20171 EE5200 1 cover

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 21:43

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN BM KỸ THUẬT ĐO & TIN HỌC CÔNG NGHIỆP - - THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Nội dung NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO THIẾT BỊ QUẠT ĐIỆN THÔNG MINH Học phần: Thực tập tốt nghiệp (EE5200) Mã lớp học: 669461 Giảng viên hướng dẫn: PGS TS Hoàng Sĩ Hồng Họ tên SV: Phùng Tuấn Anh - 20130213 Hà Nội, 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: 20171 EE5200 1 cover , 20171 EE5200 1 cover

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay