Đề thi kinh tế vĩ mô bên HVNH

2 37 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 22:11

Đề thi bên HVNH CÂU : Lựa chọn câu trả lời giải thích, vẽ ĐT minh họa Trong kinh tế mở, vốn luân chuyển tự do, chế độ tỷ giá hối đoái cố định, NHTW bán trái phiếu thị trường mở, : a.Làm KT rơi vào suy thối b.Kích thích kinh tế tăng trưởng c.Nguy làm gia tăng lạm phát kinh tế d.Cả b c e.Ko câu Khi dân chúng nắm giữ tiền mặt dẫn đến : a Lãi suất giảm tổng cầu tăng b Giá tăng sản lượng tăng c Giá giảm sản lượng giảm d a, b Khi xu hướng nhập cận biên tăng, dẫn đến : a Tổng cầu giảm giá giảm b Sản lượng giảm gia tăng thất nghiệp c Cầu tiền giảm gia tăng thất nghiệp d Cả a b e Cả a, b, c 4.Khi phủ tăng chi tiêu, dẫn đến : a Giá tăng thất nghiệp giảm b Giá giảm thất nghiệp tăng c Giá tăng thất nghiệp tăng d Giá giảm thất nghiệp giảm CÂU : Với nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát, NHNN VN định giảm cung tiền NHNN VN áp dụng biện pháp để giảm cung tiền sử dụng mơ hình thích hợp để giải thích tác động sách đến mục tiêu kiềm chế lạm phát Chính phủ CÂU : Cho thơng số : C = 180+ 0,75Yd ; EX = 111,5 ; T= 40+ O,2Y ; G= 89 IM= 0,4Y ; I= 129,5 - 8i ; MD= 0,4Y - 8i ; MS= 240 ; P=2 Viết phương trình đường IS , LM Tính lãi suất sản lượng cân biểu diễn đồ thị Khi Chính phủ tăng chi tiêu thêm 24, Sản lượng lãi suất thay đổi nào? Biểu diễn thay đổi đồ thị Tính quy mơ thối lui đầu tư Để triệt tiêu tượng thối kui đầu tư, Chính phủ cần thay đổi mức cung ứng tiền bao nhiêu? Nếu Chính phủ ko tăng chi tiêu, để kiềm chế lạm phát, NHTW bán tỷ đồng trái phiếu thị trường mở, lãi suất sản lượng cân thay đổi nào? ( biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc 10%, điều kiện KT ko dò dỉ tiền NHTM ko dự trữ dơi thêm ) Đề khóa 10 Câu : Bình luận đúng, sai; giải thích & vẽ đồ minh họa Trong KT mở, vốn luân chuyển tự do, cục dự trữ liên bang Mỹ định giảm lãi suất làm cho KT VN rơi vào tình trạng suy thối (giả định VN trì chế độ tỷ giá hối đối cố định) GIảm thuế thu nhập làm tăng tiêu dùng cá nhân, tăng tổng cầu & giảm giá NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc làm giảm tổng cầu & giá Khi cầu tiền hoàn tồn nhạy cảm với lãi suất, sách tài khóa tỏ bất lực Câu 2: Cục dự trữ liên bang Mỹ FED vừa thông báo đưa lưu thơng thêm 60 tỷ thảng/2008 nhằm đối phó với suy thối KT Tính từ tháng 12/2007 đến nay, FED lần bơm tiền cho hệ thống ngân hàng qua hình thức cho nhà băng vay ngắn hạn tổng giá trị 160 tỷ ÚD Vận dụng lý thuyết KTVM để phân tích định FED nỗ lực nhằm chống suy thoái KT Mỹ Minh họa đồ thị thích hợp Câu 3; Trong KT mở, biết C= 235 + 0.8 Yd I=350 Ex= 290 Im= 0.22Y G= 450 Thuế thu 10% thu nhập Sản lượng tiềm Y*=2850 Xây dựng hàm tổng cầu & biểu diễn ĐT đường 45 độ Tính sản lượng CB, cán cân ngân sách & cán cân TM Nếu CP thu thêm thuế tự ssinhj 10.5 tăng tỷ lệ đánh thuế lên 20% tức hàm thuế trở thành T=10.5 +0.2Y Hãy XD hàm tổng cầu mới, SL cân & cán cân NS thay đổi ntn ? Thể thay đổi hàm tổng cầu dồ thị Việc thực CS ảnh hưởng đến lãi suất, giá thất nghiệp KT? Nếu CP muốn thực mục tiêu Y=Y*, sách thay đổi thuế có hợp lí ko? Theo anh (hay chị) giải pháp hợp lý ? ... đổi nào? ( biết tỷ lệ dự trữ bắt buộc 10%, điều kiện KT ko dò dỉ tiền NHTM ko dự trữ dôi thêm ) Đề khóa 10 Câu : Bình luận đúng, sai; giải thích & vẽ đồ minh họa Trong KT mở, vốn luân chuyển tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kinh tế vĩ mô bên HVNH, Đề thi kinh tế vĩ mô bên HVNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay