống khung cảnh bữa tiệc sinh nhật khu rừng - Đội hình: - Dạy phía trên: đứng quanh - Dạy phía dưới: Đội hình vòng tròn - Dạy phía trước – phía sau: Đội hình ngồi chữ u - Trò chơi “ Thỏ vẫy”:+ Lần 1: Đội hình đứng chữ u + Lần 2:Đội hình hàng ngang 3.Đồ dùng: a Đồ dùng cô: - Gấp hình bướm, ong, chim treo lên cao, nhà trang trí hình hình học - trang phục nàng tiên - Máy tính, giáo án powerpoint, máy chiếu, ti vi, nhạc hát “ Ta vào rừng xanh” ; “Happybrithday”, nhạc dân vũ remix b Đồ dùng trẻ: - Mỗi trẻ quà, bó hoa - Mỗi trẻ mũ thỏ (III) Tiến hành Nội dung Hoạt động cô Hoạt động trẻ ổn định - Cô tạo tình cho Nàng tiên - Trẻ lắng nghe xuất mời trẻ tới dự sinh nhật - Cơ cho trẻ hát “ Ta vào - Trẻ hát theo nhạc rừng xanh” tới bữa tiệc sinh nhật Nàng tiên Bài mới: * Dạy trẻ nhận biết phía a Dạy trẻ thân nhận biết phía -Nàng tiên: Xin chào bạn, mời - Trẻ quan sát xung quanh 19 19/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn – phía –phía trước – phía sau thân bạn vào dự sinh nhật Đến dự sinh nhật tơi hơm có nhiều bạn ong, bướm - Cô: Đâu bạn ý đâu khơng nhìn thấy? Các thấy bạn ý đâu không? - Các làm mà thấy bạn ong, bướm vậy? - Đây bạn gì? - Bạn đâu? - Các phải làm nhìn thấy bạn ong, bướm? trả lời - Con ngẩng đầu lên nhìn - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Con ngẩng đầu lên nhìn - Trẻ lắng nghe - Trẻ nói “phía trên” - Tất phía đầu con, muốn nhìn thấy phải ngẩng đầu lên gọi phía - Các phía bạn - Phía ong, bướm nói “ Phía ” - Trẻ nhìn kể đồ vật phía trẻ - Cơ gọi hỏi nhóm trẻ, cá nhân trẻ: + Bạn ong phía con? + Phía có gì? - > Cơ chốt: Đúng ạ! Tất phía đầu con, muốn nhìn thấy phải ngẩng đầu lên gọi - Bạn trang trí nhiều hình phía vng, tam giác… * Dạy trẻ nhận biết phía thân - Trẻ nhanh chân đứng - Nàng tiên: Các bạn thấy tơi trang vào hình trí bữa tiệc có đẹp không? Đố bạn biết hôn trang trí nhà có gì? - Nàng tiên: Tớ đố bạn nhanh chân tìm cho hình - Nàng tiên Các bạn lớp C3 20 20/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với tốn giỏi, bạn tìm cho hình + Con tìm hình gì? + Hình đâu? + Con làm để nhìn thấy hình ? - Tất phía chân con, muồn nhìn thấy phải cúi đầu xuống gọi phía - Cơ cho trẻ xuống chân nói “ Phía dưới” - Cơ gọi cá nhân trẻ hỏi: + Hình phía con? + Phía có gì? - Trẻ nhìn xuống trả lời - phía chân - Phải cúi xuống - Trẻ lắng nghe - Trẻ nói “ phía dưới” - Phía - Trẻ nhìn xuống phía thân kể -> Cô chốt: Các ạ!Tất phía chân con, muồn nhìn thấy phải cúi đầu xuống - Trẻ lắng nghe gọi phía * Dạy trẻ nhận biết phía trước thân - Cơ chuẩn bị nhiều quà để tặng Nàng tiên Các lấy quà vị trí để chuẩn bị tặng q Nàng tiên - Cô bật nhạc cho trẻ lấy quà - Trẻ lấy quà ngồi đội hình chữ u - Các mang đến tặng sinh - Trẻ trả lời nhật Nàng tiên ? - “Qùa đâu, quà đâu” - Trẻ cầm quà tay trước mặt nói “ quà đây, quà đây” - Các có nhìn thấy q - Có khơng? -Vì nhìn thấy q - quà trước mặt mình? - Tất mà nhìn thấy - Trẻ lắng nghe trước mặt gọi phía trước 21 21/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn - Qùa phía con? - Cơ gọi nhóm: + Thỏ Hồng ơi, q phía con? + Phía trước bạn thỏ Hồng có bạn thỏ gì? - Cơ gọi cá nhân trẻ.: + Qùa phía con? + Phía trước có gì? - > Cơ chốt: - Các ạ!Tất mà nhìn thấy trước mặt gọi phía trước * Dạy trẻ nhận biết phía sau thân - “Giấu quà, giấu quà” - Các có nhìn thấy q khơng? Vì sao? - Bây làm để nhìn thấy quà mình? -> Tất sau lưng con, khơng nhìn thấy, muồn nhìn thấy phải quay đầu lại gọi phía sau - Món quà đâu so với con? - Cơ gọi nhóm trẻ, cá nhân trẻ hỏi : + Qùa phía con? + Con nhìn xem phía sau có gì? c Luyện Tập -> Cô chốt: Các ạ! Tất sau lưng con, khơng nhìn thấy, muồn nhìn thấy phải quay đầu lại gọi phía sau * Trò chơi: Xem giỏi - Các giỏi cô khen bạn nào! Cô thưởng cho bạn bó hoa nhé! - Bây đưa 22 22/41 - Phía trước - Phía trước - trẻ kể - Phía trước - Trẻ nhìn kể - Trẻ lắng nghe - Trẻ cất quà sau lưng -Khơng ạ, q sau lưng - Con quay đầu lại -Trẻ lắng nghe - Phía sau - Phía sau - Trẻ nhìn kể - Trẻ lắng nghe Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn q phía theo u cầu + “Giấu quà, giấu quà” + phía + phía trước + phía sau + Hộp quà phía trước, hoa phía sau ( Khi trẻ giấu q hỏi lại trẻ vị trí quà so với thân) - Khi tặng quà cóc tặng nào? + Hát vang hát “ Happy birthday” mang quà lên tặng Nàng tiên - Nàng tiên: ôi vui cảm ơn tất bạn * Trò chơi: Thỏ vẫy - Cách chơi: Cơ nói “ Thỏ vẫy, thỏ vẫy”, nói “ phía nào, phía nào” nói tên phía, bạn đưa tay phía bạn vẫy - Luật chơi: + Phải đưa tay phía nói to tên phía + Nếu đưa tay sai phía nói sai, tay khơng phía phải nhảy lò cò - Tổ chức cho trẻ chơi: Cô cho trẻ chơi, ý bao quát trẻ, động viên khích lệ trẻ làm đúng, sửa sai cho trẻ thực chưa xác Kết thúc - Trẻ làm theo yêu cầu - Tặng q tay nói tặng bạn.Chúc bạn sinh nhật vui vẻ - Trẻ hát theo nhạc tặng quà cho Nàng tiên - Trẻ lắng nghe - Trẻ lắng nghe - Trẻ nghe phổ biến trò chơi - Trẻ chơi theo hướng dẫn cô - Nàng tiên: Tôi cảm ơn cô giáo - Trẻ lắng nghe bạn tới dự sinh nhật tổ chức nhiều trò chơi vui Bây mời bạn cô giáo ăn bánh kẹo để chúc mừng sinh nhật tớ - Cô bật nhạc chúc mừng sinh nhật - Trẻ hát vào liên hoan 23 23/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với toán cho trẻ liên hoan Nàng tiên Nàng tiên Đề tài: Dạy trẻ đếm đến (I) MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU (1) Kiến thức -Dạy trẻ biết đếm đến 4, biết tạo nhóm có số lượng 4, nhận biết nhóm có đối tượng - Nhận biết mối quan hệ nhiều – phạm vi - Trẻ biết tên cách chơi trò chơi (2) Kĩ - Rèn kỹ đếm phạm vi - Rèn kỹ xếp tương ứng 1-1 - Rèn trẻ kỹ đếm từ trái qua phải - Rèn trẻ kỹ so sánh nhiều - - Phát triển ngơn ngữ mạch lạc cho trẻ - Trẻ có kỹ quan sát, ghi nhớ có chủ định - Trẻ biết chơi trò chơi theo dung luật chơi (3) Thái độ - Trẻ hứng thú hoạt động học tập, tích cực tham gia trả lời câu hỏi cô, biết thực theo yêu cầu cô, giữ gìn đồ dùng học tập - Trẻ biết yêu quý, biết ơn người nơng dân (4) Nội dung tích hợp: - Âm nhạc ,Môi trường xung quanh (II) CHUẨN BỊ Địa điểm: - Trong lớp học: 2.Đồ dùng: a Đồ dùng cơ: - Mơ hình trang trại nhà bác nông dân - Các thẻ số từ 1-> - Lô tô động vật nuôi, số loại rau cho trẻ chơi trò chơi - Giáo án powerpoint, máy vi tính, máy chiếu - bảng dấp dính, que - Đồ dung tự tạo dụng cụ bác nông dân 24 24/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn b Đồ dùng trẻ: - Mỗi trẻ bảng học tốn, rổ đồ chơi có: thỏ, củ cà rốt, ,thẻ số 1-> thẻ số (III) Tiến hành Nội Hoạt động cô Hoạt động trẻ dung Hoạt - Cô trẻ đàm thoại, dẫn dắt mời trẻ - Trẻ lắng nghe động 1: tham quan vui chơi “ Nông trại vui ổn định vẻ” tổ - Cô trẻ hát ‘Lớn lên cháu - Trẻ hát cô chức(1-2 máy cày” tham quan mơ hình phút) Hoạt - Chúng tới nơng trại Các - Có ni lợn, thỏ, gà, động 2: quan sát xem nông trại vui vẻ trồng rau… Bài nuôi, trồng gì? (15- 20 -> Giáo dục trẻ biết yêu quý bác nơng phút) dân Ơn số * Trong nông trại nuôi nhiều vật lượng nên cô, bác nông dân chưa biết số lượng loài, giúp phạm vi cô đếm gắp thẻ số tương ứng cho lồi vật ni nơng trại để bác dễ quản lý nhé! - Các xem + Có gà?( Cho trẻ đếm) - Trẻ đếm + Để số lượng gà dùng - Trẻ lấy thẻ số gắn thẻ số mấy? ( Cho trẻ tìm đặt thẻ số tương ứng) + Có lợn? Dùng thẻ số mấy? + Có chó? Dùng thẻ số mấy? - Lớp giỏi làm xong việc Các cô, bác nông dân cảm ơm tặng cho bạn quà Chúng lấy quà ngồi chỗ nào! Dạy - Các lấy rổ chỗ - Trẻ lấy rổ ngồi trẻ đếm nào! chỗ đến - Cô bật nhạc cho trẻ lấy rổ chỗ - Các thấy rổ có gì? 25 25/41 - Có thỏ, củ cà rốt, Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn thẻ số - Bây giúp bác nông dân cho tất thỏ tắm nắng - Trẻ lấy thỏ xếp thành hàng ngang từ trái qua phải -Các thỏ thích ăn con? - Các lấy củ cà rốt lên tay - Thích ăn cà rốt - Trẻ lấy củ cà rốt lên tay - Trẻ xếp tương ứng thỏ - củ cà rốt - Bây cho thỏ củ cà rốt nào! Các ý xếp từ trái sang phải, xếp tương ứng thỏ củ cà rốt - Các đếm số củ cà rốt? - Đặt thẻ số mấy? - Các thấy số thỏ số cà rốt với nhau? + Số thỏ số củ cà rốt số nhiều hơn? nhiều mấy? + Cơ cho trẻ nhìn lên kiểm tra cô cách thỏ củ cà rốt – Thừa thỏ khơng có cà rốt -> số thỏ nhiều - Trẻ đếm số cà rốt - Trẻ đặt thẻ số - Không -Số thỏ nhiều Là - Trẻ nhìn lên nói + Số hơn?ít mấy? Vì biết? + Cơ cho trẻ nhìn lên kiểm tra cô cách củ cà rốt thỏ – Thừa thỏ khơng có cà rốt -> số củ cà rốt Số củ cà rốt Là có thỏ thừa khơng có cà rốt - Muốn số cà rốt số thỏ làm nào? (* Nếu trẻ trả lời: bớt thỏ cho trẻ bớt thỏ cho trẻ so sánh xem nhóm thỏ cà rốt với -> cho trẻ đếm số củ cà rốt, đếm số thỏ.) - Cơ muốn thỏ có cà rốt ăn phải làm nào? - Trẻ trả lời 26 26/41 - Phải thêm củ cà rốt cho thỏ chưa có cà rốt Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với toán + Cho trẻ thêm củ cà rốt vào thỏ chưa có cà rốt -Trẻ thêm củ cà rốt vào phía thỏ chưa có cà rốt - Đếm số cà rốt đọc thêm - Bây số thỏ số cà rốt với nhau?Vì biết? - Trẻ đếm cô - Bằng Vì khơng có thỏ thừa khơng có củ cà rốt thừa - Trẻ đếm cô - Cho trẻ đếm số củ cà rốt, đếm số thỏ ( cô 2-3 lần) - Cho trẻ đế số thỏ, số cà rốt trẻ ( cá nhân 4- trẻ) - Để biểu thị cho nhóm có số lượng dùng thẻ số -> cô cho trẻ quan sát thẻ số đọc “ số 4” cô Cho trẻ đọc theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân - Cho trẻ đếm số thỏ tìm đặt thẻ số tương ứng - Cho trẻ đếm số củ cà rốt, tìm đặt thẻ số tương ứng - Có thỏ ăn hết cà rốt rồi-> cho trẻ cất củ cà rốt + Các xem lại củ cà rốt? -> cho trẻ đếm lại số cà rốt.-> đặt thẻ số tương ứng - Hai thỏ lại ăn hết củ cà rốt -> Cho trẻ cất củ cà rốt + Còn lại củ cà rốt? - > Cho trẻ đếm số củ cà rốt .-> đặt thẻ số tương ứng - Một thỏ lại ăn hết cà rốt mình.Trước mặt củ cà rố khơng? Thế lại gì? - Đếm xem thỏ - Các thỏ đẫ tắm nắng ăn no Bây đưa thỏ lại chuồng nào.Các nhớ vừa cất vừa đếm xem có thỏ chuồng - Con cho thỏ chuồng 27 27/41 - Trẻ đếm bảng - Trẻ lắng nghe , đọc - Trẻ đếm, tìm đặt thẻ số - Trẻ cất củ cà rốt - Còn lại củ cà rốt -Trẻ đếm số củ cà rốt -Trẻ cất củ cà rốt - Còn lại củ cà rốt -Trẻ đếm số củ cà rốt - Khơng Còn lại thỏ - Trẻ đếm - Trẻ vừa cất vừa đếm - thỏ Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn * Liên hệ thực tế: cho trẻ tìm xung quan dụng cu bác nơng dân có số lượng cho trẻ đếm lại để kiểm tra Trò chơi luyện tập Hoạt * Trò chơi 1: Người chăm nuôi giỏi” - Cách chơi: Cô chia trẻ thành đội Nhiêm vụ đội chạy tiếp sức lên tìm khoanh tròn nhóm vật có số lượng - Luật chơi: + Mỗi bạn lên khoanh nhóm +Trong thời gian nhạc đội nàotìm nhiều nhóm chiến thắng - Cô cho trẻ chơi, nhận xét kết chơi - Trẻ tìm xung quanh lớp - Trẻ nghe cô phổ biến luật chơi, cách chơi - Trẻ chơi - Trẻ kiểm tra kết cô * Trò chơi 2: “ Nhanh tay rinh q” Hơm giỏi giúp cô bác nông dân nhiều việc - Trẻ nghe cô giới thiệu bác cảm ơn muốn giành cho cách chơi, luật chơi phần quà hấp dẫn Chúng chơi ngồi thành tổ để xem quà giành cho đội nhé! + Cách chơi: Trên hình có hộp q mà bác giành tặng Nhiệm vụ đội nghe xem u cầu tìm giỏ q nhanh tay gõ tín hiệu trả lời để giành q + Luật chơi: Đội có tín hiệu trước có quyền trả lời Trả lời quà nhận quà ( Yêu cầu cơ: + Tìm cho hộp q có in hình mèo + Tìm cho hộp q có in hình chó + Tìm cho hộp q có in hình chim - Cơ cho trẻ chơi trao quà cho trẻ - Hôm cô chơi nông 28 28/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động làm quen với toán động 3: Kết thúc (1- phút) trại vui vẻ có nhiều quà tặng có vui khơng? Nhưng đến tạm biệt nơng trại hát vang hát “ Cháu yêu cô bác nông dân” để tạm biệt cô bác nào! - Trẻ hát “ Cháu yêu cô bác nơng dân” ngồi 4.2 Một số trò chơi giúp trẻ LQVT * Trò chơi: Ai thơng minh - Chuẩn bị: Mỗi trẻ tranh rổ gồm hình vng, tròn, tam giác, chữ nhật - Cách chơi: Trẻ tìm ghép hình vào phận thiếu, trống tranh để tạo thành tranh hoàn chỉnh Sách vải cho trẻ chơi tìm ghép hình * Trò chơi: Bé ghép hình gì? - Chuẩn bị : Các que kem với nhiều màu sắc khác - Cách chơi: Trẻ dùng que kem để xếp thành hình vng, tròn, tam giác theo u cầu ( tiết học) theo ý thích trẻ ( hoạt động góc) Trẻ tạo hình từ que kem * Trò chơi: Be đốn xem - Chẩn bị:máy tính, máy chiếu, slide có hình ảnh vật với số lượng khác có chữ số để trẻ chọn 29 29/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn - Cách chơi: Trẻ nhìn đốn xem có vật hình, sau dùng chuột để nhấn vào chữ số tương ứng Nếu trẻ chọn có âm “ Hoan hơ bé giỏi quá” chuển sang slide để trẻ chơi tiếp Nếu trẻ chọn sai có âm “ chưa rồi, bé chọn lại đi” để trẻ làm lại cho Bé đốn xem có cua nào? D KẾT QUẢ Sau thời gian thực đưa biện pháp phát huy TTCNT trẻ vào HĐLQVT, tơi thấy trẻ tích cực nhận thức kiến thức đến với trẻ dễ dàng đọng lại trẻ sâu Kết khảo sát TTCNT trẻ tăng lên rõ rệt: Kết đầu năm học Tiêu chí đánh giá Nhu cầu nhận thức Thái độ Hứng thú nhận thức 30 30/41 Kết cuối năm học Đ CĐ Đ CĐ 30 40 60 10 25 45 61 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn Sự tự giác, tích cực 24 46 58 12 Khả huy động giác quan, thao tác tư 28 42 60 10 23 47 55 15 Khả vận dụng kiến thức, kĩ có vào việc giải nhiệm vụ nhận thức 20 50 53 17 Độc lập, tự chủ giải nhiệm vụ nhận thức 22 48 54 16 Ý chí Sự nỗ lực hoàn thành nhiệm sáng tạo vụ 18 52 51 19 19 51 53 17 nhận thức Khả biểu đạt suy nghĩ, Khả hiểu biết cách khác nhân thức Sự sáng tạo D KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kết luận Từ kết đạt thấy việc đưa biện pháp phát huy TTCNT trẻ vào HĐLQVT vơ cần thiết: - Nó giúp cho HĐLQVT sơi nổi, trẻ hứng thú tham gia tích cực vào học - Kích thích tập trung, ý trẻ vào học HĐLQVT 31 31/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với tốn - Đặc biệt đưa biện pháp vào giúp cho khả tri giác, tư trẻ tăng lên rõ rệt Qua mà ngơn ngữ trẻ phát triển mạnh khả trình bày, diễn đạt tốt - Nếu trước hoạt động làm quen với tốn khơ cứng trẻ trẻ lại thích thú, hào hứng tham gia tích cực vào hoạt động Từ kiến thức mà trẻ nắm hoạt động làm quen với tốn giúp trẻ phát hiện, áp dụng vào môn học khác sống hàng ngày trẻ Muốn trẻ hứng thú học phát triển cách tồn diện trước tiên giáo phải có tâm huyết lòng u nghề, cô phải nắm đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi, trẻ, nắm vững phương pháp chăm sóc, giáo dục đồng thời phải chịu khó học hỏi, tìm tòi, sáng tạo tiếp cận mới, tiến để tạo hứng thú, phát huy tính tích cực nhân thức trẻ Cơ phải tìm hiểu hoàn cảnh, đặc điểm, khả nhận thức, đồng thời đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trẻ để có mục tiêu, kế hoạch, phương pháp giảng dạy phù hợp với trẻ Trong lớp cần tạo cho trẻ môi trường thân thiện, gần gũi Luôn quan tâm tạo môi trường "học mà chơi, chơi mà học" thật phong phú giúp trẻ hứng thú việc tiếp thu giảng cô Đồng thời củng cố kiến thức học đặc biệt kiến thức, khái niệm sơ đẳng toán cho trẻ lúc nơi II Kiến nghị - Phát hành loại tài liệu, tập san HĐLQVT - Tổ chức chuyên đề tổ chức HĐLQVT bồi dưỡng hàng năm cho giáo viên - Mua sắm bổ sung thêm nguồn đồ dùng đồ chơi, vật liệu làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho hoạt động LQVT Trên số biện pháp thử nghiệm rút thực tiễn dạy trẻ Rất mong nhận đóng góp ý kiến BGH để tơi có thêm kiến thức, kinh nghiệm việc chăm sóc giáo dục trẻ Xác nhận thủ trưởng đơn vị Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2017 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết khơng chép nội dung người khác 32 32/41 Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức trẻ 3-4 tuổi thơng qua hoạt động làm quen với toán 33 33/41 ... tới học sinh trở nên tự tin đạt hiệu cao Bên cạnh tơi ln nhận ủng hộ, chia sẻ quan tâm, giúp đỡ bậc phụ huynh đồng nghiệp trường Đặc biệt lại trực tiếp giảng dạy chăm sóc 70 trẻ Học sinh lớp tơi... nhút nhát thiếu tự tin , giáo viên cần phải kiên nhẫn, động viên, giúp đỡ nhằm hình thành trẻ tính tự tin, độc lập thực nhiệm vụ chơi nói riêng Còn trẻ nhận thức nhanh, tự tin trình chơi, giáo... tập học sinh tham gia chơi Mục đích chi phối tất yếu tố trò chơi Khi trò chơi kết thúc, mức độ đạt mục đích chơi phản ánh kết thực mà học sinh thu kết kết giải nhiệm vụ học tập - học sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn toan chuan IN, skkn toan chuan IN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay