thi nghiem vật nổi vật chìm

5 61 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 20:57

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HUYỆN THANH OAI TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH II -* - GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG HỌAT ĐỘNG HỌC Đề tài: Tìm hiểu vật nổi, vật chìm Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi Số trẻ: 25- 30 trẻ Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Kim Hoa Ngày thực hiện: 28/3/2018 Đơn vị: Trường mầm non Bình Minh II Năm học 2017-2018 GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG HỌC Lĩnh vực: Phát triển nhận thức Hoạt động: Tìm hiểu vậtvật chìm Đối tượng: Trẻ mẫu giáo nhỡ Số lượng: 20-25 trẻ Thời gian: 25- 30 phút Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Kim Hoa I Mục đích yêu cầu: Kiến thức - Trẻ biết tên vật nổi, vật chìm - Trẻ biết vật nổi, vật chìm - Trẻ biết làm thí nghiệm, thảo luận theo nhóm - Trẻ biết tên trò chơi: Thử tài bé, Nhanh Kỹ năng: - Trẻ nói vật nổi, vật chìm - Trẻ giải thích vật nổi, vật chìm - Trẻ làm thí nghiệm, thảo luận theo nhóm - Trẻ chơi trò chơi: Thử tài bé, Nhanh thành thạo Thái độ: - Trẻ hứng thú học tham gia hoạt động II Chuẩn bị Đồ dùng cô: - Giáo án điện tử, giảng điện tử : Powerpoint - Xốp, cục nam châm - rổ đựng đồ dùng Đồ dùng trẻ - chậu nước - Vật nặng: Viên sỏi, viên đá, đĩa sứ, thìa inox - Vật nhẹ: Xốp, lá, giấy, túi ni lông, đĩa nhựa III Tổ chức hoạt động Hoạt động cô Hoạt động 1: Ỏn định tổ chức, gây hứng thú Nghe tin lớp học giỏi nên có bác, đến dự lớp chúng mình, khoanh tay đẹp chào bác nào? - Để chào đón cơ, bác chơi trò chơi: Tập tầm vơng” nhé! - Các ạ! Trong sống có nhiều vật thổi bay không bay Khi thả xuống nước hay chìm Hơm Tìm hiểu “Vật nổi, vật chìm” nhé! Hoạt động 2: Phương pháp hình thức tổ chức a Tìm hiểu vật nặng, vật nhẹ Thấy lớp ngoan, học giỏi tặng cho lớp rổ đồ chơi - Các xem rổ hồng đựng gì? - Còn rổ xanh đựng gì? - Nào xin mời nhẹ nhàng lên lấy cho rổ thứ đồ chơi chỗ ngồi nhé! - Các cầm vật tay thổi phù điều xảy ra? + Vì biết vật bay? + Vì biết vật không bay? - Cho trẻ phát biếu ý kiến + Vì biết áo nhẹ? + Viên sỏi nặng? - Vừa Cô Hiền thấy bạn trẻ lời chưa? Thưởng cho bạn tràng pháo tay! * Cô chốt lại: Vật nhẹ “Lá, túi ni lông, giấy, chai nhựa” bay được, vật nặng “Sỏi, đá, nam châm, đĩa sứ, thìa inox” không bay không b Cho trẻ làm thí nghiệm - Muốn biết thả đồ vật vào chậu nước hay chìm, xin mời làm thí nghiệm nhé! - Để làm thí nghiệm được, chia lớp làm nhóm Xin mời nhóm nào? - Các ý lắng nghe: + Nhiệm vụ nhóm 1: Thử nghiệm sỏi vào chậu nước + Nhiệm vụ nhóm 2: Thử nghiệm thả đĩa nhựa đĩa Hoạt động trẻ - Trẻ chào khách - Trẻ chơi trò chơi - Trẻ ngồi đội hình hàng ngang - Trẻ lên lấy đồ dùng - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ vỗ tay - Trẻ nhóm sứ vào chậy nước + Nhiệm vụ nhóm 3: Thử nghiệm thả chai nhựa thìa inox - Các nhóm nghe rõ chưa? - Nào xin mời nhóm trưởng lên lấy đồ dùng cuẩ nhóm làm thí nghiệm nào! - Thời gian làm thí nghiệm nhóm phút - Bây nhiệm vụ nhóm thảo luận đồ vật nhóm thả vào chậu nước nào? - Sau phút nhóm thí nghiệm thảo luận có kết sau: * Cơ chốt: Như có vật nước có vật chìm nước -À ! vật nhẹ nước như: lá, đĩa nhựa, chai nhựa Những vật nặng chìm nước như: Sỏi, đĩa sứ, thìa inox - Cơ thấy nhóm làm thí nghiệm trẻ lời rấ giỏi Cô khen lớp c Điều kỳ diệu với cốc nhựa túi ni lông - Nào cô xin mời nhẹ nhàng hàng ngang ngồi quan sát tiếp làm nghiệm nhé! - Cô đặt chậu nước - Đố biết làm để cốc nhựa túi ni lơng chìm xuống chậu nước? - bạn cho phải cho nước vào cốc nhựa túi ni lơng chìm được, - Để xem bạn trẻ lời khơng quan sát làm thí nghiệm nhé! - Cơ cho cát vào túi ni lông buộc chặt lại cô thả từ từ vào chậu nước, xem điều xảy ra? - Vì túi ni lơng chìm? Còn cốc này, cô cho viên sỏi vào cốc thả xuống nước, cá thử đoán xem cốc chìm hay nổi? Vì sao? * Cơ khái qt lại: Như vật nhẹ chìmvật nặng bên * Mở rộng: Cho trẻ xem hình ảnh biển sốphương tiện giao thông đường thủy như: thuyền, tàu thủy to nặng mặt nước nhà khoa học chế tạo ạ! Hoạt động 3: Trò chơi * Trò chơi 1: Thử tài bé - Nhóm trưởng lên lấy đồ dùng - Trẻ thảo luận - Trẻ vỗ tay - Trẻ trả lời Cách chơi: Các chơi thể Khi nói vật đứng Khi nói vật chìm ngồi Các biết cách chơi chưa nhỉ! Luật chơi: Bạn làm sai phải nhảy lò cò nhé! * Trò chơi 2: Nhanh - Cách chơi: Để chơi trò chia lớp thành đội Trên cô chuẩn bị rổ có nhiều vật nổi, vật chìm Nhiệm vụ đội : Chọn vật nổi, đội 2: vật chìm Khi lên lấy đồ, phải bật qua suối nhỏ - Luật chơi: Các ý bạn lấy đồ vật Thời gian nhạc, nhạc kết thúc đội tìm nhiều đồ vật đội chiến thắng - Cô nhận xét trẻ chơi Hoạt động 4: Kết thúc - Củng cố: Hôm cá tìm hiểu gì? - Nhận xét tuyên dương trẻ - Trẻ chơi - Trẻ chơi - Trẻ trả lời - Trẻ vỗ tay ... biết vật nổi, vật chìm - Trẻ biết làm thí nghiệm, thảo luận theo nhóm - Trẻ biết tên trò chơi: Thử tài bé, Nhanh Kỹ năng: - Trẻ nói vật nổi, vật chìm - Trẻ giải thích vật nổi, vật chìm - Trẻ... hiểu vật – vật chìm Đối tượng: Trẻ mẫu giáo nhỡ Số lượng: 2 0-2 5 trẻ Thời gian: 2 5- 30 phút Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Kim Hoa I Mục đích yêu cầu: Kiến thức - Trẻ biết tên vật nổi, vật chìm - Trẻ... 2: Nhanh - Cách chơi: Để chơi trò chia lớp thành đội Trên cô chuẩn bị rổ có nhiều vật nổi, vật chìm Nhiệm vụ đội : Chọn vật nổi, đội 2: vật chìm Khi lên lấy đồ, phải bật qua suối nhỏ - Luật chơi:
- Xem thêm -

Xem thêm: thi nghiem vật nổi vật chìm, thi nghiem vật nổi vật chìm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay