Tonh hop đầu tư tài chính

70 85 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 18:01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHOA TÀI CHÍNH MƠN ĐẦU TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI : ĐỊNH GIÁ CƠNG TY PHÂN BĨN BÌNH ĐIỀN Giảng viên: Ths Trần Tuấn Vinh Lớp: D TP.Hồ Chí Minh Tháng 10/2017 Nhận xét giảng viên: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Đầu tài ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Danh sách nhóm STT Họ tên Nguyễn Thị Mỹ Hiệp Đoàn Thị Diễm Hường MSSV 03063014009 03063014037 Cơng việc Mức độ hồn thành Làm nội dung,thuyết trình 100% Làm nội dung,tóm tắt nội 100% dung thuyết trình Làm nội dung, power point 100% Đầu tài Nguyễn Thị Thanh Thảo Lê Thị Thùy Trang 03063014260 Làm nội dung ,thuyết trình Làm nội dung, tổng hợp word 100% 100% MỤC LỤC : DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 GDP Việt Nam qua năm (2010 - 2016)1 Biểu đồ 1.2 Thu nhập bình quân đầu người Việt nam tháng đầu năm 2017 Biểu đồ 1.3 Thất nghiệp việc làm Biểu đồ 1.4 TỶ giá VND/USD đầu năm 2017 Biểu đồ 1.5 Tốc độ vốn đầu Việt Nam năm (2015-2017) Biểu đồ 1.6 Chỉ số ICOR Việt Nam qua năm (2000-2015) Bảng 1.7 Thuế nhâp loại phân bón Việt Nam 2016 Biểu đồ 2.5 Mơ hình Michael Poter Biểu đồ 3.3 Cơ cấu cổ đông BFC Biểu đồ 4.4 Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm qua năm (2012 -2016) Biểu đồ 4.5 Cơ cấu lợi nhuận BFC Biểu đồ 4.6 Cơ cấu tài sản BFC qua năm (2013-2016) Biểu đồ 4.7 Cơ cấu nguồn vốn qua năm (2012-2016) Biểu đồ 3.6.1 Thôn tin cỏ phiếu BFC ngày 25/10 Biểu đồ 3.6.2 Biến động cổ phiếu Biểu đồ 3.6.3 Đồ thị cổ phiếu biến động theo ngày Biểu đồ 3.6.4 Biểu đồ xu hướng Biểu đồ 3.6.5 Biểu đồ báo giá cổ phiếu Đầu tài PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ VĨ MƠ VÀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ PHÁP LUẬT 1.1 Các số vĩ mơ 1.1.1 GDP Bình quân giai đoạn 2010-2016, GDP Việt Nam tăng trưởng 6%/năm, cho thấy kinh tế tăng trưởng ổn định: Đầu tài Biểu đồ 1.1 GDP Việt Nam qua năm (2010 - 2016) Nguồn: Word Bank Năm 2016 có tốc độ tăng trưởng chậm lại kinh tế năm 2017 chịu rủi ro từ diễn biến giới: định hướng điều hành Chính phủ đóng vai trò quan trọng Kinh tế tăng trưởng 6,21% năm 2016, thấp so với mức tăng trưởng GDP năm 2015 (6.68%) diễn biến xấu kinh tế giới, sụt giảm mạnh sản lượng công nghiệp khai khoáng với tác động xấu từ yếu tố môi trường, yếu tố thiên tai Tổng sản phẩm nước (GDP) tháng đầu năm 2017 ước tăng 5,73% so với kỳ năm trước, GDP quý tăng 5,15%, quý tăng 6,17% Diễn biến GDP nửa đầu năm 2017 giống với xu hướng kỳ năm 2016, tốc độ tăng trưởng cải thiện qua quý song mức thấp Trong đó, đáng ý tốc độ tăng trưởng nhóm ngành công nghiệp xây dựng sụt giảm mạnh – động lực kinh tế năm qua Nông nghiệp ngành trọng trọng tâm theo định hướng Phủ, đặc biệt nơng nghiệp GDP 2017 dự báo tăng khoảng 6,3%-6,5% GDP tăng trưởng mức cao ổn định chứng tỏ kinh tế Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng tốt Đây sở quan sức trọng thúc đẩy ngành nghề sản xuất, thu hút dòng vốn đầu chảy vào kinh tế, giúp doanh nghiệp hoạt động tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân đầu người tăng lên đồng thời nâng cao phúc lợi mặt đời sống, giúp nguồn vốn đầu vào thị trường chứng khoán tăng đáng kể 1.1.2 Lạm phát Lạm phát năm 2016 gần 5% Tỷ lệ lạm phát 2017 dự báo vào khoảng 44,5% Lạm phát sau tăng cao thời điểm cuối năm 2016 có chiều hướng giảm dần qua tháng năm nay, điều trái ngược với xu hướng tăng lạm phát so với kỳ Kết thúc tháng 6/2017, CPI bình quân tháng đầu năm tăng mức 4,15% so với kỳ năm 2016 CPI bình quân tiếp tục diễn biến ổn định mức 1,52% qua tháng Khi CPI tăng thấp ổn định, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới lỏng sách tiền tệ, giảm lãi suất cho vay, giúp doanh nghiệp tiết Đầu tài kiệm chi phí đầu vào, giảm giá thành, kích thích sức mua tăng Nó có hiệu ứng tốt cho kinh tế hình thức kích thích sản xuất kích cầu tiêu dùng Biểu đồ 1.2 Thu nhập bình quân đầu người Việt nam tháng đầu năm 2017 Nguồn: Tổng cục thống kê 1.1.3 Thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm độ tuổi lao động tháng đầu năm tăng nhẹ với kỳ năm trước, mức 2,28% so với mức 2,27 % thời điểm so sánh vào năm ngoái Tuy nhiên xu hướng thất nghiệp thiếu việc làm giảm nhẹ qua quý Đầu tài Biểu đồ 1.3 Thất nghiệp việc làm Nguồn: Tổng cục thống kê 1.1.4 Tỷ giá Một mối quan tâm không nhỏ khác giới đầu chứng khoán áp lực tỷ giá Việt Nam đồng (VND) Có thể thấy, lực tác động lớn đến tỷ giá VND năm 2016 yếu tố từ bên ngồi, khơng xuất phát từ nội kinh tế Việt Nam Cùng với việc áp dụng chế tỷ giá trung tâm từ đầu năm 2016, thực tế chứng minh tỷ giá VND năm ngoái tăng 1,2 - 1,5%, bất chấp biến động lớn Brexit hay trượt giá đồng CNY Việt Nam có e ngại ảnh hưởng từ bên ngoài, có xu hướng dự trữ ngoại hối Trung Quốc bị giảm dòng vốn ngoại rút ròng liên tục năm qua (1.600 tỷ USD), khiến áp lực với đồng nhân dân tệ (CNY) tăng lên Từ đẩy rủi ro trượt giá VND lớn theo Thị trường ngoại hối ổn định sau năm áp dụng chế tỷ giá trung tâm Đầu tài TỶ giá VND/USD đầu năm 2017 Nguồn: Ngân hàng nhà nước 1.1.5 Lãi suất Nếu từ góc độ nhà đầu tư, tín dụng dường yếu tố quan tâm trước tiên với chủ định hướng dòng vốn dài hạn mũi nhọn ưu tiên doanh nghiệp vừa nhỏ, xuất khẩu, nông nghiệp-nông thôn nông nghiệp công nghệ cao Những khu vực tín dụng phát sinh rủi ro tín dụng tập trung cao cho nhóm khách hàng, tín dụng bất động sản cao cấp lưu ý Trong năm 2017, mặt lãi suất tiếp tục chịu áp lực với vấn đề tồn hệ thống ngân hàng kéo theo việc cạnh tranh huy động biến động thị trường giới, đặc biệt lộ trình tăng lãi suất FED rủi ro tỷ giá Vừa qua, ngân hàng Nhà nước ban hành văn điều chỉnh giảm 0,25% lãi suất điều hành giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đồng Việt Nam tổ chức tín dụng khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý Kết thúc tháng mặt lãi suất huy động VND ngắn hạn so với thời điểm đầu năm tăng nhẹ khoảng Đầu tài 0,01% khối NHTM Nhà nước, tăng từ 0,02% - 0,07%/năm khối NHTM Cổ phần Và lãi suất huy động kỳ hạn dài 12 tháng tăng khoảng từ 0,02% - 0,05%/năm khối NHTM Nhà nước khoảng từ 0,09% 0,12%/năm khối NHTM Cổ phần 1.1.6 Nợ xấu Ngày 7/6/2017, Nghị Quốc hội giải nợ xấu thông qua, tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình giải nợ xấu ngân hàng thương mại nợ xấu liên quan đến bất động sản, giúp tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng cho kinh tế 1.1.7 Đầu Vốn đầu toàn xã hội thực tháng đầu năm 2017 theo giá hành ước tính đạt 674,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với kỳ năm trước 32,8% GDP, cao so với tốc độ tăng trưởng kỳ năm liền trước12 Trong đó, vốn đầu từ khu vực nhân động lực dẫn dắt tăng trưởng tổng vốn đầu toàn xã hội chiếm 38,7% tổng vốn đạt tốc độ tăng trưởng cao 14,9% Vốn khu vực Nhà nước chiếm 35,9% tổng vốn đạt tốc độ tăng 6,8%, cao so với kỳ năm ngoái thấp kỳ năm 2015 Đầu tài Biểu đồ 1.5 Tốc độ vốn đầu Việt Nam năm (2015-2017) Vốn đầu trực tiếp nước (FDI) giải ngân cao kỷ lục 15,8 tỷ USD hiệu ứng kỳ vọng TPP Tuy nhiên, vốn đăng ký bắt đầu giảm Quý 4, tuyên bố từ bỏ TPP Donald Trump Dự kiến năm 2017, FDI giảm Vốn đầu toàn xã hội tiếp tục gia tăng bật vốn đầu từ khu vực nhân 1.1.8 ICOR Chỉ số ICOR thấp giúp thu hút dòng vốn đầu vào nên kinh tế mức sinh lợi cao vốn bỏ Theo số liệu Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách VEPR đưa buổi hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam năm 2016 vào sáng ngày 10/05/2016, giai đoạn 2011 - 2015, số ICOR Việt Nam giảm đáng kể Cụ thể năm 2015 số khoảng 3.5 điểm, tức ta bỏ 3.5 đồng vốn đầu để thu đồng sản lượng Đây dấu hiệu tích cực đầu nước ta Biểu đồ ICOR Việt Nam năm 2000- 2015 Nguồn: Báo cáo kinh tế thường niên 2016, viện nghiên cứu kinh tế 10 Đầu tài chất lượng sản phẩm cao đặc biệt thích hợp với loại cơng nghiệp, hoa màu Các hộ gia đình trồng loại có xu hướng sẵn sàng chi trả nhiều cho lợi ích tăng thêm Thêm vào đó, giá mặt hàng phân đơn tăng khiến người nông dân chuyển sang sử dụng mặt hàng thay phân kép để tiết kiệm chi phí, đảo ngược lại xu hướng tiêu dùng giai đoạn trước • Thị trường mở rộng Dự án nhà máy Ninh Bình Giai đoạn 1: Cơng suất 200.000 tấn/năm với tổng đầu 350 tỷ đồng, hoàn thành vào hoạt động từ tháng 10 năm 2015 Các sản phẩm NPK phân trộn Giai đoạn 2: Nâng công suất lên 400.000 tấn/năm với tổng đầu 145 tỉ đồng, dự kiến vào hoạt động đầu năm 2018, bổ sung thêm sản phẩm phân bón hữu Trước đây, chưa có nhà máy Ninh Bình, BFC phân phối sản phẩm thị trường miền Bắc thông qua đối tác Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Khi nhà máy vào hoạt động, DN hưởng lợi từ việc tiết kiệm chi phí vận chuyển thuế suất ưu đãi cho nhà máy BFC kỳ vọng thị trường miền Bắc nhân tố thúc đẩy tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm nhờ sản lượng tiêu thụ thấp (100 nghìn tấn/năm, 2016), dư địa để tăng công suất nhà máy, Sự thay đổi xu hướng tiêu dùng người nông, Việc nơng dân chuyển đổi từ phân bón hàm lượng dinh dưỡng thấp sang phân bón hàm lượng cao có khả giúp BFC giành thị phần LAS • Xuất Một mục tiêu đề BFC mở rộng sang thị trường sang quốc gia Đơng Nam Á nơi nơng nghiệp đóng vai trò lớn kinh tế Các thị trường BFC Campuchia, Lào, Myanmar (10-15% tỷ trọng doanh thu thuần) 56 Đầu tài Dự báo thị trường xuất giai đoạn tới trì tăng trưởng bền vững tỷ lệ sử dụng phân bón thị trường tiềm Campuchia Myanmar thấp, lực lượng lao động ngành nông nghiệp lớn suất chưa cao Thị trường Thái Lan chưa đáp ứng nhu cầu riêng biệt nông dân loại phân bón chuyên dụng phù hợp cho điều kiện thổ nhưỡng loại trồng – mở hội cho BFC công vào thị trường Biểu đồ tiêu thu phân bón bình qn 2016 3.4 Phân tích tài cơng ty 3.4.1 Phân tích kết hoạt động kinh doanh Cơ cấu lợi nhuận công ty Bình Điền từ năm 2012- 2016 Ta thấy hoạt động kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn trog cấu lợi nhuận doanh nghiệp năm, lợi nhuận hoạt động tài trước lãi vay thấp mức chấp nhận cấu lợi nhuận hợp lý doanh nghiệp chuyên sản xuất Bình Điền Tỷ trọng hoạt động kinh doanh có xu hướng thay đổi thất thường năm 2012-2013 giảm 7.29% năm 2013-2014 tăng lên 3.65% đến năm 2015 giảm nhẹ xuống 2.38% Đặc biệt đến năm 2016 lợi nhuận hoạt động kinh doanh Bình Điền có tỷ trọng tăng gấp nói giai đoạn làm ăn 57 Đầu tài thuận lợi cơng ty yếu tố khách quan như: sách hỗ trợ từ nhà nước, thiên nhiên cơng ty tiết kiệm chi phí sản xuất Lợi nhuận từ hoạt động tài năm 2013 tăng 4,966,627,070 đồng so với năm 2012 chiếm tỷ lệ 1.7%, tăng năm sau Tuy nhiên đến năm 2014 lại giảm 14,798,282,759 đồng so với năm 2013 nguyên nhân chi phí vay từ hoạt động tài tăng đáng kể 5,353,199,017 so với năm 2013 Đến năm 2015-2016 tăng trở lại với tỷ trọng 3.89% Lợi nhuận khác cơng ty tăng trưởng ổn định vòng năm nghiên cứu: thấp năm 2013-2014 với tỷ trọng 0.94%, cao năm 20122013 với tỷ trọng 5.59% Tóm lại cấu lợi nhuận cơng ty bền vững cần tiếp tục giữ vững thơi gian tới Ta thấy cơng ty Bình Điền tăng lợi nhuân trước thuế lãi vay cách đáng kể năm vừa qua phần nhờ cơng ty tiết kiệm chi phí sản xuất, làm lợi nhuận HĐKDC cao doanh thu năm tăng khồn đáng kể Hiệu tiết kiệm chi phí cơng ty tốt tăng qua năm 2012-2016 Năm 20122013 giá vốn hàng bán giảm đáng kể 973,832,611,960 đồng, chi phí tài khơng tính lãi vay giảm 7,011,379,461 đồng chi phí khác giảm Tình trạng kéo dài vòng năm đến giai đoạn 2015-2016 chi phí cơng ty tăng lên nên làm cho lợi nhuận từ HDKDC năm 2016 khơng có tăng so với năm 2015 tăng có 101,013,976,952 đồng doanh thu tăng đáng kể Biểu đồ cấu doanh thu nam 2016 3.4.2 Phân tích cấu nguồn vốn công ty  Tài sản Cơ cấu tài sản BFC thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn giảm tỷ trọng tài sản ngắn hạn 58 Đầu tài Tỷ trọng tài sản dài hạn năm 2012 17,89% đạt 23,44% năm 2016 Đặc biệt tài sản dài hạn công ty tăng mạnh năm 2015 (tăng 38,14% so với năm 2014) năm, BFC khánh thành đưa vào hoạt động hai nhà máy Bình Điền Ninh Bình Bình Điền Tây Ninh Tài sản ngắn chiếm đa số cấu tài sản công ty (75% - 85%), tỷ trọng tài sản ngắn hạn cuối năm 2012 82,11%, đến cuối năm 2016 giảm 77,56% Trong tỷ trọng hàng tồn kho chiếm chủ yếu 53,89% tổng tài sản năm 2016 Đối với Cơng ty sản xuất kinh doanh hàng tồn kho đặc trưng riêng có doanh nghiệp Bên cạnh đó, hàng tồn kho cao gây rủi ro định trình ln chuyển vốn Tuy nhiên, điều khơng q rủi ro cho BFC ảnh hưởng thay đổi sách bán hang (vừa phân phối, vừa bán lẻ) ảnh hưởng từ thị trường chung Tỷ trọng hàng tồn kho cao đạt mức 70% thời điểm cuối Q1.2017 Nhìn vào hiệu suất sử dụng tài sản công ty, nhận thấy hiệu giảm dần qua năm, không đáng kể, nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng chung thị trường phân bón thời gian gần đây, cụ thể: Số ngày khoản phải thu có xu hướng tăng dần, điều lý giải qua chiến lược đẩy mạnh bán hàng bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày khốc liệt Vòng quay hàng tồn kho giảm dần khơng đáng kể tình hình chung ngành xấu ảnh hưởng đến doanh thu công ty năm qua 3.3.2.2 Nguồn vốn 59 Đầu tài Chiếm tỷ trọng chủ yếu cấu nguồn vốn khoản nợ ngắn hạn (vay nợ thuê tài ngắn hạn) chiếm 90% tổng nợ Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn có xu hướng giảm Tỷ trọng nguồn vốn vay dài hạn BFC chiếm tỷ trọng thấp có xu hướng tăng dần, vay nợ thuê tài dài hạn đặc biệt tăng vào năm 2015 từ 33,9 tỷ năm 2012 lên 114,33 tỷ năm 2015 (tăng 236,54%) Điều không nhạc nhiên công ty sản xuất Tại thời điểm cuối Q1.2017, số dư nợ vay ngắn hạn công ty đạt 1.686,5 tỷ đồng (+15,7% so với năm trước) số dư nợ vay dài hạn 187,5 tỷ đồng (-4,4% so với năm trước) Năm 2016, công ty sử dụng vốn cho mục đích chủ yếu sau: tài sản cổ định tăng 306,21 tỷ, chiếm 33,33% tổng vốn sử dụng vốn kỳ, dự trữ thêm hàng tồn kho 405,12 tỷ chiếm 44,09% Để tài trợ cho mục sử dụng vốn công ty sử dụng nguồn vốn sau: tăng thêm VCSH 574,05 tỷ tài trợ 57,82%tổng nhu cầu sử dụng vốn; vay thêm nợ dài hạn 164,73 tỷ (16,59%) Như năm 2016 công ty trọng mở rộng quy mô sản xuất (tăng cường đầu TSCĐ tăng mức dự trữ HTK) Bên cạnh đó, cơng ty đẩy mạnh sách bán hàng thông qua khuyến chiết khấu thương mại, Điều khiến cho hệ số khả tốn nhanh cơng ty nhỏ năm qua Tuy nhiên nhận thấy, tỷ lệ ln trì mức thấp năm qua, với khả cao việc bán hàng BFC trì tốt với sách nên công ty tự tin sử dụng nhiều nợ vay 3.4.3 Phân tích lưu chuyển tiền tệ 2012 Lợi nhuận 2013 2014 2015 2016 355,615,931,188 (41,440,040,554) 366,572,381,824 162,902,028,340 351,025,621,488 217,624,380,295 420,549,004,806 537,181,776,672 kế toán trước thuế 204,970,884,841 Lưu chuyển tiền 284,403,819,562 60 Đầu tài sử dụng vào hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền sử dụng vào hoạt động (304,706,577,439 đầu (7,661,302,335) Lưu chuyển tiền từ (59,418,808,817) (42,026,781,907) ) (116,042,742,237) 83,657,045,577 (75,247,810,854) 101,687,034,208 (453,455,983,149) 365,203,192,790 411,281,268,344 425,567,717,430 393,311,149,877 hoạt động tài (2,666,133,270) Tiền tương đương tiền cuối năm 383,599,343,934 Bảng Cách biệt tài BFC (2012-2016) Trong bảng cho ta thấy BFC bn bán có lời, có lợi nhuận sau thuế từ 2012 – 2016 dương tăng trưởng tốt lợi nhuận Tuy nhiên, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2013 bị âm Điều giải thích sau, BFC tăng nhi cầu vốn lưu động thêm 575 tỷ đồng, làm giảm lưu chuyển tiền tệ ròng hoạt động kinh doanh giảm 575 tỷ đồng Trong đó, BFC tăng hàng tồn kho năm 2013 346 tỷ đồng, điều giúp BFC phục phụ đầu kế hoạch phát triển, triển vọng 2014, tránh biến động nguyên vật liệu đầu vào (chiếm 80%-90% chi phí Sản xuất kinh doanh), với thương hiệu phân bón “Đầu trâu” lâu đời Cùng với đó, BFC có khoản vay dành cho sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường công ty (chi mua sắmTSCĐ, xây dựng nhà máy ) Từ trước (năm 2011) BFC có khoản vay dài hạn nợ dài hạn từ vay Ngân hàng 2,797,500,000 đồng vay thuê tài 101,131,689 đồng, nợ dài hạn khác 9,794,879,049 đồng Nợ dài hạn đến hạn trả BFC năm 2011 khoản 733 triệu đồng, đến năm 2012 tăng vọt lên 4,463 tỷ đồng Chính khoản vay dài hạn từ trước BFC đến hạn toán Năm 2013, Nợ dài hạn phải trả tăng lên thêm khoản 2,200 tỷ đồng ngồi khoản tốn bớt cho cơng ty TNHH cho Th tài Việt Nam khoảng 345 triệu đồng, khoản đến hạn trả từ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông – chi nhánh Quản Trị khoảng 4,059 tỷ đồng từ năm 2012 chưa tốn, có khoản 61 Đầu tài nợ đến hạn tốn cơng ty TNHH MTV cho th tài Ngân hàng Á Châu khoảng 2,444 tỷ đồng, TNHH cho Thuê Tài Quốc tế Việt Nam khoảng 101 triệu đồng Thêm vào khoản vay ngắn hạn từ 13 tổ chức khoảng 1,397 tỷ năm 2012 Cho thấy rằng, lãi phải trả BFC ngày lớn Tuy nhiên BFC có kế hoạch trả nợ giảm khoản nợ đến hạn theo năm phù hợp với kế hoạch phát triển 2012 2013 2014 2015 2016 -158,963,862,054 -119,973,642,735 -98,352,622,719 -88,665,650,880 -84,764,234,449 Tiền lãi vay trả Dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh BFC chi trả cổ tức tiền năm chi trả nợ vay, điều thể rõ Lưu chuyển tiền tệ hoạt động tài chính, BFC trả nợ gốc thuê tài năm từ 2012 -2016 Cổ tức trả 2012 2013 2014 2015 2016 -98,476,595,000 -111,597,247,000 -133,335,447,420 -292,086,967,880 Bảng Cổ tức chi trả 2012 -2016 2012 2013 2014 2015 2016 Tiền chi -675,566,991 -345,421,651 -4,887,848,360 -12,595,001,375 -6,562,255,242 trả nợ - - - - gốc vay 4,718,371,568,238 4,184,831,449,695 4,078,198,680,077 4,018,516,132,032 Tiền chi trả nợ thuê tài -4,223,143,317,877 Bảng khoản nợ vay BFC (2012 – 2016) theo BCLCTT Từ bảng sau, cho thấy BFC phần lớn sử dụng tài trợ bên để phục vụ cho khoản chi tiêu công ty 2012 2013 2014 2015 2016 62 Đầu tài Tiền chi để mua sắm tài sản cố định Tiền chi cho vay, mua -83,838,250,328 -59,418,808,817 -47,516,056,309 -297,387,679,002 -114,959,786,533 -10,045,712,243 -93,883,962,571 -59,418,808,817 -47,516,056,309 -10,000,000,000 -307,387,679,002 -4,000,000,000 -118,959,786,533 công cụ nợ đơn vị khác Tổng Bảng khoản chi BFC (2012 -2016) theo BCLCTT Mặt khác, khoản vay từ bên BFC bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu câu cho nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh/ hàng hóa mua bán… năm gần đây, BFC tăng nhanh khoản chi mua TSCĐ Năm 2014 khoản khoảng 47 triểu đồng năm 2015 tăng lên 297 triệu đồng (tăng 250 triệu đồng) Điều lý giải năm 2015, BFC vay tiền để xây dựng dự án nhà máy phân bón thuốc bảo vệ thực vật Bình Điền Mekong (khoản vay từ Ngân hàng TMCP Cơng thương VN – CN Tây Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Ngoại thượng VN- CN Tp.HCM, Hạn mức tín dụng khoảng 62,968 tỷ đồng) khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thượng VN- CN Tp Ninh Bình với mục đích xây dựng dự án Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền – Ninh Bình với hạn mức cho vay: 186 tỷ đồng Điều phù hợp với kế hoạch phát triển công ty, mà BFC tận dụng uy tín tích mở rộng thị trường miền Bắc, thị trường xuất khâu (Campuchia, Myanmar…) 3.4.4 Phân tích số tài  Các hệ số khả toán Qua biểu đồ ta thấy: Hệ số khả toán hành BFC qua năm 2012- 2016 lớn có xu hướng tăng Điều chứng tỏ doanh nghiệp có đủ tài sản ngắn hạn để tài trợ cho khoản phải trả ngắn hạn Khả toán công ty bảo đảm tốt đồng thời thể khả linh hoạt nguồn vốn công ty bị hạn chế Tuy nhiên, xét khả toán nhanh, khả toán BFC thời điểm nhỏ 1, trung bình khoảng 0.43 Chỉ tiêu hệ số khả toán nhanh cho thấy tài sản ngắn hạn có tính khoản cao tương đương 43% tài sản ngắn hạn tương đối ổn định 63 Đầu tài  Tỷ số quản lý tài sản tỷ số quản lý nợ Năm Vòng quay tổng tài sản 2013 2.41 2014 2.16 13.5 2015 1.84 10.7 2016 1.70 Vòng quay tài sản cố định 14.60 8.52 12.1 Vòng quay vốn lưu động 40.64 Vòng quay hàng tồn kho 4.42 Vòng quay khoản phải thu khách 11.75 8.99 3.85 3.28 14.6 13.9 3.03 12.9 hàng 15.06 30.1 23.6 16.9 Vòng quay phải trả người bán 25.58 6 Qua bảng số liệu ta thấy: Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho công ty có xu hướng giảm, thể qua vòng quay hàng tồn kho có xu hướng giảm Điều chứng tỏ việc giảm giá vốn hàng bán tăng hàng tổn kho Vòng quay khoản phải thu giảm dần chứng tỏ khả luân chuyển khoản phải thu khách hàng giảm, khoản phải thu khách hành chuyển hoán thành tiền giảm dần 3.5 Định giá công ty 3.5.1 Định giá theo phương pháp P/E Nhóm lựa chọn cơng ty có giá trị vốn hóa thị trường tương đồng với BFC khu vực để tiến hành phương pháp so sánh P/E Lý lựa chọn công ty khu vực mà không chọn công ty Việt Nam PNJ cơng ty lớn nhất, dẫn đầu ngành bán lẻ trang sức nên so sánh với cơng ty nước kết sai lệch nhóm đưa kết bảng sau: Bảng so sánh P/E Công ty ngành Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Cơng ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển EAT Giá trị vố hóa thị trường 624,339,822,048 7,120,430,000,000 44,431,813,707 463,283,780,400 64 Đầu tài Cơng ty cổ phần Phân bón Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ Tổng Cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khí Cơng ty cổ phần Supe Phốt phát Hóa chất Lâm Thao P/E ngành 28,116,903,299 153,000,000,000 1,164,774,744,823 8,570,220,294,000 13,815,022,624 1,704,131,640,000 9.603451904 Bảng giá mục tiêu theo phương pháp P/E BFC SLCPDLH 57,167,993 350,100,379,261 EAT 2016 EPS 6,124 Giá mục tiêu 58,812 3.5.2 Định giá theo phương pháp FCFF Năm Rf 5.00% Rm 12.82% Re 16.94% Rd 9.87% Bảng Các số mơ hình CAPM Beta 1.53 Giá trị vốn hóa 2,172,383,734,000 Giá ngày 23/10/2017 38,000 SLCPLH 57,167,993 Giá trị thị trường nợ 1,653,008,781,191 Thuế 20% WACC 13.03% Bảng FCFF Giá trị công ty Nợ phải trả 4,958,994,224,299 2,297,989,190,689 65 Đầu tài Giá trị vốn CP SLCPLH SLCPLH sau phát hành riêng lẻ 10% Giá trị CP 3.5.3 Tổng hợp định giá 2,661,005,033,610 57,167,993 62,884,792 42,316 FCFF P/E Giá trị 42,316 58,812 Tỉ trọng 70% 30% Giá CP 47,265 Nhóm xem xét tỉ trọng dịnh giá cổ phiếu BFC FCFF phương pháp dựa dòng tiền nội doanh nghiệp tạo ra, với phương pháp so sánh P/E có hạn chế thuế, chi phí lãi vay, quy mơ khơng đồng doanh nghiệp so sánh dẫn đến kết sai lệch nên nhóm định đánh giá tỉ trọng 30% cho phương pháp P/E 70% cho phương pháp FCFF Chi tiết dự phóng định giá nhóm trình bày đầy đủ file excel đính kèm Kết luận, qua phần định giá nhóm khuyến nghị nên mua tăng tỉ trọng danh mục giá mục tiêu (47,265 đồng) nhóm định cao so với giá thị trường (37,700 đồng) theo ngày 27/10/2017 3.6 Phân tích kỹ thuật 3.6.1 Thông tin cổ phiếu Bảng 6.1 Thông tin cổ phiếu BFC ngày 25/10/2017 KLCP niêm yết 57,167,993 KLCP lưu hành 57,167,993 Lịch sử trả cổ tức 2016 • 24/11/2016: cổ tức tiền 20% (2,000) • 08/09/2016: thưởng ổ phiếu tỷ lệ 5:1 • 24/6/2016: : cổ tức tiền 30% (3,000) Sở hữu nước ngồi 16.2% Room lại 28.33% 66 Đầu tài 3.6.2 Biến động cổ phiếu Th ời gian tháng tháng tháng 3.6.3 Đồ thị ngày 3.6.4 Kênh, xu hướng Mức biến động -5.37% -3.96% 13.25% 67 Đầu tài Theo biểu đồ thấy: BFC đường kênh xu hướng tăng 3.6.5 Chỉ báo Chỉ báo Độ dốc Tín hiệu -Nhóm báo xác nhận xu hướng độ mạnh ADX (10) -Tăng -Tích cực +DI (14) -Tăng -DI (14) -Giảm -Xác nhận xu hướng tăng trung hạn -Nhóm báo xu hướng EMA (20) -Tăng -Tích cực EMA (21) -Tăng -Xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn trung hạn Parabolic SAR (0.02,0.2) -Tăng -Tích cực -Xác nhận xu hướng tăng trung hạn MACD (12,2,close,9) -Nhóm báo dao động Bollinger Bands ( 20,2) -Tăng (mở rộng) -Nhóm báo khối lượng KLGD (Volume) -Tăng -Tích cực -Phân kì dương -Xác định xu hướng tăng trung hạn 3.6.6 -Tích cực -Xác nhận xu hướng tăng trung hạn Fibonacci extension Sau có dịch chuyển giá đáng kể (hoặc tăng giảm), giá thường quay lại tỉ lệ đáng kể so với dịch chuyển ban đầu Khi mức giá quay ngược trở lại, mức chống đỡ kháng cự thường xuất cạnh gần mức đường vạch Fibonacci 68 Đầu tài TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://vanban.sav.gov.vn/1531-1-ddt/thong-tu-072017ttbct-ngay-0952017-cua-bocong-thuong-ve-viec-quy-dinh-cua-khau-nhap-khau-mot-so-mat-hang-phan-bon.sav [2] http://cafef.vn/chinh-thuc-ap-dung-bien-phap-thue-tu-ve-doi-voi-phan-bon-dap-vamap-nhap-khau-tu-19-8-20170804214450094.chn [3] http://www.moit.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/bo-cong-thuong-ban-hanh-quyet%C4%91inh-ap-dung-bien-phap-tu-ve-tam-thoi-%C4%91oi-voi-san-pham-phan-bondap-va-map-nhap-khau-vao-viet-nam-5501-401.html [4] http://agro.gov.vn/vn/chitietbaocao.aspx?id=331 [5] http://thoibaonganhang.vn/phan-bon-tim-duong-canh-tranh-64176.html [6] http://binhdien.com/gioithieu/cong-tac-nghien-cuu-va-phat-trien/ [11]http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2017/BFC_17Q2_BC TC_HNSX.pdf [12] http://static2.vietstock.vn/vietstock/2017/4/13/20170413_20170413%20%20BFC%20-%20NQ%20HDQT%20vv%20KH%20kinh%20doanh %20Q1,%20Q2.2017%20&%20noi%20dung%20to%20chuc%20DHDCD%20thuong %20nien%202017.pdf 69 Đầu tài 70 ... năm 2015 Đầu tư tài Biểu đồ 1.5 Tốc độ vốn đầu tư Việt Nam năm (2015-2017) Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) giải ngân cao kỷ lục 15,8 tỷ USD hiệu ứng kỳ vọng TPP Tuy nhiên, vốn đăng ký bắt đầu giảm... Trump Dự kiến năm 2017, FDI giảm Vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục gia tăng bật vốn đầu tư từ khu vực tư nhân 1.1.8 ICOR Chỉ số ICOR thấp giúp thu hút dòng vốn đầu tư vào nên kinh tế mức sinh lợi cao... đồng vốn đầu tư để thu đồng sản lượng Đây dấu hiệu tích cực đầu tư nước ta Biểu đồ ICOR Việt Nam năm 2000- 2015 Nguồn: Báo cáo kinh tế thường niên 2016, viện nghiên cứu kinh tế 10 Đầu tư tài 1.1.9
- Xem thêm -

Xem thêm: Tonh hop đầu tư tài chính, Tonh hop đầu tư tài chính

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay