tổng hợp câu hỏi thi samsung

55 44 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 23:07

Bài tập bổ sung Logic hình Câu Câu Câu Câu Câu Câu Bài tập chia hình Bài tập tìm hình chiếu Câu Bài tập đục lỗ, cắt giấy Bài tập tìm quy luật số 10 Câu 13, Câu 14 41 Câu 16, Câu 17, Câu 18 42 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Tìm vẽ với vật thể cho 43 Câu 22 Tìm hình chiếu hình chiếu đứng tương ứng với vật Câu 23 44 Câu 25 – Câu 28 Có trải hình vẽ A B C F E D Các đánh số từ – tô màu xanh, đỏ, vàng Dữ kiện: - Màu xanh tô A, B, C Các đánh số tô hai màu xanh đỏ Con E đánh số Các cạnh D tô màu vàng (cạnh tính theo dọc, ngang, chéo) - Màu đỏ tô ô B, C, E - Các ô đánh số cạnh ô đánh số hàng 25 Con chắn tô màu vàng là: a A, F, C b.B, E, C c C, E, D d.B, E, F 26 đánh số chắn A B C F 45 27 Con chắn tô ba màu xanh, đỏ, vàng: a A b E c B d F 28 Con C đánh số gì: a b.2 c d Đáp án khác TEST (15’) Câu Sân vận động có 10.000 chỗ Trừ 100 chỗ khơng bán vé, 20% số vé bán với giá nửa giá bình thường, lại bán giá 2$ Hỏi số tiền thu từ việc bán vé a 17820 b 17900 c 18900 d 16800 Câu anh chợ bán trứng Sáng bán 2/3 số trứng, trưa bán 2/3 số trứng lại từ sáng, chiều bán 2/3 số lại từ trưa, cuối 10 trứng Hỏi số trứng mang bán a 120 b 270 c 230 d 240 Câu Có ngựa, chạy 2p/vòng chạy 3p/vòng, chạy 4p/vòng hỏi sau phút găp (Khơng tính lúc xuất phát)? a 2,5p b 2p c 1p d 12p Câu Tổng quỹ lương trả nhân viên 6000 $ Lương nhân viên cấp cao gấp đôi lương nhân viên bình thường Có nhân viên cấp cao nhân viên bình thường Hỏi lương nhân viên bình thường bao nhiêu? a 1200 b 2400 c 1000 d 2000 46 Câu Có khung thép hình chữ nhật rộng cm, dài 10 cm, cao m Hỏi bán kí nh tối đa ống tròn đặt khung thép a 3cm b 5cm c 8cm d 6cm Câu Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h Nếu người với vận tốc 15km/h đến B sớm Tính khoảng cách AB a 80 b 70 c 60 d 65 So sánh: a A>B b A
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp câu hỏi thi samsung, tổng hợp câu hỏi thi samsung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay