Toán lớp 4 bài tập dành cho dạy kèm ở nhà tuần 1

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 22:06

Dành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhàDành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhàDành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhà Dành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhà Dành cho phụ huỳnh, giáo viên dạy kèm tại nhà Mơn Tốn Bài 1: Đọc viết số theo đề bài: Đọc số 6327 2005486 Viết số Sáu nghìn ba trăm hai mươi bảy ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 120223254 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 5005523 ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… …………… …………… …………… Mười hai nghìn khơng trăm linh(lẻ) năm Một triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn bốn trăm Một trăm năm mươi lăm triệu ba trăm nghìn hai trăm linh(lẻ) bốn Bài 2: Viết số theo yêu cầu: Đề chục nghìn, nghìn, trăm, đơn vị chục nghìn, nghìn, chục trăm nghìn, chục nghìn, nghìn triệu, trăm nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị Viết số 31302 Bài 3: Giá trị chữ số đề là: Đề Giá trị chữ số 12 500 500 6025 ……… 450 200 ……… 140 900 ……… 521 021 300 ……… Môn Tiếng Việt: Bài 1: Luyện viết sửa lỗi (nếu có) Thỉnh thoảng, muốn thử lợi hại vuốt, co cẳng lên đạp phanh phách vào cỏ Những cỏ ngã rạp y có nhát dao vừa lia qua đôi cánh tôi, trước ngắn hủn hoẳn thành áo dài kín tận đuôi Mỗi vù lên, nghe thấy tiếng phành phạch giòn giã Lúc tơi bách người tơi rung rinh màu nâu bóng mờ soi gương ưa nhìn Đầu tơi to tảng, bướng Hai đen nhánh lúc nhai ngoàm ngoạp hai lưỡi liềm má làm việc Sợi râu dài uốn cong vẻ đỗi hùng dũng Tôi lấy làm hãnh diện với cặp râu Cứ lại trịnh trọng khoan thai đưa hai tay lên vuốt râu Theo Tơ Hồi Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ...Môn Tiếng Việt: Bài 1: Luyện viết sửa lỗi (nếu có) Thỉnh thoảng, muốn thử lợi hại vuốt, co cẳng lên đạp phanh phách... lấy làm hãnh diện với cặp râu Cứ lại trịnh trọng khoan thai đưa hai tay lên vuốt râu Theo Tơ Hồi Bài làm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán lớp 4 bài tập dành cho dạy kèm ở nhà tuần 1, Toán lớp 4 bài tập dành cho dạy kèm ở nhà tuần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay