MA TRẬN đề lớp 5 hiện hành

6 35 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 19:30

MA TRẬN ĐỀ LỚP Môn: Tiếng Việt LIỆT KÊ MẠCH KIẾN THỨC Mạch kiến thức, kĩ Số câu, Mức số điểm Mức Mức Mức Tổng Kiến thức Tiếng Việt: - Hiểu nghĩa sử dụng số từ ngữ thuộc chủ điểm học Số câu 1 Số điểm 0,5 0,5 2 Số điểm 1 Số câu - Sử dụng dấu câu Nắm kiểu cấu tạo câu kể : Ai, làm gì? Ai ,thế nào?, Ai ?; Câu hỏi; câu khiến; Câu cảm biết liên kết câu từ ngữ nối từ thay - Nhận biết bước đầu cảm nhận hay câu văn có sử dụng biện pháp nhân hóa, so sánh Biết dùng biện pháp so sánh nhân hóa để viết câu văn hay Đọc hiểu văn bản: - Xác định hình ảnh nhân vật, chi tiết có ý nghĩa đọc Hiểu nội Số câu dung đoạn, đọc, hiểu ý nghĩa - Giải thích chi tiết suy luận trực tiếp rút thông tin từ đọc - Nhận xét hình ảnh nhân vật, chi tiết bài; biết liên hệ những điều đọc với thân thực tế Tổng Số điểm 1,5 1,5 MA TRẬN CÂU HỎI TT Chủ đề Đọc hiểu Số câu văn Câu số Kiến thức Số câu tiếng Việt Câu số Tổng số câu TT Chủ đề Đọc hiểu Số câu văn Số điểm Kiến thức Số câu tiếng Việt Số điểm Tổng số câu Mức Mức TN TL TN TL 2 1-2 3-4 Mức Mức TN TL TN TL 2 1 0,5 Mức TN TL 1 Mức TN TL 1 0,5 1 Mức TN TL Mức TN TL 1 Tổng cộng Tổng cộng 3(60%) 2(40%) I Đọc hiểu (5,0 điểm) Đọc sau trả lời câu hỏi: Mùa thu, trời dù xanh bay lên cao Các hồ nước quanh làng lúc sâu Chúng khơng hồ nước nữa, chúng giếng khơng đáy, ta nhìn thấy bầu trời bên trái đất Những nhạn bay thành đàn trời cao, đám mây mỏng lướt qua thôn làng, gieo xuống tiếng kêu mát lành, sương sớm, khiến tim vang lên dịu dàng câu thơ không nhớ thuộc tự Trẻ lùa bò bãi đê Con đê rực lên màu vàng đàn bò đủng đỉnh bước Ngỡ đê vàng uốn lượn Những cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn gió nhẹ; chúng đuổi mãi, đuổi từ ven làng đến tít chân đê Trong làng, mùi ổi chín quyến rũ Những buồng chuối trứng quốc vàng lốm đốm Đâu thoảng hương cốm Bên bờ nông giang vắt qua cánh đồng, tốp trẻ con, bay lên khói xanh lơ Bọn trẻ xua xua tay vào khói hát câu đồng dao cổ nghe vui tai: Khói dứa ăn cơm với cá Khói ri lấy cá đập đầu Chúng hát mãi, hát lúc khói tan biến vào khơng gian mênh mông Không gian chuông lớn vô treo suốt mùa thu, âm vang tiếng ca trẻ tiếng cựa cối, đất đai Mùa thu Hồn tơi hóa thành sáo trúc nâng ngang môi bé ngồi vắt vẻo lưng trâu Và mùa thu vang lên âm xao động đồng quê Theo Nguyễn Trọng Tạo Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: 0,5 điểm (Mức 1) Nên chọn tên đặt cho văn ? A Mùa thu làng quê B Cánh đồng quê hương C Âm mùa thu Câu : 0,5 điểm (Mức 1) Tác giả cảm nhận mùa thu giác quan ? A Chỉ thị giác (nhìn) B Chỉ thị giác thính giác (nghe) C Chỉ thị giác thính giácvà khứu giác (ngửi) Câu 3: 0,5 điểm (Mức 2)Trong câu “Chúng khơng hồ nước nữa, chúng giếng khơng đáy, ta nhìn thấy bầu trời bên trái đất” từ vật gì? A Chỉ giếng B Chỉ hồ nước C Chỉ làng quê Câu : 0,5 điểm (Mức 2)Vì tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên trái đất ? A Vì bầu trời mùa thu cao nên tác giả có cảm tưởng bầu trời bên trái đất B Vì bầu trời mùa thu xanh nên tác giả có cảm tưởng bầu trời khác C Vì hồ nước in bóng bầu trời “ giếng không đáy ” nên tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu trời bên trái đất Câu 5: 1,0 điểm (Mức 3) Từ chúng văn dùng để vật ? A Các hồ nước B Các hồ nước, bọn trẻ C Các hồ nước, cánh đồng lúa, bọn trẻ Câu 6: 0,5 điểm (Mức 2) Trong văn có từ đồng nghĩa với từ xanh ? A Một từ Đó từ B Hai từ Đó từ C Ba từ Đó từ Câu 7: 0,5 điểm (Mức 3) Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu sau: “Những cánh đồng lúa xanh mướt, dập dờn gió nhẹ.” Câu 8: điểm (Mức 4) Đặt câu ghép có từ mùa thu ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU Câu Ý A C B C C B Xác định CN-VN Đặt câu ghép có từ mùa thu Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1,0 điểm Chính tả nghe - viết (4 điểm): Phong cảnh đền Hùng Đền Thượng nằm chót vót đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Trước đền, khóm hải đường đâm bơng rực đỏ, cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn múa quạt xòe hoa Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy nghiêm đề hồnh phi treo Theo Đoàn Minh Tuấn Tập làm văn(6 điểm) Đề bài: Hãy tả người thân gia đình em ... mùa thu Điểm 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm điểm 0 ,5 điểm 0 ,5 điểm 1,0 điểm Chính tả nghe - viết (4 điểm): Phong cảnh đền Hùng Đền Thượng nằm chót vót đỉnh núi Nghĩa Lĩnh Trước đền, khóm hải...Số điểm 1 ,5 1 ,5 MA TRẬN CÂU HỎI TT Chủ đề Đọc hiểu Số câu văn Câu số Kiến thức Số câu tiếng Việt Câu số Tổng số câu TT Chủ đề Đọc hiểu Số câu văn Số điểm Kiến thức... TL TN TL 2 1-2 3-4 Mức Mức TN TL TN TL 2 1 0 ,5 Mức TN TL 1 Mức TN TL 1 0 ,5 1 Mức TN TL Mức TN TL 1 Tổng cộng Tổng cộng 3(60%) 2(40%) I Đọc hiểu (5, 0 điểm) Đọc sau trả lời câu hỏi: Mùa thu, trời
- Xem thêm -

Xem thêm: MA TRẬN đề lớp 5 hiện hành, MA TRẬN đề lớp 5 hiện hành

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay