Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ)

107 87 9
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:53

Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––– HOÀNG VIỆT CHUNG ĐẦU TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC VÀO VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––– HOÀNG VIỆT CHUNG ĐẦU TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC VÀO VIỆT NAM THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THANH ĐỨC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cảm ơn Các thơng tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hoàng Việt Chung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Việt Nam - Thực trạng giải pháp phát triển”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin chân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thanh Đức Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến doanh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Hoàng Việt Chung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục tiêu chung mục tiêu cụ thể Đối tượng ph 75 4.1.3 Triển vọng FDI Trung Quốc vào Việt Nam 77 4.1.4 Định hướng thu hút FDI Trung Quốc 79 4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu qua thu hút FDI Trung Quốc vào Việt Nam thời gian tới 80 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DNNN : Doanh nghiệp nhà nước ĐTNN : Đầu nước ĐTTTNN : Đầu trực tiếp nước ngồi KCN : Khu cơng nghiệp KCN - KCX - KCNC : Khu công nghiệp - Khu chế xuất Khu công nghiệp cao XHCN : Xã hội chủ nghĩa XTĐT : Xúc tiến đầu Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Đầu Trung Quốc vào Việt Nam năm 1990 29 Bảng 3.2 Cơ cấu FDI theo ngành Trung Quốc Việt Nam năm 2011 37 Bảng 3.3 10 địa phương thu hút FDI nhiều Việt Nam 40 Bảng 3.4 FDI tỉnh biên giới giáp Trung Quốc 40 Bảng 3.5 Cơ cấu vốn FDI Trung Quốc vào Việt Nam theo hình thức đầu năm 2011 41 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam thức ban hành luật khuyến khích đầu nước ngồi từ năm 1987, từ đến Luật nhiều lần bổ sung sửa đổi Hơn 25 năm nay, nói hoạt động đầu trực tiếp nước ngồi (FDI) vào Việt Nam có đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế nước ta FDI góp phần quan trọng vào việc thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tỷ trọng FDI tổng vốn đầu tồn xã hội ln chiếm gần 30% Các doanh nghiệp FDI đóng góp vào lớn vào tăng trưởng GDP đất nước, tạo khoảng 40% giá trị sản lượng công nghiệp, kim ngạch xuất khu vực FDI tăng nhanh, chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất nước (kể dầu thô), tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước Bên cạnh đó, FDI góp phần quan trọng hình thành nhiều ngành kinh tế mới, tạo nhiều việc làm, góp phần chuyển đổi cấu kinh tế nước ta theo hướng đại hoá, thúc đẩy cạnh tranh nước… Sau khủng hoảng tài tồn cầu, kinh tế Việt Nam đối diện với nhiều vấn đề gay gắt: tình trạng lạm phát cao, doanh nghiệp chưa đủ mạnh, thâm hụt ngân sách lớn hoạt động hệ thống ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro Trong năm tới, kinh tế nước ta vừa phải khắc phục hậu khủng hoảng kinh tế 2008, vừa bắt đầu tái cấu kinh tế theo mô hình tăng trưởng Việc thiếu vốn đầu hiển nhiên kinh tế nước ta năm tới Trong bối cảnh khẳng định rằng, FDI tiếp tục nguồn vốn quốc tế quan trọng Việt Nam, viện trợ phát triển (ODA) có xu hướng giảm, đầu gián tiếp bấp bênh Trung Quốc nước lớn giới Năm 2010, Trung Quốc trở thành kinh tế lớn thứ giới Hiện nay, Trung Quốc không Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cường quốc thương mại mà cường quốc đầu giới (hiện Trung Quốc đứng thứ giới đầu nước ngoài) Đến 2020, Trung Quốc có nhiều khả trở thành nhà đầu dẫn đầu giới Tiềm lực đầu Trung Quốc nước mạnh tăng lên đáng kể Trung Quốc Việt Nam lại nước láng giềng, gần gũi địa lý, lại có mối quan hệ hữu nghị hợp tác lâu dài Giữa Việt Nam Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng như: nước chuyển đổi từ chế kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp cũ sang chế thị trường, nước kiên trì định hướng XHCN, có nhiều điểm tương đồng lịch sử, văn hóa, xã hội Trong điều kiện đó, Việt Nam Trung Quốc có nhiêu khả thuận lợi để trở thành đối tác chiến lược lâu dài Tuy nhiên, FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam chưa tương xứng với tiềm hai bên, chiếm phần nhỏ tổng FDI vào Việt Nam Xét từ lợi ích Việt Nam, FDI từ Trung Quốc nảy sinh số vấn đề cần khắc phục Trước tình hình đó, để thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ mới, Việt Nam cần tận dụng hội thu hút FDI Trung Quốc, đồng thời có đối sách thích hợp nhằm hạn chế tác động bất lợi từ FDI Trung Quốc Đó lý mà tác giả lựa chọn đề tài: “Đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Việt Nam - Thực trạng giải pháp phát triển” Tình hình nghiên cứu Như đề cập, luồng đầu trực tiếp nước từ Trung Quốc tăng lên nhanh chóng trở thành tượng gây ý với giới học giả, số lượng nghiên cứu lĩnh vực chưa nhiều Càng có nghiên cứu liên quan trực tiếp đến chủ đề: “Đầu tƣ trực Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Luận văn đầy đủ file: Luận văn Full ... tài: Đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Việt Nam - Thực trạng giải pháp phát triển Tình hình nghiên cứu Như đề cập, luồng đầu tư trực tiếp nước từ Trung Quốc tăng lên nhanh chóng trở thành tư ng... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––– HOÀNG VIỆT CHUNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC VÀO VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Chuyên ngành: Quản lý... luận văn Hoàng Việt Chung Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: Đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Việt Nam - Thực trạng giải pháp phát triển ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ), Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Việt Nam Thực trạng và giải pháp phát triển (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay