ontap hk1 SH7 (16 17) (1)

1 38 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 20:40

NỘI DUNG ƠN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017 (Từ tuần đến hết tuần 16) Từ 18: Trai sông đến Bài 33: Cấu tạo Cá chép A) Chương IV: Ngành Thân mềm - Cách dinh dưỡng trai sông  ý nghĩa với môi trường nước, với người  Cách dinh dưỡng trai sơng có ý nghĩa với mơi trường nước với người: - Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, động vật nhỏ khác, góp phần lọc môi trường nước - Ở nơi nước ô nhiễm, người ăn trai, sò hay bị ngộ độc lọc nước, nhiều chất độc tồn đọng thể trai, sò - So sánh đặc điểm cấu tạo sò trai sơng (tìm điểm giống nhau) - Loài động vật Ngành Thân mềm gây hại lúa rau màu? - Tìm hiểu nhóm động vật xếp vào ngành Thân mềm (sò, trai sông, hến, mực, bạch tuộc, ốc sên, ốc bươu vàng, ốc vặn, …) B) Chương V: Ngành Chân khớp - Đặc điểm cấu tạo khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính mơi trường sống?  Đặc điểm cấu tạo khiến Chân khớp đa dạng tập tính mơi trường sống: - Các phần phụ có cấu tạo thích nghi với mơi trường sống như: nước chân bơi, cạn chân bò, đất chân đào bới - Phần phụ miệng thích nghi với thức ăn lỏng, thức ăn rắn, … khác - Đặc điểm thần kinh (đặc biệt não phát triển) giác quan phát triển sở hoàn thiện tập tính phong phú sâu bọ - Cơ thể nhện chia phần? + Phần đầu ngực gồm phận nào? Chức phận + Phần bụng gồm phận nào? Chức phận - Cấu tạo chức phần phụ tôm sông (5 đôi chân ngực) - Hệ thần kinh châu chấu có cấu tạo nào? - Vai trò thực tiễn sâu bọ thụ phấn trồng ? Ví dụ C) Lớp cá: - Cấu tạo ngồi cá chép thích nghi với môi trường sống nước? - Cá nhận biết kích thích áp lực, tốc độ dòng nước vật cản để tránh nhờ vào phận nào? - Tìm hiểu đời sống sinh sản cá chép? - Vì số lượng trứng lứa đẻ cá chép lên đến hàng vạn? Ý nghĩa?  Số lượng trứng lứa đẻ cá chép lên đến hàng vạn vì: - Cá chép thụ tinh ngoài, tỉ lệ tinh trùng gặp trứng để thụ tinh (vì mơi trường nước khơng an toàn làm mồi cho kẻ thù điều kiện môi trường nước không phù hợp) - Ý nghĩa: giúp cá đảm bảo số lượng cá thể trì phát triển nòi giống
- Xem thêm -

Xem thêm: ontap hk1 SH7 (16 17) (1), ontap hk1 SH7 (16 17) (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay