Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)

128 37 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 18:31

Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI THỊ MINH THOA NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI KHU DU LỊCH TAM ĐẢO Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Từ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Nghiên cứu mức độ hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các , số liệu sử dụng luận văn UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, UBND Huyện Tam Đảo , Sở Văn hóa thơng tin tỉnh Vĩnh Phúc , Phòng Văn hóa thơng tin huyện Tam Đảo, Ban quản lý Khu du lịch Tam Đảo cung cấp cá nhân thu thập từ báo cáo Ngành Du lịch , sách, báo, tạp chí du lịch, kinh tế Ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Bùi Thị Minh Thoa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nghiên cứu mức độ hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin chân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, khoa, phòng c Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Từ, nhà khoa học, thầy, cô giáo Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Ngun Trong q trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo ngành du lịch Tỉnh, Huyện, Ban quản lý khu du lịch Tam Đảo Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Bùi Thị Minh Thoa Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH 1.1 Du lịch dịch vụ du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Đặc điểm hoạt động du lịch 1.1.3 Các loại hình du lịch 1.2 Cơ sở lý luận hài lòng khách hàng 1.2.1 Khái niệm hài lòng du khách 1.2.2 Các mơ hình lý thuyết hài lòng du khách vận dụng cho nghiên cứu khu du lịch Tam Đảo 10 1.2.3 Vai trò cần thiết việc làm hài lòng du khách phát triển du lịch 21 1.3 Kinh nghiệm số khu du lịch việc đáp ứng hài lòng du khách học cho khu du lịch Tam Đảo 24 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.1 Kinh nghiệm khu du lịch Đại Lải thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc việc đáp ứng hài lòng du khách 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho khu du lịch Tam Đảo 27 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Câu hỏi nghiên cứu quản lý 29 2.2 Phương pháp nghiên cứu 29 2.2.1 Nghiên cứu định tính 29 2.2.2 Nghiên cứu định lượng 31 2.3 Tiến trình nghiên cứu 37 Chƣơng THỰC TRẠNG SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH TẠI KHU DU LỊCH TAM ĐẢO HIỆN NAY 40 3.1 Khái quát khu du lịch Tam Đảo 40 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến phát triển du lịch Tam Đảo 40 3.1.2 Tiềm phát triển du lịch khu du lịch Tam Đảo 46 3.1.3 Thực trạng phát triển khu du lịch Tam Đảo 54 3.2 Đánh giá hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo 56 3.2.1 Phân tích mức độ hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo qua điều tra khảo sát 56 3.2.2 Phân tích yếu tố tác động tới hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo qua điều tra khảo sát 60 3.2.3 Kiểm định thang đo hệ số Cronbach-anpha 64 3.2.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA sử dụng phương pháp xoay Varimax 68 Chƣơng GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH TẠI KHU DU LỊCH TAM ĐẢO ĐẾN NĂM 2015 79 4.1 Dự báo nhu cầu định hướng nâng cao hài lòng du khách kh 67 Bảng 3.20 Phân tích nhân tố khám phá 70 Bảng 3.21 Tổng hợp nhân tố 71 Bảng 3.22 Tổng hợp phân tích hồi quy 72 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ HÌNH Hình 1.1 Mơ hình số hài lòng khách hàng Mỹ 12 Hình 1.2 Mơ hình số hài lòng châu Âu 13 Hình 1.3 Mơ hình nghiên cứu hài lòng khách hàng khu du lịch Tam Đảo 31 SƠ ĐỒđồ 2.1: Tiến trình nghiên cứu 37 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh tái lập từ tỉnh Vĩnh Phú trước chia huyện thị Huyện Tam Đảo thành lập vào năm 2004 huyện miền núi vùng núi đầy tiềm Huyện Tam Đảokhu du lịch Tam đảo nơi nghỉ dưỡng lý tưởng, nhiều du khách quốc tế nước biết đến Khu du lịch Tam Đảo nằm lòng Thị trấn Tam Đảo thuộc huyện Tam Đảo Thị trấn Tam Đảo có tổng diện tích tự nhiên 214,85ha Dân số 693 nhân với 259 hộ chia làm 02 thôn: Thôn thôn 2; Khu du lịch Tam Đảo nằm chủ yếu thôn phần thôn (Khu nghỉ dưỡng cao cấp Belvedere Resort Khu du lịch Tam Đảo nằm dãy núi Tam Đảo độ cao 900 m so với mực nước biển Cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km bao gồm 50 km theo quốc lộ khoảng 24 km theo đường quốc lộ 2B có 13 km đường đèo Khu du lịch Tam Đảo có phong cảnh núi non hùng vĩ, bao quát vùng đồng Bắc rộng lớn Khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình 180C - 250C Mùa hè từ tháng đến tháng nhiệt độ tỉnh đồng thường oi từ khoảng 270C - 380C Tam Đảo nơi nghỉ mát lý tưởng với luân chuyển rõ rệt mùa ngày Khu du lich Tam Đảo lên điểm sáng du lich tỉnh Vĩnh Phúc nói chung nước nói riêng Cũng nhiều địa phương khác, du lịch dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày tăng tổng thu nhập quốc dân Huyện Tam Đảo Điều nói lên Huyện Tam Đảo phát triển ngành du lịch dịch vụ cách có hệ thống tồn diện mức doanh thu cao, mặt khác giải nhanh chóng lực lượng lao động nhàn rỗi Cùng với phát triển xã hội, du Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ kháchđòi hỏi cao Những khu du lịch đáp ứng tốt yêu cầu tạo lợi cạnh tranh cho thơng qua việc tạo dựng lòng trung thành du khách Tuy nhiên ảnh hưởng bão tài tồn cầu năm 2012 ảnh hưởng tới thu nhập người dân đồng nghĩa với việc ảnh hưởng tới tiêu dùng người dân, chi tiêu dè dặt việc chi tiêu cho giải trí du lịch Mặt khác nhiều năm trở lại với phát triển nhiều khu du lich làm ảnh hưởng không nhỏ tớ lượng du khách đến với khu du lịch Tam Đảo Từ thực trạng nêu khu Du Lich Tam Đảo cần nâng cao chất lượng du lich dịch vụ nào? Đâu yếu khu du lịch Tam Đảo? Những công việc cần phải làm để tiếp tục phát triển khu du lịch năm tới? Xuất phát từ vấn đề đó, tơi chọn đề tài “Nghiên cứu mức độ hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo để có kiến giải nhằm nâng cao hài lòng du khác, thu hút ngày nhiều du khách đến khu du lịch Tam Đảo, phát triển khu du lịch Tam Đảo thành điểm lựa chon hàng đầu cua du khách nước năm tới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận thực tiễn hài lòng du khách khu du lịch Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Phân tích thực trạng chất lược dịch vụ hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo nay, thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo năm tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: chất lượng dịch vụ yếu tố ảnh hưởng hài lòng du khách khu du lịch, bao gồm (các biến mơ hình) - Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng ý định du khách khu du lịch Tam Đảo - Phạm vi không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu địa bàn Thị Trấn Tam Đảo Huyện Tam Đảo Tỉnh Vĩnh Phúc -Thời gian thu thập số liệu thực trạng từ năm 2010 - 2013; số liệu điều tra thực tế tháng 3-4 năm 2014 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn - Ý nghĩa khoa học: Luận văn góp phần làm rõ số khía cạnh lý luận kinh nghiệm thực tiễn hoạt động dịch vụ, du lịch hài lòng du khách khu du lịch - Ý nghĩa thực tiễn: Đề tài tiến hành đánh giá mức độ hài lòng du khách khu du lịchTam Đảo sở đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động dịch vụ du lịch đáp ứng thị hiếu ngày cao du khách Kết cấu luận văn Luận văn phần mở đầu, kết luận, kết cấu thành IV chương : Chƣơng Cơ sở lý luận thực tiễn hài lòng du khách dịch vụ du lịch; Chƣơng 2: Phương pháp nghiên cứu; Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Luận văn đầy đủ file: Luận văn Full ... 3.1.3 Thực trạng phát triển khu du lịch Tam Đảo 54 3.2 Đánh giá hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo 56 3.2.1 Phân tích mức độ hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo qua điều tra khảo sát ... giá thực trạng hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo để có kiến giải nhằm nâng cao hài lòng du khác, thu hút ngày nhiều du khách đến khu du lịch Tam Đảo, phát triển khu du lịch Tam Đảo thành điểm... kết nghiên cứu luận văn Nghiên cứu mức độ hài lòng du khách khu du lịch Tam Đảo trung thực, kết nghiên cứu riêng Các , số liệu sử dụng luận văn UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, UBND Huyện Tam Đảo , Sở Văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ), Nghiên cứu mức độ hài lòng của du khách đối với khu du lịch Tam Đảo (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay