tu vung tieng anh danh cho tat ca moi nguoi

3 42 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:51

từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựng tiếng anh từ vựngựng tiếng anh Dye(n): màu nhuộm thuốc nhuộm (v): nhuộm Mean(n)=method=procedure: phương pháp (v): nghĩa là, tính kết tb (adj): nghèo, bần tiện, tb Purple(n): màu đỏ tía (adj): đỏ tía (v): trở nên đỏ tía Silly(adj): ngớ ngẩn Fad(n): ham mê Ring(n): khâu sắt, tiếng chuông đt chuông nhà thờ (v): xỏ khâu, đeo nhẫn, chuông reo iron(v): ủi bàn come over(v): ghé squa jump off(v): nhảy cliff(n): vách đá incredible(adj): đáng kinh ngạc probably(adv): có lẽ stay away from sb (V): tránh xa afford(v): có khả weed(v): loại bỏ; nhổ cỏ (n): cỏ dại Thoughtful(adj): chu đáo Resolution(n): tâm Resolve(v): quyết, tâm (n)=resolution Temper(n): bình tĩnh (v):làm dịu bớt Intention(n): ý định Stick with(v): gắn bó Resist(v): kháng cự Regardless(adv): Get over: vượt qua Soar(v): bay len Nap(n): giac ngu ngan Wound(n): vet thuong Empty(v): chay Dive(v): lanxuong, dam bo xuong (n): su dam xuong Treetops(n): ngon cay Tini(adj): nho xiu Spread(v): trai ra, cang (adj): lan rong, trai (n): su lan rong Bond(n): lien ket, rang buoc Right off(adv): Chase(v): đuổi theo (n): đuổi theo Tightly(adv): siết chặt Sway(v): lắc lư (n): lung lay Frantically(adv): điên cuồng Wave(v): lắc lư (n): sóng Roll(v): cuộn https://www.slideshare.net/quangdinhxdkg1/do-an-betong-1-mr-d
- Xem thêm -

Xem thêm: tu vung tieng anh danh cho tat ca moi nguoi, tu vung tieng anh danh cho tat ca moi nguoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay