ke hoach day phu dao 10

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 21:48

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập –tự – hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHỤ ĐẠO MƠN: VẬT LÝ - KHỐI 10 –CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014 Thời gian Nội dung Số Ghi tiết Tuần Ơn tập lí thuyết chuyển động thẳng BT phương pháp khảo sát mô tả chuyển động chất điểm Tuần Ơn tập lí thuyết chuyển động thẳng biến đổi BT vận tốc, gia tốc, quãng đường CĐ thẳng biến đổi BT phương trình chuyển động thẳng biến đổi Tuần BT chuyển động thẳng biến đổi Sự rơi tự Tuần Chuyển động tròn Cơng thức cộng vận tốc Tuần Ơn tập lí thuyết chương I Bài tập tổng hợp chương I Tuần Tổng hợp phân tích lực.Điều kiện cân Sửa đề kiểm tra tiết Tuần 10 LT định luật I,II,III Newton BT định luật I,II,III Newton Tuần 11 BT động lực học, định luật Newton BT lực hấp dẫn Tuần 12 Các lực học Tuần 13 Bài tập chuyển động vật Chuyển động ném ngang Tuần 14 Ơn tập lí thuyết chương II Bài tập tổng hợp chương II Tuần 15 Cân vật chịu tác dụng lực Cân vật có trục quay.Momen lực Tuần 16 Quy tắc hợp lực song song Bài tập tổng hợp chương III Tuần 17 Ôn tập học kì I Đơn Dương, ngày 24/9/2014 Tổ trưởng Người lập kế hoạch Trần Kiên Cường Trần Tố Uyên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập –tự – hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHỤ ĐẠO MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 11 –CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Thời gian Nội dung Số Ghi tiết Tuần BT định luật Culong, định luật bảo tồn điện tích Tuần BT điện trường, cường độ điện trường Tuần BT công lực điện , hiệu điện Tuần BT tụ điện Tuần BT dỏng điện không đổi Tuần Bt điện năng, cơng suất điện Tuần 10 BT định luật Ơm toàn mạch Tuần 11 BT ghép nguồn điện thành Tuần 12 BT định luật Ôm loại mạch Tuần 13 BT dòng điện kim loại Tuần 14 BT dòng điện chất điện phân Tuần 15 Bài tập tổng hợp chương II, III Tuần 16 Ôn tập HK I Tuần 17 Ơn tập học kì I Đơn Dương, ngày 24/9/2014 Tổ trưởng Người lập kế hoạch Trần Kiên Cường Trần Tố Uyên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập –tự – hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC PHỤ ĐẠO Thời gian MÔN: VẬT LÝ - KHỐI 11 –CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Nội dung Số tiết Ghi Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 BT định luật Culong, định luật bảo tồn điện tích BT điện trường, cường độ điện trường BT công lực điện , hiệu điện BT tụ điện BT tụ điện lượng điện trường BT tổng hợp chương I BT dỏng điện khơng đổi BT dòng điện khơng đổi, điện năng, công suất điện BT điện năng, công suất điện BT định luật Ơm tồn mạch BT ghép nguồn điện thành BT tốn tồn mạch BT tốn tồn mạch BT dl Ơm loại mạch điện BT dòng điện chất điện phân Bài tập tổng hợp chương II, III Ôn tập HK I Ơn tập học kì I Tổ trưởng Trần Kiên Cường 3 2 2 3 3 3 Đơn Dương, ngày 24/9/2014 Người lập kế hoạch Trần Tố Uyên ... , hiệu điện Tuần BT tụ điện Tuần BT dỏng điện không đổi Tuần Bt điện năng, công suất điện Tuần 10 BT định luật Ơm tồn mạch Tuần 11 BT ghép nguồn điện thành Tuần 12 BT định luật Ôm loại mạch Tuần... TRÌNH NÂNG CAO HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015 Nội dung Số tiết Ghi Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16 Tuần 17 BT định luật Culong, định luật bảo toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach day phu dao 10, ke hoach day phu dao 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay