KHU VỰC CHỨA THÀNH PHẨM

1 33 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 21:55

KV SX TP VS KV SẢN XUẤT N 17,5m , D 47m , C 10m KV MÁY CẮT NHÀ ĐỂ XE N 4,5m D 6m C 8m KV CHỨA THÀNH PHẨM N 6m , D 36m , C 11m ‘’’’’’’ ’’’’ KEO KEO KEO KEO KEO KEO KEO KEO KEO KV MÁY KEO : : KEO 0=O=O=O=== == Máy :::: KV MÁY 2, :::: :::: ::::=======o=o=o=o=o=0 : Máy KEO KV MÁY VS KV CHỨA NGUYÊN LIỆU LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE N 17,5m D 23,5m C 10m LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE LDPE Máy ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: :::: :::: :::: :::: 0=o=o=o=o=o=o=o====== :::: = : Máy LDPE 0=o=o=o=o=o=o=o=== N 6m , D 28m , C 10 KV RÁC THẢI KH RÁC SH N 5m D 3m N 5m, DC5m 7m, C 5m N 6m , D 28m , C 10
- Xem thêm -

Xem thêm: KHU VỰC CHỨA THÀNH PHẨM, KHU VỰC CHỨA THÀNH PHẨM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay