BT toán lớp 7chương 3 Thống kê toán đại 7

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 23:00

bài tập toán cơ bản trong chương thống kê toán 7 tập 2sưu tầm từ sách..................................................................................................................................................................................................................................................................... ~~ Đại số ~~ ~~Thu thập số liệu thống kê, tần số ~~ Bài 1: Lập bảng số liệu thông ban đầu số học sinh nữ khối trường em Bài 2: Điều tra số 30 gia đình khu vực dân cư, Người ta có bảng số liệu thống ban đầu sau: 2 2 2 2 5 5 2 a, Dấu hiệu gì? Số giá trị dấu hiệu b, Số đơn vị điều tra c, Số giá trị khác dấu hiệu d, Các giá trị khác dấu hiệu tần số chúng Bài 3: Điều tra tiêu thụ điện (tính theo kwh) 20 gia đình tổ dân phố, ta có kết quả; 165 85 65 65 70 50 45 100 45 100 100 100 100 90 53 70 140 41 50 150 a, Dấu hiệu cần tìm hiểu b, Số đơn vị điều tra c, Các giá trị khác dấu hiệu tần số chúng Bài 4: Số lỗi tả tập làm văn 50 học sinh cho đây: 1 2 1 2 4 1 2 3 1 a, Dấu hiệu cần tìm hiểu b, Các giá trị khác dấu hiệu tần số chúng c, Nhận xét ~~Bảng “tần số” giá trị dấu hiệu ~~ Bài 1: Thu thập số liệu thống màu sắc yêu thích bạn lớp Lập bảng tần số Bài 2: Số lần nhảy dây phút số học sinh ghi lại sau: 52 81 60 58 75 67 52 60 84 72 58 72 81 84 67 58 72 75 72 58 67 84 81 67 75 81 75 81 58 81 84 67 72 84 81 72 67 72 67 72 Lập bảng tần số rút nhận xét Bài 3:Một đơn vị cơng tác có 20 thành viên Tuổi nghề nhân viên ( tính năm) sau: 20 15 7 20 18 15 24 10 12 Lập bảng tần số dạng ngang dạng dọc Rút nhận xét Bài 4:Cho bảng tần số: Giá 125 130 132 140 141 trị(x) Tần 10 N=30 số(n) Từ bảng này, viết lại bảng số liệu thống ban đầu ~~ Biểu đồ~~ Bài 1:Điểm kiểm tra 10 học sinh sau: 4,5,6,6,7,7,7,8,9,10 Hãy lập bảng tần số biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng Bài 2:Năm 1996, dân số năm nước có 150 triệu dân sau: *Trung Quốc: 1232 triệu *Mỹ: 269 triệu *Braxin: 161 triệu *Ấn Độ:945 triệu *Inđônêxia:200 triệu Hãy vẽ biểu đồ hình chữ nhật Bài Học sinh lóp 7A trường THCS Quang Trung phân loại trình độ học tập sau: 5% loại giỏi; 25% loại khá;30% loại trung bình; 35% loại Hãy vẽ biểu đồ hình quạt biểu diễn phân loại Bài 4: lập biểu đồ hình cột qua bảng tần số sau: Giá 10 trị(x) Tần 10 15 số(n) `~~Số trung bình cộng~~ Bài 1: Thời gian giải tốn 50 em học sinh ghi lại bảng sau( tính theo phút): 10 12 9 11 10 9 8 6 8 11 10 10 10 8 9 12 a) Lập bảng tần số nêu rõ dấu hiệu số giá trị dấu hiệu b) Tínhsố trung bình cộng dấu hiệu Bài 2: Chứng minh rằng; Nếu nhân giá trị dấu hiệu vớimột số số trung bình cộng dấu hiệu nhân lên với số Bài 3:Chứng minh rằng: Nếu cộng hay trừ giá trị dấu hiệu cộng trừ với số Bài 4:Tính số trung bình cộng năm gói hàng có hai gói khối lượng 2,3 kg, gói khối lượng 2,4kgvà hai gói khối lượng 2,5 kg Bài 5:Khối lượng 60 gói chè ghi lại bảng sau: 49 50 49 50 47 50 49 51 51 50 48 49 49 50 50 49 50 51 52 52 51 48 49 50 50 50 51 50 49 49 51 50 50 49 50 51 51 51 50 50 50 48 49 49 51 50 50 51 49 52 52 52 49 50 50 49 49 51 51 52 a) Lập bảng tần số, nêu rõ dấu hiệu số giá trị dấu hiệu b) Tính số trung bình cộng dấu hiệu c) Tìm mốt dấu hiệu ... 67 84 81 67 75 81 75 81 58 81 84 67 72 84 81 72 67 72 67 72 Lập bảng tần số rút nhận xét Bài 3:Một đơn vị cơng tác có 20 thành viên Tuổi nghề nhân viên ( tính năm) sau: 20 15 7 20 18 15... viết lại bảng số liệu thống kê ban đầu ~~ Biểu đồ~~ Bài 1:Điểm kiểm tra 10 học sinh sau: 4,5,6,6 ,7, 7 ,7, 8,9,10 Hãy lập bảng tần số biểu diễn biểu đồ đoạn thẳng Bài 2:Năm 1996, dân số năm nước có 150... *Braxin: 161 triệu *Ấn Độ:945 triệu *Inđônêxia:200 triệu Hãy vẽ biểu đồ hình chữ nhật Bài Học sinh lóp 7A trường THCS Quang Trung phân loại trình độ học tập sau: 5% loại giỏi; 25% loại khá;30% loại trung
- Xem thêm -

Xem thêm: BT toán lớp 7chương 3 Thống kê toán đại 7, BT toán lớp 7chương 3 Thống kê toán đại 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay