Danh gia hieu qua compost tren cay ca chua

73 32 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 21:13

Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua LỜI NÓI ĐẦU Ngày môi trường bò ô nhiễm nghiêm trọng, có nhiều nguyên nhân đến từ nước, khí thải, chất thải rắn Trong đó, ô nhiễm từ chất thải rắn nguồn thải gây tác động lớn đến môi trường thời gian qua Chất thải không xử lý an toàn tích tụ lâu dài môi trường, gây ô nhiễm đất, nước mặt, nước ngầm không khí, ảnh hưởng đến hệ sinh thái ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Lượng chất thải rắn Việt Nam tăng từ 24 30% tương đương 45 triệu rác/năm Trong đó, 98% chất thải rắn xử lý phương pháp chôn lấp Qua quáù trình vận hành, chôn lấp bộc lộ nhiều nhược điểm tốn diện tích, chi phí cao,… đồng thời gây tác động đến môi trường thông qua lượng khí thải, nước rỉ rác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thò Điều đòi hỏi thành phố phải có hướng công nghệ tích cực Mặt khác, nước có đến 80% dân số tham gia sản xuất nông nghiệp, năm phải sử dụng triệu phân hữu phải nhập từ nước khoảng 50% Trong chất thải rắn tái sử dụng để sản xuất phân hữu (Compost) Quá trình chế biến Compost lại đơn giản với vốn đầu tư vừa phải sản phẩm trình phân bón Chính vậy, hướng nghiên cứu Thành phố hướng đến kỷ Nhiều đề tài thực nhằm mục đích tạo sản phẩm compost, chưa nhiều đề tài thực việc đánh giá hiệu compost trồng Trong đề tài thực hiện, đa phần sản phẩm compost tạo ứng dụng công nghiệp lâu năm phê, cao su… lại chưa thử nghiem nông nghiệp ngắn ngày Đề tài chọn chua làm đối tượng để nghiên cứu, chua loại rau ăn trái ưa thích có phẩm chất ngon chế biến nhiều cách, cho suất cao, mang lại lợi nhuận cao cho nhà nông SVTH: Nguyễn Thò Hiền -1- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Chương MỞ ĐẦU SVTH: Nguyễn Thò Hiền -2- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, việc thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn (CTR) vấn đề mang tính cấp bách nan giải nhiều đòa phương nước CTR vấn đề liên quan không điểm nóng hội họp, hội thảo cấp lãnh đạo mà vấn đề “cơm bữa” tầng lớp xã hội Từ năm 1990 đến nay, với tăng trưởng kinh tế, đời sống người dân ngày nâng cao, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày lớn, thành phố Hồ Chí Minh khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vượt khỏi số triệu năm, câu chuyện rác hệ lụy môi trường từ rác “nóng lên” năm gần Với khối lượng 7.000 chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ngày, phương pháp xử lý chôn lấp, thành phố có bãi chôn lấp (BCL) hợp vệ sinh, BCL Gò Cát, Phước Hiệp Phước Hiệp 1A (mới vào hoạt động) Cho đến nay, tổng khối lượng rác chôn lấp BCL Gò Cát Phước Hiệp lên đến số 7.900.000 tấn, Gò Cát 4.600.000 tấn, Phước Hiệp 3.300.000 Và tải dẫn đến hậu mặt môi trường, mùi hôi nồng nặc phát sinh từ BCL phát tán hàng kilômét vào khu vực dân cư xung quanh vấn đề nghiêm trọng nửa tồn đọng hàng trăm ngàn mét khối nước rác BCL với lượng nước rỉ rác phát sinh thêm ngày khoảng 1.000 - 1.500 m3 BCL nùc rỉ rác nguồn hiểm họa ngầm môi trường (Báo cáo “Nghiên cứu nâng cao hiệu giảm chi phí xử lý nước rỉ rác”, CENTEMA, 2007.) Đây kết việc phân hủy tự nhiên chất hữu có rác thải Vấn đề đặt phải có biện pháp xử lý rác thải hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường, tái sử dụng rác thải thành sản phẩm có giá trò kinh tế Biện pháp ưu tiên hàng đầu để xử lý chất thải sử dụng phương pháp phân hủy sinh học, có hai phương pháp phân hủy sinh học chất thải hữu chế biến compost hiếu khí phân hủy kỵ khí, chế biến SVTH: Nguyễn Thò Hiền -3- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua compost hiếu khí tốn kém, sản phẩm trình compost làm phân bón Bên cạnh đó, nhiệt độ cao hệ thống cho phép loại mầm bệnh, trình làm compost đánh giá ảnh hưởng môi trường phù hợp với qui luật tự nhiên, tái sử dụng để làm phân bón cho nông nghiệp Việt Nam nước nông nghiệp với 80% dân số tham gia sản xuất nông nghiệp, nhu cầu sử dụng phân bón khoảng 5,2 triệu hàng năm Các loại phân bón tiêu thụ thò trường Việt Nam chủ yếu phân hóa học Trong đó, nguyên liệu để sản xuất phân hữu từ CTR không bò động mặt giá thò trường giúp người dân yên tâm việc đầu tư lâu dài vào ngành nông nghiệp Có nhiều nghiêu cứu thực để tạo compost ứng dụng vào công nghiệp, chưa ứng dụng nông nghiệp ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng phát triển ngắn chua Chính vậy, tác giả thực đề tài “Đánh giá hiệu compost ủ từ xơ dừa phân bò bổ sung chế phẩm BIO-F chua”, nhằm giải toán tái sử dụng CTR tạo nguồn phân bón ứng dụng rộng rãi vào sản xuất nông nghiệp 1.2 Mục đích đề tài - Tạo nguồn compost từ xơ dừa phân bò bổ sung chế phẩm BIO-F - Đánh giá hiệu compost thành phẩm chua 1.3 Nội dung nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, đồ án thực với nội dung sau : Thí nghiệm 1: Tạo compost thành phẩm - Khảo sát trình ủ hiếu khí SVTH: Nguyễn Thò Hiền -4- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua - Chỉ tiêu theo dõi: khảo sát tốc độ phân hủy chất thải thông qua việc theo dõi biến thiên yếu tố như: nhiệt độ, độ ẩm, pH, hàm lượng chất hữu cơ, cacbon, nitơ trình ủ - Tần suất: ngày/lần Thí nghiệm 2: Đánh giá hiệu compost chua (cây trồng ngắn ngày) - Khảo sát: sinh trưởng sinh sản bón compost - Chỉ tiêu theo dõi: thử nghiệm trực tiếp đánh giá hiệu compost trồng ngắn ngày việc theo dõi tiêu sinh trưởng (số nhánh, chiều cao cây), sinh sản (thời gian hoa) - Tần suất: 10 ngày đầu (sau bón lót) 15 ngày (sau bón thúc lần 1) 35 ngày (sau bón thúc lần 2) 1.4 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài: nghiên cứu tạo sản phẩm compost xơ dừa phân bò, bổ sung chế phẩm BIO-F Đối tượng để đánh giá hiệu quả: thực đối tượng nông nghiệp ngắn ngày: chua thời gian 35 ngày 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp luận Dựa vào tài liệu sẵn có trình lên men hiếu khí chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, đề tài xây dựng mô hình ủ từ xơ dừa phân bò có bổ sung chế phẩm BIO-F để tăng tốc độ phân hủy, theo dõi liên tục tiêu nhiệt độ, độ ẩm, chất hữu cơ, hàm lượng C ảnh hưởng đến trình để tạo sản phẩm compost cho trồng Thử nghiệm bón compost chua so sánh hiệu tăng trưởng suất thu hoạch trái mô hình bón compost mô hình đối chứng (không bón phân), mô hình bón phân vô SVTH: Nguyễn Thò Hiền -5- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua 5.1.2 Phương pháp thực tiễn Thí nghiệm 1: Tạo compost thành phẩm, sử dụng phương pháp: - Phương pháp thu thập số liệu: thu số liệu trình ủ compost, thông số trình theo dõi (nhiệt độ, độ ẩm, chất hữu cơ, hàm lượng C, N) - Phương pháp thực nghiệm: làm thực nghiệm ủ compost - Phương pháp thống kê: tính toán biến thiên nhiệt độ, độ ẩm, chất hữu cơ, C, N trình ủ - Phương pháp đánh giá: nhận xét, đánh giá kết thu sau thời gian ủ Thí nghiệm 2: Đánh giá hiệu compost, sử dụng phương pháp: - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu trình trồng - Phương pháp thực nghiệm: trồng thử nghiệm chua - Phương pháp quan sát: theo dõi sinh trưởng phát triển chua sau lần bón phân - Phương pháp thống kê: đo chiều cao cây, đếm tất nhánh tính thời gian hoa chua - Phương pháp đánh giá: nhận xét, đánh giá kết thu 1.6 Ý nghóa khoa học ý nghóa thực tiễn 1.6.1 Ý nghóa khoa học - Đề tài mở hướng việc tận dụng xơ dừa phân bò phế thải để biến thành sản phẩm có ích - Đề tài bước khởi đầu việc đánh giá hiệu compost trồng ngắn ngày 1.6.2 Ý nghóa thực tiễn - Compost tạo áp dụng trực tiếp cho nông nghiệp - Quá trình tạo compost dễ thực có triển vọng cao - Đặc biệt nước ta có khoảng 500 triệu đất nông nghiệp để sử dụng trồng ngắn ngày compost ứng dụng giảm lượng phân bón hoá học SVTH: Nguyễn Thò Hiền -6- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua - chua loại thực vật dễ trồng, bón compost cho suất cao nhiều 1.6.3 Tính đề tài Đề tài chọn xơ dừa phân bò làm nguyên liệu ủ compost có bổ sung chế phẩm BIO-F mang tính hoàn toàn Mặt khác, chưa nhiều nghiên cứu thực đánh giá hiệu compost nông nghiệp ngắn ngày, đặc biệt chua 1.7 Thời gian thực đề tài Đề tài thực từ 01/04 đến 24/06 năm 2009 1.8 Giới hạn đề tài Đề tài sử dụng CTR xơ dừa phân bò để tạo compost Chỉ đánh giá từ sinh trưởng phát triển hoa chua 1.9 Đòa điểm nghiên cứu - Quá trình thí nghiệm: thực phòng thí nghiệm Hóa Môi Trường Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp HCM - Mô hình trồng đặt vườn rau Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Củ Chi - Các số liệu phân tích phòng thí nghiệm Hóa Môi Trường Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ Tp HCM 1.10 Cấu trúc luận văn Luận văn bao gồm chương Chương 1: Mở đầu Chương 2: Tổng quan lý thuyết Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết thảo luận Chương 5: Kết luận kiến nghò SVTH: Nguyễn Thò Hiền -7- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Chương TỔNG QUAN LÝ THUYẾT SVTH: Nguyễn Thò Hiền -8- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua 2.1 Tổng quan compost 2.1.1 Đònh nghóa Hiện có nhiều đònh nghóa trình chế biến compost compost, đònh nghóa thường sử dụng đònh nghóa Haug 1993 Theo Haug, trình chế biến compost compost đònh nghóa sau: “Quá trình chế biến compost trình phân hủy sinh học ổn đònh chất hữu điều kiện thermophilic Kết trình phân hủy sinh học tạo nhiệt, sản phẩm cuối ổn đònh, không mang mầm bệnh có ích cho việc ứng dụng cho trồng” “Compost sản phẩm trình chế biến compost, ổn đònh humus, không chứa mầm bệnh, không lôi kéo côn trùng, lưu trữ an toàn có lợi cho phát triển trồng” 2.1.2 Các phản ứng sinh hóa xảy trình ủ 2.1.2.1 Phản ứng sinh hóa Quá trình phân hủy CTR diễn phức tạp, theo nhiều giai đoạn tạo nhiều sản phẩm trung gian Qúa trình phân hủy protein: protein → peptides → amino axit → hợp chất ammoniumn → nguyên sinh chất vi khuẩn N NH3 Đối với carbonhydrat, trình phân hủy xảy ra: carbonhydrat → đường đơn → axit hữu → CO2 nguyên sinh chất vi khuẩn Những phản ứng chuyển hóa sinh hóa diễn trình ủ hiếu khí phức tạp, chưa nghiên cứu chi tiết Một cách tổng quát biến thiên nhiệt độ chia trình ủ hiếu khí thành pha sau: Pha thích nghi (latent phase) giai đoạn cần thiết để vi sinh vật (VSV) thích nghi với môi trường Pha tăng trưởng (growth phase) đặc trưng bới tăng nhiệt độ trình phân hủy sinh học SVTH: Nguyễn Thò Hiền -9- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Pha ưa nhiệt (thermophilic phase) giai đoạn nhiệt độ tăng cao Đây giai đoạn ổn đònh chất thải tiêu diệt VSV gây bệnh hiệu Phản ứng hóa sinh xảy ủ hiếu khí phân hủy kỵ khí đặc trưng hai phương trình: CHONS + O2 + VSV hiếu khí → CO2 + NH3 + sản phẩm khác + lượng CHONS + VSV kỵ khí → CO2 + H2S + CH4 + NH3 + saûn phẩm khác + lượng Pha trưởng thành (maturation) giai đoạn giảm nhiệt độ đến nhiệt độ môi trường Trong pha này, trình lên men xảy chậm, thích hợp cho hình thành chất keo mùn (quá trình chuyển hóa phức chất hữu thành chất mùn), chất khoáng (sắt, canxi, nitơ…) cuối thành mùn Ngoài xảy phản ứng nitrat hóa, ammonia (sản phẩm phụ trình ổn đònh chất thải) bò oxy hóa sinh học tạo thành nitrit (NO2-) cuối thành nitrat (NO3-): NH4+ + 3/2 O2 → NO2- + 2H+ + H2O NO2- + ½ O2 → NO3Kết hợp hai phương trình trên, trình nitrat hóa diễn sau: NH4+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O Mặt khác, mô tế bào, NH4+ tổng hợp với phản ứng đặc trưng cho trình tổng hợp: NH4+ + 4CO2 + HCO3- + H2O → C5H7O2N + 5O2 Phương trình phản ứng nitrat hóa tổng cộng xảy sau: 22NH4+ + 37O2 + 4CO2 + HCO3- → 21 NO3- + C5H7O2N + 20H2O + 42H+ 2.1.2.2 Phản ứng sinh học Ủ compost trình sinh học mà chất hữu có chất thải rắn biến đổi thành chất mùn ổn đònh hoạt động tổ chức sống điều kiện tự nhiên diện chất thải Các tổ chức gồm loại vi sinh vật (VSV) vi khuẩn, nấm, chất thải hữu phân hủy ban đầu từ sinh vật tiêu thụ bậc vi khuẩn, nấm Sự ổn đònh chất thải phản SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 10 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua 4.1 Thí nghiệm 1: Tạo compost thành phẩm Trong trình ủ compost theo dõi tiêu: nhiệt độ, độ ẩm, CHC, C Kết thu sau: Nhiệt độ Trong 30 ngày thí nghiệm, nhiệt độ dao động từ 30 – 550C Số liệu cụ thể trình bày bảng 4.1 Bảng 4.1 Biến thiên nhiệt độ 30 ngày ủ Ngày (0C) 30 35 45 55 50 10 40 12 36 14 35 16 35 18 33 20 32 22 31 24 30 26 30 28 30 30 30 Có thể biểu diễn hình 4.1 60 55 50 45 40 35 30 25 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Hình 4.1: Biến thiên nhiệt độ khối ủ compost Nhận xét: Nhìn vào hình 4.1 ta thấy nhiệt độ có thay đổi rõ rệt Nhiệt độ ngày đầu cao, đặc biệt ngày thứ nhiệt độ tăng đến 550C chứng tỏ có hoạt động mạnh vi sinh vật hiếu khí điều kiện thermophilic Trong điều kiện này, VSV chuyển hóa HCHC phức tạp thành hợp chất đơn giản Nhiệt độ giúp tiêu diệt VSV gây bệnh có khối ủ Sau nhiệt độ bắt đầu giảm dần từ ngày thứ 10 đến 20 320C ổn đònh vào ngày sau 300C Các ngày sau đó, nhiệt độ không thay đổi, chứng tỏ Độ ẩm Trong 30 ngày ủ độ ẩm dao động với số liệu cụ thể bảng 4.2 SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 59 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Bảng 4.2 Độ ẩm 30 ngày ủ Ngày (0C) 45 50 52 60 55 10 53 12 50 14 50 16 45 18 43 20 42 22 30 24 30 26 30 28 30 29 29 Có thể biểu diễn kết hình 4.2 65 60 55 50 45 40 35 30 25 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Hình 4.2: Dao động độ ẩm khối ủ compost Nhận xét: Vào ngày đầu độ ẩm tối ưu nằm khoảng 50-60%, trình ủ phải kiểm tra trì cho thích hợp Nếu độ ẩm thấp bổ sung nước vào, số liệu cụ thể trình bày bảng 4.2 Nhìn vào bảng 4.2 hình 4.2 ta thấy độ ẩm trì thích hợp, ngày đầu trình ủ độ ẩm đạt 45-60%, riêng ngày thứ với độ ẩm 60% vi sinh vật hoạt động mạnh, giúp cho trình phân hủy xảy nhanh ngày độ ẩm giảm dần, từ ngày thứ 22 đến ngày 30 độ ẩm điều chỉnh đạt 30% Hàm lượng C Sau lần kiểm tra với tần suất 2ngày/lần Hàm lượng C khối ủ biến thiên rõ rệt, số liệu cụ thể trình bày bảng 4.3 sau: Bảng 4.3 Kết hàm lượng C 30 ngày ủ Ngày (%) 50 49 48 46 43 10 41 12 39 14 36 16 35 18 33 20 29 22 28 24 27.8 26 27.2 28 27 30 27 Sau phối trộn nguyên liệu, bắt đầu ủ kết thúc trình hàm lượng C khối ủ giảm SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 60 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Có thể biểu diễn hình 4.3 65 60 55 50 45 40 35 30 25 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Hình 4.3: Đồ thò biểu diễn suy giảm C 30 ngày ủ Nhận xét: Dựa vào hình 4.3 ta thấy hàm lượng C mô hình có giảm cách rõ rệt, từ 50% xuống 28%, chứng tỏ trình phân hủy xảy nhanh chóng đồng Từ ngày 22 đến ngày 30 hàm lượng C ổn đònh 27%, trình phân hủy không diễn C xơ dừa chuyển hoá thành CO2 Lúc compost thành phẩm Chất hữu (CHC) Quá trình phân hủy HCHC diễn liên tục, hàm lượng CHC giảm 30 ngày thí nghiệm, theo số liệu trình bày bảng 4.4 Bảng 4.4 Sự suy giảm CHC 30 ngày Ngày Hàm lượng CHC (%) Ngày Hàm lượng CHC (%) 10 14 90 88.2 86.4 82.8 77.4 73.8 70.2 64.8 16 18 20 22 24 26 28 30 63 59.4 52.2 50.4 50.04 48.96 48.6 48.6 Số liệu bảng 4.4 biểu diễn hình 4.4 SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 61 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Caø Chua 100 90 80 70 60 50 40 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Hình 4.4: Đồ thò biểu diễn dao động CHC Nhận xét: Nhìn vào bảng 4.4 hình 4.4 biết CHC mô hình ủ có suy giảm rỏ rệt, từ ngày đầu đến ngày thứ 20 CHC giảm từ 90% xuống 52% Từ ngày 21 đến ngày 30 CHC ổn đònh hoàn toàn lại 48% Nhận xét bàn luận Với vật liệu đầu vào xơ dừa phân bò, sau thời gian 30 ngày trình ủ Compost kết thúc Sau phối trộn đạt tỷ lệ C/N = 24.7, trình diễn mạnh vào tuần đầu, hàm lượng C chuyển hóa thành CO2, tỷ lệ C/N lúc đạt 5.2 chứng tỏ chất thải xơ dừa phân bò sau ủ 30 ngày cho lượng Compost có chất lượng tốt Hình 4.5: Compost thành phẩm SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 62 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Hình 4.6: Compost sau sàng lọc Sau 30 ngày ủ, Compost thành phẩm có tỷ lệ N, P, K số liệu trình bày bảng 4.5 Bảng 4.5 Tỷ lệ chất Compost sau 30 ngày ủ Thành phần Hàm lượng Đơn vò N P K 5.2 0.12 0.1 % % % Sản phẩm compost tạo thành có màu nâu đen, mềm, độ rỗng tốt mùi Do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn ngành 10 TCN526-2002 cho phân hữu vi sinh chế biến từ rác thải sinh hoạt Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ban hành, ta cần bổ sung phân bón hỗn hợp N P K công ty Supe Photphat hóa chất Lâm Thao, loại tỉ lệ N:P:K = 6:20:10 (Hàm lượng N: ± 0,3%, hàm lượng P2O5 hữu hiệu: 20 ± 1%, hàm lượng K2O: 10 ± 0,5%) SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 63 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Lượng bổ sung vào 4.5kg phân NPK tỉ lệ (6:20:10) vào 30 kg sản phẩm compost tạo Vậy hàm lượng N, P, K sau bổ sung đạt N: 5.3%, P: 2.7%, K: 1.75% Bảng 4.6 Tiêu chuẩn ngành 10 TCN526-2002 cho phân hữu vi sinh chế biến từ rác thải sinh hoạt Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn ban hành Tên tiêu Hiệu trồng Độ chín (hoai) cần thiết Đường kính hạt không lớn Độ ẩm không lớn pH Mật độ vi sinh vật hữu hiệu không nhỏ Hàm lượng carbon tổng số không nhỏ Hàm lượng nitơ tổng số không nhỏ Hàm lượng lân hữu hiệu không nhỏ Hàm lượng kali hữu hiệu không nhỏ Mật độ Salmonella 25g mẫu Hàm lượng chì (khối lượng khô) không lớn Hàm lượng cadimi (khối lượng khô) không lớn Hàm lượng crom (khối lượng khô) không lớn Hàm lượng đồng (khối lượng khô) không lớn Hàm lượng niken (khối lượng khô) không lớn Hàm lượng kẽm (khối lượng khô) không lớn Hàm lượng thủy ngân (khối lượng khô) không lớn Thời hạn bảo quản không Đvt mm % CFU/ g mẫu % % % % CFU mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg Thaùng Mức Tốt Tốt 4-5 35 6,0 – 8,0 106 13 2,5 2,5 1,5 250 2,5 200 200 100 750 (Nguồn : Bộ nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2002) 4.2 Thí nghiệm 2: Đánh giá hiệu compost chua Dựa thí nghiệm compost tạo phân vô sử dụng có tỷ lệ N, P, K bảng 4.6 Bảng 4.7 Thành phần C, N, P, K hai loại phân Thành phần Compost (CP) Phân vô Đơn vò N 5.3 % P 2.7 % K 1.75 10 % Sau ứng dụng compost tạo thành thí nghiệm bón vào lô CP Với tiêu theo dõi giai đoạn sinh trưởng chiều cao, số nhánh giai đoạn sinh sản thời gian hoa kết thu sau: SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 64 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua 4.2.1 Chiều cao Trong giai đoạn phát triển chiều cao theo dõi đo trực tiếp thân từ đỉnh xuống mặt đất Số liệu cụ thể trình bày bảng 4.8 Bảng 4.8 Tăng trưởng chiều cao 35 ngày trồng Lô ĐC VC CP 13 17 30 13 24 37 18 28 44.6 Ngày 10 15 35 Sử dụng excel để biểu diễn chiều cao lô hình 4.6 chiều cao (cm) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 ðC VC CP Ngaø y 10 15 20 25 30 35 40 Hình 4.7: Đồ thò biểu diễn chiều cao Nhận xét: Chiều cao lô khác sau giai đoạn sinh trưởng phát triển, để trồng thích nghi với môi trường nên lúc đầu chưa bón phân vô vào chiều cao lô ĐC lô VC 13cm, lô CP bổ sung compost ban đầu nên có phát triển trội 18cm SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 65 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Sau 10 ngày trồng bón phân vô đối chứng khác biệt chiều cao, chưa bổ sung dinh dưỡng lô VC nên thân nhỏ nhiều so với lô CP Hình 4.8: Mẫu VC sau 10 ngày trồng Sau ngày thứ 10 lại có dao động mạnh lô VC, lúc trồng bón phân chiều cao tăng vọt lên đến 37 cm tăng gấp 1.23 lần so với lô ĐC, lô CP, chiều cao lên đến 44.6 cm tăng gấp 1.2 lần so với lô VC gấp 1.5 lần so với lô ĐC 4.2.2 Số nhánh Bằng cách đếm trực tất nhánh tiếp thu kết cụ thể bảng 4.9 biểu diễn đồ thò hình 4.9 Bảng 4.9 Phát triển số nhánh sau 35 ngày trồng Lô ĐC VC CP 12 12 15 Ngaøy 10 15 35 Sử dụng excel để biểu diễn số liệu SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 66 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua số 16 nhán h 14 12 10 ðC VC CP Ngaø y 10 15 20 25 30 35 40 Hình 4.9: Đồ thò biểu diễn số nhánh Nhận xét: Nhìn vào bảng 4.9 hình 4.9 biết khác số nhánh lô, lô ĐC lô VC 10 ngày đầu không khác biệt gì, giai đoạn đầu trình trồng nên chưa bón phân vô vào, sau ngày thứ 10 lô VC bón phân vào hàng ngày nhánh bắt đầu phát triển nhanh lên đến 12 nhánh Đối với lô CP, từ đầu bổ sung compost vào đất, trồng thích nghi với môi trường mà 10 ngày đầu lô CP phát triển nhánh, đến ngày thứ 35 15 nhánh, đặc biệt nhánh to, cứng, nhiều xanh SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 67 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Hình 4.10: Mẫu bón CP sau 10 ngày trồng Hình 4.11: Mẫu CP sau 15 ngày trồng SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 68 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua 4.2.3 Thời gian hoa Sau giai đoạn sinh trưởng chua bắt đầu nở hoa kết trái, thời gian hoa tính từ ngày bắt đầu trồng vào đất đến ngày nở hoa, số liệu cụ thể trình bày bảng 4.10 Bảng 4.10 Thời gian hoa chua Lô Thời gian ĐC VC CP 31 25 20 Kết trình bày biểu đồ hình 4.12 Ngà y 35 30 25 20 15 10 ĐC VC CP Hình 4.12: Biểu đồ biểu diễn thời gian hoa chua Nhận xét: Lúc chua 35 ngày, tất lô nở hoa, thời gian hoa lô có chênh lệch rõ rệt Riêng lô CP thời gian hoa 20 ngày ngắn hẳn lô VC, lô ĐC phải 31 ngày nở hoa SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 69 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Hình 4.13: Mẫu CP nở hoa Nhận xét bàn luận Sau trồng thử nghiệm hoa thời gian hoa lại không đều, lô CP hoa sớm lô VC khoảng tuần, điều tiết kiệm thời gian cho nhà nông sản xuất, chiều cao cây, bón compost cao đối chứng từ 10 – 15 cm, lại có nhiều xanh to Chứng tỏ ứng dụng compost cho trồng ngắn ngày mang lại hiệu kinh tế cao SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 70 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 71 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua 5.1 Kết luận Sau 30 ngày ủ compost với nguyên liệu đầu vào xơ dừa phân bò với chế phẩm BIO-F, thí nghiệm tạo lượng compost có tỷ lệ N:P:K = 5.2:0.12:0.1, loại phân hữu tốt cho trồng Điều chứng tỏ điều tất loại CTR bỏ tận dụng để sản xuất compost với công nghệ qui mô đơn giản Hiệu sản phẩm việc trồng thử nghiệm chua Compost giúp tăng trưởng nhanh chiều cao 48.6% so với mô hình đối chứng 20.5% so với mô hình bón phân vô Tăng trưởng nhanh số nhánh lô bón compost 67% so với lô đối chứng nhanh 25% so với lô bón phân vô Lô bón compost tăng trưởng nhanh, cho to xanh, thân lớn Mặt khác, compost giúp tiết kiệm thời gian thu hoạch Bón phân compost, cho hoa sớm tuần so với mô hình bón phân vô tuần so với mô hình đối chứng, không bón phân 5.2 Kiến nghò Vì thời gian thực đề tài có hạn nên đề tài nghiên cứu đước ảnh hưởng compost lên sinh trưởng sinh sản (ra hoa) trồng Nếu có điều kiện, đề tài nghiên cứu: • Nghiên cứu hiệu compost trình trái chất lượng sản phẩm • Nghiên cứu ảnh hưởng compost đối tượng trồng ngắn ngày khác • Nghiên cứu tận dụng phế phẩm nông nghiệp khác để tạo thành sản phẩm phân bón hữu Cần phải vận động tuyên truyền cho người dân tận dụng nguồn chất thải để sản xuất sử dụng compost rộng rãi Điều cần có hỗ trợ nhà nước việc khuyến khích nhà nông sử dụng phân hữu nhiều thay sử dụng nhiều phân vô Dùng loại phân hữu không tăng lượng muối SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 72 - Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Chua khoáng, vi lượng mà làm đất tơi xốp, góp phần cải tạo đất, tăng độ phì nhiêu cho đất không ảnh hưởng đến người môi trường xung quanh SVTH: Nguyễn Thò Hiền - 73 - ... BIO-F Trên Cây Cà Chua Chương TỔNG QUAN LÝ THUYẾT SVTH: Nguyễn Thò Hiền -8- Đánh Giá Hiệu Quả Của Compst Ủ Từ Xơ Dừa Và Phân Bò Bổ Sung Chế Phẩm BIO-F Trên Cây Cà Chua 2.1 Tổng quan compost 2.1.1... đònh nghóa trình chế biến compost compost, đònh nghóa thường sử dụng đònh nghóa Haug 1993 Theo Haug, trình chế biến compost compost đònh nghóa sau: “Quá trình chế biến compost trình phân hủy sinh... (Cacbon/Nitơ) Có nhiều nguyên tố ảnh hưởng đến trình phân hủy VSV, C N cần thiết nhất, tỷ lệ C/N thông số dinh dưỡng quan trọng nhất; quan trọng nguyên tố photpho (P); lưu hùynh (S), canxi (Ca)
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh gia hieu qua compost tren cay ca chua, Danh gia hieu qua compost tren cay ca chua

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay