ĐỀ CƯƠNG ôn tập bào CHẾ p2

4 8 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 23:29

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BÀO CHẾ P2 Câu Hãy nêu khái niệm trình bày thành phần nhũ tương thuốc? Câu Hãy nêu khái niệm thành phần hỗn dịch thuốc? Câu Khái niệm thuốc mỡ Trình bày tá dược thuốc mỡ gel dẫn xuất từ cellulose? Cho ví dụ Câu Khái niệm thuốc đặt Trình bày ưu nhược điểm thuốc đặt trực tràng ? Câu Phân loại Trình bày ưu nhược điểm thuốc viên nén? Câu Trình bày tá dược dính dùng cho viên nén? Câu Trình bày tá dược rã dùng cho viên nén? Câu Khái niệm thuốc viên nang, mục đích đóng thuốc vào nang, ưu nhược điểm nang Thuốc Câu Trình bày nguyên tắc bào chế bột kép Câu 10 Trình bày KTBC hỗn dịch thuốc pp phân tán Câu 11.Trình bày ảnh hưởng việc xây dựng cơng thức đến sinh khả dụng viên nén? Câu 12 Trình bày kỹ thuật điều chế thuốc mỡ phương pháp trộn đơn giản? Câu 13 Kể tên nhóm tá dược hay dùng bào chế viên nén Vai trò tá dược rã tá dược trơn? Câu 14 Trình bày kỹ thuật bào chế viên nén phương pháp tạo hạt ướt? Câu 15 Trình bày cách chế tạo vỏ nang cứng vỏ nang mềm? Câu 16 Hãy phân tích cơng thức trình bày KTBC dung dịch thuốc mỡ Methyl salicylat theo công thức sau: Methyl salicylat Long não Cloral hydrat Menthol Acid salicylic Lanolin 10g 8g 4g 1g 1g 20g Vaselin 51g Sáp ong 5g ĐAP ÁN : Methyl salicylat 10g dược chất khó tan nước Long não 8g dược chất Cloralhydrat 4g dược chất Menthol 1g dược chất Acid salicylic 1g dược chât Lanolin 20g tá dược nhũ hóa Vaselin 51g tá dược nhũ hóa Sáp ong 5g tá dược thân dầu Phân tích thành phần nêu kỹ thuật bào chế thuốc mỡ (biết dược chất tan tá dược) Kỹ thuật bào chế: Vì dược chất tan tá dược nên ta bào chế thuốc mỡ theo phương pháp hòa tan - Trộn Lanolin, Vaselin, sáp ong thành hỗn hợp tá dược đồng - Trộn Menthol, acid salicylic, cloralhydrat, long não, Methyl salicylat vào hỗn hợp tá dược thành hỗn hợp đồng - Kiểm nghiệm bán thành phẩm - Đóng - Đóng gói Câu 17 Hãy phân tích trình bày KTBC dung dịch thuốc đạn Paracetamol theo cơng thức sau: Paracetamol PEG 400 25% PEG 4000 75% 0,125g } vừa đủ viên Điều chế 12 viên Câu18 Hãy phân tích cơng thức trình bày KTBC thuốc viên nén Vitamin B1 theo công thức sau: Thiamin nitrat Amidon 10mg 65mg Cellulose vi tinh thể Talc 5mg 35mg Magnesi stearat 3,0mg Hồ Amidon 10% + PVP 2% vđ Điều chế thành 100 viên (hư hao 10%) Câu 19 Hãy phân tích cơng thức trình bày KTBC dung dịch thuốc cốm Calci theo công thức sau: Calci gluconat 2,40g Calci glycerophosphat 8,80g Tricalci phosphat 8,80g Đường kính 80,00g Siro đơn vđ Câu 20 Cho công thức hỗn dịch sau: Sulfamethoxazol Trimethoprim 2,4g 0,48g Nipagin 0,136g NaCMC 0,3g Natri saccharin 0,06g Tween 80 0,12g Propylen glycol 2,4g Acid citric 0,064g Chất thơm vđ Nước cất vđ 60ml Cho biết vai trò thành phần cơng thức, lựa chọn pp bào chế neu bước tiến hành pha chế hỗn dịch trên? ... dược thân dầu Phân tích thành phần nêu kỹ thuật bào chế thuốc mỡ (biết dược chất tan tá dược) Kỹ thuật bào chế: Vì dược chất tan tá dược nên ta bào chế thuốc mỡ theo phương pháp hòa tan - Trộn Lanolin,... Paracetamol theo công thức sau: Paracetamol PEG 400 25% PEG 4000 75% 0,125g } vừa đủ viên Điều chế 12 viên Câu18 Hãy phân tích cơng thức trình bày KTBC thuốc viên nén Vitamin B1 theo công thức sau:... Chất thơm vđ Nước cất vđ 60ml Cho biết vai trò thành phần cơng thức, lựa chọn pp bào chế neu bước tiến hành pha chế hỗn dịch trên?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn tập bào CHẾ p2, ĐỀ CƯƠNG ôn tập bào CHẾ p2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay