Rennenepthoiquen lethihiep mnphucthinh

14 33 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 19:24

A. ĐẶT VẤN ĐỀ:Như chúng ta đã biết, giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Muốn thực hiện được nhiệm vụ to lớn này thì gia đình là sợi dây tình yêu, chăm sóc và kích thích đầu tiên của trẻ, cha mẹ là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất. Mỗi nhà giáo dục, mỗi cô giáo, là người mẹ thứ hai của trẻ, chúng ta phải làm sao hình thành cho các cháu bước đầu có một đức tính tốt để sau này trẻ trở thành người công dân tốt.Trong tình hình đất nước ta đang trên đà phát triển, vì vậy phải có những con người có đức, có tài, mà nền móng đạo đức con người phải được nhen nhóm ngay từ những bước đầu về nhân cách. Đối với các cháu lứa tuổi nhà trẻ từ 25 36 tháng cần phải rèn cho trẻ nề nếp thói quen ngay từ những ngày đầu trẻ mới bắt đầu hình thành về thể chất, phát triển về chí tuệ. Đối với trẻ bây giờ chỉ mới bắt đầu, đang còn lạ lẫm, những hành vi tốt xấu, những thói quen vứt rác không đúng nơi quy định, cất dép chưa gọn gàng vào giá, khi chơi xong chưa biết dọn đồ chơi cùng cô…..Là một giáo viên mầm non được phân công phụ trách trẻ ở độ tuổi 25 36 tháng, ở độ tuổi trẻ còn rất bé nhưng đặc điểm sinh lý của trẻ phát triển rất mạnh. Vì vậy trẻ dễ bị tổn thương về tâm sinh lý, tôi thấy việc giáo dục đưa các cháu vào nề nếp để tham gia mọi hoạt động trong ngày của trẻ là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong suốt quá trình của các cháu. Vì trẻ chưa tách rời bố mẹ, gia đình ... nên khi mới nhập lớp, nhập trường trẻ thường có thái độ sợ hãi, mọi thứ đều lạ lẫm, tránh né bạn, không chấp nhận sự giúp đỡ của cô giáo, thậm chí còn la khóc, không ăn, không ngủ, hoặc không tham gia vào mọi hoạt động trong ngày ….Vậy làm thế nào để nhanh chóng đưa trẻ vào nề nếp thói quen ngay từ những ngày đầu, những ngày mà trẻ không muốn rời xa mẹ, xa gia đình... đến với cô giáo và các bạn.Theo tôi nghĩ đây không phải là vấn đề trăn trở của riêng tôi mà là của tất cả các đồng nghiệp nói chung. Nhận thức tầm quan trọng đó tôi suy nghĩ tìm hiểu Một số biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 25 36 tháng ở trường mầm non Phúc Thịnh”. A ĐẶT VẤN ĐỀ: Như biết, giáo dục nhiệm vụ quan trọng cần thiết Muốn thực nhiệm vụ to lớn gia đình sợi dây tình yêu, chăm sóc kích thích trẻ, cha mẹ người thầy quan trọng Mỗi nhà giáo dục, cô giáo, người mẹ thứ hai trẻ, phải hình thành cho cháu bước đầu có đức tính tốt để sau trẻ trở thành người công dân tốt Trong tình hình đất nước ta đà phát triển, phải có người có đức, có tài, mà móng đạo đức người phải nhen nhóm từ bước đầu nhân cách Đối với cháu lứa tuổi nhà trẻ từ 25 - 36 tháng cần phải rèn cho trẻ nề nếp thói quen từ ngày đầu trẻ bắt đầu hình thành thể chất, phát triển chí tuệ Đối với trẻ bắt đầu, lạ lẫm, hành vi tốt xấu, thói quen vứt rác khơng nơi quy định, cất dép chưa gọn gàng vào giá, chơi xong chưa biết dọn đồ chơi cô… Là giáo viên mầm non phân công phụ trách trẻ độ tuổi 25 - 36 tháng, độ tuổi trẻ bé đặc điểm sinh lý trẻ phát triển mạnh Vì trẻ dễ bị tổn thương tâm sinh lý, thấy việc giáo dục đưa cháu vào nề nếp để tham gia hoạt động ngày trẻ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu suốt trình cháu Vì trẻ chưa tách rời bố mẹ, gia đình nên nhập lớp, nhập trường trẻ thường có thái độ sợ hãi, thứ lạ lẫm, tránh né bạn, không chấp nhận giúp đỡ giáo, chí la khóc, khơng ăn, không ngủ, không tham gia vào hoạt động ngày ….Vậy làm để nhanh chóng đưa trẻ vào nề nếp thói quen từ ngày đầu, ngày mà trẻ không muốn rời xa mẹ, xa gia đình đến với giáo bạn Theo nghĩ vấn đề trăn trở riêng mà tất đồng nghiệp nói chung Nhận thức tầm quan trọng tơi suy nghĩ tìm hiểu " Một số biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 25 - 36 tháng trường mầm non Phúc Thịnh” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I CƠ SỞ LÝ LUẬN Phần chị phải đưa vào luận điểm nhà khoa học, văn kiện đảng, nhà nước phân tích ( nói thêm đặc điểm tâm sinh lý trẻ- tài liệu tâm lý học giáo dục học tiến sĩ Nguyễn thị ánh tuyết) Giai đoạn trẻ 25 - 36 tháng giai đoạn việc hình thành phát triển nhân cách trẻ, mặt phát triển trẻ hòa quyện vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, khơng tách bạch rõ nét Trẻ hồn tồn non nớt, nhạy cảm với tác động bên ngồi, đông thời lúc trẻ phát triển nhanh mặt, trẻ dẽ bị tổn thương tâm lý Bởi muốn rèn luyện nề nếp thói quen từ đầu cho trẻ, từ ngày đầu trẻ vào lớp cô giáo phải để trẻ cảm nhận nguồn hạnh phúc, thấy chấp nhận, an toàn, yêu mến thành viên cộng đồng mà trẻ hòa nhập Quan hệ cô giáo với trẻ giàu cảm xúc thân thiết, yêu thương quan hệ mẹ Hoạt động lao đông sư pham cô giáo mầm non có định hướng, có mục đích để giáo dục, phát triển trẻ Tác động sư phạm cô giáo phải thay đổi, phù hợp với nhu cầu phát triển trẻ có cảm tình, có hứng thú Vì nghệ thuật chủ yếu cô thể chỗ biết hòa nhập vào giới trẻ, biết quên người lớn để thực bạn trẻ Biết tôn trọng đồng cảm với trẻ tạo nên khơng khí cởi mở, lơi quấn, thu hút trẻ, trẻ dễ nghe theo hướng dẫn cô, biết lời cô cách thoải mái,vui vẻ Từ giúp trẻ hiểu biết định, tạo cho trẻ có đầy đủ diều kiện thể lực, kiến thức đồng thời hình thành phát triển nhân cách cho trẻ vững vàng tự tin Muốn thực mục tiêu vấn đề rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ mầm non phải trọng thường xuyên liên tục khơng ngừng đổi Về góc độ giáo dục nề nếp thói quen ban đầu trẻ độ tuổi 25 36 tháng, thực theo phương pháp cũ mà trước thực khơng đưa lại hiệu cao hơn, tính chủ động tích cực khơng phát huy khả sáng tạo cách triệt để Nếu cô tạo điều kiện cho trẻ hoạt động nhiều hình thức, thông qua hoạt động hàng ngày lúc nơi việc rèn luyện nè nếp thói quen cho trẻ thục II THỰC TRẠNG Năm học 2013-2014 nhà trường phân công dạy lớp nhà trẻ 2536 tháng Tôi nhận thấy điều kiện thuận lợi khó khăn lớp sau: Thuận lợi - Là giáo viên có trình độ chuẩn chun mơn, u nghề mến trẻ,ln tìm tòi nghiên cứu sưu tầm nhiều tranh ảnh phù hợp với chủ đề khả sáng tạo trẻ - Bản thân tham gia đầy đủ chuyên đề hè đổi nghành học mầm non có chuyên đề lễ giáo, chuyên đề vệ sinh dinh dưỡng - 100% cháu độ tuổi - Được tín nghiệm phu huynh, đa số phụ huynh nhiệt tình với lớp,quan tâm đến trẻ, đóng góp khoản quy định Khó khăn: - Lớp học có đến 98% phụ huynh làm nơng nghiệp, 100% người dân tộc Mường, phong tục tập quán, nề nếp sinh hoạt chưa thực gọn gàng ngăn nắp Kinh tế chậm phát triển, đường xá lại gặp nhiều khó khăn, mà cháu bỏ học thường xuyên vào mùa mưa - Phòng học nhỏ hẹp khó khăn cho việc hoạt động, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học thiếu đầu tư, mua sắm - Một số phụ huynh nhận thức chưa đồng cho lứa tuổi trẻ bé nên việc rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ chưa quan trọng thực cần thiết Cần nêu thêm khó khăn cho phù hợp với biện pháp lựa chọn Kết thực trạng - Để vào thực rèn luyện nề nếp thói quen cho trẻ từ thuận lơi khó khăn nêu Qua kết khảo sát đầu năm học, thấy trẻ lớp nhút nhát, nói tự do, tự làm theo ý mình, chưa biết tự làm số việc tự phục vụ như: Tự xúc cơm, tự uống nước, gọi người lớn có nhu cầu vệ sinh Kết cụ thể sau: Kết đầu năm học: Kết đầu năm Nội dung đánh giá Đạt Không đạt số HS SC % SC % - Thói quen nề nếp học 25 20 80% 20% - Thói quen nề nếp chào hỏi 25 17 68 32% - Thói quen cất đồ dùng đồ chơi 25 15 60 10 40% - Thói quen nề nếp ăn, ngủ 25 15 60 10 40% - Thói quen nề nếp chơi, học 25 16 64 36% - Thói quen nề nếp vệ sinh 25 17 68 32% Với kết mạnh dạn sâu vào tìm hiểu thực để Tổng đưa số biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ 25-36 tháng III MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NỀ NẾP, THÓI QUEN BAN ĐẦU CHO TRẺ 25- 36 THÁNG Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH Biện pháp 1: Điều tra thực tiễn, nâng cao trách nhiệm thân Việc thường xuyên quan sát điều tra thực tiễn giúp cho giáo viên nhìn nhận xác tình trạng thực tiễn lớp từ đưa hoạt động điều chỉnh đến cá nhân trẻ - Muốn đưa chất lượng việc rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ đạt hiệu cao Xuất phát từ tình hình thực tế, dựa vào đặc điểm sinh lý trẻ sâu nhiêm cứu, tìm tòi, tham khảo Những tài liệu có nội dung đề tài, học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, thân, nhận thức đắn, hiểu tầm quan trọng vấn đề, nắm vững tình hình cụ thể lớp Xác định rõ khó khăn thuận lợi nhà trường, lớp, thân Từ tìm biện pháp cụ thể Ở độ tuổi 25 - 36 tháng trẻ chưa rời khỏi bàn tay ấp ủ yêu thương người mẹ, gia đình, người thân cháu mang đến trường, đến lớp tâm trạng vừa bỡ ngỡ lạ lẫm, vừa lưu luyến nhớ gia đình Thậm chí có cháu sợ hãi khóc lóc Vì tuổi trẻ bé, sống nhiều tình cảm nên cần âu yếm, nhẹ nhàng cô ngày đầu trẻ nhập lớp, cô phải để trẻ cảm nhậm nguồn hạnh phúc, an toàn, quan tâm yêu mến, coi thành viên cộng đồng mà trẻ dang hòa nhập Tình cảm trẻ giàu xúc cảm thân thiết, yêu thương quan hệ mẹ Biết tôn trọng biết đồng cảm với trẻ tạo nên khơng khí cởi mở, quên người lớn để thực người bạn trẻ Khi trẻ có cảm tình, có hứng thú sử dụng nghệ thuật để thu hút lôi quấn trẻ vào hoạt đông cách dễ dàng Ví dụ: Khi đón trẻ vào lớp ngày đầu trẻ bỡ ngỡ chí khóc hờn, bế trẻ âu yếm vỗ cho trẻ xem tranh trò chuyện hát cho trẻ nghe, kể chuyện ,cùng chơi đồ chơi với trẻ để trẻ quên nỗi nhớ nhà, buổi đầu trẻ ăn cơm, ngủ trường với trẻ điều mẻ, ân cần dỗ dành, động viên khuyến khích bón trẻ thìa cơm, ru trẻ vào giấc ngủ Dần dần trẻ quen đến ăn cô hướng dẫn trẻ tự ngồi vào bàn ăn, tập cho trẻ tự cầm thìa xúc cơm, ăn khơng nói chuyện, khơng rơi vãi Đối với độ tuổi để đưa cháu vào nề nếp thói quen khơng phải chuyện dễ đơn giản Thực tế cháu bé, chưa có ý thức anh chị lớn, điều thử thách cho cô giáo Muốn tạo cho trẻ có thói quen thường xun phải ln nhẹ nhàng gần gũi tình cảm với trẻ để uốn nắn trẻ thông qua hát, thơ, câu chuyện trò chơi có nội dung nói nề nếp thói quen tơi sử dụng để trẻ phần liên hệ tới thân mà ngoan biết vầng lời cô giáo Nhờ tạo điều kiện giúp đỡ cô, trẻ uốn nắn kịp thời thường xuyên liên tục vào nề nếp Ví dụ: Rèn cho trẻ có thói quen biết chào hỏi thơng qua hát như: Bé ngoan, Lời chào buổi sáng, Mẹ yêu không Các thơ: Chào miệng xinh, Cháu chào ơng Có thể kết hợp cho trẻ xem tranh ảnh đọc thơ cho trẻ nghe, kể chuyện đàm thoại với trẻ Để từ trẻ ngoan giống bạn Bên cạnh đó, tơi ln tích cực tham gia chuyên đề huyện tổ chức để nắm bắt đổi nhằm áp dụng vào chương trình dạy Học hỏi, tham khảo kiến thức từ đồng nghiệp để khắc phục điểm yếu Biện pháp 2: Phân nhóm đặc điểm tâm sinh lý trẻ: - Bên cạnh thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ vấn đề trọng tâm Ngoài việc tiến hành tổ chức để đưa cháu vào nề nếp thói quen lúc, nơi Vì hoạt động ngày trẻ phải nghiên cứu lập kế hoạch bồi dưỡng đối tượng theo phân nhóm xếp chỗ ngồi cho cháu cách hợp lý: + Trẻ nhút nhát ngồi bên cạnh trẻ mạnh dạn, nhanh nhẹn + Trẻ ngồi cạnh trẻ trung bình + Trẻ hiếu động,cá biệt hay nói chuyện ngồi cạnh trẻ ngoan, ngồi cạnh cô giáo, để dễ quan sát tiện cho việc điều hành trẻ tốt - Việc phân nhóm có hiệu việc rèn luyện trẻ: Ví dụ: Theo xắp xếp chỗ ngồi trên, mời cháu lên trả lời câu hỏi cháu học trung bình ngồi cạnh bên bạn nghe câu trả lời bạn mời lên trả lời lại cháu trả lời được, với động viên khen thưởng cô tạo cho trẻ hứng thú học trẻ tiến lên làm cho nề nếp học trẻ ngày ổn định Tơi cho trẻ nhớ nhà hay khóc ngồi cạnh cô học phù hợp việc rèn nề nếp học cho trẻ Khi dạy cô cho trẻ ngồi cạnh cơ, vừa dạy vừa thể cử thương yêu che chở cho trẻ vuốt ve nhẹ nhàng xoa đầu làm trẻ vơi nỗi nhớ nhà Cộng với sáng tạo cô học lôi quấn trẻ học với bạn để quên nỗi nhớ bố mẹ Điều nhanh chóng giúp trẻ ngoan nhanh ổn định nề nếp học Để thực biện pháp việc trao đổi với phụ huynh đặc điểm riêng trẻ cộng với theo dõi hàng ngày cô Và xuất phát từ tình hình thực tế, dựa vào đặc điểm sinh lý trẻ tơi sâu tìm tòi tham khảo tài liệu có nội dung hỗ trợ cho biện pháp nghiên cứu Biện pháp 3: Lựa chọn hoạt động phù hợp để lồng ghép rèn nề nếp thói quen cho trẻ: Hằng ngày cháu đến lớp với nội dung hoạt động: ăn, ngủ, vệ sinh học tập, vui chơi, đón trả sinh hoạt hình thức để trẻ rèn luyện Đối với trẻ lứa tuổi để đưa cháu vào nề nếp thói quen đâu phải chuyện dễ đơn giản Thực tế cháu bé, chưa có ý thức anh chị lớp lớn, điều thử thách cho cô giáo Muốn tạo cho trẻ có thói quen thường xun phải ln nhẹ nhàng tình cảm gần gũi với trẻ để uốn nắn trẻ thông qua hát, thơ, câu chuyện trò chơi có nội dung nói nề nếp thói quen Tơi sử dụng để trẻ phần liên hệ tới thân mà ngoan mà biết lời cô giáo, nhờ tạo điều kiện giúp đỡ cô, trẻ uốn nắn kịp thời thường xuyên, liên tục việc rèn luyện nề nếp thói quen biết chào hỏi thông qua hát: Bé ngoan, Lời chào buổi sáng, Mẹ yêu không nào: Các thơ Chào, Miệng xinh, Cháu chào ông - Qua thơ, hát rèn cho trẻ có thói quen chơi song biết cất dọn đồ chơi như: Bạn hết Nhanh tay cất đồ chơi Nhẹ tay bạn Cất đồ chơi - Hay qua thơ, hát, câu chuyện rèn cho trẻ có thói quen ăn, ngủ như: Bài hát: Giờ ngủ, thơ:" Giờ ăn" Đến ăn cơm Vào bàn bạn Nào thìa, bát, đĩa Xúc cho gọn gàng Chớ có vội vàng Cơm rơi cơm vãi - Rèn thói quen vệ sinh cho trẻ qua : Bài thơ: "Rửa tay sạch" Cô dặn bé Trước ăn Khi tay bẩn Phải rửa Với xà phòng Bé gi lòng Lời dặn Biện pháp 4: Tăng cường làm sưu tầm nhiều đồ dùng đồ chơi sử dụng đồ dùng đồ chơi vào hoạt động phù hợp Muốn cho trẻ thu hút vào hoạt động, từ đầu năm học lên kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, không lên cách chung chung mà vạch rõ ràng cụ thể cho việc làm đồ dùng, đồ chơi Ngoài đồ dùng, đồ chơi có sẵn tơi tận dụng nguyên vật liệu dạng phế liệu sẵn có địa phương để sáng tạo sản phẩm hữu ích, thiết thực phục vụ cho hoạt động góc như: Thùng cát tơng, xốp, đĩa video cũ, giấy báo có trang bìa quảng cáo, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, hộp đựng cơm, vải vụn, chuổi hạt, vỏ ốc, vỏ ngao, vỏ điệp, ống chỉ, tăm tre, khối gỗ, … tất nguyên vật liệu cần đảm bảo an tồn tính mạng, khơng gây độc hại, khơng sắc nhọn, không nặng nề trẻ Từ nguyên vật liệu làm nhiều đồ chơi tạo vốn đồ chơi phong phú góc cho trẻ Tôi tận dụng tạo sản phẩm Ví dụ: Vợt muỗi hỏng kết hợp hồ dán, giấy màu tạo đàn ghi ta Vỏ chai nước kết hợp giấy màu, xốp tạo sản phẩm lọ hoa đẹp Vỏ hộp sữa chua xốp màu tạo vật ngộ nghĩnh như: Con rùa, công Cành khô, xốp màu, na khô, ổi khô, vỏ hến tạo : Cây đào, ổi, na Trẻ mầm non nói chung trẻ nhà trẻ 25-36 tháng nói riêng, đến trường khơng để học mà đến trường trẻ chơi Ở độ tuổi trẻ hoạt động nhiều hình thức " Học mà chơi ,chơi mà học " Và học chơi trẻ cần phải có đồ dùng trực quan độ tuổi nhỏ tri giác hiểu biết trẻ Vì muốn đưa chất lượng việc rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ tốt Bản thân phải không sưu tầm nguyên vật liệu sẵn có để làm đồ dùng đồ chơi cho đẹp, sáng tạo , hấp dẫn, mà phải khoa học đảm bảo an toàn, sử dụng hợp lý phù hợp với nội dung với độ tuổi Đồ dùng đồ chơi xắp xếp gọn gàng vừa tầm với trẻ để thu hút trẻ vào hoạt động cách thoải mái tự tin Ví dụ: Cháu nhập lớp khóc nhớ bố, mẹ, ơng, bà Tơi bế cháu lại góc chơi xem đồ chơi: Búp bê, đồ dùng nấu ăn Để trẻ tập chung vào đồ chơi mà quên nỗi nhớ nhà cách đàm thoại với trẻ, vào đồ chơi hỏi trẻ Chỉ vào búp bê hỏi: Ai đây? Chỉ vào đồ chơi nấu ăn( bát, thìa ) Hỏi: Đây gì?" Cơ thấy em búp bê ngoan đấy, em búp bê khơng khóc nhè đâu, đừng khóc nhè nữa, cháu nấu bột cho em búp bê ăn" Qua việc tơi thấy cháu khóc liền nín để tham gia chơi với bạn Hay ví dụ khác: Cháu đến lớp khóc tơi bế cháu đến góc bé khỏe cho cháu xem đồ dùng âm nhạc gõ phách cho trẻ nghe hỏi trẻ: Con có thích chơi trống khơng? Ngay trẻ qn nỗi nhớ nhà đòi thả xuống để chơi Đồ dùng đồ chơi đẹp không trẻ nhanh ngoan nhanh quên nỗi nhớ nhà, mà đồ dùng đồi chơi đẹp thu hút trẻ vào học hoạt động vui chơi cách hứng thú Từ nề nếp học, chơi trẻ nhanh chóng ổn định vào học, chơi đạt kết cao Biện pháp 5: Khuyến khích khen ngợi trẻ kịp thời Ở lứa tuổi với đặc điểm sinh lý trẻ phát triển mạnh ,trẻ bé thích tò mò bắt chước, tơi tôn trọng trẻ công bằng, sử dụng khen chê mực Khen chê có tác dụng mạnh đến hành vi lời trẻ, không nên khen đáng mà chê trách chung chung, nên thường khen trẻ gương tốt để trẻ bắt chước Ví dụ: Cơ khen trẻ học ngoan, mặc, quần áo , đầu tóc gọn gàng, đẹp,biết chào đến lớp, khơng khóc nhè Ngày hơm sau tơi thấy có nhiều cháu học biết chào hỏi cơ, ăn mặc Vì cháu bắt chước bạn để khen Còn chê trẻ khơng chê chung chung phải tìm cách chê thậy khéo léo không chê trước tập thể lớp mà phải gần gũi ân cần, nhắc nhở, góp ý riêng với trẻ để trẻ khơng xấu hổ mà có ý nghĩ khơng muốn học Ví dụ: Khi chê cháu nghịch học, kết thúc học nêu gương khen số trẻ ngoan Còn trẻ chưa ngoan tơi nhắc nhở phê bình chung chung Nhưng sau học vào hoạt động lúc nơi gần gũi nhắc nhở cháu trao đổi với cháu câu hỏi: Con thấy hơm bạn Chí Kiên học ngoan khơng? (Ngoan ) Còn ngồi làm gì? Như ngoan chưa? ( Chưa ngoan ) Từ tơi dặn trẻ: Bạn Chí Kiên hơm ngoan cô khen hôm sau học tập bạn để khen Ngồi ra, thông qua hát, thơ, câu chuyện thông qua hoạt động ngày, lúc nơi, giúp trẻ có thói quen nề nếp tốt cô không nên chê trẻ trước tập thể lớp mà nên gần gũi để góp ý nhỏ với trẻ số nề nếp chưa tốt, hay lớp vài cháu nhõng nhẽo khơng nghe lời cô nuông chiều ông bà,bố mẹ tơi dựa vào lúc đó, điều kiện, hoạt động mà trẻ học tập, bắt chước Tơi chanh thủ hội để thay đổi trẻ hình thức Từ giúp đỡ giáo mà tính nhõng nhẽo trẻ dần Được cô tạo điều kiện giúp đỡ, rèn luyện mà trẻ thưc hòa nhập vào nề nếp, khuôn khổ tập thể lớp cách thoải mái, dễ dàng tự tin 10 Biện pháp 6: Làm tốt công tác uyên truyền với phụ huynh Để phụ huynh hiểu tầm quan trọng việc giúp trẻ có hành vi văn hóa từ tuổi nhỏ giáo cần phải kết hợp với môi trường giáo dục phối kết hợp với phu huynh giáo dục trẻ cách động viên họ tham gia phong trào lớp, trường đề ra.Từ giúp trẻ nhớ chuyện tốt trẻ hay quên - Muốn làm điều phải lên kế hoạch rõ sau: - Họp phu huynh đầu năm thông báo đặc điểm tình hình trường lớp, nội dung dạy trẻ 25 - 36 tháng, nhấn mạnh điểm khó khăn lớp để kịp thời phụ huynh uốn nắn trẻ - Xây dựng góc tuyên truyền lớp, thường xuyên thay đổi nội dung tuyên truyền để phụ huynh nắm bắt thơng tin xác gần - Thơng báo mạng hoạt động dạy theo tuần để phu huynh kết hợp dạy trẻ thêm nhà - Thông qua đón - trả trẻ - Trong hội nghị cha mẹ học sinh - Thường xuyên trao đổi với phụ huynh trường hợp cá biệt để phụ huynh có kế hoạch dạy trẻ thêm - Kết cơng tác tuyên truyền phụ huynh hăng hái ủng hộ hoạt động lớp đề IV KIỂM NGHIÊM Một năm học vừa qua tơi kiên trì thực số biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ, đến trẻ thực yêu mến giáo, bạn thích học, có nề nếp tham gia hoạt động, trẻ có tác phong mạnh dạn tự tin hơn, cụ thể: - Trẻ có hành vi đạo đức tốt, khơng nói tục chửi bậy, biết lời ông bà, cha mẹ, yêu quý vật, biết yêu thiên nhiên, biết qxuan tâm đoàn kết với bạn bè, biết cảm ơn, xin lỗi Đặc biệt cháu nhà biết tự làm số việc tự phục vụ: Tự xúc cơm, tự uống nước, biết gọi người lớn có nhu cầu vệ sinh, chơi song tự cất đồ chơi Biết đọc thơ, hát bi bô cho ông bà, 11 bố mẹ nghe Vì bậc phụ huynh vui, yên tân gửi đến lớp Từ phu huynh quan tâm đến việc học tập cháu nhiều - Các cháu có nề nếp thói quen tự phục vụ nên tơi thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục cách dễ dàng - Để minh chứng cho kết đạt cháu rõ ràng hơn, kết so sánh việc thực số biện pháp rèn luyện nề nếp thói quen ban đầu cho trẻ Nội dung đánh giá - Thói quen nề nếp học - Thói quen nề nếp chào hỏi - Thói quen cất đồ dùng đồ chơi - Thói quen nề nếp ăn, ngủ - Thói quen nề nếp chơi, học - Thói quen nề nếp vệ sinh Kết đầu năm Tổng Không Đạt số HS đạt SC % SC % Kết cuối năm Không Đạt đạt SC % SC % 25 18 72% 18% 23 92% 25 17 68% 32% 25 100% 25 15 60% 10 40% 24 96% 25 15 60% 10 40% 25 100% 25 16 64% 36% 25 100% 25 17 68% 32% 24 96% 8% 4% 4% 12 C KẾT LUẬN I Bài học kinh nghiệm: Có kết trình tìm tòi nghiên cứu cố gắng nỗ lực lớn thân Qua cúng rút số kinh nghiệm thân sau: - Bản thân giáo viên lớp gương sáng có cách ứng xử,lời nói chuẩn xác khơng phân biệt trẻ - Yêu nghề mến trẻ, tận tụy với cơng việc mình, ln kiên trì tìm tòi nghiên cứu phương pháp, hình thức day trẻ phù hợp có kết cao - Rèn trẻ lúc nơi, đặc biệt quan tâm đến trẻ chậm, trẻ cá biệt - Giáo viên thường xuyên trao đổi với phụ huynh mà trẻ chưa thực để tìm cách giải tốt - Giáo viên tạo hội cho trẻ tự làm việc hợp với khả trẻ có hành vi văn hóa - Làm sưu tầm nhiều đồ chơi đẹp để thu hút trẻ II Ý kiến đề xuất: Với tình hình bậc học mầm non xin đề xuất số ý kiến sau Đề nghị cấp ủy, quyền địa phương quan tâm tăng cường thêm sở vật chất xây thêm lớp học để lớp khơng phải học nhờ phòng chờ giáo viên Mua sắm thêm trang thiêt bị đồ dùng đồ chơi thuận lợi cho việc dạy học Trên sáng kiến kinh nghiệm thân nghiên cứu "Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen ban đầu cho trẻ 25 - 36 tháng trường mầm non Phúc Thịnh " Những đạt khiêm tốn 13 tảng cho năm Rất mong nhận góp ý, nhận xét hội đồng khoa học trường mầm non phúc thịnh,Hội đồng khoa học phòng GD&ĐT Ngọc lặc để thân tơi có kinh nghiệm quý báu việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ./ Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Phúc Thịnh, ngày 08 tháng năm 2014 ………………………………………………… Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người ………………………………………………… khác ………………………………………………… Người viết ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Lê Thị Hiệp 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Rennenepthoiquen lethihiep mnphucthinh, Rennenepthoiquen lethihiep mnphucthinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay