CÂU hỏi và bài tập KINH tế vĩ mô 1

7 65 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 22:07

http://ecoeduvn.com/ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Bộ môn Kinh tế học *************** CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH (ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN) KINH TẾ HỌC VĨ MÔ I TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo bắt buộc [1] Kinh tế học vĩ Mô, Giáo trình dùng các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế, Bô Giáo dục và Đào tạo xuất bản, NXB Giáo dục, tái bản lần thứ 6, năm 2006 [2] Kinh tế học tập và David Begg, Stanley Fisher, NXB Giáo dục, 2006 [3] N.Gregory Mankiw, 2000, Macroeconomics, Fourth Edition [4] Kinh tế học tập P A.Samuelson và W D.Nordhaus, NXB Chính trị Q́c gia, 2003 [5] Rudiger D, Stainley F & Richard S, Macroeconomics, Eighth Edition, 2001 [6] Bài tập Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Thương mại – Ths Vũ Thị Minh Phương, NXB Thống Kê, 2003 [7] Lectures on Macroeconomics, Olivier Jean Blanchard & Stanley Fischer., 1996 Tài liệu tham khảo khuyến khích [8] Trang Web tranh luận Kinh tế học: http://economics.about.com/ [9] Mạng nghiên cứu kinh tế: http://www.vern.org.vn/ [10] Tạp chí Khoa học Thương mại, Đại học Thương mại [11] Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Viện Khoa học xã và nhân văn [12] Tạp chí Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế q́c dân [13] Tạp chí Phát triển Kinh tế, Đại học Kinh tế HCM [14] Các trang Web Bô Công thương, ngân hàng NN Việt Nam, Bô Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục thống kê, , Đã thông qua Bô môn ngày 12 tháng 12 năm 2007 T/M Bộ mơn Phó Trưởng Bộ mơn ThS Phan Thế Cơng http://ecoeduvn.com/ I BÌNH LUẬN CÁC NHẬN ĐỊNH SAU: (Sử dụng đồ thị minh họa cần thiết) Chương + 2: Khái quát Kinh tế vĩ mơ Hạch tốn thu nhập quốc dân Mục tiêu quan trọng nhất môt nước phát triển nhằm thúc đấy phát triển kinh tế là đẩy nhanh tốc đô tăng trưởng kinh tế Nếu các sớ liệu thu thập đầy đủ, xác và kịp thời, đồng thời quá trình xử lý sớ liệu cũng xác và kịp thời thì ba phương pháp tính GDP phải cho cùng mơt kết quả GDP và GNP là tiêu hoàn hảo để đánh giá thành tựu kinh tế môt quốc gia Muốn so sánh mức sản xuất môt quốc gia hai năm khác người ta thường dùng tiêu GNP GDP danh nghĩa Sản lượng tiềm là mức sản lượng tối đa mà kinh tế có khả sản xuất điều kiện toàn dụng nhân công và không gây lạm phát Khi tiền công và tiền lương người lao đông tăng thì cả đường AS ngắn hạn và đường AD dịch chuyển Xu hướng tiêu dùng biên tăng lên làm đường tổng cầu dịch chuyển song song lên phía Trong trường hợp thu nhập cũng tiêu dùng hết thì đường tiêu dùng trùng với đường tiết kiệm Tiêu dùng tự định tăng làm cho đường tổng cầu thay đổi đô dốc và sản lượng cân kinh tế cũng tăng 10 Tiêu dùng tự định giảm làm cho đường tổng cầu thay đổi đô dốc và sản lượng cân kinh tế cũng giảm 11 Xu hướng tiêu dùng cận biên tăng lên làm cho sản lượng cân kinh tế cũng tăng lên 12 Mơt q́c gia có xu hướng nhập cận biên tăng lên làm cho thu nhập cân kinh tế tăng lên 13 Giá trị số giá tiêu dùng giống với giá trị số điều chỉnh GDP 14 Tỷ lệ lạm phát và tốc đô tăng trưởng kinh tế có mới quan hệ cùng chiều với 15 Tỷ lệ thất nghiệp và tốc đô tăng trưởng kinh tế có mới quan hệ ngược chiều với Chương 3: Tổng cầu Chính sách tài khóa 16 Khi tỷ suất thuế ròng tăng thì sản lượng cân kinh tế giảm 17 Mức ngân sách Nhà nước tốt nhất phải là mức ngân sách cân hàng năm 18 Khi ngân sách nhà nước thâm hụt 100 tỷ, nếu phủ tăng chi tiêu thêm 100 tỷ thì cán cân ngân sách cân trở lại 19 Cần cách giảm bớt thâm hụt ngân sách, đặc biệt là kinh tế suy thoái 20 Khi phủ tăng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ 500 tỷ, đồng thời tăng thuế thêm 500 tỷ (trong trường hợp thuế là thuế tự định) làm cho sản lượng cân tăng 500 tỷ 21 Khi kinh tế tăng trưởng quá nóng, lạm phát gia tăng, để kiềm chế lạm phát, phủ cần sử dụng sách tài khóa mở rơng 22 Để giảm thất nghiệp kinh tế, phủ cần sử dụng sách tài khóa mở rơng và sách tiền tệ mở rơng 23 Khi phủ sử dụng sách tài khóa mở rông làm cho sản lượng cân kinh tế tăng lên 24 Khi phủ tăng thuế làm cho tổng cầu và sản lượng cân tăng http://ecoeduvn.com/ 25 Khi kinh tế tăng trưởng quá cao (quá nóng), phủ cần sử dụng sách tài khóa mở rơng để ổn định kinh tế 26 Chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ phủ có tác đơng ngược chiều đến sản lượng cân kinh tế 27 Khi phủ tăng chi tiêu cho hàng hóa và dịch vụ làm cho tổng cầu và sản lượng cân kinh tế tăng lên môt lượng 28 Việc thực sách tài khóa mở rơng dẫn tới tháo lui đầu tư 29 Các giải pháp bù đắp thâm hụt ngân sách tất yếu dẫn đến lạm phát 30 Tăng thu phủ là biện pháp nhất để chống thâm hụt ngân sách 31 Giảm chi phủ là biện pháp nhất để chống thâm hụt ngân sách 32 Vay nợ dân để tài trợ thâm hụt ngân sách gây gánh nặng nợ nần tương lai Chương 4+5: Tiền tệ Chính sách tiền tệ + Mơ hình IS-LM 33 NHTW mua trái phiếu thị trường mở làm giảm sản lượng và việc làm kinh tế 34 NHTW mua trái phiếu thị trường mở làm tăng sản lượng và việc làm kinh tế 35 NHTƯ mua trái phiếu thị trường mở làm tăng dự trữ thực tế các ngân hàng thương mại và lãi suất có xu hướng giảm 36 NHTW giảm mức lãi śt chiết khấu khún khích hoạt đơng hệ thống ngân hàng thương mại và làm cho lãi śt thị trường giảm 37 Sớ nhân tiền có liên quan đến hoạt đông hệ thống ngân hàng thương mại 38 NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buôc hạn chế khả hoạt đông hệ thống ngân hàng thương mại vậy mức cung tiền kinh tế giảm 39 Lượng tiền tiết kiệm gửi vào ngân hàng tăng lên thì tỷ lệ dự trữ bắt buôc cũng tăng lên 40 Tỷ lệ dự trữ bắt buôc tăng lên làm đường cung tiền dịch chuyển sang trái lãi suất tăng 41 NHTƯ tăng lãi suất chiết khấu (các yếu tố khác không đổi) làm tăng sản lượng và việc làm kinh tế 42 Khi kinh tế tăng trưởng quá nhanh thì phủ phải điều chỉnh việc sử dụng chính tài khóa nới lỏng phới hợp với sách tiền tệ nới lỏng 43 Khi kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái thì phủ cần phải điều chỉnh việc áp dụng phới hợp sách tài khóa chặt với sách tiền tệ chặt 44 Nếu MPC tăng lên thì đường IS dịch chuyển song song sang phải 45 Nếu cầu tiền rất nhạy cảm với thu nhập thì đường LM dịch chuyển song song sang trái 46 Chính phủ tăng tỷ suất thuế ròng (t) là nguyên nhân làm cho đường IS dịch chuyển song song sang trái Chương 6: Lạm phát thất nghiệp 47 Khái niệm thất nghiệp là người khơng có việc làm 48 Lạm phát và thất nghiệp khơng có mới quan hệ với 49 Lạm phát chi phí đẩy là tăng chi tiêu gây 50 Nếu phủ tăng chi tiêu mà gây lạm phát thì là lạm phát cầu kéo 51 Lạm phát cầu kéo xảy giá cả các yếu tố đầu vào tăng nhanh 52 Thất nghiệp tự nguyện coi là thất nghiệp tự nhiên 53 Thất nghiệp tạm thời là thất nghiệp tự nhiên http://ecoeduvn.com/ 54 Lạm phát luôn là môt tượng tiền tệ 55 Lạm phát và thất nghiệp là hai bệnh kinh niên kinh tế 56 Lạm phát cao kèm với thất nghiệp thấp và ngược lại 57 Khi thấy giá vàng và thịt bò tăng lên kết luận kinh tế bị lạm phát 58 Khi giá xăng dầu kinh tế tăng, kết luận kinh tế bị lạm phát 59 Khi chi phí đầu vào tất cả các doanh nghiệp tăng lên thì kinh tế bị lạm phát 60 Lạm phát và thất nghiệp cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế 61 Hàm số Phillips ban đầu cho thấy thất nghiệp - lạm phát khơng có mới quan hệ đánh đổi cho 62 Việt Nam có tớc tăng trưởng kinh tế năm 2007 (khoảng 8,5%) là tương đối cao không biền vững Chương 7: Kinh tế vĩ mô kinh tế mở 63 Cán cân toán là mơt sở quan trọng để phân tích biến đổi kinh tế vĩ mô môt kinh tế mở Sự thâm hụt hay thặng dư cán cân toán ảnh hưởng đến thay đổi tỷ giá hối đoái 64 Khi xuất tăng thì tỷ giá hối đoái đồng nôi tệ so với đồng ngoại tệ tăng 65 Lạm phát tương đối là nhân tố nhất tác đông đến tỷ giá hối đoái 66 Khi nhập môt nước tăng thì tỷ giá hối đoái đồng nôi tệ so với đồng ngoại tệ tăng II TRẢ LỜI CÁC CÂU SAU: Cách xác định các tiêu GDP, GNP, NNP, Nêu và giải thích các biện pháp bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước Việt Nam Phân tích các ́u tớ làm thay đổi đô dốc đường IS Sự thay đổi đô dốc đường IS tác đông đến lãi suất và thu nhập thế nào? Phân tích các ́u tớ làm thay đổi đô dốc đường LM Sự thay đổi đô dốc đường LM tác đông đến lãi suất và thu nhập thế nào? Phân tích thay đổi trạng thái cân kinh tế đường IS và LM thay đổi vị trí Nêu các biện pháp và các công cụ nhằm kiềm chế lạm phát Việt Nam Nêu các biện pháp hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam Phân tích các yếu tố tác đông đến cung tiền Việt Nam giai đoạn Sử dụng mô hình IS-LM để phân tích tác đơng các cơng cụ sách tài khóa và sách tiền tệ việc điều chỉnh việc làm Việt Nam (yếu tố khác như: luồng vốn, tỷ giá hối đoái, coi là không đổi) 10 Sử dụng mô hình IS-LM để phân tích tác đơng các cơng cụ sách tài khóa và sách tiền tệ việc kiềm chế lạm phát Việt Nam (yếu tố khác như: luồng vốn, tỷ giá hối đoái, coi là khơng đổi) 11 Trình bày nơi dung sách vĩ mô cho tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn Việt Nam 12 Phân tích cung tiền và cầu tiền thị trường ngoại hới 13 Phân tích tác đơng sách tài khóa và tiền tệ môt kinh tế mở với hệ thống tỷ giá cố định, tư bản vận đông hoàn toàn tự 14 Phân tích tác đơng sách tài khóa và tiền tệ môt kinh tế mở với hệ thống tỷ giá linh hoạt (thả nổi), tư bản vận đông hoàn toàn tự http://ecoeduvn.com/ III BÀI TẬP Bài 1: Dưới là số liệu GDP Việt Nam (nguồn: Niên giám thông kê 2003) Năm GDP danh nghĩa GDP thực tế* (nghìn tỷ đồng) (nghìn tỷ đồng) 2002 536 313 2003 606 336 *năm 1994 là năm sở a) GDP danh nghĩa năm 2003 tăng phần trăm so với năm 2002? b) GDP thực tế năm 2003 tăng phần trăm so với năm 2002? c) Mức giá chung năm 2003 tăng phần trăm so với năm 2002? d) Tốc đô tăng GDP danh nghĩa lớn hay nhỏ so với tăng GDP thực tế? Hãy giải thích? Bài 2: GDP = 4000, C = 2500, G = 250, và NX = 50 a) Mức đầu tư kinh tế bao nhiêu? b) Giả sử xuất 450, nhập là bao nhiêu? c) Giả sử mức khấu hao 140, thu nhập quốc dân là bao nhiêu? d) Mức đầu tư ròng cho biết khấu hao là 140? e) Mức x́t ròng có mang giá trị âm khơng? Bài 4: Sự kiện sau có tác đông thế nào đến CPI và số lạm phát theo GDP? a) Đồng hồ Longin tăng giá 20% b) Xe máy nhập tăng giá 20% c) Dầu thô tăng giá 10% d) Dịch cúm gia cầm làm tăng giá thực phẩm 10% e) Tiền lương cho nhân viên hành nghiệp tăng 30% Bài 5: Trong mơt kinh tế mở có sớ sau: C = 30 + 0,8YD; I = 180; X = 170; T = 0,2Y; IM = 20 + 0,2Y Mức sản lượng tiềm Y* = 1000 a) Hãy tính mức sản lượng cân đảm bảo ngân sách cân Hãy bình luận trạng thái cân ngân sách b) Giả sử bây giờ chi tiêu phủ là G = 230, cho biết mức sản lượng cân và ngân sách Chính phủ Hãy bình ḷn sách tài khóa trường hợp này c) Trong trường hợp trên, xác định cán cân thương mại kinh tế Bài 6: Giả sử có sớ liệu sau: - Lượng tiền giao dịch M1 = 81000 tỷ đồng - Tỷ lệ tiền mặt lưu thông so với tiền gửi là 0,5 - Các NHTM thực yêu cầu dự trữ bắt buôc NHTW đề - Số nhân tiền mở rơng a) Tính lượng tiền sở ban đầu b) Tỷ lệ dự trữ bắt buôc là bao nhiêu? http://ecoeduvn.com/ c) Tính lượng tiền mặt lưu thông và lượng tiền gửi tạo hệ thống ngân hàng thương mại Bài 7: Giả sử có sớ liệu: (Lãi suất tính %, tiêu khác tính tỷ USD) Hàm cầu tiền thực tế là: LP = 2700 - 250i, mức cung tiền thực tế là M1 = 1750 a) Tính mức lãi suất cân và vẽ đồ thị thị trường tiền tệ b) Nếu mức cung tiền thực tế bây giờ là M = 1850 thì lãi suất cân là bao nhiêu? Đầu tư thay đổi thế nào? c) Nếu NHTW muốn trì mức lãi suất là i = 4,5% thì cần có mức cung tiền là bao nhiêu? Vẽ đồ thị minh họa Bài 8: Giả sử có sớ liệu mơt thị trường tiền tệ sau: Hàm cầu tiền thực tế là LP = kY - hi (trong đó: k = 0,2; Y = 2500 tỷ USD; h = 10) Mức cung tiền thực tế là M1 = 440 tỷ USD a) Xác định mức lãi suất cân và vẽ đồ thị thị trường tiền tệ b) Giả sử thu nhập giảm 50 tỷ USD, xác định mức lãi suất cân Hãy mô tả biến đông này đồ thị thị trường tiền tệ c) Nếu NHTW muốn mức lãi suất là 4,5% thì mức cung tiền thực tế là bao nhiêu? Bài 9: Giả sử có sớ liệu mơt kinh tế mở sau: MPC = 0,65; t = 0,24; MPM = 0,18 a) Tính sớ nhân kinh tế mở cho b) Nếu đầu tư tăng thêm 90 thì sản lượng cân và xuất ròng thay đổi thế nào? c) Giả sử xuất tăng thêm 90, các tiêu khác không đổi thì sản lượng cân và xuất ròng thay đổi thế nào, so sánh với kết quả tính câu Bài 10: Giả sử có sớ liệu mơt kinh tế giản đơn sau: C = 340 + 0,8Y; Đầu tư tư nhân I = 820 a) Tính sản lượng cân kinh tế và vẽ đồ thị đường tổng cầu b) Mức tiêu dùng và tiết kiệm kinh tế cân là bao nhiêu? c) Giả sử đầu tư tăng thêm môt lượng là 90 sản lượng cân và mức tiêu dùng dân cư thay đổi thế nào? Bài 11: Cho số liệu môt kinh tế mở sau: (tính theo tỷ USD) C = 80 + 0,75YD; I = 400; G = 430; X = 100 ; IM = 10 + 0,1Y; T = 10 + 0,2Y a) Viết phương trình và vẽ đồ thị đường tổng cầu kinh tế này b) Tính sản lượng cân kinh tế và xác định ngân sách phủ? c) Giả sử bây giờ có G = 405 thì sản lượng cân và ngân sách phủ thay đổi thế nào? Bài 12: Cho các số liệu môt kinh tế đóng sau: C = 100 + 0,8YD; I = 450; G = 600; T = 15 + 0,25Y a) Tính mức thu nhập cân kinh tế và chi tiêu cho tiêu dùng dân cư b) Khi thu nhập cân thì ngân sách phủ thế nào? c) Sớ nhân kinh tế này là bao nhiêu? So sánh với số nhân kinh tế giản đơn (giả sử kinh tế giản đơn có hàm tiêu dùng C = 100 + 0,8Y) và giải thích kết quả Bài 13: Giả sử các số liệu sau mô tả hoạt đơng thị trường hàng hóa và tiền tệ kinh tế đóng có giá cả cớ định C = 700; I = 370; MPC = 0,8;G = 450; t = 0, 2; đô nhạy cảm lãi suất so với đầu http://ecoeduvn.com/ tư d = 9; đô nhạy cảm thu nhập với cầu tiền k = 0,2; MSdanh nghĩa = 80; đô nhạy cảm lãi suất với cầu tiền h = 7; số giá P = a) Hãy viết phương trình các đường IS, LM, và xác định mức thu nhập, lãi suất cân đồng thời cả hai thị trường hàng hóa và tiền tệ b) Hãy tính mức tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư và mức thâm hụt (hoặc thặng dư) ngân sách phủ tại mức thu nhập cân c) Hãy sử dụng phương pháp ngắn nhất để kiểm tra lại kết quả tính toán bạn các câu Bài 14: Giả sử hàm tiêu dùng là C = 100 + 0,75YD, hàm đầu tư là I = 150 – 10i, hàm chi tiêu phủ là G = 50, hàm thuế chnhs phủ là T = 10 + 0,1Y, và hàm xuất ròng là NX = 40 – 0,2Y a) Viết phương trình và vẽ đồ thị đường IS b) Nếu chi tiêu phủ tăng lên 60 thì đường IS có vị trí cũ khơng? c) Nếu phủ khơng thay đổi chi tiêu mà giảm thuế và hàm thuế trở thành T = 10 + 0,05Y, đường IS thay đổi thế nào? d) Bây giờ nhu cầu đầu tư nhạy cảm đối với lãi suất và hàm đầu tư trở thành I = 150 – 20i Hãy viết phương trình đường IS Bạn có nhận xét gì dốc đường IS e) Theo bạn, với giả định nào đường IS vẽ câu a) thẳng đứng? với giả định nào nằm ngang? ... tương đối cao không biền vững Chương 7: Kinh tế vĩ mô kinh tế mở 63 Cán cân toán là môt sở quan trọng để phân tích biến đổi kinh tế vĩ mơ môt kinh tế mở Sự thâm hụt hay thặng dư cán... tính toán bạn các câu Bài 14 : Giả sử hàm tiêu dùng là C = 10 0 + 0,75YD, hàm đầu tư là I = 15 0 – 10 i, hàm chi tiêu phủ là G = 50, hàm thuế chnhs phủ là T = 10 + 0,1Y, và hàm xuất... tăng giá 10 % d) Dịch cúm gia cầm làm tăng giá thực phẩm 10 % e) Tiền lương cho nhân viên hành nghiệp tăng 30% Bài 5: Trong môt kinh tế mở có sớ sau: C = 30 + 0,8YD; I = 18 0; X = 17 0; T =
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi và bài tập KINH tế vĩ mô 1, CÂU hỏi và bài tập KINH tế vĩ mô 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay