Phân tích thất nghiệp và thực trạng ở Việt Nam

35 41 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:34

Mục LụcLời nói đầu3Chương I: Cơ sở lý luận4 I. Một số khái niệm về thất nghiệp4II. Nguyên nhân thất nghiệp5III. Các loại hình thất nghiệp 6 IV. Đối tượng và tác động thất nghiệp7V. Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên và các nhân tố ảnh hưởng 9 VI. Tổng quan về lạm phát và mối quan hệ giữa TN và LP11 1. Tổng quan lạm phát12 2. Mối quan hệ giữa TN và LP13 VII. Hạ Thấp tỷ lệ thất nghiệp15 Chương II: Thực trạng thất nghiệp ở Việt Nam17 I. Tổng quan về thất nghiệp và việc làm191. Lực lượng lao động192. Việc làm19II. Thực trạng thất nghiệp Việt Nam21Chương III. Định hướng giải quyết việc làm trong thời gian tới25I. Định hướng và mục tiêu giải quyết việc làm ở Việt Nam25II. Giải pháp27III. Khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế đối với các nước đang phát triển……………………………………………………………………….32Lời kết33Các tài liệu tham khảo34 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ***************** BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ THẢO LUẬN Môn: Kinh tế học vĩ mô Giảng viên hướng dẫn : Đỗ Thị Thanh Huyền Lớp HP : 1626MAEC0111 Điểm tự Số buổi đánh giá họp nhóm cá thảo luận ST T Họ tên sinh viên Mã Sinh viên nhân họp nhó nhóm Kí Điểm tên m Vũ Thị Thu Thảo 15D18038 Cao Thị Phương 15D18025 Thảo Nguyễn Thị Hoài 15D18019 Thu Phạm Phương 15D15005 Thảo 15D15018 Bùi Thúy Thanh trưởng Số buổi Điểm 5 5 Kí tên chấm Giáo viên kết luận Ghi Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Cao Thị Hoài Thu Nguyễn Thị Thao Bùi Phương Thảo Đỗ Thị Thanh Tâm 10 Nguyễn Hoài Thu 11 Phạm Văn Tài Hà Nội, ngày 15D15005 15D15019 15D18011 15D15004 15D15019 tháng 5 5 năm 2016 Xác nhận thư ký Xác nhận trưởng nhóm Mục Lục Lời nói đầu .3 Chương I: Cơ sở lý luận I Một số khái niệm thất nghiệp .4 II Nguyên nhân thất nghiệp III Các loại hình thất nghiệp IV Đối tượng tác động thất nghiệp V Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nhân tố ảnh hưởng VI Tổng quan lạm phát mối quan hệ TN LP .11 Tổng quan lạm phát 12 Mối quan hệ TN LP 13 VII Hạ Thấp tỷ lệ thất nghiệp 15 Chương II: Thực trạng thất nghiệp Việt Nam .17 I Tổng quan thất nghiệp việc làm .19 Lực lượng lao động 19 Việc làm 19 II Thực trạng thất nghiệp Việt Nam .21 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Chương III Định hướng giải việc làm thời gian tới 25 I Định hướng mục tiêu giải việc làm Việt Nam 25 II Giải pháp 27 III Khuyến nghị Tổ chức Lao động Quốc tế nước phát triển……………………………………………………………………….32 Lời kết 33 Các tài liệu tham khảo .34 Lời nói đầu Kinh tế nước ta thời kỳ phát triển cao.Đặc biệt, từ nước ta thức tham gia vào Tổ chức thương mại giới, phát triển mang lại cho nhiều kết tuyệt vời tốc độ tăng GDP cao, nhu cầu đời sống đại phận người dân nâng lên Tuy nhiên, vấn đề tiêu cực mà mang lại đặt trước thách thức khó khăn lớn mà tiêu biểu vấn đề thất nghiệp gia tăng Trước tình hình đó, nhóm chúng em chọn đề tài để đưa nhìn khách quan "Phân tích thất nghiệp thực trạng Việt Nam" Đề tài gồm có phần sau: Phần đầu: Cơ sở lý luận vấn đề thất nghiệp Phần hai: Thực trạng thất nghiệp Việt Nam Phần ba: Định hướng giải việc làm thời gian tới Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Chương I Cơ Sở Lý Luận I Một vài khái niệm thất nghiệp Để có sở xác định thất nghiệp tỷ lệ thất nghiệp cân phân biệt vài khái niệm sau: - Những người độ tuổi lao động người độ tuổi có nghĩa có quyền lợi lao động theo quy định ghi hiến pháp - Lực lượng lao động số người độ tuổi lao động có việc làm chưa có việc làm tìm việc làm - Người có việc làm làm sở kinh tế, văn hoá xã hội - Người thất nghiệp người chưa có việc làm mong muốn tìm việc làm - Ngồi người có việc làm thất nghiệp, người lại độ tuổi lao động coi người không nằm lực lượng lao động bao gồm: người học, nội trợ gia đình, người khơng có khả lao động đau ốm, bệnh tật phận khơng muốn tìm việc làm với nhiều lý Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam khác Bảng thống kê giúp ta hình dung Dân số Trong độ tuổi lao động Lực lượng lao động Ngoài lực lượng lao động (ốm Có việc đau, nội trợ, khơng muốn tìm Thất nghiệp việc) Ngồi độ tuổi lao động Những khái niệm có tính quy ước thống kê khác quốc gia Do tình hình kinh tế đặc điểm tuổi thất nghiệp có khác nước nên việc xác định tiêu thức làm sở xây dựng khái niệm thật không để dầy cần tiếp tục thảo luận (thất nghiệp thật thất nghiệp vơ hình, bán thất nghiệp thu nhập ) II Các nguyên nhân gây thất nghiệp Có nguyên nhân gây thất nghiệp  Do chu kỳ sản xuất kinh doanh thay đổi: Theo chu kỳ phát triển kinh tế , sau hưng thịnh đến suy thoáim khủng hoảng thời kỳ mở rộng, nguồn nhân lực xã hội huy động vào sản xuất, nhu cầu sức lao động tăng nhanh nên thu hút nhiều lao động.Ngược lại thời kỳ suy thối sản xuất đình trệ , cầu lao động giảm không tuyển thêm lao động mà số lao động bị dơi dư gây nên tình trạng thất nghiệp Theo kinh nghiệm nhà kinh tế lực sản xuất xã hội giảm 1% so với khả , thất nghiệp tăng lên 2%  Do tiến khoa học kỹ thuật: Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Đặc biệt trình tự động hóa q trình sản xuất.Sự tiến khoa học kỹ thuật, tự động hóa q trình sản xuất tiết kiệm chi phí, suất lao động tăng cao , chất lượng sản phẩm tốt hơn, giá thành lại rẻ làm tăng khả cạnh tranh sản phẩm Chính thế, nhà sản xuất ln tìm cách đổi cơng nghệ, sử dụng dây truyền tự động vào sản xuất, máy móc sử dụng nhiều, lao động dôi dư Số lao động bổ sung vào đội quân thất nghiệp Sự gia tăng dân số nhuồn lực áp lực việc giải việc làm  Điều thường xảy nước có kinh tế phát triển phát triển đây, nguồn lực dồi kinh tế hạn chế nên khơng có điều kiện đào tạo sử dụng hết nguồn lao động có Thất nghiệp tượng phức tạp cần phải phân loại để hiểu rõ Căn vào tiêu đánh giá, ta chia thất nghiệp thành loại sau III Các loại hình thất nghiệp 1.1 Thất nghiệp chia theo giới tính Theo tổng cục thống kê, năm 2014, nước có tỉ lệ thất nghiệp 2,10% thất nghiệp nam giới chiếm 2,09% nữ giới chiếm 2,1%, quý năm 2015 tỉ lệ mức nữ giới chiếm 2,27% nam giới 2,41% 1.2 Thất nghiệp chia theo lứa tuổi Tỉ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động nước năm 2013 2,18%, năm 2014 2,10%, năm 2015 2,31% Cụ thể năm 2014, tỉ lệ thất nghiệp độ tuổi 15-24 6,26%,độ tuổi 25-49 1,18%, độ tuổi 50 3,52% 1.3 Thất nghiệp chia theo vùng lãnh thổ Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Tỉ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động thành thị năm 2013 3,59%, năm 2014 3,4%, năm 2015 3,29%, nơng thơn, tỉ lệ qua năm 2013 1,54%, năm 2014 1,49% năm 2015 1,83% 1.4 Thất nghiệp chia theo ngành nghề Trong tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc năm 2015, 1.5 khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 44.3%, năm 2014 46.3% khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 22.9%, năm 2014 21.5% khu vực dịch vụ chiếm 32.8%, năm 2014 32.2% Thất nghiệp chia theo dân tộc, chủng tộc Trong đại hội lần thứ XII Đảng đề cập tới vấn đề việc làm gnuwowif dân tộc miền núi, cụ thể: lao động vùng dân tộc chủ yếu tham gia vào nghề nơng nghề đơn giản, lĩnh vực đòi hỏi trình độ chun mơn kỹ thuật cao trung bình Tại vùng miền núi vùng Trung du miền núi phía Bắc có đến 78,44% dân số từ 15 tuổi trở lên tham gia vào nghề nông ngành nghề đơn giản, có 6,26% tham gia vào ngành nghề có chun mơn kỹ thuật cao trung bình; vùng Bắc Trung Duyên hải miền Trung tương ứng 64,81% 7,31%; Tây Nguyên 76,33% 5,93% Các tiêu phần phản ánh thực trạng trình độ lực lao động vùng dân tộc miền núi Nguồn nhân lực độ tuổi lao động vùng dân tộc thiểu số qua đào tạo đạt 10,5% (so nước 25%), chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn 89,5%; Nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi có trình độ đại học, đại học đạt 2,8%, riêng người dân tộc thiểu số chiếm khoảng 1,1% (thấp lần so với tồn quốc); vùng Trung du miền núi phía Bắc 2,8%; Bắc Trung Duyên hải miền Trung 3,6%; Tây Nguyên 2,8%; Đồng sông Cửu Long IV Đối tượng thất nghiệp tác động thất nghiệp Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Đối tượng Là ngững người độ tuổi lao động, có khả lao động, khơng có việc làm tìm kiếm việc làm 2.Tác động thất nghiệp a, Thất nghiệp tác động đến tăng trưởng kinh tế lạm phát Thất nghiệp tăng có nghĩa lực lượng lao động xã hội không huy động vào hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên; lãng phí lao động xã hội- nhân tố để phát triển kinh tế- xã hội Thất nghiệp tăng lên có nghĩa kinh tế suy thoái- suy thoái tổng thu nhập quốc gia thực tế thấp tiềm năng; suy thoái thiếu vốn đầu tư (vì vốn ngân sách bị thu hẹp thất thu thuế, phải hỗ trợ người lao động việc làm…) Thất nghiệp tăng lên nguyên nhân đẩy kinh tế đến (bờ vực) lạm phát Mối quan hệ nghịch lý chiều tăng trưởng kinh tế- thất nghiệp lạm phát luôn tồn kinh tế thị trường- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) mà giảm tỷ lệ thất nghiệp tăng lạm phát tăng theo; ngược lại, tốc độ tăng trưởng (GDP) tăng thất nghiệp giảm, kéo theo tỷ lệ lạm phát giảm Mối quan hệ cần quan tâm tác động vào nhân tố kính thích phát triển- xã hội b, Thất nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập đời sống người lao động Người lao động bị thất nghiệp, tức việc làm, nguồn thu nhập Do đó, đời sống thân người lao động gia đình họ khó khăn Điều ảnh hưởng đến khả tự đào tạo lại để chuyển dổi nghề nghiệp, trở lại thị trườgn lao động; họ khó khăn đến trường; sức khoẻ họ giảm sút thiếu kinh tế để bồi dưỡng, để chăm sóc y tế…Có thể nói, thất nghiệp “đẩy” người lao động đến bần cùng, đến chan nản với sống, với xã hội; dẫn họ đến sai phạm đáng tiếc… c, Thất nghiệp ảnh hưởng đến trật tự xã hội… Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Thất nghiệp gia tăng làm trật tự xã hội không ổn định; tượng lãn công, bãi cơng, biểu tình đòi quyền làm việc, quyền sống… tăng lên: tượng tiêu cực xã hội phát sinh nhiều lêm trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút, mại dâm…; Sự ủng hộ người lao động nhà cầm quyền bị suy giảm… Từ đó, có xáo trộn xã hội, chí dẫn đên biến động trị Thất nghiệp tượng kinh tế- xã hội khó khăn nan giải quốc gia, có ảnh hưởng tác động đến nhiều mặt đời sống kinh tế- xã hội Giải tình trạng thất nghiệp khơng phải “một sớm, chiều”, khơng sách hay biện pháp mà phải hệ thống sách đồng bộ, phải luôn cọi trọng suốt trình phát triển kinh tế- xã hội Bởi lẽ, thất nghiệp luôn tồn kinh tế thị trường tăng (giảm) 2,1% theo chu kỳ phát triển kinh tế thị trường V Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên nhân tố ảnh hưởng Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên Tỷ lệ thất nghiệp tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp quốc gia Cũng có quan điểm khác nội dung phương pháp tính tốn để có khả biểu đầy đủ đặc điểm nhiều vẻ tình trạng thất nghiệp thực tế, đặc biệt nước phát triển Năm Tỉ lệ TN Cả nước Đồng sông Cửu Long Miền núi Trung Du Bắc Bộ Đồng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ 2012 2013 2014 1,96 2,17 0,75 1,91 2,21 2,18 2,42 0,81 2,65 2,15 2,10 2,06 0,76 2,82 2,23 1,47 2,64 1,51 2,70 1,22 2,47 Bước vào năm 1991, Việt Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Nam có dân số 66 triệu người, có 34 triệu người tuổi lao động Năm 2001 dân số 80 triệu người số người tuổi lao động 45-46 triệu người Nguồn nhân lực dồi ý thức lao động cần cù, động, sáng tạo nắm bắt nhanh tri thức công nghệ Hơn 16 triệu người tốt nghiệp trường phổ thông trung học hay trung học dạy nghề nguồn nhân lực quan trọng cho phát triển Việt Nam tham gia vào phân công lao động quốc tế Dân số lao động tạo nên thị trường nội địa rộng lớn, yếu tố quan trọng phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, tình trạng phát triển có nhiều chế độ nguồn nhan lực khác, việc dân số phát triển nhanh chóng lại gánh nặng gây khó khăn cho việc cải thiện hội tìm hiều việc làm điều kiện sống Theo thống kê thức, Việt Nam có khoảng 1,7 triệu người thất nghiệp có nhiều cư dân thành phố chủ yếu độ tuổi niên Hơn nữa, còn có tình trạng thiéu việc làm nghiêm trọng phổ biến nông thôn vào thời kỳ nhàn rỗi khu vực kinh tế nhà nước trình cải tổ hệ thống kinh tế xã hội, ước lượng thập lỷ tới mối năm có triệu người bước vào độ tuổi lao động tỷ lệ tăng lực lượng lao động cao so với tỷ lệ tăng dân số Một vài năm trở lại đây, lực lượng lao động tăng 3,43 – 3,5% năm so với tăng dân số 2,2 -2,4% Các nhân tố ảnh hưởng dến thất nghiệp tự nhiên: Có hai nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên khoảng thời gian thất nghiệp tần số thất nghiệp +Khoảng thời gian thất nghiệp Giả sử thường xuyên có lượng người định bổ sung vào đội ngũ tìm kiếm việc làm mõi người phải chờ đợi nhiều thời gian tìm việc thời kì số lượng người thất nghiệp trung bình tăng lên, tỷ lệ thất nghiệp bị nâng cao Thời gian chờ dợi nói gọi “ Khoảng thời gian thất nghiệp” phụ thuộc vào: - Cách thức tổ chức thị trường lao động 10 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam thổ, với khoảng 400 ngàn lao động Các thị trường trọng điểm Malayxia, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản Nhưng dù nước xuất lao động, Việt Nam phải “nhập lao động có chuyên môn kỹ thuật cao vào làm việc doanh nghiệp vốn FDI, dự án công ty nước ngồi trúng thầu văn phòng đại diện nước ngồi Những ngành nghề mở nhiều việc làm bị thu hẹp - Nhìn chung, bốn khu vực tạo nhiều việc làm bao gồm ngành nghề liên quan đến vốn đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu, lực - cạnh tranh cao doanh nghiệp vừa nhỏ Khu vực vốn đầu tư nước tăng mạnh bao gồm: khí, thép, đóng tàu, hố chất, lượng điện, giao thông vận tải, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, viễn thông, điện, điện tử, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, du lịch loại hình dịch vụ - Khu vực doanh nghiệp vừa nhỏ có điều kiện phát triển tính chất linh hoạt, động, "chen chân" vào lĩnh vực doanh nghiệp lớn bỏ ngỏ khó xoay sở, bao gồm: doanh nghiệp dịch vụ, cơng nghiệp chế biến nông sản, khôi phục phát triển làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, hàng xuất Hiện nay, nước có 240.000 doanh nghiệp, thu hút khoảng triệu lao động Dự kiến đến năm 2010, nước ta có khoảng 500.000 doanh nghịêp, góp phần tạo thêm 2,7 triệu chỗ làm việc cho người lao động - Trong đó, ngành có khả cạnh tranh thấp bị thu hẹp, ngành có mức bảo hộ cao, có hàm lượng vốn lớn, cơng nghệ lạc hậu suất lao động thấp, ngành "xế chiều" khai thác tài nguyên thiên nhiên xuất thơ: thép, giấy, phân bón, hố chất ximăng nhà sản xuất nước, khai thác mỏ, than, mía đường nơng nghiệp II.Thực trạng thất nghiệp nước ta 21 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam năm 2011 2012 2013 2014 2015 Tỉ lệ Thất Thất Tỉ lệ Thiếu Thiếu việc nông thất nghiệp nghiệp thiếu việc thôn nghiệp thành nông việc thành 2.27 1.99 2.18 2.1 2.31 thị 3.6 3.25 3.59 3.4 3.29 thôn 1.71 1.42 1.54 1.49 1.83 3.34 2.8 2.75 1.4 1.82 thị 1.82 1.58 1.48 1.2 0.82 3.96 3.35 3.31 2.96 1.32 Bảng thống kê tỉ lệ thất nghiệp thiếu việc làm khu vực thành thị nông thôn Việt Nam giai đoạn 2011-2015 (đơn vị: %) Theo bảng thống kê ta thấy tỉ lê thất nghiệp Việt Nam cao tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên Việt Nam (1.84%) Mặc dù có nhiều biện pháp khắc phục tỉ lệ thất nghiệp cải thiện chưa hiệu chứng năm 2013 tỉ lệ thất nghiệp lại tăng mạnh _ Cả nước có 225 500 người có trình độ đai học trở nên thất nghiệp số Bộ Lao dộng – Thương binh xã hội (LĐ-TB&XH) công bố ngày 24/12/2015 Hiện có khoảng 7.3% niên độ tuổi 15-24 thất nghiệp Điều đáng nói có hàng tram ngàn người có trình độ đại học cao đẳng trở lên khơng có việc làm Các chun gia Viện Khoa học lao động xã hội cảnh báo: “tỉ lệ thất nghiệp niên tăng nhanh đặc biệt tỉ lệ thất nghiệp niên thành thị lên đến 12,12%” Tỷ lệ cao gấp lần so với số thất nghiệp chung độ tuổi lao động có xu hướng giảm đáng kể tình trạng thiếu niên ngược lại Đó chưa kể tình trạng thất nghiệp dài hạn 12 tháng khơng có việc làm trầm trọng hơn, tăng từ 22,7% lên 25% năm _ Đi liền với tỉ lệ thất nghiệp cao tình trạng có chênh lệch lớn số nhóm ngành nghề Bộ LĐ-TBXH cho biết kết khảo sát tình hình cung cầu lao động thị trường khu vực Hà Nội cho thấy ngành/nghề hành văn -phòng có cung cao cầu 12.6 lần Tỉ lệ chênh lệch cung cầu kế 22 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam toán – kiểm toán 11,8 lần, nhân viên kinh doanh, bán hàng từ 3-5 lần, IT khoảng 2-3 lần… _ Theo thống kê Bộ LĐ-TB&XH, tỉ lệ tương quan trình độ đại học trở lên- cao đẳng – trung cấp – sơ cấp 1- 0.36 -0.6 -0.35 Sự thừa thãi lao động có trình độ đào tạo đại học dẫn đến tình trạng có tới 114.000 cử nhân đại học làm công việc giản đơn, khơng u cầu phải có cấp – theo số liệu viện Khoa học lao động xã hội cho biết Con số trình độ cao đẳng 135.000 người, chủ yếu làm công việc giản đơn lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp thủy sản  Mối quan hệ thất nghiệp lạm phát Việt nam Trong giai đoạn 2010-2015, lạm phát có thay đổi rõ rệt Chỉ số giá tiêu dùng (so với 2010 116.39 2011 137.48 2012 146.48 2013 155.70 2014 158.57 2015 159.51 kỳ gốc năm 2009)(%) Tỷ lệ lạm phát(%) 11.75 18.12 6.81 6.29 1.84 0.59 Lạm phát năm 2010 2011 mức cao, mức hai số.Ở hai năm giá tiêu dùng tăng : nhu cầu thực phẩm, nhà ở, xây dựng, thiết bị, nhu cầu dịch vụ đồng thời tăng lạm phát ln mức cao.Cụ thể năm 2011 sovới năm2010: nhà & VLXD (tăng 19,66%), giao thông ( tăng 15,97%), may mặc ( tăng 12,1%),…Tuy nhiên, từ 2011 đến 2012 lạm phát giảm ( giảm 11,31%), giá tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tăng chậm nhiều so với năm 2011, mà lạm phát nước xuống số Các năm tiếp đó, lạm phát tiêp tục giảm giảm xuống thấp 1% (năm 2015) Lạm phát năm 2015 thấp kỷ lục 15 năm Tính bình qn , CPI nước nam 2015 tăng 0,63% so với CPI nước năm 2014, thấp nhiều mục tiêu 5% mà Quốc hội đặt Nguyên nhân khiến số CPI năm 2015 thấp chi phí đẩy giảm Cụ thể: nguồn cung lương thực-thực phẩm dồi với cạnh tranh với nước khiến số giá nhóm lương 23 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam thực giảm 1,24% so với cuối năm 2014 Giá nhiên liệu thi trường giới giảm mạnh, đặc biệt giá dầu khiến nhóm hàng “nhà ở&VLXD”so với năm 2014 Riêng giá xăng dầu giảm gần 25% góp phần giảm CPI chung 0,9% “ CPI giữ mức thấp ổn định tạo điều kiện cho sách tiền tệ tích cực, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển tạo điều kiện cho giá số mặt hàng nhà nước quản lí tính đầy đủ vào chi phí theo giá thị trường”_nhận xét Tổng cục thống kê Chương III Định hướng mục tiêu tương lai để giải nạn thất nghiệp I Định hướng Định hướng chiến lược việc làm 2016 – 2020 tạo việc làm với thu nhập đảm bảo sống (ít mức thu nhập người lao động phải chuẩn nghèo), tức tạo việc làm có chất lượng, bền vững Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề giải việc làm cho người lao động phải gắn với quy hoạch kinh tế - xã hội, chương trình phát triển kinh tế, ngành nghề định hướng chuyển dịch cấu kinh tế địa phương Cụ thể giải pháp để giải việc làm bền vững nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau: * Đẩy mạnh đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chất lượng lao động điều kiện để quốc gia cạnh tranh q trình hội nhập kinh tế quốc tế Chất lượng lao động thể khía cạnh thể lực trí lực người lao động Đặc biệt, để tìm việc làm môi trường cạnh tranh cao thị trường lao động nay, người lao động cần phải trang bị cho ngồi sức khỏe, trình độ chun mơn kỹ thuật người lao động cần phải có hiểu biết pháp luật, tinh thần chấp hành kỷ luật, văn hóa ứng xử cơng việc mang tính chun nghiệp Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng tới khả nắm bắt hội việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc ảnh hưởng đến thu nhập 24 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam người lao động Tăng cường vai trò lãnh đạo, đạo Đảng quyền cấp việc triển khai thực công tác đào tạo nghề địa phương, phát huy vai trò tổ chức đồn thể tham gia công tác đào tạo nghề Phát triển mạng lưới dạy nghề gắn với nâng cao chất lượng dạy nghề, giải việc làm thực xã hội hóa cơng tác dạy nghề Chủ động huy động nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục đào tạo đào tạo nghề * Phát triển thị trường lao động cạnh tranh chất lượng cao Các sách thị trường lao động cần phải điều chỉnh để tạo điều kiện cho dịch chuyển cấu lao động phù hợp với kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Hồn thiện khung pháp lý, thể chế, sách quản lý Nhà nước hoạt động thị trường lao động, hỗ trợ thiết thực việc phát triển thị trường lao động phù hợp với thông lệ quốc tế cam kết quốc tế Việt Nam Các Trung tâm Giới thiệu việc làm (TTGTVL) cầu nối người lao động người sử dụng lao động Nâng cao hiệu hoạt động TTGTVL góp phần phát triển thị trường lao động * Đẩy mạnh xuất lao động Xuất lao động (XKLĐ) giải pháp quan trọng giải việc làm, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, góp phần tăng thu nhập, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động Để đẩy mạnh hoạt động xuất lao động, TTGTVL quan ban ngành liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người lao động sách xuất lao động tỉnh, làm rõ lợi ích việc xuất lao động vấn đề giải việc làm tăng thu nhập cho người dân Đồng thời, chuẩn bị đủ nguồn lao động đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, đồng thời nguồn lao động cần có khả cạnh tranh với địa phương khác để đẩy mạnh XKLĐ thời gian tới Tiếp tục hồn thiện sách ưu đãi thuế, hỗ trợ tài doanh nghiệp 25 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam tham gia XKLĐ Cải cách thủ tục hành nhằm tạo thơng thống giảm phiền hà cho người lao động doanh nghiệp * Nâng cao hiệu giải việc làm thông qua vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm Quỹ cho vay giải việc làm hoạt động với mục đích chủ yếu cho vay để phát triển mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ tạo thêm nhiều việc làm mới, xuất lao động giúp hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững Trong thời gian tới, Nhà nước quyền địa phương cần có điều chỉnh số tiêu cho vay vốn thời hạn cho vay vốn, quy trình thủ tục cho vay vốn để phù hợp với tình hình kinh tế đất nước, khơng ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh đối tượng có nhu cầu vay vốn, ảnh hưởng đến giải việc làm * Ban hành sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động giải việc làm cho người lao động Các địa phương cần tiếp tục hồn thiện, bổ sung sách hỗ trợ tạo việc làm, khai thác tiềm sẵn có địa phương, thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội Chính sách thu hút vốn đầu tư cần trọng vào cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cải cách thủ tục đầu tư Tích cực đổi hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ trở ngại chế sách thủ tục hành để huy động tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế, giải việc làm cho người lao động Tích cực đẩy mạnh việc xã hội hố cơng tác đào tạo nghề, chương trình quốc gia đào tạo nghề, giải việc làm, sách an sinh xã hội đối tượng niên, lao động nông thôn, phụ nữ, lao động có điều kiện khó khăn II Mục tiêu *Các tiêu kinh tế: 26 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam - Tốc độ tăng trưởng (GDP) bình quân năm đạt 6,5-7%/năm, năm 2016 đạt 6,7% Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người khoảng 3.750 USD, năm 2016 khoảng 2.450 USD Chỉ số giá tiêu dung (CPI) năm 2016 tăng 5% - Tỉ trọng công nghiệp dịch vụ GDP 85% Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm năm 2016 khoảng 31% GDP * Các tiêu xã hội: - Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi toàn diện giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ + Tỉ lệ lao động nông nghiệp tổng lao động xã hội khoảng 40% + Tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, năm 2016 53% + Tỉ lệ thất nghiệp khu thành thị 4% - Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng thực sách lao động gắn liền với phát triển thị trường lao động - Tập trung giảm nghèo bền vững: tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 11,5%/năm, năm 2016 khoảng 1,3-1,5%; riêng huyện nghèo, xã nghoe giảm 4% - Tỉ lệ bao phủ bào hiểm y tế đạt khoản 80% dân số, năm 2016 đạt 76%; tỉ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống 10%, năm 2016 13,8% * Dự báo lao động việc làm Theo kết dự báo, cấu lao động Việt Nam tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, lao động ngành nông nghiệp giảm xuống tỷ trọng sơ lương, số lao động ngành thương mại dịch vụ tăng lên tỷ trọng số lượng Dự báo đến năm 2015, cấu lao động ngành nông nghiệp – công nghiệp dịch vị 39,4% - 29,6% - 31% đến năm 2020, cấu 30% - 35,6% - 34,4% 27 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Dự báo nhu cầu nhân lực chia theo nước lĩnh vực lao động nước đến năm 2020 Đơn vị tính: 1000 người 2015-2020 670,0 Tổng lao động qua đào tạo Một số nước chủ yếu Hàn Quốc 85,0 Đài Loan 240,0 Malaysia 80,0 (Nguồn: Báo cáo chuyên đề Định hướng kế hoạch xuất lao động giai đoạn 2011 - 2015, Cục Quản lý lao động nước, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội) Nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề theo cấp trình độ Đơn vị tính: 1000 người Năm 2020 Tổng số 34.400 Cao đẳng nghề 1.800 % so tổng số 5,2% Trung cấp nghê 9.000 % so tổng số 26,2% Sơ cấp nghề dạy nghề tháng 23.600 % so tổng số 68,6% Giai đoạn 2016 - 2020: hàng năm số nhân lực qua đào tạo nghề cần bổ sung khoảng 2.180 ngàn người, 200 ngàn người có trình độ cao đẳng nghề; 880 ngàn người có trình độ trung cấp nghề 1.100 ngàn người có trình độ sơ cấp nghề dạy nghề tháng III Giải pháp 1.Hạ thấp tỉ lệ thất nghiệp theo lí thuyết - Đối với loại thất nghiệp tự nguyện: +Cấu tạo nhiều cơng ăn việc làm có mức tiền lương tốt để mức lương thu hút nhiều lao động +Tăng cường hoàn thiện chương trình dạy nghề,đào tạo lại,tổ chức tốt thị trường lao động 28 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam - Đối với loại thất nghiệp chu kì:cần áp dụng sách tài khóa,tiền tệ để làm gia tăng tổng cầu nhằm kích thích doanh nghiệp mở rộng quy mơ sản xuất theo thu hút nhiều lao động Để xảy tình trạng thất nghiệp tràn lan ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế xã hội Nền kinh tế phải từ bỏ sản phẩm,dịch vụ mà người cơng nhân thất nghiệp làm ra.Hơn lãng phí to lớn nguồn nhân lực độ tuổi lao động để tồn lượng lớn người việc làm,để họ rơi vào tình cảnh nghèo khó làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp.Do cần phải có sách,kế hoạch để ngăn ngừa nguy nạn thất nghiệp tiếp tục lan rộng 2.Việc đầu tư hay nói kích cầu nhằm vào doanh nghiệp vừa nhỏ trọng tâm xác định.Việc "bơm vốn" vào áp dụng sách ưu đãi cho khu vực doanh nghiệp trước hết nhằm kích thích sản xuất từ tạo việc làm.Việc đẩy nhanh tiến cơng trình thi cơng làm mới,nâng cấp cơng trình xuống cấp phạm vi rộng không giải toán yếu sở hạ tầng nước ta mà tạo nhiều việc làm cho người lao động, giải vấn đề lao động việc làm từ ảnh hưởng suy thoái 3.Tạo mọi điều kiện cho lao động việc - Tổng liên đoàn lao động tỉnh, thành phố giúp đỡ người lao động sớm tìm việc làm - Các trường dạy nghề tổ chức cơng đồn có nhiệm vụ nâng cao tay nghề cho người lao động thu hút người lao động vào học nghề tranh thủ lúc khơng có việc làm.Bên cạnh việc tổ chức việc làm đầu tư cho cơng tác dạy nghề biện pháp kích cầu khơng phần quan trọng.Trong bối cảnh lực lượng lao động tăng nhanh năm phải giải việc làm tối thiểu cho khoảng 1,2 triệu việc làm mới;khoảng triệu lao động 29 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam chuyển từ khu vực nơng thơn thành thị sức ép giải việc làm trở nên nặng nề - Cho vay vốn từ quỹ quốc gia Tổng liên đoàn Những người lao động việc suy thoái kinh tế vay vốn để họ có thu nhập giải khó khăn trước mắt.Ngồi số tỉnh, thành phố có quỹ trợ vốn cho lao động nghèo Quỹ cho người lao động việc làm vay vốn để tạo cơng việc 4.Hồn thiện hệ thống bảo hiểm thất nghiệp:Bảo hiểm thất nghiệp đời góp phần ổn định đời sống hỗ trợ cho người lao động học nghề tìm việc làm, sớm đưa họ trở lại làm việc.Bên cạnh bảo hiểm thất nghiệp giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước doanh nghiệp 5.Những biện pháp khác Chương trình mục tiêu quốc gia giải việc làm có nội dung sau: Chương trình hoạt động với dự án hoạt động chủ yếu sau: Dự án vay vốn tạo việc làm: a) Mục tiêu: tạo việc làm cho 1,7 - 1,8 triệu lao động thông qua hoạt động vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm b) Nội dung: - Cho vay ưu đãi với lãi suất thấp người thất nghiệp, người thiếu việc làm, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ vừa, trang trại, làng nghề có khả tạo nhiều việc làm mới, đặc biệt niên chưa có việc làm; - Hàng năm, ngân sách Trung ương bổ sung cho Quỹ quốc gia việc làm cho 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trị - xã hội Dự án hỗ trợ đưa người lao động làm việc nước ngoài: 30 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam a) Mục tiêu: đưa 40 - 50 vạn lao động làm việc có thời hạn nước b) Nội dung: - Hỗ trợ khai thác, mở thị trường tiếp nhận lao động; - Hỗ trợ cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay đối tượng sách vay vốn làm việc nước ngoài; - Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo định hướng, nâng cao chất lượng nguồn lao động Hoạt động giám sát, đánh giá: a) Mục tiêu: đánh giá, giám sát hoạt động, dự án khn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm.b) Nội dung: - Đánh giá kết thực dự án Chương trình, kết năm thực Chương trình; - Giám sát việc thực hoạt động Chương trình; - Nghiên cứu, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung chế, sách cho phù hợp với đặc thù Chương trình Hoạt động nâng cao lực quản lý lao động - việc làm: a) Mục tiêu: hướng dẫn nghiệp vụ cho 75 nghìn cán làm cơng tác lao động việc làm từ Trung ương đến địa phương; b) Nội dung: tổ chức tập huấn phương pháp xây dựng triển khai Chương trình, văn mới; phương pháp xây dựng quản lý dự án vay vốn Quỹ quốc gia việc làm, nghiệp vụ giới thiệu việc làm cho cán Sở Lao động - Thương binh Xã hội, cán Trung ương tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội, cán lao động - việc làm địa phương Chương trình Mục tiêu quốc gia việc làm qua hai giai đoạn 2001-2005 đến 2010, dự án vay vốn giải việc làm từ Quỹ Quốc gia việc làm đóng vai trò hỗ trợ tạo tự tạo việc làm Đã có hàng trăm ngàn dự án vay 31 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam vốn giải việc làm từ Quỹ quốc gia Chương trình góp phần nâng cao nhận thức nhân dân toàn xã hội việc làm, khiến người lao động chủ động tự tạo việc làm cho thân, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 rõ: nâng lên đáng kể số phát triển người(HDI) nước ta Tốc độ dân số đến năm 2010 1,1% Xố hộ đói, giảm hộ nghèo Giải việc làm thành thị nông thôn( thất nghiệp thành thị 5%, quỹ thời gian lao động sử dụng nông thôn khoảng 80-85%); nâng tỷ lệ người lao động đào tạo nghề lên khoảng 40% Trẻ em đến tuổi học đến trường; hoàn thành phổ cập trung học sở nước Người có bệnh chữa trị; giảm tỷ lệ trẻ em (dưới tuổi) suy dinh dưỡng xuống khoảng 20%; tăng tuổi thọ trung bình lên 71 tuổi Chất lượng đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần nâng cao lên rõ rệt môi trường xã hội an tồn, lành mạnh; mơi trường tự nhiên bảo vệ cải thiện Chương trình dạy nghề Chính sách đào tạo sử dụng nguồn nhân lực Lấy phát triển bền vững người làm trung tâm Mỗi người cá nhân độc lập làm chủ trình lao động Lấy lợi ích người lao động làm nguyên tắc quản lý lao động nhằm tăng suất lao động Bảo đảm môi trường dân chủ thuận lợi cho tiến hành giao lưu đồng thuận, tạo hội thăng tiến cho tất người Có sách giải phóng phát huy tiềm người lao động, bảo đảm hiệu công việc Phát triển nguồn nhân lực bám sát thị trường lao động Mấu chốt phải xây dựng sách quản lý phát triển giáo dục đào tạo đắn 32 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Chương trình bảo hiểm thất nghiệp _ Tính đến hết năm 2006, nhà nước chi 6.376 tỷ đồng để giải sách cho gần 200 nghìn lao động 3.656 doanh nghiệp xếp lại, tạo thuận lợi cho lao động sau rời doanh nghiệp tự lập nghiệp có việc làm phù hợp với khả III Khuyến nghị Tổ chức Lao động Quốc tế nước phát triển Để hội nhập vào kinh tế giới có hiệu quả, ILO khuyến cáo nước phát triển cần tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu thích nghi đại hóa phương thức quản lý thị trường lao động Các hướng ưu tiên bao gồm : - Giảm khu vực kinh tế phi thức, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải thiện điều kiện lao động; người lao động có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tư vấn pháp luật, hưởng tín dụng nhỏ có điều kiện hợp tác để mở rộng việc làm nhân văn - Phát triển kinh tế phi nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho di chuyển lao động giải lao động dư thừa, hạn chế việc tăng khoảng cách thu nhập mức sống nhóm dân cư - Phê chuẩn Cơng ước ILO liên quan đến việc làm, thị trường lao động, tiền lương, dịch vụ việc làm, hướng nghiệp đào tạo nghề, an toàn vệ sinh lao động khuyến khích áp dụng “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp” Lời kết 33 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Đề án tổng hợp ý kiến nhiều bên từ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học đến doanh nghiệp, người dân quan quốc tế có hoạt động nghiên cứu kinh tế Việt Nam.những thử thách, khó khăn đặt nhiều với đội ngũ lớn người có tâm huyết việc đưa đất nước lên Với sở lý luận đắn, máy trị ổn định, với nỗ lực người dân, em tin tương lai gần vấn đề thất nghiệp cải thiện cách đáng kể Mặc dù nhiều thiếu sót em hi vọng đề án cho thấy nhìn khách quan tình hình thất ìm nghiệp nước ta Qua việc tìm hiểu lý thuyết, phân tích nguyên nhân giải pháp thất nghiệp, hiểu xây dựng lên sách đắn khả thi Các tài liệu tham khảo 34 Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Sự biến đổi tâm lý điều kiện sống công nhân viên chức lao động thủ q trình xếp, đổi doanh nghiệp nhà nước – nhà xuất lao động Xuất lao động số nước Đông Nam Á – kinh nghiệm học – nhà xuất khoa học xã hội Quản lý nguồn nhân lực Việt Nam – nhà xuất khoa học xã hội www.nobelprize.org http://www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/sbn_62/2007/17603/ Chương trình mục tiêu quốc gia giải việc làm Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 35 ...Thất nghiệp thực trạng thất nghiệp Việt Nam Cao Thị Hoài Thu Nguyễn Thị Thao Bùi Phương Thảo Đỗ Thị Thanh Tâm 10 Nguyễn Hoài Thu 11 Phạm Văn Tài Hà Nội, ngày 15D15005 15D15019
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thất nghiệp và thực trạng ở Việt Nam, Phân tích thất nghiệp và thực trạng ở Việt Nam, II. Các nguyên nhân gây thất nghiệp, Đường Phillips dài hạn (LPC)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay