Thí nghiệm Hóa sinh ĐHBK Hà Nội

23 71 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI Bộ môn Vi sinh-Hóa sinh- Sinh học phân tử TĨM TẮT THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM HĨA SINH BF 2011 nội, 20172018 Lịch Thí nghiệm Kỳ III-Năm học 2017-2018 Tuần 6.29 (25/93-2910/103) Phổ biến nội qui, an toàn PTN, hướng dẫn sử dụng dụng cụ, thiết bị Bài 1: Xác định hàm lượng nitơ tổng số phương pháp Kjeldahl Tuần 30 (212/103-176/103) Bài 2: Xây dựng đường chuẩn albumin cho phương pháp Lowry Bài 3: Xác định hàm lượng protein hoà tan phương pháp Lowry- Phần I Xây dựng đường chuẩn albumin cho phương pháp Lowry Bài 3: Xác định hàm lượng protein hoà tan phương pháp LowryPhần II Phân tích mẫu Tuần 31 (19/103-1324/103) Bài 344 Xác định hàm lượng đường khử tổng số theo phương pháp Rodzevich Tuần 32 (1626/103-2031/103) Nghỉ kỳ Bài 45 Xác định hàm lượng saccarose (thủy phân, DNS) Tuần 10 33 (23/2/104-277/104) Bài Xác định hàm lượng saccarose (thủy phân, DNS) Nghỉ kỳ Bài 6: Phân tích thành phần đường/oligosaccharit sắc ký lớp mỏng Tuần 11 34 (309/104-314/114) Bài 56: Phân tích thành phần đường/oligosaccharit sắc ký lớp mỏng Bài 7: Xác định hàm lượng vitamin C 2,6 diclophenolindophenol Tuần 12 35 (16/114-1021/114) Bài 67: Xác định hoạt độ glucoamylase Bài 8: Xác định hoạt độ glucoamylase Tuần 13 36 (1323/114-1728/114) Bài 78: Xác định hoạt độ protease theo Anson cải tiến Bài 9: Xác định hoạt độ protease theo Anson cải tiến Tuần 14 37(2030/114-245/115) Bài 89: Xác định hàm lượng vitamin C 2,6 diclophenolindophenol Bài 10: Xác định số axit dầu mỡ Bài 11 Xác định số xà phòng dầu mỡ Bài 12 Xác định số peroxyt dầu mỡ Tuần 15 38 (277/115-112/125) Bài 910: Xác định số axit dầu mỡ Bài 101 Xác định số xà phòng dầu mỡ Bài 112 Xác định số peroxyt dầu mỡ Ôn thi Thi kết thúc học phần theo lịch thi Lịch thí nghiệm: Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30 Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30 Thời gian Thứ 13h30 GV phụ trách PGS.Cô Tô Kim Anh Cán kỹ thuật TS Phùng Thị Thủy Thứ 13h30 TS.Thày Lê Quang Hòa Ths Lê Thị Huyền Thứ 13h30 PGS Cô Tô Kim Anh TS Phùng Thị Thủy Địa điểm: Nhà C10- pPhòng 108A 108B (bắt đầu từ 13h) Tài liệu: - Thí nghiệm Hố sinh cơng nghiệp - Đặng Thị Thu, Tơ Kim Anh, Nguyễn Thị Xuân Sâm Trường Đại học Bách khoa HN 1997 - Tài liệu Hướng dẫn thực hành, Bộ mơn Hố sinh- ĐHBK HN 2017 u cầu: o Trước đến PTN thực hành, sinh viên đọc để nắm nguyên tắc phương pháp, bước tiến hành thí nghiệm, thiết lập cơng thức tính tốn kết thí nghiệm o Có mặt giờ, tham gia đầy đủ thí nghiệm o Tuân thủ ngun tắc an tồn phòng thí nghiệm Bài Xác định hàm lượng nitơ tổng số phương pháp Kjeldahl Yêu cầu chuẩn bị: đọc kỹ tài liệu Mẫu thí nghiệm: mẫu thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa, nước mắm ), PTN chuẩn bị Giai đoạn vô hố: (xem tài liệu Thí nghiệm Hố sinh Cơng nghiệp) Giai đoạn cất đạm (thực cất đạm lượng nhỏ) Phần chuẩn bị  Kiểm tra mức nước bình đun (tạo nước)  Kiểm tra khoá cất  Cho nước máy chạy qua sinh hàn (mở nhỏ van nước)  Đun sôi nước bình đun  Rửa cất đạm (ống sinh hàn, bình cất) Cất đạm Mẫu thí nghiệm Chuẩn bị bình hấp thụ NH3: Cho vào bình tam giác (cỡ 100ml, miệng rộng): 20 ml H3BO3 3% (dùng ống đong) 2-3 giọt thị Taxiro Lắp bình vào cất đạm (đuôi ống sinh hàn ngập dung dịch ) Cho vào bầu cất (lần lượt) ml dịch vơ hố (dung dịch dịch đạm thí nghiệm) (dùng pipet) ml NaOH 40% (dùng ống đong) ml H2O (để tráng phễu) (dùng pipet) đóng khố bầu cất Tiến hành cất (khoảng 5-7 phút) Sau thấy dung dịch bình hấp thụ NH chuyển từ màu tím hồng xanh màu xanh đợi khoảng phút Hạ bình, dùng giấy q tím hứng giọt nước ngưng chảy từ ống sinh hàn Thấy giấy đổi màu, đặt bình hứng vào vị trí cũ Khi khơng thấy đổi màu, lấy bình hấp thụ khỏi cất, tia nước cất tráng đầu cuối ống sinh hàn) Mẫu kiểm chứng Chuẩn bị bình hấp thụ NH3 : Cho vào bình tam giác (cỡ 100ml): 20 ml H3BO3 3% (dùng ống đong) 2-3 giọt thị Taxiro Lắp bình vào cất đạm (đầu cuối ống sinh hàn ngập dung dịch !) Cho vào bầu cất: ml NaOH 40% (dùng ống đong) ml H2O (5 mL thay cho dịch vơ hố) đóng khố bầu cất Tiến hành cất (khoảng 5-7 phút) kiểm tra tương tự mẫu thí nghiệm, dùng giấy q tím thử điểm kết thúc q trình cất Định phân Định phân lượng (NH4)2B4O7 tạo bình hấp thụ NH3 H2SO4 0,1N Điểm tương đương phản ứng xác định dung dịch chuyển từ màu xanh qua màu tím hồng Ghi lượng H2SO4 0,1N dùng định phân cho mẫu thí nghiệm mẫu kiểm chứng u cầu tính tốn - tính tổng hàm lượng nitơ dịch cất đạm (%) biết ml H 2SO4 0,1N tiêu tốn cho định phân tương ứng với 1,4 mg nitơ có mẫu cất; - giả thiết mẫu thí nghiệm dịch vơ hố protein kết tủa từ g mẫu định mức 100 ml Hãy tính hàm lượng protein (%) mẫu đầu Bài 2: Xác định hàm lượng protein hoà tan phương pháp Lowry Phần Bài 2I Xây dựng đường chuẩn albumin cho phương pháp Lowry Dung dịch gốc protein chuẩn: Albumin huyết bò (BSA): 0,5mg/ml (PTN pha sẵn) Tiến hành: Chuẩn bị dãy ống nghiệm (6 ống) Hòa hóa chất với lượng tương ứng bảng sau: Ống nghiệm I II III IV V VI Dung dịch BSA (ml) 0,2 0,4 0,6 0,8 Nước cất (ml) 0,8 0,6 0,4 0,2 Nồng độ BSA làm việc mg/L 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Trộn để yên 10 phút Chuẩn bị ống nghiệm (sạch, khô) Thực phản ứng: Ống nghiệm 1* 2* 3* 4* 5* 6* Dung dịch BSA làm việc (mL) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2 2 2 Dung dịch C (ml) Dung dịch Folin (ml) 0,2 Trộn để yên 10 phút 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Trộn vortex, để yên 30 phút đo độ hấp thụ bước sóng 750nm với mẫu đối sánh mẫu ống nghiệm số Yêu cầu: tính tốn, đo điền số liệu vào bảng vẽ đồ thị đường chuẩn Nồng độ BSA làm việc (mg/ml) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 OD750 nm Chuẩn bị dãy ống nghiệm (6 ống) Hòa hóa chất với lượng tương ứng bảng sau tạo hệ nồng độ BSA (Ci) Ống nghiệm Dung dịch BSA gốc (ml) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Nước cất (ml) Trộn vortex, Thực phản ứng: Ống nghiệm Dung dịch BSA làm việc Ci mg/ml (ml) 10 11 12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Dung dịch C (ml) 1 1 1 0,1 0,1 0,1 Trộn để yên 10 phút Dung dịch Folin (ml) 0,1 0,1 0,1 Trộn vortex, để yên 30 phút đo độ hấp thụ bước sóng 750nm (OD750 nm) với mẫu đối sánh mẫu ống nghiệm số u cầu: tính tốn, đo điền số liệu vào bảng vẽ đồ thị đường chuẩn, tính R2 Nồng độ BSA Ci (mg/ml) OD750 nm Bài Bài 3: Xác định hàm lượng protein hoà tan phương pháp Lowry Xác định hàm lượng protein hoà tan phương pháp Lowry Phần II Phân tích mẫu Mẫu thí nghiệm: mẫu thực phẩm chứa protein PTN chuẩn bị Chuẩn bị dịch protein phân tích - dùng ống đong chuẩn bị 20 ml NaOH 0,1N vào cốc dung tích 100 ml - cân xác 0,3 g mẫu - chuyển mẫu vào cối, cho dung dịch NaOH 0,1N từ cốc vào để làm ẩm - nghiền nhuyễn mẫu - chuyển tồn mẫu vào bình tam giác dung tích 100 ml - tráng cối chày dung dịch NaOH 0,1N lại - đặt bình mẫu vào nồi đun cách thuỷ để chiết protein 15 phút - lấy mẫu ra, làm nguội, trung hoà tới pH HCl 0,1N, dùng giấy pH làm thị - chuyển mẫu sang bình định mức 100 ml, định mức nước cất tới vạch Trộn - lọc trong, thu dịch lọc protein phân tích Làm phản ứng màu Chuẩn bị ống nghiệm khô, Mẫu thí nghiệm: Lấy vào ống nghiệm: 0,1 ml dịch lọc protein (dùng pipet) ml dung dịch C (hỗn hợp dung dịch A:B=50:1 pha) (dùng pipet) Trộn Để yên 10 phút Cho tiếp 0,1 ml dung dịch Folin Trộn Để phản ứng 20 phút Mẫu kiểm chứng (làm song song với mẫu thí nghiệm ): Lấy vào ống nghiệm khác: 0,1 ml H2O, (dùng pipet) ml dung dịch C, Trộn Để yên 10 phút Cho tiếp 0, ml dung dịch Folin Lắc Để phản ứng 20 phút Đo độ hấp thụ ánh sáng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng máy đo quang PTN Đo độ hấp thụ dung dịch màu ống thí nghiệm 750 nm, với dung dịch đối sánh mẫu kiểm chứng Ghi kết Sử dụng đường chuẩn protein để xác định hàm lượng protein dung dịch nghiên cứu Yêu cầu: - nắm vững thao tác thí nghiệm - tính hàm lượng protein mẫu thí nghiệm theo % (w/w) Bài 344 Xác định hàm lượng đường khử tổng số theo phương pháp Rodzevich Mẫu thí nghiệm: hoa - Chuẩn bị dịch đường phân tích Cân xác g mẫu cho vào cối nghiền nhỏ với lượng nhỏ nước cất Chuyển mẫu vào bình tam giác 100 ml Tráng rửa cối, chày (khoảng 30 ml) Trung hoà mẫu đến pH=7 NaOH 5% với thị phenolphtalein Chiết đường bình ổn nhiệt 70-80oC 15 phút Làm nguội, kết tủa protein axetat chì 10% Loại chì dư NaH2PO4 bão hồ Chuyển hỗn dịch vào bình định mức 100 ml, định mức tới 100 ml nước cất Lắc đều, lọc thu dịch lọc: dịch đường phân tích Xác định đường khử Mẫu kiểm chứng: Bình tam giác (bình 50ml): ml nước cất ml Felin 1 ml Felin Trộn Đun sơi phút tính từ lúc xuất bọt khí Làm nguội ml H2SO425% (bằng ống đong), trộn ml KI 30% (bằng pipet), trộn Để phản ứng 20 phút Chuẩn độ Na2S2O30,1N đến hết màu iốt (màu trắng sữa) Mẫu thí nghiệm: Bình tam giác (bình 50ml): ml dịch đường phân tích ml Felin 1 ml Felin 2 ml nước Đun sơi phút, tính từ lúc sôi Làm nguội ml H2SO425% (bằng ống đong), trộn ml KI 30% (bằng pipet), trộn Để phản ứng 20 phút Chuẩn độ Na2S2O30,1N đến hết màu iốt (màu trắng sữa) Yêu cầu - Tính hàm lượng đường khử tổng số (%), biết ml Na2S2O3 0,1N tương đương với 3,3 mg đường khử mẫu thử - Tham khảo thêm cách xác định đường khử theo phương pháp khác 10 Bài 455 Xác định hàm lượng saccarose (theo phương pháp thủy phân, xác định đường khử theo DNS) PHẦN Xây dựng đường chuẩn glucose cho phương pháp DNS (PTN tiến hành) Dung dịch glucose gốc: mg/ml Tiến hành:  Chuẩn bị dãy dung dịch glucose chuẩn: - Chuẩn bị dãy ống nghiệm (6 ống) - Hòa hóa chất với lượng tương ứng bảng sau: Ống nghiệm I II III IV V VI Dung dịch glucose gốc (ml) 0,2 0,4 0,6 0,8 Nước cất (ml) 0,8 0,6 0,4 0,2 Nồng độ glucose làm việc (mg/mL) 0,4 0,8 1,2 1,6 Trộn  Thực phản ứng màu: - Chuẩn bị ống nghiệm (sạch, khô) - Thực phản ứng màu: Ống nghiệm Dung dịch glucose chuẩn (ml) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Dung dịch DNS (ml) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Trộn đều, đun sôi cách thủy phút , làm lạnh nhanh nước lạnh Trộn vortex Đo độ hấp phụ bước sóng 540nm u cầu: tính tốn, đo điền số liệu vào bảng vẽ đồ thị đường chuẩn Nồng độ glucose (mg/ml) 0,4 0,8 1,2 1,6 OD540 nm Dạng đồ thị đường chuẩn glucose (cần dựng) 11 PHẦN Phân tích mẫu Mẫu thí nghiệm: nước chứa saccarose Thuỷ phân saccarose Cho vào bình cầu ml mẫu (dùng pipet), thêm 19 ml nước cất (dùng ống đong) 10 ml HCl 5% (dùng ống đong) Lắp sinh hàn khí đun sôi cách thuỷ 30 phút để thuỷ phân saccarose Làm nguội trung hoà mẫu NaOH 5% với giấy thị pH Chuyển tồn hỗn hợp vào bình định mức cỡ 100 ml, định mức nước cất tới vạch mức Lắc đều, dịch đường khử sau thuỷ phân Dịch đường khử trước thuỷ phân Dùng pipet cho ml dịch mẫu nước vào bình định mức cỡ 100 ml Định mức nước cất tới vạch mức Lắc đều, dịch đường khử trước thuỷ phân Xác định đường khử theo phương pháp axit dinitro salicylic (DNS) Mẫu sau thuỷ phân: ống 0,5 ml dịch đường khử sau thuỷ phân (pha loãng cần, dùng pipet) 1,5 ml DNS (dùng pipet) Đun sôi cách thuỷ phút (khi nồi cách thủy sôi cho mẫu vào) Làm nguội nhanh Đo mật độ quang =540 nm Mẫu trước thuỷ phân: ống 0,5 ml dịch đường khử trước thuỷ phân(dùng pipet) 1,5 ml DNS Đun sôi cách thuỷ phút Làm nguội nhanh Đo mật độ quang =540 nm Mẫu kiểm chứng: ống 12 0,5 ml nước cất (dùng pipet) 1,5 ml DNS Đun sôi cách thuỷ phút Làm nguội nhanh Sử dụng làm mẫu blank chuẩn bị máy đo Lưu ý: Trong trường hợp hai độ pha loãng mẫu thủy phân mẫu trước thủy phân nhau, không cần làm mẫu kiểm chứng Khi đó, sử dụng mẫu trước thủy phân làm mẫu blank để chuẩn bị máy đo Từ giá trị mật độ quang đo cho mẫu trước sau thuỷ phân, tra đồ thị chuẩn hàm lượng glucose mật độ quang suy hàm lượng đường khử có dịch đường trước sau thuỷ phân (mg/ml) Yêu cầu: - Tính hàm lượng saccarose theo % - Tham khảo thêm cách xác định saccarose theo phương pháp khác PHẦN Xây dựng đường chuẩn cho phương pháp DNS Dung dịch glucose gốc: mg/ml Tiến hành: Chuẩn bị dãy ống nghiệm (6 ống) Chuẩn bị hệ nồng độ glucose (Ci) theo bảng sau: Thực phản ứng: Bổ sung DNS vào ống nghiệm Ống nghiệm 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Nước cất (ml) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Dung dịch DNS (ml) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Dung dịch glucose gốc (ml) Trộn đều, đun sôi cách thủy phút, làm lạnh nhanh nước lạnh Đo độ hấp phụ bước sóng 540nm với mẫu trắng mẫu ống nghiệm Yêu cầu: tính tốn, đo điền số liệu vào bảng vẽ đồ thị đường chuẩn Nồng độ glucose Ci (mg/ml) OD540 nm 13 Dạng đồ thị đường chuẩn glucose (cần dựng) PHẦN Phân tích mẫu Mẫu thí nghiệm: nước chứa saccarose Thuỷ phân saccarose Cho vào bình cầu 0,1 ml mẫu (dùng pipet), thêm 19 ml nước cất (dùng ống đong) 10 ml HCl 5% (dùng ống đong) Lắp sinh hàn khí đun sôi cách thuỷ 30 phút để thuỷ phân saccarose Làm nguội trung hoà mẫu NaOH 5% với giấy thị pH Chuyển toàn 14 hỗn hợp vào bình định mức cỡ 100 ml, định mức nước cất tới vạch mức Lắc đều, dịch đường khử sau thuỷ phân Dịch đường khử trước thuỷ phân Dùng pipet cho 0,1 ml dịch mẫu nước vào bình định mức cỡ 100 ml Định mức nước cất tới vạch mức Lắc đều, dịch đường khử trước thuỷ phân Xác định đường khử theo phương pháp axit dinitro salicylic (DNS) Mẫu sau thuỷ phân: ống 0,5 ml dịch đường khử sau thuỷ phân (pha loãng cần, dùng pipet) 1,5 ml DNS (dùng pipet) Đun sôi cách thuỷ phút (khi nồi cách thủy sôi cho mẫu vào) Làm nguội nhanh Đo mật độ quang (=540 nm) với mẫu trắng nước cất Mẫu trước thuỷ phân: ống 0,5 ml dịch đường khử trước thuỷ phân (dùng pipet) 1,5 ml DNS Đun sôi cách thuỷ phút Làm nguội nhanh Đo mật độ quang (=540 nm) với mẫu trắng nước cất Từ giá trị mật độ quang đo cho mẫu trước sau thuỷ phân, tra đồ thị chuẩn hàm lượng glucose mật độ quang suy hàm lượng đường khử có dịch đường trước sau thuỷ phân (mg/ml) (cũng đo độ hấp thụ mẫu thí nghiệm, đối sánh với mẫu kiểm chứng) Yêu cầu: - Tính hàm lượng saccarose theo % - Tham khảo thêm cách xác định saccarose theo phương pháp khác Bài 566 Phân tích thành phần đường/oligosaccharit phương pháp sắc kí mỏng - Mẫu phân tích: chế phẩm đường chức - Hệ dung môi: hỗn hợp n-propanol: nitromethan: nước = 7:1:2 (v/v/v) - Bản sắc ký: Sắc ký mỏng, Meck, Silicagel 20x20cm - Chuẩn bị sắc ký: Cắt sắc ký theo kích thước hình dưới, lưu ý găng tay giữ mỏng 15 Đường chấm mẫu cm - Chấm mẫu Đánh dấu vị trí tên mẫu Các thao tác thực sau: - Lấy 10 l mẫu ống mao quản thuỷ tinh - Chấm mẫu vào vị trí qui định, đường kính vết loang khơng vượt q mm - Chạy sắc kí - Đặt sắc kí chấm mẫu vào bình sắc ký có chứa dung mơi hữu bão hồ dung mơi, mép sắc kí nhúng vào dung mơi cho khơng ngâm ngập mẫu dung môi, mặt chấm mẫu hướng xuống phía - q trình chạy kết thúc vệt chạy dung môi cách mép tờ sắc kí 1cm - lấy sắc kí ra, đánh dấu vị trí vệt dung mơi - sấy khơ sắc kí - Phát mẫu - phun dung dịch H2SO4 5% cồn tuyệt đối lên sắc kí (hoặc nhúng nhanh sắc kí vào khay đựng dung dịch màu trên) - sấy khô sắc ký 110 0C phút (hoặc hơ mỏng bếp điện), xuất dần vết màu - Ghi kết - xác định hệ số Rf đường/oligosaccharit - xác định tên vị trí đường/oligosaccharit có mẫu phân tích Ghi chú: Nguyên tắc chung phương pháp TLC trình bày chương Lipit Bài Xác định hàm lượng vitamin C (phương pháp chuẩn độ 2,6 diclophenolindophenol-2,6DCIP) Mẫu thí nghiệm: loại rau, hoa quả, mẫu vitamin Chuẩn bị dịch chiết vitamin C phân tích Cân xác 10 g mẫu, cho vào cối, nghiền ngập axit HCl 1% Chuyển mẫu vào bình định mức cỡ 100 ml Định mức tới vạch HCl 1% Lắc đều, lọc thu dịch lọc vitamin C phân tích 16 (Lượng mẫu lấy cho nồng độ vitamin C nằm khoảng 0,5 mg/ml) Chuẩn độ Mẫu thí nghiệm: Bình tam giác (cỡ 50 ml): 10 ml dịch lọc vitamin C phân tích (dùng pipet) ml Oxalatamon bão hoà (dùng pipet) Chuẩn 2,6 DCIP (phân tích) xuất màu hồng bền phút, a ml Mẫu kiểm chứng: Bình tam giác (cỡ 50ml): 10 ml HCl 1% (dùng pipet) ml Oxalatamon bão hoà Chuẩn 2,6 DCIP (phân tích) xuất màu hồng bền phút, b ml Xác định hệ số f Bình tam giác (cỡ 50ml): ml dịch vitamin C tinh khiết pha H2SO4 2% (dùng pipet) 2,5 ml Oxalatamon bão hồ Chuẩn 2,6 DCIP (phân tích) xuất màu hồng bền phút, a1 ml Bình tam giác (cỡ 50ml): ml dịch vitamin C tinh khiết Vài hạt tinh thể KI giọt hồ tinh bột Chuẩn KIO3 0,001N dung dịch xuất màu xanh, b1 ml Yêu cầu: - tính hệ số f xác định nồng độ 2,6 DCIP dùng phân tích Hệ số f tính : f = b / a1 - Tính hàm lượng vitamin C mẫu thí nghiệm theo mg% Biết ml 2,6 DCIP 0,001 N tương ứng với 0,088 mg vitamin C 17 Bài 768 Xác định hoạt độ glucoamylase (Theo phương pháp DNS) Nguồn enzym: chế phẩm Distillase (Dupont) PTN cung cấp Cơ chất: dung dịch hồ tinh bột 1% Định nghĩa đơn vị hoạt độ glucoamylase: Một đơn vị hoạt độ glucoamylase định nghĩa lượng enzym cần thiết thời gian 30 oC tác dụng lên tinh bột tan giải phóng mg glucose Xác định hoạt độ enzyme (Làm song song mẫu thí nghiệm mẫu kiểm chứng) Các bước tiến hành Ống nghiệm (mẫu thí nghiệm) Chuẩn bị Đun sơi nước nồi cách thủy Ống nghiệm (mẫu kiểm chứng) Đặt bình Chuẩn bị bình ổn nhiệt 300C Đưa dung dịch tinh bột lọ/ống chứa dung dịch enzym bể ổn nhiệt lên 300C (để vào bình điều nhiệt 300C trtrong 10 phút ) Bước 1: Phản ứng xúc tác enzim Vô hoạt enzyme - 0,.5ml dịch enzym phân tích (đã 30oC) - 0,.5 ml dung dịch hồ tinh bột 1% (đã 30oC) 0.5ml dịch enzym phân tích ml DNS Trộng Để 10 phút - Trộn để phản ứng 10 phút 30oC Bước Vô hoạt enzyme - Bước - 0,5ml dịch enzym phân tích Bổ sung ml DNS, trộn - ml DNS (sau đặt ống nghiệm vào giá - 0,5 ml dung dịch hồ tinh bột 1%, nồi cách thủy) Trộn (sau đặt ống nghiệm vào giá nồi cách thủy) Định lượng sản phẩm tạo thành: Định lượng sản phẩm - Đun sôi cách thuỷ phút (khi nồi cách thủy sôi cho mẫu vào) 0.5 ml dung dịch hồ tinh bột 1%, Trộn - Đun sôi cách thuỷ phút (khi nồi cách thủy sôi cho mẫu vào) - Làm nguội nhanh - Làm nguội nhanh 18 Bước - Đo mật độ quang (=540 nm) đối sánh với mẫu kiểm chứng Yêu cầu: Sử dụng đường chuẩn glucose dựng để tính tốn hoạt độ glucoamylase chế phẩm (U/ml chế phẩm thô) 19 Bài 978 Xác định hoạt độ protease (Theo phương pháp Anson cải tiến) PHẦN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CHUẨN TYROSIN (PTN tiến hành) Pha dung dịch tyrosine gốc 0,5 µmol/ml (cân 0,905 mg tyrosine pha 10 ml nước cất) Pha dãy nồng độ theo bảng sau:Chuẩn bị ống nghiệm Ống nghiệm Dung dịch tTyrosine 0,.5µmol/ml (ml) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Nước cất (ml) Trộn đều, Tổng dịch (ml) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Làm phản ứng màu Dung dịch Na2CO3 0,5 M (ml) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 Trộn đều, để 10 phút Dung dịch Folin (ml) 0,5 0,5 0,5 Trộn đều, để 30 phút, đo OD 750 nm, đối sánh với nước cất Dạng đồ thị đường chuẩn cần dựng 20 PHẦN PHÂN TÍCH MẪU Mẫu enzym cần phân tích: chế phẩm Alcalase Novozyme Cơ chất: dung dịch casein 1% pha đệm pH (Cán PTN hướng dẫn SV cách pha) ĐỊnh nghĩa đơn vị hoạt độ protease: đơn vị hoạt độ protease lượng enzym cần thiết thời gian phút 30oC chuyển hố casein thành lượng sản phẩm khơng bị kết tủa axit tricloacetic tương đương với mol tyrosine Phản ứng enzym với chất (Làm song song ống thí nghiệm ống kiểm chứng) Chuẩn bị: Đặt lọ đựng dung dịch casein ống đựng enzym cần xác định hoạt độ vào bình ổn nhiệt 30oC 10 phút Lấy ống nghiệm khô, sạch: Ống thí nghiệm Ống kiểm chứng ml dung dịch casein 1% pha đệm pH ml dịch enzym pha đệm pH (đã 30 C) Bổ sung ml TCA 0,3M ml dịch enzym pha đệm pH (đã Trộn đều, để yên 10 phút nhiệt 30 C) độ phòng Trộn đều, để phản ứng 10 phút ml dung dịch chất casein 1% pha o 30 C đệm pH (đã 30oC) Dừng phản ứng enzym ml TCA 0,3M ml TCA 0,3M Trộn để yên hỗn hợp 20 phút ml dịch enzym pha đệm pH Lọc, thu dịch lọc thí nghiệm (đã ủ 30oC) Trộn đều, để yên hỗn hợp 20 phút Lọc, thu dịch lọc kiểm chứng Xác định sản phẩm phản ứng enzym (Làm song song ống thí nghiệm ống kiểm chứng) Ống thí nghiệm 0,3 ml dịch lọc thí nghiệm (dùng pipet) 1,5 ml Na2CO3 0,5M (dùng pipet) Trộn đều, để 10 phút Thêm 0,3 ml dung dịch Folin Trộn đều, đĐể 320 phút Ống kiểm chứng 0,3 ml dịch lọc kiểm chứng 1,5 ml Na2CO3 0,5M Trộn đều, để 10 phút Thêm 0,3 ml dung dịch Folin Trộn đều, đĐể 320 phút Đo OD750 nm dịch ống thí nghiệm, đối sánh với dịch kiểm chứng Tra đồ thị chuẩn hàm lượng tyrosine mật độ quang Yêu cầu: - Nắm vững nguyên tắc cách tiến hành thí nghiệm, có cách dựng đường chuẩn tyrosine - Thành lập cơng thức tính hoạt độ protease chế phẩm (U/ml ) 21 Bài 89 Xác định hàm lượng vitamin C (phương pháp chuẩn độ 2,6 diclophenolindophenol-2,6DCIP) Mẫu thí nghiệm: loại rau, hoa quả, mẫu vitamin Chuẩn bị dịch chiết vitamin C phân tích Cân xác 10 g mẫu, cho vào cối, nghiền ngập axit metaphosphoric 5% Chuyển mẫu vào bình định mức cỡ 100 ml Định mức tới vạch axit metaphosphoric 5% Lắc đều, lọc thu dịch lọc vitamin C phân tích (Lượng mẫu lấy cho nồng độ vitamin C nằm khoảng 0,5 mg/ml) Chuẩn độ Mẫu thí nghiệm: Bình tam giác (cỡ 50 ml): 10 ml dịch lọc vitamin C phân tích (dùng pipet) ml Oxalatamon bão hồ (dùng pipet) Chuẩn 2,6 DCIP (phân tích) xuất màu hồng bền phút, a ml Mẫu kiểm chứng: Bình tam giác (cỡ 50ml): 10 ml HCl 1% (dùng pipet) ml Oxalatamon bão hồ Chuẩn 2,6 DCIP (phân tích) xuất màu hồng bền phút, b ml Xác định hệ số f Bình tam giác (cỡ 50ml): ml dịch vitamin C tinh khiết pha axit metaphosphoric 5% (dùng pipet) 2,5 ml Oxalatamon bão hồ Chuẩn 2,6 DCIP (phân tích) xuất màu hồng bền phút, a1 ml Bình tam giác (cỡ 50ml): ml dịch vitamin C tinh khiết Vài hạt tinh thể KI giọt hồ tinh bột Chuẩn KIO3 0,001N dung dịch xuất màu xanh, b1 ml Yêu cầu: - tính hệ số f xác định nồng độ 2,6 DCIP dùng phân tích Hệ số f tính : f = b / a1 22 - Tính hàm lượng vitamin C mẫu thí nghiệm theo mg% Biết ml 2,6 DCIP 0,001 N tương ứng với 0,088 mg vitamin C Bài 91010-1212 Xác định số axit, xà phòng, peroxyt dầu thực vật (Theo sách Thí nghiệm Hố sinh) 23 ... thực hành, Bộ môn Hoá sinh- ĐHBK HN 2017 Yêu cầu: o Trước đến PTN thực hành, sinh viên đọc để nắm nguyên tắc phương pháp, bước tiến hành thí nghiệm, thiết lập cơng thức tính tốn kết thí nghiệm. .. giờ, tham gia đầy đủ thí nghiệm o Tuân thủ nguyên tắc an tồn phòng thí nghiệm Bài Xác định hàm lượng nitơ tổng số phương pháp Kjeldahl Yêu cầu chuẩn bị: đọc kỹ tài liệu Mẫu thí nghiệm: mẫu thực phẩm... định hoạt độ enzyme (Làm song song mẫu thí nghiệm mẫu kiểm chứng) Các bước tiến hành Ống nghiệm (mẫu thí nghiệm) Chuẩn bị Đun sơi nước nồi cách thủy Ống nghiệm (mẫu kiểm chứng) Đặt bình Chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thí nghiệm Hóa sinh ĐHBK Hà Nội, Thí nghiệm Hóa sinh ĐHBK Hà Nội, Bài 455. Xác định hàm lượng saccarose, Bài 566. Phân tích thành phần đường/oligosaccharit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay