câu hỏi hóa sinh ĐHBKHN

4 33 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 17:18

CÂU HỎI ƠN TẬP HĨA SINH THỰC PHẨM I Nước Trình bày cấu trúc phân tử nước tính chất nước Trình bày trạng thái nước thực phẩm Trình bày ảnh hưởng nước đến thực phẩm Đường đẳng nhiệt hấp thụ gì? Hoạt độ nước gì, trình bày ảnh hưởng hoạt độ nước đến thực phẩm Trình bày biến đổi nước trình chế biến thực phẩm II Protein Trình bày vai trò protein thể sinh vật sản phẩm thực phẩm Trình bày cấu tạo, phân loại tính chất acid amin Trình bày kiểu cấu trúc phân tử protein Trình bày tính chất protein: tính điện ly lưỡng tính, tính hòa tan, biến tính phản ứng đặc trưng Trình bày phân loại protein Trình bày trình biến đổi protein gia công, chế biến thực phẩm ứng dụng Trình bày nguyên tắc bảo quản sản phẩm giàu protein Trình bày vai trò protein thể sinh vật Cho ví dụ cụ thể Trình bày cấu tạo, phân loại tính chất acid amin 10.So sánh giống khác tính điện ly lưỡng tính acid amin protein 11.Trình bày chế phản ứng acid amin với ninhydrin? Tại prolin lại cho màu đặc trưng khác với acid amin khác? 12.Nêu đặc tính cấu trúc bậc protein Tại nói: cấu trúc bậc quy định từ gen? 13.So sánh giống khác cấu trúc α β protein 14.Cấu trúc bậc protein hình thành nhờ liên kết nào? Cho ví dụ liên kết 15.Protein tan nước theo chế nào? Yếu tố ảnh hưởng đến khả hòa tan protein nước 16.Trình bày chế biến tính protein yếu tố ảnh hưởng Sau biến tính, tính chất protein thay đổi nào? 17.Trình bày phân loại protein Cho ví dụ loại 18.Trình bày tạo gel protein sản phẩm chế biến từ thịt Cho biết yếu tố định độ bền gel 19.Trình bày khả giữ khí protein Cho biết khác trình tạo cấu trúc xốp sản phẩm bánh mì, bánh bao bánh bơng lan 20.Trình bày chế biến tính protein yếu tố ảnh hưởng Sau biến tính, tính chất protein thay đổi nào? III Enzyme Enzyme gì? Trình bày phân loại, tính chất enzyme Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme Trình bày cách xác định hoạt tính enzyme Định nghĩa Enzyme, chất cấu tạo, vai trò Enzyme Phân loại Enzyme theo kiểu phản ứng hóa học Trình bày tính chất quan trọng Enzyme: cường lực xúc tác, tính đặc hiệu, phụ thuộc hoạt động Enzyme vào nhiệt độ, pH Nhiệt độ tối ưu, pH tối ưu gì? Trình bày tóm tắt động học phản ứng Enzyme (sự phụ thuộc vận tốc phản ứng Enzyme vào nồng độ chất S) với phương trình Michaelis-Menten Tính chất ưu việt Enzyme, ví dụ minh họa cho tính chất IV Glucid Trình bày vai trò glucid thể sinh vật công nghiệp thực phẩm Cho ví dụ Monosaccharid gì? Trình bày dạng cấu tạo (L/D, α/β) monosaccharid nêu số monosaccharid tiêu biểu 3 Trình bày tính chất vật lý monosaccharid Trình bày tính chất hóa học monosaccharid Trình bày cấu tạo oligosaccharid nêu số oligosaccharid tiêu biểu So sánh giống khác cấu tạo, tính chất amilose amilopectin Trình bày chế trương nở tinh bột yếu tố ảnh hưởng Trình bày chế hồ hóa tinh bột yếu tố ảnh hưởng Cho ví dụ Trình bày chế tạo màng tinh bột yếu tố ảnh hưởng Cho ví dụ 10 Trình bày chế tượng thối hóa tinh bột yếu tố ảnh hưởng Cho ví dụ 11.Trình bày phương pháp biến tính tinh bột ứng dụng 12.Trình bày chế ý nghĩa trình phân giải glucid 13.Trình bày chế phản ứng caramen hóa đường Nêu ví dụ ứng dụng phản ứng trình sản xuất 14.Trình bày q trình hơ hấp hạt nơng sản áp dụng vào trình bảo quản 15.Trình bày tượng biến vàng hạt thóc biện pháp khắc phục V Lipid Trình bày vai trò lipid thể sinh vật sản xuất Trình bày tính chất lí hóa lipid Trình bày cấu tạo lipid trung tính So sánh khác nhiệt độ nóng chảy dầu mỡ So sánh khác định nghĩa ý nghĩa số acid, số xà phòng số este Trình bày phản ứng đặc trưng lipid Trình bày cấu tạo, phân loại tính chất cerid Trình bày cấu tạo, phân loại tính chất sterid Trình bày cấu tạo, phân loại tính chất phospholipid 10.Trình bày hóa lipid biện pháp kỹ thuật để chống hóa chất béo 11.Trình bày chuyển hóa lipid trình chế biến thực phẩm VI Vitamin chất khống Vitamin gì? Trình bày tính chất phân loại vitamin Trình bày cấu tạo, tính chất, chức sinh học Ca,Na, P, S, Cl, Mg, Fe Trình bày vai trò, nhu cầu, biến đổi trình chế biến biện pháp khắc phục tổn thất loại vitamin Trình bày tên gọi, cấu tạo, tính chất, chức sinh học vitamin A,B1,B2,B6,B12,C,D,E VII Chất màu chất mùi Trình bày cấu tạo, tính chất chất màu tự nhiên: chlorophyl, carotenoid, flavonoid Trình bày chế phản ứng tạo màu q trình gia cơng kỹ thuật Trình bày tính chất phương pháp khai thác chất mùi tự nhiên Trình bày biến đổi trình chế biến biện pháp khắc phục tổn thất chất màu tự nhiên Trình bày chế, yếu tố ảnh hưởng biện pháp kỹ thuật khắc phục phản ứng oxy hóa polyphenol Trình bày chức polyphenol ứng dụng sản xuất thực phẩm ... Trình bày cấu tạo, phân loại tính chất phospholipid 10.Trình bày hóa lipid biện pháp kỹ thuật để chống hóa chất béo 11.Trình bày chuyển hóa lipid q trình chế biến thực phẩm VI Vitamin chất khoáng... biến vàng hạt thóc biện pháp khắc phục V Lipid Trình bày vai trò lipid thể sinh vật sản xuất Trình bày tính chất lí hóa lipid Trình bày cấu tạo lipid trung tính So sánh khác nhiệt độ nóng chảy... yếu tố ảnh hưởng Trình bày chế hồ hóa tinh bột yếu tố ảnh hưởng Cho ví dụ Trình bày chế tạo màng tinh bột yếu tố ảnh hưởng Cho ví dụ 10 Trình bày chế tượng thối hóa tinh bột yếu tố ảnh hưởng Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi hóa sinh ĐHBKHN, câu hỏi hóa sinh ĐHBKHN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay