Hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán

13 30 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:25

T À T HỬ Ể I IH T Ế I UB LUẬT CHƠI - Lớp chia làm nhóm - Thành viên nhóm trả lời cộng 10đ kẹo mút ^^ - Kết thúc trò chơi nhóm nhiều điểm quay nón kì diệu (kết thúc nhạc dừng để nhận phần thưởng (nếu quay phải ô lượt) quyền quay nhường cho nhóm thứ 2, nhóm sau tương tự Câu 1: Một nguyên tắc hoạt động mua bán CK TTCK ? Đấu giá Câu 2:  Thị trường chứng  khoán thứ cấp A Là nơi doanh nghiệp huy động vốn trung dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu trái phiếu B Là nơi mua bán chứng khoán phát hành C Là nơi doanh nghiệp huy động vốn trung dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu trái phiếu D Là nơi doanh nghiệp huy động vốn trung dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu trái phiếu Câu 4: Tại thời điểm định, tất trái phiếu chuyển đổi trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thơng thì… ? E ? P ? S ? ? G ?I ? Ả ? M Câu 5: Màu sắc thể biến động thị giá cổ phiếu giảm bảng giá trực tuyến giao dịch chứng khoán? A B C D Câu 6: Người hành nghề kinh doanh chứng khoán A Được tự mua, bán cổ phiếu nơi B Làm giám đốc công ty niêm yết C Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu tổ chức phát hành D Chỉ mở tài khoản giao dịch cho cơng ty chứng khốn nơi  làm việc ( Khoản 2, điều 81, LDN)   Câu Theo luật chứng khoán Việt Nam, bên tham gia hoạt động quĩ đầu chứng khoán là; A Công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký nhà đầu B Công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký nhà đầu C Cơng ty chứng khốn, ngân hàng lưu ký nhà đầu D Tất đáp án Câu 8: Tài khoản chứng khoán người đầu CK bị đưa vào diện kiểm soát tạm ngừng giao dịch A Tổ chức niêm yết vi phạm quy định công bố thông tin B Tài sản ròng tổ chức niêm yết số âm C Khơng đáp ứng điều kiện niêm yết D Cả a, b, c Câu 9: Nột cơng ty có loại cổ phiếu ưu đãi không cộng dồn cổ tức lưu hành với số cổ tức trả năm 12000 đồng Cơng ty chứng khốn ngân hàng lúc kí nhà đầu Nếu vào năm trước , số cổ tức trả cho cổ phiếu ưu đãi không trả cho cổ đông mà lại trả vào đầu năm cổ đơng nắm giữ cổ phiếu ưu đãi nhận cổ tức ưu đãi ? A 30.000 đồng B 28.000 đồng C 12.000 đồng Câu 10: Để giao dịch chưng khoán niêm yết Trung tâm giao dịch chứng khốn cần phải có bước: I- Trung tâm giao dịch chứng khốn thực hện ghép lệnh thơng báo kết giao dịch cho cơng ty chứng khốn II- Nhà đầu mở tài khoản, đặt lệnh mua bán chứng khốn III- Cơng ty chứng khốn nhập lệnh vào hệ thống giao dịch Trung tâm IV- Nhà đầu nhận chứng khoán (nếu người mua) tiền (nếu người bán) tài khoản Cơng ty chứng khốn sau ngày làm việc kể từ ngày mua bán V- Cơng ty chứng khốn thông báo kết giao dịch cho nhà đầu Anh (chị) trình tự bước giao dịch chứng khoán theo phương án sau: A I, II, III, IV, V B I, III, V, II, IV C II, I, V, IV, III D II, III, I, V, IV E Khơng có phương án tay t lầ n s n ắ m May n tim Vid e ật ím àb Qu lượ t hát Thê m Bà i Mấ tL ượ o Phá MC bắ o au
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán, Hướng dẫn cách đầu tư chứng khoán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay