QUY HOẠCH CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ THANH XUÂN BẮC HÀ NỘI

46 50 2
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 23:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN QUY HOẠCH HỆ THỐNG HỆ THỐNG CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ PHƯỜNG THANH XUÂN BẮC, QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện: PGS TS Nguyễn Thị Hoàng Liên Hà Nội, 2017 Vũ Thị Mựng Đỗ Hà Thu Vũ Hoài Linh Nguyễn Thị Thu Hương Pouykham phengbounheuang MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan phường Thanh Xuân Bắc 1.1.1 Vị trí địa lý 1.1.2 Địa hình, địa mạo .7 1.1.3 Khí hậu 1.2 Tổng quan xanh đường phố quy hoạch xanh đường phố 1.2.1 Một số khái niệm .8 1.2.2 Vai trò xanh đường phố mơi trường đô thị 1.2.2.1 Cây xanh đường phố làm giảm nhiễm bẩn môi trường khơng khí 1.2.2.2 Cây xanh có tác dụng điều hòa nhiệt độ khơng khí 10 1.2.2.3 Cây xanh cản bớt tiếng ồn 11 1.2.2.4 Cây xanh đường phố với tác dụng phòng hộ cho thị 12 1.2.2.5 Cây xanh đường phố kiến trúc cảnh quan đô thị .12 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 Mục tiêu nghiên cứu .13 2.2 Đối tượng nghiên cứu .13 2.3 Nội dung nghiên cứu .13 2.4 Phương pháp nghiên cứu 15 2.4.1 Phương pháp khảo sát điều tra thực tế 15 2.4.2 Phương pháp kế thừa .15 2.4.3 Phương pháp Delphi - hỏi ý kiến chuyên gia 15 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .17 3.1 Hiện trạng xanh đường phố phường Thanh Xuân Bắc 17 3.1.1 Hiện trạng xanh đường phố toàn phường 17 3.1.2 Hiện trạng xanh số tuyến đường nghiên cứu 18 3.3 Xác định tiêu chuẩn cảnh quan bảo vệ môi trường .24 3.4 Đánh giá tác động cảnh quan bảo vệ môi trường xanh đường phố phường Thanh Xuân Bắc .26 3.5 Đề xuất quy hoạch mạng lưới xanh đường phố 30 3.5.1 Nguyên tắc trồng đường phố 30 3.4.2 Một số tiêu chuẩn chọn trồng vỉa hè 32 3.4.3 Quy hoạch xanh tuyến đường phường Thanh Xuân Bắc 33 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ…………………… .41 4.1 Kết luận……………………………………………………………… 41 4.2 Tồn tại…………………………………………………………………42 4.3 Kiến nghị…………………………………………………………… 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Quy định kích thước dải xanh đường phố Bảng 2: Bảng thống kê loại phường Thanh Xuân Bắc Bảng 3: Các loài đường Nguyễn Trãi Bảng 4: Các loài đường Khuất Duy Tiến Bảng 5: Các loài đường Nguyễn Quý Đức Bảng 6: Đánh giá tác động cảnh quan bảo vệ mơi tường số lồi xanh đường phố phường Thanh Xuân Bắc Bảng 7: Xếp hạng mức độ ưu tiên 15 loài Bảng 8: Phân loại đường theo chiều rộng DANH MỤC HÌNH Hình 1: Bản đồ phường Thanh Xn Bắc Hình 2: Đường Nguyễn Trãi ( nút giao Khuất Duy Tiến ) Hình 3: Đường Khuất Duy Tiến ( Đoạn qua cục Điều tiết Điện lực) Hình 4: Đoạn đầu đường Nguyễn Quý Đức HÌnh 5: Đoạn cuối đường Nguyễn Quý Đức Hình 6: Đường Nguyễn Trãi trước quy hoạch Hình 7: Đường Nguyễn Trãi sau quy hoạch Hình 8: Đường Khuất Duy Tiến trước quy hoạch ( Đoạn qua cục Điều tiết Điện lực) Hình 9: Đường Khuất Duy Tiến sau quy hoạch ( Đoạn qua cục Điều tiết Điện lực) Hình 10: Đường Nguyễn Quý Đức trước quy hoạch Hình 11: Đường Nguyễn Quý Đức sau quy hoạch CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan phường Thanh Xuân Bắc 1.1.1 Vị trí địa lý Thanh Xuân Bắc phường trực thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, với dân số 11.321 người, diện tích 23.114 + + + Địa giới: Phía nam giáp phường Thanh Xuân Nam Phía bắc giáp quận Nam Từ Liêm Phía tây giáp phường Trung Văn Phía đơng giáp phường Hạ Đình 1.1.2 Địa hình, địa mạo Địa hình phường Thanh Xuân Bắc nằm dạng địa hình tương đối phẳng quận Thanh Xuân, độ cao trung bình từ - m so với mực nước biển Điều kiện địa hình phường Thanh Xuân Bắc tương đối thuận tiện cho việc xây dựng sở hạ tầng, phát triển kinh tế thị Trên địa bàn phường có tuyến đường giao thơng qua: đường Nguyễn Trãi, đường vành đai 3.Vị trí rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, phát triển kinh doanh - thương mại - dịch vụ 1.1.3 Khí hậu Khí hậu phường Thanh Xn Bắc có chung chế độ khí hậu Thành phố Hà Nội thuộc vùng đồng Bắc Bộ, với đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng, ẩm, mưa nhiều, nhiệt độ khơng khí trung bình hàng năm 23,6℃, độ ẩm 79%, lượng mưa 1.600 mm, năm có hai mùa rõ rệt - Mùa hạ, thời tiết nóng, từ tháng đến tháng 10, khí hậu ẩm ướt, mưa nhiều, nhiệt độ trung bình khoảng 23,9℃ - Mùa đơng, thời tiết lạnh, từ tháng 11 đến tháng năm sau, có gió mùa Đơng Bắc lạnh mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 13,8℃ vào tháng Quận Thanh Xuân thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, thuộc khu vực quanh nǎm tiếp nhận lượng xạ Mặt Trời dồi có nhiệt độ cao, độ ẩm lượng mưa lớn Lượng mưa phân bố đồng đều, trung bình khoảng 1.600 - 1.800 mm/năm Khí hậu quận Thanh Xuân ghi nhận biến đổi bất thường Vào tháng năm 1926, nhiệt độ quận ghi lại mức kỷ lục 42,8°C Tháng năm 1955, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 2,7°C 1.2 Tổng quan xanh đường phố quy hoạch xanh đường phố 1.2.1 Một số khái niệm Theo TCVN 9275:2012 Bộ Xây dựng Quy chuẩn xanh sử dụng công cộng đô thị: Cây xanh đường phố thường bao gồm bulơva, dải xanh ven đường (vỉa hè), dải xanh trang trí, dải xanh ngăn cách đường, hướng giao thông… Quy hoạch trồng xanh sử dụng công cộng không làm ảnh hưởng tới an tồn giao thơng, làm hư hại cơng trình kiến trúc, hạ tầng, kỹ thuật đô thị, không gây nguy hiểm tới người sử dụng môi trường sống cộng đồng Cây xanh đường phố phải thiết kế hợp lý để có tác dụng trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh mơi trường, chống nóng, khơng gây độc hại, nguy hiểm cho khách hành, an tồn cho giao thơng khơng ảnh hưởng tới cơng trình hạ tầng thị (đường dây, đường ống, kết cấu vỉa hè mặt đường) Cây xanh đường phố phải có mối liên kết “điểm”, “diện” xanh để trở thành hệ thống xanh cơng cộng Kích thước dải xanh đường phố theo quy định: Bảng 1: Quy định kích thước dải xanh đường phố Cách bố trí Chiều rộng tối thiểu m Cây trồng hàng 2-4 Cây trồng hai hàng 5-6 Dải bụi bãi cỏ Vườn trước nhà tầng + kết hợp bụi Vườn trước nhà nhiều tầng + kết hợp bụi, mảng hoa, mảng cỏ Cây xanh đường phố phải phân cấp tầng bậc tính chất loại đường mà bố trí trồng: (1) hàng vỉa hè, (2) hàng dải phân cách, (3) hàng rào bụi, (4) kiểu vườn hoa Kích thước chỗ trồng quy định sau: Cây hàng hè, lỗ để trống lát hình vng: tối thiểu 1,2 m x 1,2 m; hình tròn đường kính tối thiểu 1,2 m Một số quy cách khác xanh trồng vỉa hè: - Cây có thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị giòn gẫy bất thường, tán gọn, thân khơng có gai, có độ phân cành cao Lá có rộng để tăng cường q trình quang hợp, tăng hiệu làm môi trường Hoa (hoặc khơng có quả) khơng hấp dẫn ruồi nhặng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường Tuổi thọ phải dài (50 năm trở lên), có tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu đựng khắc nghiệt thời tiết, bị sâu bệnh, mối mọt phá hoại Cây phải có hoa đẹp, có biểu đặc trưng cho mùa 1.2.2 Vai trò xanh đường phố môi trường đô thị 1.2.2.1 Cây xanh đường phố làm giảm nhiễm bẩn môi trường không khí Khơng khí giữ vai trò quan trọng tồn hình thức sống hành tinh Khí bao quanh đất chia thành nhiều lớp, 95% khối lượng khơng khí nằm lớp đối lưu từ độ cao – 10 km bề mặt trái đất Trong lớp đối lưu tới 99% thể tích khơng khí chứa loại khí N2 (78%), O2 (21%) 1% lại khí khác Ar (0,93%), CO2 (0,03%), nước… Các thành phần không đổi Tuy nhiên trình phát triển hoạt động xã hội loài người, phân giải tự nhiên sinh vật nhất thị, q trình nhiễm khơng khí khơng ngừng tăng lên Đặc biệt nặng nề khu vực tình trạng cơng nghiệp lạc hậu, phương tiện kiểm sốt giám sát nhiễm khơng khí thiếu thốn Sự nhiễm khơng khí diễn khói thải, khí thải từ nhà máy, giao thơng, khí thải người mật độ cao Biểu nặng nề nhất khí SOx, NOx, COx khí gây hiệu ứng nhà kính, khí gây thủng tầng Ozon: CO2, NO, CFC… Ơ nhiễm khơng khí gây ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe người, vật , cối vật chất khác Đối với người, vật gây nên bệnh ung thư da, mù dác mạc, hen suyễn… hay làm chết cây, biến đổi sắc tố khác thường cho cối… Để khống chế ô nhiễm không khí thị người ta tiến hành nhiều giải pháp, vấn đề tăng cường trồng xanh đường phố khu vực đô thị giải pháp hữu hiệu Cây xanh với trình quang hợp hấp thu lượng lớn khí CO2, giúp giảm thiểu đáng kể lượng thán khí, đồng thời khơng ngừng làm gia tăng lượng khí O2 cho khí Tuy nhiên tác dụng có hiệu rõ ràng trồng mảng lớn Theo tài liệu cho biết xanh có khả hấp thu kg CO2/h = lượng CO2 200 người thải ra/h Bên cạnh xanh có khả hạn chế chất độc khác hấp thụ hay ngăn cản hệ lá, bề mặt đất trồng chất SO2, chì, monoxít carbon, oxít azot…, hạt bụi mù khói cơng nghiệp Nó ngăn cản di chuyển xa gây mưa acid vùng ven vùng xa 1.2.2.2 Cây xanh có tác dụng điều hòa nhiệt độ khơng khí Hà Nội nằm khu vực nhiệt đới, mùa hè thường rất nóng, nhiệt độ khơng khí có tới 34 – 35 độ C hay cao (nhất vùng có gió Lào phải chịu nhiệt độ cao, khô khan) Trong khu vực thị nhiệt độ thường tăng cao hoạt động khu vực công nghiệp, tiểu thủ cơng nghiệp Do bê tơng hóa q cao, mật độ dân cư cao, đô thị xây dựng vật liệu gạch, bê tông, nhựa đường, xem ốc đảo nhiệt (Moll, 1991) nhất thiếu xanh 10 Cây Sanh Bằng lăng Cây Đa Búp đỏ Cây Bàng Vàng tâm Cây Cọ Trứng Cá Lộc Vừng 12 Cau Vua 12 Lim Xẹt 12 Phượng Vỹ 12 Cây Trứng Gà 15 Các loài trồng đường phố phường Thanh Xuân Bắc đánh giá xếp hạng sau: Sấu loài tối ưu nhất, xếp thứ là: Hoa Sữa, Muồng Hoa Vàng, Cọ (tuy nhiên Hoa Sữa phải trồng với khoảng cách thích hợp, tránh trồng dày gây mùi khó chịu; Cọ có hình dáng thấp nên thích hợp trồng giải phân cách trồng xen kẽ lồi khác cao hơn); sau Bằng Lăng, Đa Búp Đỏ, Sanh, Vị trí cuối Trứng Gà 3.5 Đề xuất quy hoạch mạng lưới xanh đường phố 3.5.1 Nguyên tắc trồng đường phố a) Việc lựa chọn hình thức bố trí xanh, loại xanh trồng đường phố phải phù hợp với loại đường phố, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, đảm bảo an toàn cho người phương tiện tham giao thông, đáp ứng yêu cầu mỹ quan vệ sinh môi trường đô thị; hạn chế làm ảnh hưởng cơng trình sở hạ tầng mặt đất, mặt đất không 32 b) Cây xanh bóng mát trồng đường phố phải tuân thủ quy hoạch chủng loại tuyến đường cấp có thẩm quyền phê duyệt Trồng đường phố hay vỉa hè, khâu quan trọng Ở thường số lượng chiếm tỉ lệ cao so với tồn trồng thị mà phân bố khắp nơi mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân Ở nước ta vào mùa hè nhiệt độ khơng khí thường rất cao, trung bình 25-27 0C, có tới 35–370C Nhiệt độ mặt đường thường cao bê tơng hóa mặt đường cơng trình xung quanh tạo nên kiểu khí hậu nóng làm cho người đường rất khó chịu, mệt nhọc mặt đường mau hỏng Cây trồng vỉa hè che bóng cho người đường, bảo vệ mặt đường, thành phố, thị trấn, thị xã, lập quy hoạch xây dựng chung nên ý dải vỉa hè rộng 2-3 m xếp, bố trí để trồng 1, hay nhiều hàng hai bên đường phố Trồng vỉa hè cần lưu ý tới cơng trình cơng cộng ăn lan hệ rễ làm nứt rạn chân móng cơng trình, gãy đổ gây tai nạn, tán gây trở ngại cho đường dây điện… Ngược lại phát triển mở rộng hệ thống đường xá, cáp ngầm, cống thoát nước… mang đến bất lợi cho hệ thống trồng Hay mực nước ngầm vấn đề gây ảnh hưởng nhiều tới sinh trưởng trồng Ở nơi có mực nước ngầm cao, rễ khó ăn sâu đất nên dễ bị đổ Nhiều nơi sinh trưởng xấu xây dựng công trình, người ta vùi mất lớp đất tốt mặt, đổ lên tầng đất sét xấu Vì thiết kế trồng vỉa hè phải xem xét kĩ nhiều mặt để giúp sinh trưởng đảm bảo, hạn chế cố bất lợi Thông thường, đường trục đô thị, đại lộ có vỉa hè rộng 3m, mặt đường 18m đường đơi hai chiều bố trí hàng bụi thấp giữa, vỉa hè trồng hàng Cách bố trí tăng khả che chắn hàng cây, vừa trồng nhiều cây, vừa đẹp mắt Đối với đường đôi hai chiều, vỉa hè hẹp 3m nên bố trí hàng mặt đường, vỉa hè trồng bụi thấp 33 Đối với đường rộng 12 m, bố trí hàng vỉa hè, vỉa hè rộng 3m Còn vỉa hè rộng trồng hai hay nhiều hàng Đối với đường hẹp, bố trí để hai bên đường khép thành vòm cành che nắng cho người đường tạo nên cảnh quan đẹp mắt Ở đoạn đường cong, nơi nhiều đường giáp hai bên đầu cầu, nên dành khoảng trống, không trồng mối đường giáp lái xe người đường nhìn đường dễ dàng khoảng cách an tồn rộng hẹp tùy tình hình nơi Nếu đường tốt, mặt đường rộng, xe chạy nhanh cần để khoảng cách rộng 100 – 150m Nếu đường xấu hẹp, tốc độ xe chạy chậm khoảng cách độ 30 – 50m Trên khoảng cách an tồn trồng hàng rào xén, bụi thấp có chiều cao 0,5 – 0,6m Trong việc trồng đường phố lưu ý phải trồng thẳng hàng song song theo lề đường, khơng có chệch khỏi hàng để đề phòng tai nạn giao thơng Khoảng cách tùy theo loài cây, mặt đường…thường từ – 6m 3.4.2 Một số tiêu chuẩn chọn trồng vỉa hè ● Cây có thân thẳng tự nhiên, gỗ tốt, khơng giòn, dễ gãy bất thường gây tai nạn Cây có tán, cành gọn: sấu, đen, lát hoa… ● Rễ phần lớn rễ ăn sâu đất, giữ vững chắc, khó bị chúc đổ: muồng vàng nhạt, muồng vàng thẫm, nhội… Khơng có rễ ăn gần mặt đất để tránh làm hư hại vỉa hè, mặt đường cơng trình xây dựng xung quanh gốc ● Lá có rộng tếch, trẩu, vàng anh… ● Hoa, không hấp dẫn ruồi nhặng làm ảnh hưởng đến vệ sinh đa, đề, trứng cá… ● Đời sống tương đối dài để đỡ tốn phải trồng lại Có sức lớn tương đối nhanh, khơng chậm để sớm phát huy tác dụng 34 ● Cây có sức chống chịu tốt với điều kiện tự nhiên, sâu hại phá hoại ● Cây có hoa thơm, đẹp hay có khả phóng chất phitonxít chống vi khuẩn khơng khí, có giá trị kinh tế Các tiêu chuẩn cần lựa chọn linh hoạt khó chọn lồi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Lưu ý tiêu chuẩn thân, rễ, Nên ý tạo nét riêng cho đường loài đặc trưng đường hay đoạn dài nên trồng loài để vừa dễ chăm sóc, vừa đẹp cần trồng thẳng hàng 3.4.3 Quy hoạch xanh tuyến đường phường Thanh Xuân Bắc Theo quy định, tất tuyến đường cấp phân khu vực trở lên phải trồng xanh đường phố Do đó, dựa bảng phân loại đường theo chiều rộng ( bảng ) , nhóm quy hoạch cho trục đường đường Nguyễn Trãi, đường Khuất Duy Tiến đường Nguyễn Quý Đức Đường Lương Thế Vinh kéo dài thuộc địa phận phường Thanh Xuân Bắc phố Vũ Hữu không nằm danh mục quy hoạch Bảng 8: Phân loại đường theo chiều rộng Cấp đường Loại đường Chiều rộng đường min-max (m) Đường cao tốc đô thị 27-110 27-90 Cấp đô thị Cấp khu vực Đường trục thị 30-80 Đường trục thị 30-70 Đường liên khu vực 30-50 Đường khu vực 22-35 Đường khu vực 16-25 35 Cấp nội Đường phân khu vực 13-20 Đường nhóm nhà ở, vào nhà 7-15 Đường xe đạp >=3 đường >=1,5 Nguồn: QCVN 07/2010-BXD Căn vào nguyên tắc trồng đường phố, số tiêu chuẩn trồng vỉa hè, vào điều kiện thời tiết, khí hậu phường Thanh Xuân Bắc, trạng hệ thống xanh đường phố, tuyến đường thực điều tra quy hoạch lại sau: Quy ước mật độ xanh tối thiểu 15cây/100m chiều dài tuyến đường 1) Đường Nguyễn Trãi Đối với Đường Nguyễn Trãi, tuyến đường trung tâm quận Thanh Xuân nói chung phường Thanh Xuân Bắc nói riêng, cần thiết phải đưa tính thẩm mỹ lên hết để kết hợp với khả chống bụi tiếng ồn hoạt động phương tiện giao thông vận tải Hiện tuyến đường thiết kế chưa mang tính đối xứng bên, cần quy hoạch lại cho đồng nhất Phía vỉa hè đối diện khơng thuộc phường Thanh Xuân Bắc cần thoả thuận với phường Thanh Xuân Nam phường Trung Văn (Nam Từ Liêm), để thực quy hoạch đồng cho hai bên tuyến đường Đoạn đường Nguyễn Trãi thuộc phạm vi quy hoạch dài 580m, khoảng cách trung bình không đồng Căn vào trạng cũ, trồng thêm vào khoảng trống xếp lộn xộn xếp lại cho đồng đảm bảo mỹ quan thị Nhóm quy hoạch dựa có sẵn 36 ban đầu theo khảo sát tuyến đường Nguyễn Trãi chủ yếu gồm 04 loài cây: Hoa Sữa, Bàng, Vàng Tâm, Cây Sấu bổ sung thêm Muồng hoa vàng để đảm bảo khoảng cách tạo cảnh quan đẹp Trước hết cần thay bị sâu bệnh, sinh trưởng ( màu đỏ ) - Thay bàng vàng tâm bị sâu bệnh nặng Sau đó, chuyển 03 nơi khác - Thay 01 Trứng Gà 01 khác cho đồng - Thay 01 Trứng Cá 01 khác cho đồng - Chuyển 01 Phượng Nguyễn Trãi sang Nguyễn Quý Đức cho đồng - Chuyển 02 bàng Nguyễn Quý Đức trồng bổ sung Nguyễn Trãi Các mua thêm bao gồm: Mua thêm 04 bàng Mua thêm 15 Muồng hoa vàng Khoảng cách trồng trung bình từ – 9m, phụ thuộc vào vị trí cũ số lân cận 37 Hình : Đường Nguyễn Trãi trước quy hoạch Hình 7: Đường Nguyễn Trãi sau quy hoạch 38 CHÚ GIẢI 39 2) Đường Khuất Duy Tiến Riêng với tuyến đường Khuất Duy Tiến, tuyến đường thiết kế mang tính đối xứng bên, quy hoạch xanh tương đối hoàn chỉnh, Do quy hoạch lại không nên làm phá vỡ quy hoạch cũ, cần bổ sung số vào vị trí cây, thưa thớt khơng có xanh đường phố, cụ thể đoạn đường chạy qua Cục Điều tra Điện lực Tuyến đường có nhiều xe vận tải lớn qua lại (phía đường vành đai 3), loài lựa chọn phải giảm bụi cản tiếng ồn tốt, qua bảng đánh giá tác động cảnh quan bảo vệ mơi trường ta lựa chọn lồi Sấu Số lượng cần trồng: xét mật độ trồng 12cây/100m, mật độ nên trồng 15cây/100m Cả đoạn đường cần thay 09 Sấu có chất lượng xấu 09 Sấu thay 01 Trứng cá 01 Sấu Riêng đoạn chạy qua Cục điện lực nên quy hoạch sau: bổ sung 15 cây, vị trí trồng tùy vào khoảng đất thiếu 40 Hình 8: Đường Khuất Duy Tiến trước quy hoạch ( Đoạn qua cục Điều tiết Điện lực) Hình 9: Đường Khuất Duy Tiến trước quy hoạch ( Đoạn qua cục Điều tiết Điện lực) 41 3) Đường Nguyễn Quý Đức Đường Nguyễn Quý Đức chạy bao quanh khu dân cư, có Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, khu vực có nhiều người tham gia giao thơng, tiếng ồn khói bụi ln ln nhân tố có tác động xấu nhiều nhất tới người sống gần tuyến đường Ngồi ra, tuyến đường có lề đường hẹp, thêm vào đó, hộ dân lại làm nhà, mở cửa hàng lấn hết mặt đường khiến cho chiều rộng vỉa hè bị thu lại rất hẹp, có chỗ 0,5-1m, có chỗ hồn tồn khơng có vỉa hè, xanh bị đốn hạ nhiều Chủng loại đa dạng, Tổng đoạn đường dài 650m xết đoạn quy hoạch đoạn từ số NQĐ đến số 117b NQĐ dài 350m, đoạn có đến 11 lồi trồng; mật độ khơng đồng nhất Trước hết, cần thay lồi có chất lượng xấu, không phù hợp với tuyến đường đặc điểm khu dân cư xung quanh: - Thay 02 Hoa sữa có chất lượng xấu 02 Hoa sữa mới, phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu hai 50m - Thay 02 Sấu có thân ghồ ghề 02 Bằng lăng - Thay 08 Bàng 08 Bằng lăng mới, tận dụng 02 Bàng thay vận chuyển sang đường Nguyễn Trãi để trồng, bàng lại chuyển vị trí tuyến đường cho đồng - Bổ sung tùy vào khoảng đất thiếu đoạn giữa, để tránh ảnh hưởng tới mặt tiền mà người dân sử dụng để kinh doanh, ưu tiên trồng có giá trị thẩm mỹ cao, gây nguy hại tới cơng trình kiến trúc : Lộc vừng, hoa sữa, lăng… 42 Hình 10 : Đường Nguyễn Quý Đức trước quy hoạch Nguyễn Trãi Hình 11 : Đường Nguyễn Quý Đức sau quy hoạch Nguyễn Trãi CHƯƠNG IV KẾT LUẬN, TỒN TẠI, KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận  Về trạng xanh đường phố phường Thanh Xuân Bắc: tổng số xanh đường phố địa bàn phường 302 cây, đa dạng thành phần lồi, độ tuổi, kích thước mật độ Phường Thanh Xuân Bắc có tuyến đường chính, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến Nguyễn Quý Đức Các tuyến đường quy hoạch chưa đồng khoảng cách loài cây, nhiều xanh dân cư trồng tự phát Bên cạnh đó, xanh chưa quan tâm chăm sóc, quản lý thường xuyên nên xảy tình trạng sâu, chết héo  Đặc điểm số loài xanh đường phố trồng phường Thanh Xuân Bắc: loài mang nhiều đặc điểm khác hình thái lá, hoa, Tuy nhiên, chúng có nhiều đặc điểm gống như: thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới, ưa sáng, ẩm, khả chống chịu với gió bão tốt  Đánh giá tác động cảnh quan bảo vệ môi trường xanh đương phố phương pháp cho điểm phương pháp đơn giản, dựa vào việc đánh giá tiêu chuẩn cho điểm theo thang điểm đặt Theo đó, sấu, hoa sữa muồng hoa vàng ba lồi thích hợp nhất phường Thanh Xuân Bắc  Đề xuất quy hoạch đường phố: Sau điều tra trạng xanh, đặc điểm tuyến đường, dựa theo bảng đánh giá xếp loại số loài xanh đường phố, tuyến đường quy hoạch để đảm bảo nhu cầu xanh, bóng mát, chống bụi, giảm tiếng ồn, tạo cảnh quan Loài lựa chọn trồng cần phải phù hợp với tuyến đường quy hoạch 4.2 Tồn Do điều kiện thời gian kinh nghiệm nên báo cáo tồn số hạn chế sau: - Công tác điều tra chưa sâu vào đánh giá độ tuổi, khả sinh trưởng, sinh sản mà đánh giá số lượng, hình thái quan, cảnh quan - Các vẽ quy hoạch chưa thật hồn chỉnh mà mang tính đại diện cho tuyến đường quy hoạch - Do khơng có điều kiện đo tiêu ô nhiễm nên việc đánh giá lựa chọn quy hoạch chưa đạt mục đích tốt nhất 4.3 Kiến nghị  Sử dụng máy móc, thiết bị đo nồng độ khí thải, bụi, tiếng ồn tuyến đường nghiên cứu để xác định ưu tiên tiêu môi trường bỏ qua tiêu khâu quy hoạch  Đánh giá sâu mặt chất lượng trồng đường phố  Khi quy hoạch, vẽ quy hoạch cần vẽ chi tiết, cụ thể  Sau quy hoạch, công ty Cây xanh Môi trường Hà Nội cần triển khai chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên để đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt không ảnh hưởng đến hoạt động đô thị TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảo Châu, Kỹ xảo thiết kế cảnh quan đô thị , NXB Khoa học Kỹ thuật, Bộ Xây dựng, TCVN 9275:2012/ BXD Quy chuẩn xanh sử dụng 2000 công cộng đô thị Kim Quảng Quân, Thiết kế đô thị , NXB Xây dựng, 2000 Tô Văn Hùng, Phan Hữu Bách, Giáo trình quy hoạch thị , NXB Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2003 Trần Tất Ngạn, Kiến trúc cảnh quan, NXB Đại học Xây Dựng, 1999 Trương Mai Hồng, Bài giảng sinh lý thực vật, NXB Đại học Lâm nghiệp ... phường Thanh Xuân Bắc 1.1.1 Vị trí địa lý Thanh Xuân Bắc phường trực thuộc quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, với dân số 11.321 người, diện tích 23.114 + + + Địa giới: Phía nam giáp phường Thanh Xuân. .. phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội Đề xuất quy hoạch hệ thống xanh tuyến đường nghiên cứu phường Thanh Xuân Bắc 2.2 Đối tượng nghiên cứu Các loài xanh trồng tuyến đường phường Thanh Xuân. .. phường Thanh Xuân Bắc 3.1.1 Hiện trạng xanh đường phố toàn phường Theo số liệu khảo sát, tuyến đường phường Thanh Xuân Bắc có ….cây xanh Điều dễ nhận thấy hệ thống xanh đô thị phường Thanh Xuân Bắc
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY HOẠCH CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ THANH XUÂN BẮC HÀ NỘI, QUY HOẠCH CÂY XANH ĐƯỜNG PHỐ THANH XUÂN BẮC HÀ NỘI, TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 4 Phương pháp nghiên cứu, CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay